جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سراگاه

ساحلی جوکندان | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز سراگاه

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:١٦
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٤٥
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٣٦
اذان مغرب: ١٨:٢٨:١٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٤٥

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سراگاه (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای سراگاه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای سراگاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سراگاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

محمد غزالی
راه حق یكی و راه باطل هزار.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سراگاه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سراگاه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سراگاه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سراگاه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سراگاه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سراگاه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٣٩:٢٦١٣:١٤:٣١١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٢٨:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٨:٠٢١٣:١٤:١٧١٩:٥١:٠٩٢٠:١٠:٢٥٠٠:٢٧:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٣٦:٣٩١٣:١٤:٠٣١٩:٥٢:٠٥٢٠:١١:٢٣٠٠:٢٧:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٣٥:١٧١٣:١٣:٥٠١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٢:٢١٠٠:٢٧:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٢٢٠٦:٣٣:٥٦١٣:١٣:٣٧١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٣:١٩٠٠:٢٦:٤٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٣٢:٣٥١٣:١٣:٢٤١٩:٥٤:٥١٢٠:١٤:١٧٠٠:٢٦:٢٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٣١:١٥١٣:١٣:١٢١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٥:١٥٠٠:٢٦:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٩:٥٦١٣:١٣:٠٠١٩:٥٦:٤١٢٠:١٦:١٤٠٠:٢٥:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢٨:٣٨١٣:١٢:٤٨١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٧:١٢٠٠:٢٥:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٧:٢٠١٣:١٢:٣٨١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٨:١٠٠٠:٢٥:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢٦:٠٤١٣:١٢:٢٧١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٩:٠٨٠٠:٢٤:٣٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٢٤:٤٨١٣:١٢:١٧٢٠:٠٠:٢٣٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٢٤:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:١٤٠٦:٢٣:٣٤١٣:١٢:٠٨٢٠:٠١:١٨٢٠:٢١:٠٥٠٠:٢٣:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٣٨٠٦:٢٢:٢٠١٣:١١:٥٩٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٢٣:٣٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٢١:٠٨١٣:١١:٥٠٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٢٣:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٩:٥٧١٣:١١:٤٢٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٤:٠١٠٠:٢٢:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٨:٤٦١٣:١١:٣٥٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:٥٩٠٠:٢٢:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١٧:٣٧١٣:١١:٢٨٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٢٢:٢٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٦:٣٠١٣:١١:٢٢٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٢٢:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٥:٢٣١٣:١١:١٦٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٧:٥٤٠٠:٢١:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٥٠٠٦:١٤:١٧١٣:١١:١١٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٨:٥٢٠٠:٢١:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٢١٠٦:١٣:١٣١٣:١١:٠٦٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٢٩:٥١٠٠:٢١:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٥٣٠٦:١٢:١٠١٣:١١:٠٢٢٠:١٠:٢٨٢٠:٣٠:٤٩٠٠:٢٠:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٢٧٠٦:١١:٠٩١٣:١٠:٥٩٢٠:١١:٢٢٢٠:٣١:٤٦٠٠:٢٠:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٠٢٠٦:١٠:٠٩١٣:١٠:٥٦٢٠:١٢:١٧٢٠:٣٢:٤٤٠٠:٢٠:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٣٨٠٦:٠٩:١٠١٣:١٠:٥٤٢٠:١٣:١١٢٠:٣٣:٤١٠٠:٢٠:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:١٥٠٦:٠٨:١٣١٣:١٠:٥٢٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٤:٣٨٠٠:١٩:٥٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٥٤٠٦:٠٧:١٧١٣:١٠:٥١٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٥:٣٥٠٠:١٩:٤٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٣٤٠٦:٠٦:٢٢١٣:١٠:٥١٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٦:٣٢٠٠:١٩:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سراگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سراگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سراگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سراگاه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای سراگاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سراگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سراگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای سراگاه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای سراگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای سراگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای سراگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سراگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سراگاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سراگاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای سراگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سراگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سراگاه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای سراگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سراگاه روستای سراگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سراگاه روستای سراگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سراگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سراگاه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سراگاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای سراگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سراگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سراگاه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٢:٢٥١٢:٠٧:٠٦١٨:١١:١٠١٨:٢٩:٤٤٢٣:٢٤:٠٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٣:١٦١٢:٠٦:٤٥١٨:٠٩:٣٦١٨:٢٨:١٠٢٣:٢٣:٤٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٤:٠٨١٢:٠٦:٢٤١٨:٠٨:٠٣١٨:٢٦:٣٦٢٣:٢٣:٢٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥١٠٦:٠٤:٥٩١٢:٠٦:٠٣١٨:٠٦:٣٠١٨:٢٥:٠٣٢٣:٢٣:٠٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٧٠٦:٠٥:٥١١٢:٠٥:٤٢١٨:٠٤:٥٧١٨:٢٣:٣٠٢٣:٢٢:٥٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٦:٤٣١٢:٠٥:٢٢١٨:٠٣:٢٤١٨:٢١:٥٧٢٣:٢٢:٣٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٠٠٦:٠٧:٣٦١٢:٠٥:٠٢١٨:٠١:٥٢١٨:٢٠:٢٥٢٣:٢٢:١٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٨:٢٨١٢:٠٤:٤٢١٨:٠٠:١٩١٨:١٨:٥٣٢٣:٢١:٥٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣١٠٦:٠٩:٢١١٢:٠٤:٢٢١٧:٥٨:٤٧١٨:١٧:٢١٢٣:٢١:٣٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٠:١٤١٢:٠٤:٠٢١٧:٥٧:١٦١٨:١٥:٥٠٢٣:٢١:١٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١١:٠٧١٢:٠٣:٤٣١٧:٥٥:٤٥١٨:١٤:١٩٢٣:٢١:٠١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٢:٠٠١٢:٠٣:٢٤١٧:٥٤:١٤١٨:١٢:٤٨٢٣:٢٠:٤٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٢:٥٤١٢:٠٣:٠٦١٧:٥٢:٤٣١٨:١١:١٩٢٣:٢٠:٢٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٣:٤٧١٢:٠٢:٤٨١٧:٥١:١٣١٨:٠٩:٤٩٢٣:٢٠:٠٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٤:٤٢١٢:٠٢:٣٠١٧:٤٩:٤٤١٨:٠٨:٢١٢٣:١٩:٥٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٥:٣٦١٢:٠٢:١٣١٧:٤٨:١٥١٨:٠٦:٥٣٢٣:١٩:٣٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٦:٣١١٢:٠١:٥٦١٧:٤٦:٤٦١٨:٠٥:٢٥٢٣:١٩:١٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٧:٢٦١٢:٠١:٣٩١٧:٤٥:١٩١٨:٠٣:٥٨٢٣:١٩:٠٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤١٠٦:١٨:٢١١٢:٠١:٢٣١٧:٤٣:٥١١٨:٠٢:٣٢٢٣:١٨:٤٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٩:١٧١٢:٠١:٠٨١٧:٤٢:٢٥١٨:٠١:٠٧٢٣:١٨:٢٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٠:١٣١٢:٠٠:٥٣١٧:٤٠:٥٩١٧:٥٩:٤٢٢٣:١٨:١٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢١:١٠١٢:٠٠:٣٩١٧:٣٩:٣٤١٧:٥٨:١٨٢٣:١٧:٥٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٢:٠٧١٢:٠٠:٢٥١٧:٣٨:٠٩١٧:٥٦:٥٥٢٣:١٧:٤٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٣:٠٤١٢:٠٠:١١١٧:٣٦:٤٦١٧:٥٥:٣٣٢٣:١٧:٢٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٤:٠١١١:٥٩:٥٩١٧:٣٥:٢٣١٧:٥٤:١٢٢٣:١٧:١٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٤:٥٩١١:٥٩:٤٦١٧:٣٤:٠١١٧:٥٢:٥٢٢٣:١٦:٥٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٥:٥٧١١:٥٩:٣٥١٧:٣٢:٤٠١٧:٥١:٣٢٢٣:١٦:٤٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٦:٥٦١١:٥٩:٢٤١٧:٣١:٢٠١٧:٥٠:١٤٢٣:١٦:٣٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٧:٥٥١١:٥٩:١٤١٧:٣٠:٠١١٧:٤٨:٥٦٢٣:١٦:٢١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٨:٥٤١١:٥٩:٠٤١٧:٢٨:٤٢١٧:٤٧:٤٠٢٣:١٦:٠٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سراگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سراگاه روستای سراگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سراگاه روستای سراگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سراگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سراگاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سراگاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سراگاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سراگاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سراگاه

روستای سراگاه بر روی نقشه

روستای سراگاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سراگاه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سراگاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سراگاه
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای سراگاه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای سراگاه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای سراگاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سراگاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سراگاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سراگاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سراگاه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سراگاه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سراگاه
زمان پخش اذان آنلاین به افق سراگاه
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سراگاه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سراگاه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سراگاه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سراگاه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا سراگاه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سراگاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو