جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سربندر

بندرماهشهر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز سربندر


اذان صبح: ٠٤:٣٧:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٢٩
اذان ظهر: ١٣:١٢:٠٢
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:٤٧
اذان مغرب: ٢٠:٣٢:٠٦
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٥٧

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سربندر (شهرستان بندرماهشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ شهر سربندر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر سربندر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سربندر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

فرناندو پسوا
دور از ذهن ترین چیز در همه ی انسانها، بی اهمیت بودنشان در تمام عرصه هاست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سربندر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سربندر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سربندر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سربندر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سربندر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سربندر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٤٧:٣٩١٣:١٤:٠٤١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٨:٢٦٠٠:٣٢:٣٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٢١٠٦:٤٦:٣١١٣:١٣:٤٩١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٠٦٠٠:٣٢:١٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٤٥:٢٤١٣:١٣:٣٥١٩:٤٢:١٤١٩:٥٩:٤٦٠٠:٣١:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٤٣٠٦:٤٤:١٨١٣:١٣:٢١١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٠:٢٦٠٠:٣١:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٤٣:١٣١٣:١٣:٠٨١٩:٤٣:٣١٢٠:٠١:٠٧٠٠:٣١:١٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٢:٠٨١٣:١٢:٥٥١٩:٤٤:١٠٢٠:٠١:٤٨٠٠:٣١:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٥٠٠٦:٤١:٠٤١٣:١٢:٤٢١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٢:٢٨٠٠:٣٠:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٣٣٠٦:٤٠:٠٠١٣:١٢:٣٠١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٣٠:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:١٧٠٦:٣٨:٥٧١٣:١٢:١٨١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٣:٥٠٠٠:٣٠:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:٠١٠٦:٣٧:٥٥١٣:١٢:٠٧١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٢٩:٤٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٦:٥٤١٣:١١:٥٦١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٥:١٣٠٠:٢٩:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٥:٥٤١٣:١١:٤٥١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٢٩:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٤:٥٤١٣:١١:٣٥١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٢٨:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٣:٥٦١٣:١١:٢٦١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٧:١٨٠٠:٢٨:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٢:٥٨١٣:١١:١٧١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٢٨:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٢:٠٢١٣:١١:٠٨١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٨:٤١٠٠:٢٨:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣١:٠٦١٣:١١:٠٠١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٢٧:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣٠:١١١٣:١٠:٥٣١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٠٥٠٠:٢٧:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٩:١٧١٣:١٠:٤٦١٩:٥٢:٤١٢٠:١٠:٤٨٠٠:٢٧:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٨:٢٥١٣:١٠:٤٠١٩:٥٣:٢١٢٠:١١:٣٠٠٠:٢٧:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢٧:٣٣١٣:١٠:٣٤١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:١٢٠٠:٢٦:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٦:٤٣١٣:١٠:٢٩١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٢:٥٥٠٠:٢٦:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٥:٥٣١٣:١٠:٢٤١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٣:٣٧٠٠:٢٦:٣٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٥:٠٥١٣:١٠:٢٠١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٤:٢٠٠٠:٢٦:١٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٤:١٨١٣:١٠:١٧١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٥:٠٢٠٠:٢٦:٠٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٣:٣٢١٣:١٠:١٤١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٥:٤٥٠٠:٢٥:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٢:٤٧١٣:١٠:١٢١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٦:٢٧٠٠:٢٥:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٢:٠٤١٣:١٠:١٠١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٧:٠٩٠٠:٢٥:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢١:٢٢١٣:١٠:٠٩١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٧:٥٢٠٠:٢٥:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سربندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سربندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر سربندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سربندر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر سربندر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سربندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سربندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر سربندر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر سربندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر سربندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر سربندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سربندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سربندر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سربندر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر سربندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سربندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سربندر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٥:٥٢١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:١٢٠٠:٢٤:٣٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٥:٢٣١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٢٤:٣٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٤:٥٦١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٥:٣١٠٠:٢٤:٣٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٤:٣٠١٣:١٠:٤١٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:١٠٠٠:٢٤:٣٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٤:٠٦١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٦:٤٨٠٠:٢٤:٣٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:١٩٠٦:١٣:٤٢١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٢٤:٣٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٣:٢١١٣:١١:٠١٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٢٤:٣٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٣:٠١١٣:١١:٠٨٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٨:٤٠٠٠:٢٤:٣٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٢:٤٢١٣:١١:١٦٢٠:١٠:٠٦٢٠:٢٩:١٦٠٠:٢٤:٣٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٩٠٦:١٢:٢٤١٣:١١:٢٥٢٠:١٠:٣٩٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٢٤:٤٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٢:٠٨١٣:١١:٣٣٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٢٤:٤٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٤٠٦:١١:٥٤١٣:١١:٤٢٢٠:١١:٤٤٢٠:٣١:٠٠٠٠:٢٤:٤٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٠٠٦:١١:٤١١٣:١١:٥٢٢٠:١٢:١٦٢٠:٣١:٣٣٠٠:٢٤:٥٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٧٠٦:١١:٢٩١٣:١٢:٠٢٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٢٤:٥٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١١:١٩١٣:١٢:١٢٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٣٧٠٠:٢٥:٠٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٨٠٦:١١:١٠١٣:١٢:٢٢٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٢٥:٠٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣١٠٦:١١:٠٢١٣:١٢:٣٣٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٣:٣٨٠٠:٢٥:١٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٦٠٦:١٠:٥٦١٣:١٢:٤٤٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٤:٠٧٠٠:٢٥:٢٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٣٠٦:١٠:٥٢١٣:١٢:٥٦٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٢٥:٣١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٢٠٦:١٠:٤٨١٣:١٣:٠٧٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٥:٠١٠٠:٢٥:٣٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٠:٤٧١٣:١٣:١٩٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٢٧٠٠:٢٥:٤٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٦٠٦:١٠:٤٦١٣:١٣:٣٢٢٠:١٦:٢٤٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٢٥:٥٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣١٠٦:١٠:٤٧١٣:١٣:٤٤٢٠:١٦:٤٧٢٠:٣٦:١٦٠٠:٢٦:٠٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٨٠٦:١٠:٥٠١٣:١٣:٥٦٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٦:٣٩٠٠:٢٦:١٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٧٠٦:١٠:٥٣١٣:١٤:٠٩٢٠:١٧:٢٩٢٠:٣٧:٠٠٠٠:٢٦:٢٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٨٠٦:١٠:٥٩١٣:١٤:٢٢٢٠:١٧:٤٩٢٠:٣٧:٢١٠٠:٢٦:٤٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣١٠٦:١١:٠٥١٣:١٤:٣٥٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٧:٤٠٠٠:٢٦:٥٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٦٠٦:١١:١٣١٣:١٤:٤٨٢٠:١٨:٢٦٢٠:٣٧:٥٨٠٠:٢٧:٠٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١١:٢٢١٣:١٥:٠١٢٠:١٨:٤٢٢٠:٣٨:١٥٠٠:٢٧:١٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥١٠٦:١١:٣٢١٣:١٥:١٤٢٠:١٨:٥٨٢٠:٣٨:٣٠٠٠:٢٧:٣٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٢٠٦:١١:٤٤١٣:١٥:٢٧٢٠:١٩:١٢٢٠:٣٨:٤٤٠٠:٢٧:٤٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سربندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سربندر شهر سربندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر سربندر شهر سربندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سربندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سربندر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سربندر

سربندر نام بخش مسکونی و غیر بندرگاهی بندر امام خمینی است. با ساخت بندر شاهپور (بندر امام خمینی فعلی) در دورهٔ دودمان پهلوی، برای اسکان کارکنان و کارگران بندر، تصمیم گرفته شد شهرکی در پانزده کیلومتری شمال بندر ساخته شود. این منطقه سربندر نامیده شد. در دوره جنگ ایران و عراق، جمعیت سربندر به یکباره افزایش یافت. اکثر افرادی که جنگ زده نامیده می‌شدند به یکباره و به دلیل در امان ماندن از حملات رژیم صدام حسین از شهرهای خرمشهر، آبادان، شادگان و دیگر شهرهای همجوار به سربندر مهاجرت کردند؛

شهر سربندر در ویکیپدیا

شهر سربندر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سربندر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سربندر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سربندر بر روی نقشه

شهر سربندر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سربندر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سربندر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سربندر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر سربندر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر سربندر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سربندر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سربندر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سربندر رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سربندر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سربندر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سربندر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سربندر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سربندر
افق شرعی امروز فردا سربندر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سربندر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سربندر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سربندر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو