جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سرنراب

هلیل | جیرفت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز سرنراب


اذان صبح: ٠٤:١١:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٣٤
اذان ظهر: ١١:٣٢:٢٩
غروب آفتاب: ١٧:٣٥:٥٩
اذان مغرب: ١٧:٥٢:٤٣
نیمه شب: ٢٢:٥٣:٤٨

دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
٢٣ محرم ١٤٤١ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرنراب (شهرستان جیرفت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مهر ٩٨ روستای سرنراب)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای سرنراب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرنراب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
زیان‌كارترین مردم از حیث كالا و محروم‌ترین آنان از نظر تلاش، مردی است كه بدن خود را در طلب مال ناتوان ساخت و فرسود، ولی مقدّرات، اراده‌ی او را یاری نكرد؛ پس با حسرت همان مال از دنیا خارج شد و با نتیجه‌ی فاسدِ آن، وارد آخرت شد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرنراب

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرنراب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرنراب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سرنراب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرنراب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرنراب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٣:٠٨١٢:٣٧:٤٥١٩:١٢:٤٨١٩:٣٠:٢٢٢٣:٥٥:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٠٨٠٦:٠٢:١٣١٢:٣٧:٣٦١٩:١٣:٢٤١٩:٣١:٠٠٢٣:٥٥:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠١:١٩١٢:٣٧:٢٧١٩:١٤:٠١١٩:٣١:٣٩٢٣:٥٥:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٠:٢٦١٢:٣٧:١٩١٩:١٤:٣٧١٩:٣٢:١٧٢٣:٥٥:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:٤٧٠٥:٥٩:٣٣١٢:٣٧:١١١٩:١٥:١٤١٩:٣٢:٥٦٢٣:٥٤:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٤١٠٥:٥٨:٤٢١٢:٣٧:٠٤١٩:١٥:٥١١٩:٣٣:٣٥٢٣:٥٤:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٣٧٠٥:٥٧:٥٢١٢:٣٦:٥٨١٩:١٦:٢٧١٩:٣٤:١٤٢٣:٥٤:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٣٣٠٥:٥٧:٠٢١٢:٣٦:٥١١٩:١٧:٠٤١٩:٣٤:٥٣٢٣:٥٤:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:٣٠٠٥:٥٦:١٤١٢:٣٦:٤٦١٩:١٧:٤١١٩:٣٥:٣٢٢٣:٥٤:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٢٨٠٥:٥٥:٢٧١٢:٣٦:٤١١٩:١٨:١٨١٩:٣٦:١١٢٣:٥٣:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٥٤:٤٠١٢:٣٦:٣٦١٩:١٨:٥٥١٩:٣٦:٥١٢٣:٥٣:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٥٣:٥٥١٢:٣٦:٣٢١٩:١٩:٣٢١٩:٣٧:٣٠٢٣:٥٣:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٥٣:١١١٢:٣٦:٢٩١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٨:٠٩٢٣:٥٣:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٣١٠٥:٥٢:٢٨١٢:٣٦:٢٦١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٨:٤٨٢٣:٥٣:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٣٥٠٥:٥١:٤٧١٢:٣٦:٢٤١٩:٢١:٢٢١٩:٣٩:٢٧٢٣:٥٣:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٤٠٠٥:٥١:٠٦١٢:٣٦:٢٢١٩:٢١:٥٩١٩:٤٠:٠٧٢٣:٥٢:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٥٠:٢٧١٢:٣٦:٢١١٩:٢٢:٣٦١٩:٤٠:٤٦٢٣:٥٢:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٤٩:٤٩١٢:٣٦:٢٠١٩:٢٣:١٣١٩:٤١:٢٥٢٣:٥٢:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٠١٠٥:٤٩:١٢١٢:٣٦:٢٠١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٢:٠٤٢٣:٥٢:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:١١٠٥:٤٨:٣٦١٢:٣٦:٢١١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٢:٤٣٢٣:٥٢:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٤٨:٠٢١٢:٣٦:٢٢١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٣:٢٢٢٣:٥٢:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٣٥٠٥:٤٧:٢٩١٢:٣٦:٢٤١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٤:٠٠٢٣:٥٢:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٤٩٠٥:٤٦:٥٧١٢:٣٦:٢٦١٩:٢٦:١٥١٩:٤٤:٣٩٢٣:٥٢:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٠٤٠٥:٤٦:٢٧١٢:٣٦:٢٩١٩:٢٦:٥١١٩:٤٥:١٧٢٣:٥٢:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٢١٠٥:٤٥:٥٧١٢:٣٦:٣٣١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٥:٥٥٢٣:٥٢:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٣٩٠٥:٤٥:٣٠١٢:٣٦:٣٧١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٦:٣٢٢٣:٥٢:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٥٩٠٥:٤٥:٠٣١٢:٣٦:٤٢١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٧:١٠٢٣:٥١:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٢١٠٥:٤٤:٣٨١٢:٣٦:٤٧١٩:٢٩:١٢١٩:٤٧:٤٧٢٣:٥١:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٤:٤٤٠٥:٤٤:١٤١٢:٣٦:٥٢١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٨:٢٣٢٣:٥١:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرنراب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرنراب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرنراب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرنراب

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سرنراب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرنراب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرنراب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سرنراب

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرنراب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سرنراب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سرنراب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرنراب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرنراب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سرنراب

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سرنراب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرنراب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سرنراب

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٠٣٠٥:٢٨:٣٤١١:٣٢:٢٩١٧:٣٥:٥٩١٧:٥٢:٤٣٢٢:٥٣:٤٨
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٧٠٥:٢٩:٠٤١١:٣٢:٠٨١٧:٣٤:٤٧١٧:٥١:٣١٢٢:٥٣:٢٩
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:١١٠٥:٢٩:٣٥١١:٣١:٤٧١٧:٣٣:٣٤١٧:٥٠:١٨٢٢:٥٣:٠٩
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٤٠٥:٣٠:٠٦١١:٣١:٢٧١٧:٣٢:٢٢١٧:٤٩:٠٦٢٢:٥٢:٥٠
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:١٨٠٥:٣٠:٣٧١١:٣١:٠٦١٧:٣١:١٠١٧:٤٧:٥٤٢٢:٥٢:٣١
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٥١٠٥:٣١:٠٨١١:٣٠:٤٦١٧:٢٩:٥٩١٧:٤٦:٤٣٢٢:٥٢:١٢
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٥٠٥:٣١:٣٩١١:٣٠:٢٦١٧:٢٨:٤٧١٧:٤٥:٣٢٢٢:٥١:٥٢
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٨٠٥:٣٢:١١١١:٣٠:٠٦١٧:٢٧:٣٦١٧:٤٤:٢١٢٢:٥١:٣٣
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٣١٠٥:٣٢:٤٣١١:٢٩:٤٧١٧:٢٦:٢٥١٧:٤٣:١٠٢٢:٥١:١٥
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٤٠٥:٣٣:١٥١١:٢٩:٢٧١٧:٢٥:١٥١٧:٤٢:٠٠٢٢:٥٠:٥٦
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٧٠٥:٣٣:٤٧١١:٢٩:٠٩١٧:٢٤:٠٤١٧:٤٠:٥٠٢٢:٥٠:٣٧
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:١٠٠٥:٣٤:٢٠١١:٢٨:٥٠١٧:٢٢:٥٥١٧:٣٩:٤١٢٢:٥٠:١٩
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٣٠٥:٣٤:٥٣١١:٢٨:٣٢١٧:٢١:٤٥١٧:٣٨:٣٢٢٢:٥٠:٠٠
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:١٦٠٥:٣٥:٢٦١١:٢٨:١٤١٧:٢٠:٣٦١٧:٣٧:٢٣٢٢:٤٩:٤٢
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٩٠٥:٣٥:٥٩١١:٢٧:٥٦١٧:١٩:٢٨١٧:٣٦:١٦٢٢:٤٩:٢٥
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٢٠٥:٣٦:٣٣١١:٢٧:٣٩١٧:١٨:٢٠١٧:٣٥:٠٨٢٢:٤٩:٠٧
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٥٠٥:٣٧:٠٧١١:٢٧:٢٢١٧:١٧:١٢١٧:٣٤:٠١٢٢:٤٨:٥٠
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٣٧:٤١١١:٢٧:٠٥١٧:١٦:٠٥١٧:٣٢:٥٥٢٢:٤٨:٣٣
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠١٠٥:٣٨:١٦١١:٢٦:٥٠١٧:١٤:٥٩١٧:٣١:٥٠٢٢:٤٨:١٦
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٤٠٥:٣٨:٥١١١:٢٦:٣٤١٧:١٣:٥٣١٧:٣٠:٤٥٢٢:٤٨:٠٠
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٣٩:٢٦١١:٢٦:١٩١٧:١٢:٤٨١٧:٢٩:٤١٢٢:٤٧:٤٤
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٤٠:٠٢١١:٢٦:٠٥١٧:١١:٤٤١٧:٢٨:٣٧٢٢:٤٧:٢٩
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٤٠٥:٤٠:٣٨١١:٢٥:٥١١٧:١٠:٤٠١٧:٢٧:٣٥٢٢:٤٧:١٤
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٤١:١٤١١:٢٥:٣٧١٧:٠٩:٣٧١٧:٢٦:٣٣٢٢:٤٦:٥٩
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢١٠٥:٤١:٥١١١:٢٥:٢٥١٧:٠٨:٣٥١٧:٢٥:٣٢٢٢:٤٦:٤٥
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٤٢:٢٨١١:٢٥:١٢١٧:٠٧:٣٣١٧:٢٤:٣٢٢٢:٤٦:٣١
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٤٣:٠٦١١:٢٥:٠١١٧:٠٦:٣٢١٧:٢٣:٣٢٢٢:٤٦:١٨
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٤٣:٤٤١١:٢٤:٥٠١٧:٠٥:٣٣١٧:٢٢:٣٤٢٢:٤٦:٠٥
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٤٤:٢٣١١:٢٤:٤٠١٧:٠٤:٣٤١٧:٢١:٣٦٢٢:٤٥:٥٣
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٣٠٥:٤٥:٠٢١١:٢٤:٣٠١٧:٠٣:٣٦١٧:٢٠:٤٠٢٢:٤٥:٤٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سرنراب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سرنراب روستای سرنراب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سرنراب روستای سرنراب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرنراب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرنراب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرنراب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرنراب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرنراب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرنراب

روستای سرنراب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرنراب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرنراب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرنراب
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای سرنراب + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای سرنراب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرنراب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرنراب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرنراب رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرنراب دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سرنراب
زمان پخش اذان زنده به افق سرنراب
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرنراب
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرنراب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرنراب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سرنراب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ سرنراب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرنراب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو