جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سرخ

یام | خوشاب | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز سرخ


اذان صبح: ٠٣:٣١:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٥:١٩:٠٩
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٠٧
غروب آفتاب: ١٩:٥٣:٢٠
اذان مغرب: ٢٠:١٤:٤٢
نیمه شب: ٢٣:٤٢:٢٠

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرخ (شهرستان خوشاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای سرخ)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سرخ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سرخ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
هیچ‌كس دوست ندارد درباره‌اش پیشداوری كنند یا سرزنش شود، حتی خودتان؛ پس بكوشید هرگز چیزی را كه برای خود نمی‌پسندید، به دیگران نیز روا ندارید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرخ

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرخ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرخ ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سرخ (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرخ ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرخ ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٥:١٢١٢:٣٧:٤٩١٩:١١:٠٣١٩:٢٩:٥٦٢٣:٥٢:٣٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٣:٥٠١٢:٣٧:٣٥١٩:١١:٥٦١٩:٣٠:٥٠٢٣:٥٢:١٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٢:٢٩١٢:٣٧:٢١١٩:١٢:٤٨١٩:٣١:٤٥٢٣:٥١:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠١:٠٩١٢:٣٧:٠٧١٩:١٣:٤١١٩:٣٢:٤٠٢٣:٥١:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥٩:٥٠١٢:٣٦:٥٣١٩:١٤:٣٣١٩:٣٣:٣٥٢٣:٥١:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥٨:٣١١٢:٣٦:٤٠١٩:١٥:٢٦١٩:٣٤:٣٠٢٣:٥٠:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٠٨٠٥:٥٧:١٣١٢:٣٦:٢٨١٩:١٦:١٨١٩:٣٥:٢٥٢٣:٥٠:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٥٥:٥٦١٢:٣٦:١٥١٩:١٧:١١١٩:٣٦:٢٠٢٣:٥٠:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٥٤:٣٩١٢:٣٦:٠٣١٩:١٨:٠٣١٩:٣٧:١٦٢٣:٤٩:٤٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٣:٢٤١٢:٣٥:٥٢١٩:١٨:٥٦١٩:٣٨:١١٢٣:٤٩:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٩:٤٨٠٥:٥٢:٠٩١٢:٣٥:٤١١٩:١٩:٤٨١٩:٣٩:٠٦٢٣:٤٩:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٨:١٤٠٥:٥٠:٥٦١٢:٣٥:٣١١٩:٢٠:٤١١٩:٤٠:٠٢٢٣:٤٨:٤١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٦:٤١٠٥:٤٩:٤٣١٢:٣٥:٢١١٩:٢١:٣٤١٩:٤٠:٥٧٢٣:٤٨:٢١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٠٩٠٥:٤٨:٣١١٢:٣٥:١١١٩:٢٢:٢٦١٩:٤١:٥٣٢٣:٤٨:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٣٧٠٥:٤٧:٢٠١٢:٣٥:٠٢١٩:٢٣:١٩١٩:٤٢:٤٨٢٣:٤٧:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٠٦٠٥:٤٦:١٠١٢:٣٤:٥٤١٩:٢٤:١١١٩:٤٣:٤٤٢٣:٤٧:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٠:٣٦٠٥:٤٥:٠٢١٢:٣٤:٤٦١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٤:٤٠٢٣:٤٧:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٤٣:٥٤١٢:٣٤:٣٨١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٥:٣٥٢٣:٤٦:٤٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٣٨٠٥:٤٢:٤٨١٢:٣٤:٣١١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٦:٣١٢٣:٤٦:٣٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٦:١١٠٥:٤١:٤٢١٢:٣٤:٢٥١٩:٢٧:٤١١٩:٤٧:٢٧٢٣:٤٦:١٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٤:٤٤٠٥:٤٠:٣٨١٢:٣٤:١٩١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٨:٢٢٢٣:٤٥:٥٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٣:١٩٠٥:٣٩:٣٥١٢:٣٤:١٤١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٩:١٨٢٣:٤٥:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠١:٥٥٠٥:٣٨:٣٤١٢:٣٤:١٠١٩:٣٠:١٨١٩:٥٠:١٣٢٣:٤٥:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٣١٠٥:٣٧:٣٣١٢:٣٤:٠٦١٩:٣١:١٠١٩:٥١:٠٨٢٣:٤٥:١٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٠٩٠٥:٣٦:٣٤١٢:٣٤:٠٢١٩:٣٢:٠٢١٩:٥٢:٠٤٢٣:٤٤:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٧:٤٨٠٥:٣٥:٣٦١٢:٣٣:٥٩١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٢:٥٩٢٣:٤٤:٤١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٢٩٠٥:٣٤:٤٠١٢:٣٣:٥٧١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٣:٥٣٢٣:٤٤:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٥:١٠٠٥:٣٣:٤٥١٢:٣٣:٥٦١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٤:٤٨٢٣:٤٤:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:٥٣٠٥:٣٢:٥١١٢:٣٣:٥٤١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٥:٤٢٢٣:٤٤:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سرخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سرخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سرخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرخ

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سرخ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سرخ

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سرخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سرخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرخ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرخ

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرخ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرخ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرخ

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٣٠٥:٢٥:٤٥١٢:٣٤:١١١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٣:٤٥٢٣:٤٢:٣٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:١٣٠٥:٢٥:٠٧١٢:٣٤:١٥١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٤:٣٥٢٣:٤٢:٣١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:١٤٠٥:٢٤:٣٠١٢:٣٤:٢٠١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٥:٢٤٢٣:٤٢:٢٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:١٨٠٥:٢٣:٥٦١٢:٣٤:٢٦١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٦:١٢٢٣:٤٢:٢٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٢٣٠٥:٢٣:٢٢١٢:٣٤:٣٢١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٧:٠٠٢٣:٤٢:١٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٣١٠٥:٢٢:٥١١٢:٣٤:٣٩١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٧:٤٧٢٣:٤٢:١٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٤٠٠٥:٢٢:٢١١٢:٣٤:٤٦١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٨:٣٣٢٣:٤٢:١٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٥٢٠٥:٢١:٥٣١٢:٣٤:٥٣١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٩:١٨٢٣:٤٢:١٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٠٦٠٥:٢١:٢٦١٢:٣٥:٠١١٩:٤٨:٥٦٢٠:١٠:٠٢٢٣:٤٢:٠٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٢٢٠٥:٢١:٠٢١٢:٣٥:١٠١٩:٤٩:٣٧٢٠:١٠:٤٥٢٣:٤٢:٠٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٠٠٥:٢٠:٣٨١٢:٣٥:١٨١٩:٥٠:١٧٢٠:١١:٢٧٢٣:٤٢:٠٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٠١٠٥:٢٠:١٧١٢:٣٥:٢٧١٩:٥٠:٥٥٢٠:١٢:٠٩٢٣:٤٢:٠٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٢٤٠٥:١٩:٥٧١٢:٣٥:٣٧١٩:٥١:٣٣٢٠:١٢:٤٩٢٣:٤٢:١١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٩٠٥:١٩:٣٩١٢:٣٥:٤٧١٩:٥٢:١٠٢٠:١٣:٢٧٢٣:٤٢:١٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:١٧٠٥:١٩:٢٣١٢:٣٥:٥٧١٩:٥٢:٤٦٢٠:١٤:٠٥٢٣:٤٢:١٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٤٧٠٥:١٩:٠٩١٢:٣٦:٠٧١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٤:٤٢٢٣:٤٢:٢٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:١٩٠٥:١٨:٥٦١٢:٣٦:١٨١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٥:١٧٢٣:٤٢:٢٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٥٥٠٥:١٨:٤٥١٢:٣٦:٢٩١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٥:٥١٢٣:٤٢:٢٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٣٢٠٥:١٨:٣٦١٢:٣٦:٤١١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٦:٢٤٢٣:٤٢:٣٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:١٣٠٥:١٨:٢٨١٢:٣٦:٥٢١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٦:٥٥٢٣:٤٢:٤١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٥٦٠٥:١٨:٢٣١٢:٣٧:٠٤١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٧:٢٥٢٣:٤٢:٤٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٤١٠٥:١٨:١٩١٢:٣٧:١٦١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٧:٥٤٢٣:٤٢:٥٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٢٩٠٥:١٨:١٦١٢:٣٧:٢٩١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٨:٢١٢٣:٤٣:٠٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٢٠٠٥:١٨:١٦١٢:٣٧:٤١١٩:٥٧:١٤٢٠:١٨:٤٧٢٣:٤٣:١٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:١٤٠٥:١٨:١٧١٢:٣٧:٥٤١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٩:١١٢٣:٤٣:٢٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:١٠٠٥:١٨:٢٠١٢:٣٨:٠٧١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٩:٣٤٢٣:٤٣:٣٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٠٩٠٥:١٨:٢٤١٢:٣٨:٢٠١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٩:٥٥٢٣:٤٣:٤٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:١٠٠٥:١٨:٣٠١٢:٣٨:٣٣١٩:٥٨:٣٩٢٠:٢٠:١٤٢٣:٤٣:٥٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:١٤٠٥:١٨:٣٨١٢:٣٨:٤٦١٩:٥٨:٥٦٢٠:٢٠:٣٢٢٣:٤٤:٠٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٢١٠٥:١٨:٤٧١٢:٣٨:٥٩١٩:٥٩:١٢٢٠:٢٠:٤٨٢٣:٤٤:٢١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٣١٠٥:١٨:٥٨١٢:٣٩:١٢١٩:٥٩:٢٧٢٠:٢١:٠٣٢٣:٤٤:٣٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سرخ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرخ روستای سرخ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرخ روستای سرخ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرخ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرخ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرخ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرخ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرخ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرخ

روستای سرخ بر روی نقشه

روستای سرخ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرخ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرخ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرخ
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سرخ + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای سرخ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سرخ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرخ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرخ رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق سرخ
زمان پخش اذان زنده به افق سرخ
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرخ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سرخ دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرخ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سرخ
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سرخ دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سرخ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرخ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو