جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سردآبرود

چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سردآبرود


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٠٧
اذان ظهر: ١٣:٠٨:١١
غروب آفتاب: ١٩:٢٦:٥٢
اذان مغرب: ١٩:٤٥:٢١
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٢٥

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سردآبرود (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر سردآبرود)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر سردآبرود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سردآبرود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

حضرت محمد (ص)
هرگز شاهد دروغگو، قدم بر نمی‌دارد، ‌مگر این كه جهنّم بر او واجب می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سردآبرود

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سردآبرود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سردآبرود ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سردآبرود (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سردآبرود ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سردآبرود ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٢:١٩١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٧:٠٨٠٠:١٥:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٦:١٥١٣:٠٢:١٠١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١٥:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٥:٠٤١٣:٠٢:٠٠١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٩:٠٠٠٠:١٤:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٣:٥٣١٣:٠١:٥٢١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:٥٦٠٠:١٤:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١٢:٤٤١٣:٠١:٤٤١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٥١٠٠:١٤:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٠٤٠٦:١١:٣٥١٣:٠١:٣٦١٩:٥٢:١٠٢٠:١١:٤٧٠٠:١٣:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٣٥٠٦:١٠:٢٨١٣:٠١:٢٩١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٢:٤٣٠٠:١٣:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠١:٢٢١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٣:٣٨٠٠:١٣:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٨:١٧١٣:٠١:١٦١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٣:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٧:١٣١٣:٠١:١٠١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٥:٢٩٠٠:١٢:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٦:١١١٣:٠١:٠٥١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٦:٢٥٠٠:١٢:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠١:٠٠١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٧:٢٠٠٠:١٢:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٨:١٦٢٠:١٨:١٥٠٠:١١:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٣٩٠٦:٠٣:١٠١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٩:١٠٠٠:١١:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:١٨٠٦:٠٢:١٣١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٩:٥٩٢٠:٢٠:٠٥٠٠:١١:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٥٩٠٦:٠١:١٦١٣:٠٠:٤٨٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢٠:٥٩٠٠:١١:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٤٠٠٦:٠٠:٢٢١٣:٠٠:٤٦٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢١:٥٤٠٠:١١:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥٩:٢٨١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢٢:٤٨٠٠:١٠:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٠٨٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٣:٤١٠٠:١٠:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٥٤٠٥:٥٧:٤٦١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٤:٣٥٠٠:١٠:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٤٢٠٥:٥٦:٥٧١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٥:٢٨٠٠:١٠:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٣١٠٥:٥٦:٠٩١٣:٠٠:٤٧٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٦:٢١٠٠:١٠:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٢٢٠٥:٥٥:٢٣١٣:٠٠:٤٩٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٧:١٣٠٠:٠٩:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:١٤٠٥:٥٤:٣٩١٣:٠٠:٥١٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٠٩:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:٠٩٠٥:٥٣:٥٦١٣:٠٠:٥٤٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٠٩:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٠٤٠٥:٥٣:١٤١٣:٠٠:٥٧٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٠٩:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٠٢٠٥:٥٢:٣٥١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٠٩:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:٠٢٠٥:٥١:٥٧١٣:٠١:٠٦٢٠:١٠:٤١٢٠:٣١:٢٧٠٠:٠٩:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:٠٣٠٥:٥١:٢٠١٣:٠١:١١٢٠:١١:٢٧٢٠:٣٢:١٦٠٠:٠٩:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سردآبرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سردآبرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سردآبرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سردآبرود

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر سردآبرود

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر سردآبرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سردآبرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر سردآبرود

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٣:٢١٠٦:٥٨:٥٥١٣:٠٩:٥٩١٩:٢١:٣٩١٩:٤٠:٠٢٠٠:٢٦:٤٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥٧:٢٦١٣:٠٩:٤١١٩:٢٢:٣٢١٩:٤٠:٥٥٠٠:٢٦:١٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٠:٠٧٠٦:٥٥:٥٨١٣:٠٩:٢٣١٩:٢٣:٢٤١٩:٤١:٤٨٠٠:٢٥:٥٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٨:٣٠٠٦:٥٤:٣٠١٣:٠٩:٠٥١٩:٢٤:١٦١٩:٤٢:٤٢٠٠:٢٥:٣٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥٣:٠٢١٣:٠٨:٤٧١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٣:٣٥٠٠:٢٥:١١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٥:١٤٠٦:٥١:٣٤١٣:٠٨:٢٩١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٤:٢٨٠٠:٢٤:٤٨
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٣:٣٦٠٦:٥٠:٠٧١٣:٠٨:١١١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٥:٢١٠٠:٢٤:٢٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٨:٣٩١٣:٠٧:٥٣١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٦:١٥٠٠:٢٤:٠٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٠:١٩٠٦:٤٧:١٢١٣:٠٧:٣٦١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٧:٠٨٠٠:٢٣:٣٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٥:٤٥١٣:٠٧:١٨١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٨:٠٢٠٠:٢٣:١٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤٤:١٩١٣:٠٧:٠١١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٨:٥٥٠٠:٢٢:٥٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤٢:٥٣١٣:٠٦:٤٤١٩:٣١:١٢١٩:٤٩:٤٩٠٠:٢٢:٢٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٣:٤٥٠٦:٤١:٢٧١٣:٠٦:٢٧١٩:٣٢:٠٤١٩:٥٠:٤٢٠٠:٢٢:٠٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٢:٠٦٠٦:٤٠:٠٢١٣:٠٦:١٠١٩:٣٢:٥٥١٩:٥١:٣٦٠٠:٢١:٤١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٨:٣٧١٣:٠٥:٥٤١٩:٣٣:٤٧١٩:٥٢:٣٠٠٠:٢١:١٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٧:١٣١٣:٠٥:٣٨١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٣:٢٤٠٠:٢٠:٥٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٥:٤٩١٣:٠٥:٢٢١٩:٣٥:٣١١٩:٥٤:١٨٠٠:٢٠:٣١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٤:٢٦١٣:٠٥:٠٦١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٥:١٢٠٠:٢٠:٠٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٣٣:٠٣١٣:٠٤:٥١١٩:٣٧:١٦١٩:٥٦:٠٦٠٠:١٩:٤٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٢:١٥٠٦:٣١:٤١١٣:٠٤:٣٦١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٧:٠١٠٠:١٩:٢٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٣٠:٢٠١٣:٠٤:٢٢١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٧:٥٦٠٠:١٩:٠٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٨:٥٩١٣:٠٤:٠٨١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٨:٥٠٠٠:١٨:٣٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٧:٣٩١٣:٠٣:٥٤١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٩:٤٥٠٠:١٨:١٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٦:٢٠١٣:٠٣:٤١١٩:٤١:٣٨٢٠:٠٠:٤٠٠٠:١٧:٥٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٢٥:٠١١٣:٠٣:٢٨١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠١:٣٥٠٠:١٧:٣٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٣:٤٣١٣:٠٣:١٥١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٢:٣١٠٠:١٧:١٠
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:٥٨٠٦:٢٢:٢٧١٣:٠٣:٠٣١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٣:٢٦٠٠:١٦:٤٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٢١:١٠١٣:٠٢:٥١١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٤:٢١٠٠:١٦:٢٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٢:٤٠١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٥:١٧٠٠:١٦:٠٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٨:٤١١٣:٠٢:٣٠١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٦:١٣٠٠:١٥:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر سردآبرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر سردآبرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر سردآبرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سردآبرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سردآبرود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سردآبرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر سردآبرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سردآبرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سردآبرود

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠٧:٤٥١٢:١١:٤٦١٨:١٦:٢٤١٨:٣٤:٤٣٢٣:٥٨:٥١
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:١٩٠٧:٠٦:١٧١٣:١١:٢٩١٩:١٧:١٦١٩:٣٥:٣٦٠٠:٢٨:٣٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٤٠٧:٠٤:٤٨١٣:١١:١١١٩:١٨:٠٩١٩:٣٦:٢٩٠٠:٢٨:٠٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٩٠٧:٠٣:٢٠١٣:١٠:٥٣١٩:١٩:٠٢١٩:٣٧:٢٢٠٠:٢٧:٤٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٣٠٧:٠١:٥١١٣:١٠:٣٥١٩:١٩:٥٥١٩:٣٨:١٦٠٠:٢٧:٢٦
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٧٠٧:٠٠:٢٣١٣:١٠:١٧١٩:٢٠:٤٧١٩:٣٩:٠٩٠٠:٢٧:٠٤
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢١٠٦:٥٨:٥٥١٣:٠٩:٥٩١٩:٢١:٣٩١٩:٤٠:٠٢٠٠:٢٦:٤٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥٧:٢٦١٣:٠٩:٤١١٩:٢٢:٣٢١٩:٤٠:٥٥٠٠:٢٦:١٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٧٠٦:٥٥:٥٨١٣:٠٩:٢٣١٩:٢٣:٢٤١٩:٤١:٤٨٠٠:٢٥:٥٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٠٠٦:٥٤:٣٠١٣:٠٩:٠٥١٩:٢٤:١٦١٩:٤٢:٤٢٠٠:٢٥:٣٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥٣:٠٢١٣:٠٨:٤٧١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٣:٣٥٠٠:٢٥:١١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٤٠٦:٥١:٣٤١٣:٠٨:٢٩١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٤:٢٨٠٠:٢٤:٤٨
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٦٠٦:٥٠:٠٧١٣:٠٨:١١١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٥:٢١٠٠:٢٤:٢٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٨:٣٩١٣:٠٧:٥٣١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٦:١٥٠٠:٢٤:٠٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٩٠٦:٤٧:١٢١٣:٠٧:٣٦١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٧:٠٨٠٠:٢٣:٣٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٥:٤٥١٣:٠٧:١٨١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٨:٠٢٠٠:٢٣:١٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤٤:١٩١٣:٠٧:٠١١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٨:٥٥٠٠:٢٢:٥٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤٢:٥٣١٣:٠٦:٤٤١٩:٣١:١٢١٩:٤٩:٤٩٠٠:٢٢:٢٨
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٥٠٦:٤١:٢٧١٣:٠٦:٢٧١٩:٣٢:٠٤١٩:٥٠:٤٢٠٠:٢٢:٠٥
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٦٠٦:٤٠:٠٢١٣:٠٦:١٠١٩:٣٢:٥٥١٩:٥١:٣٦٠٠:٢١:٤١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٨:٣٧١٣:٠٥:٥٤١٩:٣٣:٤٧١٩:٥٢:٣٠٠٠:٢١:١٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٧:١٣١٣:٠٥:٣٨١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٣:٢٤٠٠:٢٠:٥٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٥:٤٩١٣:٠٥:٢٢١٩:٣٥:٣١١٩:٥٤:١٨٠٠:٢٠:٣١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٤:٢٦١٣:٠٥:٠٦١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٥:١٢٠٠:٢٠:٠٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٣٣:٠٣١٣:٠٤:٥١١٩:٣٧:١٦١٩:٥٦:٠٦٠٠:١٩:٤٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٥٠٦:٣١:٤١١٣:٠٤:٣٦١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٧:٠١٠٠:١٩:٢٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٣٠:٢٠١٣:٠٤:٢٢١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٧:٥٦٠٠:١٩:٠٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٨:٥٩١٣:٠٤:٠٨١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٨:٥٠٠٠:١٨:٣٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٧:٣٩١٣:٠٣:٥٤١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٩:٤٥٠٠:١٨:١٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٦:٢٠١٣:٠٣:٤١١٩:٤١:٣٨٢٠:٠٠:٤٠٠٠:١٧:٥٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٢٥:٠١١٣:٠٣:٢٨١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠١:٣٥٠٠:١٧:٣٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سردآبرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سردآبرود شهر سردآبرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سردآبرود شهر سردآبرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سردآبرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سردآبرود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سردآبرود

سرداب‌رود، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان چالوس در استان مازندران ایران. این نام از نام رودی در نزدیکی این روستا گرفته شده است.

شهر سردآبرود در ویکیپدیا

شهر سردآبرود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سردآبرود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سردآبرود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سردآبرود بر روی نقشه

شهر سردآبرود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سردآبرود

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سردآبرود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سردآبرود
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر سردآبرود + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر سردآبرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سردآبرود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سردآبرود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سردآبرود رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سردآبرود
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سردآبرود
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سردآبرود دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سردآبرود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا سردآبرود دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سردآبرود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ سردآبرود دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سردآبرود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سردآبرود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو