جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سردشت

درزوسابیان | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز سردشت


اذان صبح: ٠٤:٣٥:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٣٥
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:٠٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:٢٦
نیمه شب: ٠٠:١٠:٣٨

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سردشت (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای سردشت)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سردشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سردشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

مثل روسی
برای كسی كه شكمش خالی است، هر نوع باری سنگین است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سردشت

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سردشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سردشت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سردشت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سردشت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سردشت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٣:٣٩١٢:٤٦:١٢١٩:١٩:١٠١٩:٣٦:٣٠٠٠:٠٥:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٢:٤٥١٢:٤٦:٠٣١٩:١٩:٤٥١٩:٣٧:٠٧٠٠:٠٤:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١١:٥٢١٢:٤٥:٥٤١٩:٢٠:١٩١٩:٣٧:٤٣٠٠:٠٤:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٤٤٠٦:١١:٠٠١٢:٤٥:٤٥١٩:٢٠:٥٣١٩:٣٨:٢٠٠٠:٠٤:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٠:٠٨١٢:٤٥:٣٧١٩:٢١:٢٨١٩:٣٨:٥٦٠٠:٠٤:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٠٩:١٨١٢:٤٥:٢٩١٩:٢٢:٠٣١٩:٣٩:٣٣٠٠:٠٣:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٣٣٠٦:٠٨:٢٩١٢:٤٥:٢٢١٩:٢٢:٣٨١٩:٤٠:١٠٠٠:٠٣:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٣١٠٦:٠٧:٤٠١٢:٤٥:١٥١٩:٢٣:١٢١٩:٤٠:٤٧٠٠:٠٣:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٦:٥٣١٢:٤٥:٠٩١٩:٢٣:٤٧١٩:٤١:٢٥٠٠:٠٣:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٦:٠٦١٢:٤٥:٠٣١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٢:٠٢٠٠:٠٢:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٥:٢١١٢:٤٤:٥٨١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٢:٣٩٠٠:٠٢:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٤:٣٦١٢:٤٤:٥٣١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٣:١٦٠٠:٠٢:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٠٣:٥٣١٢:٤٤:٤٩١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٣:٥٤٠٠:٠٢:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٣:١١١٢:٤٤:٤٦١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٤:٣١٠٠:٠٢:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٢:٢٩١٢:٤٤:٤٣١٩:٢٧:١٨١٩:٤٥:٠٩٠٠:٠٢:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠١:٤٩١٢:٤٤:٤١١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٥:٤٦٠٠:٠١:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠١:١٠١٢:٤٤:٣٩١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٦:٢٤٠٠:٠١:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٠:٣٣١٢:٤٤:٣٨١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٧:٠١٠٠:٠١:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:١٤٠٥:٥٩:٥٦١٢:٤٤:٣٨١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٧:٣٨٠٠:٠١:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٢٤٠٥:٥٩:٢١١٢:٤٤:٣٨١٩:٣٠:١٤١٩:٤٨:١٦٠٠:٠١:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٣٦٠٥:٥٨:٤٧١٢:٤٤:٣٨١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٥٣٠٠:٠١:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٥٠٠٥:٥٨:١٤١٢:٤٤:٤٠١٩:٣١:٢٤١٩:٤٩:٣٠٠٠:٠١:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٠٥٠٥:٥٧:٤٣١٢:٤٤:٤١١٩:٣١:٥٩١٩:٥٠:٠٧٠٠:٠١:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٢١٠٥:٥٧:١٢١٢:٤٤:٤٤١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٠:٤٤٠٠:٠١:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٣٨٠٥:٥٦:٤٣١٢:٤٤:٤٧١٩:٣٣:٠٨١٩:٥١:٢١٠٠:٠١:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٥٧٠٥:٥٦:١٦١٢:٤٤:٥٠١٩:٣٣:٤٣١٩:٥١:٥٧٠٠:٠١:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:١٨٠٥:٥٥:٤٩١٢:٤٤:٥٤١٩:٣٤:١٧١٩:٥٢:٣٣٠٠:٠٠:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٥:٢٤١٢:٤٤:٥٩١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:٠٩٠٠:٠٠:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٥:٠٠١٢:٤٥:٠٤١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٣:٤٥٠٠:٠٠:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سردشت

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای سردشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سردشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سردشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای سردشت

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای سردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای سردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سردشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سردشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سردشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سردشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سردشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سردشت

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٢:٥٦١٢:٥٠:١٢١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٦:١٩٠٠:٠٤:٣٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٦٠٥:٥٣:١٠١٢:٥٠:٢٥١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٦:٣١٠٠:٠٤:٥١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٥٣:٢٥١٢:٥٠:٣٨١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٤١٠٠:٠٥:٠٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥٣:٤١١٢:٥٠:٥١١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٤٩٠٠:٠٥:١٩
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٥٣:٥٨١٢:٥١:٠٤١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٠٥:٣٣
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٥٤:١٦١٢:٥١:١٦١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٠٥:٤٧
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢١٠٥:٥٤:٣٥١٢:٥١:٢٩١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٠٦:٠٢
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٤٠٥:٥٤:٥٥١٢:٥١:٤١١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٧:١١٠٠:٠٦:١٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٥٥:١٥١٢:٥١:٥٣١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٧:١٤٠٠:٠٦:٣١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٥٥:٣٧١٢:٥٢:٠٥١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٧:١٤٠٠:٠٦:٤٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٣٠٥:٥٥:٥٩١٢:٥٢:١٧١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:١٤٠٠:٠٧:٠٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٥٦:٢٢١٢:٥٢:٢٨١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٧:١٢٠٠:٠٧:١٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٢٠٥:٥٦:٤٦١٢:٥٢:٣٩١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٠٧:٢٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٥٧:١٠١٢:٥٢:٥٠١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٠٧:٤٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٥٧:٣٥١٢:٥٣:٠٠١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٠٧:٥٧
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٥٨:٠١١٢:٥٣:١٠١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٥٠٠٠:٠٨:١١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥٨:٢٧١٢:٥٣:٢٠١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:٤١٠٠:٠٨:٢٥
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٩٠٥:٥٨:٥٤١٢:٥٣:٢٩١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٠٨:٣٩
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٩:٢٢١٢:٥٣:٣٨١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٦:١٨٠٠:٠٨:٥٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٢٠٥:٥٩:٥٠١٢:٥٣:٤٦١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٠٩:٠٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٠:١٨١٢:٥٣:٥٤١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٠٩:١٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٠:٤٧١٢:٥٤:٠١١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٣٤٠٠:٠٩:٣١
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٩٠٦:٠١:١٦١٢:٥٤:٠٨١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٥:١٦٠٠:٠٩:٤٣
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠١:٤٦١٢:٥٤:١٤١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٠٩:٥٥
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٠٠٦:٠٢:١٦١٢:٥٤:٢٠١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٤:٣٦٠٠:١٠:٠٦
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٢:٤٦١٢:٥٤:٢٥١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٤:١٤٠٠:١٠:١٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٣:١٧١٢:٥٤:٣٠١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٣:٥١٠٠:١٠:٢٨
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠٣:٤٨١٢:٥٤:٣٥١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:٢٦٠٠:١٠:٣٨
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١١٠٦:٠٤:١٩١٢:٥٤:٣٨١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٣:٠٠٠٠:١٠:٤٨
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٤:٥١١٢:٥٤:٤١١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٣٢٠٠:١٠:٥٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٥:٢٣١٢:٥٤:٤٤١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٢:٠٣٠٠:١١:٠٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سردشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سردشت روستای سردشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سردشت روستای سردشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سردشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سردشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای سردشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سردشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سردشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سردشت

روستای سردشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سردشت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سردشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سردشت
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سردشت + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای سردشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سردشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سردشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سردشت رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سردشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سردشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سردشت دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سردشت
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ سردشت دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سردشت دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سردشت
زمان پخش اذان زنده به افق سردشت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سردشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو