جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سردشت خوزستان

دزفول | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز سردشت خوزستان


اذان صبح: ٠٥:١٨:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٥٨
اذان ظهر: ١١:٥٨:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:١٥:٢٦
اذان مغرب: ١٧:٣٣:٥٤
نیمه شب: ٢٣:١٧:٣١

چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
١٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سردشت خوزستان (شهرستان دزفول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آبان ٩٨ شهر سردشت خوزستان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سردشت خوزستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سردشت خوزستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌بیشترین گناهان انسان‌، در زبانش وجود دارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سردشت خوزستان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سردشت خوزستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سردشت خوزستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سردشت خوزستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سردشت خوزستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سردشت خوزستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٢:٥٠١٣:١٢:٢٦١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٠:٥١٠٠:٢٨:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٣١:٤٨١٣:١٢:١٧١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٣٧٠٠:٢٨:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:١٢٠٦:٣٠:٤٧١٣:١٢:٠٨١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٢:٢٣٠٠:٢٧:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٥٦٠٦:٢٩:٤٧١٣:١٢:٠٠١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:١٠٠٠:٢٧:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٨:٤٧١٣:١١:٥٣١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٣:٥٦٠٠:٢٧:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٧:٤٩١٣:١١:٤٥١٩:٥٦:١٠٢٠:١٤:٤٢٠٠:٢٧:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٦:٥٢١٣:١١:٣٩١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:٢٨٠٠:٢٦:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٥:٥٦١٣:١١:٣٢١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٦:١٤٠٠:٢٦:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٥:٠١١٣:١١:٢٧١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:٠١٠٠:٢٦:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٤:٠٧١٣:١١:٢٢١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٧:٤٧٠٠:٢٦:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٣:١٤١٣:١١:١٧١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:٣٣٠٠:٢٦:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢٢:٢٢١٣:١١:١٣٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:١٩٠٠:٢٥:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢١:٣٢١٣:١١:١٠٢٠:٠١:١٥٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٢٥:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٥٧٠٦:٢٠:٤٢١٣:١١:٠٧٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢٠:٥١٠٠:٢٥:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٩:٥٤١٣:١١:٠٥٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٣٧٠٠:٢٥:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٩:٠٨١٣:١١:٠٣٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٢٥:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٨:٢٢١٣:١١:٠٢٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:٠٨٠٠:٢٤:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٧:٣٨١٣:١١:٠٢٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٢٤:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٦:٥٥١٣:١١:٠٢٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٢٤:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٦:١٤١٣:١١:٠٢٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٢٤:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٥:٣٤١٣:١١:٠٤٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:٠٩٠٠:٢٤:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٤:٥٥١٣:١١:٠٥٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٢٤:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٤:١٨١٣:١١:٠٨٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٧:٣٧٠٠:٢٤:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١٣:٤٢١٣:١١:١١٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:٢١٠٠:٢٤:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٣:٠٧١٣:١١:١٤٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٢٤:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:١٨٠٦:١٢:٣٤١٣:١١:١٨٢٠:١٠:٢٣٢٠:٢٩:٤٨٠٠:٢٣:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٢:٠٣١٣:١١:٢٣٢٠:١١:٠٤٢٠:٣٠:٣١٠٠:٢٣:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١١:٣٣١٣:١١:٢٨٢٠:١١:٤٣٢٠:٣١:١٣٠٠:٢٣:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١١:٠٤١٣:١١:٣٤٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣١:٥٤٠٠:٢٣:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سردشت خوزستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سردشت خوزستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سردشت خوزستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سردشت خوزستان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سردشت خوزستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سردشت خوزستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سردشت خوزستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سردشت خوزستان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سردشت خوزستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سردشت خوزستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سردشت خوزستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سردشت خوزستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سردشت خوزستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سردشت خوزستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر سردشت خوزستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سردشت خوزستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سردشت خوزستان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٤:١٠١١:٥٩:٠٢١٧:٣٣:٢٩١٧:٥١:١٥٢٣:١٨:٤٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠١٠٦:٢٤:٥٧١١:٥٨:٥٤١٧:٣٢:٢٦١٧:٥٠:١٣٢٣:١٨:٣٥
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٢٥:٤٥١١:٥٨:٤٧١٧:٣١:٢٣١٧:٤٩:١٢٢٣:١٨:٢٥
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٢٦:٣٣١١:٥٨:٤٠١٧:٣٠:٢١١٧:٤٨:١٢٢٣:١٨:١٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٧:٢٢١١:٥٨:٣٤١٧:٢٩:٢١١٧:٤٧:١٣٢٣:١٨:٠٧
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٢٨:١١١١:٥٨:٢٩١٧:٢٨:٢٢١٧:٤٦:١٦٢٣:١٨:٠٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٢٩:٠٠١١:٥٨:٢٤١٧:٢٧:٢٤١٧:٤٥:٢٠٢٣:١٧:٥٢
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢١٠٦:٢٩:٥٠١١:٥٨:٢١١٧:٢٦:٢٧١٧:٤٤:٢٥٢٣:١٧:٤٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٣٠:٤٠١١:٥٨:١٨١٧:٢٥:٣١١٧:٤٣:٣١٢٣:١٧:٤٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣١:٣١١١:٥٨:١٥١٧:٢٤:٣٦١٧:٤٢:٣٨٢٣:١٧:٣٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٢:٢٢١١:٥٨:١٤١٧:٢٣:٤٣١٧:٤١:٤٧٢٣:١٧:٣٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١٨٠٦:٣٣:١٣١١:٥٨:١٣١٧:٢٢:٥١١٧:٤٠:٥٧٢٣:١٧:٢٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٢٠٦:٣٤:٠٤١١:٥٨:١٤١٧:٢٢:٠٠١٧:٤٠:٠٨٢٣:١٧:٢٣
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٤:٥٦١١:٥٨:١٥١٧:٢١:١٠١٧:٣٩:٢١٢٣:١٧:٢١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٥:٤٨١١:٥٨:١٦١٧:٢٠:٢٢١٧:٣٨:٣٥٢٣:١٧:٢٠
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:١٧٠٦:٣٦:٤٠١١:٥٨:١٩١٧:١٩:٣٦١٧:٣٧:٥٠٢٣:١٧:١٩
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٢٠٦:٣٧:٣٣١١:٥٨:٢٢١٧:١٨:٥٠١٧:٣٧:٠٧٢٣:١٧:١٩
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٧٠٦:٣٨:٢٦١١:٥٨:٢٧١٧:١٨:٠٧١٧:٣٦:٢٥٢٣:١٧:٢٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٣٠٦:٣٩:١٩١١:٥٨:٣٢١٧:١٧:٢٤١٧:٣٥:٤٥٢٣:١٧:٢١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٨٠٦:٤٠:١٢١١:٥٨:٣٨١٧:١٦:٤٣١٧:٣٥:٠٧٢٣:١٧:٢٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٤٠٦:٤١:٠٥١١:٥٨:٤٥١٧:١٦:٠٤١٧:٣٤:٢٩٢٣:١٧:٢٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤١:٥٨١١:٥٨:٥٢١٧:١٥:٢٦١٧:٣٣:٥٤٢٣:١٧:٣١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٥٠٦:٤٢:٥٢١١:٥٩:٠١١٧:١٤:٥٠١٧:٣٣:٢٠٢٣:١٧:٣٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٣:٤٦١١:٥٩:١٠١٧:١٤:١٥١٧:٣٢:٤٨٢٣:١٧:٤١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٧٠٦:٤٤:٣٩١١:٥٩:٢٠١٧:١٣:٤٢١٧:٣٢:١٧٢٣:١٧:٤٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٥:٣٣١١:٥٩:٣١١٧:١٣:١١١٧:٣١:٤٨٢٣:١٧:٥٥
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٠٠٦:٤٦:٢٧١١:٥٩:٤٣١٧:١٢:٤١١٧:٣١:٢٠٢٣:١٨:٠٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٦٠٦:٤٧:٢١١١:٥٩:٥٦١٧:١٢:١٣١٧:٣٠:٥٤٢٣:١٨:١٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٢٠٦:٤٨:١٥١٢:٠٠:١٠١٧:١١:٤٧١٧:٣٠:٣٠٢٣:١٨:٢٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٨٠٦:٤٩:٠٩١٢:٠٠:٢٤١٧:١١:٢٣١٧:٣٠:٠٨٢٣:١٨:٣٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سردشت خوزستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سردشت خوزستان شهر سردشت خوزستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سردشت خوزستان شهر سردشت خوزستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سردشت خوزستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سردشت خوزستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سردشت خوزستان

سردشت شهری است در استان خوزستان. این شهر در بخش زیدون شهرستان بهبهان قرار گرفته و در سال ۱۳۸۵، تعداد ۵٫۰۶۷ نفر جمعیت داشته‌است رود زهره با گذشتن از این شهر زیبایی خاصی به آن بخشیده‌است. طول جغرافیایی ۵۰/۲۲۱۵۶۲۴ عرض جغرافیایی ۳۰/۳۲۷۸۴۲۶

شهر سردشت خوزستان در ویکیپدیا

شهر سردشت خوزستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سردشت خوزستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سردشت خوزستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سردشت خوزستان بر روی نقشه

شهر سردشت خوزستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سردشت خوزستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سردشت خوزستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سردشت خوزستان
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سردشت خوزستان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر سردشت خوزستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سردشت خوزستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سردشت خوزستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سردشت خوزستان رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق سردشت خوزستان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سردشت خوزستان
افق شرعی امروز فردا سردشت خوزستان دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ سردشت خوزستان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سردشت خوزستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ سردشت خوزستان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سردشت خوزستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سردشت خوزستان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سردشت خوزستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو