جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سردآبرود

چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سردآبرود


اذان صبح: ٠٥:٤٥:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٧:١٤:٤٧
اذان ظهر: ١٢:١٤:٥٤
غروب آفتاب: ١٧:١٥:٢٠
اذان مغرب: ١٧:٣٥:١٨
نیمه شب: ٢٣:٣٠:٢٤

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سردآبرود (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ شهر سردآبرود)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر سردآبرود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سردآبرود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

حضرت محمد (ص)
وضو گرفتن قبل از غذا، فقر را برده و بعد از غذا، وسوسه را می‌برد و به چشم، سلامتی (و روشنایی) می‌دهد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سردآبرود

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سردآبرود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سردآبرود ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سردآبرود (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سردآبرود ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سردآبرود ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٨:٤١١٣:٠٢:٣٠١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٦:١٣٠٠:١٥:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٢:١٩١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٧:٠٨٠٠:١٥:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٦:١٥١٣:٠٢:١٠١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١٥:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٥:٠٤١٣:٠٢:٠٠١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٩:٠٠٠٠:١٤:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٣:٥٣١٣:٠١:٥٢١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:٥٦٠٠:١٤:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١٢:٤٤١٣:٠١:٤٤١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٥١٠٠:١٤:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٠٤٠٦:١١:٣٥١٣:٠١:٣٦١٩:٥٢:١٠٢٠:١١:٤٧٠٠:١٣:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٣٥٠٦:١٠:٢٨١٣:٠١:٢٩١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٢:٤٣٠٠:١٣:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠١:٢٢١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٣:٣٨٠٠:١٣:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٨:١٧١٣:٠١:١٦١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٣:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٧:١٣١٣:٠١:١٠١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٥:٢٩٠٠:١٢:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٦:١١١٣:٠١:٠٥١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٦:٢٥٠٠:١٢:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠١:٠٠١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٧:٢٠٠٠:١٢:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٨:١٦٢٠:١٨:١٥٠٠:١١:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٣٩٠٦:٠٣:١٠١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٩:١٠٠٠:١١:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:١٨٠٦:٠٢:١٣١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٩:٥٩٢٠:٢٠:٠٥٠٠:١١:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٥٩٠٦:٠١:١٦١٣:٠٠:٤٨٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢٠:٥٩٠٠:١١:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٤٠٠٦:٠٠:٢٢١٣:٠٠:٤٦٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢١:٥٤٠٠:١١:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥٩:٢٨١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢٢:٤٨٠٠:١٠:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٠٨٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٣:٤١٠٠:١٠:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٥٤٠٥:٥٧:٤٦١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٤:٣٥٠٠:١٠:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٤٢٠٥:٥٦:٥٧١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٥:٢٨٠٠:١٠:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٣١٠٥:٥٦:٠٩١٣:٠٠:٤٧٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٦:٢١٠٠:١٠:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٢٢٠٥:٥٥:٢٣١٣:٠٠:٤٩٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٧:١٣٠٠:٠٩:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:١٤٠٥:٥٤:٣٩١٣:٠٠:٥١٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٠٩:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:٠٩٠٥:٥٣:٥٦١٣:٠٠:٥٤٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٠٩:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٠٤٠٥:٥٣:١٤١٣:٠٠:٥٧٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٠٩:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٠٢٠٥:٥٢:٣٥١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٠٩:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:٠٢٠٥:٥١:٥٧١٣:٠١:٠٦٢٠:١٠:٤١٢٠:٣١:٢٧٠٠:٠٩:٢٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:٠٣٠٥:٥١:٢٠١٣:٠١:١١٢٠:١١:٢٧٢٠:٣٢:١٦٠٠:٠٩:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سردآبرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سردآبرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سردآبرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سردآبرود

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر سردآبرود

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر سردآبرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سردآبرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر سردآبرود

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٤٤:٢٩٠٧:١٥:٤٢١٢:٠٥:٤٣١٦:٥٥:٤٨١٧:١٦:٢٤٢٣:٢٠:١٩
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٤٤:٥٠٠٧:١٦:٠١١٢:٠٦:١٢١٦:٥٦:٢٩١٧:١٧:٠٤٢٣:٢٠:٤٩
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٤٥:٠٩٠٧:١٦:١٧١٢:٠٦:٤٢١٦:٥٧:١٢١٧:١٧:٤٦٢٣:٢١:١٩
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٤٥:٢٧٠٧:١٦:٣٢١٢:٠٧:١٠١٦:٥٧:٥٦١٧:١٨:٢٩٢٣:٢١:٥٠
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٤٥:٤٤٠٧:١٦:٤٤١٢:٠٧:٣٩١٦:٥٨:٤١١٧:١٩:١٣٢٣:٢٢:٢٠
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٤٥:٥٨٠٧:١٦:٥٥١٢:٠٨:٠٧١٦:٥٩:٢٨١٧:١٩:٥٩٢٣:٢٢:٥٠
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٤٦:١١٠٧:١٧:٠٣١٢:٠٨:٣٥١٧:٠٠:١٦١٧:٢٠:٤٦٢٣:٢٣:١٩
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٤٦:٢٣٠٧:١٧:١٠١٢:٠٩:٠٣١٧:٠١:٠٥١٧:٢١:٣٤٢٣:٢٣:٤٩
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٤٦:٣٢٠٧:١٧:١٤١٢:٠٩:٣٠١٧:٠١:٥٦١٧:٢٢:٢٣٢٣:٢٤:١٨
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٤٦:٤٠٠٧:١٧:١٧١٢:٠٩:٥٧١٧:٠٢:٤٨١٧:٢٣:١٣٢٣:٢٤:٤٧
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٤٦:٤٦٠٧:١٧:١٧١٢:١٠:٢٣١٧:٠٣:٤٠١٧:٢٤:٠٤٢٣:٢٥:١٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٤٦:٥١٠٧:١٧:١٦١٢:١٠:٤٩١٧:٠٤:٣٤١٧:٢٤:٥٦٢٣:٢٥:٤٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٤٦:٥٤٠٧:١٧:١٢١٢:١١:١٤١٧:٠٥:٢٩١٧:٢٥:٤٩٢٣:٢٦:١٢
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٤٦:٥٥٠٧:١٧:٠٧١٢:١١:٣٩١٧:٠٦:٢٤١٧:٢٦:٤٣٢٣:٢٦:٣٩
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٤٦:٥٤٠٧:١٦:٥٩١٢:١٢:٠٣١٧:٠٧:٢١١٧:٢٧:٣٧٢٣:٢٧:٠٦
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٤٦:٥١٠٧:١٦:٤٩١٢:١٢:٢٧١٧:٠٨:١٨١٧:٢٨:٣٢٢٣:٢٧:٣٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٤٦:٤٧٠٧:١٦:٣٨١٢:١٢:٥٠١٧:٠٩:١٦١٧:٢٩:٢٨٢٣:٢٧:٥٩
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٤٦:٤١٠٧:١٦:٢٤١٢:١٣:١٢١٧:١٠:١٥١٧:٣٠:٢٥٢٣:٢٨:٢٤
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٤٦:٣٣٠٧:١٦:٠٩١٢:١٣:٣٤١٧:١١:١٥١٧:٣١:٢٣٢٣:٢٨:٤٩
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٤٦:٢٤٠٧:١٥:٥١١٢:١٣:٥٥١٧:١٢:١٥١٧:٣٢:٢١٢٣:٢٩:١٤
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٤٦:١٢٠٧:١٥:٣٢١٢:١٤:١٦١٧:١٣:١٦١٧:٣٣:١٩٢٣:٢٩:٣٨
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٤٥:٥٩٠٧:١٥:١١١٢:١٤:٣٥١٧:١٤:١٨١٧:٣٤:١٨٢٣:٣٠:٠١
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٤٥:٤٤٠٧:١٤:٤٧١٢:١٤:٥٤١٧:١٥:٢٠١٧:٣٥:١٨٢٣:٣٠:٢٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٤٥:٢٧٠٧:١٤:٢٢١٢:١٥:١٣١٧:١٦:٢٢١٧:٣٦:١٨٢٣:٣٠:٤٦
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٤٥:٠٩٠٧:١٣:٥٥١٢:١٥:٣٠١٧:١٧:٢٥١٧:٣٧:١٨٢٣:٣١:٠٧
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٤٤:٤٩٠٧:١٣:٢٦١٢:١٥:٤٧١٧:١٨:٢٨١٧:٣٨:١٩٢٣:٣١:٢٧
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٤٤:٢٧٠٧:١٢:٥٥١٢:١٦:٠٤١٧:١٩:٣٢١٧:٣٩:٢٠٢٣:٣١:٤٧
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٤٤:٠٣٠٧:١٢:٢٢١٢:١٦:١٩١٧:٢٠:٣٦١٧:٤٠:٢٢٢٣:٣٢:٠٧
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٤٣:٣٧٠٧:١١:٤٨١٢:١٦:٣٤١٧:٢١:٤٠١٧:٤١:٢٣٢٣:٣٢:٢٥
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٤٣:١٠٠٧:١١:١٢١٢:١٦:٤٧١٧:٢٢:٤٥١٧:٤٢:٢٥٢٣:٣٢:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سردآبرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سردآبرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سردآبرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سردآبرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سردآبرود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر سردآبرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر سردآبرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سردآبرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر سردآبرود

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٣٠٧:١٣:١٤١٢:٠٢:٤٤١٦:٥٢:١٤١٧:١٢:٥٢٢٣:١٧:١٨
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٣٠٧:١٣:٤٣١٢:٠٣:١٤١٦:٥٢:٤٥١٧:١٣:٢٣٢٣:١٧:٤٨
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥١٠٧:١٤:١١١٢:٠٣:٤٤١٦:٥٣:١٨١٧:١٣:٥٦٢٣:١٨:١٨
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٧٠٧:١٤:٣٦١٢:٠٤:١٤١٦:٥٣:٥٣١٧:١٤:٣١٢٣:١٨:٤٨
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٣٠٧:١٥:٠٠١٢:٠٤:٤٤١٦:٥٤:٣٠١٧:١٥:٠٧٢٣:١٩:١٨
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٧٠٧:١٥:٢٢١٢:٠٥:١٣١٦:٥٥:٠٨١٧:١٥:٤٤٢٣:١٩:٤٩
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٩٠٧:١٥:٤٢١٢:٠٥:٤٣١٦:٥٥:٤٨١٧:١٦:٢٤٢٣:٢٠:١٩
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٠٠٧:١٦:٠١١٢:٠٦:١٢١٦:٥٦:٢٩١٧:١٧:٠٤٢٣:٢٠:٤٩
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٩٠٧:١٦:١٧١٢:٠٦:٤٢١٦:٥٧:١٢١٧:١٧:٤٦٢٣:٢١:١٩
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٧٠٧:١٦:٣٢١٢:٠٧:١٠١٦:٥٧:٥٦١٧:١٨:٢٩٢٣:٢١:٥٠
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٤٠٧:١٦:٤٤١٢:٠٧:٣٩١٦:٥٨:٤١١٧:١٩:١٣٢٣:٢٢:٢٠
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٨٠٧:١٦:٥٥١٢:٠٨:٠٧١٦:٥٩:٢٨١٧:١٩:٥٩٢٣:٢٢:٥٠
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:١١٠٧:١٧:٠٣١٢:٠٨:٣٥١٧:٠٠:١٦١٧:٢٠:٤٦٢٣:٢٣:١٩
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٣٠٧:١٧:١٠١٢:٠٩:٠٣١٧:٠١:٠٥١٧:٢١:٣٤٢٣:٢٣:٤٩
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٢٠٧:١٧:١٤١٢:٠٩:٣٠١٧:٠١:٥٦١٧:٢٢:٢٣٢٣:٢٤:١٨
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٠٠٧:١٧:١٧١٢:٠٩:٥٧١٧:٠٢:٤٨١٧:٢٣:١٣٢٣:٢٤:٤٧
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٦٠٧:١٧:١٧١٢:١٠:٢٣١٧:٠٣:٤٠١٧:٢٤:٠٤٢٣:٢٥:١٦
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥١٠٧:١٧:١٦١٢:١٠:٤٩١٧:٠٤:٣٤١٧:٢٤:٥٦٢٣:٢٥:٤٤
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٤٠٧:١٧:١٢١٢:١١:١٤١٧:٠٥:٢٩١٧:٢٥:٤٩٢٣:٢٦:١٢
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٥٠٧:١٧:٠٧١٢:١١:٣٩١٧:٠٦:٢٤١٧:٢٦:٤٣٢٣:٢٦:٣٩
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٤٠٧:١٦:٥٩١٢:١٢:٠٣١٧:٠٧:٢١١٧:٢٧:٣٧٢٣:٢٧:٠٦
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥١٠٧:١٦:٤٩١٢:١٢:٢٧١٧:٠٨:١٨١٧:٢٨:٣٢٢٣:٢٧:٣٣
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٧٠٧:١٦:٣٨١٢:١٢:٥٠١٧:٠٩:١٦١٧:٢٩:٢٨٢٣:٢٧:٥٩
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤١٠٧:١٦:٢٤١٢:١٣:١٢١٧:١٠:١٥١٧:٣٠:٢٥٢٣:٢٨:٢٤
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٣٠٧:١٦:٠٩١٢:١٣:٣٤١٧:١١:١٥١٧:٣١:٢٣٢٣:٢٨:٤٩
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٤٠٧:١٥:٥١١٢:١٣:٥٥١٧:١٢:١٥١٧:٣٢:٢١٢٣:٢٩:١٤
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٢٠٧:١٥:٣٢١٢:١٤:١٦١٧:١٣:١٦١٧:٣٣:١٩٢٣:٢٩:٣٨
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٩٠٧:١٥:١١١٢:١٤:٣٥١٧:١٤:١٨١٧:٣٤:١٨٢٣:٣٠:٠١
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٤٠٧:١٤:٤٧١٢:١٤:٥٤١٧:١٥:٢٠١٧:٣٥:١٨٢٣:٣٠:٢٤
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٧٠٧:١٤:٢٢١٢:١٥:١٣١٧:١٦:٢٢١٧:٣٦:١٨٢٣:٣٠:٤٦

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سردآبرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر سردآبرود شهر سردآبرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر سردآبرود شهر سردآبرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سردآبرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سردآبرود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سردآبرود

سرداب‌رود، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان چالوس در استان مازندران ایران. این نام از نام رودی در نزدیکی این روستا گرفته شده است.

شهر سردآبرود در ویکیپدیا

شهر سردآبرود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سردآبرود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سردآبرود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سردآبرود بر روی نقشه

شهر سردآبرود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سردآبرود

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سردآبرود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سردآبرود
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر سردآبرود + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر سردآبرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سردآبرود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سردآبرود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سردآبرود رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سردآبرود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سردآبرود
زمان پخش اذان آنلاین به افق سردآبرود
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ سردآبرود دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سردآبرود دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سردآبرود دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سردآبرود
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سردآبرود

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سردآبرود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو