جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سربستی

باغک | تنگستان | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز سربستی


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٣٩
اذان ظهر: ١١:٤٩:٢١
غروب آفتاب: ١٧:١١:٤٦
اذان مغرب: ١٧:٢٩:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٠٩:٣٠

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سربستی (شهرستان تنگستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای سربستی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای سربستی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سربستی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جبران خلیل جبران
اگر بخواهید ترسی را از خویش برانید، بدانید كه جایگاه ترس در دلتان ریشه دارد و نه در كسانی كه از آنها می‌ترسید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سربستی

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سربستی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سربستی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سربستی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سربستی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سربستی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٨:١٧١٣:٠٢:٤٧١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:١٤٠٠:٢١:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٧:٢٣١٣:٠٢:٣٨١٩:٣٨:١٧١٩:٥٥:٥٢٠٠:٢٠:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:١٧٠٦:٢٦:٢٩١٣:٠٢:٢٩١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٦:٣٠٠٠:٢٠:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٥:٣٦١٣:٠٢:٢١١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٧:٠٩٠٠:٢٠:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢٤:٤٤١٣:٠٢:١٣١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٧:٤٧٠٠:٢٠:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠٢:٠٦١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٨:٢٦٠٠:١٩:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠١:٥٩١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٠٥٠٠:١٩:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٢:١٣١٣:٠١:٥٣١٩:٤١:٥٦١٩:٥٩:٤٤٠٠:١٩:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢١:٢٥١٣:٠١:٤٧١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٢٣٠٠:١٩:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٠:٣٨١٣:٠١:٤٢١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠١:٠٢٠٠:١٨:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٤٧٠٦:١٩:٥٢١٣:٠١:٣٨١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠١:٤١٠٠:١٨:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٤٧٠٦:١٩:٠٧١٣:٠١:٣٤١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:٢٠٠٠:١٨:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٨:٢٣١٣:٠١:٣٠١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٢:٥٩٠٠:١٨:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٥١٠٦:١٧:٤١١٣:٠١:٢٧١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٣:٣٨٠٠:١٨:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٦:٥٩١٣:٠١:٢٥١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:١٧٠٠:١٨:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٦:١٩١٣:٠١:٢٣١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٤:٥٦٠٠:١٧:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٥:٤٠١٣:٠١:٢٢١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٣٥٠٠:١٧:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٥:٠٢١٣:٠١:٢٢١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:١٤٠٠:١٧:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٤:٢٥١٣:٠١:٢٢١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٦:٥٢٠٠:١٧:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٣:٥٠١٣:٠١:٢٣١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٣١٠٠:١٧:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٣:١٦١٣:٠١:٢٤١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:١٠٠٠:١٧:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٢:٤٣١٣:٠١:٢٦١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٨:٤٨٠٠:١٧:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:١١٠٦:١٢:١١١٣:٠١:٢٨١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٢٦٠٠:١٧:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١١:٤١١٣:٠١:٣١١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٠٤٠٠:١٧:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١١:١٢١٣:٠١:٣٥١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٤٢٠٠:١٧:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٠:٤٤١٣:٠١:٣٩١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:١٩٠٠:١٧:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٢٣٠٦:١٠:١٨١٣:٠١:٤٣١٩:٥٣:٢٦٢٠:١١:٥٧٠٠:١٧:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٩:٥٣١٣:٠١:٤٨١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:٣٣٠٠:١٧:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٠٩:٢٩١٣:٠١:٥٤١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:١٠٠٠:١٧:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سربستی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سربستی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سربستی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سربستی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سربستی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سربستی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سربستی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سربستی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای سربستی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سربستی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سربستی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سربستی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سربستی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سربستی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای سربستی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سربستی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سربستی

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٠:٣٧١١:٤٩:٢٣١٧:٢٧:٤٦١٧:٤٤:٥٠٢٣:١٠:٣٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١١:١٦١١:٤٩:١٥١٧:٢٦:٥٠١٧:٤٣:٥٦٢٣:١٠:٢٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٨٠٦:١١:٥٦١١:٤٩:٠٧١٧:٢٥:٥٦١٧:٤٣:٠٣٢٣:١٠:١٥
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٤٠٦:١٢:٣٧١١:٤٩:٠٠١٧:٢٥:٠٢١٧:٤٢:١١٢٣:١٠:٠٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٣:١٨١١:٤٨:٥٤١٧:٢٤:٠٩١٧:٤١:٢٠٢٣:٠٩:٥٧
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٦٠٦:١٣:٥٩١١:٤٨:٤٩١٧:٢٣:١٧١٧:٤٠:٢٩٢٣:٠٩:٥٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:١٤:٤١١١:٤٨:٤٥١٧:٢٢:٢٧١٧:٣٩:٤١٢٣:٠٩:٤٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٨٠٦:١٥:٢٣١١:٤٨:٤١١٧:٢١:٣٧١٧:٣٨:٥٣٢٣:٠٩:٣٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٥٠٦:١٦:٠٦١١:٤٨:٣٨١٧:٢٠:٤٩١٧:٣٨:٠٦٢٣:٠٩:٣٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٢٠٦:١٦:٤٩١١:٤٨:٣٦١٧:٢٠:٠٢١٧:٣٧:٢١٢٣:٠٩:٢٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٩٠٦:١٧:٣٢١١:٤٨:٣٤١٧:١٩:١٦١٧:٣٦:٣٧٢٣:٠٩:٢١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٧٠٦:١٨:١٦١١:٤٨:٣٤١٧:١٨:٣١١٧:٣٥:٥٤٢٣:٠٩:١٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٤٠٦:١٩:٠٠١١:٤٨:٣٤١٧:١٧:٤٨١٧:٣٥:١٢٢٣:٠٩:١٥
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٢٠٦:١٩:٤٥١١:٤٨:٣٥١٧:١٧:٠٥١٧:٣٤:٣٢٢٣:٠٩:١٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٠:٣٠١١:٤٨:٣٧١٧:١٦:٢٤١٧:٣٣:٥٣٢٣:٠٩:١٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢١:١٥١١:٤٨:٣٩١٧:١٥:٤٥١٧:٣٣:١٥٢٣:٠٩:١١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٢:٠٠١١:٤٨:٤٣١٧:١٥:٠٦١٧:٣٢:٣٩٢٣:٠٩:١١
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٢:٤٦١١:٤٨:٤٧١٧:١٤:٢٩١٧:٣٢:٠٤٢٣:٠٩:١٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٢٣:٣٢١١:٤٨:٥٢١٧:١٣:٥٤١٧:٣١:٣٠٢٣:٠٩:١٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٢٤:١٨١١:٤٨:٥٨١٧:١٣:٢٠١٧:٣٠:٥٨٢٣:٠٩:١٧
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٤٠٦:٢٥:٠٥١١:٤٩:٠٥١٧:١٢:٤٧١٧:٣٠:٢٧٢٣:٠٩:٢٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٢٥:٥٢١١:٤٩:١٣١٧:١٢:١٦١٧:٢٩:٥٨٢٣:٠٩:٢٥
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٢٦:٣٩١١:٤٩:٢١١٧:١١:٤٦١٧:٢٩:٣٠٢٣:٠٩:٣٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٤٠٦:٢٧:٢٦١١:٤٩:٣٠١٧:١١:١٨١٧:٢٩:٠٤٢٣:٠٩:٣٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٢٨:١٤١١:٤٩:٤١١٧:١٠:٥١١٧:٢٨:٣٩٢٣:٠٩:٤٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٢٩:٠٢١١:٤٩:٥٢١٧:١٠:٢٦١٧:٢٨:١٥٢٣:٠٩:٥١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٦٠٦:٢٩:٤٩١١:٥٠:٠٤١٧:١٠:٠٢١٧:٢٧:٥٤٢٣:٠٩:٥٩
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣٠:٣٧١١:٥٠:١٦١٧:٠٩:٤٠١٧:٢٧:٣٤٢٣:١٠:٠٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٨٠٦:٣١:٢٥١١:٥٠:٣٠١٧:٠٩:١٩١٧:٢٧:١٥٢٣:١٠:١٩
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١٩٠٦:٣٢:١٣١١:٥٠:٤٤١٧:٠٩:٠١١٧:٢٦:٥٨٢٣:١٠:٣٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سربستی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سربستی روستای سربستی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سربستی روستای سربستی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سربستی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سربستی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سربستی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سربستی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سربستی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سربستی

روستای سربستی بر روی نقشه

روستای سربستی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سربستی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سربستی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سربستی
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای سربستی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای سربستی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سربستی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سربستی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سربستی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سربستی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سربستی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا سربستی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سربستی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سربستی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سربستی دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ سربستی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سربستی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سربستی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو