جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سرلیکک

بهمیی گرمسیری جنوبی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز سرلیکک


اذان صبح: ٠٤:٣١:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:١٧
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٠١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٩:٥٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٢٣
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٣٤

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرلیکک (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای سرلیکک)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سرلیکک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سرلیکک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

اسمایلز
اشخاص عاقل و با اخلاق هرگز كلامی بر زبان نمی آورند كه احساسات دیگران را جریحه دار سازند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرلیکک

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرلیکک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرلیکک ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سرلیکک (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرلیکک ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرلیکک ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤٣:٠٨١٣:٠٩:٥٣١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٤:٤٠٠٠:٢٨:١٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٢٧٠٦:٤٢:٠٠١٣:٠٩:٣٩١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٥:٢١٠٠:٢٧:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٠٧٠٦:٤٠:٥٢١٣:٠٩:٢٤١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:٠٢٠٠:٢٧:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٤٨٠٦:٣٩:٤٥١٣:٠٩:١١١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٦:٤٣٠٠:٢٧:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٢٩٠٦:٣٨:٣٩١٣:٠٨:٥٧١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٧:٢٤٠٠:٢٦:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:١٠٠٦:٣٧:٣٣١٣:٠٨:٤٤١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٠٦٠٠:٢٦:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٥٢٠٦:٣٦:٢٨١٣:٠٨:٣٢١٩:٤١:٠٣١٩:٥٨:٤٧٠٠:٢٦:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٣٤٠٦:٣٥:٢٤١٣:٠٨:١٩١٩:٤١:٤٣١٩:٥٩:٢٩٠٠:٢٦:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٤:٢١١٣:٠٨:٠٧١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:١١٠٠:٢٥:٤١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣٣:١٨١٣:٠٧:٥٦١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٠:٥٣٠٠:٢٥:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٢:١٦١٣:٠٧:٤٥١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠١:٣٥٠٠:٢٥:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٣١:١٥١٣:٠٧:٣٥١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:١٧٠٠:٢٤:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:١٣٠٦:٣٠:١٥١٣:٠٧:٢٥١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٢٤:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٢٩:١٦١٣:٠٧:١٥١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٢٤:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٨:١٧١٣:٠٧:٠٦١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٢٣:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٧:٢٠١٣:٠٦:٥٨١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٢٣:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٦:٢٣١٣:٠٦:٥٠١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٢٣:٢٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٥:٢٨١٣:٠٦:٤٢١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٢٣:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٤:٣٣١٣:٠٦:٣٦١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:١٦٠٠:٢٢:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٣:٤٠١٣:٠٦:٢٩١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٢٢:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٢:٤٨١٣:٠٦:٢٤١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٢٢:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢١:٥٧١٣:٠٦:١٨١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٢٢:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢١:٠٧١٣:٠٦:١٤١٩:٥١:٤٦٢٠:١٠:٠٨٠٠:٢٢:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٢٠:١٨١٣:٠٦:١٠١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٠:٥١٠٠:٢١:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٩:٣٠١٣:٠٦:٠٦١٩:٥٣:٠٨٢٠:١١:٣٤٠٠:٢١:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٨:٤٣١٣:٠٦:٠٤١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:١٧٠٠:٢١:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٧:٥٨١٣:٠٦:٠١١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:٠١٠٠:٢١:٢٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٧:١٤١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٣:٤٤٠٠:٢١:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٦:٣١١٣:٠٥:٥٩١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:٢٦٠٠:٢١:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سرلیکک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سرلیکک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سرلیکک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرلیکک

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سرلیکک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرلیکک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرلیکک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سرلیکک

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرلیکک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سرلیکک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سرلیکک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرلیکک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرلیکک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرلیکک

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرلیکک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرلیکک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرلیکک

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٣٠٦:١٠:٥٦١٣:٠٦:١٥٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢٠:٥٢٠٠:٢٠:١١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٦:٢٠٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:٣٣٠٠:٢٠:٠٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٦:٢٥٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٢:١٢٠٠:٢٠:٠٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٩:٣٣١٣:٠٦:٣٠٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٢٠:٠٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٩:٠٨١٣:٠٦:٣٧٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٣:٣١٠٠:٢٠:٠٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٧٠٦:٠٨:٤٤١٣:٠٦:٤٣٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٢٠:٠٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٨:٢٢١٣:٠٦:٥٠٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٢٠:٠٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٨:٠٢١٣:٠٦:٥٨٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٢٠:٠٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠٧:٤٢١٣:٠٧:٠٦٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٦:٠٠٠٠:٢٠:٠٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠٧:٢٥١٣:٠٧:١٤٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٢٠:١٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٧:٠٨١٣:٠٧:٢٣٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٧:١١٠٠:٢٠:١٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٦:٥٣١٣:٠٧:٣٢٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٢٠:١٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٦:٤٠١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:١٩٠٠:٢٠:٢٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٦:٢٨١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٨:٥٢٠٠:٢٠:٢٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٦:١٧١٣:٠٨:٠١٢٠:٠٩:٥٧٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٢٠:٣٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٦:٠٨١٣:٠٨:١٢٢٠:١٠:٢٧٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٢٠:٤٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٦:٠٠١٣:٠٨:٢٣٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٢٥٠٠:٢٠:٤٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٥:٥٤١٣:٠٨:٣٤٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٢٠:٥٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٨:٤٥٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٢٢٠٠:٢١:٠١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٥:٤٦١٣:٠٨:٥٧٢٠:١٢:١٦٢٠:٣١:٤٩٠٠:٢١:١٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٥:٤٤١٣:٠٩:٠٩٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:١٥٠٠:٢١:١٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠٩:٢١٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٢١:٢٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٥:٤٤١٣:٠٩:٣٣٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٣:٠٤٠٠:٢١:٣٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٥:٤٦١٣:٠٩:٤٦٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٢١:٤٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٥:٥٠١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٣:٤٩٠٠:٢١:٥٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٥:٥٥١٣:١٠:١١٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٤:٠٩٠٠:٢٢:١١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٦:٠١١٣:١٠:٢٤٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٢٢:٢٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٦:٠٩١٣:١٠:٣٧٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٤:٤٧٠٠:٢٢:٣٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٦:١٨١٣:١٠:٥٠٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٢٢:٤٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٦:٢٨١٣:١١:٠٤٢٠:١٥:٤٠٢٠:٣٥:١٩٠٠:٢٣:٠٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٦:٣٩١٣:١١:١٧٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٢٣:١٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سرلیکک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرلیکک روستای سرلیکک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرلیکک روستای سرلیکک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرلیکک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرلیکک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرلیکک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرلیکک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرلیکک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرلیکک

روستای سرلیکک بر روی نقشه

روستای سرلیکک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرلیکک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرلیکک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرلیکک
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سرلیکک + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای سرلیکک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سرلیکک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرلیکک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرلیکک رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق سرلیکک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سرلیکک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرلیکک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سرلیکک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرلیکک
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرلیکک دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سرلیکک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرلیکک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرلیکک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو