جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سردآبرود

چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سردآبرود

اذان صبح: ٠٤:٣٠:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٣٨
اذان ظهر: ١١:٥٥:٣٦
غروب آفتاب: ١٧:٥٥:٠٠
اذان مغرب: ١٨:١٣:١٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٣:٢٤

شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩
٠٨ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٦ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سردآبرود (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ مهر ٩٩ شهر سردآبرود)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سردآبرود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سردآبرود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الایمه علیهالسلام (1360 هـ ش)

رابرت سی ساویج
داراترین اشخاص، كسانی هستند كه به آنچه دارند، خشنود می باشند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سردآبرود

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سردآبرود در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سردآبرود ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سردآبرود (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سردآبرود ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سردآبرود
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠١:٠١٠٦:٣٠:٣٩١٣:٠٤:٢٥١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٧:٤٢٠٠:١٩:٠٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٩:١٨١٣:٠٤:١١١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٨:٣٧٠٠:١٨:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٧:٥٨١٣:٠٣:٥٧١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٩:٣٢٠٠:١٨:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٦:٣٩١٣:٠٣:٤٤١٩:٤١:٢٥٢٠:٠٠:٢٧٠٠:١٧:٥٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٥:٢٠١٣:٠٣:٣١١٩:٤٢:١٨٢٠:٠١:٢٢٠٠:١٧:٣٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٤:٠٢١٣:٠٣:١٨١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٢:١٧٠٠:١٧:١٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٢:٤٥١٣:٠٣:٠٦١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٣:١٣٠٠:١٦:٥٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٩:٤٥٠٦:٢١:٢٩١٣:٠٢:٥٤١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٤:٠٨٠٠:١٦:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٨:١١٠٦:٢٠:١٣١٣:٠٢:٤٣١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٥:٠٣٠٠:١٦:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٨:٥٨١٣:٠٢:٣٢١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:٥٩٠٠:١٥:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٧:٤٥١٣:٠٢:٢١١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:٥٤٠٠:١٥:٣١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٦:٣٢١٣:٠٢:١١١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٧:٥٠٠٠:١٥:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٥:٢٠١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٨:٤٥٠٠:١٤:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٤:٠٩١٣:٠١:٥٣١٩:٥٠:١١٢٠:٠٩:٤١٠٠:١٤:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١٣:٠٠١٣:٠١:٤٤١٩:٥١:٠٣٢٠:١٠:٣٦٠٠:١٤:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٢٥٠٦:١١:٥١١٣:٠١:٣٦١٩:٥١:٥٦٢٠:١١:٣٢٠٠:١٣:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٥:٥٥٠٦:١٠:٤٣١٣:٠١:٢٩١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٢:٢٨٠٠:١٣:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠١:٢٢١٩:٥٣:٤١٢٠:١٣:٢٣٠٠:١٣:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٥٩٠٦:٠٨:٣٢١٣:٠١:١٦١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٤:١٩٠٠:١٣:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٧:٢٧١٣:٠١:١٠١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٥:١٤٠٠:١٢:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٦:٢٥١٣:٠١:٠٥١٩:٥٦:١٨٢٠:١٦:١٠٠٠:١٢:٣١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٥:٢٣١٣:٠١:٠٠١٩:٥٧:١٠٢٠:١٧:٠٥٠٠:١٢:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٢٠٠٦:٠٤:٢٣١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٨:٠١٠٠:١٢:٠٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٥٨٠٦:٠٣:٢٤١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٨:٥٦٠٠:١١:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٣٧٠٦:٠٢:٢٦١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٩:٥١٠٠:١١:٣٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:١٧٠٦:٠١:٢٩١٣:٠٠:٤٨٢٠:٠٠:٣٨٢٠:٢٠:٤٦٠٠:١١:١٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢١:٥٩٠٦:٠٠:٣٤١٣:٠٠:٤٦٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢١:٤٠٠٠:١١:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٥٩:٤١١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢٢:٣٥٠٠:١٠:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٩:٢٦٠٥:٥٨:٤٩١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٣:٢٩٠٠:١٠:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سردآبرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سردآبرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سردآبرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سردآبرود

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سردآبرود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سردآبرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سردآبرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سردآبرود

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سردآبرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سردآبرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سردآبرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سردآبرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سردآبرود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سردآبرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر سردآبرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سردآبرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سردآبرود

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سردآبرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سردآبرود شهر سردآبرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سردآبرود شهر سردآبرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سردآبرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سردآبرود برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سردآبرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سردآبرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سردآبرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سردآبرود

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٩٠٥:٥٢:٢٣١١:٥٧:٠٠١٨:٠١:٠١١٨:١٩:١٨٢٣:١٤:٣٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٣:١٢١١:٥٦:٣٩١٧:٥٩:٣٠١٨:١٧:٤٧٢٣:١٤:١٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٥:٥٤:٠١١١:٥٦:١٨١٧:٥٨:٠٠١٨:١٦:١٧٢٣:١٤:٠١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠١٠٥:٥٤:٤٩١١:٥٥:٥٧١٧:٥٦:٣٠١٨:١٤:٤٦٢٣:١٣:٤٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٥٥:٣٨١١:٥٥:٣٦١٧:٥٥:٠٠١٨:١٣:١٦٢٣:١٣:٢٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٨٠٥:٥٦:٢٨١١:٥٥:١٦١٧:٥٣:٣٠١٨:١١:٤٦٢٣:١٣:٠٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤١٠٥:٥٧:١٧١١:٥٤:٥٦١٧:٥٢:٠٠١٨:١٠:١٧٢٣:١٢:٤٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٣٠٥:٥٨:٠٦١١:٥٤:٣٦١٧:٥٠:٣١١٨:٠٨:٤٧٢٣:١٢:٢٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٦٠٥:٥٨:٥٦١١:٥٤:١٦١٧:٤٩:٠٢١٨:٠٧:١٩٢٣:١٢:١٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٨٠٥:٥٩:٤٦١١:٥٣:٥٧١٧:٤٧:٣٣١٨:٠٥:٥٠٢٣:١١:٥٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠٠:٣٦١١:٥٣:٣٧١٧:٤٦:٠٥١٨:٠٤:٢٢٢٣:١١:٣٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠١:٢٧١١:٥٣:١٩١٧:٤٤:٣٧١٨:٠٢:٥٥٢٣:١١:١٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٠٢:١٧١١:٥٣:٠٠١٧:٤٣:٠٩١٨:٠١:٢٨٢٣:١٠:٥٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠٣:٠٨١١:٥٢:٤٢١٧:٤١:٤٢١٨:٠٠:٠١٢٣:١٠:٤٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٨٠٦:٠٤:٠٠١١:٥٢:٢٤١٧:٤٠:١٥١٧:٥٨:٣٦٢٣:١٠:٢٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠٤:٥١١١:٥٢:٠٧١٧:٣٨:٤٩١٧:٥٧:١٠٢٣:١٠:٠٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٥:٤٣١١:٥١:٥٠١٧:٣٧:٢٤١٧:٥٥:٤٦٢٣:٠٩:٤٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٦:٣٥١١:٥١:٣٤١٧:٣٥:٥٩١٧:٥٤:٢٢٢٣:٠٩:٣٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٠٧:٢٨١١:٥١:١٨١٧:٣٤:٣٥١٧:٥٢:٥٨٢٣:٠٩:١٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٠٨:٢١١١:٥١:٠٢١٧:٣٣:١١١٧:٥١:٣٦٢٣:٠٨:٥٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٠٩:١٤١١:٥٠:٤٧١٧:٣١:٤٨١٧:٥٠:١٤٢٣:٠٨:٤٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٠:٠٨١١:٥٠:٣٣١٧:٣٠:٢٦١٧:٤٨:٥٣٢٣:٠٨:٢٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣١٠٦:١١:٠٢١١:٥٠:١٩١٧:٢٩:٠٤١٧:٤٧:٣٣٢٣:٠٨:١٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١١:٥٦١١:٥٠:٠٥١٧:٢٧:٤٣١٧:٤٦:١٤٢٣:٠٧:٥٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٢:٥١١١:٤٩:٥٣١٧:٢٦:٢٣١٧:٤٤:٥٥٢٣:٠٧:٤٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٣:٤٦١١:٤٩:٤١١٧:٢٥:٠٤١٧:٤٣:٣٨٢٣:٠٧:٣١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٤:٤١١١:٤٩:٢٩١٧:٢٣:٤٦١٧:٤٢:٢١٢٣:٠٧:١٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٥:٣٧١١:٤٩:١٨١٧:٢٢:٢٩١٧:٤١:٠٥٢٣:٠٧:٠٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٦:٣٣١١:٤٩:٠٨١٧:٢١:١٢١٧:٣٩:٥٠٢٣:٠٦:٥٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٧:٢٩١١:٤٨:٥٨١٧:١٩:٥٧١٧:٣٨:٣٧٢٣:٠٦:٤١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سردآبرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سردآبرود شهر سردآبرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سردآبرود شهر سردآبرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سردآبرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سردآبرود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سردآبرود

سرداب‌رود، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان چالوس در استان مازندران ایران. این نام از نام رودی در نزدیکی این روستا گرفته شده است.

شهر سردآبرود در ویکیپدیا

شهر سردآبرود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سردآبرود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سردآبرود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سردآبرود بر روی نقشه

شهر سردآبرود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سردآبرود

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سردآبرود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سردآبرود
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سردآبرود + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر سردآبرود + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سردآبرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سردآبرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سردآبرود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سردآبرود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سردآبرود رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سردآبرود
زمان پخش اذان آنلاین به افق سردآبرود
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سردآبرود دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سردآبرود
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سردآبرود دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سردآبرود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سردآبرود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سردآبرود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سردآبرود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو