جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سرباز

سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سرباز


اذان صبح: ٠٤:٢٨:١٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٧:٢٦
اذان ظهر: ١١:١٠:٢٤
غروب آفتاب: ١٦:٣٣:٠٧
اذان مغرب: ١٦:٥٠:٤٠
نیمه شب: ٢٢:٣١:٠٠

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سرباز (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر سرباز)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سرباز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سرباز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اشو
عشق حقیقی بسیار لحظه ای است، اما هیهات از این لحظه!

اوقات شرعی ماه جاری شهر سرباز

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سرباز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرباز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سرباز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرباز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرباز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:١٨٠٥:٥٠:٥٨١٢:٢٢:٤١١٨:٥٤:٤٧١٩:١١:٥٦٢٣:٤٢:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:١٥٠٥:٥٠:٠٧١٢:٢٢:٣٢١٨:٥٥:١٩١٩:١٢:٣١٢٣:٤١:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:١٢٠٥:٤٩:١٧١٢:٢٢:٢٣١٨:٥٥:٥٢١٩:١٣:٠٥٢٣:٤١:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٧:١١٠٥:٤٨:٢٨١٢:٢٢:١٥١٨:٥٦:٢٤١٩:١٣:٣٩٢٣:٤١:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٦:١٠٠٥:٤٧:٤٠١٢:٢٢:٠٧١٨:٥٦:٥٧١٩:١٤:١٤٢٣:٤١:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٥:١٠٠٥:٤٦:٥٣١٢:٢٢:٠٠١٨:٥٧:٢٩١٩:١٤:٤٩٢٣:٤٠:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٤:١١٠٥:٤٦:٠٦١٢:٢١:٥٣١٨:٥٨:٠٢١٩:١٥:٢٣٢٣:٤٠:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٣:١٢٠٥:٤٥:٢١١٢:٢١:٤٧١٨:٥٨:٣٥١٩:١٥:٥٨٢٣:٤٠:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٢:١٥٠٥:٤٤:٣٦١٢:٢١:٤١١٨:٥٩:٠٨١٩:١٦:٣٣٢٣:٤٠:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢١:١٨٠٥:٤٣:٥٣١٢:٢١:٣٦١٨:٥٩:٤١١٩:١٧:٠٨٢٣:٤٠:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٤٣:١١١٢:٢١:٣٢١٩:٠٠:١٤١٩:١٧:٤٤٢٣:٣٩:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٩:٢٨٠٥:٤٢:٢٩١٢:٢١:٢٨١٩:٠٠:٤٧١٩:١٨:١٩٢٣:٣٩:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:٣٥٠٥:٤١:٤٩١٢:٢١:٢٤١٩:٠١:٢٠١٩:١٨:٥٤٢٣:٣٩:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤١:١٠١٢:٢١:٢١١٩:٠١:٥٣١٩:١٩:٢٩٢٣:٣٩:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٦:٥١٠٥:٤٠:٣٢١٢:٢١:١٩١٩:٠٢:٢٦١٩:٢٠:٠٥٢٣:٣٩:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٠١٠٥:٣٩:٥٥١٢:٢١:١٨١٩:٠٣:٠٠١٩:٢٠:٤٠٢٣:٣٩:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:١٢٠٥:٣٩:١٩١٢:٢١:١٦١٩:٠٣:٣٣١٩:٢١:١٦٢٣:٣٨:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٢٤٠٥:٣٨:٤٤١٢:٢١:١٦١٩:٠٤:٠٦١٩:٢١:٥١٢٣:٣٨:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٣٧٠٥:٣٨:١١١٢:٢١:١٦١٩:٠٤:٤٠١٩:٢٢:٢٧٢٣:٣٨:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٥٢٠٥:٣٧:٣٩١٢:٢١:١٧١٩:٠٥:١٣١٩:٢٣:٠٢٢٣:٣٨:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٠٨٠٥:٣٧:٠٨١٢:٢١:١٨١٩:٠٥:٤٦١٩:٢٣:٣٧٢٣:٣٨:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٢٥٠٥:٣٦:٣٨١٢:٢١:٢٠١٩:٠٦:١٩١٩:٢٤:١٢٢٣:٣٨:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:٤٤٠٥:٣٦:٠٩١٢:٢١:٢٢١٩:٠٦:٥٢١٩:٢٤:٤٨٢٣:٣٨:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:٠٤٠٥:٣٥:٤٢١٢:٢١:٢٥١٩:٠٧:٢٥١٩:٢٥:٢٢٢٣:٣٨:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٣٥:١٦١٢:٢١:٢٩١٩:٠٧:٥٨١٩:٢٥:٥٧٢٣:٣٨:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٣٤:٥١١٢:٢١:٣٣١٩:٠٨:٣٠١٩:٢٦:٣٢٢٣:٣٨:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٨:١٢٠٥:٣٤:٢٧١٢:٢١:٣٧١٩:٠٩:٠٣١٩:٢٧:٠٦٢٣:٣٨:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٧:٣٨٠٥:٣٤:٠٥١٢:٢١:٤٢١٩:٠٩:٣٥١٩:٢٧:٤٠٢٣:٣٨:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٣٣:٤٤١٢:٢١:٤٨١٩:١٠:٠٧١٩:٢٨:١٤٢٣:٣٨:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرباز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرباز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرباز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرباز

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سرباز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سرباز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرباز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سرباز

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سرباز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سرباز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سرباز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سرباز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرباز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سرباز

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر سرباز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرباز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سرباز

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٤٠٥:٢٨:٢٣١١:٠٩:١٧١٦:٤٩:٥٠١٧:٠٦:٣٤٢٢:٣١:١٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٥٠٥:٢٨:٥٩١١:٠٩:٠٩١٦:٤٨:٥٨١٧:٠٥:٤٤٢٢:٣١:٠٢
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٦٠٥:٢٩:٣٥١١:٠٩:٠١١٦:٤٨:٠٨١٧:٠٤:٥٥٢٢:٣٠:٥٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٨٠٥:٣٠:١١١١:٠٨:٥٥١٦:٤٧:١٨١٧:٠٤:٠٦٢٢:٣٠:٤٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٩٠٥:٣٠:٤٨١١:٠٨:٤٩١٦:٤٦:٣٠١٧:٠٣:١٩٢٢:٣٠:٣٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٤١٠٥:٣١:٢٥١١:٠٨:٤٣١٦:٤٥:٤٢١٧:٠٢:٣٣٢٢:٣٠:٢٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:١٤٠٥:٣٢:٠٣١١:٠٨:٣٩١٦:٤٤:٥٥١٧:٠١:٤٨٢٢:٣٠:٢١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٦٠٥:٣٢:٤١١١:٠٨:٣٥١٦:٤٤:١٠١٧:٠١:٠٤٢٢:٣٠:١٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:١٩٠٥:٣٣:١٩١١:٠٨:٣٢١٦:٤٣:٢٦١٧:٠٠:٢٢٢٢:٣٠:٠٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٢٠٥:٣٣:٥٨١١:٠٨:٣٠١٦:٤٢:٤٢١٦:٥٩:٤٠٢٢:٣٠:٠٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٥٠٥:٣٤:٣٨١١:٠٨:٢٨١٦:٤٢:٠٠١٦:٥٩:٠٠٢٢:٣٠:٠٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٩٠٥:٣٥:١٨١١:٠٨:٢٨١٦:٤١:١٩١٦:٥٨:٢١٢٢:٢٩:٥٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٣٠٥:٣٥:٥٨١١:٠٨:٢٨١٦:٤٠:٤٠١٦:٥٧:٤٣٢٢:٢٩:٥٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٧٠٥:٣٦:٣٨١١:٠٨:٢٩١٦:٤٠:٠١١٦:٥٧:٠٦٢٢:٢٩:٥٢
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٢٠٥:٣٧:١٩١١:٠٨:٣١١٦:٣٩:٢٤١٦:٥٦:٣١٢٢:٢٩:٥٠
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٧٠٥:٣٨:٠١١١:٠٨:٣٣١٦:٣٨:٤٨١٦:٥٥:٥٧٢٢:٢٩:٥٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٣٨:٤٢١١:٠٨:٣٧١٦:٣٨:١٤١٦:٥٥:٢٤٢٢:٢٩:٥٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٧٠٥:٣٩:٢٤١١:٠٨:٤١١٦:٣٧:٤٠١٦:٥٤:٥٣٢٢:٢٩:٥٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٤٠:٠٧١١:٠٨:٤٦١٦:٣٧:٠٨١٦:٥٤:٢٢٢٢:٢٩:٥٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٤٠:٥٠١١:٠٨:٥٢١٦:٣٦:٣٨١٦:٥٣:٥٤٢٢:٢٩:٥٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٥٠٥:٤١:٣٣١١:٠٨:٥٩١٦:٣٦:٠٩١٦:٥٣:٢٦٢٢:٣٠:٠٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥١٠٥:٤٢:١٦١١:٠٩:٠٦١٦:٣٥:٤١١٦:٥٣:٠٠٢٢:٣٠:٠٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٨٠٥:٤٣:٠٠١١:٠٩:١٥١٦:٣٥:١٤١٦:٥٢:٣٦٢٢:٣٠:١٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٤٣:٤٣١١:٠٩:٢٤١٦:٣٤:٤٩١٦:٥٢:١٣٢٢:٣٠:١٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٤٤:٢٨١١:٠٩:٣٤١٦:٣٤:٢٦١٦:٥١:٥١٢٢:٣٠:٢٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٤٥:١٢١١:٠٩:٤٥١٦:٣٤:٠٤١٦:٥١:٣١٢٢:٣٠:٣١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٧٠٥:٤٥:٥٦١١:٠٩:٥٧١٦:٣٣:٤٤١٦:٥١:١٢٢٢:٣٠:٣٩
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٤٦:٤١١١:١٠:١٠١٦:٣٣:٢٥١٦:٥٠:٥٥٢٢:٣٠:٤٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٤٠٥:٤٧:٢٦١١:١٠:٢٤١٦:٣٣:٠٧١٦:٥٠:٤٠٢٢:٣١:٠٠
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٤٨:١١١١:١٠:٣٨١٦:٣٢:٥١١٦:٥٠:٢٦٢٢:٣١:١١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سرباز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سرباز شهر سرباز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سرباز شهر سرباز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سرباز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرباز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سرباز

سَرباز یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است. این شهر، مرکز بخش سرباز از توابع شهرستان سرباز است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۱٫۱۳۶ نفر بوده‌است.[۱]

شهر سرباز در ویکیپدیا

شهر سرباز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سرباز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سرباز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سرباز بر روی نقشه

شهر سرباز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سرباز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سرباز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سرباز
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سرباز + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر سرباز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سرباز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سرباز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سرباز رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سرباز
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرباز
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرباز
افق شرعی امروز فردا سرباز دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرباز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ سرباز دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ سرباز دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سرباز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سرباز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو