جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سرا

سقز | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز سرا

اذان صبح: ٠٤:٢٩:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:١٨
اذان ظهر: ١٣:٣٠:٢٧
غروب آفتاب: ٢٠:٤٥:٢٠
اذان مغرب: ٢١:٠٦:٢٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٧:٤٣

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سرا (شهرستان سقز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ شهر سرا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر سرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جورج كلاسرن
پولی را كه با زحمت و تلاش به دست آورده‌اید، به آسانی به كسی هدیه نكنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سرا

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سرا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سرا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سرا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٤:١٠٠٦:٥٣:٠٦١٣:٢٥:٢٥١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:٠٨٠٠:٤٠:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٥١:٤٥١٣:٢٥:١١١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٠٢٠٠:٤٠:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٥٠:٢٥١٣:٢٤:٥٦٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٨:٥٦٠٠:٣٩:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤٩:٠٥١٣:٢٤:٤٣٢٠:٠٠:٥٦٢٠:١٩:٥٠٠٠:٣٩:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤٧:٤٧١٣:٢٤:٢٩٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٣٨:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٠٩٠٦:٤٦:٢٩١٣:٢٤:١٦٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢١:٣٩٠٠:٣٨:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٣٤٠٦:٤٥:١٢١٣:٢٤:٠٤٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٣٨:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:٥٩٠٦:٤٣:٥٥١٣:٢٣:٥١٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٣٧:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٢٥٠٦:٤٢:٣٩١٣:٢٣:٣٩٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٣٧:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٥١٠٦:٤١:٢٥١٣:٢٣:٢٨٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:١٧٠٠:٣٧:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:١٨٠٦:٤٠:١١١٣:٢٣:١٧٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٦:١١٠٠:٣٦:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٨:٥٨١٣:٢٣:٠٧٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٣٦:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:١٤٠٦:٣٧:٤٦١٣:٢٢:٥٧٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٨:٠١٠٠:٣٦:١٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٣٦:٣٥١٣:٢٢:٤٧٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٣٥:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٢٠٦:٣٥:٢٥١٣:٢٢:٣٨٢٠:١٠:٢٦٢٠:٢٩:٥٠٠٠:٣٥:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٣٤:١٦١٣:٢٢:٣٠٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٣٥:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:١٣٠٦:٣٣:٠٨١٣:٢٢:٢٢٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٤٠٠٠:٣٤:٥٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٣٢:٠١١٣:٢٢:١٤٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٣٤:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:١٨٠٦:٣٠:٥٥١٣:٢٢:٠٨٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٣٤:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٩:٥١١٣:٢٢:٠١٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٣٤:٠٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٨:٤٧١٣:٢١:٥٦٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٣٣:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٠٢٠٦:٢٧:٤٥١٣:٢١:٥٠٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٦:١٤٠٠:٣٣:٣٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٢٦:٤٤١٣:٢١:٤٦٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٧:٠٩٠٠:٣٣:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:١٦٠٦:٢٥:٤٤١٣:٢١:٤٢٢٠:١٨:١١٢٠:٣٨:٠٤٠٠:٣٣:٠٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٥٥٠٦:٢٤:٤٦١٣:٢١:٣٩٢٠:١٩:٠٣٢٠:٣٨:٥٨٠٠:٣٢:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٢٣:٤٩١٣:٢١:٣٦٢٠:١٩:٥٤٢٠:٣٩:٥٣٠٠:٣٢:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:١٧٠٦:٢٢:٥٣١٣:٢١:٣٤٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤٠:٤٧٠٠:٣٢:٢٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٢١:٥٩١٣:٢١:٣٢٢٠:٢١:٣٥٢٠:٤١:٤١٠٠:٣٢:١٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٢١:٠٦١٣:٢١:٣١٢٠:٢٢:٢٦٢٠:٤٢:٣٤٠٠:٣١:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر سرا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر سرا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سرا

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سرا شهر سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سرا شهر سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سرا

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٥٠٦:٠٧:٤٢١٣:٢٧:٠٢٢٠:٤٦:٢٢٢١:٠٧:٥١٠٠:٣٢:٥١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٠٠٦:٠٧:٥٦١٣:٢٧:١٥٢٠:٤٦:٣٤٢١:٠٨:٠٢٠٠:٣٣:٠٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٧٠٦:٠٨:١١١٣:٢٧:٢٨٢٠:٤٦:٤٣٢١:٠٨:١١٠٠:٣٣:٢٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٧٠٦:٠٨:٢٨١٣:٢٧:٤١٢٠:٤٦:٥١٢١:٠٨:١٨٠٠:٣٣:٣٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٩٠٦:٠٨:٤٧١٣:٢٧:٥٤٢٠:٤٦:٥٧٢١:٠٨:٢٤٠٠:٣٣:٥٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٣٠٦:٠٩:٠٧١٣:٢٨:٠٧٢٠:٤٧:٠١٢١:٠٨:٢٨٠٠:٣٤:٠٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٠٠٦:٠٩:٢٨١٣:٢٨:١٩٢٠:٤٧:٠٤٢١:٠٨:٣٠٠٠:٣٤:٢١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٩٠٦:٠٩:٥١١٣:٢٨:٣٢٢٠:٤٧:٠٥٢١:٠٨:٣٠٠٠:٣٤:٣٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٠٠٦:١٠:١٥١٣:٢٨:٤٤٢٠:٤٧:٠٤٢١:٠٨:٢٨٠٠:٣٤:٥٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٣٠٦:١٠:٤٠١٣:٢٨:٥٥٢٠:٤٧:٠٢٢١:٠٨:٢٤٠٠:٣٥:١٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٩٠٦:١١:٠٦١٣:٢٩:٠٧٢٠:٤٦:٥٨٢١:٠٨:١٩٠٠:٣٥:٢٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٦٠٦:١١:٣٤١٣:٢٩:١٨٢٠:٤٦:٥٢٢١:٠٨:١١٠٠:٣٥:٤٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٦٠٦:١٢:٠٣١٣:٢٩:٢٩٢٠:٤٦:٤٤٢١:٠٨:٠٢٠٠:٣٦:٠١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٨٠٦:١٢:٣٣١٣:٢٩:٤٠٢٠:٤٦:٣٤٢١:٠٧:٥١٠٠:٣٦:١٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٦:١٣:٠٤١٣:٢٩:٥٠٢٠:٤٦:٢٣٢١:٠٧:٣٧٠٠:٣٦:٣٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٧٠٦:١٣:٣٦١٣:٣٠:٠٠٢٠:٤٦:١٠٢١:٠٧:٢٢٠٠:٣٦:٥٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٤٠٦:١٤:٠٩١٣:٣٠:٠٩٢٠:٤٥:٥٥٢١:٠٧:٠٦٠٠:٣٧:٠٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٣٠٦:١٤:٤٣١٣:٣٠:١٨٢٠:٤٥:٣٨٢١:٠٦:٤٧٠٠:٣٧:٢٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٣٠٦:١٥:١٨١٣:٣٠:٢٧٢٠:٤٥:٢٠٢١:٠٦:٢٦٠٠:٣٧:٤٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٥٠٦:١٥:٥٤١٣:٣٠:٣٦٢٠:٤٥:٠٠٢١:٠٦:٠٤٠٠:٣٨:٠٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٩٠٦:١٦:٣١١٣:٣٠:٤٤٢٠:٤٤:٣٨٢١:٠٥:٤٠٠٠:٣٨:١٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٤٠٦:١٧:٠٩١٣:٣٠:٥١٢٠:٤٤:١٥٢١:٠٥:١٤٠٠:٣٨:٣٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥١٠٦:١٧:٤٧١٣:٣٠:٥٨٢٠:٤٣:٤٩٢١:٠٤:٤٦٠٠:٣٨:٤٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٩٠٦:١٨:٢٧١٣:٣١:٠٥٢٠:٤٣:٢٢٢١:٠٤:١٧٠٠:٣٩:٠٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٨٠٦:١٩:٠٧١٣:٣١:١١٢٠:٤٢:٥٣٢١:٠٣:٤٥٠٠:٣٩:٢١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٩٠٦:١٩:٤٨١٣:٣١:١٦٢٠:٤٢:٢٣٢١:٠٣:١٢٠٠:٣٩:٣٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٢٠:٣٠١٣:٣١:٢٢٢٠:٤١:٥١٢١:٠٢:٣٧٠٠:٣٩:٥٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٢١:١٢١٣:٣١:٢٦٢٠:٤١:١٧٢١:٠٢:٠١٠٠:٤٠:٠٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٢١:٥٥١٣:٣١:٣٠٢٠:٤٠:٤٢٢١:٠١:٢٢٠٠:٤٠:٢١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠١٠٦:٢٢:٣٨١٣:٣١:٣٤٢٠:٤٠:٠٥٢١:٠٠:٤٢٠٠:٤٠:٣٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٦٠٦:٢٣:٢٢١٣:٣١:٣٧٢٠:٣٩:٢٦٢١:٠٠:٠١٠٠:٤٠:٤٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سرا شهر سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سرا شهر سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سرا

سرا روستایی از توابع بخش مرکزی در شهرستان سقز است که در استان کردستان ایران قرار دارد

شهر سرا در ویکیپدیا

شهر سرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سرا بر روی نقشه

شهر سرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سرا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سرا
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر سرا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر سرا + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر سرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سرا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سرا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سرا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا سرا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سرا
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سرا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو