جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سرا

سقز | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز سرا


اذان صبح: ٠٥:٣٨:٤١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٦:٥٣
اذان ظهر: ١٢:١٠:٣٩
غروب آفتاب: ١٧:١٤:٠٥
اذان مغرب: ١٧:٣٣:٤٩
نیمه شب: ٢٣:٢٦:٤٩

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سرا (شهرستان سقز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر سرا)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
پیش از تصمیم گیرى بیندیش و پیش از اقدام، مشورت کن و پیش از داخل شدن [در کار] تدبّر کن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سرا

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سرا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سرا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٣٧:٢٩١٣:٢٢:٥٥٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:١٥٠٠:٣٦:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٢١٠٦:٣٦:١٩١٣:٢٢:٤٦٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:١٠٠٠:٣٥:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٥١٠٦:٣٥:٠٩١٣:٢٢:٣٧٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٣٥:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢١٠٦:٣٤:٠٠١٣:٢٢:٢٩٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٠٠٠٠:٣٥:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٣٢:٥٢١٣:٢٢:٢١٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣١:٥٥٠٠:٣٤:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٣١:٤٦١٣:٢٢:١٤٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٣٤:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٣٠:٤١١٣:٢٢:٠٧٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٤٥٠٠:٣٤:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٩:٣٦١٣:٢٢:٠١٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٤:٤٠٠٠:٣٤:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٨:٣٣١٣:٢١:٥٦٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٣٤٠٠:٣٣:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٤٢٠٦:٢٧:٣١١٣:٢١:٥١٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٣٣:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:١٩٠٦:٢٦:٣٠١٣:٢١:٤٦٢٠:١٧:٣٤٢٠:٣٧:٢٤٠٠:٣٣:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٥٧٠٦:٢٥:٣١١٣:٢١:٤٢٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٨:١٨٠٠:٣٣:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٢٤:٣٣١٣:٢١:٣٩٢٠:١٩:١٦٢٠:٣٩:١٢٠٠:٣٢:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:١٧٠٦:٢٣:٣٦١٣:٢١:٣٦٢٠:٢٠:٠٧٢٠:٤٠:٠٦٠٠:٣٢:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٢٢:٤٠١٣:٢١:٣٤٢٠:٢٠:٥٧٢٠:٤١:٠٠٠٠:٣٢:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٢١:٤٦١٣:٢١:٣٢٢٠:٢١:٤٨٢٠:٤١:٥٤٠٠:٣٢:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٢٠:٥٣١٣:٢١:٣١٢٠:٢٢:٣٨٢٠:٤٢:٤٧٠٠:٣١:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:١٢٠٦:٢٠:٠٢١٣:٢١:٣٠٢٠:٢٣:٢٨٢٠:٤٣:٤٠٠٠:٣١:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١٩:١٢١٣:٢١:٣٠٢٠:٢٤:١٨٢٠:٤٤:٣٣٠٠:٣١:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١٨:٢٤١٣:٢١:٣١٢٠:٢٥:٠٧٢٠:٤٥:٢٦٠٠:٣١:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٧:٣٧١٣:٢١:٣٢٢٠:٢٥:٥٦٢٠:٤٦:١٨٠٠:٣١:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٦:٥١١٣:٢١:٣٤٢٠:٢٦:٤٤٢٠:٤٧:٠٩٠٠:٣١:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٦:٠٨١٣:٢١:٣٧٢٠:٢٧:٣٣٢٠:٤٨:٠١٠٠:٣٠:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:١٩٠٦:١٥:٢٥١٣:٢١:٤٠٢٠:٢٨:٢٠٢٠:٤٨:٥١٠٠:٣٠:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:١٦٠٦:١٤:٤٤١٣:٢١:٤٣٢٠:٢٩:٠٨٢٠:٤٩:٤٢٠٠:٣٠:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:١٥٠٦:١٤:٠٥١٣:٢١:٤٧٢٠:٢٩:٥٤٢٠:٥٠:٣١٠٠:٣٠:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:١٥٠٦:١٣:٢٨١٣:٢١:٥٢٢٠:٣٠:٤٠٢٠:٥١:٢١٠٠:٣٠:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:١٨٠٦:١٢:٥٢١٣:٢١:٥٧٢٠:٣١:٢٦٢٠:٥٢:٠٩٠٠:٣٠:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٩:٢٢٠٦:١٢:١٨١٣:٢٢:٠٣٢٠:٣٢:١١٢٠:٥٢:٥٧٠٠:٣٠:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرا

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سرا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر سرا

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سرا

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٢١٠٦:٣٩:٠٢١٢:٠٩:٣١١٧:٣٩:٣٠١٧:٥٨:٠٨٢٣:٢٧:٢١
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:١٢٠٦:٣٩:٥٩١٢:٠٩:٢٣١٧:٣٨:١٨١٧:٥٦:٥٧٢٣:٢٧:١١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٤٠٦:٤٠:٥٥١٢:٠٩:١٥١٧:٣٧:٠٦١٧:٥٥:٤٨٢٣:٢٧:٠١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤١:٥٢١٢:٠٩:٠٩١٧:٣٥:٥٦١٧:٥٤:٤٠٢٣:٢٦:٥١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٧٠٦:٤٢:٥٠١٢:٠٩:٠٣١٧:٣٤:٤٧١٧:٥٣:٣٢٢٣:٢٦:٤٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٨٠٦:٤٣:٤٨١٢:٠٨:٥٨١٧:٣٣:٣٩١٧:٥٢:٢٧٢٣:٢٦:٣٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٠٠٦:٤٤:٤٦١٢:٠٨:٥٣١٧:٣٢:٣٢١٧:٥١:٢٢٢٣:٢٦:٢٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٤٥:٤٤١٢:٠٨:٤٩١٧:٣١:٢٦١٧:٥٠:١٨٢٣:٢٦:٢٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٦:٤٣١٢:٠٨:٤٦١٧:٣٠:٢٢١٧:٤٩:١٦٢٣:٢٦:١٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٦٠٦:٤٧:٤٢١٢:٠٨:٤٤١٧:٢٩:١٩١٧:٤٨:١٦٢٣:٢٦:٠٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٨٠٦:٤٨:٤٢١٢:٠٨:٤٣١٧:٢٨:١٧١٧:٤٧:١٦٢٣:٢٦:٠٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥١٠٦:٤٩:٤١١٢:٠٨:٤٢١٧:٢٧:١٧١٧:٤٦:١٨٢٣:٢٦:٠٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٥٠:٤١١٢:٠٨:٤٢١٧:٢٦:١٨١٧:٤٥:٢١٢٣:٢٥:٥٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٥١:٤١١٢:٠٨:٤٣١٧:٢٥:٢٠١٧:٤٤:٢٦٢٣:٢٥:٥٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٧٠٦:٥٢:٤١١٢:٠٨:٤٥١٧:٢٤:٢٤١٧:٤٣:٣٢٢٣:٢٥:٥٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٥٣:٤٢١٢:٠٨:٤٨١٧:٢٣:٢٩١٧:٤٢:٤٠٢٣:٢٥:٥١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٢٠٦:٥٤:٤٢١٢:٠٨:٥١١٧:٢٢:٣٦١٧:٤١:٤٩٢٣:٢٥:٥٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٥٠٦:٥٥:٤٣١٢:٠٨:٥٦١٧:٢١:٤٤١٧:٤١:٠٠٢٣:٢٥:٥١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٦:٤٤١٢:٠٩:٠١١٧:٢٠:٥٤١٧:٤٠:١٢٢٣:٢٥:٥٢
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٠٠٦:٥٧:٤٥١٢:٠٩:٠٧١٧:٢٠:٠٥١٧:٣٩:٢٦٢٣:٢٥:٥٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٢٠٦:٥٨:٤٦١٢:٠٩:١٣١٧:١٩:١٨١٧:٣٨:٤٢٢٣:٢٥:٥٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٥٠٦:٥٩:٤٧١٢:٠٩:٢١١٧:١٨:٣٣١٧:٣٧:٥٩٢٣:٢٦:٠٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٧٠٧:٠٠:٤٨١٢:٠٩:٣٠١٧:١٧:٤٩١٧:٣٧:١٨٢٣:٢٦:٠٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٠٠٧:٠١:٤٩١٢:٠٩:٣٩١٧:١٧:٠٧١٧:٣٦:٣٩٢٣:٢٦:١٠
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٢٠٧:٠٢:٥٠١٢:٠٩:٤٩١٧:١٦:٢٧١٧:٣٦:٠١٢٣:٢٦:١٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٥٠٧:٠٣:٥١١٢:١٠:٠٠١٧:١٥:٤٩١٧:٣٥:٢٥٢٣:٢٦:٢٣
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٧٠٧:٠٤:٥٢١٢:١٠:١٢١٧:١٥:١٢١٧:٣٤:٥١٢٣:٢٦:٣١
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٩٠٧:٠٥:٥٢١٢:١٠:٢٥١٧:١٤:٣٧١٧:٣٤:١٩٢٣:٢٦:٣٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤١٠٧:٠٦:٥٣١٢:١٠:٣٩١٧:١٤:٠٥١٧:٣٣:٤٩٢٣:٢٦:٤٩
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٣٠٧:٠٧:٥٤١٢:١٠:٥٣١٧:١٣:٣٣١٧:٣٣:٢٠٢٣:٢٦:٥٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سرا شهر سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر سرا شهر سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سرا

سرا روستایی از توابع بخش مرکزی در شهرستان سقز است که در استان کردستان ایران قرار دارد

شهر سرا در ویکیپدیا

شهر سرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سرا بر روی نقشه

شهر سرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سرا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سرا
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر سرا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر سرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سرا رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا سرا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرا
زمان پخش اذان زنده به افق سرا
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سرا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو