جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سرمرغ سفلی

رباط | خرم آباد | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز سرمرغ سفلی


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٠١:٢٥
غروب آفتاب: ١٧:١٥:١٠
اذان مغرب: ١٧:٣٣:٥٦
نیمه شب: ٢٣:١٩:٢٨

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرمرغ سفلی (شهرستان خرم آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای سرمرغ سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای سرمرغ سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرمرغ سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

یوهان اسمیت
پایه ی دوستی این است كه هرچه دادید، فراموش كنید و هرچه گرفتید، به یاد بسپارید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرمرغ سفلی

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرمرغ سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرمرغ سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سرمرغ سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرمرغ سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرمرغ سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٣٣:٣٨١٣:١٤:٥١١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:١٠٠٠:٣٠:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٣٢:٣٤١٣:١٤:٤٢١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٥:٥٨٠٠:٢٩:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٣١:٣٠١٣:١٤:٣٣١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٦:٤٧٠٠:٢٩:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٠٦٠٦:٣٠:٢٨١٣:١٤:٢٥١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٧:٣٥٠٠:٢٩:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٩:٢٦١٣:١٤:١٧١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٨:٢٤٠٠:٢٩:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٨:٢٦١٣:١٤:١٠٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:١٢٠٠:٢٨:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٧:٢٦١٣:١٤:٠٣٢٠:٠١:١٠٢٠:٢٠:٠١٠٠:٢٨:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٦:٢٨١٣:١٣:٥٧٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٢٨:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٢٥:٣٠١٣:١٣:٥١٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٣٨٠٠:٢٨:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٤:٣٤١٣:١٣:٤٦٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٢٧:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٠٨٠٦:٢٣:٣٩١٣:١٣:٤٢٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:١٥٠٠:٢٧:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢٢:٤٥١٣:١٣:٣٨٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٢٧:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٢١:٥٣١٣:١٣:٣٤٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٢٧:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٤٠٦:٢١:٠١١٣:١٣:٣٢٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٥:٤٠٠٠:٢٦:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٢٠:١١١٣:١٣:٢٩٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٢٨٠٠:٢٦:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٩:٢٣١٣:١٣:٢٨٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٧:١٦٠٠:٢٦:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٨:٣٥١٣:١٣:٢٧٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٢٦:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٧:٤٩١٣:١٣:٢٦٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٨:٥١٠٠:٢٦:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٧:٠٤١٣:١٣:٢٦٢٠:١٠:١٤٢٠:٢٩:٣٨٠٠:٢٦:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٦:٢١١٣:١٣:٢٧٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٢٥٠٠:٢٥:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٥:٣٩١٣:١٣:٢٨٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:١٢٠٠:٢٥:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١٤:٥٨١٣:١٣:٣٠٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣١:٥٩٠٠:٢٥:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٤:١٩١٣:١٣:٣٢٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٢٥:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٠٥٠٦:١٣:٤٢١٣:١٣:٣٥٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٢٥:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:١٠٠٦:١٣:٠٦١٣:١٣:٣٩٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٤:١٦٠٠:٢٥:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:١٧٠٦:١٢:٣١١٣:١٣:٤٣٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٥:٠١٠٠:٢٥:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٢٦٠٦:١١:٥٨١٣:١٣:٤٨٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٥:٤٥٠٠:٢٥:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٣٧٠٦:١١:٢٦١٣:١٣:٥٣٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٢٥:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٣:٤٩٠٦:١٠:٥٦١٣:١٣:٥٨٢٠:١٧:٢١٢٠:٣٧:١٢٠٠:٢٥:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرمرغ سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرمرغ سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرمرغ سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرمرغ سفلی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سرمرغ سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرمرغ سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرمرغ سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سرمرغ سفلی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرمرغ سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سرمرغ سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سرمرغ سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرمرغ سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرمرغ سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سرمرغ سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای سرمرغ سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرمرغ سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سرمرغ سفلی

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٢٧:٤٧١٢:٠١:٢٧١٧:٣٤:٤٠١٧:٥٢:٣٩٢٣:٢٠:٤٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٢٨:٣٧١٢:٠١:١٩١٧:٣٣:٣٤١٧:٥١:٣٥٢٣:٢٠:٢٩
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٢٩:٢٧١٢:٠١:١١١٧:٣٢:٢٩١٧:٥٠:٣١٢٣:٢٠:٢٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٠:١٨١٢:٠١:٠٥١٧:٣١:٢٥١٧:٤٩:٢٩٢٣:٢٠:١٠
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣١:٠٩١٢:٠٠:٥٩١٧:٣٠:٢٢١٧:٤٨:٢٨٢٣:٢٠:٠٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٢:٠١١٢:٠٠:٥٣١٧:٢٩:٢٠١٧:٤٧:٢٩٢٣:١٩:٥٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٢:٥٣١٢:٠٠:٤٩١٧:٢٨:٢٠١٧:٤٦:٣٠٢٣:١٩:٤٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١٤٠٦:٣٣:٤٥١٢:٠٠:٤٥١٧:٢٧:٢٠١٧:٤٥:٣٣٢٣:١٩:٤٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣٤:٣٧١٢:٠٠:٤٢١٧:٢٦:٢٢١٧:٤٤:٣٦٢٣:١٩:٣٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٥:٣٠١٢:٠٠:٤٠١٧:٢٥:٢٥١٧:٤٣:٤٢٢٣:١٩:٢٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٦:٢٣١٢:٠٠:٣٩١٧:٢٤:٢٩١٧:٤٢:٤٨٢٣:١٩:٢٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٧:١٧١٢:٠٠:٣٨١٧:٢٣:٣٥١٧:٤١:٥٦٢٣:١٩:٢٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٦٠٦:٣٨:١١١٢:٠٠:٣٨١٧:٢٢:٤٢١٧:٤١:٠٥٢٣:١٩:١٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٣٠٦:٣٩:٠٥١٢:٠٠:٣٩١٧:٢١:٥٠١٧:٤٠:١٥٢٣:١٩:١٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٩٠٦:٣٩:٥٩١٢:٠٠:٤١١٧:٢١:٠٠١٧:٣٩:٢٧٢٣:١٩:١٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٧٠٦:٤٠:٥٣١٢:٠٠:٤٤١٧:٢٠:١١١٧:٣٨:٤٠٢٣:١٩:١٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:١٤٠٦:٤١:٤٨١٢:٠٠:٤٧١٧:١٩:٢٣١٧:٣٧:٥٥٢٣:١٩:١٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٢:٤٣١٢:٠٠:٥١١٧:١٨:٣٧١٧:٣٧:١١٢٣:١٩:١٣
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٣:٣٨١٢:٠٠:٥٦١٧:١٧:٥٣١٧:٣٦:٢٩٢٣:١٩:١٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٤٤:٣٣١٢:٠١:٠٢١٧:١٧:١٠١٧:٣٥:٤٩٢٣:١٩:١٧
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٣٠٦:٤٥:٢٩١٢:٠١:٠٩١٧:١٦:٢٩١٧:٣٥:٠٩٢٣:١٩:٢٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:١١٠٦:٤٦:٢٤١٢:٠١:١٧١٧:١٥:٤٩١٧:٣٤:٣٢٢٣:١٩:٢٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٧:٢٠١٢:٠١:٢٥١٧:١٥:١٠١٧:٣٣:٥٦٢٣:١٩:٢٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٦٠٦:٤٨:١٦١٢:٠١:٣٥١٧:١٤:٣٤١٧:٣٣:٢٢٢٣:١٩:٣٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٤٩:١١١٢:٠١:٤٥١٧:١٣:٥٩١٧:٣٢:٤٩٢٣:١٩:٤٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٥٠:٠٧١٢:٠١:٥٦١٧:١٣:٢٦١٧:٣٢:١٨٢٣:١٩:٤٨
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٠٠٦:٥١:٠٣١٢:٠٢:٠٨١٧:١٢:٥٤١٧:٣١:٤٩٢٣:١٩:٥٦
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٥١:٥٩١٢:٠٢:٢١١٧:١٢:٢٤١٧:٣١:٢١٢٣:٢٠:٠٥
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٦٠٦:٥٢:٥٥١٢:٠٢:٣٤١٧:١١:٥٦١٧:٣٠:٥٥٢٣:٢٠:١٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٤٠٦:٥٣:٥٠١٢:٠٢:٤٩١٧:١١:٣٠١٧:٣٠:٣١٢٣:٢٠:٢٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سرمرغ سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سرمرغ سفلی روستای سرمرغ سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سرمرغ سفلی روستای سرمرغ سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرمرغ سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرمرغ سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرمرغ سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرمرغ سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرمرغ سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرمرغ سفلی

روستای سرمرغ سفلی بر روی نقشه

روستای سرمرغ سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرمرغ سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرمرغ سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرمرغ سفلی
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای سرمرغ سفلی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای سرمرغ سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرمرغ سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرمرغ سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرمرغ سفلی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرمرغ سفلی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرمرغ سفلی
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرمرغ سفلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرمرغ سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق سرمرغ سفلی
افق شرعی امروز فردا سرمرغ سفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سرمرغ سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ سرمرغ سفلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرمرغ سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو