جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سرخرود

بابلسر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سرخرود


اذان صبح: ٠٣:٥٣:٤١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٥٩:١١
غروب آفتاب: ٢٠:١٧:٠٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:٣٠
نیمه شب: ٠٠:٠٥:١٢

یکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩
١٥ شوال ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سرخرود (شهرستان بابلسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ خرداد ٩٩ شهر سرخرود)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر سرخرود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سرخرود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل چینی
كفش گشاد كه پوشیدی، منتظر زمین خوردن هم باش.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سرخرود

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سرخرود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرخرود ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سرخرود (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرخرود ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرخرود ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٧:٥٣١٣:٠٠:٣٠١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٢:٣٦٠٠:١٥:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٦:٣١١٣:٠٠:١٦١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٣:٣١٠٠:١٤:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٥:١٠١٣:٠٠:٠١١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٤:٢٦٠٠:١٤:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٣:٥٠١٢:٥٩:٤٨١٩:٣٦:٢١١٩:٥٥:٢١٠٠:١٤:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٢٢:٣١١٢:٥٩:٣٤١٩:٣٧:١٤١٩:٥٦:١٥٠٠:١٣:٥٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٢١:١٢١٢:٥٩:٢١١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٧:١٠٠٠:١٣:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٩:٥٤١٢:٥٩:٠٩١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٨:٠٦٠٠:١٣:٠٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٨:٣٧١٢:٥٨:٥٦١٩:٣٩:٥١١٩:٥٩:٠١٠٠:١٢:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٧:٢١١٢:٥٨:٤٤١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:٥٦٠٠:١٢:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٦:٠٥١٢:٥٨:٣٣١٩:٤١:٣٦٢٠:٠٠:٥١٠٠:١٢:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٤:٥١١٢:٥٨:٢٢١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠١:٤٧٠٠:١١:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١٣:٣٧١٢:٥٨:١٢١٩:٤٣:٢١٢٠:٠٢:٤٢٠٠:١١:٢٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٢:٢٤١٢:٥٨:٠٢١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٣:٣٧٠٠:١١:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١١:١٣١٢:٥٧:٥٢١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٤:٣٣٠٠:١٠:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٢٠٠٦:١٠:٠٢١٢:٥٧:٤٣١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٥:٢٩٠٠:١٠:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٨:٥٢١٢:٥٧:٣٥١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٦:٢٤٠٠:١٠:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٧:٤٤١٢:٥٧:٢٧١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٠٩:٤٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٦:٣٦١٢:٥٧:١٩١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٨:١٥٠٠:٠٩:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٥:٣٠١٢:٥٧:١٢١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٩:١١٠٠:٠٩:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٤:٢٤١٢:٥٧:٠٦١٩:٥٠:٢٢٢٠:١٠:٠٦٠٠:٠٨:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٢٨٠٦:٠٣:٢٠١٢:٥٧:٠١١٩:٥١:١٤٢٠:١١:٠٢٠٠:٠٨:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠٢:١٧١٢:٥٦:٥٥١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:٥٧٠٠:٠٨:٢٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٣٨٠٦:٠١:١٦١٢:٥٦:٥١١٩:٥٢:٥٨٢٠:١٢:٥٣٠٠:٠٨:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:١٥٠٦:٠٠:١٦١٢:٥٦:٤٧١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٣:٤٨٠٠:٠٧:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:٥٣٠٥:٥٩:١٧١٢:٥٦:٤٣١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٤:٤٣٠٠:٠٧:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٨:١٩١٢:٥٦:٤١١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٥:٣٨٠٠:٠٧:٢٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٩:١٣٠٥:٥٧:٢٢١٢:٥٦:٣٨١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٦:٣٣٠٠:٠٧:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:٥٤٠٥:٥٦:٢٧١٢:٥٦:٣٧١٩:٥٧:١٧٢٠:١٧:٢٨٠٠:٠٦:٥٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٣٧٠٥:٥٥:٣٤١٢:٥٦:٣٦١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٨:٢٢٠٠:٠٦:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سرخرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سرخرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سرخرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرخرود

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر سرخرود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سرخرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرخرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر سرخرود

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر سرخرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر سرخرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر سرخرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سرخرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرخرود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سرخرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرخرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرخرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سرخرود

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٨٠٥:٤٨:٢٨١٢:٥٦:٥٢٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٠٥:٢٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٨٠٥:٤٧:٥٠١٢:٥٦:٥٧٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٧:١٤٠٠:٠٥:١٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٠٠٥:٤٧:١٤١٢:٥٧:٠٢٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٠٥:٠٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٣٠٥:٤٦:٣٩١٢:٥٧:٠٧٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٨:٥١٠٠:٠٥:٠٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٩٠٥:٤٦:٠٦١٢:٥٧:١٣٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٠٥:٠٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:١٦٠٥:٤٥:٣٤١٢:٥٧:٢٠٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٠٤:٥٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٦٠٥:٤٥:٠٤١٢:٥٧:٢٧٢٠:١٠:١١٢٠:٣١:١٢٠٠:٠٤:٥٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٨٠٥:٤٤:٣٦١٢:٥٧:٣٥٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣١:٥٧٠٠:٠٤:٥٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥١٠٥:٤٤:١٠١٢:٥٧:٤٣٢٠:١١:٣٥٢٠:٣٢:٤١٠٠:٠٤:٥١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٨٠٥:٤٣:٤٥١٢:٥٧:٥١٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٠٤:٥١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٦٠٥:٤٣:٢٢١٢:٥٨:٠٠٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٤:٠٦٠٠:٠٤:٥١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤٧٠٥:٤٣:٠١١٢:٥٨:٠٩٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٤:٤٧٠٠:٠٤:٥٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٠٠٥:٤٢:٤١١٢:٥٨:١٨٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٥:٢٧٠٠:٠٤:٥٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٥٠٥:٤٢:٢٣١٢:٥٨:٢٨٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٦:٠٦٠٠:٠٤:٥٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٣٠٥:٤٢:٠٧١٢:٥٨:٣٨٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٦:٤٤٠٠:٠٤:٥٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٣٠٥:٤١:٥٣١٢:٥٨:٤٩٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٧:٢٠٠٠:٠٥:٠٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٦٠٥:٤١:٤٠١٢:٥٩:٠٠٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٧:٥٦٠٠:٠٥:٠٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤١٠٥:٤١:٢٩١٢:٥٩:١١٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٨:٣٠٠٠:٠٥:١٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٩٠٥:٤١:٢٠١٢:٥٩:٢٢٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٩:٠٢٠٠:٠٥:١٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٩٠٥:٤١:١٢١٢:٥٩:٣٤٢٠:١٨:٠٦٢٠:٣٩:٣٤٠٠:٠٥:٢٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٢٠٥:٤١:٠٧١٢:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٣٥٢٠:٤٠:٠٤٠٠:٠٥:٣١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٨٠٥:٤١:٠٣١٢:٥٩:٥٨٢٠:١٩:٠٢٢٠:٤٠:٣٢٠٠:٠٥:٣٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٦٠٥:٤١:٠٠١٣:٠٠:١٠٢٠:١٩:٢٨٢٠:٤٠:٥٩٠٠:٠٥:٤٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٧٠٥:٤١:٠٠١٣:٠٠:٢٣٢٠:١٩:٥٣٢٠:٤١:٢٥٠٠:٠٥:٥٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠١٠٥:٤١:٠١١٣:٠٠:٣٥٢٠:٢٠:١٦٢٠:٤١:٤٩٠٠:٠٦:٠٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٧٠٥:٤١:٠٤١٣:٠٠:٤٨٢٠:٢٠:٣٨٢٠:٤٢:١٢٠٠:٠٦:١٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٦٠٥:٤١:٠٨١٣:٠١:٠١٢٠:٢٠:٥٨٢٠:٤٢:٣٣٠٠:٠٦:٢٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٧٠٥:٤١:١٤١٣:٠١:١٤٢٠:٢١:١٧٢٠:٤٢:٥٢٠٠:٠٦:٣٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٢٠٥:٤١:٢٢١٣:٠١:٢٧٢٠:٢١:٣٥٢٠:٤٣:١٠٠٠:٠٦:٥٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٨٠٥:٤١:٣٢١٣:٠١:٤٠٢٠:٢١:٥١٢٠:٤٣:٢٦٠٠:٠٧:٠٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٨٠٥:٤١:٤٣١٣:٠١:٥٤٢٠:٢٢:٠٥٢٠:٤٣:٤١٠٠:٠٧:١٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سرخرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سرخرود شهر سرخرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سرخرود شهر سرخرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سرخرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرخرود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سرخرود

سرخرود یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر مرکز بخش سرخ‌رود شهرستان محمودآباد است. جمعیت بومی این شهر حدود دوازده هزار نفر است

شهر سرخرود در ویکیپدیا

شهر سرخرود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سرخرود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سرخرود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سرخرود بر روی نقشه

شهر سرخرود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سرخرود

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سرخرود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سرخرود
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر سرخرود + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر سرخرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سرخرود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سرخرود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سرخرود رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق سرخرود
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سرخرود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سرخرود دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سرخرود دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرخرود
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرخرود دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرخرود
افق شرعی امروز فردا سرخرود دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سرخرود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو