جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سردشت

لردگان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز سردشت


اذان صبح: ٠٥:٣٢:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٠١:٣٢
غروب آفتاب: ١٧:٠٥:١٣
اذان مغرب: ١٧:٢٤:١٨
نیمه شب: ٢٣:١٩:١٠

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سردشت (شهرستان لردگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ شهر سردشت)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر سردشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سردشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
به دوست خود راز دل مگو كه او نیز به دوست خود گوید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سردشت

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سردشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سردشت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سردشت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سردشت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سردشت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:١٧٠٦:٢٨:٢٥١٣:٠٤:٤٤١٩:٤١:٣١١٩:٥٩:٣٠٠٠:٢١:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٢٧:٢٤١٣:٠٤:٣٤١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:١٤٠٠:٢١:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٦:٢٣١٣:٠٤:٢٤١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٢١:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٥:٢٣١٣:٠٤:١٥١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠١:٤١٠٠:٢٠:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٤:٢٤١٣:٠٤:٠٦١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٢٥٠٠:٢٠:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٣:٢٦١٣:٠٣:٥٨١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٢٠:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٢:٢٩١٣:٠٣:٥٠١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٣:٥٢٠٠:٢٠:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢١:٣٣١٣:٠٣:٤٣١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٣٦٠٠:١٩:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٠:٣٨١٣:٠٣:٣٦١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:٢٠٠٠:١٩:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٩:٤٤١٣:٠٣:٣٠١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٦:٠٤٠٠:١٩:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٨:٥١١٣:٠٣:٢٤١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٤٨٠٠:١٩:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٣:١٩١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٣٢٠٠:١٨:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٣:١٥١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:١٦٠٠:١٨:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١٦:١٩١٣:٠٣:١١١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٩:٠٠٠٠:١٨:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٥:٣٠١٣:٠٣:٠٧١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:٤٤٠٠:١٨:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٤:٤٣١٣:٠٣:٠٥١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:٢٧٠٠:١٨:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٣:٥٧١٣:٠٣:٠٢١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:١١٠٠:١٨:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٣:١٢١٣:٠٣:٠١١٩:٥٣:١٣٢٠:١١:٥٥٠٠:١٧:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٢:٢٩١٣:٠٣:٠٠١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٢:٣٨٠٠:١٧:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٣١٠٦:١١:٤٧١٣:٠٢:٥٩١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٢٢٠٠:١٧:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١١:٠٦١٣:٠٢:٥٩١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٠٥٠٠:١٧:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٣:٠٠١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٤٨٠٠:١٧:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٤٢٠٦:٠٩:٤٨١٣:٠٣:٠١١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:٣١٠٠:١٧:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٩:١١١٣:٠٣:٠٣١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:١٣٠٠:١٧:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٥٧٠٦:٠٨:٣٦١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٥٦٠٠:١٧:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٨:٠٢١٣:٠٣:٠٨١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٣٨٠٠:١٦:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٣:١٢١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٢٠٠٠:١٦:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٣٠٠٦:٠٦:٥٧١٣:٠٣:١٦١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٩:٠١٠٠:١٦:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠٦:٢٨١٣:٠٣:٢١٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٩:٤٢٠٠:١٦:٤٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٣:٢٦٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:٢٢٠٠:١٦:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سردشت

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر سردشت

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر سردشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سردشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر سردشت

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٤٤:٥٢١١:٥٤:٢٥١٧:٠٣:٤٥١٧:٢٢:٢٨٢٣:١٢:٤٢
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢١:٤٠٠٦:٤٥:٤٣١١:٥٤:٤٦١٧:٠٣:٣٦١٧:٢٢:٢١٢٣:١٣:٠٠
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٤٦:٣٣١١:٥٥:٠٧١٧:٠٣:٢٩١٧:٢٢:١٦٢٣:١٣:١٨
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٤٧:٢٣١١:٥٥:٢٩١٧:٠٣:٢٤١٧:٢٢:١٢٢٣:١٣:٣٧
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٣:٥١٠٦:٤٨:١٢١١:٥٥:٥٢١٧:٠٣:٢٠١٧:٢٢:١١٢٣:١٣:٥٧
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٤٩:٠٠١١:٥٦:١٥١٧:٠٣:١٩١٧:٢٢:١٠٢٣:١٤:١٧
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٥:١٦٠٦:٤٩:٤٨١١:٥٦:٣٩١٧:٠٣:١٩١٧:٢٢:١٢٢٣:١٤:٣٨
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٥٠:٣٦١١:٥٧:٠٣١٧:٠٣:٢٠١٧:٢٢:١٥٢٣:١٥:٠٠
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٥١:٢٣١١:٥٧:٢٨١٧:٠٣:٢٤١٧:٢٢:٢٠٢٣:١٥:٢٣
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٧:٢١٠٦:٥٢:٠٩١١:٥٧:٥٣١٧:٠٣:٢٩١٧:٢٢:٢٧٢٣:١٥:٤٦
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٨:٠٢٠٦:٥٢:٥٤١١:٥٨:١٩١٧:٠٣:٣٦١٧:٢٢:٣٥٢٣:١٦:٠٩
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٢٨:٤٣٠٦:٥٣:٣٩١١:٥٨:٤٥١٧:٠٣:٤٥١٧:٢٢:٤٥٢٣:١٦:٣٤
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٢٩:٢٢٠٦:٥٤:٢٢١١:٥٩:١٢١٧:٠٣:٥٥١٧:٢٢:٥٦٢٣:١٦:٥٨
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٣٠:٠١٠٦:٥٥:٠٥١١:٥٩:٣٩١٧:٠٤:٠٧١٧:٢٣:٠٩٢٣:١٧:٢٤
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٣٠:٤٠٠٦:٥٥:٤٧١٢:٠٠:٠٧١٧:٠٤:٢١١٧:٢٣:٢٤٢٣:١٧:٥٠
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣١:١٨٠٦:٥٦:٢٨١٢:٠٠:٣٥١٧:٠٤:٣٧١٧:٢٣:٤١٢٣:١٨:١٦
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣١:٥٥٠٦:٥٧:٠٨١٢:٠١:٠٣١٧:٠٤:٥٤١٧:٢٣:٥٨٢٣:١٨:٤٣
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣٢:٣٢٠٦:٥٧:٤٧١٢:٠١:٣٢١٧:٠٥:١٣١٧:٢٤:١٨٢٣:١٩:١٠
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٣:٠٧٠٦:٥٨:٢٥١٢:٠٢:٠١١٧:٠٥:٣٣١٧:٢٤:٣٩٢٣:١٩:٣٨
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٣:٤٢٠٦:٥٩:٠٢١٢:٠٢:٣٠١٧:٠٥:٥٦١٧:٢٥:٠٢٢٣:٢٠:٠٦
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٤:١٦٠٦:٥٩:٣٧١٢:٠٢:٥٩١٧:٠٦:١٩١٧:٢٥:٢٦٢٣:٢٠:٣٤
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٤:٥٠٠٧:٠٠:١٢١٢:٠٣:٢٩١٧:٠٦:٤٤١٧:٢٥:٥١٢٣:٢١:٠٣
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٥:٢٢٠٧:٠٠:٤٥١٢:٠٣:٥٩١٧:٠٧:١١١٧:٢٦:١٨٢٣:٢١:٣٢
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٥:٥٤٠٧:٠١:١٧١٢:٠٤:٢٨١٧:٠٧:٤٠١٧:٢٦:٤٧٢٣:٢٢:٠٢
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٦:٢٤٠٧:٠١:٤٧١٢:٠٤:٥٨١٧:٠٨:٠٩١٧:٢٧:١٦٢٣:٢٢:٣١
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٦:٥٤٠٧:٠٢:١٧١٢:٠٥:٢٨١٧:٠٨:٤٠١٧:٢٧:٤٨٢٣:٢٣:٠١
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٧:٢٢٠٧:٠٢:٤٥١٢:٠٥:٥٨١٧:٠٩:١٣١٧:٢٨:٢٠٢٣:٢٣:٣١
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٧:٥٠٠٧:٠٣:١١١٢:٠٦:٢٨١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٨:٥٤٢٣:٢٤:٠١
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٨:١٦٠٧:٠٣:٣٦١٢:٠٦:٥٨١٧:١٠:٢٢١٧:٢٩:٢٩٢٣:٢٤:٣٢
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٣٨:٤١٠٧:٠٤:٠٠١٢:٠٧:٢٨١٧:١٠:٥٩١٧:٣٠:٠٥٢٣:٢٥:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر سردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر سردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر سردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سردشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سردشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر سردشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر سردشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سردشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر سردشت

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٩٠٦:٣٩:٤٤١١:٥٢:٣٧١٧:٠٥:١٥١٧:٢٣:٤٦٢٣:١١:١٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٤٠٦:٤٠:٣٦١١:٥٢:٥٣١٧:٠٤:٥٥١٧:٢٣:٢٩٢٣:١١:٢٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٨٠٦:٤١:٢٧١١:٥٣:١٠١٧:٠٤:٣٨١٧:٢٣:١٤٢٣:١١:٤٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٣٠٦:٤٢:١٩١١:٥٣:٢٨١٧:٠٤:٢٢١٧:٢٣:٠٠٢٣:١١:٥٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٧٠٦:٤٣:١٠١١:٥٣:٤٦١٧:٠٤:٠٨١٧:٢٢:٤٨٢٣:١٢:١٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٤:٠١١١:٥٤:٠٥١٧:٠٣:٥٥١٧:٢٢:٣٧٢٣:١٢:٢٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٤٤:٥٢١١:٥٤:٢٥١٧:٠٣:٤٥١٧:٢٢:٢٨٢٣:١٢:٤٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٠٠٦:٤٥:٤٣١١:٥٤:٤٦١٧:٠٣:٣٦١٧:٢٢:٢١٢٣:١٣:٠٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٤٦:٣٣١١:٥٥:٠٧١٧:٠٣:٢٩١٧:٢٢:١٦٢٣:١٣:١٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٤٧:٢٣١١:٥٥:٢٩١٧:٠٣:٢٤١٧:٢٢:١٢٢٣:١٣:٣٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥١٠٦:٤٨:١٢١١:٥٥:٥٢١٧:٠٣:٢٠١٧:٢٢:١١٢٣:١٣:٥٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٤٩:٠٠١١:٥٦:١٥١٧:٠٣:١٩١٧:٢٢:١٠٢٣:١٤:١٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٦٠٦:٤٩:٤٨١١:٥٦:٣٩١٧:٠٣:١٩١٧:٢٢:١٢٢٣:١٤:٣٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٥٠:٣٦١١:٥٧:٠٣١٧:٠٣:٢٠١٧:٢٢:١٥٢٣:١٥:٠٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٥١:٢٣١١:٥٧:٢٨١٧:٠٣:٢٤١٧:٢٢:٢٠٢٣:١٥:٢٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢١٠٦:٥٢:٠٩١١:٥٧:٥٣١٧:٠٣:٢٩١٧:٢٢:٢٧٢٣:١٥:٤٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٢٠٦:٥٢:٥٤١١:٥٨:١٩١٧:٠٣:٣٦١٧:٢٢:٣٥٢٣:١٦:٠٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٣٠٦:٥٣:٣٩١١:٥٨:٤٥١٧:٠٣:٤٥١٧:٢٢:٤٥٢٣:١٦:٣٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٢٠٦:٥٤:٢٢١١:٥٩:١٢١٧:٠٣:٥٥١٧:٢٢:٥٦٢٣:١٦:٥٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠١٠٦:٥٥:٠٥١١:٥٩:٣٩١٧:٠٤:٠٧١٧:٢٣:٠٩٢٣:١٧:٢٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٠٠٦:٥٥:٤٧١٢:٠٠:٠٧١٧:٠٤:٢١١٧:٢٣:٢٤٢٣:١٧:٥٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٨٠٦:٥٦:٢٨١٢:٠٠:٣٥١٧:٠٤:٣٧١٧:٢٣:٤١٢٣:١٨:١٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٥٠٦:٥٧:٠٨١٢:٠١:٠٣١٧:٠٤:٥٤١٧:٢٣:٥٨٢٣:١٨:٤٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٢٠٦:٥٧:٤٧١٢:٠١:٣٢١٧:٠٥:١٣١٧:٢٤:١٨٢٣:١٩:١٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٧٠٦:٥٨:٢٥١٢:٠٢:٠١١٧:٠٥:٣٣١٧:٢٤:٣٩٢٣:١٩:٣٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٢٠٦:٥٩:٠٢١٢:٠٢:٣٠١٧:٠٥:٥٦١٧:٢٥:٠٢٢٣:٢٠:٠٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٦٠٦:٥٩:٣٧١٢:٠٢:٥٩١٧:٠٦:١٩١٧:٢٥:٢٦٢٣:٢٠:٣٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٠٠٧:٠٠:١٢١٢:٠٣:٢٩١٧:٠٦:٤٤١٧:٢٥:٥١٢٣:٢١:٠٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٢٠٧:٠٠:٤٥١٢:٠٣:٥٩١٧:٠٧:١١١٧:٢٦:١٨٢٣:٢١:٣٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٤٠٧:٠١:١٧١٢:٠٤:٢٨١٧:٠٧:٤٠١٧:٢٦:٤٧٢٣:٢٢:٠٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر سردشت شهر سردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر سردشت شهر سردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سردشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سردشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سردشت

سردشت شهری از توابع بخش رودشت شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری ایران است. این شهر مرکز بخش رودشت لردگان است.

شهر سردشت در ویکیپدیا

شهر سردشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سردشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سردشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سردشت بر روی نقشه

شهر سردشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سردشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سردشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سردشت
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر سردشت + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر سردشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سردشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سردشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سردشت رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سردشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سردشت
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سردشت دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سردشت دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سردشت دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سردشت
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سردشت
زمان پخش اذان مستقیم به افق سردشت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سردشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو