جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سرخس

سرخس | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز سرخس

اذان صبح: ٠٤:٢١:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:٥٣
اذان ظهر: ١١:٠٩:٠٠
غروب آفتاب: ١٦:٣٠:٣٩
اذان مغرب: ١٦:٤٩:٣٥
نیمه شب شرعی: ٢٢:٢٦:٢٣

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سرخس (شهرستان سرخس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر سرخس)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سرخس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سرخس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌كسی كه با مسلمانی (در معامله و فروش كالا به او) تقلب نماید (‌و جنس قلابی به او بدهد) ‌یا به او ضرر بزند و یا با او نیرنگ و حیله كند، از ما (مسلمانان) نیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سرخس

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سرخس در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرخس ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سرخس (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرخس ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سرخس
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٢٤:٠٣٠٥:٥٣:١١١٢:٢٥:٣٨١٨:٥٨:٤١١٩:١٧:٣١٢٣:٤٠:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٥١:٥٠١٢:٢٥:٢٣١٨:٥٩:٣٣١٩:١٨:٢٥٢٣:٤٠:١١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٥٠:٣٠١٢:٢٥:٠٩١٩:٠٠:٢٥١٩:١٩:١٩٢٣:٣٩:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:١٩:١٢٠٥:٤٩:١٠١٢:٢٤:٥٥١٩:٠١:١٧١٩:٢٠:١٤٢٣:٣٩:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:١٧:٣٦٠٥:٤٧:٥١١٢:٢٤:٤٢١٩:٠٢:٠٩١٩:٢١:٠٨٢٣:٣٩:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:١٦:٠٠٠٥:٤٦:٣٢١٢:٢٤:٢٩١٩:٠٣:٠١١٩:٢٢:٠٣٢٣:٣٨:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:١٤:٢٤٠٥:٤٥:١٥١٢:٢٤:١٦١٩:٠٣:٥٣١٩:٢٢:٥٨٢٣:٣٨:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:١٢:٤٩٠٥:٤٣:٥٨١٢:٢٤:٠٤١٩:٠٤:٤٥١٩:٢٣:٥٢٢٣:٣٨:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١١:١٤٠٥:٤٢:٤٢١٢:٢٣:٥٢١٩:٠٥:٣٨١٩:٢٤:٤٧٢٣:٣٧:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٤١:٢٧١٢:٢٣:٤١١٩:٠٦:٣٠١٩:٢٥:٤٢٢٣:٣٧:١٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٤٠:١٢١٢:٢٣:٣٠١٩:٠٧:٢٢١٩:٢٦:٣٧٢٣:٣٦:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٠٦:٣٣٠٥:٣٨:٥٩١٢:٢٣:١٩١٩:٠٨:١٤١٩:٢٧:٣٢٢٣:٣٦:٣٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٠٥:٠١٠٥:٣٧:٤٧١٢:٢٣:٠٩١٩:٠٩:٠٦١٩:٢٨:٢٧٢٣:٣٦:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٠٣:٢٩٠٥:٣٦:٣٥١٢:٢٣:٠٠١٩:٠٩:٥٩١٩:٢٩:٢٣٢٣:٣٥:٥٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٠١:٥٨٠٥:٣٥:٢٥١٢:٢٢:٥١١٩:١٠:٥١١٩:٣٠:١٨٢٣:٣٥:٣٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٠:٢٧٠٥:٣٤:١٥١٢:٢٢:٤٢١٩:١١:٤٣١٩:٣١:١٣٢٣:٣٥:٢٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٣:٥٨:٥٨٠٥:٣٣:٠٧١٢:٢٢:٣٤١٩:١٢:٣٥١٩:٣٢:٠٨٢٣:٣٥:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٣:٥٧:٢٩٠٥:٣٢:٠٠١٢:٢٢:٢٧١٩:١٣:٢٨١٩:٣٣:٠٤٢٣:٣٤:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٣:٥٦:٠١٠٥:٣٠:٥٤١٢:٢٢:٢٠١٩:١٤:٢٠١٩:٣٣:٥٩٢٣:٣٤:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٣:٥٤:٣٤٠٥:٢٩:٤٩١٢:٢٢:١٤١٩:١٥:١٢١٩:٣٤:٥٤٢٣:٣٤:١٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٣:٥٣:٠٨٠٥:٢٨:٤٥١٢:٢٢:٠٨١٩:١٦:٠٤١٩:٣٥:٤٩٢٣:٣٣:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٥١:٤٤٠٥:٢٧:٤٢١٢:٢٢:٠٣١٩:١٦:٥٦١٩:٣٦:٤٤٢٣:٣٣:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٠:٢٠٠٥:٢٦:٤١١٢:٢١:٥٨١٩:١٧:٤٨١٩:٣٧:٣٩٢٣:٣٣:٢٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٤٨:٥٧٠٥:٢٥:٤١١٢:٢١:٥٤١٩:١٨:٣٩١٩:٣٨:٣٤٢٣:٣٣:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٤٧:٣٥٠٥:٢٤:٤٢١٢:٢١:٥١١٩:١٩:٣١١٩:٣٩:٢٩٢٣:٣٢:٥٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٤٦:١٥٠٥:٢٣:٤٥١٢:٢١:٤٨١٩:٢٠:٢٢١٩:٤٠:٢٤٢٣:٣٢:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٤٤:٥٦٠٥:٢٢:٤٩١٢:٢١:٤٦١٩:٢١:١٤١٩:٤١:١٨٢٣:٣٢:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٤٣:٣٨٠٥:٢١:٥٤١٢:٢١:٤٤١٩:٢٢:٠٥١٩:٤٢:١٣٢٣:٣٢:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٤٢:٢٢٠٥:٢١:٠١١٢:٢١:٤٣١٩:٢٢:٥٥١٩:٤٣:٠٧٢٣:٣٢:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرخس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرخس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرخس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرخس

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سرخس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سرخس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرخس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سرخس

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سرخس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سرخس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سرخس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سرخس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرخس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرخس

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر سرخس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرخس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرخس

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سرخس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرخس شهر سرخس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرخس شهر سرخس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سرخس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرخس برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سرخس

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرخس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرخس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سرخس

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:١٤:٢١٠٥:٣٩:١١١١:٠٩:٤٧١٦:٣٩:٥٣١٦:٥٨:٣٣٢٢:٢٧:٣٣
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:١٥:١٣٠٥:٤٠:٠٧١١:٠٩:٣٩١٦:٣٨:٤٠١٦:٥٧:٢١٢٢:٢٧:٢٢
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٤٠٥:٤١:٠٤١١:٠٩:٣١١٦:٣٧:٢٨١٦:٥٦:١١٢٢:٢٧:١٢
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٦٠٥:٤٢:٠٢١١:٠٩:٢٤١٦:٣٦:١٧١٦:٥٥:٠٢٢٢:٢٧:٠٢
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٨٠٥:٤٢:٥٩١١:٠٩:١٧١٦:٣٥:٠٧١٦:٥٣:٥٤٢٢:٢٦:٥٣
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٠٠٥:٤٣:٥٧١١:٠٩:١٢١٦:٣٣:٥٨١٦:٥٢:٤٧٢٢:٢٦:٤٥
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:١٩:٣١٠٥:٤٤:٥٥١١:٠٩:٠٧١٦:٣٢:٥٠١٦:٥١:٤٢٢٢:٢٦:٣٧
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٤٥:٥٤١١:٠٩:٠٣١٦:٣١:٤٤١٦:٥٠:٣٨٢٢:٢٦:٣٠
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٢١:١٦٠٥:٤٦:٥٣١١:٠٩:٠٠١٦:٣٠:٣٩١٦:٤٩:٣٥٢٢:٢٦:٢٣
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٤٧:٥٢١١:٠٨:٥٧١٦:٢٩:٣٥١٦:٤٨:٣٣٢٢:٢٦:١٧
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٤٨:٥١١١:٠٨:٥٥١٦:٢٨:٣٢١٦:٤٧:٣٣٢٢:٢٦:١٢
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٤٩:٥١١١:٠٨:٥٤١٦:٢٧:٣١١٦:٤٦:٣٤٢٢:٢٦:٠٨
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٥٠:٥١١١:٠٨:٥٤١٦:٢٦:٣١١٦:٤٥:٣٦٢٢:٢٦:٠٤
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٥١:٥١١١:٠٨:٥٥١٦:٢٥:٣٣١٦:٤٤:٤٠٢٢:٢٦:٠١
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٥٢:٥٢١١:٠٨:٥٦١٦:٢٤:٣٦١٦:٤٣:٤٦٢٢:٢٥:٥٩
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٥٣:٥٢١١:٠٨:٥٩١٦:٢٣:٤٠١٦:٤٢:٥٣٢٢:٢٥:٥٨
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٥٠٥:٥٤:٥٣١١:٠٩:٠٢١٦:٢٢:٤٦١٦:٤٢:٠١٢٢:٢٥:٥٧
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٥:٥٥:٥٤١١:٠٩:٠٦١٦:٢١:٥٤١٦:٤١:١١٢٢:٢٥:٥٧
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠١٠٥:٥٦:٥٥١١:٠٩:١١١٦:٢١:٠٣١٦:٤٠:٢٣٢٢:٢٥:٥٨
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٧:٥٧١١:٠٩:١٧١٦:٢٠:١٤١٦:٣٩:٣٦٢٢:٢٦:٠٠
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٧٠٥:٥٨:٥٨١١:٠٩:٢٤١٦:١٩:٢٦١٦:٣٨:٥١٢٢:٢٦:٠٣
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٠:٠٠١١:٠٩:٣١١٦:١٨:٤٠١٦:٣٨:٠٨٢٢:٢٦:٠٦
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠١:٠١١١:٠٩:٤٠١٦:١٧:٥٦١٦:٣٧:٢٦٢٢:٢٦:١١
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٢:٠٣١١:٠٩:٤٩١٦:١٧:١٣١٦:٣٦:٤٦٢٢:٢٦:١٦
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٣:٠٤١١:٠٩:٥٩١٦:١٦:٣٢١٦:٣٦:٠٨٢٢:٢٦:٢٢
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٢٠٦:٠٤:٠٦١١:١٠:١٠١٦:١٥:٥٣١٦:٣٥:٣١٢٢:٢٦:٢٩
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٤٠٦:٠٥:٠٧١١:١٠:٢٢١٦:١٥:١٦١٦:٣٤:٥٧٢٢:٢٦:٣٦
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٦:٠٨١١:١٠:٣٤١٦:١٤:٤٠١٦:٣٤:٢٤٢٢:٢٦:٤٥
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٩٠٦:٠٧:٠٩١١:١٠:٤٨١٦:١٤:٠٧١٦:٣٣:٥٣٢٢:٢٦:٥٤
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٨:١٠١١:١١:٠٢١٦:١٣:٣٥١٦:٣٣:٢٣٢٢:٢٧:٠٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سرخس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سرخس شهر سرخس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سرخس شهر سرخس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سرخس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرخس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سرخس

سَرَخْسْ، شهری مرزی در استان خراسان رضوی و مرکز شهرستان سرخس است؛ شمال‌شرقی‌ترین شهر ایران در نزدیکی مرز ترکمنستان در پایین‌ترین دشت خراسان در فرازای ۳۰۰ متری از سطح دریا جای دارد

شهر سرخس در ویکیپدیا

شهر سرخس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سرخس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سرخس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سرخس بر روی نقشه

شهر سرخس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سرخس

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سرخس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سرخس
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سرخس + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر سرخس + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سرخس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سرخس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سرخس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سرخس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سرخس رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرخس
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرخس
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرخس
زمان پخش اذان آنلاین به افق سرخس
زمان پخش اذان زنده به افق سرخس
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ سرخس دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سرخس دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرخس دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سرخس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو