جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سرداحی

ویس | باوی | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز سرداحی


اذان صبح: ٠٥:٣٨:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٤٣
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٢٧
غروب آفتاب: ١٩:١٧:٤٣
اذان مغرب: ١٩:٣٤:٥٦
نیمه شب: ٠٠:٢٨:٢٨

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرداحی (شهرستان باوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای سرداحی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سرداحی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرداحی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بودا
نادان كه داند نادان است، دستِ‌كم تا همین اندازه بخرد است. ولی نادانی كه خود را دانا انگارد، به راستی، نادان خوانده شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرداحی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرداحی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرداحی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سرداحی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرداحی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرداحی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٣٣:٢٦١٣:١١:٣٦١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٨:١٩٠٠:٢٨:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣٢:٢٦١٣:١١:٢٧١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٢٨:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:١٠٠٦:٣١:٢٧١٣:١١:١٨١٩:٥١:٣٧٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٢٧:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٣٠:٢٨١٣:١١:١٠١٩:٥٢:١٨٢٠:١٠:٣١٠٠:٢٧:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٢٩:٣١١٣:١١:٠٢١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:١٥٠٠:٢٧:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٨:٣٥١٣:١٠:٥٥١٩:٥٣:٤٢٢٠:١١:٥٩٠٠:٢٧:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٧:٤٠١٣:١٠:٤٨١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٢:٤٣٠٠:٢٦:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٦:٤٥١٣:١٠:٤٢١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٢٧٠٠:٢٦:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٥:٥٢١٣:١٠:٣٦١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:١٢٠٠:٢٦:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٥:٠٠١٣:١٠:٣١١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٤:٥٦٠٠:٢٦:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٤:٠٩١٣:١٠:٢٧١٩:٥٧:١٠٢٠:١٥:٤٠٠٠:٢٥:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢٣:٢٠١٣:١٠:٢٣١٩:٥٧:٥١٢٠:١٦:٢٤٠٠:٢٥:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٢:٣١١٣:١٠:١٩١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٠٨٠٠:٢٥:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٢١:٤٤١٣:١٠:١٦١٩:٥٩:١٤٢٠:١٧:٥٢٠٠:٢٥:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٢٣٠٦:٢٠:٥٧١٣:١٠:١٤١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٨:٣٦٠٠:٢٥:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٠:١٣١٣:١٠:١٢٢٠:٠٠:٣٧٢٠:١٩:٢٠٠٠:٢٤:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٩:٢٩١٣:١٠:١١٢٠:٠١:١٨٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٢٤:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٨:٤٦١٣:١٠:١١٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٢٤:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٨:٠٥١٣:١٠:١١٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢١:٣٠٠٠:٢٤:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٧:٢٦١٣:١٠:١٢٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٢:١٤٠٠:٢٤:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٦:٤٧١٣:١٠:١٣٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٢:٥٧٠٠:٢٤:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٦:١٠١٣:١٠:١٥٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٢٤:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٥:٣٥١٣:١٠:١٧٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٢٤:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٥:٠٠١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٢٤:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٤:٢٧١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٢٤:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:١٩٠٦:١٣:٥٦١٣:١٠:٢٨٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٦:٢٨٠٠:٢٣:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١٣:٢٦١٣:١٠:٣٢٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٧:٠٩٠٠:٢٣:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٢:٥٧١٣:١٠:٣٧٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٢٣:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١٢:٣٠١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٢٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرداحی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرداحی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرداحی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرداحی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سرداحی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرداحی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرداحی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سرداحی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرداحی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سرداحی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سرداحی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرداحی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرداحی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سرداحی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای سرداحی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرداحی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سرداحی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤٣:٤٦١٣:١٦:٣٤١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٦:٤٠٠٠:٣٤:٣٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٣٠٦:٤٤:٢٣١٣:١٦:١٨١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٥:٣٠٠٠:٣٤:٢٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٥:٠٠١٣:١٦:٠٢١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٤:١٨٠٠:٣٤:١٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٣٠٦:٤٥:٣٧١٣:١٥:٤٥١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٣٤:٠٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٤٦:١٤١٣:١٥:٢٨١٩:٤٤:١٣٢٠:٠١:٥٤٠٠:٣٣:٥٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٦:٥٠١٣:١٥:١١١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٣٣:٤١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢١٠٦:٤٧:٢٧١٣:١٤:٥٣١٩:٤١:٥٠١٩:٥٩:٢٧٠٠:٣٣:٢٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٩٠٦:٤٨:٠٣١٣:١٤:٣٥١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:١٢٠٠:٣٣:١٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٧٠٦:٤٨:٣٩١٣:١٤:١٦١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٦:٥٨٠٠:٣٣:٠٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٤٠٦:٤٩:١٥١٣:١٣:٥٨١٩:٣٨:١١١٩:٥٥:٤٢٠٠:٣٢:٥١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣١٠٦:٤٩:٥١١٣:١٣:٣٩١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٤:٢٧٠٠:٣٢:٣٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٠:٢٧١٣:١٣:١٩١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٣:١١٠٠:٣٢:٢٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥١:٠٣١٣:١٣:٠٠١٩:٣٤:٢٧١٩:٥١:٥٤٠٠:٣٢:٠٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٠٠٦:٥١:٣٩١٣:١٢:٤٠١٩:٣٣:١١١٩:٥٠:٣٧٠٠:٣١:٥٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٦٠٦:٥٢:١٤١٣:١٢:٢٠١٩:٣١:٥٦١٩:٤٩:٢٠٠٠:٣١:٣٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢١٠٦:٥٢:٥٠١٣:١١:٥٩١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٨:٠٢٠٠:٣١:٢٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٥٠٦:٥٣:٢٥١٣:١١:٣٩١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٦:٤٥٠٠:٣١:٠٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٠٠٦:٥٤:٠١١٣:١١:١٨١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٥:٢٧٠٠:٣٠:٥٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٣٠٦:٥٤:٣٦١٣:١٠:٥٧١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٤:٠٨٠٠:٣٠:٣٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٧٠٦:٥٥:١١١٣:١٠:٣٦١٩:٢٥:٣١١٩:٤٢:٥٠٠٠:٣٠:١٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٠٠٦:٥٥:٤٧١٣:١٠:١٥١٩:٢٤:١٣١٩:٤١:٣١٠٠:٢٩:٥٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٣٠٦:٥٦:٢٢١٣:٠٩:٥٣١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٠:١٢٠٠:٢٩:٤١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٦٠٦:٥٦:٥٧١٣:٠٩:٣٢١٩:٢١:٣٧١٩:٣٨:٥٣٠٠:٢٩:٢٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٨٠٦:٥٧:٣٢١٣:٠٩:١٠١٩:٢٠:١٩١٩:٣٧:٣٤٠٠:٢٩:٠٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٠٠٦:٥٨:٠٨١٣:٠٨:٤٩١٩:١٩:٠١١٩:٣٦:١٥٠٠:٢٨:٤٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣١٠٦:٥٨:٤٣١٣:٠٨:٢٧١٩:١٧:٤٣١٩:٣٤:٥٦٠٠:٢٨:٢٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٣٠٦:٥٩:١٩١٣:٠٨:٠٦١٩:١٦:٢٤١٩:٣٣:٣٧٠٠:٢٨:٠٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٤٠٦:٥٩:٥٤١٣:٠٧:٤٥١٩:١٥:٠٦١٩:٣٢:١٩٠٠:٢٧:٥٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٥٠٧:٠٠:٣٠١٣:٠٧:٢٣١٩:١٣:٤٧١٩:٣١:٠٠٠٠:٢٧:٣١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٥٠٧:٠١:٠٦١٣:٠٧:٠٢١٩:١٢:٢٩١٩:٢٩:٤١٢٣:٥٧:١٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٦٠٦:٠١:٤١١٢:٠٦:٤١١٨:١١:١١١٨:٢٨:٢٢٢٣:٢٦:٥٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سرداحی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سرداحی روستای سرداحی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سرداحی روستای سرداحی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرداحی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرداحی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرداحی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرداحی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرداحی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرداحی

روستای سرداحی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرداحی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرداحی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرداحی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سرداحی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای سرداحی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرداحی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرداحی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرداحی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرداحی
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سرداحی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرداحی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرداحی
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سرداحی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سرداحی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرداحی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سرداحی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرداحی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو