جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سرحدی

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سرحدی


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٤٥
اذان ظهر: ١١:٠٨:٤٦
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٢٣
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٤٥
نیمه شب: ٢٢:٢٩:١٤

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرحدی (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای سرحدی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای سرحدی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرحدی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرحدی

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرحدی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرحدی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سرحدی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرحدی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرحدی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٤٥:٠١١٢:٢١:٤١١٨:٥٨:٤٨١٩:١٦:٤٥٢٣:٣٨:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٤٨٠٥:٤٤:٠١١٢:٢١:٣١١٨:٥٩:٢٨١٩:١٧:٢٨٢٣:٣٨:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٣٤٠٥:٤٣:٠٢١٢:٢١:٢٢١٩:٠٠:٠٩١٩:١٨:١١٢٣:٣٨:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٢١٠٥:٤٢:٠٣١٢:٢١:١٣١٩:٠٠:٥٠١٩:١٨:٥٤٢٣:٣٧:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٠٨٠٥:٤١:٠٦١٢:٢١:٠٥١٩:٠١:٣٠١٩:١٩:٣٧٢٣:٣٧:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٥٦٠٥:٤٠:١٠١٢:٢٠:٥٧١٩:٠٢:١١١٩:٢٠:٢٠٢٣:٣٧:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٤٥٠٥:٣٩:١٤١٢:٢٠:٥٠١٩:٠٢:٥٢١٩:٢١:٠٣٢٣:٣٧:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٣٤٠٥:٣٨:٢٠١٢:٢٠:٤٣١٩:٠٣:٣٢١٩:٢١:٤٦٢٣:٣٦:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٢٥٠٥:٣٧:٢٧١٢:٢٠:٣٧١٩:٠٤:١٣١٩:٢٢:٢٩٢٣:٣٦:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:١٧٠٥:٣٦:٣٤١٢:٢٠:٣١١٩:٠٤:٥٤١٩:٢٣:١٣٢٣:٣٦:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٣٥:٤٣١٢:٢٠:٢٦١٩:٠٥:٣٤١٩:٢٣:٥٦٢٣:٣٦:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٠٣٠٥:٣٤:٥٣١٢:٢٠:٢١١٩:٠٦:١٥١٩:٢٤:٣٩٢٣:٣٦:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٥٨٠٥:٣٤:٠٤١٢:٢٠:١٧١٩:٠٦:٥٦١٩:٢٥:٢٢٢٣:٣٥:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٣٣:١٦١٢:٢٠:١٤١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٦:٠٥٢٣:٣٥:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٣٢:٣٠١٢:٢٠:١١١٩:٠٨:١٧١٩:٢٦:٤٨٢٣:٣٥:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٣١:٤٤١٢:٢٠:٠٩١٩:٠٨:٥٨١٩:٢٧:٣٢٢٣:٣٥:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٤٨٠٥:٣١:٠٠١٢:٢٠:٠٧١٩:٠٩:٣٨١٩:٢٨:١٥٢٣:٣٥:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٤٨٠٥:٣٠:١٧١٢:٢٠:٠٦١٩:١٠:١٩١٩:٢٨:٥٧٢٣:٣٥:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٥٠٠٥:٢٩:٣٦١٢:٢٠:٠٦١٩:١٠:٥٩١٩:٢٩:٤٠٢٣:٣٤:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٥٤٠٥:٢٨:٥٥١٢:٢٠:٠٦١٩:١١:٣٩١٩:٣٠:٢٣٢٣:٣٤:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٥٨٠٥:٢٨:١٦١٢:٢٠:٠٦١٩:١٢:١٩١٩:٣١:٠٥٢٣:٣٤:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٠٤٠٥:٢٧:٣٨١٢:٢٠:٠٨١٩:١٢:٥٩١٩:٣١:٤٨٢٣:٣٤:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:١٢٠٥:٢٧:٠٢١٢:٢٠:٠٩١٩:١٣:٣٨١٩:٣٢:٣٠٢٣:٣٤:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٢١٠٥:٢٦:٢٧١٢:٢٠:١٢١٩:١٤:١٨١٩:٣٣:١١٢٣:٣٤:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٣١٠٥:٢٥:٥٣١٢:٢٠:١٥١٩:١٤:٥٧١٩:٣٣:٥٣٢٣:٣٤:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٤٣٠٥:٢٥:٢١١٢:٢٠:١٨١٩:١٥:٣٥١٩:٣٤:٣٤٢٣:٣٤:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٥٧٠٥:٢٤:٥٠١٢:٢٠:٢٢١٩:١٦:١٤١٩:٣٥:١٥٢٣:٣٤:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:١٢٠٥:٢٤:٢١١٢:٢٠:٢٧١٩:١٦:٥٢١٩:٣٥:٥٥٢٣:٣٤:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٢٩٠٥:٢٣:٥٣١٢:٢٠:٣٢١٩:١٧:٣٠١٩:٣٦:٣٥٢٣:٣٤:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرحدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرحدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرحدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرحدی

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای سرحدی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرحدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرحدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای سرحدی

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرحدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای سرحدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای سرحدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرحدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرحدی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سرحدی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سرحدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرحدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سرحدی

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٥٥٠٥:١٢:١٢١١:١٦:١٥١٧:١٩:٤٩١٧:٣٦:٥٥٢٢:٣٦:٤٢
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٣٤٠٥:١٢:٤٨١١:١٥:٥٤١٧:١٨:٣٢١٧:٣٥:٣٨٢٢:٣٦:٢٣
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:١٣٠٥:١٣:٢٣١١:١٥:٣٣١٧:١٧:١٥١٧:٣٤:٢١٢٢:٣٦:٠٣
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٥٢٠٥:١٣:٥٨١١:١٥:١٢١٧:١٥:٥٨١٧:٣٣:٠٤٢٢:٣٥:٤٤
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٣١٠٥:١٤:٣٤١١:١٤:٥٢١٧:١٤:٤٢١٧:٣١:٤٨٢٢:٣٥:٢٥
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠٩٠٥:١٥:١٠١١:١٤:٣٢١٧:١٣:٢٥١٧:٣٠:٣١٢٢:٣٥:٠٦
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٤٧٠٥:١٥:٤٦١١:١٤:١٢١٧:١٢:٠٩١٧:٢٩:١٥٢٢:٣٤:٤٧
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٦٠٥:١٦:٢٢١١:١٣:٥٢١٧:١٠:٥٣١٧:٢٨:٠٠٢٢:٣٤:٢٩
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٠٤٠٥:١٦:٥٩١١:١٣:٣٢١٧:٠٩:٣٨١٧:٢٦:٤٥٢٢:٣٤:١٠
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٤٢٠٥:١٧:٣٦١١:١٣:١٣١٧:٠٨:٢٣١٧:٢٥:٣٠٢٢:٣٣:٥١
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٠٠٥:١٨:١٣١١:١٢:٥٤١٧:٠٧:٠٨١٧:٢٤:١٥٢٢:٣٣:٣٣
١٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٥٨٠٥:١٨:٥٠١١:١٢:٣٥١٧:٠٥:٥٣١٧:٢٣:٠١٢٢:٣٣:١٤
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٣٥٠٥:١٩:٢٧١١:١٢:١٧١٧:٠٤:٣٩١٧:٢١:٤٨٢٢:٣٢:٥٦
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:١٣٠٥:٢٠:٠٥١١:١١:٥٩١٧:٠٣:٢٦١٧:٢٠:٣٥٢٢:٣٢:٣٨
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٥١٠٥:٢٠:٤٣١١:١١:٤١١٧:٠٢:١٣١٧:١٩:٢٢٢٢:٣٢:٢١
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٩٠٥:٢١:٢١١١:١١:٢٤١٧:٠١:٠٠١٧:١٨:١٠٢٢:٣٢:٠٣
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٦٠٥:٢٢:٠٠١١:١١:٠٧١٦:٥٩:٤٨١٧:١٦:٥٩٢٢:٣١:٤٦
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٤٠٥:٢٢:٣٩١١:١٠:٥١١٦:٥٨:٣٦١٧:١٥:٤٨٢٢:٣١:٢٩
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٢٠٥:٢٣:١٨١١:١٠:٣٥١٦:٥٧:٢٥١٧:١٤:٣٨٢٢:٣١:١٣
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٠٠٥:٢٣:٥٨١١:١٠:٢٠١٦:٥٦:١٥١٧:١٣:٢٩٢٢:٣٠:٥٦
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٨٠٥:٢٤:٣٨١١:١٠:٠٥١٦:٥٥:٠٥١٧:١٢:٢٠٢٢:٣٠:٤٠
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٦٠٥:٢٥:١٨١١:٠٩:٥٠١٦:٥٣:٥٦١٧:١١:١٢٢٢:٣٠:٢٥
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٢٥:٥٨١١:٠٩:٣٦١٦:٥٢:٤٨١٧:١٠:٠٥٢٢:٣٠:١٠
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٢٦:٣٩١١:٠٩:٢٣١٦:٥١:٤٠١٧:٠٨:٥٩٢٢:٢٩:٥٥
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٠٠٥:٢٧:٢١١١:٠٩:١٠١٦:٥٠:٣٤١٧:٠٧:٥٣٢٢:٢٩:٤١
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٢٨:٠٣١١:٠٨:٥٨١٦:٤٩:٢٨١٧:٠٦:٤٩٢٢:٢٩:٢٧
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٢٨:٤٥١١:٠٨:٤٦١٦:٤٨:٢٣١٧:٠٥:٤٥٢٢:٢٩:١٤
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٦٠٥:٢٩:٢٧١١:٠٨:٣٥١٦:٤٧:١٨١٧:٠٤:٤٢٢٢:٢٩:٠٢
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٥٠٥:٣٠:١٠١١:٠٨:٢٥١٦:٤٦:١٥١٧:٠٣:٤٠٢٢:٢٨:٥٠
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٢٤٠٥:٣٠:٥٤١١:٠٨:١٦١٦:٤٥:١٣١٧:٠٢:٣٩٢٢:٢٨:٣٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سرحدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سرحدی روستای سرحدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سرحدی روستای سرحدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرحدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرحدی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرحدی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرحدی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرحدی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرحدی

روستای سرحدی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرحدی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرحدی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرحدی
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای سرحدی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای سرحدی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرحدی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرحدی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرحدی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سرحدی
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرحدی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سرحدی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ سرحدی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرحدی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرحدی
زمان پخش اذان زنده به افق سرحدی
افق شرعی امروز فردا سرحدی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرحدی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو