جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سردآبرود

چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سردآبرود


اذان صبح: ٠٤:٤٧:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٠٨
اذان ظهر: ١١:٥٠:٠٢
غروب آفتاب: ١٧:٢٧:٢٣
اذان مغرب: ١٧:٤٥:٥٤
نیمه شب: ٢٣:٠٧:٥٥

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سردآبرود (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ شهر سردآبرود)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر سردآبرود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سردآبرود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

زیگموند فروید
آدمی به كار كمتر گرایش دارد تا به امكانات دیگر خشنود شدن. بیشتر انسانها به اجبار كار می كنند و این فرار طبیعی از كار موجب پیچیده ترین دشواری های اجتماعی می شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سردآبرود

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سردآبرود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سردآبرود ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سردآبرود (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سردآبرود ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سردآبرود ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٢:١٩١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٧:٠٨٠٠:١٥:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٦:١٥١٣:٠٢:١٠١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١٥:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٥:٠٤١٣:٠٢:٠٠١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٩:٠٠٠٠:١٤:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٣:٥٣١٣:٠١:٥٢١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:٥٦٠٠:١٤:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١٢:٤٤١٣:٠١:٤٤١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٥١٠٠:١٤:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٠٤٠٦:١١:٣٥١٣:٠١:٣٦١٩:٥٢:١٠٢٠:١١:٤٧٠٠:١٣:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٣٥٠٦:١٠:٢٨١٣:٠١:٢٩١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٢:٤٣٠٠:١٣:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠١:٢٢١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٣:٣٨٠٠:١٣:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٨:١٧١٣:٠١:١٦١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٣:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٧:١٣١٣:٠١:١٠١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٥:٢٩٠٠:١٢:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٦:١١١٣:٠١:٠٥١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٦:٢٥٠٠:١٢:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠١:٠٠١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٧:٢٠٠٠:١٢:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٨:١٦٢٠:١٨:١٥٠٠:١١:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٣٩٠٦:٠٣:١٠١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٩:١٠٠٠:١١:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:١٨٠٦:٠٢:١٣١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٩:٥٩٢٠:٢٠:٠٥٠٠:١١:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٥٩٠٦:٠١:١٦١٣:٠٠:٤٨٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢٠:٥٩٠٠:١١:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٤٠٠٦:٠٠:٢٢١٣:٠٠:٤٦٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢١:٥٤٠٠:١١:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥٩:٢٨١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢٢:٤٨٠٠:١٠:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٠٨٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٣:٤١٠٠:١٠:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٥٤٠٥:٥٧:٤٦١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٤:٣٥٠٠:١٠:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٤٢٠٥:٥٦:٥٧١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٥:٢٨٠٠:١٠:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٣١٠٥:٥٦:٠٩١٣:٠٠:٤٧٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٦:٢١٠٠:١٠:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٢٢٠٥:٥٥:٢٣١٣:٠٠:٤٩٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٧:١٣٠٠:٠٩:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:١٤٠٥:٥٤:٣٩١٣:٠٠:٥١٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٠٩:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:٠٩٠٥:٥٣:٥٦١٣:٠٠:٥٤٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٠٩:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٠٤٠٥:٥٣:١٤١٣:٠٠:٥٧٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٠٩:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٠٢٠٥:٥٢:٣٥١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٠٩:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:٠٢٠٥:٥١:٥٧١٣:٠١:٠٦٢٠:١٠:٤١٢٠:٣١:٢٧٠٠:٠٩:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:٠٣٠٥:٥١:٢٠١٣:٠١:١١٢٠:١١:٢٧٢٠:٣٢:١٦٠٠:٠٩:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سردآبرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سردآبرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سردآبرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سردآبرود

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر سردآبرود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سردآبرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سردآبرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر سردآبرود

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
شهر سردآبرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر سردآبرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر سردآبرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سردآبرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سردآبرود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر سردآبرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش شهر سردآبرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سردآبرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر سردآبرود

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣١٠٥:٥٢:٣٣١١:٥٦:٥٣١٨:٠٠:٣٨١٨:١٨:٥٥٢٣:١٤:٣٢
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٣:٢٢١١:٥٦:٣٢١٧:٥٩:٠٨١٨:١٧:٢٤٢٣:١٤:١٣
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٩٠٥:٥٤:١١١١:٥٦:١٢١٧:٥٧:٣٧١٨:١٥:٥٤٢٣:١٣:٥٥
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٣٠٥:٥٥:٠٠١١:٥٥:٥١١٧:٥٦:٠٧١٨:١٤:٢٤٢٣:١٣:٣٧
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٦٠٥:٥٥:٤٩١١:٥٥:٣٠١٧:٥٤:٣٧١٨:١٢:٥٤٢٣:١٣:١٨
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٩٠٥:٥٦:٣٨١١:٥٥:١٠١٧:٥٣:٠٧١٨:١١:٢٤٢٣:١٣:٠٠
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٢٠٥:٥٧:٢٨١١:٥٤:٥٠١٧:٥١:٣٨١٨:٠٩:٥٥٢٣:١٢:٤٢
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٥٠٥:٥٨:١٨١١:٥٤:٣٠١٧:٥٠:٠٩١٨:٠٨:٢٦٢٣:١٢:٢٣
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٨٠٥:٥٩:٠٨١١:٥٤:١١١٧:٤٨:٤٠١٨:٠٦:٥٧٢٣:١٢:٠٥
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٠٠٥:٥٩:٥٨١١:٥٣:٥٢١٧:٤٧:١١١٨:٠٥:٢٩٢٣:١١:٤٧
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٠:٤٨١١:٥٣:٣٣١٧:٤٥:٤٣١٨:٠٤:٠١٢٣:١١:٢٩
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠١:٣٩١١:٥٣:١٤١٧:٤٤:١٥١٨:٠٢:٣٤٢٣:١١:١١
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٢:٣٠١١:٥٢:٥٦١٧:٤٢:٤٨١٨:٠١:٠٧٢٣:١٠:٥٣
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٩٠٦:٠٣:٢١١١:٥٢:٣٨١٧:٤١:٢١١٧:٥٩:٤١٢٣:١٠:٣٦
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٤:١٢١١:٥٢:٢٠١٧:٣٩:٥٥١٧:٥٨:١٥٢٣:١٠:١٩
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٥:٠٤١١:٥٢:٠٣١٧:٣٨:٢٩١٧:٥٦:٥٠٢٣:١٠:٠١
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٤٠٦:٠٥:٥٦١١:٥١:٤٦١٧:٣٧:٠٣١٧:٥٥:٢٥٢٣:٠٩:٤٤
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٠٦:٤٨١١:٥١:٣٠١٧:٣٥:٣٨١٧:٥٤:٠٢٢٣:٠٩:٢٨
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٧:٤١١١:٥١:١٤١٧:٣٤:١٤١٧:٥٢:٣٨٢٣:٠٩:١١
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٠٨:٣٤١١:٥٠:٥٨١٧:٣٢:٥١١٧:٥١:١٦٢٣:٠٨:٥٥
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٠٩:٢٧١١:٥٠:٤٣١٧:٣١:٢٨١٧:٤٩:٥٤٢٣:٠٨:٤٠
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٠:٢٠١١:٥٠:٢٩١٧:٣٠:٠٦١٧:٤٨:٣٣٢٣:٠٨:٢٤
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١١:١٤١١:٥٠:١٥١٧:٢٨:٤٤١٧:٤٧:١٣٢٣:٠٨:٠٩
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٢:٠٨١١:٥٠:٠٢١٧:٢٧:٢٣١٧:٤٥:٥٤٢٣:٠٧:٥٥
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٣:٠٣١١:٤٩:٤٩١٧:٢٦:٠٤١٧:٤٤:٣٦٢٣:٠٧:٤٠
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٣:٥٨١١:٤٩:٣٧١٧:٢٤:٤٥١٧:٤٣:١٨٢٣:٠٧:٢٧
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٤:٥٣١١:٤٩:٢٥١٧:٢٣:٢٦١٧:٤٢:٠٢٢٣:٠٧:١٤
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠١٠٦:١٥:٤٩١١:٤٩:١٤١٧:٢٢:٠٩١٧:٤٠:٤٦٢٣:٠٧:٠١
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٦:٤٥١١:٤٩:٠٤١٧:٢٠:٥٣١٧:٣٩:٣٢٢٣:٠٦:٤٩
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١٧:٤١١١:٤٨:٥٤١٧:١٩:٣٨١٧:٣٨:١٨٢٣:٠٦:٣٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سردآبرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر سردآبرود شهر سردآبرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر سردآبرود شهر سردآبرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سردآبرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سردآبرود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سردآبرود

سرداب‌رود، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان چالوس در استان مازندران ایران. این نام از نام رودی در نزدیکی این روستا گرفته شده است.

شهر سردآبرود در ویکیپدیا

شهر سردآبرود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سردآبرود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سردآبرود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سردآبرود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سردآبرود

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سردآبرود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سردآبرود
اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر سردآبرود + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ شهر سردآبرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سردآبرود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سردآبرود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سردآبرود رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سردآبرود دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سردآبرود دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سردآبرود
زمان پخش اذان آنلاین به افق سردآبرود
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سردآبرود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سردآبرود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سردآبرود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا سردآبرود دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سردآبرود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو