جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سردشت

لردگان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز سردشت

اذان صبح: ٠٤:٣٠:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٠٨
اذان ظهر: ١٣:١١:٠٨
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:٥٩
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٣٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٣:١٣

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سردشت (شهرستان لردگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ شهر سردشت)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر سردشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سردشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

آندره میتوس
بهترین راه شاد زیستن، انجام كار برای دیگران است. ما حتی از لحظه تصمیم به شاد كردن دیگران احساس بهتری خواهیم داشت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سردشت

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سردشت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سردشت ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سردشت (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سردشت ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سردشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٥٢٠٦:٣٩:٤٢١٣:٠٦:٥٤١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٢:١٤٠٠:٢٥:٠٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٣١٠٦:٣٨:٣٣١٣:٠٦:٤٠١٩:٣٥:١٦١٩:٥٢:٥٦٠٠:٢٤:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٠٩٠٦:٣٧:٢٤١٣:٠٦:٢٥١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٣:٣٨٠٠:٢٤:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣٦:١٦١٣:٠٦:١٢١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٤:٢٠٠٠:٢٤:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٢٨٠٦:٣٥:٠٩١٣:٠٥:٥٨١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:٠٣٠٠:٢٣:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٤:٠٢١٣:٠٥:٤٥١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٥:٤٥٠٠:٢٣:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٢:٥٦١٣:٠٥:٣٢١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٦:٢٨٠٠:٢٣:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣١:٥١١٣:٠٥:٢٠١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:١١٠٠:٢٢:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٠:٤٧١٣:٠٥:٠٨١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٧:٥٣٠٠:٢٢:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٢٩:٤٣١٣:٠٤:٥٧١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٣٦٠٠:٢٢:٠٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٨:٤٠١٣:٠٤:٤٦١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:١٩٠٠:٢١:٤٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٧:٣٨١٣:٠٤:٣٦١٩:٤٢:٠١٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٢١:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٦:٣٧١٣:٠٤:٢٦١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٢١:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٥:٣٧١٣:٠٤:١٦١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٢٩٠٠:٢٠:٥٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٤:٣٧١٣:٠٤:٠٧١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:١٣٠٠:٢٠:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠٣:٥٩١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٢٠:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٢:٤٢١٣:٠٣:٥١١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٢٠:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢١:٤٥١٣:٠٣:٤٣١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:٢٤٠٠:١٩:٥٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٠:٥٠١٣:٠٣:٣٦١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٥:٠٨٠٠:١٩:٤٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٩:٥٦١٣:٠٣:٣٠١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٥:٥٢٠٠:١٩:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٢١٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٣:٢٤١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٣٦٠٠:١٩:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٨:١١١٣:٠٣:١٩١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٢٠٠٠:١٩:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٧:٢٠١٣:٠٣:١٥١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١٨:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٣:١١١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٨:٤٨٠٠:١٨:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٥:٤١١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٣٢٠٠:١٨:٢٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١٤:٥٤١٣:٠٣:٠٥١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:١٦٠٠:١٨:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٤:٠٨١٣:٠٣:٠٢١٩:٥٢:٢٢٢٠:١١:٠٠٠٠:١٨:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٣:٢٣١٣:٠٣:٠١١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٤٤٠٠:١٧:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٢:٣٩١٣:٠٣:٠٠١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:٢٨٠٠:١٧:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سردشت

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر سردشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سردشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سردشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر سردشت

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر سردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر سردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر سردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سردشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سردشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سردشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر سردشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سردشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سردشت

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر سردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سردشت شهر سردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سردشت شهر سردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سردشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سردشت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سردشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سردشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سردشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سردشت

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٠٠٦:٠٢:٤٢١٣:٠٨:٣١٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٤:٠٦٠٠:٢٠:٠٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٤٠٦:٠٢:٥٦١٣:٠٨:٤٤٢٠:١٤:٣١٢٠:٣٤:١٧٠٠:٢٠:١٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٠٠٦:٠٣:١١١٣:٠٨:٥٧٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٢٠:٣٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٩٠٦:٠٣:٢٧١٣:٠٩:١٠٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٤:٣٦٠٠:٢٠:٤٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٨٠٦:٠٣:٤٥١٣:٠٩:٢٣٢٠:١٤:٥٧٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٢٠:٥٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٤:٠٣١٣:٠٩:٣٥٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٤:٤٨٠٠:٢١:١٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٣٠٦:٠٤:٢٣١٣:٠٩:٤٨٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٤:٥٢٠٠:٢١:٢٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٨٠٦:٠٤:٤٤١٣:١٠:٠٠٢٠:١٥:١١٢٠:٣٤:٥٤٠٠:٢١:٤٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠٥:٠٦١٣:١٠:١٢٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٤:٥٥٠٠:٢١:٥٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٥:٢٨١٣:١٠:٢٤٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٤:٥٤٠٠:٢٢:١٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٥:٥٢١٣:١٠:٣٥٢٠:١٥:١١٢٠:٣٤:٥٢٠٠:٢٢:٢٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٦:١٦١٣:١٠:٤٧٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٤:٤٨٠٠:٢٢:٤٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٦:٤٢١٣:١٠:٥٨٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٢٢:٥٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٧:٠٨١٣:١١:٠٨٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٤:٣٦٠٠:٢٣:١٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٧:٣٥١٣:١١:١٩٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٢٣:٢٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٨:٠٣١٣:١١:٢٨٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٤:١٧٠٠:٢٣:٤٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٨:٣٢١٣:١١:٣٨٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٤:٠٥٠٠:٢٣:٥٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٩:٠٢١٣:١١:٤٧٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٣:٥١٠٠:٢٤:١٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠٩:٣٢١٣:١١:٥٦٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٢٤:٢٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٧٠٦:١٠:٠٣١٣:١٢:٠٤٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٢٤:٤١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٠٠٦:١٠:٣٤١٣:١٢:١٢٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٠٢٠٠:٢٤:٥٥
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٥٠٦:١١:٠٧١٣:١٢:٢٠٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢٥:٠٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٠٠٦:١١:٣٩١٣:١٢:٢٧٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٢:٢١٠٠:٢٥:٢٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٧٠٦:١٢:١٣١٣:١٢:٣٣٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣١:٥٨٠٠:٢٥:٣٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١٢:٤٧١٣:١٢:٤٠٢٠:١٢:١٦٢٠:٣١:٣٣٠٠:٢٥:٤٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٢٠٦:١٣:٢١١٣:١٢:٤٥٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:٠٨٠٠:٢٦:٠٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١١٠٦:١٣:٥٦١٣:١٢:٥٠٢٠:١١:٢٦٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٢٦:١٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠١٠٦:١٤:٣٢١٣:١٢:٥٥٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:١١٠٠:٢٦:٢٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٥:٠٧١٣:١٢:٥٩٢٠:١٠:٣١٢٠:٢٩:٤١٠٠:٢٦:٣٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٥:٤٤١٣:١٣:٠٢٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:٠٩٠٠:٢٦:٤٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٦:٢٠١٣:١٣:٠٥٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٨:٣٥٠٠:٢٦:٥٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سردشت شهر سردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سردشت شهر سردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سردشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سردشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سردشت

سردشت شهری از توابع بخش رودشت شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری ایران است. این شهر مرکز بخش رودشت لردگان است.

شهر سردشت در ویکیپدیا

شهر سردشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سردشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سردشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سردشت بر روی نقشه

شهر سردشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سردشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سردشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سردشت
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر سردشت + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر سردشت + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر سردشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سردشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سردشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سردشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سردشت رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سردشت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق سردشت
جدول اوقات شرعی امروز فردا سردشت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سردشت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سردشت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سردشت دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سردشت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سردشت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سردشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو