جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سردشت

سردشت | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز سردشت


اذان صبح: ٠٦:٠٨:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٣٦:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٤٧
غروب آفتاب: ١٧:٤١:٠٧
اذان مغرب: ١٨:٠٠:٥٤
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٣٨

دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨
٢٤ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سردشت (شهرستان سردشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ دی ٩٨ شهر سردشت)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر سردشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سردشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سیلونه
اگر این همه استاد برای پند دادن وجود نداشت، پند گرفتن كار آسانی بود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سردشت

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سردشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سردشت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سردشت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سردشت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سردشت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١١:٢١٠٦:٤٢:٥٩١٣:٢٦:٠٣٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٨:٥٢٠٠:٣٩:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٤١:٤٧١٣:٢٥:٥٣٢٠:١٠:٣٣٢٠:٢٩:٤٦٠٠:٣٩:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:١٨٠٦:٤٠:٣٦١٣:٢٥:٤٣٢٠:١١:٢٥٢٠:٣٠:٤١٠٠:٣٩:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٩:٢٦١٣:٢٥:٣٤٢٠:١٢:١٦٢٠:٣١:٣٥٠٠:٣٨:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:١٨٠٦:٣٨:١٧١٣:٢٥:٢٥٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٣٨:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٧:٠٨١٣:٢٥:١٧٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٣٨:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٢١٠٦:٣٦:٠١١٣:٢٥:٠٩٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:١٩٠٠:٣٧:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٣٤:٥٥١٣:٢٥:٠٢٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٥:١٣٠٠:٣٧:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٣٣:٥٠١٣:٢٤:٥٥٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٣٧:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٣٢:٤٦١٣:٢٤:٤٩٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٧:٠٢٠٠:٣٧:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٣١:٤٣١٣:٢٤:٤٤٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٧:٥٦٠٠:٣٦:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:١٥٠٦:٣٠:٤٢١٣:٢٤:٣٩٢٠:١٩:٠٧٢٠:٣٨:٥٠٠٠:٣٦:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٩:٤٢١٣:٢٤:٣٤٢٠:١٩:٥٨٢٠:٣٩:٤٤٠٠:٣٦:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٣١٠٦:٢٨:٤٣١٣:٢٤:٣٠٢٠:٢٠:٤٩٢٠:٤٠:٣٨٠٠:٣٦:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:١١٠٦:٢٧:٤٥١٣:٢٤:٢٧٢٠:٢١:٣٩٢٠:٤١:٣٢٠٠:٣٥:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٥٢٠٦:٢٦:٤٨١٣:٢٤:٢٤٢٠:٢٢:٣٠٢٠:٤٢:٢٦٠٠:٣٥:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٢٥:٥٣١٣:٢٤:٢٢٢٠:٢٣:٢٠٢٠:٤٣:١٩٠٠:٣٥:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١٩٠٦:٢٥:٠٠١٣:٢٤:٢٠٢٠:٢٤:١٠٢٠:٤٤:١٢٠٠:٣٥:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٠٤٠٦:٢٤:٠٧١٣:٢٤:١٩٢٠:٢٥:٠٠٢٠:٤٥:٠٥٠٠:٣٤:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٢٣:١٦١٣:٢٤:١٨٢٠:٢٥:٤٩٢٠:٤٥:٥٨٠٠:٣٤:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٢٢:٢٧١٣:٢٤:١٨٢٠:٢٦:٣٩٢٠:٤٦:٥٠٠٠:٣٤:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٢١:٣٩١٣:٢٤:١٩٢٠:٢٧:٢٨٢٠:٤٧:٤٢٠٠:٣٤:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:١٩٠٦:٢٠:٥٢١٣:٢٤:٢٠٢٠:٢٨:١٦٢٠:٤٨:٣٤٠٠:٣٤:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:١١٠٦:٢٠:٠٧١٣:٢٤:٢٢٢٠:٢٩:٠٤٢٠:٤٩:٢٥٠٠:٣٤:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٩:٢٤١٣:٢٤:٢٥٢٠:٢٩:٥٢٢٠:٥٠:١٦٠٠:٣٣:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٠١٠٦:١٨:٤٢١٣:٢٤:٢٨٢٠:٣٠:٤٠٢٠:٥١:٠٧٠٠:٣٣:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٥٩٠٦:١٨:٠١١٣:٢٤:٣١٢٠:٣١:٢٧٢٠:٥١:٥٧٠٠:٣٣:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١٧:٢٢١٣:٢٤:٣٥٢٠:٣٢:١٣٢٠:٥٢:٤٦٠٠:٣٣:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٠٠٠٦:١٦:٤٥١٣:٢٤:٤٠٢٠:٣٢:٥٩٢٠:٥٣:٣٥٠٠:٣٣:٣١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٠٣٠٦:١٦:١٠١٣:٢٤:٤٥٢٠:٣٣:٤٤٢٠:٥٤:٢٣٠٠:٣٣:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سردشت

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر سردشت

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر سردشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سردشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر سردشت

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:٠٧:١٩٠٧:٣٧:٥٣١٢:٢٩:١٧١٧:٢٠:٤٥١٧:٤١:١١٢٣:٤٤:١٣
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:٠٧:٤٠٠٧:٣٨:١١١٢:٢٩:٤٦١٧:٢١:٢٦١٧:٤١:٥١٢٣:٤٤:٤٣
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:٠٧:٥٩٠٧:٣٨:٢٨١٢:٣٠:١٦١٧:٢٢:٠٩١٧:٤٢:٣٣٢٣:٤٥:١٣
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:٠٨:١٧٠٧:٣٨:٤٣١٢:٣٠:٤٥١٧:٢٢:٥٣١٧:٤٣:١٦٢٣:٤٥:٤٣
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:٠٨:٣٤٠٧:٣٨:٥٦١٢:٣١:١٣١٧:٢٣:٣٨١٧:٤٤:٠٠٢٣:٤٦:١٣
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:٠٨:٤٩٠٧:٣٩:٠٦١٢:٣١:٤٢١٧:٢٤:٢٤١٧:٤٤:٤٥٢٣:٤٦:٤٣
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:٠٩:٠٢٠٧:٣٩:١٥١٢:٣٢:١٠١٧:٢٥:١٢١٧:٤٥:٣٢٢٣:٤٧:١٣
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:٠٩:١٤٠٧:٣٩:٢٢١٢:٣٢:٣٧١٧:٢٦:٠١١٧:٤٦:١٩٢٣:٤٧:٤٢
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:٠٩:٢٤٠٧:٣٩:٢٧١٢:٣٣:٠٤١٧:٢٦:٥١١٧:٤٧:٠٨٢٣:٤٨:١١
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:٠٩:٣٢٠٧:٣٩:٣٠١٢:٣٣:٣١١٧:٢٧:٤٢١٧:٤٧:٥٨٢٣:٤٨:٤٠
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:٠٩:٣٩٠٧:٣٩:٣١١٢:٣٣:٥٧١٧:٢٨:٣٤١٧:٤٨:٤٨٢٣:٤٩:٠٩
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:٠٩:٤٤٠٧:٣٩:٣٠١٢:٣٤:٢٣١٧:٢٩:٢٧١٧:٤٩:٤٠٢٣:٤٩:٣٧
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:٠٩:٤٧٠٧:٣٩:٢٧١٢:٣٤:٤٨١٧:٣٠:٢١١٧:٥٠:٣٢٢٣:٥٠:٠٥
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:٠٩:٤٨٠٧:٣٩:٢٢١٢:٣٥:١٣١٧:٣١:١٧١٧:٥١:٢٥٢٣:٥٠:٣٢
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:٠٩:٤٨٠٧:٣٩:١٥١٢:٣٥:٣٧١٧:٣٢:١٢١٧:٥٢:١٩٢٣:٥٠:٥٩
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:٠٩:٤٦٠٧:٣٩:٠٦١٢:٣٦:٠١١٧:٣٣:٠٩١٧:٥٣:١٤٢٣:٥١:٢٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:٠٩:٤٢٠٧:٣٨:٥٥١٢:٣٦:٢٤١٧:٣٤:٠٧١٧:٥٤:٠٩٢٣:٥١:٥٢
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:٠٩:٣٧٠٧:٣٨:٤٣١٢:٣٦:٤٦١٧:٣٥:٠٥١٧:٥٥:٠٥٢٣:٥٢:١٧
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:٠٩:٣٠٠٧:٣٨:٢٨١٢:٣٧:٠٨١٧:٣٦:٠٤١٧:٥٦:٠٢٢٣:٥٢:٤٢
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:٠٩:٢١٠٧:٣٨:١١١٢:٣٧:٢٩١٧:٣٧:٠٣١٧:٥٦:٥٩٢٣:٥٣:٠٧
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:٠٩:١٠٠٧:٣٧:٥٢١٢:٣٧:٤٩١٧:٣٨:٠٣١٧:٥٧:٥٧٢٣:٥٣:٣٠
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:٠٨:٥٧٠٧:٣٧:٣٢١٢:٣٨:٠٩١٧:٣٩:٠٤١٧:٥٨:٥٥٢٣:٥٣:٥٤
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:٠٨:٤٣٠٧:٣٧:٠٩١٢:٣٨:٢٨١٧:٤٠:٠٥١٧:٥٩:٥٤٢٣:٥٤:١٦
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:٠٨:٢٧٠٧:٣٦:٤٥١٢:٣٨:٤٧١٧:٤١:٠٧١٨:٠٠:٥٤٢٣:٥٤:٣٨
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:٠٨:٠٩٠٧:٣٦:١٩١٢:٣٩:٠٤١٧:٤٢:٠٩١٨:٠١:٥٣٢٣:٥٤:٥٩
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:٠٧:٥٠٠٧:٣٥:٥١١٢:٣٩:٢١١٧:٤٣:١١١٨:٠٢:٥٣٢٣:٥٥:٢٠
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:٠٧:٢٨٠٧:٣٥:٢١١٢:٣٩:٣٧١٧:٤٤:١٤١٨:٠٣:٥٣٢٣:٥٥:٤٠
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:٠٧:٠٥٠٧:٣٤:٤٩١٢:٣٩:٥٣١٧:٤٥:١٧١٨:٠٤:٥٤٢٣:٥٥:٥٩
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:٠٦:٤١٠٧:٣٤:١٥١٢:٤٠:٠٧١٧:٤٦:٢٠١٨:٠٥:٥٤٢٣:٥٦:١٧
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:٠٦:١٤٠٧:٣٣:٤٠١٢:٤٠:٢١١٧:٤٧:٢٣١٨:٠٦:٥٥٢٣:٥٦:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سردشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سردشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر سردشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر سردشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سردشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر سردشت

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٦:٠٤:٤٢٠٧:٣٥:٢٤١٢:٢٦:١٨١٧:١٧:١٢١٧:٣٧:٤٠٢٣:٤١:١٢
٠٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠٥:١٢٠٧:٣٥:٥٣١٢:٢٦:٤٨١٧:١٧:٤٣١٧:٣٨:١١٢٣:٤١:٤٢
٠٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٥:٤٠٠٧:٣٦:٢١١٢:٢٧:١٨١٧:١٨:١٦١٧:٣٨:٤٤٢٣:٤٢:١٢
٠٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٦:٠٧٠٧:٣٦:٤٦١٢:٢٧:٤٨١٧:١٨:٥١١٧:٣٩:١٩٢٣:٤٢:٤٢
٠٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٦:٣٢٠٧:٣٧:١٠١٢:٢٨:١٨١٧:١٩:٢٨١٧:٣٩:٥٥٢٣:٤٣:١٢
٠٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٦:٥٦٠٧:٣٧:٣٣١٢:٢٨:٤٧١٧:٢٠:٠٦١٧:٤٠:٣٢٢٣:٤٣:٤٢
٠٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:١٩٠٧:٣٧:٥٣١٢:٢٩:١٧١٧:٢٠:٤٥١٧:٤١:١١٢٣:٤٤:١٣
٠٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:٤٠٠٧:٣٨:١١١٢:٢٩:٤٦١٧:٢١:٢٦١٧:٤١:٥١٢٣:٤٤:٤٣
٠٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:٥٩٠٧:٣٨:٢٨١٢:٣٠:١٦١٧:٢٢:٠٩١٧:٤٢:٣٣٢٣:٤٥:١٣
١٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٨:١٧٠٧:٣٨:٤٣١٢:٣٠:٤٥١٧:٢٢:٥٣١٧:٤٣:١٦٢٣:٤٥:٤٣
١١ دی ١٣٩٨٠٦:٠٨:٣٤٠٧:٣٨:٥٦١٢:٣١:١٣١٧:٢٣:٣٨١٧:٤٤:٠٠٢٣:٤٦:١٣
١٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠٨:٤٩٠٧:٣٩:٠٦١٢:٣١:٤٢١٧:٢٤:٢٤١٧:٤٤:٤٥٢٣:٤٦:٤٣
١٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٠٢٠٧:٣٩:١٥١٢:٣٢:١٠١٧:٢٥:١٢١٧:٤٥:٣٢٢٣:٤٧:١٣
١٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:١٤٠٧:٣٩:٢٢١٢:٣٢:٣٧١٧:٢٦:٠١١٧:٤٦:١٩٢٣:٤٧:٤٢
١٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٢٤٠٧:٣٩:٢٧١٢:٣٣:٠٤١٧:٢٦:٥١١٧:٤٧:٠٨٢٣:٤٨:١١
١٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٣٢٠٧:٣٩:٣٠١٢:٣٣:٣١١٧:٢٧:٤٢١٧:٤٧:٥٨٢٣:٤٨:٤٠
١٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٣٩٠٧:٣٩:٣١١٢:٣٣:٥٧١٧:٢٨:٣٤١٧:٤٨:٤٨٢٣:٤٩:٠٩
١٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٤٤٠٧:٣٩:٣٠١٢:٣٤:٢٣١٧:٢٩:٢٧١٧:٤٩:٤٠٢٣:٤٩:٣٧
١٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٤٧٠٧:٣٩:٢٧١٢:٣٤:٤٨١٧:٣٠:٢١١٧:٥٠:٣٢٢٣:٥٠:٠٥
٢٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٤٨٠٧:٣٩:٢٢١٢:٣٥:١٣١٧:٣١:١٧١٧:٥١:٢٥٢٣:٥٠:٣٢
٢١ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٤٨٠٧:٣٩:١٥١٢:٣٥:٣٧١٧:٣٢:١٢١٧:٥٢:١٩٢٣:٥٠:٥٩
٢٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٤٦٠٧:٣٩:٠٦١٢:٣٦:٠١١٧:٣٣:٠٩١٧:٥٣:١٤٢٣:٥١:٢٦
٢٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٤٢٠٧:٣٨:٥٥١٢:٣٦:٢٤١٧:٣٤:٠٧١٧:٥٤:٠٩٢٣:٥١:٥٢
٢٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٣٧٠٧:٣٨:٤٣١٢:٣٦:٤٦١٧:٣٥:٠٥١٧:٥٥:٠٥٢٣:٥٢:١٧
٢٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٣٠٠٧:٣٨:٢٨١٢:٣٧:٠٨١٧:٣٦:٠٤١٧:٥٦:٠٢٢٣:٥٢:٤٢
٢٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:٢١٠٧:٣٨:١١١٢:٣٧:٢٩١٧:٣٧:٠٣١٧:٥٦:٥٩٢٣:٥٣:٠٧
٢٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٩:١٠٠٧:٣٧:٥٢١٢:٣٧:٤٩١٧:٣٨:٠٣١٧:٥٧:٥٧٢٣:٥٣:٣٠
٢٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٨:٥٧٠٧:٣٧:٣٢١٢:٣٨:٠٩١٧:٣٩:٠٤١٧:٥٨:٥٥٢٣:٥٣:٥٤
٢٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٨:٤٣٠٧:٣٧:٠٩١٢:٣٨:٢٨١٧:٤٠:٠٥١٧:٥٩:٥٤٢٣:٥٤:١٦
٣٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٨:٢٧٠٧:٣٦:٤٥١٢:٣٨:٤٧١٧:٤١:٠٧١٨:٠٠:٥٤٢٣:٥٤:٣٨

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر سردشت شهر سردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر سردشت شهر سردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سردشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سردشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سردشت

سَردَشت از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی و مرکز شهرستان سردشت است، که در جنوب غربی این استان و امتداد جنوبی ارومیه قرار دارد و با شمال کشور عراق و اقلیم فدرال کردستان عراق همسایه‌است

شهر سردشت در ویکیپدیا

شهر سردشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سردشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سردشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سردشت بر روی نقشه

شهر سردشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سردشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سردشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سردشت
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر سردشت + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر سردشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سردشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سردشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سردشت رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سردشت
زمان پخش اذان مستقیم به افق سردشت
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ سردشت دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سردشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق سردشت
افق شرعی امروز فردا سردشت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سردشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق سردشت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سردشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو