جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سرزه سفلی

رودخانه | رودان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز سرزه سفلی


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٠٦
اذان ظهر: ١١:٥٤:٣٠
غروب آفتاب: ١٧:٣٧:١٧
اذان مغرب: ١٧:٥٤:٠٦
نیمه شب: ٢٣:١٥:٥٣

یکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨
٢٨ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٣ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرزه سفلی (شهرستان رودان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ اسفند ٩٨ روستای سرزه سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای سرزه سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرزه سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
زیاد كار كردن هنر نیست، هوشمندانه كار كردن هنر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرزه سفلی

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرزه سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرزه سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سرزه سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرزه سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرزه سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:١٥٠٦:٠٧:٣٢١٢:٣٩:١٠١٩:١١:١٣١٩:٢٨:٣٠٢٣:٥٨:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠٦:٣٧١٢:٣٩:٠٠١٩:١١:٤٧١٩:٢٩:٠٦٢٣:٥٧:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٠٥:٤٣١٢:٣٨:٥٠١٩:١٢:٢١١٩:٢٩:٤٢٢٣:٥٧:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٠٤:٥١١٢:٣٨:٤١١٩:١٢:٥٥١٩:٣٠:١٨٢٣:٥٧:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٥١٠٦:٠٣:٥٩١٢:٣٨:٣٢١٩:١٣:٣٠١٩:٣٠:٥٤٢٣:٥٧:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٤٧٠٦:٠٣:٠٨١٢:٣٨:٢٤١٩:١٤:٠٤١٩:٣١:٣١٢٣:٥٦:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٤٤٠٦:٠٢:١٨١٢:٣٨:١٦١٩:١٤:٣٨١٩:٣٢:٠٧٢٣:٥٦:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠١:٢٨١٢:٣٨:٠٩١٩:١٥:١٣١٩:٣٢:٤٤٢٣:٥٦:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٠:٤٠١٢:٣٨:٠٢١٩:١٥:٤٨١٩:٣٣:٢١٢٣:٥٦:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٣٨٠٥:٥٩:٥٣١٢:٣٧:٥٦١٩:١٦:٢٢١٩:٣٣:٥٨٢٣:٥٦:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٣٨٠٥:٥٩:٠٧١٢:٣٧:٥١١٩:١٦:٥٧١٩:٣٤:٣٥٢٣:٥٥:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣٩٠٥:٥٨:٢١١٢:٣٧:٤٦١٩:١٧:٣٢١٩:٣٥:١٢٢٣:٥٥:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٤١٠٥:٥٧:٣٧١٢:٣٧:٤١١٩:١٨:٠٧١٩:٣٥:٤٩٢٣:٥٥:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٤٤٠٥:٥٦:٥٤١٢:٣٧:٣٧١٩:١٨:٤٢١٩:٣٦:٢٦٢٣:٥٥:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٤٨٠٥:٥٦:١٢١٢:٣٧:٣٤١٩:١٩:١٧١٩:٣٧:٠٣٢٣:٥٥:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٥:٣١١٢:٣٧:٣١١٩:١٩:٥٢١٩:٣٧:٤٠٢٣:٥٤:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٠٠٠٥:٥٤:٥١١٢:٣٧:٢٨١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٨:١٨٢٣:٥٤:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٠٧٠٥:٥٤:١٢١٢:٣٧:٢٧١٩:٢١:٠٢١٩:٣٨:٥٥٢٣:٥٤:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:١٦٠٥:٥٣:٣٥١٢:٣٧:٢٦١٩:٢١:٣٧١٩:٣٩:٣٢٢٣:٥٤:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٥٢:٥٩١٢:٣٧:٢٥١٩:٢٢:١٢١٩:٤٠:٠٩٢٣:٥٤:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٢:٢٤١٢:٣٧:٢٥١٩:٢٢:٤٦١٩:٤٠:٤٦٢٣:٥٤:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٤٩٠٥:٥١:٥٠١٢:٣٧:٢٦١٩:٢٣:٢١١٩:٤١:٢٣٢٣:٥٤:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٠٣٠٥:٥١:١٧١٢:٣٧:٢٧١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٢:٠٠٢٣:٥٤:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:١٨٠٥:٥٠:٤٦١٢:٣٧:٢٩١٩:٢٤:٣١١٩:٤٢:٣٧٢٣:٥٤:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٥٠:١٦١٢:٣٧:٣١١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٣:١٤٢٣:٥٣:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٤٩:٤٧١٢:٣٧:٣٤١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٣:٥٠٢٣:٥٣:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:١١٠٥:٤٩:١٩١٢:٣٧:٣٨١٩:٢٦:١٤١٩:٤٤:٢٧٢٣:٥٣:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٣٢٠٥:٤٨:٥٣١٢:٣٧:٤٢١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٥:٠٣٢٣:٥٣:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٤٨:٢٨١٢:٣٧:٤٧١٩:٢٧:٢١١٩:٤٥:٣٨٢٣:٥٣:٥٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:١٨٠٥:٤٨:٠٤١٢:٣٧:٥٢١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٦:١٤٢٣:٥٣:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرزه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرزه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرزه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرزه سفلی

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سرزه سفلی

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سرزه سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرزه سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سرزه سفلی

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٠:٢٣١١:٥٣:٤١١٧:١٧:١٥١٧:٣٤:٥٠٢٣:١٣:٥٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:١٠:٣٨٠٦:٢٩:٥٩١١:٥٣:٥٣١٧:١٨:٠٣١٧:٣٥:٣٧٢٣:١٤:١١
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:١٠:١٩٠٦:٢٩:٣٤١١:٥٤:٠٤١٧:١٨:٥١١٧:٣٦:٢٣٢٣:١٤:٢٦
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:١٠:٠٠٠٦:٢٩:٠٧١١:٥٤:١٥١٧:١٩:٤٠١٧:٣٧:٠٩٢٣:١٤:٣٩
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٢٨:٣٩١١:٥٤:٢٤١٧:٢٠:٢٨١٧:٣٧:٥٥٢٣:١٤:٥٢
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٠٩:١٦٠٦:٢٨:٠٩١١:٥٤:٣٣١٧:٢١:١٥١٧:٣٨:٤١٢٣:١٥:٠٤
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٢٧:٣٨١١:٥٤:٤١١٧:٢٢:٠٣١٧:٣٩:٢٦٢٣:١٥:١٥
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٢٧:٠٦١١:٥٤:٤٩١٧:٢٢:٥٠١٧:٤٠:١٢٢٣:١٥:٢٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٢٦:٣٢١١:٥٤:٥٥١٧:٢٣:٣٦١٧:٤٠:٥٧٢٣:١٥:٣٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٢٥:٥٧١١:٥٥:٠١١٧:٢٤:٢٣١٧:٤١:٤١٢٣:١٥:٤٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٢٥:٢١١١:٥٥:٠٥١٧:٢٥:٠٩١٧:٤٢:٢٥٢٣:١٥:٥٠
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٠٦:٣١٠٦:٢٤:٤٣١١:٥٥:٠٩١٧:٢٥:٥٥١٧:٤٣:٠٩٢٣:١٥:٥٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٢٤:٠٤١١:٥٥:١٢١٧:٢٦:٤٠١٧:٤٣:٥٣٢٣:١٦:٠٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٢٣:٢٤١١:٥٥:١٥١٧:٢٧:٢٥١٧:٤٤:٣٦٢٣:١٦:٠٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٢٢:٤٢١١:٥٥:١٦١٧:٢٨:١٠١٧:٤٥:١٩٢٣:١٦:١٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٤:١٣٠٦:٢٢:٠٠١١:٥٥:١٧١٧:٢٨:٥٤١٧:٤٦:٠٢٢٣:١٦:١٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٢١:١٦١١:٥٥:١٧١٧:٢٩:٣٨١٧:٤٦:٤٤٢٣:١٦:١٨
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٠:٣١١١:٥٥:١٦١٧:٣٠:٢٢١٧:٤٧:٢٦٢٣:١٦:١٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٠٢:١٧٠٦:١٩:٤٥١١:٥٥:١٥١٧:٣١:٠٥١٧:٤٨:٠٨٢٣:١٦:٢٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٠١:٣٥٠٦:١٨:٥٨١١:٥٥:١٢١٧:٣١:٤٨١٧:٤٨:٤٩٢٣:١٦:٢٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٠٠:٥٢٠٦:١٨:١٠١١:٥٥:٠٩١٧:٣٢:٣٠١٧:٤٩:٣٠٢٣:١٦:١٩
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٠٠:٠٨٠٦:١٧:٢١١١:٥٥:٠٦١٧:٣٣:١٣١٧:٥٠:١٠٢٣:١٦:١٨
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٥٩:٢٣٠٦:١٦:٣٠١١:٥٥:٠٢١٧:٣٣:٥٤١٧:٥٠:٥٠٢٣:١٦:١٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٥٨:٣٧٠٦:١٥:٣٩١١:٥٤:٥٧١٧:٣٤:٣٦١٧:٥١:٣٠٢٣:١٦:١٣
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٥٧:٥٠٠٦:١٤:٤٧١١:٥٤:٥١١٧:٣٥:١٧١٧:٥٢:١٠٢٣:١٦:٠٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٥٧:٠١٠٦:١٣:٥٤١١:٥٤:٤٥١٧:٣٥:٥٧١٧:٥٢:٤٩٢٣:١٦:٠٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٥٦:١٢٠٦:١٣:٠١١١:٥٤:٣٨١٧:٣٦:٣٧١٧:٥٣:٢٨٢٣:١٥:٥٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٢:٠٦١١:٥٤:٣٠١٧:٣٧:١٧١٧:٥٤:٠٦٢٣:١٥:٥٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١١:١٠١١:٥٤:٢٢١٧:٣٧:٥٦١٧:٥٤:٤٤٢٣:١٥:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرزه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سرزه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سرزه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرزه سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرزه سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سرزه سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سرزه سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرزه سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سرزه سفلی

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٠٠٦:١٤:٤٧١١:٥٤:٥١١٧:٣٥:١٧١٧:٥٢:١٠٢٣:١٦:٠٩
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠١٠٦:١٣:٥٤١١:٥٤:٤٥١٧:٣٥:٥٧١٧:٥٢:٤٩٢٣:١٦:٠٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٢٠٦:١٣:٠١١١:٥٤:٣٨١٧:٣٦:٣٧١٧:٥٣:٢٨٢٣:١٥:٥٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٢:٠٦١١:٥٤:٣٠١٧:٣٧:١٧١٧:٥٤:٠٦٢٣:١٥:٥٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١١:١٠١١:٥٤:٢٢١٧:٣٧:٥٦١٧:٥٤:٤٤٢٣:١٥:٤٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٠:١٤١١:٥٤:١٣١٧:٣٨:٣٥١٧:٥٥:٢٢٢٣:١٥:٣٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٠٩:١٧١١:٥٤:٠٤١٧:٣٩:١٤١٧:٥٥:٥٩٢٣:١٥:٣١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٨٠٦:٠٨:١٩١١:٥٣:٥٤١٧:٣٩:٥٢١٧:٥٦:٣٧٢٣:١٥:٢٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٠٧:٢٠١١:٥٣:٤٣١٧:٤٠:٣٠١٧:٥٧:١٣٢٣:١٥:١٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٠٦:٢١١١:٥٣:٣٢١٧:٤١:٠٧١٧:٥٧:٥٠٢٣:١٥:٠٢
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٨٠٦:٠٥:٢١١١:٥٣:٢١١٧:٤١:٤٤١٧:٥٨:٢٦٢٣:١٤:٥٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٠٤:٢٠١١:٥٣:٠٩١٧:٤٢:٢١١٧:٥٩:٠١٢٣:١٤:٤٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٠٠٦:٠٣:١٩١١:٥٢:٥٦١٧:٤٢:٥٧١٧:٥٩:٣٧٢٣:١٤:٢٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٠٢:١٧١١:٥٢:٤٣١٧:٤٣:٣٣١٨:٠٠:١٢٢٣:١٤:١٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٠١:١٥١١:٥٢:٢٩١٧:٤٤:٠٨١٨:٠٠:٤٧٢٣:١٤:٠٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٠٠:١١١١:٥٢:١٦١٧:٤٤:٤٤١٨:٠١:٢١٢٣:١٣:٤٨
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٣٠٥:٥٩:٠٨١١:٥٢:٠١١٧:٤٥:١٩١٨:٠١:٥٦٢٣:١٣:٣٤
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٠٠٥:٥٨:٠٤١١:٥١:٤٦١٧:٤٥:٥٣١٨:٠٢:٣٠٢٣:١٣:١٩
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٥٠٥:٥٦:٥٩١١:٥١:٣١١٧:٤٦:٢٧١٨:٠٣:٠٤٢٣:١٣:٠٤
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٠٠٥:٥٥:٥٤١١:٥١:١٦١٧:٤٧:٠١١٨:٠٣:٣٧٢٣:١٢:٤٨
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٥٠٥:٥٤:٤٩١١:٥١:٠٠١٧:٤٧:٣٥١٨:٠٤:١١٢٣:١٢:٣٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٨٠٥:٥٣:٤٣١١:٥٠:٤٤١٧:٤٨:٠٩١٨:٠٤:٤٤٢٣:١٢:١٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢١٠٥:٥٢:٣٨١١:٥٠:٢٧١٧:٤٨:٤٢١٨:٠٥:١٧٢٣:١١:٥٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٤٠٥:٥١:٣١١١:٥٠:١١١٧:٤٩:١٥١٨:٠٥:٥٠٢٣:١١:٤١
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٦٠٥:٥٠:٢٥١١:٤٩:٥٤١٧:٤٩:٤٨١٨:٠٦:٢٣٢٣:١١:٢٣
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٧٠٥:٤٩:١٨١١:٤٩:٣٧١٧:٥٠:٢١١٨:٠٦:٥٥٢٣:١١:٠٥
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٨٠٥:٤٨:١١١١:٤٩:٢٠١٧:٥٠:٥٤١٨:٠٧:٢٨٢٣:١٠:٤٦
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٩٠٥:٤٧:٠٤١١:٤٩:٠٢١٧:٥١:٢٦١٨:٠٨:٠١٢٣:١٠:٢٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٤٥:٥٦١١:٤٨:٤٥١٧:٥١:٥٨١٨:٠٨:٣٣٢٣:١٠:٠٨

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سرزه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سرزه سفلی روستای سرزه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سرزه سفلی روستای سرزه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرزه سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرزه سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرزه سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرزه سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرزه سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرزه سفلی

روستای سرزه سفلی بر روی نقشه

روستای سرزه سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرزه سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرزه سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرزه سفلی
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای سرزه سفلی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای سرزه سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرزه سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرزه سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرزه سفلی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرزه سفلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرزه سفلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ سرزه سفلی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرزه سفلی دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ سرزه سفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سرزه سفلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرزه سفلی
زمان پخش اذان آنلاین به افق سرزه سفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرزه سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو