جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سرحدی

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سرحدی


اذان صبح: ٠٣:٤٤:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٥:١٩:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٢٢:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٥٠
اذان مغرب: ١٩:٤٤:١٩
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٤١

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرحدی (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای سرحدی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سرحدی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سرحدی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
دانایی بسیار داشتن ما را جوان نگه می دارد، اما بایستی این را نیز برتابیم كه از این بابت ما را پیرتر از آنچه هستیم بپندارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرحدی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرحدی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرحدی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سرحدی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرحدی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرحدی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٤٤٠٥:٥٧:١١١٢:٢٤:٠١١٨:٥١:٢٠١٩:٠٨:٥٤٢٣:٤٢:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٢٣٠٥:٥٦:٠٣١٢:٢٣:٤٧١٨:٥١:٥٩١٩:٠٩:٣٥٢٣:٤٢:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٠٣٠٥:٥٤:٥٥١٢:٢٣:٣٢١٨:٥٢:٣٩١٩:١٠:١٧٢٣:٤١:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٤٣٠٥:٥٣:٤٧١٢:٢٣:١٨١٨:٥٣:١٨١٩:١٠:٥٨٢٣:٤١:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٢:٤١١٢:٢٣:٠٥١٨:٥٣:٥٨١٩:١١:٤٠٢٣:٤١:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥١:٣٥١٢:٢٢:٥٢١٨:٥٤:٣٨١٩:١٢:٢١٢٣:٤٠:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٤٦٠٥:٥٠:٣٠١٢:٢٢:٣٩١٨:٥٥:١٧١٩:١٣:٠٣٢٣:٤٠:٢٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٤٩:٢٥١٢:٢٢:٢٧١٨:٥٥:٥٧١٩:١٣:٤٥٢٣:٤٠:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:١٠٠٥:٤٨:٢٢١٢:٢٢:١٥١٨:٥٦:٣٧١٩:١٤:٢٧٢٣:٣٩:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٤٧:١٩١٢:٢٢:٠٤١٨:٥٧:١٧١٩:١٥:٠٩٢٣:٣٩:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٣٧٠٥:٤٦:١٦١٢:٢١:٥٣١٨:٥٧:٥٧١٩:١٥:٥٢٢٣:٣٩:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٢١٠٥:٤٥:١٥١٢:٢١:٤٢١٨:٥٨:٣٧١٩:١٦:٣٤٢٣:٣٨:٥٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٠٦٠٥:٤٤:١٥١٢:٢١:٣٢١٨:٥٩:١٨١٩:١٧:١٦٢٣:٣٨:٣٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٥١٠٥:٤٣:١٥١٢:٢١:٢٣١٨:٥٩:٥٨١٩:١٧:٥٩٢٣:٣٨:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٣٧٠٥:٤٢:١٧١٢:٢١:١٤١٩:٠٠:٣٨١٩:١٨:٤٢٢٣:٣٨:٠١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٢٤٠٥:٤١:١٩١٢:٢١:٠٥١٩:٠١:١٩١٩:١٩:٢٥٢٣:٣٧:٤٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:١٢٠٥:٤٠:٢٢١٢:٢٠:٥٧١٩:٠١:٥٩١٩:٢٠:٠٨٢٣:٣٧:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:٠١٠٥:٣٩:٢٧١٢:٢٠:٥٠١٩:٠٢:٤٠١٩:٢٠:٥١٢٣:٣٧:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٥٠٠٥:٣٨:٣٢١٢:٢٠:٤٣١٩:٠٣:٢١١٩:٢١:٣٤٢٣:٣٧:٠١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٤١٠٥:٣٧:٣٨١٢:٢٠:٣٧١٩:٠٤:٠٢١٩:٢٢:١٧٢٣:٣٦:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٣٢٠٥:٣٦:٤٦١٢:٢٠:٣١١٩:٠٤:٤٢١٩:٢٣:٠١٢٣:٣٦:٣٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٢٥٠٥:٣٥:٥٤١٢:٢٠:٢٦١٩:٠٥:٢٣١٩:٢٣:٤٤٢٣:٣٦:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:١٨٠٥:٣٥:٠٤١٢:٢٠:٢١١٩:٠٦:٠٤١٩:٢٤:٢٧٢٣:٣٦:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:١٢٠٥:٣٤:١٥١٢:٢٠:١٧١٩:٠٦:٤٥١٩:٢٥:١١٢٣:٣٥:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٣٣:٢٧١٢:٢٠:١٤١٩:٠٧:٢٦١٩:٢٥:٥٤٢٣:٣٥:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٠٥٠٥:٣٢:٤٠١٢:٢٠:١١١٩:٠٨:٠٧١٩:٢٦:٣٧٢٣:٣٥:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٠٣٠٥:٣١:٥٥١٢:٢٠:٠٩١٩:٠٨:٤٧١٩:٢٧:٢١٢٣:٣٥:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٠٢٠٥:٣١:١٠١٢:٢٠:٠٧١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٨:٠٤٢٣:٣٥:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٠٢٠٥:٣٠:٢٧١٢:٢٠:٠٦١٩:١٠:٠٩١٩:٢٨:٤٧٢٣:٣٥:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سرحدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سرحدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سرحدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرحدی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سرحدی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرحدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرحدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سرحدی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرحدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سرحدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سرحدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرحدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرحدی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرحدی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرحدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرحدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرحدی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٧٠٥:٢٤:٥٠١٢:٢٠:٢٢١٩:١٦:١٤١٩:٣٥:١٥٢٣:٣٤:١٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٢٠٥:٢٤:٢١١٢:٢٠:٢٧١٩:١٦:٥٢١٩:٣٥:٥٥٢٣:٣٤:١١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٩٠٥:٢٣:٥٣١٢:٢٠:٣٢١٩:١٧:٣٠١٩:٣٦:٣٥٢٣:٣٤:٠٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٨٠٥:٢٣:٢٦١٢:٢٠:٣٨١٩:١٨:٠٧١٩:٣٧:١٥٢٣:٣٤:٠٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠٨٠٥:٢٣:٠١١٢:٢٠:٤٤١٩:١٨:٤٤١٩:٣٧:٥٤٢٣:٣٤:٠٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٠٠٥:٢٢:٣٧١٢:٢٠:٥٠١٩:١٩:٢٠١٩:٣٨:٣٢٢٣:٣٤:٠٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٥٤٠٥:٢٢:١٥١٢:٢٠:٥٧١٩:١٩:٥٦١٩:٣٩:١٠٢٣:٣٤:٠٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٩٠٥:٢١:٥٤١٢:٢١:٠٥١٩:٢٠:٣١١٩:٣٩:٤٧٢٣:٣٤:٠٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٦٠٥:٢١:٣٥١٢:٢١:١٣١٩:٢١:٠٦١٩:٤٠:٢٤٢٣:٣٤:١١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٦٠٥:٢١:١٧١٢:٢١:٢١١٩:٢١:٤٠١٩:٤١:٠٠٢٣:٣٤:١٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٧٠٥:٢١:٠٠١٢:٢١:٣٠١٩:٢٢:١٤١٩:٤١:٣٥٢٣:٣٤:١٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٩٠٥:٢٠:٤٥١٢:٢١:٣٩١٩:٢٢:٤٦١٩:٤٢:١٠٢٣:٣٤:٢٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٤٠٥:٢٠:٣٢١٢:٢١:٤٨١٩:٢٣:١٨١٩:٤٢:٤٣٢٣:٣٤:٢٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣١٠٥:٢٠:١٩١٢:٢١:٥٨١٩:٢٣:٥٠١٩:٤٣:١٦٢٣:٣٤:٢٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٩٠٥:٢٠:٠٩١٢:٢٢:٠٨١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٣:٤٨٢٣:٣٤:٣٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٠٠٥:١٩:٥٩١٢:٢٢:١٩١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٤:١٩٢٣:٣٤:٤١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٢٠٥:١٩:٥١١٢:٢٢:٣٠١٩:٢٥:١٩١٩:٤٤:٤٩٢٣:٣٤:٤٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٧٠٥:١٩:٤٥١٢:٢٢:٤١١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٥:١٩٢٣:٣٤:٥٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٣٠٥:١٩:٤٠١٢:٢٢:٥٢١٩:٢٦:١٤١٩:٤٥:٤٧٢٣:٣٥:٠٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٢٠٥:١٩:٣٦١٢:٢٣:٠٤١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٦:١٤٢٣:٣٥:١١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٢٠٥:١٩:٣٤١٢:٢٣:١٦١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٦:٤٠٢٣:٣٥:٢٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٥٠٥:١٩:٣٤١٢:٢٣:٢٨١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٧:٠٦٢٣:٣٥:٢٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٩٠٥:١٩:٣٤١٢:٢٣:٤٠١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٧:٣٠٢٣:٣٥:٣٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٦٠٥:١٩:٣٧١٢:٢٣:٥٣١٩:٢٨:١٥١٩:٤٧:٥٣٢٣:٣٥:٤٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٤٠٥:١٩:٤٠١٢:٢٤:٠٦١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٨:١٤٢٣:٣٦:٠٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٥٠٥:١٩:٤٥١٢:٢٤:١٨١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٨:٣٥٢٣:٣٦:١٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٧٠٥:١٩:٥١١٢:٢٤:٣١١٩:٢٩:١٥١٩:٤٨:٥٤٢٣:٣٦:٢٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٢٠٥:١٩:٥٩١٢:٢٤:٤٤١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٩:١٢٢٣:٣٦:٣٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٨٠٥:٢٠:٠٨١٢:٢٤:٥٧١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٩:٢٩٢٣:٣٦:٤٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٧٠٥:٢٠:١٨١٢:٢٥:١١١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٩:٤٥٢٣:٣٧:٠١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٧٠٥:٢٠:٢٩١٢:٢٥:٢٤١٩:٣٠:١٩١٩:٤٩:٥٩٢٣:٣٧:١٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سرحدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرحدی روستای سرحدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سرحدی روستای سرحدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرحدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرحدی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرحدی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرحدی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرحدی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرحدی

روستای سرحدی بر روی نقشه

روستای سرحدی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرحدی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرحدی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرحدی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سرحدی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای سرحدی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سرحدی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرحدی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرحدی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق سرحدی
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سرحدی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سرحدی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سرحدی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سرحدی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرحدی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرحدی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق سرحدی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرحدی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو