جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سرعین

سرعین | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز سرعین

اذان صبح: ٠٥:٣٦:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:٥٢
اذان ظهر: ١٣:١١:٠١
غروب آفتاب: ١٩:١٧:٣٣
اذان مغرب: ١٩:٣٦:١٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٧:٤٠

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سرعین (شهرستان سرعین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ شهر سرعین)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر سرعین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سرعین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

نیچه
دوست می دارم آن را كه روان اش خویشتن، بر باد ده است و نه اهل سپاس خواستن است و نه سپاس گزاردن؛ زیرا كه همواره بخشنده است و به دور از پاییدن خویشتن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سرعین

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سرعین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرعین ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سرعین (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرعین ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سرعین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٢٥٠٦:٤٢:١٦١٣:١٧:٤٤١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٣:١١٠٠:٣١:١٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٤٠:٥١١٣:١٧:٣٠١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٠٩٠٠:٣٠:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣٩:٢٧١٣:١٧:١٦١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٥:٠٨٠٠:٣٠:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:١٨٠٦:٣٨:٠٤١٣:١٧:٠٣١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٦:٠٧٠٠:٣٠:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٣٦:٤٢١٣:١٦:٥٠١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٧:٠٦٠٠:٢٩:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٥٥٠٦:٣٥:٢٠١٣:١٦:٣٧١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٨:٠٥٠٠:٢٩:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:١٣٠٦:٣٣:٥٩١٣:١٦:٢٥١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٩:٠٤٠٠:٢٩:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٣٢:٤٠١٣:١٦:١٣٢٠:٠٠:٢٥٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٢٨:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٣١:٢٠١٣:١٦:٠٢٢٠:٠١:٢١٢٠:٢١:٠٢٠٠:٢٨:١٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:١٣٠٦:٣٠:٠٢١٣:١٥:٥١٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢٢:٠١٠٠:٢٧:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٨:٤٥١٣:١٥:٤٠٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٢٧:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٧:٢٩١٣:١٥:٣٠٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٢٧:١٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٦:١٣١٣:١٥:٢١٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:٥٩٠٠:٢٦:٥٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٤٠٠٦:٢٤:٥٩١٣:١٥:١٢٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٥:٥٨٠٠:٢٦:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٢٣:٤٦١٣:١٥:٠٣٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:٥٧٠٠:٢٦:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٢٢:٣٤١٣:١٤:٥٥٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٢٥:٥٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٢١:٢٣١٣:١٤:٤٨٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٢٥:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٢:١٩٠٦:٢٠:١٣١٣:١٤:٤١٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٢٥:١٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١٩:٠٤١٣:١٤:٣٥٢٠:١٠:٤١٢٠:٣٠:٥٥٠٠:٢٤:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٩:١٤٠٦:١٧:٥٧١٣:١٤:٢٩٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:٥٤٠٠:٢٤:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١٦:٥١١٣:١٤:٢٤٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٢٤:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٦:١٣٠٦:١٥:٤٦١٣:١٤:٢٠٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٢٤:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٤٤٠٦:١٤:٤٢١٣:١٤:١٦٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٢٣:٥٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٣:١٦٠٦:١٣:٤٠١٣:١٤:١٢٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٥:٤٩٠٠:٢٣:٣٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٤٩٠٦:١٢:٣٩١٣:١٤:٠٩٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٢٣:١٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٢٤٠٦:١١:٤٠١٣:١٤:٠٧٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٢٣:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٠٠٠٦:١٠:٤٢١٣:١٤:٠٦٢٠:١٨:٠٢٢٠:٣٨:٤٣٠٠:٢٢:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٣٧٠٦:٠٩:٤٥١٣:١٤:٠٤٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٩:٤١٠٠:٢٢:٣٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠٨:٥٠١٣:١٤:٠٤٢٠:١٩:٥٠٢٠:٤٠:٣٨٠٠:٢٢:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرعین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرعین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرعین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرعین

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سرعین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سرعین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرعین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سرعین

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سرعین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سرعین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سرعین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سرعین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرعین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرعین

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر سرعین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرعین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرعین

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سرعین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرعین شهر سرعین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرعین شهر سرعین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سرعین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرعین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر سرعین

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرعین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرعین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر سرعین

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٣٨:٥٣١٣:٢٠:٣١٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢١:٠١٠٠:٣٣:٥٧
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٩:٤٥١٣:٢٠:١٦٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٣٤٠٠:٣٣:٥١
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٤٠:٣٧١٣:٢٠:٠٠١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٨:٠٧٠٠:٣٣:٤٤
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٤١:٣٠١٣:١٩:٤٣١٩:٥٧:١٩٢٠:١٦:٣٩٠٠:٣٣:٣٧
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٤٢:٢٢١٣:١٩:٢٦١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٥:١٠٠٠:٣٣:٢٩
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٠٥٠٦:٤٣:١٤١٣:١٩:٠٩١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٣:٤١٠٠:٣٣:٢٠
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:١٥٠٦:٤٤:٠٥١٣:١٨:٥١١٩:٥٢:٥٨٢٠:١٢:١١٠٠:٣٣:١١
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٤٠٦:٤٤:٥٧١٣:١٨:٣٣١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:٤١٠٠:٣٣:٠١
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٣٠٦:٤٥:٤٩١٣:١٨:١٤١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٩:١٠٠٠:٣٢:٥١
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٤١٠٦:٤٦:٤١١٣:١٧:٥٦١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٣٢:٤٠
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٨٠٦:٤٧:٣٢١٣:١٧:٣٦١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٦:٠٧٠٠:٣٢:٢٩
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٨:٢٤١٣:١٧:١٧١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٣٢:١٧
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٢٠٦:٤٩:١٥١٣:١٦:٥٧١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٣٢:٠٥
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٨٠٦:٥٠:٠٧١٣:١٦:٣٧١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠١:٢٨٠٠:٣١:٥٢
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:١٤٠٦:٥٠:٥٨١٣:١٦:١٧١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٩:٥٥٠٠:٣١:٣٩
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٩٠٦:٥١:٤٩١٣:١٥:٥٧١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٨:٢١٠٠:٣١:٢٥
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٥٢:٤١١٣:١٥:٣٦١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٦:٤٧٠٠:٣١:١١
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٥٣:٣٢١٣:١٥:١٦١٩:٣٦:٢١١٩:٥٥:١٣٠٠:٣٠:٥٦
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٢٠٦:٥٤:٢٣١٣:١٤:٥٥١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٣:٣٨٠٠:٣٠:٤٢
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٥٠٦:٥٥:١٥١٣:١٤:٣٤١٩:٣٣:١٥١٩:٥٢:٠٤٠٠:٣٠:٢٦
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٥٦:٠٦١٣:١٤:١٣١٩:٣١:٤١١٩:٥٠:٢٩٠٠:٣٠:١١
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤١٠٦:٥٦:٥٨١٣:١٣:٥٢١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٨:٥٤٠٠:٢٩:٥٥
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٣٠٦:٥٧:٤٩١٣:١٣:٣٠١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٧:١٩٠٠:٢٩:٣٩
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٨:٤١١٣:١٣:٠٩١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٥:٤٣٠٠:٢٩:٢٣
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٦٠٦:٥٩:٣٣١٣:١٢:٤٨١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٤:٠٨٠٠:٢٩:٠٦
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٧٠٧:٠٠:٢٤١٣:١٢:٢٦١٩:٢٣:٥١١٩:٤٢:٣٣٠٠:٢٨:٤٩
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٨٠٧:٠١:١٦١٣:١٢:٠٥١٩:٢٢:١٦١٩:٤٠:٥٨٠٠:٢٨:٣٢
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٨٠٧:٠٢:٠٨١٣:١١:٤٤١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٩:٢٣٠٠:٢٨:١٥
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٨٠٧:٠٣:٠٠١٣:١١:٢٢١٩:١٩:٠٧١٩:٣٧:٤٧٠٠:٢٧:٥٧
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٨٠٧:٠٣:٥٢١٣:١١:٠١١٩:١٧:٣٣١٩:٣٦:١٢٢٣:٥٧:٤٠
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٧٠٦:٠٤:٤٤١٢:١٠:٤٠١٨:١٥:٥٨١٨:٣٤:٣٨٢٣:٢٧:٢٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سرعین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر سرعین شهر سرعین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر سرعین شهر سرعین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سرعین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرعین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سرعین

سرعین شهری کوچک در ۳۰ کیلومتری غرب اردبیل و مرکز شهرستان سرعین است. این شهر به علت چشمه‌های آبگرم فراوان شهرت دارد و یکی از مناطق گردشگری در استان اردبیل است

شهر سرعین در ویکیپدیا

شهر سرعین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سرعین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سرعین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سرعین بر روی نقشه

شهر سرعین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سرعین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سرعین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سرعین
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر سرعین + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر سرعین + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سرعین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سرعین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سرعین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سرعین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سرعین رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرعین
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرعین
زمان پخش اذان زنده به افق سرعین
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرعین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سرعین
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سرعین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرعین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق سرعین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سرعین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو