جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سرنراب

هلیل | جیرفت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز سرنراب


اذان صبح: ٠٤:١٠:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:٣٤
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٥٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٢:٢٠
اذان مغرب: ٢٠:٠١:٢٤
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٤٤

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرنراب (شهرستان جیرفت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای سرنراب)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سرنراب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرنراب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل مجارستانی
در پی برقی كه در آسمان شانس زده می شود، ابر تیره را هم در انتظار داشته باش.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرنراب

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرنراب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرنراب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سرنراب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرنراب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرنراب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٢٦٠٦:٠٤:٠٤١٢:٣٧:٥٥١٩:١٢:١٢١٩:٢٩:٤٣٢٣:٥٦:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٣:٠٨١٢:٣٧:٤٥١٩:١٢:٤٨١٩:٣٠:٢٢٢٣:٥٥:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٠٨٠٦:٠٢:١٣١٢:٣٧:٣٦١٩:١٣:٢٤١٩:٣١:٠٠٢٣:٥٥:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠١:١٩١٢:٣٧:٢٧١٩:١٤:٠١١٩:٣١:٣٩٢٣:٥٥:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٠:٢٦١٢:٣٧:١٩١٩:١٤:٣٧١٩:٣٢:١٧٢٣:٥٥:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:٤٧٠٥:٥٩:٣٣١٢:٣٧:١١١٩:١٥:١٤١٩:٣٢:٥٦٢٣:٥٤:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٤١٠٥:٥٨:٤٢١٢:٣٧:٠٤١٩:١٥:٥١١٩:٣٣:٣٥٢٣:٥٤:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٣٧٠٥:٥٧:٥٢١٢:٣٦:٥٨١٩:١٦:٢٧١٩:٣٤:١٤٢٣:٥٤:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٣٣٠٥:٥٧:٠٢١٢:٣٦:٥١١٩:١٧:٠٤١٩:٣٤:٥٣٢٣:٥٤:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:٣٠٠٥:٥٦:١٤١٢:٣٦:٤٦١٩:١٧:٤١١٩:٣٥:٣٢٢٣:٥٤:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٢٨٠٥:٥٥:٢٧١٢:٣٦:٤١١٩:١٨:١٨١٩:٣٦:١١٢٣:٥٣:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٥٤:٤٠١٢:٣٦:٣٦١٩:١٨:٥٥١٩:٣٦:٥١٢٣:٥٣:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٥٣:٥٥١٢:٣٦:٣٢١٩:١٩:٣٢١٩:٣٧:٣٠٢٣:٥٣:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٥٣:١١١٢:٣٦:٢٩١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٨:٠٩٢٣:٥٣:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٣١٠٥:٥٢:٢٨١٢:٣٦:٢٦١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٨:٤٨٢٣:٥٣:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٣٥٠٥:٥١:٤٧١٢:٣٦:٢٤١٩:٢١:٢٢١٩:٣٩:٢٧٢٣:٥٣:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٤٠٠٥:٥١:٠٦١٢:٣٦:٢٢١٩:٢١:٥٩١٩:٤٠:٠٧٢٣:٥٢:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٥٠:٢٧١٢:٣٦:٢١١٩:٢٢:٣٦١٩:٤٠:٤٦٢٣:٥٢:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٤٩:٤٩١٢:٣٦:٢٠١٩:٢٣:١٣١٩:٤١:٢٥٢٣:٥٢:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٠١٠٥:٤٩:١٢١٢:٣٦:٢٠١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٢:٠٤٢٣:٥٢:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:١١٠٥:٤٨:٣٦١٢:٣٦:٢١١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٢:٤٣٢٣:٥٢:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٤٨:٠٢١٢:٣٦:٢٢١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٣:٢٢٢٣:٥٢:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٣٥٠٥:٤٧:٢٩١٢:٣٦:٢٤١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٤:٠٠٢٣:٥٢:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٤٩٠٥:٤٦:٥٧١٢:٣٦:٢٦١٩:٢٦:١٥١٩:٤٤:٣٩٢٣:٥٢:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٠٤٠٥:٤٦:٢٧١٢:٣٦:٢٩١٩:٢٦:٥١١٩:٤٥:١٧٢٣:٥٢:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٢١٠٥:٤٥:٥٧١٢:٣٦:٣٣١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٥:٥٥٢٣:٥٢:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٣٩٠٥:٤٥:٣٠١٢:٣٦:٣٧١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٦:٣٢٢٣:٥٢:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٥٩٠٥:٤٥:٠٣١٢:٣٦:٤٢١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٧:١٠٢٣:٥١:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٢١٠٥:٤٤:٣٨١٢:٣٦:٤٧١٩:٢٩:١٢١٩:٤٧:٤٧٢٣:٥١:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرنراب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرنراب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرنراب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرنراب

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای سرنراب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرنراب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرنراب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای سرنراب

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سرنراب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای سرنراب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای سرنراب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرنراب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرنراب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سرنراب

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سرنراب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرنراب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سرنراب

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٧٠٥:٤٢:١٤١٢:٤١:٥٥١٩:٤١:٣٥٢٠:٠٠:٤٢٢٣:٥٥:٣٤
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٢٠٥:٤٢:٢٨١٢:٤٢:٠٨١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٠:٥٣٢٣:٥٥:٤٧
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٨٠٥:٤٢:٤٣١٢:٤٢:٢١١٩:٤١:٥٧٢٠:٠١:٠٢٢٣:٥٦:٠١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٦٠٥:٤٢:٥٩١٢:٤٢:٣٤١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠١:١١٢٣:٥٦:١٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٥٠٥:٤٣:١٦١٢:٤٢:٤٦١٩:٤٢:١٣٢٠:٠١:١٨٢٣:٥٦:٢٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٦٠٥:٤٣:٣٤١٢:٤٢:٥٩١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠١:٢٤٢٣:٥٦:٤٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٠٨٠٥:٤٣:٥٤١٢:٤٣:١١١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠١:٢٩٢٣:٥٦:٥٨
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٢٠٥:٤٤:١٤١٢:٤٣:٢٤١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠١:٣٢٢٣:٥٧:١٣
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٥٨٠٥:٤٤:٣٥١٢:٤٣:٣٦١٩:٤٢:٣١٢٠:٠١:٣٣٢٣:٥٧:٢٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٥٠٥:٤٤:٥٧١٢:٤٣:٤٨١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠١:٣٤٢٣:٥٧:٤٢
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٣٠٥:٤٥:١٩١٢:٤٣:٥٩١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠١:٣٣٢٣:٥٧:٥٧
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٢٠٥:٤٥:٤٣١٢:٤٤:١٠١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠١:٣٠٢٣:٥٨:١٢
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٣٠٥:٤٦:٠٧١٢:٤٤:٢٢١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠١:٢٦٢٣:٥٨:٢٧
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٦٠٥:٤٦:٣٢١٢:٤٤:٣٢١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠١:٢١٢٣:٥٨:٤١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٩٠٥:٤٦:٥٨١٢:٤٤:٤٣١٩:٤٢:١٨٢٠:٠١:١٤٢٣:٥٨:٥٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٤٠٥:٤٧:٢٥١٢:٤٤:٥٣١٩:٤٢:١٠٢٠:٠١:٠٥٢٣:٥٩:١٠
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٩٠٥:٤٧:٥٢١٢:٤٥:٠٢١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠٠:٥٥٢٣:٥٩:٢٤
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٦٠٥:٤٨:٢٠١٢:٤٥:١١١٩:٤١:٥٢٢٠:٠٠:٤٤٢٣:٥٩:٣٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٤٠٥:٤٨:٤٨١٢:٤٥:٢٠١٩:٤١:٤١٢٠:٠٠:٣١٢٣:٥٩:٥١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٢٠٥:٤٩:١٧١٢:٤٥:٢٨١٩:٤١:٢٨٢٠:٠٠:١٧٠٠:٠٠:٠٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٢٠٥:٤٩:٤٦١٢:٤٥:٣٦١٩:٤١:١٤٢٠:٠٠:٠١٠٠:٠٠:١٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٢٠٥:٥٠:١٦١٢:٤٥:٤٤١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٩:٤٣٠٠:٠٠:٣١
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٠:٤٦١٢:٤٥:٥٠١٩:٤٠:٤١١٩:٥٩:٢٥٠٠:٠٠:٤٣
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٥١:١٧١٢:٤٥:٥٧١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٩:٠٤٠٠:٠٠:٥٥
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥١:٤٨١٢:٤٦:٠٣١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٨:٤٢٠٠:٠١:٠٧
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٢٠٥:٥٢:٢٠١٢:٤٦:٠٨١٩:٣٩:٤١١٩:٥٨:١٩٠٠:٠١:١٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥٢:٥١١٢:٤٦:١٣١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:٥٥٠٠:٠١:٣٠
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥٣:٢٤١٢:٤٦:١٧١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٧:٢٨٠٠:٠١:٤٠
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٥٣:٥٦١٢:٤٦:٢١١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٧:٠١٠٠:٠١:٥٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٢٠٥:٥٤:٢٩١٢:٤٦:٢٤١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٦:٣٢٠٠:٠٢:٠٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٥٥:٠٢١٢:٤٦:٢٧١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٦:٠٢٠٠:٠٢:١٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سرنراب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سرنراب روستای سرنراب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سرنراب روستای سرنراب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرنراب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرنراب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای سرنراب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرنراب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرنراب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرنراب

روستای سرنراب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرنراب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرنراب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرنراب
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سرنراب + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای سرنراب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرنراب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرنراب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرنراب رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرنراب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرنراب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرنراب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سرنراب
افق شرعی امروز فردا سرنراب دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سرنراب
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرنراب
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرنراب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرنراب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو