جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سرخه

سرخه | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز سرخه

اذان صبح: ٠٤:٢٧:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٣٦
اذان ظهر: ١١:٤٧:٢٢
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٣٤
اذان مغرب: ١٨:٠١:٣٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٥:٥٣

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سرخه (شهرستان سرخه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر سرخه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سرخه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سرخه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

تن
آنكه با خودش تنهاست، هرگز كامل نیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سرخه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سرخه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرخه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سرخه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرخه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سرخه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٤:٤٧١٢:٥٧:١١١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٨:٤٥٠٠:١٢:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٣:٢٩١٢:٥٦:٥٧١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٩:٣٧٠٠:١٢:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢٢:١٢١٢:٥٦:٤٣١٩:٣١:٤٨١٩:٥٠:٢٨٠٠:١٢:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢٠:٥٦١٢:٥٦:٢٩١٩:٣٢:٣٨١٩:٥١:٢٠٠٠:١١:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٩:٤٠١٢:٥٦:١٦١٩:٣٣:٢٧١٩:٥٢:١٢٠٠:١١:١٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٨:٢٥١٢:٥٦:٠٤١٩:٣٤:١٧١٩:٥٣:٠٤٠٠:١٠:٥٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٧:١١١٢:٥٥:٥٢١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٣:٥٧٠٠:١٠:٣٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٥:٥٧١٢:٥٥:٤٠١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٤:٤٩٠٠:١٠:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٤:٤٤١٢:٥٥:٢٨١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٥:٤١٠٠:٠٩:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٣:٣٣١٢:٥٥:١٧١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٦:٣٤٠٠:٠٩:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٣٤٠٦:١٢:٢٢١٢:٥٥:٠٧١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٧:٢٦٠٠:٠٩:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١١:١٢١٢:٥٤:٥٧١٩:٣٩:١٥١٩:٥٨:١٩٠٠:٠٨:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٠:٠٣١٢:٥٤:٤٧١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٩:١١٠٠:٠٨:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٨:٥٥١٢:٥٤:٣٨١٩:٤٠:٥٥٢٠:٠٠:٠٤٠٠:٠٨:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٧:٤٨١٢:٥٤:٣٠١٩:٤١:٤٥٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٠٨:٠١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠٦:٤٢١٢:٥٤:٢٢١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠١:٤٩٠٠:٠٧:٤٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠٥:٣٧١٢:٥٤:١٥١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٢:٤٢٠٠:٠٧:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٤:٣٣١٢:٥٤:٠٨١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٣:٣٥٠٠:٠٧:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٣:٣١١٢:٥٤:٠١١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٤:٢٨٠٠:٠٦:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥٣:٥٦١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٠٦:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠١:٢٩١٢:٥٣:٥١١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٦:١٣٠٠:٠٦:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٠٢٠٦:٠٠:٣٠١٢:٥٣:٤٦١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٧:٠٦٠٠:٠٦:٠٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٤٣٠٥:٥٩:٣٢١٢:٥٣:٤٢١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٠٥:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٥٨:٣٦١٢:٥٣:٣٩١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٨:٥١٠٠:٠٥:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٧:٤٠١٢:٥٣:٣٦١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٩:٤٣٠٠:٠٥:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٥٦:٤٧١٢:٥٣:٣٤١٩:٥٠:٥٠٢٠:١٠:٣٥٠٠:٠٥:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٩:٤٠٠٥:٥٥:٥٤١٢:٥٣:٣٢١٩:٥١:٣٩٢٠:١١:٢٧٠٠:٠٥:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٢٧٠٥:٥٥:٠٣١٢:٥٣:٣١١٩:٥٢:٢٨٢٠:١٢:١٩٠٠:٠٤:٥٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٧:١٥٠٥:٥٤:١٣١٢:٥٣:٣٠١٩:٥٣:١٦٢٠:١٣:١٠٠٠:٠٤:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرخه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرخه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرخه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرخه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سرخه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سرخه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرخه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سرخه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سرخه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سرخه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سرخه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سرخه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرخه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرخه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر سرخه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرخه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرخه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سرخه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرخه شهر سرخه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرخه شهر سرخه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سرخه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرخه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سرخه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرخه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرخه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سرخه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٥:٤٥:١٤١١:٤٩:٤٥١٧:٥٣:٤٣١٨:١١:٤٣٢٣:٠٨:٠٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٤٦:٠٠١١:٤٩:٢٤١٧:٥٢:١٦١٨:١٠:١٦٢٣:٠٧:٤٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٤٠٥:٤٦:٤٥١١:٤٩:٠٤١٧:٥٠:٤٨١٨:٠٨:٤٨٢٣:٠٧:٢٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٤٧:٣١١١:٤٨:٤٣١٧:٤٩:٢١١٨:٠٧:٢١٢٣:٠٧:٠٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٤٨:١٧١١:٤٨:٢٢١٧:٤٧:٥٤١٨:٠٥:٥٤٢٣:٠٦:٤٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٤٩:٠٣١١:٤٨:٠٢١٧:٤٦:٢٧١٨:٠٤:٢٧٢٣:٠٦:٣١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٤٩:٤٩١١:٤٧:٤٢١٧:٤٥:٠١١٨:٠٣:٠٠٢٣:٠٦:١٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٥٠:٣٦١١:٤٧:٢٢١٧:٤٣:٣٤١٨:٠١:٣٤٢٣:٠٥:٥٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥١:٢٢١١:٤٧:٠٢١٧:٤٢:٠٨١٨:٠٠:٠٨٢٣:٠٥:٣٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٢٠٥:٥٢:٠٩١١:٤٦:٤٢١٧:٤٠:٤٣١٧:٥٨:٤٣٢٣:٠٥:١٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٠٠٥:٥٢:٥٦١١:٤٦:٢٣١٧:٣٩:١٧١٧:٥٧:١٨٢٣:٠٤:٥٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٩٠٥:٥٣:٤٤١١:٤٦:٠٤١٧:٣٧:٥٢١٧:٥٥:٥٤٢٣:٠٤:٤٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٨٠٥:٥٤:٣٢١١:٤٥:٤٦١٧:٣٦:٢٨١٧:٥٤:٣٠٢٣:٠٤:٢٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٧٠٥:٥٥:١٩١١:٤٥:٢٨١٧:٣٥:٠٤١٧:٥٣:٠٦٢٣:٠٤:٠٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٥٠٥:٥٦:٠٨١١:٤٥:١٠١٧:٣٣:٤٠١٧:٥١:٤٤٢٣:٠٣:٤٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٤٠٥:٥٦:٥٦١١:٤٤:٥٣١٧:٣٢:١٧١٧:٥٠:٢١٢٣:٠٣:٣٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٢٠٥:٥٧:٤٥١١:٤٤:٣٦١٧:٣٠:٥٥١٧:٤٩:٠٠٢٣:٠٣:١٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣١٠٥:٥٨:٣٤١١:٤٤:١٩١٧:٢٩:٣٣١٧:٤٧:٣٩٢٣:٠٢:٥٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٩٠٥:٥٩:٢٤١١:٤٤:٠٣١٧:٢٨:١١١٧:٤٦:١٨٢٣:٠٢:٤٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠٠:١٤١١:٤٣:٤٨١٧:٢٦:٥١١٧:٤٤:٥٩٢٣:٠٢:٢٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠١:٠٤١١:٤٣:٣٣١٧:٢٥:٣١١٧:٤٣:٤٠٢٣:٠٢:٠٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠١:٥٤١١:٤٣:١٨١٧:٢٤:١٢١٧:٤٢:٢٢٢٣:٠١:٥٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠٢:٤٥١١:٤٣:٠٤١٧:٢٢:٥٣١٧:٤١:٠٥٢٣:٠١:٣٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٣:٣٧١١:٤٢:٥١١٧:٢١:٣٥١٧:٣٩:٤٨٢٣:٠١:٢٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١١٠٦:٠٤:٢٨١١:٤٢:٣٨١٧:٢٠:١٨١٧:٣٨:٣٣٢٣:٠١:٠٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٩٠٦:٠٥:٢٠١١:٤٢:٢٦١٧:١٩:٠٢١٧:٣٧:١٨٢٣:٠٠:٥٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٠٦:١٣١١:٤٢:١٥١٧:١٧:٤٧١٧:٣٦:٠٤٢٣:٠٠:٤٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٧:٠٦١١:٤٢:٠٤١٧:١٦:٣٢١٧:٣٤:٥١٢٣:٠٠:٢٩
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٠٧:٥٩١١:٤١:٥٣١٧:١٥:١٩١٧:٣٣:٣٩٢٣:٠٠:١٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٥٠٦:٠٨:٥٢١١:٤١:٤٤١٧:١٤:٠٦١٧:٣٢:٢٩٢٣:٠٠:٠٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سرخه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سرخه شهر سرخه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سرخه شهر سرخه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سرخه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرخه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سرخه

سرخه با نام محلی سور در شهرستان سرخه واقع در استان سمنان است

شهر سرخه در ویکیپدیا

شهر سرخه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سرخه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سرخه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سرخه بر روی نقشه

شهر سرخه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سرخه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سرخه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سرخه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سرخه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر سرخه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سرخه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سرخه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سرخه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سرخه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سرخه رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سرخه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سرخه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرخه
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرخه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سرخه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرخه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سرخه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا سرخه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سرخه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو