جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سرمزده

حومه | خلیل آباد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز سرمزده


اذان صبح: ٠٣:٣٩:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٢:٥٣
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٠٧
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٣٦
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٢٢
نیمه شب: ٢٣:٤٣:٢٢

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرمزده (شهرستان خلیل آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای سرمزده)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سرمزده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سرمزده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
همانا خودپسندی،‌ عمل هفتاد سال (انسان) را،‌ نابود می‌كند. (زیرا اعمالش با اخلاص همراه نبوده است.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرمزده

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرمزده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرمزده ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سرمزده (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرمزده ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرمزده ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٦:٠٥١٢:٣٧:١٠١٩:٠٨:٤٩١٩:٢٧:١٩٢٣:٥٢:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠٤:٤٧١٢:٣٦:٥٥١٩:٠٩:٣٨١٩:٢٨:١٠٢٣:٥٢:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٣:٢٩١٢:٣٦:٤١١٩:١٠:٢٧١٩:٢٩:٠١٢٣:٥٢:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٢:١٣١٢:٣٦:٢٧١٩:١١:١٦١٩:٢٩:٥٣٢٣:٥١:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٠:٥٦١٢:٣٦:١٤١٩:١٢:٠٥١٩:٣٠:٤٤٢٣:٥١:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٠:٥٩٠٥:٥٩:٤١١٢:٣٦:٠٠١٩:١٢:٥٤١٩:٣١:٣٦٢٣:٥١:١١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٩:٢٧٠٥:٥٨:٢٧١٢:٣٥:٤٨١٩:١٣:٤٣١٩:٣٢:٢٧٢٣:٥٠:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٧:١٣١٢:٣٥:٣٦١٩:١٤:٣٢١٩:٣٣:١٩٢٣:٥٠:٢٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٥٦:٠٠١٢:٣٥:٢٤١٩:١٥:٢١١٩:٣٤:١٠٢٣:٥٠:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٥٤:٤٨١٢:٣٥:١٢١٩:١٦:١١١٩:٣٥:٠٢٢٣:٤٩:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٥٣:٣٦١٢:٣٥:٠١١٩:١٧:٠٠١٩:٣٥:٥٤٢٣:٤٩:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥٢:٢٦١٢:٣٤:٥١١٩:١٧:٤٩١٩:٣٦:٤٦٢٣:٤٩:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٥١:١٧١٢:٣٤:٤١١٩:١٨:٣٨١٩:٣٧:٣٨٢٣:٤٨:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٠٣٠٥:٥٠:٠٨١٢:٣٤:٣١١٩:١٩:٢٨١٩:٣٨:٣٠٢٣:٤٨:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٣٦٠٥:٤٩:٠٠١٢:٣٤:٢٢١٩:٢٠:١٧١٩:٣٩:٢٢٢٣:٤٨:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٦:١٠٠٥:٤٧:٥٤١٢:٣٤:١٤١٩:٢١:٠٦١٩:٤٠:١٥٢٣:٤٧:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٤٥٠٥:٤٦:٤٨١٢:٣٤:٠٦١٩:٢١:٥٦١٩:٤١:٠٧٢٣:٤٧:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:٢١٠٥:٤٥:٤٤١٢:٣٣:٥٩١٩:٢٢:٤٥١٩:٤١:٥٩٢٣:٤٧:٢١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٥٨٠٥:٤٤:٤١١٢:٣٣:٥٢١٩:٢٣:٣٤١٩:٤٢:٥١٢٣:٤٧:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٣٥٠٥:٤٣:٣٩١٢:٣٣:٤٥١٩:٢٤:٢٤١٩:٤٣:٤٤٢٣:٤٦:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:١٤٠٥:٤٢:٣٨١٢:٣٣:٤٠١٩:٢٥:١٣١٩:٤٤:٣٦٢٣:٤٦:٣٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٥٣٠٥:٤١:٣٨١٢:٣٣:٣٥١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٥:٢٨٢٣:٤٦:١٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٦:٣٤٠٥:٤٠:٣٩١٢:٣٣:٣٠١٩:٢٦:٥١١٩:٤٦:٢٠٢٣:٤٦:٠٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٥:١٦٠٥:٣٩:٤٢١٢:٣٣:٢٦١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٧:١٢٢٣:٤٥:٥٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٣:٥٩٠٥:٣٨:٤٦١٢:٣٣:٢٣١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٨:٠٤٢٣:٤٥:٣٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٣٧:٥١١٢:٣٣:٢٠١٩:٢٩:١٨١٩:٤٨:٥٦٢٣:٤٥:٢٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠١:٢٨٠٥:٣٦:٥٧١٢:٣٣:١٧١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٩:٤٨٢٣:٤٥:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٠:١٥٠٥:٣٦:٠٥١٢:٣٣:١٦١٩:٣٠:٥٥١٩:٥٠:٣٩٢٣:٤٤:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:٠٣٠٥:٣٥:١٤١٢:٣٣:١٥١٩:٣١:٤٣١٩:٥١:٣٠٢٣:٤٤:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سرمزده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سرمزده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سرمزده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرمزده

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سرمزده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرمزده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرمزده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سرمزده

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرمزده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سرمزده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سرمزده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرمزده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرمزده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرمزده

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرمزده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرمزده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرمزده

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٨٠٥:٢٨:٣٢١٢:٣٣:٣١١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٩:٠٨٢٣:٤٣:٣٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٢٠٥:٢٧:٥٧١٢:٣٣:٣٦١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٩:٥٥٢٣:٤٣:٢٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٨٠٥:٢٧:٢٢١٢:٣٣:٤١١٩:٤٠:٢٢٢٠:٠٠:٤١٢٣:٤٣:٢٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٦٠٥:٢٦:٥٠١٢:٣٣:٤٦١٩:٤١:٠٥٢٠:٠١:٢٧٢٣:٤٣:٢٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٦٠٥:٢٦:١٩١٢:٣٣:٥٢١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٢:١٢٢٣:٤٣:١٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٧٠٥:٢٥:٤٩١٢:٣٣:٥٩١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٢:٥٧٢٣:٤٣:١٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠١٠٥:٢٥:٢٢١٢:٣٤:٠٦١٩:٤٣:١١٢٠:٠٣:٤١٢٣:٤٣:١٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٧٠٥:٢٤:٥٥١٢:٣٤:١٤١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٤:٢٤٢٣:٤٣:١٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٣٥٠٥:٢٤:٣١١٢:٣٤:٢١١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٥:٠٦٢٣:٤٣:١٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٥٤٠٥:٢٤:٠٨١٢:٣٤:٣٠١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٥:٤٧٢٣:٤٣:١٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:١٧٠٥:٢٣:٤٧١٢:٣٤:٣٩١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٦:٢٧٢٣:٤٣:١٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٤١٠٥:٢٣:٢٧١٢:٣٤:٤٨١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٧:٠٧٢٣:٤٣:١٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٧٠٥:٢٣:٠٩١٢:٣٤:٥٧١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٧:٤٥٢٣:٤٣:١٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣٦٠٥:٢٢:٥٣١٢:٣٥:٠٧١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٨:٢٢٢٣:٤٣:٢٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠٧٠٥:٢٢:٣٨١٢:٣٥:١٧١٩:٤٨:١١٢٠:٠٨:٥٨٢٣:٤٣:٢٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٠٠٥:٢٢:٢٥١٢:٣٥:٢٨١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٩:٣٣٢٣:٤٣:٣٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٦٠٥:٢٢:١٣١٢:٣٥:٣٨١٩:٤٩:١٦٢٠:١٠:٠٧٢٣:٤٣:٣٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٥٤٠٥:٢٢:٠٤١٢:٣٥:٥٠١٩:٤٩:٤٧٢٠:١٠:٤٠٢٣:٤٣:٤١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٣٤٠٥:٢١:٥٦١٢:٣٦:٠١١٩:٥٠:١٧٢٠:١١:١١٢٣:٤٣:٤٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:١٧٠٥:٢١:٤٩١٢:٣٦:١٣١٩:٥٠:٤٦٢٠:١١:٤٢٢٣:٤٣:٥٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٠٢٠٥:٢١:٤٤١٢:٣٦:٢٥١٩:٥١:١٤٢٠:١٢:١١٢٣:٤٤:٠٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٥٠٠٥:٢١:٤١١٢:٣٦:٣٧١٩:٥١:٤١٢٠:١٢:٣٨٢٣:٤٤:١٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٤٠٠٥:٢١:٤٠١٢:٣٦:٤٩١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٣:٠٥٢٣:٤٤:١٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٣٢٠٥:٢١:٤٠١٢:٣٧:٠٢١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٣:٣٠٢٣:٤٤:٢٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٢٧٠٥:٢١:٤٢١٢:٣٧:١٤١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٣:٥٣٢٣:٤٤:٣٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٢٥٠٥:٢١:٤٥١٢:٣٧:٢٧١٩:٥٣:١٤٢٠:١٤:١٥٢٣:٤٤:٥٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٢٥٠٥:٢١:٥٠١٢:٣٧:٤٠١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٤:٣٦٢٣:٤٥:٠١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٢٧٠٥:٢١:٥٧١٢:٣٧:٥٣١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٤:٥٥٢٣:٤٥:١٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٣٢٠٥:٢٢:٠٥١٢:٣٨:٠٦١٩:٥٤:١٠٢٠:١٥:١٢٢٣:٤٥:٢٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٣٩٠٥:٢٢:١٤١٢:٣٨:١٩١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٥:٢٨٢٣:٤٥:٣٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٤٩٠٥:٢٢:٢٥١٢:٣٨:٣٣١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٥:٤٣٢٣:٤٥:٥١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سرمزده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرمزده روستای سرمزده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرمزده روستای سرمزده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرمزده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرمزده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرمزده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرمزده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرمزده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرمزده

روستای سرمزده بر روی نقشه

روستای سرمزده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرمزده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرمزده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرمزده
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سرمزده + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای سرمزده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سرمزده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرمزده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرمزده رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سرمزده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سرمزده دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سرمزده دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرمزده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سرمزده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سرمزده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرمزده
زمان پخش اذان آنلاین به افق سرمزده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرمزده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو