جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سربندر

بندرماهشهر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز سربندر


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٣٨
غروب آفتاب: ١٨:١١:٠٥
اذان مغرب: ١٨:٢٨:٠٦
نیمه شب: ٢٣:٢٧:١٥

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سربندر (شهرستان بندرماهشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر سربندر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر سربندر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سربندر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

حضرت محمد (ص)
دنیا از كسی گرفته نشده است مگر این كه (این گرفتن) برای او خیر (به همراه) دارد. (دوری از دنیا و دل نبستن به آن، برای انسان خیر است.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر سربندر

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سربندر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سربندر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سربندر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سربندر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سربندر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٤:٤١١٣:١١:٣٤١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٢٨:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٣:٤٣١٣:١١:٢٤١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٢٨:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٢:٤٥١٣:١١:١٦١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:١١٠٠:٢٨:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣١:٤٩١٣:١١:٠٧١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٢٨:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:١٣٠٦:٣٠:٥٤١٣:١١:٠٠١٩:٥١:٣٢٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٢٧:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٩:٥٩١٣:١٠:٥٣١٩:٥٢:١٢٢٠:١٠:١٧٠٠:٢٧:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٩:٠٦١٣:١٠:٤٦١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٠:٥٩٠٠:٢٧:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٨:١٣١٣:١٠:٤٠١٩:٥٣:٣٢٢٠:١١:٤٢٠٠:٢٧:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٧:٢٢١٣:١٠:٣٤١٩:٥٤:١٢٢٠:١٢:٢٤٠٠:٢٦:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٦:٣٢١٣:١٠:٢٩١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٠٦٠٠:٢٦:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٥:٤٢١٣:١٠:٢٤١٩:٥٥:٣١٢٠:١٣:٤٩٠٠:٢٦:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٤:٥٤١٣:١٠:٢٠١٩:٥٦:١١٢٠:١٤:٣١٠٠:٢٦:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٤:٠٧١٣:١٠:١٧١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:١٣٠٠:٢٦:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٣:٢٢١٣:١٠:١٤١٩:٥٧:٣١٢٠:١٥:٥٥٠٠:٢٥:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢٢:٣٧١٣:١٠:١٢١٩:٥٨:١٠٢٠:١٦:٣٨٠٠:٢٥:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢١:٥٤١٣:١٠:١٠١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٧:٢٠٠٠:٢٥:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢١:١٢١٣:١٠:٠٩١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٠٢٠٠:٢٥:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢٠:٣١١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢٥:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٩:٥١١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٠:٤٨٢٠:١٩:٢٦٠٠:٢٥:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٩:١٣١٣:١٠:١٠٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٢٥:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٨:٣٦١٣:١٠:١١٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٢٤:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٨:٠١١٣:١٠:١٣٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢١:٣٠٠٠:٢٤:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٧:٢٧١٣:١٠:١٥٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:١١٠٠:٢٤:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٦:٥٤١٣:١٠:١٨٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٢٤:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٦:٢٢١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٣:٣٢٠٠:٢٤:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٥:٥٢١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:١٢٠٠:٢٤:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٥:٢٣١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٢٤:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٤:٥٦١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٥:٣١٠٠:٢٤:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٤:٣٠١٣:١٠:٤١٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:١٠٠٠:٢٤:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سربندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سربندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سربندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سربندر

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر سربندر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سربندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سربندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر سربندر

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر سربندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر سربندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر سربندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سربندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سربندر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سربندر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر سربندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سربندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سربندر

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٨٠٦:٤٤:٥٠١٣:١٦:٣٢١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٥:٢٣٠٠:٣٥:٠١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٦٠٦:٤٥:٢٥١٣:١٦:١٦١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٤:١٤٠٠:٣٤:٥١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٤٦:٠٠١٣:١٦:٠٠١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٣٤:٤١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥١٠٦:٤٦:٣٤١٣:١٥:٤٣١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠١:٥٥٠٠:٣٤:٣١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٤٧:٠٩١٣:١٥:٢٦١٩:٤٣:١٥٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٣٤:٢٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٤٠٦:٤٧:٤٤١٣:١٥:٠٩١٩:٤٢:٠٥١٩:٥٩:٣٣٠٠:٣٤:٠٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١١٠٦:٤٨:١٨١٣:١٤:٥١١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٨:٢١٠٠:٣٣:٥٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٤٨:٥٢١٣:١٤:٣٣١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٧:٠٩٠٠:٣٣:٤٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٤٩:٢٧١٣:١٤:١٤١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٥:٥٦٠٠:٣٣:٣٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٧٠٦:٥٠:٠١١٣:١٣:٥٦١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٤:٤٣٠٠:٣٣:١٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٠:٣٥١٣:١٣:٣٧١٩:٣٦:١٠١٩:٥٣:٢٩٠٠:٣٣:٠٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٦٠٦:٥١:٠٩١٣:١٣:١٧١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٢:١٥٠٠:٣٢:٤٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٩٠٦:٥١:٤٣١٣:١٢:٥٨١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:٠١٠٠:٣٢:٣٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٣٠٦:٥٢:١٦١٣:١٢:٣٨١٩:٣٢:٣١١٩:٤٩:٤٦٠٠:٣٢:١٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٦٠٦:٥٢:٥٠١٣:١٢:١٨١٩:٣١:١٧١٩:٤٨:٣١٠٠:٣٢:٠٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٨٠٦:٥٣:٢٣١٣:١١:٥٧١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٧:١٥٠٠:٣١:٤٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٠٠٦:٥٣:٥٧١٣:١١:٣٧١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:٠٠٠٠:٣١:٣٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٢٠٦:٥٤:٣٠١٣:١١:١٦١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٤:٤٤٠٠:٣١:١٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٤٠٦:٥٥:٠٣١٣:١٠:٥٥١٩:٢٦:١٨١٩:٤٣:٢٧٠٠:٣٠:٥٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٥٠٦:٥٥:٣٧١٣:١٠:٣٤١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٢:١١٠٠:٣٠:٣٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٦٠٦:٥٦:١٠١٣:١٠:١٣١٩:٢٣:٤٧١٩:٤٠:٥٤٠٠:٣٠:٢٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٦٠٦:٥٦:٤٣١٣:٠٩:٥١١٩:٢٢:٣١١٩:٣٩:٣٨٠٠:٣٠:٠٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٦٠٦:٥٧:١٦١٣:٠٩:٣٠١٩:٢١:١٥١٩:٣٨:٢١٠٠:٢٩:٤٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٦٠٦:٥٧:٥٠١٣:٠٩:٠٨١٩:١٩:٥٩١٩:٣٧:٠٤٠٠:٢٩:٢٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٦٠٦:٥٨:٢٣١٣:٠٨:٤٧١٩:١٨:٤٣١٩:٣٥:٤٧٠٠:٢٩:٠٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٥٠٦:٥٨:٥٦١٣:٠٨:٢٥١٩:١٧:٢٦١٩:٣٤:٣٠٠٠:٢٨:٥٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٤٠٦:٥٩:٣٠١٣:٠٨:٠٤١٩:١٦:١٠١٩:٣٣:١٣٠٠:٢٨:٣١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٣٠٧:٠٠:٠٣١٣:٠٧:٤٢١٩:١٤:٥٤١٩:٣١:٥٦٠٠:٢٨:١٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٣١٠٧:٠٠:٣٧١٣:٠٧:٢١١٩:١٣:٣٧١٩:٣٠:٤٠٠٠:٢٧:٥٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٠٠٧:٠١:١٠١٣:٠٧:٠٠١٩:١٢:٢١١٩:٢٩:٢٣٢٣:٥٧:٣٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٠١:٤٤١٢:٠٦:٣٨١٨:١١:٠٥١٨:٢٨:٠٦٢٣:٢٧:١٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سربندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سربندر شهر سربندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سربندر شهر سربندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سربندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سربندر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سربندر

سربندر نام بخش مسکونی و غیر بندرگاهی بندر امام خمینی است. با ساخت بندر شاهپور (بندر امام خمینی فعلی) در دورهٔ دودمان پهلوی، برای اسکان کارکنان و کارگران بندر، تصمیم گرفته شد شهرکی در پانزده کیلومتری شمال بندر ساخته شود. این منطقه سربندر نامیده شد. در دوره جنگ ایران و عراق، جمعیت سربندر به یکباره افزایش یافت. اکثر افرادی که جنگ زده نامیده می‌شدند به یکباره و به دلیل در امان ماندن از حملات رژیم صدام حسین از شهرهای خرمشهر، آبادان، شادگان و دیگر شهرهای همجوار به سربندر مهاجرت کردند؛

شهر سربندر در ویکیپدیا

شهر سربندر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سربندر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سربندر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سربندر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سربندر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سربندر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سربندر
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر سربندر + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر سربندر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سربندر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سربندر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سربندر رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سربندر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سربندر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سربندر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سربندر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سربندر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سربندر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سربندر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سربندر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سربندر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو