جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سردکوهستان

ایل گورک | بوکان | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز سردکوهستان


اذان صبح: ٠٥:٥١:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٧:١٧:٠٠
اذان ظهر: ١٣:٣١:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٤٤
نیمه شب: ٠٠:٤٨:١٠

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سردکوهستان (شهرستان بوکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای سردکوهستان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای سردکوهستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سردکوهستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سردکوهستان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سردکوهستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سردکوهستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سردکوهستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سردکوهستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سردکوهستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٤٠:٢٨١٣:٢٤:٣٩٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٣٨:٠٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٩:١٧١٣:٢٤:٣٠٢٠:١٠:١٧٢٠:٢٩:٣٤٠٠:٣٧:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٣٨:٠٦١٣:٢٤:٢٠٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:٢٩٠٠:٣٧:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٣٦:٥٧١٣:٢٤:١٢٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٢٣٠٠:٣٧:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٣٥:٤٨١٣:٢٤:٠٣٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:١٨٠٠:٣٦:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٣٤:٤١١٣:٢٣:٥٦٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:١٣٠٠:٣٦:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٣٣:٣٥١٣:٢٣:٤٨٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٤:٠٧٠٠:٣٦:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٠١٠٦:٣٢:٣٠١٣:٢٣:٤٢٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٣٦:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٣١:٢٦١٣:٢٣:٣٦٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٣٥:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:١١٠٦:٣٠:٢٣١٣:٢٣:٣٠٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٦:٥١٠٠:٣٥:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٩:٢١١٣:٢٣:٢٥٢٠:١٨:٠١٢٠:٣٧:٤٥٠٠:٣٥:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢٨:٢١١٣:٢٣:٢٠٢٠:١٨:٥٢٢٠:٣٨:٣٩٠٠:٣٤:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٧:٢٢١٣:٢٣:١٦٢٠:١٩:٤٣٢٠:٣٩:٣٣٠٠:٣٤:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٣٠٦:٢٦:٢٤١٣:٢٣:١٣٢٠:٢٠:٣٣٢٠:٤٠:٢٧٠٠:٣٤:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٤٠٦:٢٥:٢٧١٣:٢٣:١٠٢٠:٢١:٢٤٢٠:٤١:٢١٠٠:٣٤:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٢٤:٣٢١٣:٢٣:٠٨٢٠:٢٢:١٤٢٠:٤٢:١٤٠٠:٣٤:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٢٣:٣٨١٣:٢٣:٠٦٢٠:٢٣:٠٤٢٠:٤٣:٠٨٠٠:٣٣:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٢٢:٤٦١٣:٢٣:٠٥٢٠:٢٣:٥٤٢٠:٤٤:٠١٠٠:٣٣:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٢١٠٦:٢١:٥٤١٣:٢٣:٠٥٢٠:٢٤:٤٤٢٠:٤٤:٥٤٠٠:٣٣:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٢١:٠٥١٣:٢٣:٠٥٢٠:٢٥:٣٣٢٠:٤٥:٤٦٠٠:٣٣:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٢٠:١٧١٣:٢٣:٠٥٢٠:٢٦:٢٢٢٠:٤٦:٣٨٠٠:٣٣:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٩:٣٠١٣:٢٣:٠٧٢٠:٢٧:١١٢٠:٤٧:٣٠٠٠:٣٢:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٨:٤٥١٣:٢٣:٠٩٢٠:٢٧:٥٩٢٠:٤٨:٢٢٠٠:٣٢:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٣٥٠٦:١٨:٠١١٣:٢٣:١١٢٠:٢٨:٤٧٢٠:٤٩:١٣٠٠:٣٢:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٣١٠٦:١٧:١٩١٣:٢٣:١٤٢٠:٢٩:٣٥٢٠:٥٠:٠٣٠٠:٣٢:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٢٨٠٦:١٦:٣٩١٣:٢٣:١٧٢٠:٣٠:٢٢٢٠:٥٠:٥٣٠٠:٣٢:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٢٨٠٦:١٦:٠٠١٣:٢٣:٢٢٢٠:٣١:٠٨٢٠:٥١:٤٣٠٠:٣٢:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٢٩٠٦:١٥:٢٢١٣:٢٣:٢٦٢٠:٣١:٥٤٢٠:٥٢:٣٢٠٠:٣٢:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٣٢٠٦:١٤:٤٧١٣:٢٣:٣١٢٠:٣٢:٤٠٢٠:٥٣:٢٠٠٠:٣٢:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سردکوهستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سردکوهستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سردکوهستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سردکوهستان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای سردکوهستان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای سردکوهستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سردکوهستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای سردکوهستان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٦:٢٠٠٧:٢١:٢١١٣:٣٢:١٨١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:٠٨٠٠:٤٩:١٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٤:٤٤٠٧:١٩:٥٤١٣:٣٢:٠٠١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٤٨:٥٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٣:٠٩٠٧:١٨:٢٧١٣:٣١:٤٢١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٣:٥٢٠٠:٤٨:٣٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥١:٣٣٠٧:١٧:٠٠١٣:٣١:٢٤١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٤٨:١٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٩:٥٦٠٧:١٥:٣٣١٣:٣١:٠٦١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٤٧:٤٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٨:٢٠٠٧:١٤:٠٧١٣:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٤٧:٢٥
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٦:٤٣٠٧:١٢:٤٠١٣:٣٠:٣١١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٤٧:٠٢
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٥:٠٦٠٧:١١:١٤١٣:٣٠:١٣١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:١٢٠٠:٤٦:٣٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٣:٢٩٠٧:٠٩:٤٨١٣:٢٩:٥٥١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:٠٤٠٠:٤٦:١٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤١:٥٢٠٧:٠٨:٢٢١٣:٢٩:٣٨١٩:٥١:٣٠٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٤٥:٥٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٤٠:١٥٠٧:٠٦:٥٧١٣:٢٩:٢١١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٠:٤٩٠٠:٤٥:٢٩
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٨:٣٧٠٧:٠٥:٣٢١٣:٢٩:٠٤١٩:٥٣:١١٢٠:١١:٤١٠٠:٤٥:٠٦
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٧:٠٠٠٧:٠٤:٠٨١٣:٢٨:٤٧١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٣٤٠٠:٤٤:٤٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٥:٢٣٠٧:٠٢:٤٤١٣:٢٨:٣٠١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٢٦٠٠:٤٤:١٩
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٣:٤٦٠٧:٠١:٢٠١٣:٢٨:١٤١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:١٩٠٠:٤٣:٥٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥٩:٥٧١٣:٢٧:٥٧١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:١٢٠٠:٤٣:٣٣
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣٠:٣١٠٦:٥٨:٣٤١٣:٢٧:٤٢١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٦:٠٥٠٠:٤٣:١٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٨:٥٤٠٦:٥٧:١٢١٣:٢٧:٢٦١٩:٥٨:١٦٢٠:١٦:٥٨٠٠:٤٢:٤٧
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٧:١٨٠٦:٥٥:٥٠١٣:٢٧:١١١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٥١٠٠:٤٢:٢٤
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٤١٠٦:٥٤:٢٩١٣:٢٦:٥٦١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٨:٤٤٠٠:٤٢:٠٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٠٥٠٦:٥٣:٠٩١٣:٢٦:٤١٢٠:٠٠:٥٠٢٠:١٩:٣٨٠٠:٤١:٣٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٥١:٥٠١٣:٢٦:٢٧٢٠:٠١:٤١٢٠:٢٠:٣١٠٠:٤١:١٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٥٠:٣١١٣:٢٦:١٤٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:٢٥٠٠:٤٠:٥٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٩:١٨٠٦:٤٩:١٢١٣:٢٦:٠٠٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:١٩٠٠:٤٠:٣٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٧:٤٣٠٦:٤٧:٥٥١٣:٢٥:٤٧٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:١٣٠٠:٤٠:١٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٦:٠٩٠٦:٤٦:٣٨١٣:٢٥:٣٥٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٣٩:٥١
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٣٤٠٦:٤٥:٢٣١٣:٢٥:٢٣٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٥:٠١٠٠:٣٩:٣٠
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٣:٠١٠٦:٤٤:٠٨١٣:٢٥:١١٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٣٩:٠٩
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١١:٢٨٠٦:٤٢:٥٣١٣:٢٥:٠٠٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٣٨:٤٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٤١:٤٠١٣:٢٤:٤٩٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٣٨:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای سردکوهستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای سردکوهستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای سردکوهستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سردکوهستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سردکوهستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سردکوهستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای سردکوهستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سردکوهستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سردکوهستان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣٠:٠٥١٢:٣٤:٠٦١٨:٣٨:٤٢١٨:٥٦:٥٥٠٠:٢١:٢٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٤:١١٠٧:٢٨:٣٨١٣:٣٣:٤٨١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:٤٧٠٠:٥١:٠٦
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:٣٧٠٧:٢٧:١١١٣:٣٣:٣٠١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٨:٣٩٠٠:٥٠:٤٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:٠٤٠٧:٢٥:٤٣١٣:٣٣:١٣١٩:٤١:١٧١٩:٥٩:٣١٠٠:٥٠:٢٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٢٩٠٧:٢٤:١٦١٣:٣٢:٥٥١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٥٠:٠٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٥٥٠٧:٢٢:٤٩١٣:٣٢:٣٧١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠١:١٥٠٠:٤٩:٤٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٢٠٠٧:٢١:٢١١٣:٣٢:١٨١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:٠٨٠٠:٤٩:١٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٤٤٠٧:١٩:٥٤١٣:٣٢:٠٠١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٤٨:٥٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٠٩٠٧:١٨:٢٧١٣:٣١:٤٢١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٣:٥٢٠٠:٤٨:٣٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٣٣٠٧:١٧:٠٠١٣:٣١:٢٤١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٤٨:١٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٥٦٠٧:١٥:٣٣١٣:٣١:٠٦١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٤٧:٤٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٢٠٠٧:١٤:٠٧١٣:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٤٧:٢٥
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٤٣٠٧:١٢:٤٠١٣:٣٠:٣١١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٤٧:٠٢
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٠٦٠٧:١١:١٤١٣:٣٠:١٣١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:١٢٠٠:٤٦:٣٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٢٩٠٧:٠٩:٤٨١٣:٢٩:٥٥١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:٠٤٠٠:٤٦:١٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٥٢٠٧:٠٨:٢٢١٣:٢٩:٣٨١٩:٥١:٣٠٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٤٥:٥٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٥٠٧:٠٦:٥٧١٣:٢٩:٢١١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٠:٤٩٠٠:٤٥:٢٩
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣٧٠٧:٠٥:٣٢١٣:٢٩:٠٤١٩:٥٣:١١٢٠:١١:٤١٠٠:٤٥:٠٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٠٠٧:٠٤:٠٨١٣:٢٨:٤٧١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٣٤٠٠:٤٤:٤٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٣٠٧:٠٢:٤٤١٣:٢٨:٣٠١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٢٦٠٠:٤٤:١٩
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٦٠٧:٠١:٢٠١٣:٢٨:١٤١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:١٩٠٠:٤٣:٥٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥٩:٥٧١٣:٢٧:٥٧١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:١٢٠٠:٤٣:٣٣
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣١٠٦:٥٨:٣٤١٣:٢٧:٤٢١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٦:٠٥٠٠:٤٣:١٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٤٠٦:٥٧:١٢١٣:٢٧:٢٦١٩:٥٨:١٦٢٠:١٦:٥٨٠٠:٤٢:٤٧
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٨٠٦:٥٥:٥٠١٣:٢٧:١١١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٥١٠٠:٤٢:٢٤
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤١٠٦:٥٤:٢٩١٣:٢٦:٥٦١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٨:٤٤٠٠:٤٢:٠٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٥٠٦:٥٣:٠٩١٣:٢٦:٤١٢٠:٠٠:٥٠٢٠:١٩:٣٨٠٠:٤١:٣٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٥١:٥٠١٣:٢٦:٢٧٢٠:٠١:٤١٢٠:٢٠:٣١٠٠:٤١:١٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٥٠:٣١١٣:٢٦:١٤٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:٢٥٠٠:٤٠:٥٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٨٠٦:٤٩:١٢١٣:٢٦:٠٠٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:١٩٠٠:٤٠:٣٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٣٠٦:٤٧:٥٥١٣:٢٥:٤٧٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:١٣٠٠:٤٠:١٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سردکوهستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سردکوهستان روستای سردکوهستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سردکوهستان روستای سردکوهستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سردکوهستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سردکوهستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سردکوهستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سردکوهستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سردکوهستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سردکوهستان

روستای سردکوهستان بر روی نقشه

روستای سردکوهستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سردکوهستان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سردکوهستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سردکوهستان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای سردکوهستان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای سردکوهستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سردکوهستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سردکوهستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سردکوهستان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق سردکوهستان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سردکوهستان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سردکوهستان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سردکوهستان
زمان پخش اذان مستقیم به افق سردکوهستان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سردکوهستان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سردکوهستان
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ سردکوهستان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سردکوهستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو