جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سرتنگ حمام سفلی

ارکوازی | ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز سرتنگ حمام سفلی


اذان صبح: ٠٥:٤٧:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٧:١٠:٥٥
اذان ظهر: ١٣:٢٨:٢٥
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:٢٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:١٧
نیمه شب: ٠٠:٤٦:٢١

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرتنگ حمام سفلی (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ روستای سرتنگ حمام سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای سرتنگ حمام سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرتنگ حمام سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

جبران خلیل جبران
كوه در نزد كوهنورد، بزرگتر و بهتر آشكار می‌شود تا اینكه آن را از دشتی دور ببیند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرتنگ حمام سفلی

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرتنگ حمام سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرتنگ حمام سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سرتنگ حمام سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرتنگ حمام سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرتنگ حمام سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٤:٠٨٠٦:٤٢:٢٧١٣:٢٢:٥١٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٣٨:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٤٥٠٦:٤١:٢٢١٣:٢٢:٤١٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٣:٠٨٠٠:٣٧:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:٢٣٠٦:٤٠:١٧١٣:٢٢:٣٢٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٣٧:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٠:٠٢٠٦:٣٩:١٣١٣:٢٢:٢٣٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٤:٤٦٠٠:٣٧:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٨:١٠١٣:٢٢:١٥٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٥:٣٤٠٠:٣٧:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣٧:٠٩١٣:٢٢:٠٧٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٣٦:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣٦:٠٨١٣:٢٢:٠٠٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:١٢٠٠:٣٦:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٣٥:٠٨١٣:٢١:٥٤٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٨:٠١٠٠:٣٦:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٣٤:١٠١٣:٢١:٤٧٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٨:٤٩٠٠:٣٦:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:١٢٠٦:٣٣:١٢١٣:٢١:٤٢٢٠:١٠:٤٠٢٠:٢٩:٣٨٠٠:٣٥:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٣٢:١٦١٣:٢١:٣٧٢٠:١١:٢٦٢٠:٣٠:٢٧٠٠:٣٥:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٣١:٢١١٣:٢١:٣٢٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:١٥٠٠:٣٥:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٣٠:٢٧١٣:٢١:٢٨٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٣٥:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٩:٣٤١٣:٢١:٢٥٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٣٤:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٨:٤٣١٣:٢١:٢٢٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٣:٤١٠٠:٣٤:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٢٧:٥٢١٣:٢١:٢٠٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٣٤:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٧:٠٣١٣:٢١:١٨٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٥:١٧٠٠:٣٤:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢٦:١٦١٣:٢١:١٧٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٣٤:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٣٨٠٦:٢٥:٣٠١٣:٢١:١٦٢٠:١٧:٢٩٢٠:٣٦:٥٣٠٠:٣٤:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٤:٤٥١٣:٢١:١٧٢٠:١٨:١٤٢٠:٣٧:٤٠٠٠:٣٣:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢٤:٠١١٣:٢١:١٧٢٠:١٨:٥٨٢٠:٣٨:٢٧٠٠:٣٣:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٢٣:١٩١٣:٢١:١٩٢٠:١٩:٤٣٢٠:٣٩:١٤٠٠:٣٣:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٢٢:٣٩١٣:٢١:٢٠٢٠:٢٠:٢٦٢٠:٤٠:٠١٠٠:٣٣:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٢١:٥٩١٣:٢١:٢٣٢٠:٢١:١٠٢٠:٤٠:٤٧٠٠:٣٣:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٣٦٠٦:٢١:٢٢١٣:٢١:٢٦٢٠:٢١:٥٣٢٠:٤١:٣٣٠٠:٣٣:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٤١٠٦:٢٠:٤٥١٣:٢١:٢٩٢٠:٢٢:٣٦٢٠:٤٢:١٨٠٠:٣٣:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٢٠:١١١٣:٢١:٣٣٢٠:٢٣:١٨٢٠:٤٣:٠٣٠٠:٣٣:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٩:٣٧١٣:٢١:٣٨٢٠:٢٤:٠٠٢٠:٤٣:٤٨٠٠:٣٣:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٩:٠٦١٣:٢١:٤٣٢٠:٢٤:٤٢٢٠:٤٤:٣٢٠٠:٣٣:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرتنگ حمام سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرتنگ حمام سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرتنگ حمام سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرتنگ حمام سفلی

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای سرتنگ حمام سفلی

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرتنگ حمام سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرتنگ حمام سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای سرتنگ حمام سفلی

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٨:٠٦٠٧:٢٠:١٨١٣:٣٠:٣٠١٩:٤١:١٥١٩:٥٨:٥٧٠٠:٤٨:٥٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٦:٣٨٠٧:١٨:٥٧١٣:٣٠:١٢١٩:٤٢:٠٠١٩:٥٩:٤٢٠٠:٤٨:٣٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٥:٠٩٠٧:١٧:٣٧١٣:٢٩:٥٤١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٠:٢٨٠٠:٤٨:١٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٣:٤١٠٧:١٦:١٦١٣:٢٩:٣٦١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:١٤٠٠:٤٧:٥١
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٥٢:١٢٠٧:١٤:٥٥١٣:٢٩:١٨١٩:٤٤:١٤٢٠:٠١:٥٩٠٠:٤٧:٢٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٥٠:٤٣٠٧:١٣:٣٥١٣:٢٩:٠٠١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٤٧:٠٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٩:١٤٠٧:١٢:١٥١٣:٢٨:٤٣١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٣:٣١٠٠:٤٦:٤٤
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٧:٤٥٠٧:١٠:٥٥١٣:٢٨:٢٥١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:١٧٠٠:٤٦:٢١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٦:١٥٠٧:٠٩:٣٥١٣:٢٨:٠٧١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:٠٢٠٠:٤٥:٥٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٤:٤٦٠٧:٠٨:١٦١٣:٢٧:٥٠١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٤٥:٣٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٤٣:١٦٠٧:٠٦:٥٦١٣:٢٧:٣٢١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٤٥:١٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٤١:٤٧٠٧:٠٥:٣٨١٣:٢٧:١٥١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٤٤:٥٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٤٠:١٧٠٧:٠٤:١٩١٣:٢٦:٥٨١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٠٦٠٠:٤٤:٢٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٨:٤٨٠٧:٠٣:٠١١٣:٢٦:٤٢١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٤٤:٠٧
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٧:١٩٠٧:٠١:٤٤١٣:٢٦:٢٥١٩:٥١:٤٠٢٠:٠٩:٣٩٠٠:٤٣:٤٤
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٥:٤٩٠٧:٠٠:٢٧١٣:٢٦:٠٩١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٠:٢٥٠٠:٤٣:٢٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣٤:٢٠٠٦:٥٩:١٠١٣:٢٥:٥٣١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:١٢٠٠:٤٣:٠٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٣٢:٥١٠٦:٥٧:٥٤١٣:٢٥:٣٨١٩:٥٣:٥٤٢٠:١١:٥٩٠٠:٤٢:٣٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٣١:٢٣٠٦:٥٦:٣٩١٣:٢٥:٢٣١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٢:٤٦٠٠:٤٢:١٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥٥:٢٤١٣:٢٥:٠٨١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٣:٣٣٠٠:٤١:٥٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٨:٢٦٠٦:٥٤:١٠١٣:٢٤:٥٣١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٤:٢٠٠٠:٤١:٣٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٥٢:٥٦١٣:٢٤:٣٩١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٥:٠٧٠٠:٤١:١٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٢٥:٣١٠٦:٥١:٤٣١٣:٢٤:٢٥١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٥:٥٥٠٠:٤٠:٥٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٢٤:٠٤٠٦:٥٠:٣١١٣:٢٤:١٢١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٦:٤٢٠٠:٤٠:٣١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٤٩:١٩١٣:٢٣:٥٩١٩:٥٩:١١٢٠:١٧:٣٠٠٠:٤٠:١١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٢١:١١٠٦:٤٨:٠٩١٣:٢٣:٤٧١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٨:١٨٠٠:٣٩:٥١
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٦:٥٩١٣:٢٣:٣٥٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:٠٦٠٠:٣٩:٣١
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٨:٢٠٠٦:٤٥:٤٩١٣:٢٣:٢٣٢٠:٠١:٢٨٢٠:١٩:٥٥٠٠:٣٩:١٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٤:٤١١٣:٢٣:١٢٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢٠:٤٣٠٠:٣٨:٥٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٥:٣١٠٦:٤٣:٣٤١٣:٢٣:٠١٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢١:٣١٠٠:٣٨:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرتنگ حمام سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای سرتنگ حمام سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای سرتنگ حمام سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرتنگ حمام سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرتنگ حمام سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سرتنگ حمام سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرتنگ حمام سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرتنگ حمام سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سرتنگ حمام سفلی

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٢٨:٢٤١٢:٣٢:١٨١٨:٣٦:٤٣١٨:٥٤:٢٢٠٠:٢١:٠٢
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٥:٢٠٠٧:٢٧:٠٣١٣:٣٢:٠٠١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٥:٠٨٠٠:٥٠:٤٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:٥٤٠٧:٢٥:٤٢١٣:٣١:٤٢١٩:٣٨:١٤١٩:٥٥:٥٤٠٠:٥٠:٢١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:٢٨٠٧:٢٤:٢١١٣:٣١:٢٤١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٦:٤٠٠٠:٥٠:٠٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:٠١٠٧:٢٣:٠٠١٣:٣١:٠٦١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٧:٢٥٠٠:٤٩:٣٩
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٣٣٠٧:٢١:٣٩١٣:٣٠:٤٨١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:١١٠٠:٤٩:١٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٠٦٠٧:٢٠:١٨١٣:٣٠:٣٠١٩:٤١:١٥١٩:٥٨:٥٧٠٠:٤٨:٥٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٣٨٠٧:١٨:٥٧١٣:٣٠:١٢١٩:٤٢:٠٠١٩:٥٩:٤٢٠٠:٤٨:٣٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٠٩٠٧:١٧:٣٧١٣:٢٩:٥٤١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٠:٢٨٠٠:٤٨:١٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٤١٠٧:١٦:١٦١٣:٢٩:٣٦١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:١٤٠٠:٤٧:٥١
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:١٢٠٧:١٤:٥٥١٣:٢٩:١٨١٩:٤٤:١٤٢٠:٠١:٥٩٠٠:٤٧:٢٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٤٣٠٧:١٣:٣٥١٣:٢٩:٠٠١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٤٧:٠٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:١٤٠٧:١٢:١٥١٣:٢٨:٤٣١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٣:٣١٠٠:٤٦:٤٤
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٤٥٠٧:١٠:٥٥١٣:٢٨:٢٥١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:١٧٠٠:٤٦:٢١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٥٠٧:٠٩:٣٥١٣:٢٨:٠٧١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:٠٢٠٠:٤٥:٥٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٦٠٧:٠٨:١٦١٣:٢٧:٥٠١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٤٥:٣٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٦٠٧:٠٦:٥٦١٣:٢٧:٣٢١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٤٥:١٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٧٠٧:٠٥:٣٨١٣:٢٧:١٥١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٤٤:٥٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٧٠٧:٠٤:١٩١٣:٢٦:٥٨١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٠٦٠٠:٤٤:٢٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٨٠٧:٠٣:٠١١٣:٢٦:٤٢١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٤٤:٠٧
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٩٠٧:٠١:٤٤١٣:٢٦:٢٥١٩:٥١:٤٠٢٠:٠٩:٣٩٠٠:٤٣:٤٤
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٩٠٧:٠٠:٢٧١٣:٢٦:٠٩١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٠:٢٥٠٠:٤٣:٢٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٠٠٦:٥٩:١٠١٣:٢٥:٥٣١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:١٢٠٠:٤٣:٠٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥١٠٦:٥٧:٥٤١٣:٢٥:٣٨١٩:٥٣:٥٤٢٠:١١:٥٩٠٠:٤٢:٣٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٣٠٦:٥٦:٣٩١٣:٢٥:٢٣١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٢:٤٦٠٠:٤٢:١٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥٥:٢٤١٣:٢٥:٠٨١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٣:٣٣٠٠:٤١:٥٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٦٠٦:٥٤:١٠١٣:٢٤:٥٣١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٤:٢٠٠٠:٤١:٣٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٥٢:٥٦١٣:٢٤:٣٩١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٥:٠٧٠٠:٤١:١٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣١٠٦:٥١:٤٣١٣:٢٤:٢٥١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٥:٥٥٠٠:٤٠:٥٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٤٠٦:٥٠:٣١١٣:٢٤:١٢١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٦:٤٢٠٠:٤٠:٣١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٤٩:١٩١٣:٢٣:٥٩١٩:٥٩:١١٢٠:١٧:٣٠٠٠:٤٠:١١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سرتنگ حمام سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سرتنگ حمام سفلی روستای سرتنگ حمام سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای سرتنگ حمام سفلی روستای سرتنگ حمام سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرتنگ حمام سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرتنگ حمام سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرتنگ حمام سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرتنگ حمام سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرتنگ حمام سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرتنگ حمام سفلی

روستای سرتنگ حمام سفلی بر روی نقشه

روستای سرتنگ حمام سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرتنگ حمام سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرتنگ حمام سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرتنگ حمام سفلی
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای سرتنگ حمام سفلی + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای سرتنگ حمام سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرتنگ حمام سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرتنگ حمام سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرتنگ حمام سفلی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق سرتنگ حمام سفلی
افق شرعی امروز فردا سرتنگ حمام سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سرتنگ حمام سفلی
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرتنگ حمام سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرتنگ حمام سفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرتنگ حمام سفلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرتنگ حمام سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سرتنگ حمام سفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرتنگ حمام سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو