جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سربیشه

سربیشه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز سربیشه


اذان صبح: ٠٣:٤٤:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٣:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٣٣
غروب آفتاب: ١٩:٣٦:١١
اذان مغرب: ١٩:٥٦:٠٨
نیمه شب: ٢٣:٤٠:٢٥

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سربیشه (شهرستان سربیشه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر سربیشه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر سربیشه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سربیشه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اشو
آزادی طلبی ما به این دلیل نیست كه عاشق آزادی هستیم، بلكه در حقیقت، ما خود آزادی هستیم و فقط در آزادی می توانیم رشد كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سربیشه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سربیشه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سربیشه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سربیشه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سربیشه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سربیشه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠٢:٤٤١٢:٣١:٠٤١٨:٥٩:٥٥١٩:١٧:٤٩٢٣:٤٨:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٧:١١٠٦:٠١:٣٢١٢:٣٠:٥٠١٩:٠٠:٣٨١٩:١٨:٣٣٢٣:٤٨:١٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٥:٤٧٠٦:٠٠:٢١١٢:٣٠:٣٥١٩:٠١:٢١١٩:١٩:١٨٢٣:٤٧:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٤:٢٣٠٥:٥٩:١٠١٢:٣٠:٢٢١٩:٠٢:٠٤١٩:٢٠:٠٣٢٣:٤٧:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٢:٥٩٠٥:٥٨:٠٠١٢:٣٠:٠٨١٩:٠٢:٤٧١٩:٢٠:٤٨٢٣:٤٧:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣١:٣٥٠٥:٥٦:٥١١٢:٢٩:٥٥١٩:٠٣:٣٠١٩:٢١:٣٣٢٣:٤٦:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٥:٤٣١٢:٢٩:٤٢١٩:٠٤:١٣١٩:٢٢:١٨٢٣:٤٦:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٤:٣٥١٢:٢٩:٣٠١٩:٠٤:٥٦١٩:٢٣:٠٤٢٣:٤٦:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٧:٢٨٠٥:٥٣:٢٨١٢:٢٩:١٨١٩:٠٥:٣٩١٩:٢٣:٤٩٢٣:٤٥:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٦:٠٦٠٥:٥٢:٢٢١٢:٢٩:٠٧١٩:٠٦:٢٢١٩:٢٤:٣٥٢٣:٤٥:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٥١:١٦١٢:٢٨:٥٦١٩:٠٧:٠٦١٩:٢٥:٢٠٢٣:٤٥:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٥٠:١٢١٢:٢٨:٤٥١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٦:٠٦٢٣:٤٤:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٤٩:٠٨١٢:٢٨:٣٥١٩:٠٨:٣٢١٩:٢٦:٥٢٢٣:٤٤:٣٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٤٨:٠٥١٢:٢٨:٢٦١٩:٠٩:١٦١٩:٢٧:٣٨٢٣:٤٤:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٩:٢٨٠٥:٤٧:٠٤١٢:٢٨:١٧١٩:٠٩:٥٩١٩:٢٨:٢٤٢٣:٤٤:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٨:١١٠٥:٤٦:٠٣١٢:٢٨:٠٨١٩:١٠:٤٣١٩:٢٩:١٠٢٣:٤٣:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٦:٥٤٠٥:٤٥:٠٣١٢:٢٨:٠٠١٩:١١:٢٧١٩:٢٩:٥٦٢٣:٤٣:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٥:٣٨٠٥:٤٤:٠٤١٢:٢٧:٥٣١٩:١٢:١١١٩:٣٠:٤٣٢٣:٤٣:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٤:٢٣٠٥:٤٣:٠٧١٢:٢٧:٤٦١٩:١٢:٥٤١٩:٣١:٢٩٢٣:٤٣:٠٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٣:٠٩٠٥:٤٢:١٠١٢:٢٧:٤٠١٩:١٣:٣٨١٩:٣٢:١٥٢٣:٤٢:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١١:٥٧٠٥:٤١:١٤١٢:٢٧:٣٤١٩:١٤:٢٢١٩:٣٣:٠٢٢٣:٤٢:٣٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٠:٤٥٠٥:٤٠:٢٠١٢:٢٧:٢٩١٩:١٥:٠٦١٩:٣٣:٤٨٢٣:٤٢:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٣٩:٢٧١٢:٢٧:٢٤١٩:١٥:٤٩١٩:٣٤:٣٥٢٣:٤٢:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٣٨:٣٥١٢:٢٧:٢١١٩:١٦:٣٣١٩:٣٥:٢١٢٣:٤١:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٧:١٥٠٥:٣٧:٤٤١٢:٢٧:١٧١٩:١٧:١٧١٩:٣٦:٠٨٢٣:٤١:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٦:٠٨٠٥:٣٦:٥٤١٢:٢٧:١٤١٩:١٨:٠١١٩:٣٦:٥٤٢٣:٤١:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:٠١٠٥:٣٦:٠٦١٢:٢٧:١٢١٩:١٨:٤٤١٩:٣٧:٤٠٢٣:٤١:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٥٦٠٥:٣٥:١٩١٢:٢٧:١٠١٩:١٩:٢٧١٩:٣٨:٢٦٢٣:٤١:١٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٥٢٠٥:٣٤:٣٣١٢:٢٧:٠٩١٩:٢٠:١١١٩:٣٩:١٢٢٣:٤١:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سربیشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سربیشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سربیشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سربیشه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر سربیشه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سربیشه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سربیشه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر سربیشه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر سربیشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر سربیشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر سربیشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سربیشه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سربیشه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سربیشه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر سربیشه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سربیشه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سربیشه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٠٠٥:٢٨:٣٣١٢:٢٧:٢٥١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٦:٠٤٢٣:٤٠:٠٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٢٠٥:٢٨:٠٢١٢:٢٧:٣٠١٩:٢٧:١٩١٩:٤٦:٤٧٢٣:٣٩:٥٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٥٠٥:٢٧:٣٢١٢:٢٧:٣٥١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٧:٢٩٢٣:٣٩:٥٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٠٠٥:٢٧:٠٣١٢:٢٧:٤١١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٨:١١٢٣:٣٩:٥٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٧٠٥:٢٦:٣٦١٢:٢٧:٤٧١٩:٢٩:١٧١٩:٤٨:٥٢٢٣:٣٩:٥١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٥٠٥:٢٦:١٠١٢:٢٧:٥٣١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٩:٣٣٢٣:٣٩:٥١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٦٠٥:٢٥:٤٦١٢:٢٨:٠١١٩:٣٠:٣٣١٩:٥٠:١٣٢٣:٣٩:٥١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٨٠٥:٢٥:٢٣١٢:٢٨:٠٨١٩:٣١:١٠١٩:٥٠:٥٢٢٣:٣٩:٥١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٢٠٥:٢٥:٠٢١٢:٢٨:١٦١٩:٣١:٤٧١٩:٥١:٣١٢٣:٣٩:٥٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٨٠٥:٢٤:٤٢١٢:٢٨:٢٤١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٢:٠٨٢٣:٣٩:٥٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٦٠٥:٢٤:٢٤١٢:٢٨:٣٣١٩:٣٢:٥٨١٩:٥٢:٤٥٢٣:٣٩:٥٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٦٠٥:٢٤:٠٧١٢:٢٨:٤٢١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٣:٢١٢٣:٤٠:٠٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٨٠٥:٢٣:٥٢١٢:٢٨:٥٢١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٣:٥٧٢٣:٤٠:٠٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٢٠٥:٢٣:٣٨١٢:٢٩:٠١١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٤:٣١٢٣:٤٠:٠٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٨٠٥:٢٣:٢٦١٢:٢٩:١٢١٩:٣٥:١٠١٩:٥٥:٠٤٢٣:٤٠:١٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٦٠٥:٢٣:١٥١٢:٢٩:٢٢١٩:٣٥:٤١١٩:٥٥:٣٧٢٣:٤٠:١٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٧٠٥:٢٣:٠٦١٢:٢٩:٣٣١٩:٣٦:١١١٩:٥٦:٠٨٢٣:٤٠:٢٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٩٠٥:٢٢:٥٩١٢:٢٩:٤٤١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٦:٣٩٢٣:٤٠:٣٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٣٠٥:٢٢:٥٣١٢:٢٩:٥٥١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٧:٠٨٢٣:٤٠:٣٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٠٠٥:٢٢:٤٨١٢:٣٠:٠٧١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٧:٣٧٢٣:٤٠:٤٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٩٠٥:٢٢:٤٥١٢:٣٠:١٩١٩:٣٨:٠١١٩:٥٨:٠٤٢٣:٤٠:٥٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٠٠٥:٢٢:٤٤١٢:٣٠:٣١١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٨:٣٠٢٣:٤١:٠٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٣٠٥:٢٢:٤٤١٢:٣٠:٤٤١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٨:٥٥٢٣:٤١:١٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٨٠٥:٢٢:٤٥١٢:٣٠:٥٦١٩:٣٩:١٣١٩:٥٩:١٨٢٣:٤١:٢٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٥٠٥:٢٢:٤٨١٢:٣١:٠٩١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٩:٤١٢٣:٤١:٣٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٥٠٥:٢٢:٥٢١٢:٣١:٢٢١٩:٣٩:٥٥٢٠:٠٠:٠٢٢٣:٤١:٤٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٧٠٥:٢٢:٥٨١٢:٣١:٣٥١٩:٤٠:١٤٢٠:٠٠:٢٢٢٣:٤١:٥٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٠٠٥:٢٣:٠٥١٢:٣١:٤٨١٩:٤٠:٣٣٢٠:٠٠:٤٠٢٣:٤٢:٠٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٦٠٥:٢٣:١٤١٢:٣٢:٠١١٩:٤٠:٤٩٢٠:٠٠:٥٧٢٣:٤٢:٢٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٥٠٥:٢٣:٢٤١٢:٣٢:١٤١٩:٤١:٠٥٢٠:٠١:١٣٢٣:٤٢:٣٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٥٠٥:٢٣:٣٥١٢:٣٢:٢٧١٩:٤١:١٩٢٠:٠١:٢٧٢٣:٤٢:٤٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سربیشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سربیشه شهر سربیشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سربیشه شهر سربیشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سربیشه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سربیشه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سربیشه

سربیشه مرکز شهرستان سربیشه واقع در استان خراسان جنوبی است.

شهر سربیشه در ویکیپدیا

شهر سربیشه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سربیشه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سربیشه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سربیشه بر روی نقشه

شهر سربیشه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سربیشه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سربیشه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سربیشه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر سربیشه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر سربیشه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سربیشه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سربیشه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سربیشه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سربیشه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سربیشه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سربیشه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سربیشه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سربیشه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سربیشه
جدول اوقات شرعی امروز فردا سربیشه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سربیشه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سربیشه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو