جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سراوان سیستان

سراوان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سراوان سیستان

اذان صبح: ٠٤:٥١:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:١٧
اذان ظهر: ١٢:١٣:٥٧
غروب آفتاب: ١٨:١٩:١٣
اذان مغرب: ١٨:٣٥:٤٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٥:٤٥

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سراوان سیستان (شهرستان سراوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ شهر سراوان سیستان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر سراوان سیستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سراوان سیستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

امام رضا (ع)
روز فطر از این رو عید قرار داده شد تا روز گردهمایی مسلمانان باشد و در این روز گرد هم آیند و برای خدا به صحرا (فضایی باز) درآیند و خداوند را بر منّتی كه بر آن‌ها نهاده است ستایش و به بزرگی یاد كنند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سراوان سیستان

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سراوان سیستان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سراوان سیستان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سراوان سیستان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سراوان سیستان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سراوان سیستان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٧:١٣٠٥:٥٦:٢٤١٢:٢٠:٤٠١٨:٤٥:٢٠١٩:٠٢:١٧٢٣:٤٠:٤١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٦:٠٢٠٥:٥٥:٢٤١٢:٢٠:٢٦١٨:٤٥:٥٢١٩:٠٢:٥٠٢٣:٤٠:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٤:٥٢٠٥:٥٤:٢٤١٢:٢٠:١٢١٨:٤٦:٢٤١٩:٠٣:٢٤٢٣:٤٠:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٣:٤٢٠٥:٥٣:٢٥١٢:١٩:٥٩١٨:٤٦:٥٧١٩:٠٣:٥٨٢٣:٣٩:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٢:٣٢٠٥:٥٢:٢٧١٢:١٩:٤٦١٨:٤٧:٢٩١٩:٠٤:٣٢٢٣:٣٩:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣١:٢٣٠٥:٥١:٢٩١٢:١٩:٣٣١٨:٤٨:٠١١٩:٠٥:٠٦٢٣:٣٩:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٠:١٤٠٥:٥٠:٣٢١٢:١٩:٢١١٨:٤٨:٣٤١٩:٠٥:٤٠٢٣:٣٨:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٩:٠٦٠٥:٤٩:٣٥١٢:١٩:٠٩١٨:٤٩:٠٦١٩:٠٦:١٥٢٣:٣٨:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٥٨٠٥:٤٨:٣٩١٢:١٨:٥٧١٨:٤٩:٣٩١٩:٠٦:٥٠٢٣:٣٨:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:٥١٠٥:٤٧:٤٥١٢:١٨:٤٦١٨:٥٠:١٢١٩:٠٧:٢٤٢٣:٣٧:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٤٦:٥٠١٢:١٨:٣٦١٨:٥٠:٤٥١٩:٠٧:٥٩٢٣:٣٧:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٣٩٠٥:٤٥:٥٧١٢:١٨:٢٦١٨:٥١:١٨١٩:٠٨:٣٥٢٣:٣٧:٢٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٤٥:٠٥١٢:١٨:١٦١٨:٥١:٥٢١٩:٠٩:١٠٢٣:٣٧:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٤٤:١٣١٢:١٨:٠٧١٨:٥٢:٢٥١٩:٠٩:٤٥٢٣:٣٦:٥٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٢٦٠٥:٤٣:٢٢١٢:١٧:٥٩١٨:٥٢:٥٩١٩:١٠:٢١٢٣:٣٦:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٤٢:٣٢١٢:١٧:٥١١٨:٥٣:٣٢١٩:١٠:٥٧٢٣:٣٦:٢٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٩:٢١٠٥:٤١:٤٣١٢:١٧:٤٤١٨:٥٤:٠٦١٩:١١:٣٣٢٣:٣٦:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٨:٢٠٠٥:٤٠:٥٦١٢:١٧:٣٧١٨:٥٤:٤٠١٩:١٢:٠٩٢٣:٣٦:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٧:١٩٠٥:٤٠:٠٩١٢:١٧:٣٠١٨:٥٥:١٤١٩:١٢:٤٥٢٣:٣٥:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٦:٢٠٠٥:٣٩:٢٣١٢:١٧:٢٥١٨:٥٥:٤٨١٩:١٣:٢٢٢٣:٣٥:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٥:٢٢٠٥:٣٨:٣٨١٢:١٧:١٩١٨:٥٦:٢٣١٩:١٣:٥٨٢٣:٣٥:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٤:٢٤٠٥:٣٧:٥٤١٢:١٧:١٥١٨:٥٦:٥٧١٩:١٤:٣٥٢٣:٣٥:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٣:٢٨٠٥:٣٧:١١١٢:١٧:١١١٨:٥٧:٣٢١٩:١٥:١٢٢٣:٣٥:٠٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٢:٣٣٠٥:٣٦:٣٠١٢:١٧:٠٨١٨:٥٨:٠٦١٩:١٥:٤٨٢٣:٣٤:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١١:٣٨٠٥:٣٥:٤٩١٢:١٧:٠٥١٨:٥٨:٤١١٩:١٦:٢٥٢٣:٣٤:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٤٥٠٥:٣٥:١٠١٢:١٧:٠٢١٨:٥٩:١٥١٩:١٧:٠٢٢٣:٣٤:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٥٣٠٥:٣٤:٣٢١٢:١٧:٠١١٨:٥٩:٥٠١٩:١٧:٣٩٢٣:٣٤:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٠٢٠٥:٣٣:٥٥١٢:١٧:٠٠١٩:٠٠:٢٥١٩:١٨:١٦٢٣:٣٤:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:١٣٠٥:٣٣:١٩١٢:١٦:٥٩١٩:٠٠:٥٩١٩:١٨:٥٢٢٣:٣٤:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سراوان سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سراوان سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سراوان سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سراوان سیستان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سراوان سیستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سراوان سیستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سراوان سیستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سراوان سیستان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سراوان سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سراوان سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سراوان سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سراوان سیستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سراوان سیستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سراوان سیستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر سراوان سیستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سراوان سیستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سراوان سیستان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سراوان سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سراوان سیستان شهر سراوان سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سراوان سیستان شهر سراوان سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سراوان سیستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سراوان سیستان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر سراوان سیستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر سراوان سیستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سراوان سیستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر سراوان سیستان

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٠٠٥:٥٥:٠٦١٢:٢٣:٢٧١٨:٥١:٢٤١٩:٠٨:٢٧٢٣:٤٣:٢٧
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٠٠٥:٥٥:٣٥١٢:٢٣:١٢١٨:٥٠:٢٤١٩:٠٧:٢٥٢٣:٤٣:١٧
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٠٠٥:٥٦:٠٤١٢:٢٢:٥٦١٨:٤٩:٢٣١٩:٠٦:٢٢٢٣:٤٣:٠٦
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٩٠٥:٥٦:٣٢١٢:٢٢:٣٩١٨:٤٨:٢١١٩:٠٥:١٩٢٣:٤٢:٥٥
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٨٠٥:٥٧:٠١١٢:٢٢:٢٢١٨:٤٧:١٩١٩:٠٤:١٥٢٣:٤٢:٤٣
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٧٠٥:٥٧:٢٩١٢:٢٢:٠٥١٨:٤٦:١٦١٩:٠٣:١٠٢٣:٤٢:٣٠
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٥٠٥:٥٧:٥٧١٢:٢١:٤٧١٨:٤٥:١٣١٩:٠٢:٠٥٢٣:٤٢:١٨
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٢٠٥:٥٨:٢٥١٢:٢١:٢٩١٨:٤٤:٠٩١٩:٠١:٠٠٢٣:٤٢:٠٤
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٠٠٥:٥٨:٥٢١٢:٢١:١٠١٨:٤٣:٠٤١٨:٥٩:٥٤٢٣:٤١:٥٠
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٧٠٥:٥٩:٢٠١٢:٢٠:٥٢١٨:٤١:٥٩١٨:٥٨:٤٧٢٣:٤١:٣٦
١١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤١:١٣٠٥:٥٩:٤٧١٢:٢٠:٣٢١٨:٤٠:٥٣١٨:٥٧:٤٠٢٣:٤١:٢١
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٩٠٦:٠٠:١٤١٢:٢٠:١٣١٨:٣٩:٤٧١٨:٥٦:٣٣٢٣:٤١:٠٦
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠٠:٤١١٢:١٩:٥٣١٨:٣٨:٤١١٨:٥٥:٢٥٢٣:٤٠:٥١
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠١٠٦:٠١:٠٨١٢:١٩:٣٣١٨:٣٧:٣٤١٨:٥٤:١٧٢٣:٤٠:٣٥
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٠١:٣٥١٢:١٩:١٣١٨:٣٦:٢٧١٨:٥٣:٠٩٢٣:٤٠:١٩
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٢:٠٢١٢:١٨:٥٣١٨:٣٥:١٩١٨:٥٢:٠٠٢٣:٤٠:٠٢
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٠٢:٢٩١٢:١٨:٣٢١٨:٣٤:١١١٨:٥٠:٥١٢٣:٣٩:٤٥
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٩٠٦:٠٢:٥٥١٢:١٨:١٢١٨:٣٣:٠٣١٨:٤٩:٤٢٢٣:٣٩:٢٨
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٠٣:٢٢١٢:١٧:٥١١٨:٣١:٥٥١٨:٤٨:٣٣٢٣:٣٩:١١
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٦٠٦:٠٣:٤٩١٢:١٧:٣٠١٨:٣٠:٤٦١٨:٤٧:٢٣٢٣:٣٨:٥٣
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٩٠٦:٠٤:١٥١٢:١٧:٠٩١٨:٢٩:٣٧١٨:٤٦:١٣٢٣:٣٨:٣٥
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٠٤:٤٢١٢:١٦:٤٨١٨:٢٨:٢٨١٨:٤٥:٠٤٢٣:٣٨:١٧
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٥٠٦:٠٥:٠٩١٢:١٦:٢٦١٨:٢٧:١٩١٨:٤٣:٥٤٢٣:٣٧:٥٨
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٧٠٦:٠٥:٣٥١٢:١٦:٠٥١٨:٢٦:١٠١٨:٤٢:٤٤٢٣:٣٧:٤٠
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٠٦:٠٢١٢:١٥:٤٤١٨:٢٥:٠١١٨:٤١:٣٤٢٣:٣٧:٢١
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤١٠٦:٠٦:٢٩١٢:١٥:٢٢١٨:٢٣:٥١١٨:٤٠:٢٤٢٣:٣٧:٠٢
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٣٠٦:٠٦:٥٦١٢:١٥:٠١١٨:٢٢:٤٢١٨:٣٩:١٤٢٣:٣٦:٤٣
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٠٧:٢٣١٢:١٤:٤٠١٨:٢١:٣٢١٨:٣٨:٠٤٢٣:٣٦:٢٤
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:١٦٠٦:٠٧:٥٠١٢:١٤:١٨١٨:٢٠:٢٣١٨:٣٦:٥٤٢٣:٣٦:٠٥
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٧٠٦:٠٨:١٧١٢:١٣:٥٧١٨:١٩:١٣١٨:٣٥:٤٤٢٣:٠٥:٤٥
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٧٠٥:٠٨:٤٤١١:١٣:٣٦١٧:١٨:٠٤١٧:٣٤:٣٤٢٢:٣٥:٢٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سراوان سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر سراوان سیستان شهر سراوان سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر سراوان سیستان شهر سراوان سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سراوان سیستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سراوان سیستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سراوان سیستان

سَراوان(Saravan) از شهرهای استان سیستان و بلوچستان و مرکز شهرستان سراوان است. محل کنونی شهر سراوان تا پیش از سال ۱۳۰۵ خورشیدی روستایی بوده به نام شستون.[۱]

شهر سراوان سیستان در ویکیپدیا

شهر سراوان سیستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سراوان سیستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سراوان سیستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سراوان سیستان بر روی نقشه

شهر سراوان سیستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سراوان سیستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سراوان سیستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سراوان سیستان
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر سراوان سیستان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر سراوان سیستان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سراوان سیستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سراوان سیستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سراوان سیستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سراوان سیستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سراوان سیستان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سراوان سیستان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سراوان سیستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا سراوان سیستان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سراوان سیستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ سراوان سیستان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سراوان سیستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ سراوان سیستان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سراوان سیستان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سراوان سیستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو