جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سرخرود

بابلسر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سرخرود

اذان صبح: ٠٤:٢٥:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٤٠
اذان ظهر: ١١:٥١:٤٨
غروب آفتاب: ١٧:٥٢:٢١
اذان مغرب: ١٨:١٠:٣٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٩:٣٣

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سرخرود (شهرستان بابلسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر سرخرود)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سرخرود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سرخرود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
هر كه پیوسته به مسجد رود به یكى از این هشت فایده مى‌رسد: 1ـ نشانه‌اى استوار (فهم آیات الهى) 2ـ دوستى قابل استفاده 3ـ دانشى تازه 4ـ رحمتى مورد انتظار 5ـ سخنى كه به راه راستش كشد 6ـ یا سخنى كه او را از پستى برهاند 7ـ و ترك گناهان به خاطر شرم از خدا 8ـ یا تر

اوقات شرعی ماه جاری شهر سرخرود

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سرخرود در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرخرود ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سرخرود (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرخرود ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سرخرود
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٦:٣١١٣:٠٠:١٦١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٣:٣١٠٠:١٤:٥٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٥:١٠١٣:٠٠:٠١١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٤:٢٦٠٠:١٤:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٣:٥٠١٢:٥٩:٤٨١٩:٣٦:٢١١٩:٥٥:٢١٠٠:١٤:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٢٢:٣١١٢:٥٩:٣٤١٩:٣٧:١٤١٩:٥٦:١٥٠٠:١٣:٥٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٢١:١٢١٢:٥٩:٢١١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٧:١٠٠٠:١٣:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٩:٥٤١٢:٥٩:٠٩١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٨:٠٦٠٠:١٣:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٨:٣٧١٢:٥٨:٥٦١٩:٣٩:٥١١٩:٥٩:٠١٠٠:١٢:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٧:٢١١٢:٥٨:٤٤١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:٥٦٠٠:١٢:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٦:٠٥١٢:٥٨:٣٣١٩:٤١:٣٦٢٠:٠٠:٥١٠٠:١٢:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٤:٥١١٢:٥٨:٢٢١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠١:٤٧٠٠:١١:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١٣:٣٧١٢:٥٨:١٢١٩:٤٣:٢١٢٠:٠٢:٤٢٠٠:١١:٢٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٢:٢٤١٢:٥٨:٠٢١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٣:٣٧٠٠:١١:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١١:١٣١٢:٥٧:٥٢١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٤:٣٣٠٠:١٠:٤٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٢٠٠٦:١٠:٠٢١٢:٥٧:٤٣١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٥:٢٩٠٠:١٠:٢٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٨:٥٢١٢:٥٧:٣٥١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٦:٢٤٠٠:١٠:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٧:٤٤١٢:٥٧:٢٧١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٠٩:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٦:٣٦١٢:٥٧:١٩١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٨:١٥٠٠:٠٩:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٥:٣٠١٢:٥٧:١٢١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٩:١١٠٠:٠٩:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٤:٢٤١٢:٥٧:٠٦١٩:٥٠:٢٢٢٠:١٠:٠٦٠٠:٠٨:٥٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٢٨٠٦:٠٣:٢٠١٢:٥٧:٠١١٩:٥١:١٤٢٠:١١:٠٢٠٠:٠٨:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠٢:١٧١٢:٥٦:٥٥١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:٥٧٠٠:٠٨:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٣٨٠٦:٠١:١٦١٢:٥٦:٥١١٩:٥٢:٥٨٢٠:١٢:٥٣٠٠:٠٨:٠٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:١٥٠٦:٠٠:١٦١٢:٥٦:٤٧١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٣:٤٨٠٠:٠٧:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:٥٣٠٥:٥٩:١٧١٢:٥٦:٤٣١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٤:٤٣٠٠:٠٧:٣٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٨:١٩١٢:٥٦:٤١١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٥:٣٨٠٠:٠٧:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٩:١٣٠٥:٥٧:٢٢١٢:٥٦:٣٨١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٦:٣٣٠٠:٠٧:١٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:٥٤٠٥:٥٦:٢٧١٢:٥٦:٣٧١٩:٥٧:١٧٢٠:١٧:٢٨٠٠:٠٦:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٣٧٠٥:٥٥:٣٤١٢:٥٦:٣٦١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٨:٢٢٠٠:٠٦:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٢٢٠٥:٥٤:٤٢١٢:٥٦:٣٥١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٩:١٦٠٠:٠٦:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرخرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرخرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرخرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرخرود

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سرخرود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سرخرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرخرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سرخرود

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سرخرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سرخرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سرخرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سرخرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرخرود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرخرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر سرخرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرخرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرخرود

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سرخرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرخرود شهر سرخرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرخرود شهر سرخرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سرخرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرخرود برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سرخرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرخرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرخرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سرخرود

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١١٠٥:٤٨:١٤١١:٥٢:٥٠١٧:٥٦:٥٢١٨:١٥:٠٨٢٣:١٠:٢٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٤٩:٠٢١١:٥٢:٢٩١٧:٥٥:٢١١٨:١٣:٣٨٢٣:١٠:١٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٤٩:٥١١١:٥٢:٠٨١٧:٥٣:٥١١٨:١٢:٠٧٢٣:٠٩:٥٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٣٠٥:٥٠:٤٠١١:٥١:٤٨١٧:٥٢:٢١١٨:١٠:٣٧٢٣:٠٩:٣٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٦٠٥:٥١:٢٩١١:٥١:٢٧١٧:٥٠:٥٠١٨:٠٩:٠٧٢٣:٠٩:١٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٥٢:١٨١١:٥١:٠٦١٧:٤٩:٢١١٨:٠٧:٣٧٢٣:٠٨:٥٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٣:٠٧١١:٥٠:٤٦١٧:٤٧:٥١١٨:٠٦:٠٧٢٣:٠٨:٣٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٣:٥٦١١:٥٠:٢٦١٧:٤٦:٢٢١٨:٠٤:٣٨٢٣:٠٨:١٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٧٠٥:٥٤:٤٦١١:٥٠:٠٧١٧:٤٤:٥٣١٨:٠٣:٠٩٢٣:٠٨:٠١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٠٠٥:٥٥:٣٦١١:٤٩:٤٧١٧:٤٣:٢٤١٨:٠١:٤١٢٣:٠٧:٤٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٢٠٥:٥٦:٢٦١١:٤٩:٢٨١٧:٤١:٥٦١٨:٠٠:١٣٢٣:٠٧:٢٥
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٤٠٥:٥٧:١٧١١:٤٩:٠٩١٧:٤٠:٢٨١٧:٥٨:٤٦٢٣:٠٧:٠٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٥٨:٠٧١١:٤٨:٥١١٧:٣٩:٠٠١٧:٥٧:١٩٢٣:٠٦:٤٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٧٠٥:٥٨:٥٨١١:٤٨:٣٢١٧:٣٧:٣٣١٧:٥٥:٥٢٢٣:٠٦:٣١
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٩٠٥:٥٩:٤٩١١:٤٨:١٥١٧:٣٦:٠٧١٧:٥٤:٢٧٢٣:٠٦:١٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠٠:٤١١١:٤٧:٥٧١٧:٣٤:٤١١٧:٥٣:٠١٢٣:٠٥:٥٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠١:٣٣١١:٤٧:٤٠١٧:٣٣:١٥١٧:٥١:٣٧٢٣:٠٥:٤٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٤٠٦:٠٢:٢٥١١:٤٧:٢٤١٧:٣١:٥٠١٧:٥٠:١٣٢٣:٠٥:٢٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠٣:١٧١١:٤٧:٠٨١٧:٣٠:٢٦١٧:٤٨:٥٠٢٣:٠٥:٠٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٧٠٦:٠٤:١٠١١:٤٦:٥٣١٧:٢٩:٠٢١٧:٤٧:٢٧٢٣:٠٤:٥١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٥:٠٣١١:٤٦:٣٨١٧:٢٧:٣٩١٧:٤٦:٠٥٢٣:٠٤:٣٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٥:٥٧١١:٤٦:٢٣١٧:٢٦:١٧١٧:٤٤:٤٤٢٣:٠٤:١٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٠٦:٥١١١:٤٦:٠٩١٧:٢٤:٥٦١٧:٤٣:٢٤٢٣:٠٤:٠٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٣٠٦:٠٧:٤٥١١:٤٥:٥٦١٧:٢٣:٣٥١٧:٤٢:٠٥٢٣:٠٣:٥٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٠٨:٤٠١١:٤٥:٤٣١٧:٢٢:١٥١٧:٤٠:٤٧٢٣:٠٣:٣٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٠٩:٣٥١١:٤٥:٣١١٧:٢٠:٥٦١٧:٣٩:٢٩٢٣:٠٣:٢٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٠:٣٠١١:٤٥:١٩١٧:١٩:٣٨١٧:٣٨:١٢٢٣:٠٣:٠٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١١:٢٦١١:٤٥:٠٩١٧:١٨:٢١١٧:٣٦:٥٧٢٣:٠٢:٥٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٢:٢٢١١:٤٤:٥٨١٧:١٧:٠٤١٧:٣٥:٤٢٢٣:٠٢:٤٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٣:١٨١١:٤٤:٤٩١٧:١٥:٤٩١٧:٣٤:٢٨٢٣:٠٢:٣٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سرخرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سرخرود شهر سرخرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سرخرود شهر سرخرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سرخرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرخرود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سرخرود

سرخرود یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر مرکز بخش سرخ‌رود شهرستان محمودآباد است. جمعیت بومی این شهر حدود دوازده هزار نفر است

شهر سرخرود در ویکیپدیا

شهر سرخرود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سرخرود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سرخرود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سرخرود بر روی نقشه

شهر سرخرود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سرخرود

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سرخرود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سرخرود
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سرخرود + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر سرخرود + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سرخرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سرخرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سرخرود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سرخرود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سرخرود رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق سرخرود
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرخرود
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرخرود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سرخرود
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سرخرود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرخرود دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سرخرود
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سرخرود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سرخرود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو