جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سرخ

یام | خوشاب | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز سرخ


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٢١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:١٦
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٤٨
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٤٣
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٥١
نیمه شب: ٢٣:٥٥:٠٦

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرخ (شهرستان خوشاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای سرخ)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای سرخ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرخ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

بزرگمهر
خرد در نظر گاه مردمان آزاده و نیك سرشت جهان، پر از شادی و شكوه می نماید. بهره خردمندان و امیدواران، همیشه شادكامی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرخ

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرخ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرخ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سرخ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرخ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرخ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٥٢٠٥:٥٠:٣٨١٢:٣٥:٢٩١٩:٢٠:٥٥١٩:٤٠:١٦٢٣:٤٨:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:١٩٠٥:٤٩:٢٦١٢:٣٥:١٩١٩:٢١:٤٧١٩:٤١:١٢٢٣:٤٨:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٤٧٠٥:٤٨:١٥١٢:٣٥:١٠١٩:٢٢:٤٠١٩:٤٢:٠٨٢٣:٤٧:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:١٦٠٥:٤٧:٠٤١٢:٣٥:٠١١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٣:٠٣٢٣:٤٧:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٤٥٠٥:٤٥:٥٥١٢:٣٤:٥٣١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٣:٥٩٢٣:٤٧:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:١٥٠٥:٤٤:٤٦١٢:٣٤:٤٥١٩:٢٥:١٨١٩:٤٤:٥٥٢٣:٤٧:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٤٦٠٥:٤٣:٣٩١٢:٣٤:٣٨١٩:٢٦:١١١٩:٤٥:٥٠٢٣:٤٦:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:١٨٠٥:٤٢:٣٣١٢:٣٤:٣١١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٦:٤٦٢٣:٤٦:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٥١٠٥:٤١:٢٨١٢:٣٤:٢٥١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٧:٤٢٢٣:٤٦:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٢٥٠٥:٤٠:٢٤١٢:٣٤:١٩١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٨:٣٧٢٣:٤٥:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٣٩:٢١١٢:٣٤:١٤١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٩:٣٢٢٣:٤٥:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٣٥٠٥:٣٨:٢٠١٢:٣٤:١٠١٩:٣٠:٣٢١٩:٥٠:٢٨٢٣:٤٥:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:١٢٠٥:٣٧:٢٠١٢:٣٤:٠٦١٩:٣١:٢٤١٩:٥١:٢٣٢٣:٤٥:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٥٠٠٥:٣٦:٢١١٢:٣٤:٠٢١٩:٣٢:١٦١٩:٥٢:١٨٢٣:٤٤:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٢٩٠٥:٣٥:٢٣١٢:٣٣:٥٩١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٣:١٢٢٣:٤٤:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:١٠٠٥:٣٤:٢٧١٢:٣٣:٥٧١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٤:٠٧٢٣:٤٤:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٥٢٠٥:٣٣:٣٢١٢:٣٣:٥٦١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٥:٠١٢٣:٤٤:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٣٥٠٥:٣٢:٣٩١٢:٣٣:٥٤١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٥:٥٥٢٣:٤٤:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:٢٠٠٥:٣١:٤٧١٢:٣٣:٥٤١٩:٣٦:٣١١٩:٥٦:٤٩٢٣:٤٣:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥١:٠٦٠٥:٣٠:٥٦١٢:٣٣:٥٤١٩:٣٧:٢١١٩:٥٧:٤٣٢٣:٤٣:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٥٣٠٥:٣٠:٠٧١٢:٣٣:٥٥١٩:٣٨:١١١٩:٥٨:٣٦٢٣:٤٣:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٤٣٠٥:٢٩:٢٠١٢:٣٣:٥٦١٩:٣٩:٠١١٩:٥٩:٢٩٢٣:٤٣:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:٣٣٠٥:٢٨:٣٤١٢:٣٣:٥٨١٩:٣٩:٥٠٢٠:٠٠:٢١٢٣:٤٣:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٦:٢٦٠٥:٢٧:٤٩١٢:٣٤:٠٠١٩:٤٠:٣٨٢٠:٠١:١٣٢٣:٤٢:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:٢٠٠٥:٢٧:٠٦١٢:٣٤:٠٣١٩:٤١:٢٧٢٠:٠٢:٠٤٢٣:٤٢:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٤:١٦٠٥:٢٦:٢٥١٢:٣٤:٠٧١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٢:٥٥٢٣:٤٢:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٣:١٣٠٥:٢٥:٤٥١٢:٣٤:١١١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٣:٤٥٢٣:٤٢:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٢:١٣٠٥:٢٥:٠٧١٢:٣٤:١٥١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٤:٣٥٢٣:٤٢:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:١٤٠٥:٢٤:٣٠١٢:٣٤:٢٠١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٥:٢٤٢٣:٤٢:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرخ

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای سرخ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای سرخ

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سرخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای سرخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای سرخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرخ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سرخ

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای سرخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سرخ

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٣:٢٢٠٥:٣٥:٥٥١٢:٤٤:٠٢١٩:٥١:٤٤٢٠:١٢:٢٢٢٣:٥٣:٠٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٤:٣٠٠٥:٣٦:٤٠١٢:٤٤:٠٤١٩:٥١:٠٢٢٠:١١:٣٦٢٣:٥٣:٢٠
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٥:٣٩٠٥:٣٧:٢٦١٢:٤٤:٠٥١٩:٥٠:١٧٢٠:١٠:٤٨٢٣:٥٣:٣٢
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٤٨٠٥:٣٨:١٢١٢:٤٤:٠٥١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٩:٥٩٢٣:٥٣:٤٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥٧٠٥:٣٨:٥٩١٢:٤٤:٠٥١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٩:٠٨٢٣:٥٣:٥٥
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٠٧٠٥:٣٩:٤٦١٢:٤٤:٠٤١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٨:١٦٢٣:٥٤:٠٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:١٨٠٥:٤٠:٣٣١٢:٤٤:٠٣١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٧:٢٢٢٣:٥٤:١٦
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٢٨٠٥:٤١:٢١١٢:٤٤:٠١١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٦:٢٧٢٣:٥٤:٢٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٠٠٥:٤٢:٠٩١٢:٤٣:٥٩١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٥:٣٠٢٣:٥٤:٣٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥١٠٥:٤٢:٥٧١٢:٤٣:٥٥١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٤:٣٢٢٣:٥٤:٤٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٢٠٥:٤٣:٤٦١٢:٤٣:٥٢١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠٣:٣٢٢٣:٥٤:٥٠
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٤٠٥:٤٤:٣٤١٢:٤٣:٤٧١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٢:٣١٢٣:٥٤:٥٧
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٤٥:٢٣١٢:٤٣:٤٢١٩:٤١:٣٠٢٠:٠١:٢٩٢٣:٥٥:٠٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٤٦:١٢١٢:٤٣:٣٧١٩:٤٠:٣٠٢٠:٠٠:٢٥٢٣:٥٥:٠٩
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٤٧:٠١١٢:٤٣:٣٠١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٩:٢٠٢٣:٥٥:١٤
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٠١٠٥:٤٧:٥٠١٢:٤٣:٢٤١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٨:١٤٢٣:٥٥:١٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:١٣٠٥:٤٨:٣٩١٢:٤٣:١٦١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٧:٠٧٢٣:٥٥:٢٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٤٠٥:٤٩:٢٨١٢:٤٣:٠٨١٩:٣٦:١٥١٩:٥٥:٥٨٢٣:٥٥:٢٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٥٠٥:٥٠:١٧١٢:٤٢:٥٩١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٤:٤٨٢٣:٥٥:٢٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٦٠٥:٥١:٠٦١٢:٤٢:٥٠١٩:٣٤:٠٠١٩:٥٣:٣٧٢٣:٥٥:٢٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٧٠٥:٥١:٥٦١٢:٤٢:٤٠١٩:٣٢:٥١١٩:٥٢:٢٥٢٣:٥٥:٢٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٨٠٥:٥٢:٤٥١٢:٤٢:٣٠١٩:٣١:٤١١٩:٥١:١٢٢٣:٥٥:٣٠
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:١٨٠٥:٥٣:٣٤١٢:٤٢:١٩١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٩:٥٧٢٣:٥٥:٢٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٥٤:٢٣١٢:٤٢:٠٧١٩:٢٩:١٧١٩:٤٨:٤٢٢٣:٥٥:٢٨
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥٥:١٢١٢:٤١:٥٥١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٧:٢٦٢٣:٥٥:٢٦
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٥٦:٠١١٢:٤١:٤٣١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٦:٠٩٢٣:٥٥:٢٣
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥٦:٥٠١٢:٤١:٣٠١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٤:٥١٢٣:٥٥:٢٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٥٧:٣٩١٢:٤١:١٦١٩:٢٤:١٨١٩:٤٣:٣٢٢٣:٥٥:١٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٣٠٥:٥٨:٢٨١٢:٤١:٠٢١٩:٢٣:٠١١٩:٤٢:١٢٢٣:٥٥:١١
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢١٠٥:٥٩:١٦١٢:٤٠:٤٨١٩:٢١:٤٣١٩:٤٠:٥١٢٣:٥٥:٠٦
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٠:٠٥١٢:٤٠:٣٣١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٩:٣٠٢٣:٥٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سرخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سرخ روستای سرخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سرخ روستای سرخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرخ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرخ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرخ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرخ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرخ

روستای سرخ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرخ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرخ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرخ
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای سرخ + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای سرخ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرخ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرخ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرخ رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ سرخ دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سرخ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سرخ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرخ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سرخ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرخ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرخ
افق شرعی امروز فردا سرخ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرخ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو