جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سرخکان

گرمسار | عنبرآباد | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز سرخکان


اذان صبح: ٠٤:٠٨:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٥:٥٩
اذان ظهر: ١١:٢٩:٥٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٢٢
اذان مغرب: ١٧:٥٠:٠٣
نیمه شب: ٢٢:٥١:٢١

دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
٢٣ محرم ١٤٤١ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرخکان (شهرستان عنبرآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مهر ٩٨ روستای سرخکان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای سرخکان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرخکان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
هر روز به گونه ای زندگی كنید كه گویی آن روز، مهمترین روز زندگی شما است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرخکان

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرخکان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرخکان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سرخکان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرخکان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرخکان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠١:٠٤١٢:٣٥:٠٩١٩:٠٩:٤٠١٩:٢٧:٠٩٢٣:٥٣:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٠:٠٩١٢:٣٥:٠٠١٩:١٠:١٦١٩:٢٧:٤٧٢٣:٥٣:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٢٢٠٥:٥٩:١٦١٢:٣٤:٥١١٩:١٠:٥١١٩:٢٨:٢٥٢٣:٥٣:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:١٦٠٥:٥٨:٢٣١٢:٣٤:٤٣١٩:١١:٢٧١٩:٢٩:٠٢٢٣:٥٢:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:١١٠٥:٥٧:٣٢١٢:٣٤:٣٥١٩:١٢:٠٣١٩:٢٩:٤١٢٣:٥٢:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٠٧٠٥:٥٦:٤١١٢:٣٤:٢٨١٩:١٢:٣٩١٩:٣٠:١٩٢٣:٥٢:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٠٣٠٥:٥٥:٥٢١٢:٣٤:٢٢١٩:١٣:١٥١٩:٣٠:٥٧٢٣:٥٢:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:٠٠٠٥:٥٥:٠٣١٢:٣٤:١٥١٩:١٣:٥١١٩:٣١:٣٥٢٣:٥١:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٥٤:١٥١٢:٣٤:١٠١٩:١٤:٢٧١٩:٣٢:١٤٢٣:٥١:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٥٨٠٥:٥٣:٢٩١٢:٣٤:٠٥١٩:١٥:٠٣١٩:٣٢:٥٢٢٣:٥١:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٥٨٠٥:٥٢:٤٣١٢:٣٤:٠٠١٩:١٥:٣٩١٩:٣٣:٣٠٢٣:٥١:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٥١:٥٩١٢:٣٣:٥٦١٩:١٦:١٦١٩:٣٤:٠٩٢٣:٥١:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٠١٠٥:٥١:١٦١٢:٣٣:٥٣١٩:١٦:٥٢١٩:٣٤:٤٧٢٣:٥٠:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٠٤٠٥:٥٠:٣٣١٢:٣٣:٥٠١٩:١٧:٢٨١٩:٣٥:٢٦٢٣:٥٠:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٤٩:٥٢١٢:٣٣:٤٨١٩:١٨:٠٤١٩:٣٦:٠٤٢٣:٥٠:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:١٥٠٥:٤٩:١٢١٢:٣٣:٤٦١٩:١٨:٤٠١٩:٣٦:٤٣٢٣:٥٠:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٢١٠٥:٤٨:٣٤١٢:٣٣:٤٥١٩:١٩:١٧١٩:٣٧:٢١٢٣:٥٠:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٣٠٠٥:٤٧:٥٦١٢:٣٣:٤٤١٩:١٩:٥٣١٩:٣٨:٠٠٢٣:٥٠:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٤٧:٢٠١٢:٣٣:٤٤١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٨:٣٨٢٣:٥٠:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٥٠٠٥:٤٦:٤٥١٢:٣٣:٤٥١٩:٢١:٠٥١٩:٣٩:١٦٢٣:٥٠:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٠٢٠٥:٤٦:١١١٢:٣٣:٤٦١٩:٢١:٤١١٩:٣٩:٥٥٢٣:٤٩:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:١٥٠٥:٤٥:٣٩١٢:٣٣:٤٨١٩:٢٢:١٧١٩:٤٠:٣٣٢٣:٤٩:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٣٠٠٥:٤٥:٠٨١٢:٣٣:٥٠١٩:٢٢:٥٢١٩:٤١:١٠٢٣:٤٩:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٤٦٠٥:٤٤:٣٨١٢:٣٣:٥٣١٩:٢٣:٢٨١٩:٤١:٤٨٢٣:٤٩:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٠٤٠٥:٤٤:٠٩١٢:٣٣:٥٧١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٢:٢٥٢٣:٤٩:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٢٣٠٥:٤٣:٤٢١٢:٣٤:٠١١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٣:٠٢٢٣:٤٩:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٤٤٠٥:٤٣:١٦١٢:٣٤:٠٦١٩:٢٥:١٢١٩:٤٣:٣٩٢٣:٤٩:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٠٦٠٥:٤٢:٥١١٢:٣٤:١١١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٤:١٦٢٣:٤٩:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٣:٣٠٠٥:٤٢:٢٨١٢:٣٤:١٦١٩:٢٦:٢١١٩:٤٤:٥٢٢٣:٤٩:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرخکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرخکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرخکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرخکان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سرخکان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرخکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرخکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سرخکان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرخکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سرخکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سرخکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرخکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرخکان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سرخکان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سرخکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرخکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سرخکان

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٢٥:٥٩١١:٢٩:٥٣١٧:٣٣:٢٢١٧:٥٠:٠٣٢٢:٥١:٢١
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٠٠٥:٢٦:٢٨١١:٢٩:٣٢١٧:٣٢:١١١٧:٤٨:٥١٢٢:٥١:٠٢
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٣٠٥:٢٦:٥٨١١:٢٩:١١١٧:٣٠:٥٩١٧:٤٧:٤٠٢٢:٥٠:٤٢
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٥٠٥:٢٧:٢٨١١:٢٨:٥١١٧:٢٩:٤٨١٧:٤٦:٢٩٢٢:٥٠:٢٣
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٨٠٥:٢٧:٥٨١١:٢٨:٣٠١٧:٢٨:٣٧١٧:٤٥:١٨٢٢:٥٠:٠٤
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٠٠٥:٢٨:٢٩١١:٢٨:١٠١٧:٢٧:٢٦١٧:٤٤:٠٧٢٢:٤٩:٤٤
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٣٠٥:٢٨:٥٩١١:٢٧:٥٠١٧:٢٦:١٦١٧:٤٢:٥٦٢٢:٤٩:٢٥
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٥٠٥:٢٩:٣٠١١:٢٧:٣٠١٧:٢٥:٠٥١٧:٤١:٤٦٢٢:٤٩:٠٦
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٧٠٥:٣٠:٠١١١:٢٧:١١١٧:٢٣:٥٥١٧:٤٠:٣٧٢٢:٤٨:٤٧
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٩٠٥:٣٠:٣٢١١:٢٦:٥٢١٧:٢٢:٤٦١٧:٣٩:٢٧٢٢:٤٨:٢٩
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:١١٠٥:٣١:٠٤١١:٢٦:٣٣١٧:٢١:٣٦١٧:٣٨:١٨٢٢:٤٨:١٠
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٤٠٥:٣١:٣٦١١:٢٦:١٤١٧:٢٠:٢٧١٧:٣٧:١٠٢٢:٤٧:٥١
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:١٦٠٥:٣٢:٠٨١١:٢٥:٥٦١٧:١٩:١٩١٧:٣٦:٠٢٢٢:٤٧:٣٣
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٨٠٥:٣٢:٤٠١١:٢٥:٣٨١٧:١٨:١١١٧:٣٤:٥٤٢٢:٤٧:١٥
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٠٠٥:٣٣:١٢١١:٢٥:٢٠١٧:١٧:٠٣١٧:٣٣:٤٧٢٢:٤٦:٥٧
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٢٠٥:٣٣:٤٥١١:٢٥:٠٣١٧:١٥:٥٦١٧:٣٢:٤١٢٢:٤٦:٤٠
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٤٠٥:٣٤:١٨١١:٢٤:٤٦١٧:١٤:٤٩١٧:٣١:٣٥٢٢:٤٦:٢٣
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٦٠٥:٣٤:٥٢١١:٢٤:٢٩١٧:١٣:٤٣١٧:٣٠:٢٩٢٢:٤٦:٠٦
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٨٠٥:٣٥:٢٦١١:٢٤:١٤١٧:١٢:٣٨١٧:٢٩:٢٥٢٢:٤٥:٤٩
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٠٠٥:٣٦:٠٠١١:٢٣:٥٨١٧:١١:٣٣١٧:٢٨:٢١٢٢:٤٥:٣٣
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٣٠٥:٣٦:٣٤١١:٢٣:٤٣١٧:١٠:٢٨١٧:٢٧:١٧٢٢:٤٥:١٧
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٣٧:٠٩١١:٢٣:٢٩١٧:٠٩:٢٥١٧:٢٦:١٥٢٢:٤٥:٠١
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٣٧:٤٤١١:٢٣:١٥١٧:٠٨:٢٢١٧:٢٥:١٣٢٢:٤٤:٤٦
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:١١٠٥:٣٨:٢٠١١:٢٣:٠١١٧:٠٧:٢٠١٧:٢٤:١٢٢٢:٤٤:٣٢
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٣٠٥:٣٨:٥٦١١:٢٢:٤٩١٧:٠٦:١٨١٧:٢٣:١١٢٢:٤٤:١٧
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٧٠٥:٣٩:٣٢١١:٢٢:٣٦١٧:٠٥:١٨١٧:٢٢:١٢٢٢:٤٤:٠٤
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٤٠:٠٩١١:٢٢:٢٥١٧:٠٤:١٨١٧:٢١:١٤٢٢:٤٣:٥١
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٤٠:٤٦١١:٢٢:١٤١٧:٠٣:١٩١٧:٢٠:١٦٢٢:٤٣:٣٨
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٧٠٥:٤١:٢٤١١:٢٢:٠٤١٧:٠٢:٢١١٧:١٩:١٩٢٢:٤٣:٢٦
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣١٠٥:٤٢:٠٢١١:٢١:٥٤١٧:٠١:٢٤١٧:١٨:٢٣٢٢:٤٣:١٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سرخکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سرخکان روستای سرخکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سرخکان روستای سرخکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرخکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرخکان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرخکان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرخکان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرخکان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرخکان

روستای سرخکان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرخکان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرخکان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرخکان
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای سرخکان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای سرخکان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرخکان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرخکان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرخکان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سرخکان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرخکان
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ سرخکان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرخکان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرخکان
زمان پخش اذان زنده به افق سرخکان
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرخکان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سرخکان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرخکان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو