جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سرخاب

بارز | لردگان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز سرخاب


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٠٢
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٥٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٥٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٢٤
نیمه شب: ٠٠:١٨:٢٤

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرخاب (شهرستان لردگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای سرخاب)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سرخاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سرخاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

وین دایر
هرچه خانه‌ی دل را از آرامش بیشتر لبریز كنید، آسیب‌پذیری‌تان در برابر دشمنی و بدخواهی دیگران كمتر می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرخاب

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرخاب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرخاب ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سرخاب (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرخاب ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرخاب ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٨:١٨٠٦:٤١:١٨١٣:٠٨:٤٠١٩:٣٦:٣١١٩:٥٤:١١٠٠:٢٦:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٦:٥٧٠٦:٤٠:٠٩١٣:٠٨:٢٥١٩:٣٧:١١١٩:٥٤:٥٣٠٠:٢٦:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٣٥٠٦:٣٩:٠٠١٣:٠٨:١١١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٥:٣٦٠٠:٢٦:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:١٤٠٦:٣٧:٥٢١٣:٠٧:٥٧١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:١٨٠٠:٢٥:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٦:٤٤١٣:٠٧:٤٤١٩:٣٩:١٣١٩:٥٧:٠١٠٠:٢٥:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٥:٣٧١٣:٠٧:٣١١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٧:٤٤٠٠:٢٥:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:١٢٠٦:٣٤:٣١١٣:٠٧:١٨١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:٢٧٠٠:٢٤:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٣:٢٥١٣:٠٧:٠٦١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:١٠٠٠:٢٤:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٣٢:٢٠١٣:٠٦:٥٤١٩:٤١:٥٦١٩:٥٩:٥٣٠٠:٢٤:٠٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣١:١٦١٣:٠٦:٤٣١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٢٣:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٣٠:١٣١٣:٠٦:٣٢١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٢٠٠٠:٢٣:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٢٩:١١١٣:٠٦:٢١١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٢:٠٣٠٠:٢٣:١٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٨:٠٩١٣:٠٦:١١١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٢٢:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٧:٠٩١٣:٠٦:٠٢١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٣٠٠٠:٢٢:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٦:٠٩١٣:٠٥:٥٣١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:١٤٠٠:٢٢:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٥:١١١٣:٠٥:٤٤١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٤:٥٨٠٠:٢٢:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٤:١٣١٣:٠٥:٣٦١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٥:٤٢٠٠:٢١:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٣:١٦١٣:٠٥:٢٩١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٢٦٠٠:٢١:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٢:٢١١٣:٠٥:٢٢١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:١١٠٠:٢١:١٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢١:٢٦١٣:٠٥:١٦١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٢١:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٠:٣٣١٣:٠٥:١٠١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٢٠:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٥:٠٥١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٢٠:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٥:٠٠١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:٠٨٠٠:٢٠:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٤:٥٦١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:٥٢٠٠:٢٠:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٧:١٠١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٣٧٠٠:٢٠:٠٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٤:٥٠١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٢١٠٠:١٩:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٥:٣٦١٣:٠٤:٤٨١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٠٥٠٠:١٩:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٤:٥١١٣:٠٤:٤٦١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٥٠٠٠:١٩:٣٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٥٨٠٦:١٤:٠٧١٣:٠٤:٤٥١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٩:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سرخاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سرخاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سرخاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرخاب

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سرخاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرخاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرخاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سرخاب

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرخاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سرخاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سرخاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرخاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرخاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرخاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرخاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرخاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرخاب

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٥:٠١٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢١:٠٩٠٠:١٨:٢٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٧:٥٣١٣:٠٥:٠٦٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢١:٥٠٠٠:١٨:٢٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٧:٢٤١٣:٠٥:١١٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:٣١٠٠:١٨:٢٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٦:٥٧١٣:٠٥:١٧٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٣:١١٠٠:١٨:٢٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٥:٢٣٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٣:٥١٠٠:١٨:٢١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٥:٣٠٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:٣٠٠٠:١٨:٢١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٥:٤٤١٣:٠٥:٣٧٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٥:٠٩٠٠:١٨:٢١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٥:٤٤٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٤٧٠٠:١٨:٢٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٥:٥٢٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٦:٢٤٠٠:١٨:٢٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٦:٠٠٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٧:٠٠٠٠:١٨:٢٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٤:٢٧١٣:٠٦:٠٩٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:٣٦٠٠:١٨:٢٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٤:١١١٣:٠٦:١٨٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٨:١١٠٠:١٨:٣٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٣:٥٧١٣:٠٦:٢٨٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٨:٤٥٠٠:١٨:٣٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٢٠٦:٠٣:٤٥١٣:٠٦:٣٨٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:١٩٠٠:١٨:٤٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٠٠٦:٠٣:٣٣١٣:٠٦:٤٨٢٠:١٠:١٤٢٠:٢٩:٥١٠٠:١٨:٤٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٠٠٦:٠٣:٢٤١٣:٠٦:٥٨٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:٢٣٠٠:١٨:٥٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠٣:١٥١٣:٠٧:٠٩٢٠:١١:١٤٢٠:٣٠:٥٣٠٠:١٨:٥٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٥٠٦:٠٣:٠٩١٣:٠٧:٢٠٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:٢٣٠٠:١٩:٠٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣١٠٦:٠٣:٠٣١٣:٠٧:٣٢٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣١:٥١٠٠:١٩:١٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٩٠٦:٠٣:٠٠١٣:٠٧:٤٣٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٢:١٩٠٠:١٩:٢٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٩٠٦:٠٢:٥٧١٣:٠٧:٥٥٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٢:٤٥٠٠:١٩:٣١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٦:٠٢:٥٦١٣:٠٨:٠٧٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٣:١١٠٠:١٩:٤٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٥٠٦:٠٢:٥٧١٣:٠٨:٢٠٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٣٥٠٠:١٩:٥٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥١٠٦:٠٢:٥٩١٣:٠٨:٣٢٢٠:١٤:١١٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٢٠:٠١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٠٠٦:٠٣:٠٢١٣:٠٨:٤٥٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٢٠:١١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٠٠٦:٠٣:٠٧١٣:٠٨:٥٨٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٤:٤١٠٠:٢٠:٢٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٢٠٦:٠٣:١٣١٣:٠٩:١١٢٠:١٥:١٢٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٢٠:٣٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٧٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٩:٢٤٢٠:١٥:٣٠٢٠:٣٥:١٩٠٠:٢٠:٤٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠٣:٢٩١٣:٠٩:٣٧٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٢٠:٥٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٣:٤٠١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٥:٥١٠٠:٢١:١٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠٣:٥١١٣:١٠:٠٣٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٢١:٢٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سرخاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرخاب روستای سرخاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرخاب روستای سرخاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرخاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرخاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرخاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرخاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرخاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرخاب

روستای سرخاب بر روی نقشه

روستای سرخاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرخاب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرخاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرخاب
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سرخاب + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای سرخاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سرخاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرخاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرخاب رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق سرخاب
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرخاب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سرخاب دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرخاب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سرخاب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سرخاب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرخاب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرخاب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرخاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو