جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سردآبرود

چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سردآبرود

اذان صبح: ٠٤:٠٦:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٤١
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٤٢
غروب آفتاب: ٢٠:٢٥:٢٦
اذان مغرب: ٢٠:٤٦:٣٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٦:٣٣

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سردآبرود (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ شهر سردآبرود)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر سردآبرود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سردآبرود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
زیاد هم دربند به ثمر رسیدن مو‌ به موی رویاهایتان نباشید؛ چرا كه مهم‌تر از آن، دگرگونی بزرگی است كه با این روش، در منش راستین شما به وجود می‌آید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سردآبرود

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سردآبرود در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سردآبرود ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سردآبرود (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سردآبرود ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سردآبرود
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٣٢:٠١١٣:٠٤:٤٠١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٦:٤٨٠٠:١٩:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠١:٠١٠٦:٣٠:٣٩١٣:٠٤:٢٥١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٧:٤٢٠٠:١٩:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٩:١٨١٣:٠٤:١١١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٨:٣٧٠٠:١٨:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٧:٥٨١٣:٠٣:٥٧١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٩:٣٢٠٠:١٨:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٦:٣٩١٣:٠٣:٤٤١٩:٤١:٢٥٢٠:٠٠:٢٧٠٠:١٧:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٥:٢٠١٣:٠٣:٣١١٩:٤٢:١٨٢٠:٠١:٢٢٠٠:١٧:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٤:٠٢١٣:٠٣:١٨١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٢:١٧٠٠:١٧:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٢:٤٥١٣:٠٣:٠٦١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٣:١٣٠٠:١٦:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٩:٤٥٠٦:٢١:٢٩١٣:٠٢:٥٤١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٤:٠٨٠٠:١٦:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٨:١١٠٦:٢٠:١٣١٣:٠٢:٤٣١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٥:٠٣٠٠:١٦:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٨:٥٨١٣:٠٢:٣٢١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:٥٩٠٠:١٥:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٧:٤٥١٣:٠٢:٢١١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:٥٤٠٠:١٥:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٦:٣٢١٣:٠٢:١١١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٧:٥٠٠٠:١٥:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٥:٢٠١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٨:٤٥٠٠:١٤:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٤:٠٩١٣:٠١:٥٣١٩:٥٠:١١٢٠:٠٩:٤١٠٠:١٤:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١٣:٠٠١٣:٠١:٤٤١٩:٥١:٠٣٢٠:١٠:٣٦٠٠:١٤:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٢٥٠٦:١١:٥١١٣:٠١:٣٦١٩:٥١:٥٦٢٠:١١:٣٢٠٠:١٣:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٥:٥٥٠٦:١٠:٤٣١٣:٠١:٢٩١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٢:٢٨٠٠:١٣:٣٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠١:٢٢١٩:٥٣:٤١٢٠:١٣:٢٣٠٠:١٣:٢٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٥٩٠٦:٠٨:٣٢١٣:٠١:١٦١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٤:١٩٠٠:١٣:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٧:٢٧١٣:٠١:١٠١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٥:١٤٠٠:١٢:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٦:٢٥١٣:٠١:٠٥١٩:٥٦:١٨٢٠:١٦:١٠٠٠:١٢:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٥:٢٣١٣:٠١:٠٠١٩:٥٧:١٠٢٠:١٧:٠٥٠٠:١٢:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٢٠٠٦:٠٤:٢٣١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٨:٠١٠٠:١٢:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٥٨٠٦:٠٣:٢٤١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٨:٥٦٠٠:١١:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٣٧٠٦:٠٢:٢٦١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٩:٥١٠٠:١١:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:١٧٠٦:٠١:٢٩١٣:٠٠:٤٨٢٠:٠٠:٣٨٢٠:٢٠:٤٦٠٠:١١:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢١:٥٩٠٦:٠٠:٣٤١٣:٠٠:٤٦٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢١:٤٠٠٠:١١:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٥٩:٤١١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢٢:٣٥٠٠:١٠:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سردآبرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سردآبرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سردآبرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سردآبرود

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر سردآبرود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سردآبرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سردآبرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر سردآبرود

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر سردآبرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر سردآبرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر سردآبرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سردآبرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سردآبرود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سردآبرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر سردآبرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سردآبرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سردآبرود

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر سردآبرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سردآبرود شهر سردآبرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سردآبرود شهر سردآبرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سردآبرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سردآبرود برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سردآبرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سردآبرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سردآبرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سردآبرود

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٢٠٥:٤٦:٠٢١٣:٠٦:١٦٢٠:٢٦:٣١٢٠:٤٨:٠٧٠٠:١١:٣٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤٧٠٥:٤٦:١٦١٣:٠٦:٣٠٢٠:٢٦:٤٢٢٠:٤٨:١٨٠٠:١١:٥٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٤٠٥:٤٦:٣١١٣:٠٦:٤٣٢٠:٢٦:٥٢٢٠:٤٨:٢٧٠٠:١٢:٠٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٤٠٥:٤٦:٤٨١٣:٠٦:٥٦٢٠:٢٦:٥٩٢٠:٤٨:٣٤٠٠:١٢:٢٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٦٠٥:٤٧:٠٧١٣:٠٧:٠٨٢٠:٢٧:٠٥٢٠:٤٨:٤٠٠٠:١٢:٣٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١١٠٥:٤٧:٢٧١٣:٠٧:٢١٢٠:٢٧:١٠٢٠:٤٨:٤٣٠٠:١٢:٥٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٧٠٥:٤٧:٤٨١٣:٠٧:٣٣٢٠:٢٧:١٢٢٠:٤٨:٤٥٠٠:١٣:١٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٧٠٥:٤٨:١١١٣:٠٧:٤٦٢٠:٢٧:١٣٢٠:٤٨:٤٥٠٠:١٣:٢٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٨٠٥:٤٨:٣٥١٣:٠٧:٥٨٢٠:٢٧:١٢٢٠:٤٨:٤٣٠٠:١٣:٤٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٢٠٥:٤٩:٠٠١٣:٠٨:١٠٢٠:٢٧:١٠٢٠:٤٨:٣٩٠٠:١٣:٥٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٨٠٥:٤٩:٢٧١٣:٠٨:٢١٢٠:٢٧:٠٥٢٠:٤٨:٣٣٠٠:١٤:١٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٦٠٥:٤٩:٥٥١٣:٠٨:٣٢٢٠:٢٦:٥٩٢٠:٤٨:٢٦٠٠:١٤:٣٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٦٠٥:٥٠:٢٤١٣:٠٨:٤٣٢٠:٢٦:٥١٢٠:٤٨:١٦٠٠:١٤:٥٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٨٠٥:٥٠:٥٤١٣:٠٨:٥٤٢٠:٢٦:٤١٢٠:٤٨:٠٥٠٠:١٥:٠٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٥١:٢٥١٣:٠٩:٠٤٢٠:٢٦:٣٠٢٠:٤٧:٥١٠٠:١٥:٢٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٨٠٥:٥١:٥٧١٣:٠٩:١٤٢٠:٢٦:١٦٢٠:٤٧:٣٦٠٠:١٥:٤١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٥٢:٣١١٣:٠٩:٢٤٢٠:٢٦:٠١٢٠:٤٧:١٩٠٠:١٥:٥٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٦٠٥:٥٣:٠٥١٣:٠٩:٣٣٢٠:٢٥:٤٤٢٠:٤٧:٠٠٠٠:١٦:١٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٥٣:٤١١٣:٠٩:٤٢٢٠:٢٥:٢٦٢٠:٤٦:٣٩٠٠:١٦:٣٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٠٠٥:٥٤:١٧١٣:٠٩:٥٠٢٠:٢٥:٠٥٢٠:٤٦:١٦٠٠:١٦:٥٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٥٤:٥٤١٣:٠٩:٥٨٢٠:٢٤:٤٣٢٠:٤٥:٥٢٠٠:١٧:٠٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣١٠٥:٥٥:٣٣١٣:١٠:٠٥٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٥:٢٥٠٠:١٧:٢٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٨٠٥:٥٦:١٢١٣:١٠:١٢٢٠:٢٣:٥٣٢٠:٤٤:٥٧٠٠:١٧:٤٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٧٠٥:٥٦:٥١١٣:١٠:١٩٢٠:٢٣:٢٦٢٠:٤٤:٢٧٠٠:١٧:٥٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٧٠٥:٥٧:٣٢١٣:١٠:٢٥٢٠:٢٢:٥٧٢٠:٤٣:٥٥٠٠:١٨:١٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٨٠٥:٥٨:١٣١٣:١٠:٣١٢٠:٢٢:٢٦٢٠:٤٣:٢٢٠٠:١٨:٢٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣١٠٥:٥٨:٥٦١٣:١٠:٣٦٢٠:٢١:٥٣٢٠:٤٢:٤٦٠٠:١٨:٤٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٤٠٥:٥٩:٣٨١٣:١٠:٤٠٢٠:٢١:١٩٢٠:٤٢:٠٩٠٠:١٨:٥٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٩٠٦:٠٠:٢٢١٣:١٠:٤٤٢٠:٢٠:٤٣٢٠:٤١:٣١٠٠:١٩:١٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٤٠٦:٠١:٠٦١٣:١٠:٤٨٢٠:٢٠:٠٦٢٠:٤٠:٥٠٠٠:١٩:٢٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥١٠٦:٠١:٥٠١٣:١٠:٥١٢٠:١٩:٢٦٢٠:٤٠:٠٨٠٠:١٩:٤٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سردآبرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سردآبرود شهر سردآبرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سردآبرود شهر سردآبرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سردآبرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سردآبرود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سردآبرود

سرداب‌رود، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان چالوس در استان مازندران ایران. این نام از نام رودی در نزدیکی این روستا گرفته شده است.

شهر سردآبرود در ویکیپدیا

شهر سردآبرود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سردآبرود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سردآبرود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سردآبرود بر روی نقشه

شهر سردآبرود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سردآبرود

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سردآبرود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سردآبرود
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر سردآبرود + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر سردآبرود + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر سردآبرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سردآبرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سردآبرود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سردآبرود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سردآبرود رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سردآبرود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سردآبرود دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سردآبرود
زمان پخش اذان مستقیم به افق سردآبرود
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سردآبرود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سردآبرود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سردآبرود
افق شرعی امروز فردا سردآبرود دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سردآبرود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو