جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سرمست گوار

گیلان غرب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز سرمست گوار

اذان صبح: ٠٥:١٣:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٣٧
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:٤٢:٠٢
اذان مغرب: ١٨:٠٠:٠٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٨:٠٥

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سرمست گوار (شهرستان گیلان غرب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر سرمست گوار)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سرمست گوار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سرمست گوار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور شوپنهاور
ازدواج یعنی با چشمان بسته به امید گرفتن یك مارماهی، دست فروبردن در جوالی [ =ظرفی از پشم بافته ] پر از مار.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سرمست گوار

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سرمست گوار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرمست گوار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سرمست گوار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرمست گوار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سرمست گوار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٥:٠٤١٣:٢٤:٥٤١٩:٥٥:١٧٢٠:١٣:٢٩٠٠:٤١:٣١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٥٣:٤٩١٣:٢٤:٣٩١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٤:١٧٠٠:٤١:٠٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٦:١٥٠٦:٥٢:٣٤١٣:٢٤:٢٥١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٠٦٠٠:٤٠:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٥١:٢١١٣:٢٤:١١١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٥:٥٤٠٠:٤٠:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٣:١٩٠٦:٥٠:٠٧١٣:٢٣:٥٨١٩:٥٨:٢١٢٠:١٦:٤٢٠٠:٤٠:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٨:٥٥١٣:٢٣:٤٥١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٣١٠٠:٣٩:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٠:٢٤٠٦:٤٧:٤٣١٣:٢٣:٣٢١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٨:١٩٠٠:٣٩:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤٦:٣٢١٣:٢٣:٢٠٢٠:٠٠:٤٠٢٠:١٩:٠٨٠٠:٣٩:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٥:٢٢١٣:٢٣:٠٨٢٠:٠١:٢٦٢٠:١٩:٥٧٠٠:٣٨:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٦:٠٤٠٦:٤٤:١٣١٣:٢٢:٥٧٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٣٨:٢٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٤:٣٩٠٦:٤٣:٠٤١٣:٢٢:٤٦٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢١:٣٥٠٠:٣٨:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٣:١٤٠٦:٤١:٥٧١٣:٢٢:٣٥٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٣٧:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١١:٥٠٠٦:٤٠:٥٠١٣:٢٢:٢٥٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٣:١٣٠٠:٣٧:٣٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٩:٤٤١٣:٢٢:١٦٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:٠٢٠٠:٣٧:١٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٨:٤٠١٣:٢٢:٠٧٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٤:٥١٠٠:٣٦:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٣٧:٣٦١٣:٢١:٥٩٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٥:٤١٠٠:٣٦:٣٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٦:٣٣١٣:٢١:٥١٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٣٦:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٥:٠١٠٦:٣٥:٣١١٣:٢١:٤٣٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٣٦:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٣٤:٣١١٣:٢١:٣٦٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٨:٠٩٠٠:٣٥:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٣٣:٣١١٣:٢١:٣٠٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٣٥:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠١:٠٦٠٦:٣٢:٣٣١٣:٢١:٢٤٢٠:١٠:٤٦٢٠:٢٩:٤٨٠٠:٣٥:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٣١:٣٥١٣:٢١:١٩٢٠:١١:٣٢٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٣٥:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٣٠:٣٩١٣:٢١:١٥٢٠:١٢:١٩٢٠:٣١:٢٧٠٠:٣٤:٥٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٩:٤٥١٣:٢١:١١٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٢:١٧٠٠:٣٤:٣٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٨:٥١١٣:٢١:٠٧٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٣٤:٢٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٧:٥٩١٣:٢١:٠٥٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٣٤:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٧:٠٨١٣:٢١:٠٢٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٣٤:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٦:١٨١٣:٢١:٠١٢٠:١٦:١١٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٣٣:٤٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢٥:٣٠١٣:٢١:٠٠٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٣٣:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرمست گوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرمست گوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرمست گوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرمست گوار

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سرمست گوار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سرمست گوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرمست گوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سرمست گوار

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سرمست گوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سرمست گوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سرمست گوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سرمست گوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرمست گوار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرمست گوار

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر سرمست گوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرمست گوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرمست گوار

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سرمست گوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرمست گوار شهر سرمست گوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرمست گوار شهر سرمست گوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سرمست گوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرمست گوار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سرمست گوار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرمست گوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرمست گوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سرمست گوار

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٣٠٦:٣٥:٣٧١٢:٠٩:٠٣١٧:٤٢:٠٢١٨:٠٠:٠٦٢٣:٢٨:٠٥
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٩٠٦:٣٦:٢٨١٢:٠٨:٥٥١٧:٤٠:٥٥١٧:٥٩:٠١٢٣:٢٧:٥٥
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٥٠٦:٣٧:١٩١٢:٠٨:٤٧١٧:٣٩:٤٨١٧:٥٧:٥٦٢٣:٢٧:٤٥
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٤١٠٦:٣٨:١١١٢:٠٨:٤٠١٧:٣٨:٤٣١٧:٥٦:٥٣٢٣:٢٧:٣٥
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٧٠٦:٣٩:٠٣١٢:٠٨:٣٤١٧:٣٧:٣٩١٧:٥٥:٥١٢٣:٢٧:٢٦
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:١٣٠٦:٣٩:٥٥١٢:٠٨:٢٨١٧:٣٦:٣٦١٧:٥٤:٤٩٢٣:٢٧:١٨
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٠٠٦:٤٠:٤٧١٢:٠٨:٢٤١٧:٣٥:٣٤١٧:٥٣:٥٠٢٣:٢٧:١٠
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٦٠٦:٤١:٤٠١٢:٠٨:٢٠١٧:٣٤:٣٤١٧:٥٢:٥١٢٣:٢٧:٠٣
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٣٠٦:٤٢:٣٣١٢:٠٨:١٦١٧:٣٣:٣٤١٧:٥١:٥٤٢٣:٢٦:٥٧
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٤٣:٢٧١٢:٠٨:١٤١٧:٣٢:٣٦١٧:٥٠:٥٧٢٣:٢٦:٥١
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٧٠٦:٤٤:٢٠١٢:٠٨:١٢١٧:٣١:٣٩١٧:٥٠:٠٣٢٣:٢٦:٤٧
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٥:١٥١٢:٠٨:١١١٧:٣٠:٤٣١٧:٤٩:٠٩٢٣:٢٦:٤٢
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٢٠٦:٤٦:٠٩١٢:٠٨:١١١٧:٢٩:٤٩١٧:٤٨:١٧٢٣:٢٦:٣٩
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٤٧:٠٤١٢:٠٨:١٢١٧:٢٨:٥٦١٧:٤٧:٢٦٢٣:٢٦:٣٦
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٧٠٦:٤٧:٥٩١٢:٠٨:١٣١٧:٢٨:٠٤١٧:٤٦:٣٧٢٣:٢٦:٣٥
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٤٨:٥٤١٢:٠٨:١٦١٧:٢٧:١٤١٧:٤٥:٤٩٢٣:٢٦:٣٣
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٣٠٦:٤٩:٤٩١٢:٠٨:١٩١٧:٢٦:٢٦١٧:٤٥:٠٣٢٣:٢٦:٣٣
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤١٠٦:٥٠:٤٥١٢:٠٨:٢٣١٧:٢٥:٣٩١٧:٤٤:١٨٢٣:٢٦:٣٤
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٥١:٤١١٢:٠٨:٢٨١٧:٢٤:٥٣١٧:٤٣:٣٥٢٣:٢٦:٣٥
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٧٠٦:٥٢:٣٧١٢:٠٨:٣٤١٧:٢٤:٠٩١٧:٤٢:٥٣٢٣:٢٦:٣٧
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٥٠٦:٥٣:٣٤١٢:٠٨:٤١١٧:٢٣:٢٦١٧:٤٢:١٣٢٣:٢٦:٤٠
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥٤:٣٠١٢:٠٨:٤٨١٧:٢٢:٤٥١٧:٤١:٣٤٢٣:٢٦:٤٤
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٣٠٦:٥٥:٢٧١٢:٠٨:٥٧١٧:٢٢:٠٦١٧:٤٠:٥٧٢٣:٢٦:٤٩
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:٣١٠٦:٥٦:٢٣١٢:٠٩:٠٦١٧:٢١:٢٨١٧:٤٠:٢٢٢٣:٢٦:٥٤
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٠٠٦:٥٧:٢٠١٢:٠٩:١٦١٧:٢٠:٥٣١٧:٣٩:٤٨٢٣:٢٧:٠١
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٩٠٦:٥٨:١٧١٢:٠٩:٢٧١٧:٢٠:١٨١٧:٣٩:١٦٢٣:٢٧:٠٨
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٧٠٦:٥٩:١٤١٢:٠٩:٣٩١٧:١٩:٤٦١٧:٣٨:٤٦٢٣:٢٧:١٦
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٦٠٧:٠٠:١٠١٢:٠٩:٥٢١٧:١٩:١٥١٧:٣٨:١٧٢٣:٢٧:٢٥
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٤٠٧:٠١:٠٧١٢:١٠:٠٥١٧:١٨:٤٦١٧:٣٧:٥١٢٣:٢٧:٣٤
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٣٠٧:٠٢:٠٣١٢:١٠:٢٠١٧:١٨:١٨١٧:٣٧:٢٥٢٣:٢٧:٤٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سرمست گوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سرمست گوار شهر سرمست گوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سرمست گوار شهر سرمست گوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سرمست گوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرمست گوار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سرمست گوار

سرمست (دنا)، روستایی از توابع بخش کبگیان شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد ایران است

شهر سرمست گوار در ویکیپدیا

شهر سرمست گوار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سرمست گوار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سرمست گوار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سرمست گوار بر روی نقشه

شهر سرمست گوار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سرمست گوار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سرمست گوار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سرمست گوار
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سرمست گوار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر سرمست گوار + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سرمست گوار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سرمست گوار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سرمست گوار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سرمست گوار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سرمست گوار رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا سرمست گوار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سرمست گوار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سرمست گوار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ سرمست گوار دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرمست گوار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرمست گوار
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرمست گوار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرمست گوار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سرمست گوار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو