جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سربیشه

سربیشه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز سربیشه


اذان صبح: ٠٤:٤٨:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٢٨
اذان ظهر: ١١:٤٤:٣٥
غروب آفتاب: ١٧:٢٠:٠٧
اذان مغرب: ١٧:٣٧:٥٣
نیمه شب: ٢٣:٠٣:٥٥

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سربیشه (شهرستان سربیشه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ شهر سربیشه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر سربیشه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سربیشه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كلود برنار
انسان چیزی نمی‌آموزد، مگر با سفر از شناخته‌ها به ناشناخته‌ها.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سربیشه

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سربیشه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سربیشه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سربیشه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سربیشه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سربیشه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٥١:٠١١٢:٢٨:٥٤١٩:٠٧:١٧١٩:٢٥:٣٢٢٣:٤٥:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٠٦٠٥:٤٩:٥٧١٢:٢٨:٤٤١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٦:١٨٢٣:٤٤:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٤٧٠٥:٤٨:٥٣١٢:٢٨:٣٤١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٧:٠٤٢٣:٤٤:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٤٧:٥١١٢:٢٨:٢٥١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٧:٥٠٢٣:٤٤:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٩:١٠٠٥:٤٦:٥٠١٢:٢٨:١٦١٩:١٠:١١١٩:٢٨:٣٧٢٣:٤٤:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٧:٥٣٠٥:٤٥:٤٩١٢:٢٨:٠٨١٩:١٠:٥٥١٩:٢٩:٢٣٢٣:٤٣:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٦:٣٧٠٥:٤٤:٥٠١٢:٢٨:٠٠١٩:١١:٣٩١٩:٣٠:٠٩٢٣:٤٣:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٥:٢١٠٥:٤٣:٥١١٢:٢٧:٥٣١٩:١٢:٢٣١٩:٣٠:٥٦٢٣:٤٣:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:٠٧٠٥:٤٢:٥٤١٢:٢٧:٤٦١٩:١٣:٠٦١٩:٣١:٤٢٢٣:٤٣:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٢:٥٣٠٥:٤١:٥٨١٢:٢٧:٤٠١٩:١٣:٥٠١٩:٣٢:٢٨٢٣:٤٢:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١١:٤٠٠٥:٤١:٠٢١٢:٢٧:٣٤١٩:١٤:٣٤١٩:٣٣:١٥٢٣:٤٢:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٠:٢٨٠٥:٤٠:٠٨١٢:٢٧:٢٩١٩:١٥:١٨١٩:٣٤:٠١٢٣:٤٢:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٩:١٨٠٥:٣٩:١٥١٢:٢٧:٢٥١٩:١٦:٠١١٩:٣٤:٤٧٢٣:٤٢:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٣٨:٢٣١٢:٢٧:٢١١٩:١٦:٤٥١٩:٣٥:٣٣٢٣:٤١:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٦:٥٩٠٥:٣٧:٣٣١٢:٢٧:١٧١٩:١٧:٢٨١٩:٣٦:٢٠٢٣:٤١:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٣٦:٤٣١٢:٢٧:١٤١٩:١٨:١٢١٩:٣٧:٠٦٢٣:٤١:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٤٦٠٥:٣٥:٥٥١٢:٢٧:١٢١٩:١٨:٥٥١٩:٣٧:٥٢٢٣:٤١:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٤١٠٥:٣٥:٠٨١٢:٢٧:١٠١٩:١٩:٣٨١٩:٣٨:٣٨٢٣:٤١:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٣٤:٢٢١٢:٢٧:٠٩١٩:٢٠:٢١١٩:٣٩:٢٣٢٣:٤٠:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠١:٣٥٠٥:٣٣:٣٨١٢:٢٧:٠٩١٩:٢١:٠٤١٩:٤٠:٠٩٢٣:٤٠:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٠:٣٤٠٥:٣٢:٥٥١٢:٢٧:٠٩١٩:٢١:٤٧١٩:٤٠:٥٤٢٣:٤٠:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:٣٥٠٥:٣٢:١٤١٢:٢٧:٠٩١٩:٢٢:٢٩١٩:٤١:٣٩٢٣:٤٠:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٨:٣٧٠٥:٣١:٣٣١٢:٢٧:١١١٩:٢٣:١٢١٩:٤٢:٢٤٢٣:٤٠:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:٤٠٠٥:٣٠:٥٥١٢:٢٧:١٣١٩:٢٣:٥٤١٩:٤٣:٠٩٢٣:٤٠:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:٤٦٠٥:٣٠:١٧١٢:٢٧:١٥١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٣:٥٣٢٣:٤٠:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:٥٢٠٥:٢٩:٤١١٢:٢٧:١٨١٩:٢٥:١٧١٩:٤٤:٣٧٢٣:٤٠:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٥:٠٠٠٥:٢٩:٠٧١٢:٢٧:٢١١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٥:٢١٢٣:٤٠:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:١٠٠٥:٢٨:٣٣١٢:٢٧:٢٥١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٦:٠٤٢٣:٤٠:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٢٢٠٥:٢٨:٠٢١٢:٢٧:٣٠١٩:٢٧:١٩١٩:٤٦:٤٧٢٣:٣٩:٥٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:٣٥٠٥:٢٧:٣٢١٢:٢٧:٣٥١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٧:٢٩٢٣:٣٩:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سربیشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سربیشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سربیشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سربیشه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر سربیشه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر سربیشه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سربیشه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر سربیشه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٠٥:١٦٠٦:٢٨:٤٨١١:٤٣:٢٤١٦:٥٨:٢٠١٧:١٦:٥٤٢٣:٠١:٣٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٨:١٦١١:٤٣:٣٦١٦:٥٩:١٦١٧:١٧:٤٩٢٣:٠١:٥١
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٢٧:٤٢١١:٤٣:٤٨١٧:٠٠:١٣١٧:١٨:٤٣٢٣:٠٢:٠٦
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٢٧:٠٧١١:٤٣:٥٨١٧:٠١:١٠١٧:١٩:٣٧٢٣:٠٢:٢٠
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٦:٣٠١١:٤٤:٠٨١٧:٠٢:٠٦١٧:٢٠:٣٢٢٣:٠٢:٣٣
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٥:٥٢١١:٤٤:١٧١٧:٠٣:٠٣١٧:٢١:٢٦٢٣:٠٢:٤٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٥:١٢١١:٤٤:٢٥١٧:٠٣:٥٩١٧:٢٢:٢٠٢٣:٠٢:٥٧
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٤:٣١١١:٤٤:٣٢١٧:٠٤:٥٥١٧:٢٣:١٤٢٣:٠٣:٠٧
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٣:٤٨١١:٤٤:٣٨١٧:٠٥:٥١١٧:٢٤:٠٨٢٣:٠٣:١٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٣:٠٤١١:٤٤:٤٤١٧:٠٦:٤٧١٧:٢٥:٠١٢٣:٠٣:٢٥
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٢:١٨١١:٤٤:٤٩١٧:٠٧:٤٢١٧:٢٥:٥٤٢٣:٠٣:٣٣
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢١:٣١١١:٤٤:٥٣١٧:٠٨:٣٧١٧:٢٦:٤٧٢٣:٠٣:٤٠
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٠:٤٣١١:٤٤:٥٦١٧:٠٩:٣٢١٧:٢٧:٤٠٢٣:٠٣:٤٦
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٤:٥٨:٠١٠٦:١٩:٥٣١١:٤٤:٥٨١٧:١٠:٢٧١٧:٢٨:٣٣٢٣:٠٣:٥٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٤:٥٧:١٦٠٦:١٩:٠٢١١:٤٥:٠٠١٧:١١:٢١١٧:٢٩:٢٥٢٣:٠٣:٥٦
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٤:٥٦:٣١٠٦:١٨:١٠١١:٤٥:٠٠١٧:١٢:١٥١٧:٣٠:١٧٢٣:٠٣:٥٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٧:١٧١١:٤٥:٠٠١٧:١٣:٠٩١٧:٣١:٠٩٢٣:٠٤:٠٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٦:٢٢١١:٤٥:٠٠١٧:١٤:٠٢١٧:٣٢:٠٠٢٣:٠٤:٠٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٥٤:٠٦٠٦:١٥:٢٦١١:٤٤:٥٨١٧:١٤:٥٥١٧:٣٢:٥١٢٣:٠٤:٠٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٥٣:١٥٠٦:١٤:٢٩١١:٤٤:٥٦١٧:١٥:٤٨١٧:٣٣:٤٢٢٣:٠٤:٠٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٣:٣١١١:٤٤:٥٣١٧:١٦:٤١١٧:٣٤:٣٣٢٣:٠٤:٠٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٢:٣٢١١:٤٤:٤٩١٧:١٧:٣٣١٧:٣٥:٢٤٢٣:٠٤:٠٣
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٥٠:٣٤٠٦:١١:٣٢١١:٤٤:٤٥١٧:١٨:٢٥١٧:٣٦:١٤٢٣:٠٤:٠١
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٠:٣٠١١:٤٤:٤٠١٧:١٩:١٦١٧:٣٧:٠٤٢٣:٠٣:٥٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٤٨:٤١٠٦:٠٩:٢٨١١:٤٤:٣٥١٧:٢٠:٠٧١٧:٣٧:٥٣٢٣:٠٣:٥٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٤٧:٤٢٠٦:٠٨:٢٥١١:٤٤:٢٨١٧:٢٠:٥٨١٧:٣٨:٤٢٢٣:٠٣:٥٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٠٧:٢١١١:٤٤:٢١١٧:٢١:٤٩١٧:٣٩:٣١٢٣:٠٣:٤٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٤٥:٤١٠٦:٠٦:١٦١١:٤٤:١٤١٧:٢٢:٣٩١٧:٤٠:٢٠٢٣:٠٣:٣٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٠٥:١٠١١:٤٤:٠٦١٧:٢٣:٢٩١٧:٤١:٠٨٢٣:٠٣:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر سربیشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر سربیشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر سربیشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سربیشه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سربیشه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر سربیشه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر سربیشه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سربیشه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر سربیشه

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤١٠٦:٠٩:٢٨١١:٤٤:٣٥١٧:٢٠:٠٧١٧:٣٧:٥٣٢٣:٠٣:٥٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٢٠٦:٠٨:٢٥١١:٤٤:٢٨١٧:٢٠:٥٨١٧:٣٨:٤٢٢٣:٠٣:٥٠
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٠٧:٢١١١:٤٤:٢١١٧:٢١:٤٩١٧:٣٩:٣١٢٣:٠٣:٤٥
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤١٠٦:٠٦:١٦١١:٤٤:١٤١٧:٢٢:٣٩١٧:٤٠:٢٠٢٣:٠٣:٣٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٠٥:١٠١١:٤٤:٠٦١٧:٢٣:٢٩١٧:٤١:٠٨٢٣:٠٣:٣٢
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٠٤:٠٣١١:٤٣:٥٧١٧:٢٤:١٨١٧:٤١:٥٦٢٣:٠٣:٢٥
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٠٢:٥٦١١:٤٣:٤٧١٧:٢٥:٠٧١٧:٤٢:٤٤٢٣:٠٣:١٧
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٧٠٦:٠١:٤٧١١:٤٣:٣٨١٧:٢٥:٥٦١٧:٤٣:٣٢٢٣:٠٣:٠٨
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٠٠٦:٠٠:٣٨١١:٤٣:٢٧١٧:٢٦:٤٤١٧:٤٤:١٩٢٣:٠٢:٥٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٣٠٥:٥٩:٢٨١١:٤٣:١٦١٧:٢٧:٣٢١٧:٤٥:٠٦٢٣:٠٢:٤٨
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٤٠٥:٥٨:١٨١١:٤٣:٠٤١٧:٢٨:٢٠١٧:٤٥:٥٢٢٣:٠٢:٣٧
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٥٠٥:٥٧:٠٦١١:٤٢:٥٢١٧:٢٩:٠٧١٧:٤٦:٣٨٢٣:٠٢:٢٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٥٠٥:٥٥:٥٤١١:٤٢:٤٠١٧:٢٩:٥٤١٧:٤٧:٢٤٢٣:٠٢:١٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٣٠٥:٥٤:٤٢١١:٤٢:٢٧١٧:٣٠:٤٠١٧:٤٨:١٠٢٣:٠٢:٠١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢١٠٥:٥٣:٢٩١١:٤٢:١٣١٧:٣١:٢٧١٧:٤٨:٥٦٢٣:٠١:٤٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٨٠٥:٥٢:١٥١١:٤١:٥٩١٧:٣٢:١٣١٧:٤٩:٤١٢٣:٠١:٣٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥١:٠١١١:٤١:٤٥١٧:٣٢:٥٨١٧:٥٠:٢٦٢٣:٠١:١٩
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٩٠٥:٤٩:٤٦١١:٤١:٣٠١٧:٣٣:٤٣١٧:٥١:١٠٢٣:٠١:٠٤
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٤٨:٣١١١:٤١:١٥١٧:٣٤:٢٨١٧:٥١:٥٥٢٣:٠٠:٤٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٤٧:١٥١١:٤٠:٥٩١٧:٣٥:١٣١٧:٥٢:٣٩٢٣:٠٠:٣٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥١٠٥:٤٥:٥٩١١:٤٠:٤٤١٧:٣٥:٥٨١٧:٥٣:٢٣٢٣:٠٠:١٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٤٤:٤٣١١:٤٠:٢٧١٧:٣٦:٤٢١٧:٥٤:٠٧٢٢:٥٩:٥٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٥٠٥:٤٣:٢٦١١:٤٠:١١١٧:٣٧:٢٦١٧:٥٤:٥١٢٢:٥٩:٤١
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٥٠٥:٤٢:٠٩١١:٣٩:٥٥١٧:٣٨:١٠١٧:٥٥:٣٥٢٢:٥٩:٢٣
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٤٠:٥٢١١:٣٩:٣٨١٧:٣٨:٥٤١٧:٥٦:١٩٢٢:٥٩:٠٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٩:١٦٠٥:٣٩:٣٤١١:٣٩:٢١١٧:٣٩:٣٧١٧:٥٧:٠٢٢٢:٥٨:٤٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٥٠٥:٣٨:١٧١١:٣٩:٠٣١٧:٤٠:٢١١٧:٥٧:٤٥٢٢:٥٨:٢٧
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٣٠٥:٣٦:٥٩١١:٣٨:٤٦١٧:٤١:٠٤١٧:٥٨:٢٩٢٢:٥٨:٠٨
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٥:١٢٠٥:٣٥:٤١١١:٣٨:٢٨١٧:٤١:٤٧١٧:٥٩:١٢٢٢:٥٧:٤٨

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سربیشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر سربیشه شهر سربیشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر سربیشه شهر سربیشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سربیشه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سربیشه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سربیشه

سربیشه مرکز شهرستان سربیشه واقع در استان خراسان جنوبی است.

شهر سربیشه در ویکیپدیا

شهر سربیشه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سربیشه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سربیشه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سربیشه بر روی نقشه

شهر سربیشه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سربیشه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سربیشه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سربیشه
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر سربیشه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر سربیشه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سربیشه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سربیشه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سربیشه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سربیشه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سربیشه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ سربیشه دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ سربیشه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سربیشه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سربیشه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سربیشه
زمان پخش اذان زنده به افق سربیشه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سربیشه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو