جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سردشت

سردشت | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز سردشت

اذان صبح: ٠٥:٤٩:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٧:١٤:٢٦
اذان ظهر: ١٣:٢١:١٥
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٤٥:٤١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٩:٠٤

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سردشت (شهرستان سردشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ شهر سردشت)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر سردشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سردشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

آنتونی رابینز
چنانچه كامیابی‌ها و دستاوردهای شما به زندگی‌تان مفهومی نبخشند، همه بیهوده خواهند بود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سردشت

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سردشت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سردشت ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سردشت (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سردشت ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سردشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٥١٠٦:٥٤:٤٦١٣:٢٧:٥٩٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٣٣٠٠:٤٣:٠١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:١٥٠٦:٥٣:٢٧١٣:٢٧:٤٤٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢١:٢٧٠٠:٤٢:٣٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٤٠٠٦:٥٢:٠٨١٣:٢٧:٣١٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٤٢:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:٠٥٠٦:٥٠:٥٠١٣:٢٧:١٧٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:١٤٠٠:٤١:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٣٠٠٦:٤٩:٣٢١٣:٢٧:٠٤٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٤١:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٨:١٥١٣:٢٦:٥١٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٤١:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٢١٠٦:٤٦:٥٩١٣:٢٦:٣٩٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٤٠:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٤٨٠٦:٤٥:٤٤١٣:٢٦:٢٧٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٤٠:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:١٥٠٦:٤٤:٣٠١٣:٢٦:١٦٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٧:٤٤٠٠:٤٠:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٤٢٠٦:٤٣:١٧١٣:٢٦:٠٥٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٨:٣٨٠٠:٣٩:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:١١٠٦:٤٢:٠٤١٣:٢٥:٥٥٢٠:١٠:٢٠٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٣٩:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٤٠:٥٢١٣:٢٥:٤٥٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٣٩:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٩:٤٢١٣:٢٥:٣٥٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٢١٠٠:٣٨:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٣٨:٣٢١٣:٢٥:٢٦٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:١٥٠٠:٣٨:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣٧:٢٤١٣:٢٥:١٨٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:٠٩٠٠:٣٨:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٣٦:١٦١٣:٢٥:١٠٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٤:٠٤٠٠:٣٧:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:١٤٠٦:٣٥:١٠١٣:٢٥:٠٢٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٣٧:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٣٤:٠٥١٣:٢٤:٥٦٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٥:٥٣٠٠:٣٧:٢١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٣٣:٠٠١٣:٢٤:٤٩٢٠:١٧:١١٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٣٧:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٣١:٥٧١٣:٢٤:٤٤٢٠:١٨:٠٢٢٠:٣٧:٤١٠٠:٣٦:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٣٠:٥٦١٣:٢٤:٣٨٢٠:١٨:٥٣٢٠:٣٨:٣٦٠٠:٣٦:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٩:٥٥١٣:٢٤:٣٤٢٠:١٩:٤٥٢٠:٣٩:٣٠٠٠:٣٦:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢٨:٥٦١٣:٢٤:٣٠٢٠:٢٠:٣٦٢٠:٤٠:٢٤٠٠:٣٦:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٧:٥٨١٣:٢٤:٢٧٢٠:٢١:٢٦٢٠:٤١:١٨٠٠:٣٥:٤٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:١١٠٦:٢٧:٠١١٣:٢٤:٢٤٢٠:٢٢:١٧٢٠:٤٢:١٢٠٠:٣٥:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٥٣٠٦:٢٦:٠٦١٣:٢٤:٢٢٢٠:٢٣:٠٨٢٠:٤٣:٠٦٠٠:٣٥:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٢٥:١٢١٣:٢٤:٢٠٢٠:٢٣:٥٨٢٠:٤٣:٥٩٠٠:٣٥:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٢١٠٦:٢٤:١٩١٣:٢٤:١٩٢٠:٢٤:٤٨٢٠:٤٤:٥٢٠٠:٣٤:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٢٣:٢٨١٣:٢٤:١٨٢٠:٢٥:٣٨٢٠:٤٥:٤٥٠٠:٣٤:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سردشت

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سردشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سردشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سردشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سردشت

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سردشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سردشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سردشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر سردشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سردشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سردشت

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سردشت شهر سردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سردشت شهر سردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سردشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سردشت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر سردشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر سردشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سردشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر سردشت

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:١٥٠٦:٥١:٥٠١٣:٣٠:٤٦٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٨:٠١٠٠:٤٥:٤٣
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٠٠٦:٥٢:٣٨١٣:٣٠:٣٠٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٤٥:٣٦
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٥٠٦:٥٣:٢٥١٣:٣٠:١٤٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٥:١٧٠٠:٤٥:٢٨
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٥٤:١٣١٣:٢٩:٥٧٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٤٥:٢٠
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٥٥:٠٠١٣:٢٩:٤٠٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٢:٣١٠٠:٤٥:١١
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٥٥:٤٧١٣:٢٩:٢٣٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:٠٧٠٠:٤٥:٠١
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٩٠٦:٥٦:٣٤١٣:٢٩:٠٥٢٠:٠١:٠١٢٠:١٩:٤٢٠٠:٤٤:٥١
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤١٠٦:٥٧:٢١١٣:٢٨:٤٧١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٨:١٧٠٠:٤٤:٤١
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٣٠٦:٥٨:٠٨١٣:٢٨:٢٩١٩:٥٨:١٤٢٠:١٦:٥١٠٠:٤٤:٢٩
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٨:٥٥١٣:٢٨:١٠١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:٢٥٠٠:٤٤:١٨
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٥٠٦:٥٩:٤١١٣:٢٧:٥١١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٣:٥٨٠٠:٤٤:٠٥
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٦٠٧:٠٠:٢٨١٣:٢٧:٣١١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٢:٣١٠٠:٤٣:٥٣
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٦٠٧:٠١:١٤١٣:٢٧:١٢١٩:٥٢:٣٤٢٠:١١:٠٣٠٠:٤٣:٤٠
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٦٠٧:٠٢:٠١١٣:٢٦:٥٢١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٤٣:٢٦
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٥٠٧:٠٢:٤٧١٣:٢٦:٣٢١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٤٣:١٢
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٣٠٧:٠٣:٣٤١٣:٢٦:١١١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٤٢:٥٨
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٢٠٧:٠٤:٢٠١٣:٢٥:٥١١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٤٢:٤٣
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٠٠٧:٠٥:٠٦١٣:٢٥:٣٠١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٤٢:٢٨
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٩:٣٧٠٧:٠٥:٥٣١٣:٢٥:٠٩١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٢:١٠٠٠:٤٢:١٢
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠٦:٣٩١٣:٢٤:٤٨١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:٤١٠٠:٤١:٥٦
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤١:٣١٠٧:٠٧:٢٥١٣:٢٤:٢٧١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٩:١١٠٠:٤١:٤٠
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٢:٢٧٠٧:٠٨:١٢١٣:٢٤:٠٦١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٧:٤١٠٠:٤١:٢٤
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٣:٢٣٠٧:٠٨:٥٨١٣:٢٣:٤٥١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٦:١١٠٠:٤١:٠٧
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٤:١٩٠٧:٠٩:٤٥١٣:٢٣:٢٣١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٤:٤١٠٠:٤٠:٥٠
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٥:١٤٠٧:١٠:٣٢١٣:٢٣:٠٢١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٣:١١٠٠:٤٠:٣٣
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠٩٠٧:١١:١٨١٣:٢٢:٤١١٩:٣٣:٢٨١٩:٥١:٤١٠٠:٤٠:١٦
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٧:٠٣٠٧:١٢:٠٥١٣:٢٢:١٩١٩:٣١:٥٩١٩:٥٠:١١٠٠:٣٩:٥٨
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٧:٥٨٠٧:١٢:٥٢١٣:٢١:٥٨١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:٤١٠٠:٣٩:٤٠
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٨:٥٢٠٧:١٣:٣٩١٣:٢١:٣٧١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٧:١١٠٠:٣٩:٢٢
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٩:٤٥٠٧:١٤:٢٦١٣:٢١:١٥١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٥:٤١٠٠:٠٩:٠٤
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٥:١٣١٢:٢٠:٥٤١٨:٢٦:٠١١٨:٤٤:١١٢٣:٣٨:٤٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر سردشت شهر سردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر سردشت شهر سردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سردشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سردشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سردشت

سَردَشت از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی و مرکز شهرستان سردشت است، که در جنوب غربی این استان و امتداد جنوبی ارومیه قرار دارد و با شمال کشور عراق و اقلیم فدرال کردستان عراق همسایه‌است

شهر سردشت در ویکیپدیا

شهر سردشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سردشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سردشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سردشت بر روی نقشه

شهر سردشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سردشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سردشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سردشت
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر سردشت + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر سردشت + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سردشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سردشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سردشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سردشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سردشت رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سردشت
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سردشت
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سردشت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق سردشت
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سردشت
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ سردشت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سردشت
زمان پخش اذان زنده به افق سردشت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سردشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو