جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سرباز

سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سرباز

اذان صبح: ٠٤:١١:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٧:٤٢
اذان ظهر: ١١:٠٩:٣٠
غروب آفتاب: ١٦:٥٠:٥٧
اذان مغرب: ١٧:٠٧:٣٩
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣١:٢٨

چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩
٠٤ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سرباز (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مهر ٩٩ شهر سرباز)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سرباز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سرباز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌كسی گناه كند (و در عین گناه)‌ خندان باشد، با حالت گریان، وارد جهنّم می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سرباز

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سرباز در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرباز ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سرباز (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرباز ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سرباز
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٠٢:٢١١٢:٢٥:١١١٨:٤٨:٢٦١٩:٠٥:١٣٢٣:٤٥:٣٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٠١:٢١١٢:٢٤:٥٧١٨:٤٨:٥٦١٩:٠٥:٤٥٢٣:٤٥:١٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤١:٣٨٠٦:٠٠:٢٢١٢:٢٤:٤٣١٨:٤٩:٢٧١٩:٠٦:١٧٢٣:٤٤:٥٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٠:٢٩٠٥:٥٩:٢٤١٢:٢٤:٢٩١٨:٤٩:٥٧١٩:٠٦:٥٠٢٣:٤٤:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٩:٢١٠٥:٥٨:٢٦١٢:٢٤:١٥١٨:٥٠:٢٨١٩:٠٧:٢٢٢٣:٤٤:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٨:١٣٠٥:٥٧:٢٩١٢:٢٤:٠٢١٨:٥٠:٥٩١٩:٠٧:٥٤٢٣:٤٤:٠٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٧:٠٦٠٥:٥٦:٣٣١٢:٢٣:٥٠١٨:٥١:٣٠١٩:٠٨:٢٧٢٣:٤٣:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٥:٥٩٠٥:٥٥:٣٧١٢:٢٣:٣٧١٨:٥٢:٠١١٩:٠٩:٠٠٢٣:٤٣:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٤:٥٢٠٥:٥٤:٤٢١٢:٢٣:٢٦١٨:٥٢:٣٢١٩:٠٩:٣٣٢٣:٤٣:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٣:٤٧٠٥:٥٣:٤٨١٢:٢٣:١٤١٨:٥٣:٠٤١٩:١٠:٠٦٢٣:٤٢:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٢:٤١٠٥:٥٢:٥٤١٢:٢٣:٠٣١٨:٥٣:٣٥١٩:١٠:٤٠٢٣:٤٢:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣١:٣٧٠٥:٥٢:٠٢١٢:٢٢:٥٣١٨:٥٤:٠٧١٩:١١:١٣٢٣:٤٢:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٠:٣٣٠٥:٥١:١٠١٢:٢٢:٤٣١٨:٥٤:٣٨١٩:١١:٤٧٢٣:٤٢:٠٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٢٩٠٥:٥٠:١٨١٢:٢٢:٣٣١٨:٥٥:١٠١٩:١٢:٢١٢٣:٤١:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٤٩:٢٨١٢:٢٢:٢٤١٨:٥٥:٤٣١٩:١٢:٥٥٢٣:٤١:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٤٨:٣٩١٢:٢٢:١٦١٨:٥٦:١٥١٩:١٣:٣٠٢٣:٤١:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٤٧:٥٠١٢:٢٢:٠٨١٨:٥٦:٤٧١٩:١٤:٠٤٢٣:٤١:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٤٧:٠٣١٢:٢٢:٠٠١٨:٥٧:٢٠١٩:١٤:٣٩٢٣:٤٠:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٤٦:١٦١٢:٢١:٥٣١٨:٥٧:٥٢١٩:١٥:١٣٢٣:٤٠:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٤٥:٣١١٢:٢١:٤٧١٨:٥٨:٢٥١٩:١٥:٤٨٢٣:٤٠:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٤٤:٤٦١٢:٢١:٤١١٨:٥٨:٥٨١٩:١٦:٢٣٢٣:٤٠:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢١:٣١٠٥:٤٤:٠٢١٢:٢١:٣٦١٨:٥٩:٣١١٩:١٦:٥٩٢٣:٤٠:٠٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٤٣:٢٠١٢:٢١:٣٢١٩:٠٠:٠٤١٩:١٧:٣٤٢٣:٣٩:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٩:٤١٠٥:٤٢:٣٨١٢:٢١:٢٨١٩:٠٠:٣٨١٩:١٨:٠٩٢٣:٣٩:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٨:٤٧٠٥:٤١:٥٨١٢:٢١:٢٤١٩:٠١:١١١٩:١٨:٤٥٢٣:٣٩:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٧:٥٤٠٥:٤١:١٩١٢:٢١:٢١١٩:٠١:٤٤١٩:١٩:٢٠٢٣:٣٩:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٠٣٠٥:٤٠:٤٠١٢:٢١:١٩١٩:٠٢:١٨١٩:١٩:٥٦٢٣:٣٩:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٦:١٢٠٥:٤٠:٠٣١٢:٢١:١٨١٩:٠٢:٥١١٩:٢٠:٣٢٢٣:٣٩:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٢٣٠٥:٣٩:٢٧١٢:٢١:١٦١٩:٠٣:٢٥١٩:٢١:٠٧٢٣:٣٩:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرباز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرباز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرباز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرباز

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سرباز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سرباز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرباز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سرباز

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سرباز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سرباز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سرباز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سرباز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرباز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرباز

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر سرباز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرباز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرباز

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سرباز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرباز شهر سرباز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرباز شهر سرباز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سرباز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرباز برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سرباز

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرباز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرباز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سرباز

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٩٠٥:١٣:٣٠١١:١٧:٣٢١٧:٢١:٠٩١٧:٣٧:٣٣٢٢:٣٩:٣٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٨٠٥:١٣:٥٦١١:١٧:١١١٧:٢٠:٠٢١٧:٣٦:٢٥٢٢:٣٩:١٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٦٠٥:١٤:٢٢١١:١٦:٥٠١٧:١٨:٥٤١٧:٣٥:١٨٢٢:٣٨:٥٩
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٥٠٥:١٤:٤٨١١:١٦:٢٩١٧:١٧:٤٦١٧:٣٤:١٠٢٢:٣٨:٤٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٣٠٥:١٥:١٤١١:١٦:٠٨١٧:١٦:٣٩١٧:٣٣:٠٣٢٢:٣٨:٢٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠١٠٥:١٥:٤٠١١:١٥:٤٨١٧:١٥:٣٢١٧:٣١:٥٦٢٢:٣٨:٠٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٩٠٥:١٦:٠٧١١:١٥:٢٨١٧:١٤:٢٥١٧:٣٠:٤٩٢٢:٣٧:٤١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٧٠٥:١٦:٣٤١١:١٥:٠٨١٧:١٣:١٨١٧:٢٩:٤٢٢٢:٣٧:٢٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٥٠٥:١٧:٠١١١:١٤:٤٨١٧:١٢:١٢١٧:٢٨:٣٦٢٢:٣٧:٠٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٣٠٥:١٧:٢٨١١:١٤:٢٨١٧:١١:٠٦١٧:٢٧:٣٠٢٢:٣٦:٤٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢١٠٥:١٧:٥٥١١:١٤:٠٩١٧:١٠:٠٠١٧:٢٦:٢٥٢٢:٣٦:٢٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٩٠٥:١٨:٢٣١١:١٣:٥٠١٧:٠٨:٥٥١٧:٢٥:٢٠٢٢:٣٦:٠٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٧٠٥:١٨:٥١١١:١٣:٣٢١٧:٠٧:٥٠١٧:٢٤:١٦٢٢:٣٥:٤٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٥٠٥:١٩:١٩١١:١٣:١٤١٧:٠٦:٤٥١٧:٢٣:١٢٢٢:٣٥:٢٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٣٠٥:١٩:٤٨١١:١٢:٥٦١٧:٠٥:٤١١٧:٢٢:٠٨٢٢:٣٥:١١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤١٠٥:٢٠:١٧١١:١٢:٣٩١٧:٠٤:٣٨١٧:٢١:٠٦٢٢:٣٤:٥٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٩٠٥:٢٠:٤٦١١:١٢:٢٢١٧:٠٣:٣٥١٧:٢٠:٠٣٢٢:٣٤:٣٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٧٠٥:٢١:١٥١١:١٢:٠٥١٧:٠٢:٣٢١٧:١٩:٠٢٢٢:٣٤:١٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٥٠٥:٢١:٤٥١١:١١:٤٩١٧:٠١:٣١١٧:١٨:٠١٢٢:٣٤:٠٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٤٠٥:٢٢:١٦١١:١١:٣٤١٧:٠٠:٢٩١٧:١٧:٠٠٢٢:٣٣:٤٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٣٠٥:٢٢:٤٧١١:١١:١٩١٦:٥٩:٢٩١٧:١٦:٠١٢٢:٣٣:٣٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣١٠٥:٢٣:١٨١١:١١:٠٤١٦:٥٨:٢٩١٧:١٥:٠٢٢٢:٣٣:١٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٠٠٥:٢٣:٤٩١١:١٠:٥٠١٦:٥٧:٣٠١٧:١٤:٠٣٢٢:٣٣:٠٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٩٠٥:٢٤:٢١١١:١٠:٣٧١٦:٥٦:٣١١٧:١٣:٠٦٢٢:٣٢:٤٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٩٠٥:٢٤:٥٤١١:١٠:٢٤١٦:٥٥:٣٣١٧:١٢:٠٩٢٢:٣٢:٣١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٨٠٥:٢٥:٢٦١١:١٠:١٢١٦:٥٤:٣٦١٧:١١:١٤٢٢:٣٢:١٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٢٥:٥٩١١:١٠:٠١١٦:٥٣:٤٠١٧:١٠:١٩٢٢:٣٢:٠٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٨٠٥:٢٦:٣٣١١:٠٩:٥٠١٦:٥٢:٤٥١٧:٠٩:٢٤٢٢:٣١:٥١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٨٠٥:٢٧:٠٧١١:٠٩:٣٩١٦:٥١:٥٠١٧:٠٨:٣١٢٢:٣١:٣٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٨٠٥:٢٧:٤٢١١:٠٩:٣٠١٦:٥٠:٥٧١٧:٠٧:٣٩٢٢:٣١:٢٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سرباز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سرباز شهر سرباز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سرباز شهر سرباز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سرباز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرباز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سرباز

سَرباز یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است. این شهر، مرکز بخش سرباز از توابع شهرستان سرباز است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۱٫۱۳۶ نفر بوده‌است.[۱]

شهر سرباز در ویکیپدیا

شهر سرباز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سرباز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سرباز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سرباز بر روی نقشه

شهر سرباز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سرباز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سرباز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سرباز
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سرباز + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر سرباز + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سرباز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سرباز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سرباز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سرباز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سرباز رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سرباز دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سرباز دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرباز
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرباز دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سرباز دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرباز
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرباز
زمان پخش اذان زنده به افق سرباز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سرباز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو