جستوی شهر / روستا


اوقات شرعی کلیه شهرها و روستاهای شهرستان سربیشه

خراسان جنوبی

جداول اوقات شرعی شیعی کلیه شهرها، روستاها و آبادیهای شهرستان ٩٨ به تعداد بیش از 400 نقطه مختلف بصورت روزانه، ماه جاری، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان، تعطیلات عید نوروز و ... توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه گردیده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.اوقات شرعی امروز برخی شهرها و روستاهای منتخب شهرستان سربیشه

نماز

ساعت به وقت ایران

شنبه ٣١ فروردین ١٣٩٨ هجری شمسی
١٤ شعبان ١٤٤٠ هجری قمری
٢٠ آوریل ٢٠١٩ میلادی

جدول اوقات شرعی امروز برخی شهرها و روستاهای منتخب شهرستان سربیشه

شهر / روستا اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
سربیشه - سربیشه٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٥٦:١٨١٢:٢٩:٤٩١٩:٠٣:٥١١٩:٢١:٥٥٢٣:٤٦:٤١
سربیشه - درح٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٣:٥٢١٢:٢٧:٠٣١٩:٠٠:٤٥١٩:١٨:٤٥٢٣:٤٤:٠٦
سربیشه - قرقری٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٥٢:٣٢١٢:٢٥:٣٥١٨:٥٩:٠٧١٩:١٧:٠٦٢٣:٤٢:٤٢
سربیشه - قلعه سرخ٠٤:٣٠:٢٠٠٥:٥٥:٣٧١٢:٢٩:٠٣١٩:٠٣:٠٠١٩:٢١:٠٣٢٣:٤٥:٥٨

برای این قسمت پیشنهادی دارید؟برخی از شهر، روستا و آبادیهای شهرستان سربیشه بصورت اتفاقی در لیست منتخب ها برای نمایش اوقات شرعی روز آنها قرار گرفته است. درصورتیکه پیشنهادی برای قرار گرفتن شهر، روستا و یا آبادی دیگری در لیست منتخب های شهرستان سربیشه دارید؛ لطفا از طریق فرم تماس با ما با ذکر دلیل اطلاع دهید.
لیست شهرها، روستاها و دهستانهای شهرستان سربیشه

جهت مشاهده و دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ، روستا و آبادی و همچنین دهستان مورد نظر خود در شهرستان سربیشه بصورت جداول ماهانه ، از لیست زیر مکان مورد نظر خود را انتخاب فرمایید تا وارد صفحه آن شوید.
همچنین به راحتی می توانید با فشردن دکمه جستجوی زیر ، شهر یا روستای مورد نظر خود را جستجو نمایید.


جدول شهرهای شهرستان سربیشه
درح سربیشه قرقری
قلعه سرخ

جدول روستاهای شهرستان سربیشه
آب زردی آب غوری ازبک
اغل گلاب القمه اکبرآباد
اکبرآباد باغ خواجه باغ سنگی
برق الله بزاری سفلی بزاری علیا
بوژه بچه گازوک بیشه
بیشه پایین تجشک تنگلک
توت توتک تک ایرزدی
تک زرد تک طاق تیغناب بالا
تیغناب سفلی حسن آباد خارستان
خاکک خواجه مراد خوشاب
دامدامه دربلوند دربلوندپایین
درجان خار درح درخت توت
دهن تنگل دهنه سیاهو دهنه لارو
دوغ گدا رحیم آبادلانو رسک
رودرو رودصالح آباد زردانجیر
زلیخا زنگوک گزک زیارتگاه سبزپوش
زیق رد سجا سفال بند
سپوک شبو شوراب
شورکه شیخ علی صولابست
عباس آباد علی هدیه علیا علی هدیه پایین
غیب آباد فتحی فخرالدین
قاسم آبادسفلی قاسم آبادعلیا قره سنگ
لانو لجنو لجونک سفلی
لجونک علیا لیلیکه ماخونیک
ماهی رود محمودآباد مرغزار
مرکه(موکه) مشوکی موجک
موکیک میرشکار نرگسک
نوده نوده سفلی نوده علیا
هفتادرودعشایری هنگر پل بندبالا
پل بندپایین پل سیاه پلنگی
پوزه زرد پی گدارسبز چرباد
چشمه سوزک چشمه قنبرو چشمه میرگن
چشمه کال سنگ چکه کال
کال تنوره کباد کخوک
کریم آباد کفاز کفازبالا
کنیف گازوک گل آباد
گل انجیر گل خار گل گز
گلازک گلوباغ گورهنگ
گونه گوی گوی سفلی
ابراهیم آباد اتش برقی احمدآباد
ارقیک استادرضا استارضا
استانست اسفزار اسپورگ
اشورنک سفلی اشورنک علیا اغل سنگی
النگ لوخ النگ نهی النگ چاشی
النگ گرد النگ گورگو النگان بالا
النگان پایین امروتک امیرآبادسرزه
اندرگ اهوگ اویشک بالا
اویشک پایین ایسک بادنیان
باسناباد باغ بنه بالنگان بالا
بالنگان پایین بخار بشگز
بصیران بن چیت بنگزسفلی
بنگزعلیا به آباد بوهرگ
بیدر بیدلک بیدوک
بیدکج بیژایم تقی آباد
تلخ مند تنگل تنگل فنود
تنگل کاهی تک بن چیت تک بیشه
تک خارو تک سیاه خاک تک علی محمدسفلی
تک علی محمدعلیا تک میان باخون تک پادیک
تک کاهدان پایین تک گرخی سفلی تگ حسنو
تگ حمامی تگ میانی تگ گرخی علیا
تیران جان احمدبالا جان احمدپایین
جمال آباد جمجمه حاجی آباد
حاجی آباد حجت آباد حسین آباد
حسین آباد حسین آبادحسین قلی حسین آبادسرزه
حسین آبادگواهی حوض محمدبیک(حوض محمدملک) حیدرآباد
خاواز خاک بلوچ خرافان سفلی
خرافان علیا خواجه علی داغ گیم
درویش آباد دری باغ دستجرد
دهشیب دوزخ دره رضاییه
رفعت آباد روشنابادبالا روشنابادپایین
ریستان بالا ریستان پایین زرامک سفلی
زرامک علیا زین آباد زیکوه
سبزگلی سدیدآباد سراب
سراب سردرود سرزه
سرم گزان سرچشمه بالا سرچشمه پایین
سلطان آباد سلمان آباد(علی آباد) سنجتوک
سنگ پنج من سه چنگ سولوجان( سلوجان)
سیدآباد شانوک شاه دنگان
شاهنوک شبرگ بالا شبرگ پایین
شمال آباد(جنت آباد) شمس آباد شمس آباد
شمس علی شواکند شوراب
شوشتیک شیله خاری طرقدر
طناک سفلی طناک علیا عباس آباد
عباس آباد علی آباد علی آباد
علی آباد علی آباد علی آبادکهنه
علی بلند علی شاه علی ملا
عمرآباد غیاث الدین فریزمرغ
فنود قلاع قلاع سفلی
قلاع علیا قلعه کوه ماژانی
محمدآباد محمدآباد محمدچاه
مرتوند مرقس مزار
مزاردرخت مزارکاهی مزیدآباد
ملک آباد مود موروتک
موش آباد میان کوه میرحسین
نبی آباد نوک نوکند
هریوند همت آباد ولی آباد
پابیدسفلی(پابیدپایین) پابیدعلیا(پابید بالا) پخت
پدران سفلی پدران علیا پنددره بالا
پنددره پایین پی برج پی دره
پی چینگ پیوندسفلی پیوندعلیا
چشمه تکورسوز چشمه داریچ چشمه فریزمرغی
چشمه ماه چشمه محمدبیک چشمه پیامبری
چشمه کلپوکی چشمه یعقوب چهکندمود
چیلانان کاظم آباد کاظمیه
کاهی کرک اب کریم آباد
کل کمران سفلی کل کمران علیا کلاغ دیمه(کلاغ دیسمه)
کلقری کلوته کپوگز
گرگ آباد گرگو گریه سفلی
گریه علیا گسکک گل آبادسفلی
گل آبادعلیا گل مکان گل چمن
گل چمن استانست گلوره گیسک سفلی
گیسک علیا آب ترش آب گرم
ابراهیم آباد استخرخانم اسکیونگ
اغزوار اغل گل گز النگ بالا
النگ زرسنوک النگ پایین اکبرآبادبالا
اکبرآبادپایین اکبرک بادروبالا
بادروپایین باش آباد باغ حسن خان
باغستان برکوه بلوکه
بنیک بالا(بنیک علیا) بنیک پایین(بنیک سفلی) بهامرز
بوآباد بیدک بیک
تاج میر تبران ترش اب
تل قوچ توتک سفلی توتک علیا
تک خوری بالا تک خوری پایین تک سبز
تک سرخ تک نی زار تک هنگر
جدو جعفرآباد جملی
جنت آباد جنگی حاجی آباد
حاجی آباد حجت آباد(خانلرآباد) حجیبی
حسن آباد حسن کلنگی حسین آباد
حسین آبادغیناب حوض دستگرد حوض رضا
حیدرآباد خاران خارستان
خبیثی خرمیری خلیلان
خنک داتودار دارستنگ
دخترک درو دسته قیچ( دستاقیچ)
دستگرد دستگردسربیشه دهنه چاه
دهیک دوغ سربیشه رسک(کلات رسک)
رقدر ریق آباد زبیده
زرسنوک زرشکی زولسک
زینو سرخ بیدسفلی سرگزان سفلی
سرگزان علیا سفیدی سلم آباد
سلک سنجتک سنوک
سه کوهه سیف اله شادی
شاه زنگی شمس آباد شورابک
شورستان شورکک شوشک سفلی
شوشک علیا شگان شگان سفلی
شیرگ آقا شیله گز عباس آباد
عباس آباد عباس آبادبالا علم آباد
علو علی آباد علی آباد
علی آباد علی آباد علی بخش
علی دوستی غیناب فنوتشک
فیروزآباد قدرت آباد قلعه سرخ
قلعه قنبر قلم فور قله عمیزی
مبارک آباد محل 10چادرهای عشایری محل 11چادرهای عشایری
محل 12چادرهای عشایری محل 13چادرهای عشایری محل 14چادرهای عشایری
محل 15چادرهای عشایری محل 17چادرهای عشایری محل 19چادرهای عشایری
محل 1چادرهای عشایری محل 21چادرهای عشایری محل 22چادرهای عشایری
محل 23چادرهای عشایری محل 24چادرهای عشایری محل 25چادرهای عشایری
محل 26چادرهای عشایری محل 27چادرهای عشایری محل 28چادرهای عشایری
محل 29چادرهای عشایری محل 2چادرهای عشایری محل 30چادرهای عشایری
محل 3چادرهای عشایری محل 4چادرهای عشایری محل 7چادرهای عشایری
محل 8چادرهای عشایری محل 9چادرهای عشایری مزار
مزارابوالفضل(مزار) مزارپیرسنگ معروفان
منصورآباد مهدی آباد مهدی آباد
میرابراهیم میرخان میشاکوه
نازدشت نازدشت افاغنه نجم الدین
نره سنگ بالا نره سنگ پایین نرگسک
نوده سربیشه نوغاب نوک
نیاب نیک همت آباد
ولک پخت پهواز
پورنگ یاپرنگ چارقاسک چاچاخو
چست ک سفلی(چستک پایین) چستک علیا(چستک بالا) چشمه اینجلی
چشمه بندالیها چشمه بید چشمه حسن افغان
چشمه حقداد چشمه حیدران چشمه خروسی
چشمه رمضان چشمه زنگی چشمه سنجد
چشمه سنوک چشمه سیمین چشمه علی
چشمه علی آباد چشمه فاطمه مهدی چشمه لی لی
چشمه محمد چشمه های راه نوغاب چشمه کلان( شورابک)
چشمه کوشک چشمه گاو چشمه گل سنجتک
چشمه یخبند چلونک حیدرآباد چهارتنگ
کاریزکربلایی محمد کال سرخ کانیک
کسراب کشف خاران کشمون کرشک
کلکلک کندرسربیشه کنگان
کهک رود کون رودسیاهو کیدشت
گزبرناق گزدز گل پده
گل گزسفلی گل گزعلیا گلاب بالا
گلاب پایین گلارک گلستان
گلوگاه گندکان گوریدبالا
گوریدسربیشه گیسگان گینگه
یوسف آباد آب ریزان ابشر
احمدآباد اخوند استنگ
اسفلال اسفیج اسکوگ
اصغول النگ شورو امروتک
اندیم اوک اگروک
بارش آباد باغ آباد باغ اخوند
باغ بالا باغ بیدمشک باغ دهنه
باغ میر باغ چشمه باغستان
باقنجان(باغنجان) بربرآباد برده
برمنج برون برک
بقنگ بن تخت بالا بن تخت پایین
بندسارمولاداد بوستاد بیدمشک
بیشه بیمرز تقی آباد
تنگل تنگل اصغول تنگل چنشت
تک عربی تک یورت تگ اوشبا
تگ بیدی تگ دره بالا تگ دره حسین
تگ زرد تگ زیارت تگ زیدر
تگ چاهان تیموری بالا تیموری پایین
جغو جغوسفلی جغوعلیا
جلیله وسط جلیله کربلایی غلام سعید جنت آباد
جنیدان جیک سفلی جیک علیا
حبیبان حجاج حجت آباد
حسن آباد حسن آباد حسن عبداله
حسین آباد حسین آباد حسین آباد
حسین آباد حسین آبادابوطالب حسین آبادزیدر
حوض آب انبار حوض راه بیدمشک حوض راه شکری
حوض سفید حیدراخوند حیدره
حیدره سفلی حیدره علیا خواجه علی
خورشک سفلی خورشک علیا خیرآباد
دالیج دربجی دشت شیدر
دشت عسگری دشت میرزاخان دشت گز
دلج ده محمدبیک دهشیب
دهنو دولت آباد دیمنجان
راجدان رامنگان رخ
رزق رهوزگ رهکند
رهیزک رهیزگ رکن الدین
زرخوان زورچنشت زیدر
زیدرملک زیندی زینل آباد
سادون سدید سرزه
سرپشته سرپونوک سلمنگان
سمکان سنجتوک سنگ
سنگ اشکن سواران سیاه دره
سیاه دره پایین سیاه ریگی سیدآباد
سیستانک سیف آباد شاه ولی
شب توم شخندوک شفتالوستان
شوراب شورو شورچاه
شکری سفلی(شکری پایین) شکری علیا(شکری بالا) شیخ علیان بالا
شیخ علیان پایین شیرین چاه طاغان
طامند(تومند) عربان علی آباد
علی آباد(علم آباد) علیان عینی
غرق بالا غرق پایین فال
قامدی بالا قامدی پایین قدسیان
قلاه قوزک قیاس
قیاس سفلی ماهکان محمدآباد
محمدآباد محمدآباد محمدآبادتگ زرد
محمدآبادسدید محمدآبادشیدر محمود
محمودآباد مختاران مرزه سفلی
مرزه علیا مزارزیدر مزارسربریده
مزارسیدحمید مزارشیخ صالح مسگران
معدنا مقول ملاابراهیم
ملاحاجی ملکو منصورآباد
مهدآباد مهدی آباد مهدی آباد(محمدحاجی جلیله)
مهلوجان مهمنگی میان رود
میان رودعلیا نجف آباد نخ جیراب
نصرآباد نوبهار نوخوان
نوراله نوزاد نوکلانک
نیوهان نیک هشتوگان
هلمند هودر هوگ(هوک)
پای گدارقیاس پرواز پودنه امیار
پودنه سادات پیاده راه پیرودسفلی
پیرودعلیا چشمه اسداله چشمه النگ
چشمه بزو چشمه زرد چشمه زردان
چشمه سبز چشمه شور چشمه عبدل
چشمه مهلوجان چشمه گاو چنشت
چهکند چهکندوک کاخکوک
کبوده کج دره کران
کفگان کل گیسی کلاغی
کورکین کوه فنجان گاوان
گره کک گز گشتوک(کشکوک)
گل نی گلستان گلنام سفلی
گلنام علیا گلندر گلکاه
گمبج گوشتوک گیدسک
یوسفان بالا یوسفان پایینشهرستان سربیشه بر روی نقشه

شهرستان سربیشه

درباره شهرستان سربیشه

شهرستان سربیشه به مرکزیت شهر سربیشه، یکی از شهرستان‌های استان خراسان جنوبی ایران است. شهرستان سربیشه، تا سال ۱۳۸۲ یکی از بخش‌های شهرستان بیرجند بود که در این سال به شهرستان تبدیل شد

لینک شهرستان سربیشه در ویکیپدیا


درباره صفحه اوقات شرعی شهرستان سربیشه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهرستان سربیشه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.

  • ساعت و تاریخ به وقت کشور ایران
  • جدول اوقات شرعی امروز برخی شهرها و روستاهای منتخب شهرستان سربیشه
  • لیست شهرها، روستا و آبادیها و همچنین دهستانهای شهرستان سربیشه جهت دسترسی به صفحه اوقات شرعی مکان مورد نظر خود با کلیک بر روی لینک آن
    قابلیت جستجوی شهر ، روستا و آبادی
  • و ...

برای بهبود صفحه اوقات شرعی شهرستان سربیشه مشارکت کنید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهرستان سربیشه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.
ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی عید نوروز جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.

اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط


تماس با ما

در صورتیکه شهر شما در لیست موجود نمی باشد و تمایل دارید به لیست شهرها افزوده گردد و یا انتقاد، پیشنهاد و یا هر گونه نظری دارید، لطفا حتما ما را در جریان بگذارید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید


تماس با اذانگو

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک 184 ، طبقه سوم ، واحد شش.
    021-88892509 021-88930670 021-88927845
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. - طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو