جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سربستی

باغک | تنگستان | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز سربستی


اذان صبح: ٠٤:٣٧:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٥١
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٢٩
غروب آفتاب: ١٩:٥٧:٢١
اذان مغرب: ٢٠:١٦:٠٥
نیمه شب: ٠٠:١٧:١١

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سربستی (شهرستان تنگستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای سربستی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سربستی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سربستی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام موسی (ع)
دعایی که بیشتر امید اجابت آن می رود و زودتر به اجابت می رسد،‌ دعا برای برادر دینی است در پشت سر او.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سربستی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سربستی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سربستی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سربستی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سربستی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سربستی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:١٥٠٦:٤٠:٣١١٣:٠٥:١٧١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٧:٣٨٠٠:٢٤:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٠١٠٦:٣٩:٢٧١٣:٠٥:٠٢١٩:٣١:٠٤١٩:٤٨:١٤٠٠:٢٤:٢٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٤٦٠٦:٣٨:٢٤١٣:٠٤:٤٨١٩:٣١:٣٨١٩:٤٨:٥١٠٠:٢٤:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٣٣٠٦:٣٧:٢٢١٣:٠٤:٣٤١٩:٣٢:١٣١٩:٤٩:٢٧٠٠:٢٣:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:١٩٠٦:٣٦:٢٠١٣:٠٤:٢١١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٠٤٠٠:٢٣:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٥:١٨١٣:٠٤:٠٨١٩:٣٣:٢٣١٩:٥٠:٤١٠٠:٢٣:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٤:١٨١٣:٠٣:٥٥١٩:٣٣:٥٨١٩:٥١:١٨٠٠:٢٢:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٤١٠٦:٣٣:١٨١٣:٠٣:٤٣١٩:٣٤:٣٤١٩:٥١:٥٥٠٠:٢٢:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣٢:١٩١٣:٠٣:٣١١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٢:٣٣٠٠:٢٢:١٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣١:٢٠١٣:٠٣:٢٠١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٣:١٠٠٠:٢١:٥٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٠:٢٣١٣:٠٣:٠٩١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٣:٤٨٠٠:٢١:٣٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٢٩:٢٦١٣:٠٢:٥٨١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٤:٢٥٠٠:٢١:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٢٨:٣٠١٣:٠٢:٤٨١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٥:٠٣٠٠:٢١:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٢٧:٣٥١٣:٠٢:٣٩١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٥:٤١٠٠:٢٠:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢٦:٤١١٣:٠٢:٣٠١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٦:٢٠٠٠:٢٠:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٥:٤٧١٣:٠٢:٢١١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٦:٥٨٠٠:٢٠:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٤:٥٥١٣:٠٢:١٣١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٧:٣٧٠٠:٢٠:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٤:٠٤١٣:٠٢:٠٦١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:١٥٠٠:١٩:٥١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٣:١٣١٣:٠١:٥٩١٩:٤١:٠٩١٩:٥٨:٥٤٠٠:١٩:٣٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٢:٢٤١٣:٠١:٥٣١٩:٤١:٤٦١٩:٥٩:٣٣٠٠:١٩:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢١:٣٦١٣:٠١:٤٧١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:١٢٠٠:١٩:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٠:٤٨١٣:٠١:٤٢١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٠:٥١٠٠:١٩:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٠٠٠٦:٢٠:٠٢١٣:٠١:٣٨١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠١:٣٠٠٠:١٨:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٠١٠٦:١٩:١٧١٣:٠١:٣٤١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٠٩٠٠:١٨:٣٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١٨:٣٣١٣:٠١:٣٠١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٢:٤٨٠٠:١٨:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٧:٥٠١٣:٠١:٢٧١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٨:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٧:٠٩١٣:٠١:٢٥١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٤:٠٧٠٠:١٨:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٦:٢٨١٣:٠١:٢٣١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٤:٤٦٠٠:١٨:٠٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٥:٤٩١٣:٠١:٢٢١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٥:٢٥٠٠:١٧:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سربستی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سربستی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سربستی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سربستی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سربستی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سربستی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سربستی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سربستی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای سربستی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سربستی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سربستی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سربستی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سربستی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سربستی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سربستی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سربستی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سربستی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٠:٤٤١٣:٠١:٣٩١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:١٩٠٠:١٧:٠٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٣٠٦:١٠:١٨١٣:٠١:٤٣١٩:٥٣:٢٦٢٠:١١:٥٧٠٠:١٧:٠٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٩:٥٣١٣:٠١:٤٨١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:٣٣٠٠:١٧:٠٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٠٩:٢٩١٣:٠١:٥٤١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:١٠٠٠:١٧:٠٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠٩:٠٧١٣:٠٢:٠٠١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٣:٤٦٠٠:١٧:٠٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٩٠٦:٠٨:٤٦١٣:٠٢:٠٧١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:٢٢٠٠:١٧:٠٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٨:٢٦١٣:٠٢:١٤١٩:٥٦:١٦٢٠:١٤:٥٧٠٠:١٧:٠٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٨:٠٨١٣:٠٢:٢١١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٣١٠٠:١٧:٠٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٧:٥١١٣:٠٢:٢٩١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:٠٥٠٠:١٧:١١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٢:٣٨١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٦:٣٩٠٠:١٧:١٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠٧:٢١١٣:٠٢:٤٦١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:١١٠٠:١٧:١٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٧:٠٩١٣:٠٢:٥٥١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٧:٤٤٠٠:١٧:٢٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٦:٥٧١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:١٥٠٠:١٧:٢٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٦:٤٧١٣:٠٣:١٥١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٨:٤٦٠٠:١٧:٣٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠٣:٢٥٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٩:١٦٠٠:١٧:٤٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٧٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٣:٣٦٢٠:٠٠:٥٠٢٠:١٩:٤٥٠٠:١٧:٤٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٦:٢٥١٣:٠٣:٤٦٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:١٣٠٠:١٧:٥٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٦:٢٠١٣:٠٣:٥٧٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢٠:٤١٠٠:١٨:٠١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٦:١٦١٣:٠٤:٠٩٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:٠٨٠٠:١٨:٠٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٦:١٤١٣:٠٤:٢١٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢١:٣٣٠٠:١٨:١٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٦:١٤١٣:٠٤:٣٢٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢١:٥٨٠٠:١٨:٢٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٧٠٦:٠٦:١٤١٣:٠٤:٤٥٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٢٢٠٠:١٨:٣٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٦:١٦١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٢:٤٥٠٠:١٨:٤٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥١٠٦:٠٦:١٩١٣:٠٥:٠٩٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٠٧٠٠:١٨:٥٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥١٠٦:٠٦:٢٣١٣:٠٥:٢٢٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٣:٢٨٠٠:١٩:٠٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٦:٢٩١٣:٠٥:٣٥٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٣:٤٨٠٠:١٩:٢١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٧٠٦:٠٦:٣٦١٣:٠٥:٤٨٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٤:٠٧٠٠:١٩:٣٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٦:٤٤١٣:٠٦:٠١٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٤:٢٤٠٠:١٩:٤٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٦:٥٤١٣:٠٦:١٤٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٤:٤١٠٠:١٩:٥٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٧:٠٤١٣:٠٦:٢٧٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٢٠:١١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٠٠٦:٠٧:١٦١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٥:١٠٠٠:٢٠:٢٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سربستی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سربستی روستای سربستی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سربستی روستای سربستی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سربستی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سربستی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سربستی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سربستی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سربستی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سربستی

روستای سربستی بر روی نقشه

روستای سربستی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سربستی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سربستی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سربستی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سربستی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای سربستی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سربستی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سربستی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سربستی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سربستی
جدول اوقات شرعی امروز فردا سربستی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سربستی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سربستی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سربستی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سربستی دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سربستی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سربستی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سربستی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو