جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سردشت

درزوسابیان | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز سردشت


اذان صبح: ٠٤:٢١:٢١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٤٧:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٢:٢٩
اذان مغرب: ٢٠:٠١:١٢
نیمه شب: ٠٠:٠١:٤٩

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سردشت (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای سردشت)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سردشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سردشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
زمانی كه ایمان و باور خود را از دست می‌دهید، زندگی، پوچ و بی‌معنا می‌شود و زمانی كه زندگی، پوچ و بی‌معنا شود، دیگر زنده نخواهید بود و زندگی را از كف خواهید داد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سردشت

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سردشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سردشت ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سردشت (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سردشت ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سردشت ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٥:١٠٠٦:٢٤:٣٧١٢:٤٨:٣٣١٩:١٢:٥٤١٩:٢٩:٥٤٠٠:٠٨:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٢٣:٣٥١٢:٤٨:١٨١٩:١٣:٢٧١٩:٣٠:٢٨٠٠:٠٨:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٢:٣٤١٢:٤٨:٠٤١٩:١٤:٠٠١٩:٣١:٠٣٠٠:٠٧:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢١:٣٣١٢:٤٧:٥٠١٩:١٤:٣٣١٩:٣١:٣٧٠٠:٠٧:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٠:٣٣١٢:٤٧:٣٧١٩:١٥:٠٦١٩:٣٢:١٢٠٠:٠٧:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٩:١٢٠٦:١٩:٣٣١٢:٤٧:٢٤١٩:١٥:٣٩١٩:٣٢:٤٧٠٠:٠٦:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٨:٠٢٠٦:١٨:٣٤١٢:٤٧:١١١٩:١٦:١٣١٩:٣٣:٢٢٠٠:٠٦:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٦:٥٢٠٦:١٧:٣٦١٢:٤٦:٥٩١٩:١٦:٤٦١٩:٣٣:٥٨٠٠:٠٦:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٦:٣٩١٢:٤٦:٤٧١٩:١٧:٢٠١٩:٣٤:٣٣٠٠:٠٥:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٣٤٠٦:١٥:٤٢١٢:٤٦:٣٦١٩:١٧:٥٣١٩:٣٥:٠٩٠٠:٠٥:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٤:٤٧١٢:٤٦:٢٥١٩:١٨:٢٧١٩:٣٥:٤٥٠٠:٠٥:٢٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٣:٥٢١٢:٤٦:١٤١٩:١٩:٠١١٩:٣٦:٢١٠٠:٠٥:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:١١٠٦:١٢:٥٧١٢:٤٦:٠٤١٩:١٩:٣٥١٩:٣٦:٥٧٠٠:٠٤:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٠٥٠٦:١٢:٠٤١٢:٤٥:٥٥١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٧:٣٣٠٠:٠٤:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١١:١١١٢:٤٥:٤٦١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٨:١٠٠٠:٠٤:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٠:٢٠١٢:٤٥:٣٧١٩:٢١:١٨١٩:٣٨:٤٦٠٠:٠٤:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٠٩:٢٩١٢:٤٥:٢٩١٩:٢١:٥٣١٩:٣٩:٢٣٠٠:٠٣:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٠٨:٣٩١٢:٤٥:٢٢١٩:٢٢:٢٨١٩:٤٠:٠٠٠٠:٠٣:٣٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٠٧:٥١١٢:٤٥:١٥١٩:٢٣:٠٢١٩:٤٠:٣٧٠٠:٠٣:٢٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٧:٠٣١٢:٤٥:٠٩١٩:٢٣:٣٧١٩:٤١:١٤٠٠:٠٣:١٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٠٦:١٦١٢:٤٥:٠٣١٩:٢٤:١٣١٩:٤١:٥١٠٠:٠٢:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٥:٣٠١٢:٤٤:٥٨١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٢:٢٩٠٠:٠٢:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٠٤:٤٦١٢:٤٤:٥٣١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٣:٠٦٠٠:٠٢:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٤٧٠٦:٠٤:٠٢١٢:٤٤:٤٩١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٣:٤٤٠٠:٠٢:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٥١٠٦:٠٣:٢٠١٢:٤٤:٤٦١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٤:٢١٠٠:٠٢:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٠٢:٣٩١٢:٤٤:٤٣١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٤:٥٩٠٠:٠٢:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠١:٥٨١٢:٤٤:٤١١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٥:٣٧٠٠:٠١:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠١:١٩١٢:٤٤:٣٩١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٦:١٤٠٠:٠١:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٠:٤٢١٢:٤٤:٣٨١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٦:٥٢٠٠:٠١:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سردشت

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سردشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سردشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سردشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سردشت

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای سردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سردشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سردشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سردشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سردشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سردشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سردشت

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٨٠٥:٥٥:٤٩١٢:٤٤:٥٤١٩:٣٤:١٧١٩:٥٢:٣٣٠٠:٠٠:٥٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٥:٢٤١٢:٤٤:٥٩١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:٠٩٠٠:٠٠:٥٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٥:٠٠١٢:٤٥:٠٤١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٣:٤٥٠٠:٠٠:٥٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٥٤:٣٨١٢:٤٥:١٠١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٤:٢٠٠٠:٠٠:٥٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٥٤:١٦١٢:٤٥:١٦١٩:٣٦:٣١١٩:٥٤:٥٥٠٠:٠٠:٥٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥٣:٥٦١٢:٤٥:٢٢١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٥:٢٩٠٠:٠٠:٥٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٥٣:٣٨١٢:٤٥:٣٠١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٦:٠٤٠٠:٠١:٠٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٥٣:٢١١٢:٤٥:٣٧١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:٣٧٠٠:٠١:٠٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٧٠٥:٥٣:٠٥١٢:٤٥:٤٥١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٧:١٠٠٠:٠١:٠٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣١٠٥:٥٢:٥٠١٢:٤٥:٥٣١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٧:٤٣٠٠:٠١:٠٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٥٢:٣٧١٢:٤٦:٠٢١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٨:١٤٠٠:٠١:١٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٦٠٥:٥٢:٢٥١٢:٤٦:١١١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:٤٦٠٠:٠١:١٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٥٢:١٤١٢:٤٦:٢١١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٩:١٦٠٠:٠١:٢٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٥٢:٠٥١٢:٤٦:٣٠١٩:٤١:٠٧١٩:٥٩:٤٦٠٠:٠١:٢٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥١:٥٧١٢:٤٦:٤١١٩:٤١:٣٥٢٠:٠٠:١٥٠٠:٠١:٣٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٤٠٥:٥١:٥٠١٢:٤٦:٥١١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٠١:٤١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢١٠٥:٥١:٤٤١٢:٤٧:٠٢١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠١:١٢٠٠:٠١:٤٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٩٠٥:٥١:٤٠١٢:٤٧:١٣١٩:٤٢:٥٤٢٠:٠١:٣٩٠٠:٠١:٥٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٥١:٣٧١٢:٤٧:٢٥١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٠٢:٠٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥١٠٥:٥١:٣٦١٢:٤٧:٣٦١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٠٢:١٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٥١:٣٥١٢:٤٧:٤٨١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٠٢:٢٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٥١:٣٦١٢:٤٨:٠٠١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٣:١٨٠٠:٠٢:٣٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٥١:٣٩١٢:٤٨:١٣١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٠٢:٤٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٥١:٤٢١٢:٤٨:٢٥١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٤:٠٢٠٠:٠٢:٥٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٥١:٤٧١٢:٤٨:٣٨١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٤:٢٣٠٠:٠٣:٠٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٥١:٥٣١٢:٤٨:٥١١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:٤٢٠٠:٠٣:١٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥٢:٠٠١٢:٤٩:٠٤١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٥:٠١٠٠:٠٣:٢٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٥٢:٠٨١٢:٤٩:١٧١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٥:١٨٠٠:٠٣:٤٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٥٢:١٨١٢:٤٩:٣٠١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٠٣:٥٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٥٠٥:٥٢:٢٨١٢:٤٩:٤٣١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٠٤:٠٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٢:٤٠١٢:٤٩:٥٦١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٠٤:٢٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سردشت روستای سردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سردشت روستای سردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سردشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سردشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سردشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سردشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سردشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سردشت

روستای سردشت بر روی نقشه

روستای سردشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سردشت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سردشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سردشت
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سردشت + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای سردشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سردشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سردشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سردشت رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق سردشت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سردشت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا سردشت دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سردشت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سردشت
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سردشت دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سردشت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سردشت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سردشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو