جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سراگاه

ساحلی جوکندان | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز سراگاه


اذان صبح: ٠٥:٥٣:١٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٢:٢١
اذان ظهر: ١٢:٢٧:١٩
غروب آفتاب: ١٧:٣٢:٣٩
اذان مغرب: ١٧:٥٢:٣٥
نیمه شب: ٢٣:٤٢:٤٠

سه شنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٨
٠٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سراگاه (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ بهمن ٩٨ روستای سراگاه)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای سراگاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سراگاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دورنر
درحقیقت پیش از آنكه آدمی مالك وجدان باشد، وجدان، مالك آدمی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سراگاه

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سراگاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سراگاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سراگاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سراگاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سراگاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٧:٠٢١٣:١٢:٣٦١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٢٥٠٠:٢٤:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٥:٤٦١٣:١٢:٢٥١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٩:٢٣٠٠:٢٤:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٢٤:٣١١٣:١٢:١٦٢٠:٠٠:٣٧٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٢٤:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٥١٠٦:٢٣:١٧١٣:١٢:٠٦٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢١:٢١٠٠:٢٣:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١٥٠٦:٢٢:٠٤١٣:١١:٥٨٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢٢:١٩٠٠:٢٣:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤١٠٦:٢٠:٥٢١٣:١١:٤٩٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٣:١٨٠٠:٢٣:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٩:٤١١٣:١١:٤٢٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٤:١٦٠٠:٢٢:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٣٣٠٦:١٨:٣١١٣:١١:٣٤٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٥:١٥٠٠:٢٢:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٧:٢٢١٣:١١:٢٨٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٦:١٣٠٠:٢٢:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٦:١٤١٣:١١:٢٢٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٧:١٢٠٠:٢٢:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٥٩٠٦:١٥:٠٨١٣:١١:١٦٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٨:١٠٠٠:٢١:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٩٠٦:١٤:٠٣١٣:١١:١١٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٩:٠٨٠٠:٢١:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٠١٠٦:١٢:٥٩١٣:١١:٠٦٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٢١:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٣٠٦:١١:٥٦١٣:١١:٠٢٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣١:٠٣٠٠:٢٠:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٧٠٦:١٠:٥٥١٣:١٠:٥٩٢٠:١١:٣٦٢٠:٣٢:٠١٠٠:٢٠:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٩:٥٥١٣:١٠:٥٦٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٢:٥٨٠٠:٢٠:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠٨:٥٦١٣:١٠:٥٤٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٣:٥٦٠٠:٢٠:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٥٦٠٦:٠٧:٥٩١٣:١٠:٥٢٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٤:٥٢٠٠:١٩:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٣٥٠٦:٠٧:٠٤١٣:١٠:٥١٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٥:٤٩٠٠:١٩:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:١٥٠٦:٠٦:٠٩١٣:١٠:٥١٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٦:٤٥٠٠:١٩:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٥٧٠٦:٠٥:١٧١٣:١٠:٥١٢٠:١٦:٥٦٢٠:٣٧:٤١٠٠:١٩:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٤٠٠٦:٠٤:٢٥١٣:١٠:٥١٢٠:١٧:٤٨٢٠:٣٨:٣٧٠٠:١٩:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٢٥٠٦:٠٣:٣٦١٣:١٠:٥٣٢٠:١٨:٤٠٢٠:٣٩:٣٢٠٠:١٨:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:١١٠٦:٠٢:٤٧١٣:١٠:٥٥٢٠:١٩:٣١٢٠:٤٠:٢٦٠٠:١٨:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٠٠٠٦:٠٢:٠١١٣:١٠:٥٧٢٠:٢٠:٢٢٢٠:٤١:٢١٠٠:١٨:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٥٠٠٦:٠١:١٦١٣:١١:٠٠٢٠:٢١:١٢٢٠:٤٢:١٤٠٠:١٨:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٤٢٠٦:٠٠:٣٣١٣:١١:٠٣٢٠:٢٢:٠٢٢٠:٤٣:٠٧٠٠:١٨:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٣٥٠٥:٥٩:٥١١٣:١١:٠٨٢٠:٢٢:٥١٢٠:٤٤:٠٠٠٠:١٨:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٣١٠٥:٥٩:١١١٣:١١:١٢٢٠:٢٣:٤٠٢٠:٤٤:٥٢٠٠:١٨:٠٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٢٨٠٥:٥٨:٣٢١٣:١١:١٧٢٠:٢٤:٢٨٢٠:٤٥:٤٣٠٠:١٧:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سراگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سراگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سراگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سراگاه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سراگاه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سراگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سراگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سراگاه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٣:٤٨٠٧:٢٣:٠٣١٢:٢٧:٠٦١٧:٣١:٣٢١٧:٥١:٣٠٢٣:٤٢:٢٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٣:١٥٠٧:٢٢:٢١١٢:٢٧:١٩١٧:٣٢:٣٩١٧:٥٢:٣٥٢٣:٤٢:٤٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٢:٤٠٠٧:٢١:٣٧١٢:٢٧:٣٠١٧:٣٣:٤٦١٧:٥٣:٣٩٢٣:٤٢:٥٥
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٢:٠٤٠٧:٢٠:٥٢١٢:٢٧:٤٠١٧:٣٤:٥٣١٧:٥٤:٤٣٢٣:٤٣:٠٩
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥١:٢٥٠٧:٢٠:٠٤١٢:٢٧:٥٠١٧:٣٦:٠١١٧:٥٥:٤٨٢٣:٤٣:٢٣
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٠:٤٥٠٧:١٩:١٥١٢:٢٧:٥٩١٧:٣٧:٠٨١٧:٥٦:٥٢٢٣:٤٣:٣٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٠:٠٣٠٧:١٨:٢٤١٢:٢٨:٠٧١٧:٣٨:١٥١٧:٥٧:٥٧٢٣:٤٣:٤٧
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٩:٢٠٠٧:١٧:٣٢١٢:٢٨:١٤١٧:٣٩:٢٢١٧:٥٩:٠١٢٣:٤٣:٥٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٨:٣٥٠٧:١٦:٣٨١٢:٢٨:٢١١٧:٤٠:٢٩١٨:٠٠:٠٦٢٣:٤٤:٠٩
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٧:٤٨٠٧:١٥:٤٣١٢:٢٨:٢٦١٧:٤١:٣٦١٨:٠١:١٠٢٣:٤٤:١٨
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٦:٥٩٠٧:١٤:٤٦١٢:٢٨:٣١١٧:٤٢:٤٣١٨:٠٢:١٤٢٣:٤٤:٢٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٦:٠٩٠٧:١٣:٤٧١٢:٢٨:٣٥١٧:٤٣:٥٠١٨:٠٣:١٩٢٣:٤٤:٣٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٥:١٧٠٧:١٢:٤٧١٢:٢٨:٣٨١٧:٤٤:٥٦١٨:٠٤:٢٣٢٣:٤٤:٤٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٤:٢٣٠٧:١١:٤٦١٢:٢٨:٤٠١٧:٤٦:٠٣١٨:٠٥:٢٦٢٣:٤٤:٤٦
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٣:٢٨٠٧:١٠:٤٣١٢:٢٨:٤٢١٧:٤٧:٠٩١٨:٠٦:٣٠٢٣:٤٤:٥٠
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٢:٣٢٠٧:٠٩:٣٩١٢:٢٨:٤٢١٧:٤٨:١٥١٨:٠٧:٣٤٢٣:٤٤:٥٤
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤١:٣٤٠٧:٠٨:٣٣١٢:٢٨:٤٢١٧:٤٩:٢١١٨:٠٨:٣٧٢٣:٤٤:٥٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠٧:٢٦١٢:٢٨:٤٢١٧:٥٠:٢٦١٨:٠٩:٤٠٢٣:٤٥:٠٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٩:٣٣٠٧:٠٦:١٨١٢:٢٨:٤٠١٧:٥١:٣٢١٨:١٠:٤٣٢٣:٤٥:٠١
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٨:٣٠٠٧:٠٥:٠٩١٢:٢٨:٣٨١٧:٥٢:٣٧١٨:١١:٤٦٢٣:٤٥:٠٢
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٧:٢٦٠٧:٠٣:٥٩١٢:٢٨:٣٥١٧:٥٣:٤١١٨:١٢:٤٩٢٣:٤٥:٠١
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٦:٢١٠٧:٠٢:٤٧١٢:٢٨:٣١١٧:٥٤:٤٦١٨:١٣:٥١٢٣:٤٥:٠٠
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٥:١٤٠٧:٠١:٣٥١٢:٢٨:٢٧١٧:٥٥:٥٠١٨:١٤:٥٣٢٣:٤٤:٥٨
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٤:٠٦٠٧:٠٠:٢١١٢:٢٨:٢٢١٧:٥٦:٥٤١٨:١٥:٥٥٢٣:٤٤:٥٥
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٢:٥٧٠٦:٥٩:٠٦١٢:٢٨:١٦١٧:٥٧:٥٨١٨:١٦:٥٧٢٣:٤٤:٥٢
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣١:٤٦٠٦:٥٧:٥١١٢:٢٨:١٠١٧:٥٩:٠١١٨:١٧:٥٩٢٣:٤٤:٤٨
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٠:٣٤٠٦:٥٦:٣٤١٢:٢٨:٠٣١٨:٠٠:٠٥١٨:١٩:٠٠٢٣:٤٤:٤٣
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٩:٢١٠٦:٥٥:١٦١٢:٢٧:٥٥١٨:٠١:٠٧١٨:٢٠:٠١٢٣:٤٤:٣٧
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٨:٠٦٠٦:٥٣:٥٨١٢:٢٧:٤٧١٨:٠٢:١٠١٨:٢١:٠٢٢٣:٤٤:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سراگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سراگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سراگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سراگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سراگاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سراگاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای سراگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سراگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سراگاه

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٨٠٧:٢٦:٣٨١٢:٢٥:٣٦١٧:٢٤:٥٥١٧:٤٥:٠٩٢٣:٤٠:٣٠
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٦٠٧:٢٦:٠٧١٢:٢٥:٥٣١٧:٢٦:٠٠١٧:٤٦:١٢٢٣:٤٠:٥١
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٢٠٧:٢٥:٣٤١٢:٢٦:١٠١٧:٢٧:٠٦١٧:٤٧:١٥٢٣:٤١:١١
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٦٠٧:٢٤:٥٩١٢:٢٦:٢٥١٧:٢٨:١٢١٧:٤٨:١٩٢٣:٤١:٣٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٨٠٧:٢٤:٢٢١٢:٢٦:٤٠١٧:٢٩:١٩١٧:٤٩:٢٢٢٣:٤١:٤٩
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٩٠٧:٢٣:٤٤١٢:٢٦:٥٣١٧:٣٠:٢٥١٧:٥٠:٢٦٢٣:٤٢:٠٧
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٨٠٧:٢٣:٠٣١٢:٢٧:٠٦١٧:٣١:٣٢١٧:٥١:٣٠٢٣:٤٢:٢٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٥٠٧:٢٢:٢١١٢:٢٧:١٩١٧:٣٢:٣٩١٧:٥٢:٣٥٢٣:٤٢:٤٠
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٠٠٧:٢١:٣٧١٢:٢٧:٣٠١٧:٣٣:٤٦١٧:٥٣:٣٩٢٣:٤٢:٥٥
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٤٠٧:٢٠:٥٢١٢:٢٧:٤٠١٧:٣٤:٥٣١٧:٥٤:٤٣٢٣:٤٣:٠٩
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٥٠٧:٢٠:٠٤١٢:٢٧:٥٠١٧:٣٦:٠١١٧:٥٥:٤٨٢٣:٤٣:٢٣
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٥٠٧:١٩:١٥١٢:٢٧:٥٩١٧:٣٧:٠٨١٧:٥٦:٥٢٢٣:٤٣:٣٦
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٣٠٧:١٨:٢٤١٢:٢٨:٠٧١٧:٣٨:١٥١٧:٥٧:٥٧٢٣:٤٣:٤٧
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٠٠٧:١٧:٣٢١٢:٢٨:١٤١٧:٣٩:٢٢١٧:٥٩:٠١٢٣:٤٣:٥٨
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٥٠٧:١٦:٣٨١٢:٢٨:٢١١٧:٤٠:٢٩١٨:٠٠:٠٦٢٣:٤٤:٠٩
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٨٠٧:١٥:٤٣١٢:٢٨:٢٦١٧:٤١:٣٦١٨:٠١:١٠٢٣:٤٤:١٨
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٩٠٧:١٤:٤٦١٢:٢٨:٣١١٧:٤٢:٤٣١٨:٠٢:١٤٢٣:٤٤:٢٦
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٩٠٧:١٣:٤٧١٢:٢٨:٣٥١٧:٤٣:٥٠١٨:٠٣:١٩٢٣:٤٤:٣٣
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٧٠٧:١٢:٤٧١٢:٢٨:٣٨١٧:٤٤:٥٦١٨:٠٤:٢٣٢٣:٤٤:٤٠
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٣٠٧:١١:٤٦١٢:٢٨:٤٠١٧:٤٦:٠٣١٨:٠٥:٢٦٢٣:٤٤:٤٦
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٨٠٧:١٠:٤٣١٢:٢٨:٤٢١٧:٤٧:٠٩١٨:٠٦:٣٠٢٣:٤٤:٥٠
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٢٠٧:٠٩:٣٩١٢:٢٨:٤٢١٧:٤٨:١٥١٨:٠٧:٣٤٢٣:٤٤:٥٤
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٤٠٧:٠٨:٣٣١٢:٢٨:٤٢١٧:٤٩:٢١١٨:٠٨:٣٧٢٣:٤٤:٥٧
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠٧:٢٦١٢:٢٨:٤٢١٧:٥٠:٢٦١٨:٠٩:٤٠٢٣:٤٥:٠٠
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٣٠٧:٠٦:١٨١٢:٢٨:٤٠١٧:٥١:٣٢١٨:١٠:٤٣٢٣:٤٥:٠١
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٠٠٧:٠٥:٠٩١٢:٢٨:٣٨١٧:٥٢:٣٧١٨:١١:٤٦٢٣:٤٥:٠٢
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٦٠٧:٠٣:٥٩١٢:٢٨:٣٥١٧:٥٣:٤١١٨:١٢:٤٩٢٣:٤٥:٠١
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢١٠٧:٠٢:٤٧١٢:٢٨:٣١١٧:٥٤:٤٦١٨:١٣:٥١٢٣:٤٥:٠٠
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٤٠٧:٠١:٣٥١٢:٢٨:٢٧١٧:٥٥:٥٠١٨:١٤:٥٣٢٣:٤٤:٥٨
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٦٠٧:٠٠:٢١١٢:٢٨:٢٢١٧:٥٦:٥٤١٨:١٥:٥٥٢٣:٤٤:٥٥

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سراگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سراگاه روستای سراگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سراگاه روستای سراگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سراگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سراگاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سراگاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سراگاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سراگاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سراگاه

روستای سراگاه بر روی نقشه

روستای سراگاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سراگاه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سراگاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سراگاه
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای سراگاه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای سراگاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سراگاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سراگاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سراگاه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ سراگاه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سراگاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا سراگاه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سراگاه
زمان پخش اذان زنده به افق سراگاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سراگاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ سراگاه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سراگاه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سراگاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو