جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سرخس

سرخس | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز سرخس


اذان صبح: ٠٣:٣٧:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٢١:١٠
اذان ظهر: ١٢:٣١:٣٩
غروب آفتاب: ١٩:٤١:٤٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٢:٣١
نیمه شب: ٢٣:٤٠:١١

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سرخس (شهرستان سرخس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر سرخس)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر سرخس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سرخس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

سقراط
مرد عاقل كسی است كه كم گوید و زیاد شنود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سرخس

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سرخس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرخس ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سرخس (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرخس ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرخس ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٠٦:١١٠٥:٣٨:٤٢١٢:٢٣:١٧١٩:٠٨:٢٨١٩:٢٧:٤٧٢٣:٣٦:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٠٤:٣٩٠٥:٣٧:٣٠١٢:٢٣:٠٨١٩:٠٩:٢٠١٩:٢٨:٤٢٢٣:٣٦:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٠٣:٠٧٠٥:٣٦:١٩١٢:٢٢:٥٨١٩:١٠:١٣١٩:٢٩:٣٧٢٣:٣٥:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠١:٣٧٠٥:٣٥:٠٩١٢:٢٢:٥٠١٩:١١:٠٥١٩:٣٠:٣٣٢٣:٣٥:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٠:٠٦٠٥:٣٤:٠٠١٢:٢٢:٤١١٩:١١:٥٧١٩:٣١:٢٨٢٣:٣٥:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٣:٥٨:٣٧٠٥:٣٢:٥٢١٢:٢٢:٣٤١٩:١٢:٥٠١٩:٣٢:٢٣٢٣:٣٤:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٥٧:٠٩٠٥:٣١:٤٥١٢:٢٢:٢٦١٩:١٣:٤٢١٩:٣٣:١٩٢٣:٣٤:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٥٥:٤١٠٥:٣٠:٣٩١٢:٢٢:٢٠١٩:١٤:٣٤١٩:٣٤:١٤٢٣:٣٤:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٥٤:١٤٠٥:٢٩:٣٤١٢:٢٢:١٣١٩:١٥:٢٦١٩:٣٥:٠٩٢٣:٣٤:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٥٢:٤٩٠٥:٢٨:٣١١٢:٢٢:٠٨١٩:١٦:١٨١٩:٣٦:٠٤٢٣:٣٣:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥١:٢٤٠٥:٢٧:٢٨١٢:٢٢:٠٣١٩:١٧:١٠١٩:٣٦:٥٩٢٣:٣٣:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٠:٠٠٠٥:٢٦:٢٧١٢:٢١:٥٨١٩:١٨:٠١١٩:٣٧:٥٤٢٣:٣٣:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٤٨:٣٨٠٥:٢٥:٢٧١٢:٢١:٥٤١٩:١٨:٥٣١٩:٣٨:٤٩٢٣:٣٣:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٤٧:١٧٠٥:٢٤:٢٩١٢:٢١:٥١١٩:١٩:٤٤١٩:٣٩:٤٣٢٣:٣٢:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٤٥:٥٦٠٥:٢٣:٣٢١٢:٢١:٤٨١٩:٢٠:٣٥١٩:٤٠:٣٨٢٣:٣٢:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٤٤:٣٨٠٥:٢٢:٣٦١٢:٢١:٤٦١٩:٢١:٢٦١٩:٤١:٣٢٢٣:٣٢:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٤٣:٢٠٠٥:٢١:٤١١٢:٢١:٤٤١٩:٢٢:١٧١٩:٤٢:٢٦٢٣:٣٢:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٢:٠٤٠٥:٢٠:٤٨١٢:٢١:٤٣١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٣:٢٠٢٣:٣١:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٠:٤٩٠٥:١٩:٥٦١٢:٢١:٤٢١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٤:١٣٢٣:٣١:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٣٩:٣٦٠٥:١٩:٠٦١٢:٢١:٤٢١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٥:٠٦٢٣:٣١:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٣٨:٢٤٠٥:١٨:١٧١٢:٢١:٤٣١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٥:٥٩٢٣:٣١:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٣٧:١٣٠٥:١٧:٣٠١٢:٢١:٤٤١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٦:٥١٢٣:٣١:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٣٦:٠٥٠٥:١٦:٤٤١٢:٢١:٤٦١٩:٢٧:١٥١٩:٤٧:٤٣٢٣:٣١:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٣٤:٥٨٠٥:١٦:٠٠١٢:٢١:٤٩١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٨:٣٥٢٣:٣٠:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٣٣:٥٢٠٥:١٥:١٨١٢:٢١:٥١١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٩:٢٦٢٣:٣٠:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٣٢:٤٩٠٥:١٤:٣٦١٢:٢١:٥٥١٩:٢٩:٣٩١٩:٥٠:١٧٢٣:٣٠:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣١:٤٧٠٥:١٣:٥٧١٢:٢١:٥٩١٩:٣٠:٢٦١٩:٥١:٠٧٢٣:٣٠:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٠:٤٧٠٥:١٣:١٩١٢:٢٢:٠٤١٩:٣١:١٣١٩:٥١:٥٦٢٣:٣٠:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٢٩:٤٩٠٥:١٢:٤٣١٢:٢٢:٠٩١٩:٣١:٥٩١٩:٥٢:٤٥٢٣:٣٠:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرخس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرخس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرخس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرخس

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر سرخس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سرخس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرخس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر سرخس

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر سرخس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر سرخس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر سرخس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سرخس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرخس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سرخس

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر سرخس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرخس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سرخس

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:١٨:٢٩٠٥:٠٧:٣٠١٢:٢٧:١٧١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٨:٣٥٢٣:٣٢:٥٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:١٨:٤٤٠٥:٠٧:٤٥١٢:٢٧:٣٠١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٨:٤٥٢٣:٣٣:٠٧
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:١٩:٠١٠٥:٠٨:٠٠١٢:٢٧:٤٣١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٨:٥٤٢٣:٣٣:٢٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:١٩:٢١٠٥:٠٨:١٨١٢:٢٧:٥٥١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٩:٠١٢٣:٣٣:٣٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:١٩:٤٤٠٥:٠٨:٣٦١٢:٢٨:٠٨١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٩:٠٦٢٣:٣٣:٥٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٠:٠٩٠٥:٠٨:٥٧١٢:٢٨:٢١١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٩:٠٩٢٣:٣٤:٠٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٠:٣٦٠٥:٠٩:١٨١٢:٢٨:٣٣١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٩:١١٢٣:٣٤:٢٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٢١:٠٦٠٥:٠٩:٤١١٢:٢٨:٤٦١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٩:١٠٢٣:٣٤:٤٠
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٢١:٣٧٠٥:١٠:٠٦١٢:٢٨:٥٨١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٩:٠٨٢٣:٣٤:٥٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٢:١٢٠٥:١٠:٣١١٢:٢٩:٠٩١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٩:٠٤٢٣:٣٥:١٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٢:٤٨٠٥:١٠:٥٨١٢:٢٩:٢١١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٨:٥٨٢٣:٣٥:٣٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٣:٢٦٠٥:١١:٢٦١٢:٢٩:٣٢١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٨:٥٠٢٣:٣٥:٤٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٤:٠٧٠٥:١١:٥٥١٢:٢٩:٤٣١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٨:٤١٢٣:٣٦:٠٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٤:٤٩٠٥:١٢:٢٦١٢:٢٩:٥٤١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٨:٢٩٢٣:٣٦:٢٢
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٥:٣٤٠٥:١٢:٥٧١٢:٣٠:٠٥١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٨:١٦٢٣:٣٦:٣٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٦:٢٠٠٥:١٣:٣٠١٢:٣٠:١٥١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٨:٠٠٢٣:٣٦:٥٦
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٧:٠٨٠٥:١٤:٠٤١٢:٣٠:٢٤١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٧:٤٣٢٣:٣٧:١٤
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٧:٥٨٠٥:١٤:٣٨١٢:٣٠:٣٣١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٧:٢٤٢٣:٣٧:٣١
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٨:٤٩٠٥:١٥:١٤١٢:٣٠:٤٢١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٧:٠٣٢٣:٣٧:٤٨
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٤٢٠٥:١٥:٥٠١٢:٣٠:٥٠١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٦:٤٠٢٣:٣٨:٠٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٣٦٠٥:١٦:٢٨١٢:٣٠:٥٨١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٦:١٥٢٣:٣٨:٢١
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٣٢٠٥:١٧:٠٦١٢:٣١:٠٦١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٥:٤٩٢٣:٣٨:٣٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٣٠٠٥:١٧:٤٥١٢:٣١:١٢١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٥:٢٠٢٣:٣٨:٥٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٢٨٠٥:١٨:٢٤١٢:٣١:١٩١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٤:٥٠٢٣:٣٩:١٠
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٢٨٠٥:١٩:٠٥١٢:٣١:٢٥١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٤:١٨٢٣:٣٩:٢٦
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٢٩٠٥:١٩:٤٦١٢:٣١:٣٠١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٣:٤٤٢٣:٣٩:٤١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٣١٠٥:٢٠:٢٨١٢:٣١:٣٥١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٣:٠٨٢٣:٣٩:٥٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٣٤٠٥:٢١:١٠١٢:٣١:٣٩١٩:٤١:٤٥٢٠:٠٢:٣١٢٣:٤٠:١١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٣٨٠٥:٢١:٥٣١٢:٣١:٤٣١٩:٤١:٠٩٢٠:٠١:٥٢٢٣:٤٠:٢٦
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٤٣٠٥:٢٢:٣٧١٢:٣١:٤٦١٩:٤٠:٣١٢٠:٠١:١١٢٣:٤٠:٤٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٤٨٠٥:٢٣:٢١١٢:٣١:٤٩١٩:٣٩:٥١٢٠:٠٠:٢٩٢٣:٤٠:٥٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سرخس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سرخس شهر سرخس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سرخس شهر سرخس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سرخس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرخس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر سرخس

سَرَخْسْ، شهری مرزی در استان خراسان رضوی و مرکز شهرستان سرخس است؛ شمال‌شرقی‌ترین شهر ایران در نزدیکی مرز ترکمنستان در پایین‌ترین دشت خراسان در فرازای ۳۰۰ متری از سطح دریا جای دارد

شهر سرخس در ویکیپدیا

شهر سرخس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سرخس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سرخس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سرخس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سرخس

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سرخس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سرخس
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر سرخس + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر سرخس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سرخس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سرخس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سرخس رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرخس
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرخس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ سرخس دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سرخس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرخس
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرخس دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرخس
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سرخس

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سرخس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو