جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سرباز

سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سرباز


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٢٧:١٦
غروب آفتاب: ١٨:٤٤:٣٦
اذان مغرب: ١٩:٠١:١٣
نیمه شب: ٢٣:٤٨:١٤

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سرباز (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ شهر سرباز)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر سرباز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سرباز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اریك نیوتن
هر اثر هنری به مثابه ی كودكی است كه هنرمند، مادرش و محیط زندگی هنرمند، پدرش باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سرباز

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سرباز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرباز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سرباز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرباز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرباز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥١:٤٩١٢:٢٢:٥١١٨:٥٤:١٥١٩:١١:٢٢٢٣:٤٢:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:١٨٠٥:٥٠:٥٨١٢:٢٢:٤١١٨:٥٤:٤٧١٩:١١:٥٦٢٣:٤٢:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:١٥٠٥:٥٠:٠٧١٢:٢٢:٣٢١٨:٥٥:١٩١٩:١٢:٣١٢٣:٤١:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:١٢٠٥:٤٩:١٧١٢:٢٢:٢٣١٨:٥٥:٥٢١٩:١٣:٠٥٢٣:٤١:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٧:١١٠٥:٤٨:٢٨١٢:٢٢:١٥١٨:٥٦:٢٤١٩:١٣:٣٩٢٣:٤١:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٦:١٠٠٥:٤٧:٤٠١٢:٢٢:٠٧١٨:٥٦:٥٧١٩:١٤:١٤٢٣:٤١:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٥:١٠٠٥:٤٦:٥٣١٢:٢٢:٠٠١٨:٥٧:٢٩١٩:١٤:٤٩٢٣:٤٠:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٤:١١٠٥:٤٦:٠٦١٢:٢١:٥٣١٨:٥٨:٠٢١٩:١٥:٢٣٢٣:٤٠:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٣:١٢٠٥:٤٥:٢١١٢:٢١:٤٧١٨:٥٨:٣٥١٩:١٥:٥٨٢٣:٤٠:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٢:١٥٠٥:٤٤:٣٦١٢:٢١:٤١١٨:٥٩:٠٨١٩:١٦:٣٣٢٣:٤٠:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢١:١٨٠٥:٤٣:٥٣١٢:٢١:٣٦١٨:٥٩:٤١١٩:١٧:٠٨٢٣:٤٠:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٤٣:١١١٢:٢١:٣٢١٩:٠٠:١٤١٩:١٧:٤٤٢٣:٣٩:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٩:٢٨٠٥:٤٢:٢٩١٢:٢١:٢٨١٩:٠٠:٤٧١٩:١٨:١٩٢٣:٣٩:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:٣٥٠٥:٤١:٤٩١٢:٢١:٢٤١٩:٠١:٢٠١٩:١٨:٥٤٢٣:٣٩:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤١:١٠١٢:٢١:٢١١٩:٠١:٥٣١٩:١٩:٢٩٢٣:٣٩:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٦:٥١٠٥:٤٠:٣٢١٢:٢١:١٩١٩:٠٢:٢٦١٩:٢٠:٠٥٢٣:٣٩:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٠١٠٥:٣٩:٥٥١٢:٢١:١٨١٩:٠٣:٠٠١٩:٢٠:٤٠٢٣:٣٩:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:١٢٠٥:٣٩:١٩١٢:٢١:١٦١٩:٠٣:٣٣١٩:٢١:١٦٢٣:٣٨:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٢٤٠٥:٣٨:٤٤١٢:٢١:١٦١٩:٠٤:٠٦١٩:٢١:٥١٢٣:٣٨:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٣٧٠٥:٣٨:١١١٢:٢١:١٦١٩:٠٤:٤٠١٩:٢٢:٢٧٢٣:٣٨:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٥٢٠٥:٣٧:٣٩١٢:٢١:١٧١٩:٠٥:١٣١٩:٢٣:٠٢٢٣:٣٨:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٠٨٠٥:٣٧:٠٨١٢:٢١:١٨١٩:٠٥:٤٦١٩:٢٣:٣٧٢٣:٣٨:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٢٥٠٥:٣٦:٣٨١٢:٢١:٢٠١٩:٠٦:١٩١٩:٢٤:١٢٢٣:٣٨:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:٤٤٠٥:٣٦:٠٩١٢:٢١:٢٢١٩:٠٦:٥٢١٩:٢٤:٤٨٢٣:٣٨:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:٠٤٠٥:٣٥:٤٢١٢:٢١:٢٥١٩:٠٧:٢٥١٩:٢٥:٢٢٢٣:٣٨:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٣٥:١٦١٢:٢١:٢٩١٩:٠٧:٥٨١٩:٢٥:٥٧٢٣:٣٨:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٣٤:٥١١٢:٢١:٣٣١٩:٠٨:٣٠١٩:٢٦:٣٢٢٣:٣٨:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٨:١٢٠٥:٣٤:٢٧١٢:٢١:٣٧١٩:٠٩:٠٣١٩:٢٧:٠٦٢٣:٣٨:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٧:٣٨٠٥:٣٤:٠٥١٢:٢١:٤٢١٩:٠٩:٣٥١٩:٢٧:٤٠٢٣:٣٨:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرباز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرباز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرباز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرباز

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر سرباز

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرباز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرباز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر سرباز

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٢٢:١٠١٢:٣٠:٣١١٨:٣٩:١٥١٨:٥٥:٤٢٢٣:٥٢:٠٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٢١:٠٥١٢:٣٠:١٢١٨:٣٩:٤٤١٨:٥٦:١٢٢٣:٥١:٤٣
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٠:٠٠١٢:٢٩:٥٤١٨:٤٠:١٣١٨:٥٦:٤٢٢٣:٥١:٢٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠٢:٣٢٠٦:١٨:٥٤١٢:٢٩:٣٦١٨:٤٠:٤٣١٨:٥٧:١٢٢٣:٥١:٠٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠١:٢١٠٦:١٧:٤٩١٢:٢٩:١٨١٨:٤١:١٢١٨:٥٧:٤٢٢٣:٥٠:٤١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٠٠:١٠٠٦:١٦:٤٥١٢:٢٩:٠١١٨:٤١:٤١١٨:٥٨:١٢٢٣:٥٠:٢٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٨:٥٩٠٦:١٥:٤٠١٢:٢٨:٤٣١٨:٤٢:١٠١٨:٥٨:٤٢٢٣:٤٩:٥٩
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٧:٤٨٠٦:١٤:٣٥١٢:٢٨:٢٥١٨:٤٢:٣٩١٨:٥٩:١٢٢٣:٤٩:٣٨
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٣:٣١١٢:٢٨:٠٧١٨:٤٣:٠٨١٨:٥٩:٤٢٢٣:٤٩:١٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٥:٢٥٠٦:١٢:٢٧١٢:٢٧:٥٠١٨:٤٣:٣٧١٩:٠٠:١٢٢٣:٤٨:٥٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٤:١٤٠٦:١١:٢٣١٢:٢٧:٣٣١٨:٤٤:٠٧١٩:٠٠:٤٢٢٣:٤٨:٣٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٠:٢٠١٢:٢٧:١٦١٨:٤٤:٣٦١٩:٠١:١٣٢٣:٤٨:١٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٥١:٥٢٠٦:٠٩:١٦١٢:٢٦:٥٩١٨:٤٥:٠٥١٩:٠١:٤٣٢٣:٤٧:٥٣
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٥٠:٤١٠٦:٠٨:١٤١٢:٢٦:٤٢١٨:٤٥:٣٤١٩:٠٢:١٤٢٣:٤٧:٣٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٠٧:١١١٢:٢٦:٢٦١٨:٤٦:٠٤١٩:٠٢:٤٥٢٣:٤٧:١٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٠٦:٠٩١٢:٢٦:٠٩١٨:٤٦:٣٤١٩:٠٣:١٦٢٣:٤٦:٥١
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٠٥:٠٨١٢:٢٥:٥٤١٨:٤٧:٠٣١٩:٠٣:٤٧٢٣:٤٦:٣١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٠٤:٠٧١٢:٢٥:٣٨١٨:٤٧:٣٣١٩:٠٤:١٨٢٣:٤٦:١١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٣:٠٦١٢:٢٥:٢٣١٨:٤٨:٠٣١٩:٠٤:٤٩٢٣:٤٥:٥١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠٢:٠٦١٢:٢٥:٠٨١٨:٤٨:٣٣١٩:٠٥:٢١٢٣:٤٥:٣٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٠١:٠٧١٢:٢٤:٥٣١٨:٤٩:٠٣١٩:٠٥:٥٣٢٣:٤٥:١٢
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٠:٠٨١٢:٢٤:٣٩١٨:٤٩:٣٤١٩:٠٦:٢٥٢٣:٤٤:٥٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٠:١٣٠٥:٥٩:١٠١٢:٢٤:٢٥١٨:٥٠:٠٥١٩:٠٦:٥٧٢٣:٤٤:٣٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٩:٠٤٠٥:٥٨:١٢١٢:٢٤:١٢١٨:٥٠:٣٥١٩:٠٧:٣٠٢٣:٤٤:١٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣٧:٥٧٠٥:٥٧:١٦١٢:٢٣:٥٩١٨:٥١:٠٦١٩:٠٨:٠٢٢٣:٤٣:٥٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣٦:٥٠٠٥:٥٦:١٩١٢:٢٣:٤٧١٨:٥١:٣٧١٩:٠٨:٣٥٢٣:٤٣:٤٠
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٥:٤٣٠٥:٥٥:٢٤١٢:٢٣:٣٥١٨:٥٢:٠٩١٩:٠٩:٠٨٢٣:٤٣:٢٣
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٤:٣٧٠٥:٥٤:٢٩١٢:٢٣:٢٣١٨:٥٢:٤٠١٩:٠٩:٤١٢٣:٤٣:٠٥
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٣:٣١٠٥:٥٣:٣٥١٢:٢٣:١٢١٨:٥٣:١٢١٩:١٠:١٥٢٣:٤٢:٤٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٢:٢٦٠٥:٥٢:٤٢١٢:٢٣:٠١١٨:٥٣:٤٣١٩:١٠:٤٩٢٣:٤٢:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر سرباز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر سرباز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر سرباز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سرباز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرباز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سرباز

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرباز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرباز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سرباز

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٨٠٥:٢٨:٤٣١١:٣٢:١٨١٧:٣٦:١٨١٧:٥٢:٤٣٢٣:٢٤:٠٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٥٠٠٦:٢٧:٣٧١٢:٣٢:٠٠١٨:٣٦:٤٧١٨:٥٣:١٣٢٣:٥٣:٤٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٤١٠٦:٢٦:٣٢١٢:٣١:٤٢١٨:٣٧:١٧١٨:٥٣:٤٣٢٣:٥٣:٢٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٢٥:٢٧١٢:٣١:٢٥١٨:٣٧:٤٧١٨:٥٤:١٣٢٣:٥٣:٠٥
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٢٤:٢١١٢:٣١:٠٧١٨:٣٨:١٦١٨:٥٤:٤٣٢٣:٥٢:٤٤
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٣٠٦:٢٣:١٦١٢:٣٠:٤٩١٨:٣٨:٤٦١٨:٥٥:١٣٢٣:٥٢:٢٤
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٢٢:١٠١٢:٣٠:٣١١٨:٣٩:١٥١٨:٥٥:٤٢٢٣:٥٢:٠٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٢١:٠٥١٢:٣٠:١٢١٨:٣٩:٤٤١٨:٥٦:١٢٢٣:٥١:٤٣
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٠:٠٠١٢:٢٩:٥٤١٨:٤٠:١٣١٨:٥٦:٤٢٢٣:٥١:٢٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٢٠٦:١٨:٥٤١٢:٢٩:٣٦١٨:٤٠:٤٣١٨:٥٧:١٢٢٣:٥١:٠٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٢١٠٦:١٧:٤٩١٢:٢٩:١٨١٨:٤١:١٢١٨:٥٧:٤٢٢٣:٥٠:٤١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٠٠٦:١٦:٤٥١٢:٢٩:٠١١٨:٤١:٤١١٨:٥٨:١٢٢٣:٥٠:٢٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٩٠٦:١٥:٤٠١٢:٢٨:٤٣١٨:٤٢:١٠١٨:٥٨:٤٢٢٣:٤٩:٥٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٨٠٦:١٤:٣٥١٢:٢٨:٢٥١٨:٤٢:٣٩١٨:٥٩:١٢٢٣:٤٩:٣٨
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٣:٣١١٢:٢٨:٠٧١٨:٤٣:٠٨١٨:٥٩:٤٢٢٣:٤٩:١٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٥٠٦:١٢:٢٧١٢:٢٧:٥٠١٨:٤٣:٣٧١٩:٠٠:١٢٢٣:٤٨:٥٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٤٠٦:١١:٢٣١٢:٢٧:٣٣١٨:٤٤:٠٧١٩:٠٠:٤٢٢٣:٤٨:٣٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٠:٢٠١٢:٢٧:١٦١٨:٤٤:٣٦١٩:٠١:١٣٢٣:٤٨:١٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٢٠٦:٠٩:١٦١٢:٢٦:٥٩١٨:٤٥:٠٥١٩:٠١:٤٣٢٣:٤٧:٥٣
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤١٠٦:٠٨:١٤١٢:٢٦:٤٢١٨:٤٥:٣٤١٩:٠٢:١٤٢٣:٤٧:٣٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٠٧:١١١٢:٢٦:٢٦١٨:٤٦:٠٤١٩:٠٢:٤٥٢٣:٤٧:١٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٠٦:٠٩١٢:٢٦:٠٩١٨:٤٦:٣٤١٩:٠٣:١٦٢٣:٤٦:٥١
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٠٥:٠٨١٢:٢٥:٥٤١٨:٤٧:٠٣١٩:٠٣:٤٧٢٣:٤٦:٣١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٠٤:٠٧١٢:٢٥:٣٨١٨:٤٧:٣٣١٩:٠٤:١٨٢٣:٤٦:١١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٣:٠٦١٢:٢٥:٢٣١٨:٤٨:٠٣١٩:٠٤:٤٩٢٣:٤٥:٥١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠٢:٠٦١٢:٢٥:٠٨١٨:٤٨:٣٣١٩:٠٥:٢١٢٣:٤٥:٣٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٠١:٠٧١٢:٢٤:٥٣١٨:٤٩:٠٣١٩:٠٥:٥٣٢٣:٤٥:١٢
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٠:٠٨١٢:٢٤:٣٩١٨:٤٩:٣٤١٩:٠٦:٢٥٢٣:٤٤:٥٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٣٠٥:٥٩:١٠١٢:٢٤:٢٥١٨:٥٠:٠٥١٩:٠٦:٥٧٢٣:٤٤:٣٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٤٠٥:٥٨:١٢١٢:٢٤:١٢١٨:٥٠:٣٥١٩:٠٧:٣٠٢٣:٤٤:١٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٧٠٥:٥٧:١٦١٢:٢٣:٥٩١٨:٥١:٠٦١٩:٠٨:٠٢٢٣:٤٣:٥٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سرباز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سرباز شهر سرباز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سرباز شهر سرباز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سرباز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرباز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سرباز

سَرباز یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است. این شهر، مرکز بخش سرباز از توابع شهرستان سرباز است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۱٫۱۳۶ نفر بوده‌است.[۱]

شهر سرباز در ویکیپدیا

شهر سرباز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سرباز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سرباز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سرباز بر روی نقشه

شهر سرباز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سرباز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سرباز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سرباز
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر سرباز + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر سرباز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سرباز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سرباز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سرباز رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرباز
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرباز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ سرباز دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ سرباز دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سرباز
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرباز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق سرباز
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرباز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سرباز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو