جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سرعین

سرعین | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز سرعین


اذان صبح: ٠٥:٣٦:١١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٢:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٣١:٣٠
غروب آفتاب: ١٨:٠٠:٤٨
اذان مغرب: ١٨:١٩:٥٢
نیمه شب: ٢٣:٤٧:٥٣

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سرعین (شهرستان سرعین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ شهر سرعین)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر سرعین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سرعین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
چنانچه بخواهیم از زندگی خود بهره‌ی بیشتری ببریم، شاید می‌بایست از تجربه‌ی نزدیكان بهره بگیریم و از آنها بیاموزیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سرعین

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سرعین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرعین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سرعین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرعین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرعین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٢٩:٤٤١٣:١٥:٤٩٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢٢:١٦٠٠:٢٧:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢٨:٢٧١٣:١٥:٣٩٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٣:١٦٠٠:٢٧:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٣٢٠٦:٢٧:١١١٣:١٥:٢٩٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٤:١٥٠٠:٢٧:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٢٥:٥٦١٣:١٥:٢٠٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٥:١٤٠٠:٢٦:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:١٧٠٦:٢٤:٤٢١٣:١٥:١١٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٦:١٤٠٠:٢٦:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٤١٠٦:٢٣:٢٩١٣:١٥:٠٣٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٧:١٣٠٠:٢٦:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٢٢:١٨١٣:١٤:٥٥٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٨:١٣٠٠:٢٥:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٣١٠٦:٢١:٠٧١٣:١٤:٤٨٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٩:١٢٠٠:٢٥:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٩:٥٧١٣:١٤:٤١٢٠:١٠:٠٠٢٠:٣٠:١١٠٠:٢٥:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٨:٤٩١٣:١٤:٣٥٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣١:١٠٠٠:٢٤:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١٧:٤٢١٣:١٤:٢٩٢٠:١١:٥٢٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٢٤:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٢٢٠٦:١٦:٣٦١٣:١٤:٢٤٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٢٤:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٥٢٠٦:١٥:٣١١٣:١٤:٢٠٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٤:٠٧٠٠:٢٤:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٢٣٠٦:١٤:٢٨١٣:١٤:١٦٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٢٣:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٥٦٠٦:١٣:٢٦١٣:١٤:١٢٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٦:٠٤٠٠:٢٣:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٢٩٠٦:١٢:٢٥١٣:١٤:٠٩٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٧:٠٢٠٠:٢٣:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٠٤٠٦:١١:٢٦١٣:١٤:٠٧٢٠:١٧:٢١٢٠:٣٨:٠٠٠٠:٢٣:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٤٠٠٦:١٠:٢٨١٣:١٤:٠٥٢٠:١٨:١٥٢٠:٣٨:٥٨٠٠:٢٢:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:١٨٠٦:٠٩:٣٢١٣:١٤:٠٤٢٠:١٩:٠٩٢٠:٣٩:٥٥٠٠:٢٢:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٥٧٠٦:٠٨:٣٧١٣:١٤:٠٤٢٠:٢٠:٠٣٢٠:٤٠:٥٢٠٠:٢٢:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٣٧٠٦:٠٧:٤٣١٣:١٤:٠٤٢٠:٢٠:٥٦٢٠:٤١:٤٩٠٠:٢٢:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:١٩٠٦:٠٦:٥١١٣:١٤:٠٥٢٠:٢١:٤٩٢٠:٤٢:٤٥٠٠:٢١:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٠٣٠٦:٠٦:٠١١٣:١٤:٠٦٢٠:٢٢:٤١٢٠:٤٣:٤١٠٠:٢١:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٤٨٠٦:٠٥:١٢١٣:١٤:٠٨٢٠:٢٣:٣٣٢٠:٤٤:٣٦٠٠:٢١:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٣٥٠٦:٠٤:٢٥١٣:١٤:١٠٢٠:٢٤:٢٤٢٠:٤٥:٣١٠٠:٢١:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٢٤٠٦:٠٣:٣٩١٣:١٤:١٣٢٠:٢٥:١٥٢٠:٤٦:٢٥٠٠:٢١:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:١٥٠٦:٠٢:٥٦١٣:١٤:١٧٢٠:٢٦:٠٦٢٠:٤٧:١٩٠٠:٢١:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٠٧٠٦:٠٢:١٣١٣:١٤:٢١٢٠:٢٦:٥٦٢٠:٤٨:١٢٠٠:٢٠:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٠١٠٦:٠١:٣٣١٣:١٤:٢٥٢٠:٢٧:٤٥٢٠:٤٩:٠٥٠٠:٢٠:٥١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٥٨٠٦:٠٠:٥٤١٣:١٤:٣١٢٠:٢٨:٣٣٢٠:٤٩:٥٦٠٠:٢٠:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرعین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرعین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرعین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرعین

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر سرعین

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر سرعین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرعین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر سرعین

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٧:١٩٠٧:٢٧:٠٠١٢:٣٠:٢٠١٧:٣٤:٠٣١٧:٥٤:٠٧٢٣:٤٥:٢٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٦:٤٦٠٧:٢٦:١٧١٢:٣٠:٣٢١٧:٣٥:١٠١٧:٥٥:١٢٢٣:٤٥:٤٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٦:١٠٠٧:٢٥:٣٢١٢:٣٠:٤٣١٧:٣٦:١٨١٧:٥٦:١٧٢٣:٤٥:٥٦
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٥:٣٣٠٧:٢٤:٤٦١٢:٣٠:٥٤١٧:٣٧:٢٦١٧:٥٧:٢٢٢٣:٤٦:١٠
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٤:٥٤٠٧:٢٣:٥٨١٢:٣١:٠٣١٧:٣٨:٣٤١٧:٥٨:٢٧٢٣:٤٦:٢٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٤:١٣٠٧:٢٣:٠٨١٢:٣١:١٢١٧:٣٩:٤٢١٧:٥٩:٣٣٢٣:٤٦:٣٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٣:٣١٠٧:٢٢:١٦١٢:٣١:٢٠١٧:٤٠:٥٠١٨:٠٠:٣٨٢٣:٤٦:٤٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٢:٤٧٠٧:٢١:٢٣١٢:٣١:٢٧١٧:٤١:٥٨١٨:٠١:٤٣٢٣:٤٦:٥٩
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٢:٠١٠٧:٢٠:٢٩١٢:٣١:٣٤١٧:٤٣:٠٦١٨:٠٢:٤٨٢٣:٤٧:٠٩
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥١:١٣٠٧:١٩:٣٢١٢:٣١:٣٩١٧:٤٤:١٤١٨:٠٣:٥٣٢٣:٤٧:١٩
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٠:٢٤٠٧:١٨:٣٤١٢:٣١:٤٤١٧:٤٥:٢١١٨:٠٤:٥٨٢٣:٤٧:٢٧
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٩:٣٣٠٧:١٧:٣٥١٢:٣١:٤٨١٧:٤٦:٢٩١٨:٠٦:٠٣٢٣:٤٧:٣٤
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٨:٤٠٠٧:١٦:٣٤١٢:٣١:٥١١٧:٤٧:٣٦١٨:٠٧:٠٨٢٣:٤٧:٤١
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٧:٤٦٠٧:١٥:٣٢١٢:٣١:٥٣١٧:٤٨:٤٣١٨:٠٨:١٢٢٣:٤٧:٤٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٦:٥٠٠٧:١٤:٢٨١٢:٣١:٥٥١٧:٤٩:٥٠١٨:٠٩:١٧٢٣:٤٧:٥٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٥:٥٣٠٧:١٣:٢٣١٢:٣١:٥٦١٧:٥٠:٥٧١٨:١٠:٢١٢٣:٤٧:٥٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٤:٥٤٠٧:١٢:١٧١٢:٣١:٥٦١٧:٥٢:٠٤١٨:١١:٢٥٢٣:٤٧:٥٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٣:٥٤٠٧:١١:١٠١٢:٣١:٥٥١٧:٥٣:١٠١٨:١٢:٢٩٢٣:٤٨:٠١
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٢:٥٢٠٧:١٠:٠١١٢:٣١:٥٣١٧:٥٤:١٦١٨:١٣:٣٣٢٣:٤٨:٠٢
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤١:٤٨٠٧:٠٨:٥١١٢:٣١:٥١١٧:٥٥:٢٢١٨:١٤:٣٧٢٣:٤٨:٠٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٠:٤٤٠٧:٠٧:٤٠١٢:٣١:٤٨١٧:٥٦:٢٨١٨:١٥:٤٠٢٣:٤٨:٠٣
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٩:٣٧٠٧:٠٦:٢٧١٢:٣١:٤٤١٧:٥٧:٣٣١٨:١٦:٤٤٢٣:٤٨:٠١
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٨:٣٠٠٧:٠٥:١٤١٢:٣١:٤٠١٧:٥٨:٣٨١٨:١٧:٤٧٢٣:٤٨:٠٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٧:٢١٠٧:٠٣:٥٩١٢:٣١:٣٥١٧:٥٩:٤٣١٨:١٨:٤٩٢٣:٤٧:٥٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٦:١١٠٧:٠٢:٤٤١٢:٣١:٣٠١٨:٠٠:٤٨١٨:١٩:٥٢٢٣:٤٧:٥٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٤:٥٩٠٧:٠١:٢٧١٢:٣١:٢٣١٨:٠١:٥٢١٨:٢٠:٥٤٢٣:٤٧:٤٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٣:٤٦٠٧:٠٠:٠٩١٢:٣١:١٦١٨:٠٢:٥٦١٨:٢١:٥٧٢٣:٤٧:٤٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٢:٣٢٠٦:٥٨:٥١١٢:٣١:٠٩١٨:٠٣:٥٩١٨:٢٢:٥٨٢٣:٤٧:٣٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣١:١٧٠٦:٥٧:٣١١٢:٣١:٠١١٨:٠٥:٠٣١٨:٢٤:٠٠٢٣:٤٧:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر سرعین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر سرعین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر سرعین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سرعین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرعین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر سرعین

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر سرعین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرعین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر سرعین

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:١١٠٧:٠٢:٤٤١٢:٣١:٣٠١٨:٠٠:٤٨١٨:١٩:٥٢٢٣:٤٧:٥٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٩٠٧:٠١:٢٧١٢:٣١:٢٣١٨:٠١:٥٢١٨:٢٠:٥٤٢٣:٤٧:٤٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٦٠٧:٠٠:٠٩١٢:٣١:١٦١٨:٠٢:٥٦١٨:٢١:٥٧٢٣:٤٧:٤٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٢٠٦:٥٨:٥١١٢:٣١:٠٩١٨:٠٣:٥٩١٨:٢٢:٥٨٢٣:٤٧:٣٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:١٧٠٦:٥٧:٣١١٢:٣١:٠١١٨:٠٥:٠٣١٨:٢٤:٠٠٢٣:٤٧:٣١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٠٠٦:٥٦:١١١٢:٣٠:٥٢١٨:٠٦:٠٦١٨:٢٥:٠١٢٣:٤٧:٢٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٢٠٦:٥٤:٥٠١٢:٣٠:٤٢١٨:٠٧:٠٨١٨:٢٦:٠٣٢٣:٤٧:١٦
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٣٠٦:٥٣:٢٨١٢:٣٠:٣٢١٨:٠٨:١١١٨:٢٧:٠٣٢٣:٤٧:٠٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٥٢:٠٥١٢:٣٠:٢٢١٨:٠٩:١٣١٨:٢٨:٠٤٢٣:٤٦:٥٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٥٠:٤١١٢:٣٠:١١١٨:١٠:١٤١٨:٢٩:٠٤٢٣:٤٦:٤٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٩:١٧١٢:٢٩:٥٩١٨:١١:١٦١٨:٣٠:٠٤٢٣:٤٦:٣٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٦٠٦:٤٧:٥٢١٢:٢٩:٤٧١٨:١٢:١٧١٨:٣١:٠٤٢٣:٤٦:٢٤
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣١٠٦:٤٦:٢٦١٢:٢٩:٣٤١٨:١٣:١٨١٨:٣٢:٠٤٢٣:٤٦:١٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٦٠٦:٤٥:٠٠١٢:٢٩:٢١١٨:١٤:١٨١٨:٣٣:٠٣٢٣:٤٥:٥٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٩٠٦:٤٣:٣٣١٢:٢٩:٠٨١٨:١٥:١٨١٨:٣٤:٠٢٢٣:٤٥:٤٥
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:١٢٠٦:٤٢:٠٦١٢:٢٨:٥٤١٨:١٦:١٨١٨:٣٥:٠١٢٣:٤٥:٣٠
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٣٠٦:٤٠:٣٨١٢:٢٨:٣٩١٨:١٧:١٧١٨:٣٦:٠٠٢٣:٤٥:١٥
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:١٤٠٦:٣٩:٠٩١٢:٢٨:٢٥١٨:١٨:١٦١٨:٣٦:٥٩٢٣:٤٥:٠٠
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٤٣٠٦:٣٧:٤٠١٢:٢٨:١٠١٨:١٩:١٥١٨:٣٧:٥٧٢٣:٤٤:٤٤
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:١٢٠٦:٣٦:١٠١٢:٢٧:٥٤١٨:٢٠:١٤١٨:٣٨:٥٥٢٣:٤٤:٢٧
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٤:٤١١٢:٢٧:٣٨١٨:٢١:١٢١٨:٣٩:٥٣٢٣:٤٤:١٠
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٣٣:١٠١٢:٢٧:٢٢١٨:٢٢:١١١٨:٤٠:٥١٢٣:٤٣:٥٢
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣١:٤٠١٢:٢٧:٠٦١٨:٢٣:٠٩١٨:٤١:٤٩٢٣:٤٣:٣٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٣٠:٠٩١٢:٢٦:٤٩١٨:٢٤:٠٦١٨:٤٢:٤٦٢٣:٤٣:١٦
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٨:٣٨١٢:٢٦:٣٢١٨:٢٥:٠٤١٨:٤٣:٤٤٢٣:٤٢:٥٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٧:٠٦١٢:٢٦:١٥١٨:٢٦:٠٢١٨:٤٤:٤١٢٣:٤٢:٣٧
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٥:٣٥١٢:٢٥:٥٨١٨:٢٦:٥٩١٨:٤٥:٣٩٢٣:٤٢:١٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٤:٠٣١٢:٢٥:٤١١٨:٢٧:٥٦١٨:٤٦:٣٦٢٣:٤١:٥٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٢:٣١١٢:٢٥:٢٣١٨:٢٨:٥٣١٨:٤٧:٣٣٢٣:٤١:٣٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سرعین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر سرعین شهر سرعین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر سرعین شهر سرعین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سرعین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرعین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سرعین

سرعین شهری کوچک در ۳۰ کیلومتری غرب اردبیل و مرکز شهرستان سرعین است. این شهر به علت چشمه‌های آبگرم فراوان شهرت دارد و یکی از مناطق گردشگری در استان اردبیل است

شهر سرعین در ویکیپدیا

شهر سرعین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سرعین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سرعین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سرعین بر روی نقشه

شهر سرعین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سرعین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سرعین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سرعین
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر سرعین + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر سرعین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سرعین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سرعین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سرعین رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سرعین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرعین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سرعین
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرعین دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ سرعین دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سرعین دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سرعین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرعین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سرعین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو