جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سرمست گوار

گیلان غرب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز سرمست گوار


اذان صبح: ٠٥:٤٥:١٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٨:٠٧
اذان ظهر: ١٣:١٩:٣٧
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:٣٥
اذان مغرب: ١٩:٤٨:١٩
نیمه شب: ٠٠:٣٨:٢٠

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سرمست گوار (شهرستان گیلان غرب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر سرمست گوار)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر سرمست گوار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سرمست گوار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوناردو داوینچی
آرزو كردن شرط نیست، شرط تحقق آرزو است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سرمست گوار

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سرمست گوار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرمست گوار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سرمست گوار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرمست گوار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرمست گوار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١١:٣١٠٦:٤٠:٣٥١٣:٢٢:٢٤٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٣:٢٦٠٠:٣٧:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٩:٢٩١٣:٢٢:١٥٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٤:١٥٠٠:٣٧:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٨:٢٥١٣:٢٢:٠٦٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٣٦:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٣٧:٢١١٣:٢١:٥٨٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٥:٥٤٠٠:٣٦:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣٦:١٩١٣:٢١:٥٠٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٦:٤٤٠٠:٣٦:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٥:١٨١٣:٢١:٤٣٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٧:٣٣٠٠:٣٦:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٤:١٧١٣:٢١:٣٦٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٨:٢٣٠٠:٣٥:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٣٣:١٨١٣:٢١:٣٠٢٠:١٠:١٢٢٠:٢٩:١٢٠٠:٣٥:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٣٢:٢٠١٣:٢١:٢٤٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:٠٢٠٠:٣٥:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٣١:٢٣١٣:٢١:١٩٢٠:١١:٤٥٢٠:٣٠:٥١٠٠:٣٥:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٨:١٨٠٦:٣٠:٢٧١٣:٢١:١٥٢٠:١٢:٣١٢٠:٣١:٤٠٠٠:٣٤:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٩:٣٢١٣:٢١:١١٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٣٤:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٨:٣٩١٣:٢١:٠٧٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:١٩٠٠:٣٤:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٧:٤٧١٣:٢١:٠٥٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٤:٠٨٠٠:٣٤:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢٦:٥٦١٣:٢١:٠٢٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٣٣:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٦:٠٧١٣:٢١:٠١٢٠:١٦:٢٢٢٠:٣٥:٤٥٠٠:٣٣:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥١:١٢٠٦:٢٥:١٨١٣:٢١:٠٠٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٦:٣٤٠٠:٣٣:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٢٤:٣١١٣:٢٠:٥٩٢٠:١٧:٥٣٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٣٣:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٢٣:٤٦١٣:٢٠:٥٩٢٠:١٨:٣٨٢٠:٣٨:١٠٠٠:٣٣:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٥٧٠٦:٢٣:٠٢١٣:٢١:٠٠٢٠:١٩:٢٣٢٠:٣٨:٥٨٠٠:٣٣:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٢٢:١٩١٣:٢١:٠١٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٣٩:٤٦٠٠:٣٣:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٥٤٠٦:٢١:٣٨١٣:٢١:٠٣٢٠:٢٠:٥٣٢٠:٤٠:٣٣٠٠:٣٢:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٢٠:٥٨١٣:٢١:٠٥٢٠:٢١:٣٧٢٠:٤١:٢٠٠٠:٣٢:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٢٠:٢٠١٣:٢١:٠٨٢٠:٢٢:٢٠٢٠:٤٢:٠٦٠٠:٣٢:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٩:٤٣١٣:٢١:١٢٢٠:٢٣:٠٤٢٠:٤٢:٥٢٠٠:٣٢:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١٩:٠٨١٣:٢١:١٦٢٠:٢٣:٤٧٢٠:٤٣:٣٨٠٠:٣٢:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:١٦٠٦:١٨:٣٤١٣:٢١:٢١٢٠:٢٤:٢٩٢٠:٤٤:٢٣٠٠:٣٢:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٨:٠٢١٣:٢١:٢٦٢٠:٢٥:١١٢٠:٤٥:٠٧٠٠:٣٢:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٧:٣١١٣:٢١:٣١٢٠:٢٥:٥٣٢٠:٤٥:٥١٠٠:٣٢:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرمست گوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرمست گوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرمست گوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرمست گوار

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر سرمست گوار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سرمست گوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرمست گوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر سرمست گوار

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر سرمست گوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر سرمست گوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر سرمست گوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سرمست گوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرمست گوار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سرمست گوار

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر سرمست گوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرمست گوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سرمست گوار

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٥١:٢٩١٣:٢٧:٢٢٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٠٤٠٠:٤٣:٥٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٥٢:١٢١٣:٢٧:٠٦٢٠:٠١:٢٨٢٠:١٩:٤٨٠٠:٤٣:٤٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٥٢:٥٤١٣:٢٦:٥٠٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٨:٣١٠٠:٤٣:٣٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥٣:٣٦١٣:٢٦:٣٣١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٧:١٣٠٠:٤٣:٢٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥٤:١٩١٣:٢٦:١٦١٩:٥٧:٤١٢٠:١٥:٥٥٠٠:٤٣:١٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٥٥:٠١١٣:٢٥:٥٩١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٤:٣٦٠٠:٤٣:٠٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٢٠٦:٥٥:٤٣١٣:٢٥:٤١١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:١٦٠٠:٤٢:٥٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٧٠٦:٥٦:٢٥١٣:٢٥:٢٣١٩:٥٣:٤٩٢٠:١١:٥٦٠٠:٤٢:٤٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٢٠٦:٥٧:٠٧١٣:٢٥:٠٥١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٠:٣٥٠٠:٤٢:٢٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٧٠٦:٥٧:٤٨١٣:٢٤:٤٦١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:١٤٠٠:٤٢:١٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢١٠٦:٥٨:٣٠١٣:٢٤:٢٧١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٤٢:٠٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٥٠٦:٥٩:١٢١٣:٢٤:٠٧١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٦:٣١٠٠:٤١:٥٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٩٠٦:٥٩:٥٣١٣:٢٣:٤٨١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٥:٠٨٠٠:٤١:٣٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٢٠٧:٠٠:٣٥١٣:٢٣:٢٨١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٤١:٢١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٤٠٧:٠١:١٦١٣:٢٣:٠٨١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٤١:٠٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٦٠٧:٠١:٥٧١٣:٢٢:٤٧١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٠:٥٩٠٠:٤٠:٥١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٨٠٧:٠٢:٣٨١٣:٢٢:٢٧١٩:٤١:٤٣١٩:٥٩:٣٦٠٠:٤٠:٣٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٩٠٧:٠٣:٢٠١٣:٢٢:٠٦١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٨:١٢٠٠:٤٠:٢٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٠٠٧:٠٤:٠١١٣:٢١:٤٥١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٦:٤٧٠٠:٤٠:٠٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١١٠٧:٠٤:٤٢١٣:٢١:٢٤١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٥:٢٣٠٠:٣٩:٤٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠١٠٧:٠٥:٢٣١٣:٢١:٠٣١٩:٣٦:١٠١٩:٥٣:٥٨٠٠:٣٩:٣٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٠٠٧:٠٦:٠٤١٣:٢٠:٤١١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٢:٣٤٠٠:٣٩:١٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٠٠٧:٠٦:٤٥١٣:٢٠:٢٠١٩:٣٣:٢٣١٩:٥١:٠٩٠٠:٣٨:٥٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٩٠٧:٠٧:٢٦١٣:١٩:٥٩١٩:٣١:٥٩١٩:٤٩:٤٤٠٠:٣٨:٣٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٨٠٧:٠٨:٠٧١٣:١٩:٣٧١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٨:١٩٠٠:٣٨:٢٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٦٠٧:٠٨:٤٩١٣:١٩:١٦١٩:٢٩:١٠١٩:٤٦:٥٤٠٠:٣٨:٠٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٤٠٧:٠٩:٣٠١٣:١٨:٥٤١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٥:٢٩٠٠:٣٧:٤٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٢٠٧:١٠:١١١٣:١٨:٣٣١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٤:٠٥٠٠:٣٧:٢٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٠٠٧:١٠:٥٣١٣:١٨:١١١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٢:٤٠٠٠:٣٧:٠٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٧٠٧:١١:٣٤١٣:١٧:٥٠١٩:٢٣:٣٣١٩:٤١:١٥٠٠:٠٦:٤٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٢:١٦١٢:١٧:٢٩١٨:٢٢:٠٩١٨:٣٩:٥١٢٣:٣٦:٣٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سرمست گوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سرمست گوار شهر سرمست گوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سرمست گوار شهر سرمست گوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سرمست گوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرمست گوار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سرمست گوار

سرمست (دنا)، روستایی از توابع بخش کبگیان شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد ایران است

شهر سرمست گوار در ویکیپدیا

شهر سرمست گوار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سرمست گوار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سرمست گوار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سرمست گوار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سرمست گوار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سرمست گوار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سرمست گوار
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر سرمست گوار + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر سرمست گوار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سرمست گوار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سرمست گوار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سرمست گوار رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرمست گوار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرمست گوار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرمست گوار
زمان پخش اذان آنلاین به افق سرمست گوار
زمان پخش اذان زنده به افق سرمست گوار
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرمست گوار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرمست گوار
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرمست گوار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سرمست گوار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو