جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سرخون

اردل | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز سرخون


اذان صبح: ٠٤:٢٦:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٢٦
اذان ظهر: ١٣:٠٦:١٢
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٥٠
نیمه شب: ٠٠:١٧:٥٩

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سرخون (شهرستان اردل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ شهر سرخون)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر سرخون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سرخون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

كن بلانچارد
كار كردن بدون رعایت اصول اخلاقی به فساد و تباهی می انجامد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سرخون

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سرخون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرخون ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سرخون (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرخون ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرخون ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٧:١٦٠٦:٤٠:٣٠١٣:٠٨:٠٤١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٣:٥٠٠٠:٢٦:٠١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٥٤٠٦:٣٩:٢٠١٣:٠٧:٤٩١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٣٣٠٠:٢٥:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٣٢٠٦:٣٨:١١١٣:٠٧:٣٥١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٥:١٦٠٠:٢٥:١٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:١٠٠٦:٣٧:٠٢١٣:٠٧:٢١١٩:٣٨:١٠١٩:٥٥:٥٩٠٠:٢٤:٥٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٤٨٠٦:٣٥:٥٤١٣:٠٧:٠٨١٩:٣٨:٥١١٩:٥٦:٤٢٠٠:٢٤:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٤:٤٦١٣:٠٦:٥٥١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٢٥٠٠:٢٤:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٣:٤٠١٣:٠٦:٤٢١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:٠٩٠٠:٢٤:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٢:٣٤١٣:٠٦:٣٠١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٨:٥٢٠٠:٢٣:٤١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٣١:٢٨١٣:٠٦:١٨١٩:٤١:٣٧١٩:٥٩:٣٦٠٠:٢٣:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣٠:٢٤١٣:٠٦:٠٧١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٢٣:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٩:٢٠١٣:٠٥:٥٦١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠١:٠٤٠٠:٢٢:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٨:١٨١٣:٠٥:٤٥١٩:٤٣:٤١٢٠:٠١:٤٨٠٠:٢٢:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٧:١٦١٣:٠٥:٣٥١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:٣٢٠٠:٢٢:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٦:١٥١٣:٠٥:٢٦١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:١٦٠٠:٢١:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٥:١٥١٣:٠٥:١٧١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٢١:٣٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٤:١٦١٣:٠٥:٠٨١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٢١:٢١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:١٢٠٦:٢٣:١٧١٣:٠٥:٠٠١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٢١:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٢:٢٠١٣:٠٤:٥٣١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:١٤٠٠:٢٠:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢١:٢٤١٣:٠٤:٤٦١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٢٠:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٠:٢٩١٣:٠٤:٤٠١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٢٠:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٩:٣٥١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٢٨٠٠:٢٠:٠٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٨:٤٣١٣:٠٤:٢٩١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:١٣٠٠:١٩:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٧:٥١١٣:٠٤:٢٤١٩:٥١:٢٤٢٠:٠٩:٥٧٠٠:١٩:٤١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٧:٠١١٣:٠٤:٢٠١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٠:٤٢٠٠:١٩:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٦:١١١٣:٠٤:١٧١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:٢٧٠٠:١٩:١٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٤:١٤١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:١٢٠٠:١٩:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٤:١٢١٩:٥٤:١٣٢٠:١٢:٥٦٠٠:١٨:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٣:٥١١٣:٠٤:١٠١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:٤١٠٠:١٨:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٣٩٠٦:١٣:٠٧١٣:٠٤:٠٩١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:٢٥٠٠:١٨:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سرخون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سرخون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سرخون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرخون

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر سرخون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سرخون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرخون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر سرخون

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر سرخون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر سرخون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر سرخون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سرخون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرخون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سرخون

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرخون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرخون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سرخون

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٧:٢٠١٣:٠٤:٢٦٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢١:٠٤٠٠:١٧:٤١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٦:٤٩١٣:٠٤:٣٠٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:٤٦٠٠:١٧:٣٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٦٠٦:٠٦:٢٠١٣:٠٤:٣٥٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٢:٢٧٠٠:١٧:٣٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٥:٥٣١٣:٠٤:٤١٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٣:٠٧٠٠:١٧:٣٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٤:٤٧٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:٤٧٠٠:١٧:٣٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٤:٥٤٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٤:٢٧٠٠:١٧:٣٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠٥:٠١٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٥:٠٦٠٠:١٧:٣٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٤:١٧١٣:٠٥:٠٨٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٥:٤٤٠٠:١٧:٣٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٣:٥٧١٣:٠٥:١٦٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:٢١٠٠:١٧:٣٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٣:٣٨١٣:٠٥:٢٤٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٥٨٠٠:١٧:٣٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٢٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٧:٣٤٠٠:١٧:٤٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠٣:٠٥١٣:٠٥:٤٢٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٨:٠٩٠٠:١٧:٤٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٧٠٦:٠٢:٥١١٣:٠٥:٥٢٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:٤٤٠٠:١٧:٥٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠٢:٣٨١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٩:١٧٠٠:١٧:٥٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٢:٢٦١٣:٠٦:١٢٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٥٠٠٠:١٧:٥٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٠٠٦:٠٢:١٧١٣:٠٦:٢٢٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:٢١٠٠:١٨:٠٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٢:٠٨١٣:٠٦:٣٣٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:٥٢٠٠:١٨:١٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٥٠٦:٠٢:٠١١٣:٠٦:٤٤٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:٢٢٠٠:١٨:١٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٠٠٦:٠١:٥٦١٣:٠٦:٥٦٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٥١٠٠:١٨:٢٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٨٠٦:٠١:٥٢١٣:٠٧:٠٧٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:١٩٠٠:١٨:٣٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٨٠٦:٠١:٤٩١٣:٠٧:١٩٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:٤٥٠٠:١٨:٤٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٩٠٦:٠١:٤٨١٣:٠٧:٣١٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:١١٠٠:١٨:٥٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٣٠٦:٠١:٤٩١٣:٠٧:٤٤٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٣٥٠٠:١٩:٠٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٩٠٦:٠١:٥١١٣:٠٧:٥٦٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٥٨٠٠:١٩:١٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٧٠٦:٠١:٥٤١٣:٠٨:٠٩٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٤:٢٠٠٠:١٩:٢٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٧٠٦:٠١:٥٩١٣:٠٨:٢٢٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:٤١٠٠:١٩:٣٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٠٠٦:٠٢:٠٥١٣:٠٨:٣٥٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٥:٠١٠٠:١٩:٤٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٤٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٨:٤٨٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٥:١٩٠٠:١٩:٥٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٠٠٦:٠٢:٢١١٣:٠٩:٠١٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٢٠:١١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٩٠٦:٠٢:٣١١٣:٠٩:١٤٢٠:١٥:٥٨٢٠:٣٥:٥١٠٠:٢٠:٢٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٩٠٦:٠٢:٤٣١٣:٠٩:٢٧٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٦:٠٦٠٠:٢٠:٣٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سرخون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سرخون شهر سرخون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سرخون شهر سرخون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سرخون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرخون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سرخون

سرخون شهری است در استان چهارمحال و بختیاری ایران است. بر اساس مصوبه هیئت دولت، در سال ۱۳۹۱شمسی روستای سرخون پس از ادغام با سرخون سفلی و سرخون قیصریˈ در شهرستان اردل به شهر ارتقاء یافت. سرخون مرکز بخش میان‌کوه شهرستان اردل است

شهر سرخون در ویکیپدیا

شهر سرخون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سرخون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سرخون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سرخون بر روی نقشه

شهر سرخون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سرخون

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سرخون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سرخون
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر سرخون + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر سرخون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سرخون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سرخون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سرخون رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سرخون
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سرخون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرخون
زمان پخش اذان آنلاین به افق سرخون
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سرخون دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سرخون دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سرخون دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرخون

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سرخون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو