جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سردشت خوزستان

دزفول | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز سردشت خوزستان

اذان صبح: ٠٥:٠٣:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٠٠
اذان ظهر: ١١:٥٩:٠٦
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٤٦
اذان مغرب: ١٧:٥١:٣١
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٨:٤٩

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سردشت خوزستان (شهرستان دزفول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر سردشت خوزستان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سردشت خوزستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سردشت خوزستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مصطفی كمال پاشا
آینده متعلق به كسانی است كه در آرزوی آن هستند و به آن ایمان دارند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سردشت خوزستان

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سردشت خوزستان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سردشت خوزستان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سردشت خوزستان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سردشت خوزستان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سردشت خوزستان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٣٥٠٦:٤٦:٣٩١٣:١٤:٥٦١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠١:٣٨٠٠:٣٢:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:١١٠٦:٤٥:٢٧١٣:١٤:٤٢١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٢٢٠٠:٣٢:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٤٦٠٦:٤٤:١٦١٣:١٤:٢٨١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٣١:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٢٢٠٦:٤٣:٠٥١٣:١٤:١٤١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٣:٥١٠٠:٣١:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤١:٥٦١٣:١٤:٠١١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٤:٣٦٠٠:٣١:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤٠:٤٧١٣:١٣:٤٧١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٢١٠٠:٣٠:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:١٣٠٦:٣٩:٣٨١٣:١٣:٣٥١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٣٠:٢٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:٥٠٠٦:٣٨:٣١١٣:١٣:٢٣١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٣٠:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٢٨٠٦:٣٧:٢٤١٣:١٣:١١١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٢٩:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٠٧٠٦:٣٦:١٨١٣:١٢:٥٩١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٢٩:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٥:١٣١٣:١٢:٤٨١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٢٩:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٤:٠٨١٣:١٢:٣٨١٩:٥١:٣٧٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٢٨:٥٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٣٣:٠٥١٣:١٢:٢٨١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٠:٣٩٠٠:٢٨:٣٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣٢:٠٢١٣:١٢:١٨١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٢٥٠٠:٢٨:١٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٣١:٠١١٣:١٢:٠٩١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:١١٠٠:٢٨:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:١٣٠٦:٣٠:٠٠١٣:١٢:٠١١٩:٥٤:٣١٢٠:١٢:٥٧٠٠:٢٧:٤٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٩:٠١١٣:١١:٥٣١٩:٥٥:١٤٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢٧:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٨:٠٢١٣:١١:٤٦١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٢٩٠٠:٢٧:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٧:٠٤١٣:١١:٣٩١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:١٥٠٠:٢٦:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٦:٠٨١٣:١١:٣٣١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٦:٠٢٠٠:٢٦:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٥:١٣١٣:١١:٢٧١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٦:٤٨٠٠:٢٦:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢٤:١٨١٣:١١:٢٢١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٧:٣٤٠٠:٢٦:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٢٣:٢٥١٣:١١:١٧١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٢١٠٠:٢٦:٠٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٢:٣٤١٣:١١:١٣٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:٠٧٠٠:٢٥:٥٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢١:٤٣١٣:١١:١٠٢٠:٠١:٠٣٢٠:١٩:٥٣٠٠:٢٥:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:١٢٠٦:٢٠:٥٣١٣:١١:٠٧٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٢٥:٢٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٢٠:٠٥١٣:١١:٠٥٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:٢٥٠٠:٢٥:١٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٩:١٨١٣:١١:٠٣٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:١١٠٠:٢٥:٠٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٨:٣٣١٣:١١:٠٢٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٢:٥٧٠٠:٢٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سردشت خوزستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سردشت خوزستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سردشت خوزستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سردشت خوزستان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سردشت خوزستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سردشت خوزستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سردشت خوزستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سردشت خوزستان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سردشت خوزستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سردشت خوزستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سردشت خوزستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سردشت خوزستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سردشت خوزستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سردشت خوزستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر سردشت خوزستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سردشت خوزستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سردشت خوزستان

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سردشت خوزستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سردشت خوزستان شهر سردشت خوزستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سردشت خوزستان شهر سردشت خوزستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سردشت خوزستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سردشت خوزستان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سردشت خوزستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر سردشت خوزستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سردشت خوزستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سردشت خوزستان

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٤:٠٠١١:٥٩:٠٦١٧:٣٣:٤٦١٧:٥١:٣١٢٣:١٨:٤٩
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٢٤:٤٧١١:٥٨:٥٧١٧:٣٢:٤٢١٧:٥٠:٢٩٢٣:١٨:٣٩
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٥:٣٥١١:٥٨:٥٠١٧:٣١:٣٩١٧:٤٩:٢٧٢٣:١٨:٢٩
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٨٠٦:٢٦:٢٣١١:٥٨:٤٣١٧:٣٠:٣٧١٧:٤٨:٢٧٢٣:١٨:١٩
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠١٠٦:٢٧:١٢١١:٥٨:٣٦١٧:٢٩:٣٦١٧:٤٧:٢٨٢٣:١٨:١٠
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٢٨:٠٠١١:٥٨:٣١١٧:٢٨:٣٧١٧:٤٦:٣٠٢٣:١٨:٠٢
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٢٨:٥٠١١:٥٨:٢٦١٧:٢٧:٣٨١٧:٤٥:٣٤٢٣:١٧:٥٥
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:١١٠٦:٢٩:٣٩١١:٥٨:٢٢١٧:٢٦:٤١١٧:٤٤:٣٨٢٣:١٧:٤٨
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٣٠:٢٩١١:٥٨:١٩١٧:٢٥:٤٤١٧:٤٣:٤٤٢٣:١٧:٤٢
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣١:١٩١١:٥٨:١٦١٧:٢٤:٤٩١٧:٤٢:٥١٢٣:١٧:٣٦
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٢:١٠١١:٥٨:١٤١٧:٢٣:٥٦١٧:٤١:٥٩٢٣:١٧:٣١
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٠٧٠٦:٣٣:٠١١١:٥٨:١٤١٧:٢٣:٠٣١٧:٤١:٠٩٢٣:١٧:٢٧
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٥٢٠٦:٣٣:٥٢١١:٥٨:١٣١٧:٢٢:١٢١٧:٤٠:٢٠٢٣:١٧:٢٤
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٤:٤٤١١:٥٨:١٤١٧:٢١:٢٢١٧:٣٩:٣٢٢٣:١٧:٢١
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٢١٠٦:٣٥:٣٥١١:٥٨:١٦١٧:٢٠:٣٤١٧:٣٨:٤٦٢٣:١٧:٢٠
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٦:٢٨١١:٥٨:١٨١٧:١٩:٤٧١٧:٣٨:٠١٢٣:١٧:١٩
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٥١٠٦:٣٧:٢٠١١:٥٨:٢١١٧:١٩:٠١١٧:٣٧:١٧٢٣:١٧:١٩
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٦٠٦:٣٨:١٣١١:٥٨:٢٦١٧:١٨:١٧١٧:٣٦:٣٥٢٣:١٧:١٩
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٢٠٦:٣٩:٠٦١١:٥٨:٣١١٧:١٧:٣٤١٧:٣٥:٥٥٢٣:١٧:٢١
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٧٠٦:٣٩:٥٩١١:٥٨:٣٦١٧:١٦:٥٣١٧:٣٥:١٦٢٣:١٧:٢٣
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٣٠٦:٤٠:٥٢١١:٥٨:٤٣١٧:١٦:١٣١٧:٣٤:٣٨٢٣:١٧:٢٦
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٩٠٦:٤١:٤٦١١:٥٨:٥١١٧:١٥:٣٥١٧:٣٤:٠٣٢٣:١٧:٣٠
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤٢:٤٠١١:٥٨:٥٩١٧:١٤:٥٩١٧:٣٣:٢٨٢٣:١٧:٣٥
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:١١٠٦:٤٣:٣٤١١:٥٩:٠٨١٧:١٤:٢٤١٧:٣٢:٥٦٢٣:١٧:٤١
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٤:٢٨١١:٥٩:١٩١٧:١٣:٥١١٧:٣٢:٢٥٢٣:١٧:٤٧
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٥:٢٢١١:٥٩:٣٠١٧:١٣:١٩١٧:٣١:٥٥٢٣:١٧:٥٥
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٤٦:١٦١١:٥٩:٤١١٧:١٢:٤٩١٧:٣١:٢٨٢٣:١٨:٠٣
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٦٠٦:٤٧:١٠١١:٥٩:٥٤١٧:١٢:٢١١٧:٣١:٠١٢٣:١٨:١٢
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٤٨:٠٤١٢:٠٠:٠٨١٧:١١:٥٤١٧:٣٠:٣٧٢٣:١٨:٢٢
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٩٠٦:٤٨:٥٧١٢:٠٠:٢٢١٧:١١:٢٩١٧:٣٠:١٤٢٣:١٨:٣٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سردشت خوزستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سردشت خوزستان شهر سردشت خوزستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سردشت خوزستان شهر سردشت خوزستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سردشت خوزستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سردشت خوزستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سردشت خوزستان

سردشت شهری است در استان خوزستان. این شهر در بخش زیدون شهرستان بهبهان قرار گرفته و در سال ۱۳۸۵، تعداد ۵٫۰۶۷ نفر جمعیت داشته‌است رود زهره با گذشتن از این شهر زیبایی خاصی به آن بخشیده‌است. طول جغرافیایی ۵۰/۲۲۱۵۶۲۴ عرض جغرافیایی ۳۰/۳۲۷۸۴۲۶

شهر سردشت خوزستان در ویکیپدیا

شهر سردشت خوزستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سردشت خوزستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سردشت خوزستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سردشت خوزستان بر روی نقشه

شهر سردشت خوزستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سردشت خوزستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سردشت خوزستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سردشت خوزستان
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سردشت خوزستان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر سردشت خوزستان + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سردشت خوزستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سردشت خوزستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سردشت خوزستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سردشت خوزستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سردشت خوزستان رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا سردشت خوزستان دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ سردشت خوزستان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سردشت خوزستان
زمان پخش اذان آنلاین به افق سردشت خوزستان
زمان پخش اذان مستقیم به افق سردشت خوزستان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سردشت خوزستان
جدول اوقات شرعی امروز فردا سردشت خوزستان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سردشت خوزستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سردشت خوزستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو