جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سربندر

بندرماهشهر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز سربندر

اذان صبح: ٠٤:٤٩:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٠١
غروب آفتاب: ١٧:٥٧:٣٦
اذان مغرب: ١٨:١٤:٣٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٥١

جمعه ١١ مهر ١٣٩٩
١٤ صفر ١٤٤٢ قمری
٠٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سربندر (شهرستان بندرماهشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ مهر ٩٩ شهر سربندر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سربندر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سربندر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرانسوا ولتر
سعادت وكامیابی در زندگانی تابع رویدادها نیست، بلكه از خود ما سرچشمه می گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سربندر

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سربندر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سربندر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سربندر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سربندر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سربندر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٢١٠٦:٤٦:٣١١٣:١٣:٤٩١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٠٦٠٠:٣٢:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٤٥:٢٤١٣:١٣:٣٥١٩:٤٢:١٤١٩:٥٩:٤٦٠٠:٣١:٥٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٤٣٠٦:٤٤:١٨١٣:١٣:٢١١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٠:٢٦٠٠:٣١:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٤٣:١٣١٣:١٣:٠٨١٩:٤٣:٣١٢٠:٠١:٠٧٠٠:٣١:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٢:٠٨١٣:١٢:٥٥١٩:٤٤:١٠٢٠:٠١:٤٨٠٠:٣١:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٥٠٠٦:٤١:٠٤١٣:١٢:٤٢١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٢:٢٨٠٠:٣٠:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٣٣٠٦:٤٠:٠٠١٣:١٢:٣٠١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٣٠:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:١٧٠٦:٣٨:٥٧١٣:١٢:١٨١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٣:٥٠٠٠:٣٠:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:٠١٠٦:٣٧:٥٥١٣:١٢:٠٧١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٢٩:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٦:٥٤١٣:١١:٥٦١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٥:١٣٠٠:٢٩:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٥:٥٤١٣:١١:٤٥١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٢٩:١١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٤:٥٤١٣:١١:٣٥١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٢٨:٥٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٣:٥٦١٣:١١:٢٦١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٧:١٨٠٠:٢٨:٣٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٢:٥٨١٣:١١:١٧١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٢٨:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٢:٠٢١٣:١١:٠٨١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٨:٤١٠٠:٢٨:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣١:٠٦١٣:١١:٠٠١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٢٧:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣٠:١١١٣:١٠:٥٣١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٠٥٠٠:٢٧:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٩:١٧١٣:١٠:٤٦١٩:٥٢:٤١٢٠:١٠:٤٨٠٠:٢٧:٢١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٨:٢٥١٣:١٠:٤٠١٩:٥٣:٢١٢٠:١١:٣٠٠٠:٢٧:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢٧:٣٣١٣:١٠:٣٤١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:١٢٠٠:٢٦:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٦:٤٣١٣:١٠:٢٩١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٢:٥٥٠٠:٢٦:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٥:٥٣١٣:١٠:٢٤١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٣:٣٧٠٠:٢٦:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٥:٠٥١٣:١٠:٢٠١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٤:٢٠٠٠:٢٦:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٤:١٨١٣:١٠:١٧١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٥:٠٢٠٠:٢٦:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٣:٣٢١٣:١٠:١٤١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٥:٤٥٠٠:٢٥:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٢:٤٧١٣:١٠:١٢١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٦:٢٧٠٠:٢٥:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٢:٠٤١٣:١٠:١٠١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٧:٠٩٠٠:٢٥:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢١:٢٢١٣:١٠:٠٩١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٧:٥٢٠٠:٢٥:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٥١:٣٨٠٦:٢٠:٤١١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٣٤٠٠:٢٥:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سربندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سربندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سربندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سربندر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سربندر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سربندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سربندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سربندر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سربندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سربندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سربندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سربندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سربندر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سربندر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر سربندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سربندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سربندر

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سربندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سربندر شهر سربندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سربندر شهر سربندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سربندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سربندر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سربندر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سربندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سربندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سربندر

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠٢:١١١٢:٠٦:٢٤١٨:١٠:٠٨١٨:٢٧:٠٩٢٣:٢٧:٠٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٠٢:٤٦١٢:٠٦:٠٣١٨:٠٨:٥٢١٨:٢٥:٥٣٢٣:٢٦:٤٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٠٣:٢٠١٢:٠٥:٤٢١٨:٠٧:٣٦١٨:٢٤:٣٧٢٣:٢٦:٢٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١١٠٦:٠٣:٥٤١٢:٠٥:٢١١٨:٠٦:٢٠١٨:٢٣:٢١٢٣:٢٦:٠٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٠٤:٢٩١٢:٠٥:٠٠١٨:٠٥:٠٤١٨:٢٢:٠٥٢٣:٢٥:٤٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٦٠٦:٠٥:٠٣١٢:٠٤:٤٠١٨:٠٣:٤٩١٨:٢٠:٥٠٢٣:٢٥:٢٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٠٥:٣٨١٢:٠٤:٢٠١٨:٠٢:٣٤١٨:١٩:٣٥٢٣:٢٥:٠٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٠٠٦:٠٦:١٣١٢:٠٤:٠٠١٨:٠١:١٩١٨:١٨:٢٠٢٣:٢٤:٤٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٧٠٦:٠٦:٤٨١٢:٠٣:٤٠١٨:٠٠:٠٤١٨:١٧:٠٦٢٣:٢٤:٢٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٣٠٦:٠٧:٢٤١٢:٠٣:٢٠١٧:٥٨:٥٠١٨:١٥:٥٢٢٣:٢٤:١٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٠٨:٠٠١٢:٠٣:٠١١٧:٥٧:٣٦١٨:١٤:٣٨٢٣:٢٣:٥١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٠٨:٣٦١٢:٠٢:٤٢١٧:٥٦:٢٢١٨:١٣:٢٥٢٣:٢٣:٣٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٠٩:١٢١٢:٠٢:٢٤١٧:٥٥:٠٩١٨:١٢:١٣٢٣:٢٣:١٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٠٠٦:٠٩:٤٨١٢:٠٢:٠٦١٧:٥٣:٥٧١٨:١١:٠٠٢٣:٢٢:٥٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٠:٢٥١٢:٠١:٤٨١٧:٥٢:٤٤١٨:٠٩:٤٩٢٣:٢٢:٣٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١١:٠٢١٢:٠١:٣١١٧:٥١:٣٣١٨:٠٨:٣٨٢٣:٢٢:٢١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٠٠٦:١١:٤٠١٢:٠١:١٤١٧:٥٠:٢١١٨:٠٧:٢٧٢٣:٢٢:٠٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٧٠٦:١٢:١٨١٢:٠٠:٥٧١٧:٤٩:١١١٨:٠٦:١٨٢٣:٢١:٤٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٣٠٦:١٢:٥٦١٢:٠٠:٤١١٧:٤٨:٠١١٨:٠٥:٠٩٢٣:٢١:٣١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٠٠٦:١٣:٣٥١٢:٠٠:٢٦١٧:٤٦:٥١١٨:٠٤:٠٠٢٣:٢١:١٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٤:١٣١٢:٠٠:١١١٧:٤٥:٤٣١٨:٠٢:٥٢٢٣:٢٠:٥٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٤٠٦:١٤:٥٣١١:٥٩:٥٧١٧:٤٤:٣٥١٨:٠١:٤٥٢٣:٢٠:٤٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٢٠٦:١٥:٣٢١١:٥٩:٤٣١٧:٤٣:٢٧١٨:٠٠:٣٩٢٣:٢٠:٢٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٩٠٦:١٦:١٣١١:٥٩:٢٩١٧:٤٢:٢١١٧:٥٩:٣٤٢٣:٢٠:١٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٦٠٦:١٦:٥٣١١:٥٩:١٧١٧:٤١:١٥١٧:٥٨:٢٩٢٣:١٩:٥٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٤٠٦:١٧:٣٤١١:٥٩:٠٥١٧:٤٠:١٠١٧:٥٧:٢٥٢٣:١٩:٤٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٢٠٦:١٨:١٥١١:٥٨:٥٣١٧:٣٩:٠٦١٧:٥٦:٢٣٢٣:١٩:٣٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٩٠٦:١٨:٥٧١١:٥٨:٤٢١٧:٣٨:٠٢١٧:٥٥:٢١٢٣:١٩:٢٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٨٠٦:١٩:٣٩١١:٥٨:٣٢١٧:٣٧:٠٠١٧:٥٤:٢٠٢٣:١٩:٠٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٠:٢١١١:٥٨:٢٢١٧:٣٥:٥٨١٧:٥٣:١٩٢٣:١٨:٥٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سربندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سربندر شهر سربندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سربندر شهر سربندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سربندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سربندر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سربندر

سربندر نام بخش مسکونی و غیر بندرگاهی بندر امام خمینی است. با ساخت بندر شاهپور (بندر امام خمینی فعلی) در دورهٔ دودمان پهلوی، برای اسکان کارکنان و کارگران بندر، تصمیم گرفته شد شهرکی در پانزده کیلومتری شمال بندر ساخته شود. این منطقه سربندر نامیده شد. در دوره جنگ ایران و عراق، جمعیت سربندر به یکباره افزایش یافت. اکثر افرادی که جنگ زده نامیده می‌شدند به یکباره و به دلیل در امان ماندن از حملات رژیم صدام حسین از شهرهای خرمشهر، آبادان، شادگان و دیگر شهرهای همجوار به سربندر مهاجرت کردند؛

شهر سربندر در ویکیپدیا

شهر سربندر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سربندر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سربندر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سربندر بر روی نقشه

شهر سربندر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سربندر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سربندر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سربندر
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سربندر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر سربندر + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سربندر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سربندر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سربندر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سربندر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سربندر رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سربندر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سربندر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سربندر
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سربندر دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سربندر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سربندر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سربندر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سربندر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سربندر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو