جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سربندر

بندرماهشهر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز سربندر


اذان صبح: ٠٥:٢٧:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:١٩
اذان ظهر: ١٢:٢٧:٠٥
غروب آفتاب: ١٨:٠٨:١٧
اذان مغرب: ١٨:٢٥:٣٤
نیمه شب: ٢٣:٤٧:٢٥

دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
٢٩ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٤ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سربندر (شهرستان بندرماهشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ اسفند ٩٨ شهر سربندر)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر سربندر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سربندر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی ـ
روز مهندس

حضرت محمد (ص)
كسی كه (خطاهای) برادر (ایمانی)‌خود را (از دیگران) بپوشاند، خداوند (نیز)‌ در دنیا و آخرت؛ (‌گناه او را از دیگران)‌ می¬پوشاند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سربندر

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سربندر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سربندر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سربندر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سربندر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سربندر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٢٨٠٦:٣٦:٤٠١٣:١١:٥٤١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٥:٢٤٠٠:٢٩:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:١٤٠٦:٣٥:٤٠١٣:١١:٤٣١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٢٩:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٤:٤١١٣:١١:٣٤١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٢٨:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٣:٤٣١٣:١١:٢٤١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٢٨:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٢:٤٥١٣:١١:١٦١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:١١٠٠:٢٨:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣١:٤٩١٣:١١:٠٧١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٢٨:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:١٣٠٦:٣٠:٥٤١٣:١١:٠٠١٩:٥١:٣٢٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٢٧:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٩:٥٩١٣:١٠:٥٣١٩:٥٢:١٢٢٠:١٠:١٧٠٠:٢٧:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٩:٠٦١٣:١٠:٤٦١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٠:٥٩٠٠:٢٧:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٨:١٣١٣:١٠:٤٠١٩:٥٣:٣٢٢٠:١١:٤٢٠٠:٢٧:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٧:٢٢١٣:١٠:٣٤١٩:٥٤:١٢٢٠:١٢:٢٤٠٠:٢٦:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٦:٣٢١٣:١٠:٢٩١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٠٦٠٠:٢٦:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٥:٤٢١٣:١٠:٢٤١٩:٥٥:٣١٢٠:١٣:٤٩٠٠:٢٦:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٤:٥٤١٣:١٠:٢٠١٩:٥٦:١١٢٠:١٤:٣١٠٠:٢٦:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٤:٠٧١٣:١٠:١٧١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:١٣٠٠:٢٦:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٣:٢٢١٣:١٠:١٤١٩:٥٧:٣١٢٠:١٥:٥٥٠٠:٢٥:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢٢:٣٧١٣:١٠:١٢١٩:٥٨:١٠٢٠:١٦:٣٨٠٠:٢٥:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢١:٥٤١٣:١٠:١٠١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٧:٢٠٠٠:٢٥:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢١:١٢١٣:١٠:٠٩١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٠٢٠٠:٢٥:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢٠:٣١١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢٥:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٩:٥١١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٠:٤٨٢٠:١٩:٢٦٠٠:٢٥:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٩:١٣١٣:١٠:١٠٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٢٥:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٨:٣٦١٣:١٠:١١٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٢٤:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٨:٠١١٣:١٠:١٣٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢١:٣٠٠٠:٢٤:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٧:٢٧١٣:١٠:١٥٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:١١٠٠:٢٤:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٦:٥٤١٣:١٠:١٨٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٢٤:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٦:٢٢١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٣:٣٢٠٠:٢٤:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٥:٥٢١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:١٢٠٠:٢٤:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٥:٢٣١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٢٤:٣٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٤:٥٦١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٥:٣١٠٠:٢٤:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سربندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سربندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سربندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سربندر

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر سربندر

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر سربندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سربندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر سربندر

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٦:٢١٠٧:٠٨:٠٣١٢:٢٦:٢٤١٧:٤٥:٠٤١٨:٠٣:١١٢٣:٤٥:٣٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٦:٠٠٠٧:٠٧:٣٥١٢:٢٦:٣٧١٧:٤٥:٥٧١٨:٠٤:٠٣٢٣:٤٥:٤٧
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٥:٣٨٠٧:٠٧:٠٥١٢:٢٦:٤٨١٧:٤٦:٥٠١٨:٠٤:٥٤٢٣:٤٦:٠٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٥:١٤٠٧:٠٦:٣٣١٢:٢٦:٥٨١٧:٤٧:٤٣١٨:٠٥:٤٤٢٣:٤٦:١٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٤:٤٨٠٧:٠٦:٠٠١٢:٢٧:٠٨١٧:٤٨:٣٦١٨:٠٦:٣٥٢٣:٤٦:٢٨
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٤:٢١٠٧:٠٥:٢٦١٢:٢٧:١٧١٧:٤٩:٢٨١٨:٠٧:٢٦٢٣:٤٦:٤٠
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٣:٥٢٠٧:٠٤:٤٩١٢:٢٧:٢٥١٧:٥٠:٢١١٨:٠٨:١٦٢٣:٤٦:٥١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٣:٢٢٠٧:٠٤:١٢١٢:٢٧:٣٢١٧:٥١:١٣١٨:٠٩:٠٦٢٣:٤٧:٠٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٢:٥٠٠٧:٠٣:٣٣١٢:٢٧:٣٩١٧:٥٢:٠٥١٨:٠٩:٥٦٢٣:٤٧:١١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٢:١٧٠٧:٠٢:٥٣١٢:٢٧:٤٤١٧:٥٢:٥٧١٨:١٠:٤٦٢٣:٤٧:٢٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤١:٤٣٠٧:٠٢:١١١٢:٢٧:٤٩١٧:٥٣:٤٨١٨:١١:٣٥٢٣:٤٧:٢٧
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤١:٠٧٠٧:٠١:٢٨١٢:٢٧:٥٣١٧:٥٤:٣٩١٨:١٢:٢٤٢٣:٤٧:٣٤
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٠:٢٩٠٧:٠٠:٤٤١٢:٢٧:٥٦١٧:٥٥:٣٠١٨:١٣:١٣٢٣:٤٧:٤٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٩:٥٠٠٦:٥٩:٥٨١٢:٢٧:٥٨١٧:٥٦:٢٠١٨:١٤:٠٢٢٣:٤٧:٤٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٩:١٠٠٦:٥٩:١١١٢:٢٨:٠٠١٧:٥٧:١١١٨:١٤:٥٠٢٣:٤٧:٤٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٨:٢٨٠٦:٥٨:٢٣١٢:٢٨:٠٠١٧:٥٨:٠٠١٨:١٥:٣٨٢٣:٤٧:٥٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٧:٤٥٠٦:٥٧:٣٤١٢:٢٨:٠٠١٧:٥٨:٥٠١٨:١٦:٢٦٢٣:٤٧:٥٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٧:٠١٠٦:٥٦:٤٣١٢:٢٨:٠٠١٧:٥٩:٣٩١٨:١٧:١٣٢٣:٤٧:٥٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٦:١٥٠٦:٥٥:٥١١٢:٢٧:٥٨١٨:٠٠:٢٨١٨:١٨:٠٠٢٣:٤٧:٥٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٥:٢٨٠٦:٥٤:٥٩١٢:٢٧:٥٦١٨:٠١:١٧١٨:١٨:٤٧٢٣:٤٧:٥٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٤:٤٠٠٦:٥٤:٠٥١٢:٢٧:٥٣١٨:٠٢:٠٥١٨:١٩:٣٣٢٣:٤٧:٥٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٣:٥١٠٦:٥٣:١٠١٢:٢٧:٤٩١٨:٠٢:٥٣١٨:٢٠:٢٠٢٣:٤٧:٥٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٣:٠٠٠٦:٥٢:١٤١٢:٢٧:٤٥١٨:٠٣:٤٠١٨:٢١:٠٥٢٣:٤٧:٥٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥١:١٧١٢:٢٧:٤٠١٨:٠٤:٢٧١٨:٢١:٥١٢٣:٤٧:٥١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣١:١٥٠٦:٥٠:١٩١٢:٢٧:٣٤١٨:٠٥:١٤١٨:٢٢:٣٦٢٣:٤٧:٤٧
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٠:٢١٠٦:٤٩:٢٠١٢:٢٧:٢٨١٨:٠٦:٠٠١٨:٢٣:٢١٢٣:٤٧:٤٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٩:٢٥٠٦:٤٨:٢١١٢:٢٧:٢١١٨:٠٦:٤٦١٨:٢٤:٠٦٢٣:٤٧:٣٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٤٧:٢٠١٢:٢٧:١٤١٨:٠٧:٣٢١٨:٢٤:٥٠٢٣:٤٧:٣٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٧:٣١٠٦:٤٦:١٩١٢:٢٧:٠٥١٨:٠٨:١٧١٨:٢٥:٣٤٢٣:٤٧:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر سربندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر سربندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر سربندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سربندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سربندر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر سربندر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر سربندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سربندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر سربندر

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:١٥٠٦:٥٠:١٩١٢:٢٧:٣٤١٨:٠٥:١٤١٨:٢٢:٣٦٢٣:٤٧:٤٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢١٠٦:٤٩:٢٠١٢:٢٧:٢٨١٨:٠٦:٠٠١٨:٢٣:٢١٢٣:٤٧:٤٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٥٠٦:٤٨:٢١١٢:٢٧:٢١١٨:٠٦:٤٦١٨:٢٤:٠٦٢٣:٤٧:٣٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٤٧:٢٠١٢:٢٧:١٤١٨:٠٧:٣٢١٨:٢٤:٥٠٢٣:٤٧:٣٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣١٠٦:٤٦:١٩١٢:٢٧:٠٥١٨:٠٨:١٧١٨:٢٥:٣٤٢٣:٤٧:٢٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٤٥:١٦١٢:٢٦:٥٧١٨:٠٩:٠٢١٨:٢٦:١٨٢٣:٤٧:١٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٢٠٦:٤٤:١٣١٢:٢٦:٤٧١٨:٠٩:٤٧١٨:٢٧:٠١٢٣:٤٧:٠٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٢٠٦:٤٣:٠٩١٢:٢٦:٣٧١٨:١٠:٣١١٨:٢٧:٤٤٢٣:٤٧:٠٠
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٤٢:٠٥١٢:٢٦:٢٧١٨:١١:١٥١٨:٢٨:٢٧٢٣:٤٦:٥١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٠:٥٩١٢:٢٦:١٦١٨:١١:٥٨١٨:٢٩:٠٩٢٣:٤٦:٤١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٣٠٦:٣٩:٥٣١٢:٢٦:٠٤١٨:١٢:٤١١٨:٢٩:٥١٢٣:٤٦:٣٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٨٠٦:٣٨:٤٦١٢:٢٥:٥٢١٨:١٣:٢٤١٨:٣٠:٣٣٢٣:٤٦:١٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:١٢٠٦:٣٧:٣٩١٢:٢٥:٣٩١٨:١٤:٠٦١٨:٣١:١٤٢٣:٤٦:٠٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٦٠٦:٣٦:٣١١٢:٢٥:٢٦١٨:١٤:٤٨١٨:٣١:٥٥٢٣:٤٥:٥٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٨٠٦:٣٥:٢٢١٢:٢٥:١٣١٨:١٥:٣٠١٨:٣٢:٣٦٢٣:٤٥:٤٠
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٠٠٦:٣٤:١٣١٢:٢٤:٥٩١٨:١٦:١١١٨:٣٣:١٧٢٣:٤٥:٢٦
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤١٠٦:٣٣:٠٤١٢:٢٤:٤٤١٨:١٦:٥٢١٨:٣٣:٥٧٢٣:٤٥:١١
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣١٠٦:٣١:٥٣١٢:٢٤:٣٠١٨:١٧:٣٣١٨:٣٤:٣٧٢٣:٤٤:٥٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٠:٤٣١٢:٢٤:١٤١٨:١٨:١٣١٨:٣٥:١٧٢٣:٤٤:٤١
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٩٠٦:٢٩:٣٢١٢:٢٣:٥٩١٨:١٨:٥٣١٨:٣٥:٥٧٢٣:٤٤:٢٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٢٨:٢٠١٢:٢٣:٤٣١٨:١٩:٣٣١٨:٣٦:٣٧٢٣:٤٤:٠٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٢٧:٠٩١٢:٢٣:٢٧١٨:٢٠:١٣١٨:٣٧:١٦٢٣:٤٣:٥٢
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٢٥:٥٦١٢:٢٣:١١١٨:٢٠:٥٣١٨:٣٧:٥٥٢٣:٤٣:٣٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٦٠٦:٢٤:٤٤١٢:٢٢:٥٤١٨:٢١:٣٢١٨:٣٨:٣٤٢٣:٤٣:١٧
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠١٠٦:٢٣:٣١١٢:٢٢:٣٧١٨:٢٢:١١١٨:٣٩:١٣٢٣:٤٢:٥٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٢٢:١٨١٢:٢٢:٢٠١٨:٢٢:٥٠١٨:٣٩:٥٢٢٣:٤٢:٤٠
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢١:٠٥١٢:٢٢:٠٣١٨:٢٣:٢٩١٨:٤٠:٣١٢٣:٤٢:٢١
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:١٤٠٦:١٩:٥٢١٢:٢١:٤٥١٨:٢٤:٠٧١٨:٤١:١٠٢٣:٤٢:٠٢
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٧٠٦:١٨:٣٩١٢:٢١:٢٨١٨:٢٤:٤٦١٨:٤١:٤٨٢٣:٤١:٤٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سربندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر سربندر شهر سربندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر سربندر شهر سربندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سربندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سربندر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سربندر

سربندر نام بخش مسکونی و غیر بندرگاهی بندر امام خمینی است. با ساخت بندر شاهپور (بندر امام خمینی فعلی) در دورهٔ دودمان پهلوی، برای اسکان کارکنان و کارگران بندر، تصمیم گرفته شد شهرکی در پانزده کیلومتری شمال بندر ساخته شود. این منطقه سربندر نامیده شد. در دوره جنگ ایران و عراق، جمعیت سربندر به یکباره افزایش یافت. اکثر افرادی که جنگ زده نامیده می‌شدند به یکباره و به دلیل در امان ماندن از حملات رژیم صدام حسین از شهرهای خرمشهر، آبادان، شادگان و دیگر شهرهای همجوار به سربندر مهاجرت کردند؛

شهر سربندر در ویکیپدیا

شهر سربندر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سربندر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سربندر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سربندر بر روی نقشه

شهر سربندر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سربندر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سربندر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سربندر
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر سربندر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر سربندر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سربندر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سربندر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سربندر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ سربندر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سربندر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سربندر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق سربندر
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ سربندر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سربندر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سربندر
زمان پخش اذان آنلاین به افق سربندر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سربندر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو