جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سراوان سیستان

سراوان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سراوان سیستان


اذان صبح: ٠٤:٥٢:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٢٤:٠٨
غروب آفتاب: ١٨:٣٨:٤٤
اذان مغرب: ١٨:٥٥:٢٤
نیمه شب: ٢٣:٤٥:٠٤

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سراوان سیستان (شهرستان سراوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ شهر سراوان سیستان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر سراوان سیستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سراوان سیستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

جك كانفیلد
اگر فقط در جهتی كه می‌خواهید به پیش روید، آغاز كنید و به پیش رفتن ادامه دهید، همه‌ی فرصت‌های نادیدنی به سوی شما می‌آیند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سراوان سیستان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سراوان سیستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سراوان سیستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سراوان سیستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سراوان سیستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سراوان سیستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٤٦:٣٨١٢:١٨:٣٤١٨:٥٠:٥٤١٩:٠٨:٠٩٢٣:٣٧:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٤٥:٤٥١٢:١٨:٢٤١٨:٥١:٢٧١٩:٠٨:٤٤٢٣:٣٧:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٣:١٩٠٥:٤٤:٥٣١٢:١٨:١٥١٨:٥٢:٠١١٩:٠٩:٢٠٢٣:٣٧:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:١٥٠٥:٤٤:٠١١٢:١٨:٠٦١٨:٥٢:٣٤١٩:٠٩:٥٥٢٣:٣٦:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢١:١١٠٥:٤٣:١١١٢:١٧:٥٨١٨:٥٣:٠٨١٩:١٠:٣١٢٣:٣٦:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٤٢:٢٢١٢:١٧:٥٠١٨:٥٣:٤٢١٩:١١:٠٧٢٣:٣٦:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٩:٠٧٠٥:٤١:٣٣١٢:١٧:٤٣١٨:٥٤:١٦١٩:١١:٤٣٢٣:٣٦:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٨:٠٦٠٥:٤٠:٤٥١٢:١٧:٣٦١٨:٥٤:٥٠١٩:١٢:١٩٢٣:٣٥:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٧:٠٦٠٥:٣٩:٥٩١٢:١٧:٣٠١٨:٥٥:٢٤١٩:١٢:٥٦٢٣:٣٥:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٦:٠٧٠٥:٣٩:١٣١٢:١٧:٢٥١٨:٥٥:٥٨١٩:١٣:٣٢٢٣:٣٥:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٥:٠٩٠٥:٣٨:٢٨١٢:١٧:٢٠١٨:٥٦:٣٢١٩:١٤:٠٨٢٣:٣٥:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:١١٠٥:٣٧:٤٥١٢:١٧:١٥١٨:٥٧:٠٧١٩:١٤:٤٥٢٣:٣٥:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:١٥٠٥:٣٧:٠٢١٢:١٧:١١١٨:٥٧:٤١١٩:١٥:٢١٢٣:٣٥:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٢٠٠٥:٣٦:٢١١٢:١٧:٠٨١٨:٥٨:١٥١٩:١٥:٥٨٢٣:٣٤:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:٢٦٠٥:٣٥:٤٠١٢:١٧:٠٥١٨:٥٨:٥٠١٩:١٦:٣٥٢٣:٣٤:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:٣٣٠٥:٣٥:٠١١٢:١٧:٠٢١٨:٥٩:٢٤١٩:١٧:١١٢٣:٣٤:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٤١٠٥:٣٤:٢٣١٢:١٧:٠١١٨:٥٩:٥٩١٩:١٧:٤٨٢٣:٣٤:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٥٠٠٥:٣٣:٤٦١٢:١٧:٠٠١٩:٠٠:٣٣١٩:١٨:٢٤٢٣:٣٤:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:٠١٠٥:٣٣:١٠١٢:١٦:٥٩١٩:٠١:٠٨١٩:١٩:٠١٢٣:٣٤:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٧:١٣٠٥:٣٢:٣٦١٢:١٦:٥٩١٩:٠١:٤٢١٩:١٩:٣٨٢٣:٣٤:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٢٦٠٥:٣٢:٠٢١٢:١٧:٠٠١٩:٠٢:١٦١٩:٢٠:١٤٢٣:٣٣:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٤٠٠٥:٣١:٣٠١٢:١٧:٠١١٩:٠٢:٥١١٩:٢٠:٥١٢٣:٣٣:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٣٠:٥٩١٢:١٧:٠٣١٩:٠٣:٢٥١٩:٢١:٢٧٢٣:٣٣:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٤:١٣٠٥:٣٠:٣٠١٢:١٧:٠٥١٩:٠٣:٥٩١٩:٢٢:٠٣٢٣:٣٣:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٣٠:٠١١٢:١٧:٠٨١٩:٠٤:٣٣١٩:٢٢:٣٩٢٣:٣٣:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٢:٥٢٠٥:٢٩:٣٤١٢:١٧:١٢١٩:٠٥:٠٦١٩:٢٣:١٥٢٣:٣٣:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٢:١٣٠٥:٢٩:٠٨١٢:١٧:١٦١٩:٠٥:٤٠١٩:٢٣:٥٠٢٣:٣٣:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠١:٣٦٠٥:٢٨:٤٤١٢:١٧:٢٠١٩:٠٦:١٣١٩:٢٤:٢٦٢٣:٣٣:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠١:٠٠٠٥:٢٨:٢١١٢:١٧:٢٦١٩:٠٦:٤٦١٩:٢٥:٠١٢٣:٣٣:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سراوان سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سراوان سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سراوان سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سراوان سیستان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر سراوان سیستان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر سراوان سیستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سراوان سیستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر سراوان سیستان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠١:٠٣٠٦:١٧:٤٣١٢:٢٦:١٤١٨:٣٥:٠٩١٨:٥١:٤٣٢٣:٤٧:٣٠
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٤:٥٩:٥١٠٦:١٦:٣٦١٢:٢٥:٥٦١٨:٣٥:٤٠١٨:٥٢:١٥٢٣:٤٧:١٠
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٤:٥٨:٣٩٠٦:١٥:٢٩١٢:٢٥:٣٨١٨:٣٦:١١١٨:٥٢:٤٦٢٣:٤٦:٤٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٤:٥٧:٢٧٠٦:١٤:٢٣١٢:٢٥:٢٠١٨:٣٦:٤٢١٨:٥٣:١٨٢٣:٤٦:٢٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٣:١٦١٢:٢٥:٠٢١٨:٣٧:١٢١٨:٥٣:٤٩٢٣:٤٦:٠٧
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١٢:١٠١٢:٢٤:٤٤١٨:٣٧:٤٣١٨:٥٤:٢١٢٣:٤٥:٤٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١١:٠٣١٢:٢٤:٢٦١٨:٣٨:١٤١٨:٥٤:٥٢٢٣:٤٥:٢٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٠٩:٥٧١٢:٢٤:٠٨١٨:٣٨:٤٤١٨:٥٥:٢٤٢٣:٤٥:٠٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥١:٢٣٠٦:٠٨:٥١١٢:٢٣:٥١١٨:٣٩:١٥١٨:٥٥:٥٥٢٣:٤٤:٤٣
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٠:١٠٠٦:٠٧:٤٦١٢:٢٣:٣٣١٨:٣٩:٤٦١٨:٥٦:٢٧٢٣:٤٤:٢٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٤٨:٥٨٠٦:٠٦:٤١١٢:٢٣:١٦١٨:٤٠:١٦١٨:٥٦:٥٩٢٣:٤٤:٠٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٠٥:٣٦١٢:٢٢:٥٩١٨:٤٠:٤٧١٨:٥٧:٣١٢٣:٤٣:٣٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٠٤:٣١١٢:٢٢:٤٢١٨:٤١:١٨١٨:٥٨:٠٣٢٣:٤٣:١٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤٥:١٩٠٦:٠٣:٢٧١٢:٢٢:٢٥١٨:٤١:٤٩١٨:٥٨:٣٥٢٣:٤٢:٥٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٢:٢٣١٢:٢٢:٠٩١٨:٤٢:٢٠١٨:٥٩:٠٧٢٣:٤٢:٣٧
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠١:١٩١٢:٢١:٥٣١٨:٤٢:٥١١٨:٥٩:٤٠٢٣:٤٢:١٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤١:٤٢٠٦:٠٠:١٦١٢:٢١:٣٧١٨:٤٣:٢٢١٩:٠٠:١٢٢٣:٤١:٥٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤٠:٣٠٠٥:٥٩:١٤١٢:٢١:٢١١٨:٤٣:٥٣١٩:٠٠:٤٥٢٣:٤١:٣٦
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٣٩:١٨٠٥:٥٨:١٢١٢:٢١:٠٦١٨:٤٤:٢٥١٩:٠١:١٨٢٣:٤١:١٦
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٣٨:٠٧٠٥:٥٧:١١١٢:٢٠:٥١١٨:٤٤:٥٦١٩:٠١:٥١٢٣:٤٠:٥٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٣٦:٥٦٠٥:٥٦:١٠١٢:٢٠:٣٧١٨:٤٥:٢٨١٩:٠٢:٢٥٢٣:٤٠:٣٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٣٥:٤٥٠٥:٥٥:٠٩١٢:٢٠:٢٢١٨:٤٦:٠٠١٩:٠٢:٥٨٢٣:٤٠:١٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٣٤:٣٥٠٥:٥٤:١٠١٢:٢٠:٠٩١٨:٤٦:٣٢١٩:٠٣:٣٢٢٣:٣٩:٥٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٣:٢٥٠٥:٥٣:١١١٢:١٩:٥٥١٨:٤٧:٠٤١٩:٠٤:٠٦٢٣:٣٩:٤٠
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٢:١٣١٢:١٩:٤٢١٨:٤٧:٣٧١٩:٠٤:٤٠٢٣:٣٩:٢١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣١:٠٦٠٥:٥١:١٥١٢:١٩:٣٠١٨:٤٨:٠٩١٩:٠٥:١٤٢٣:٣٩:٠٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٥٠:١٨١٢:١٩:١٨١٨:٤٨:٤٢١٩:٠٥:٤٩٢٣:٣٨:٤٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٤٩:٢٢١٢:١٩:٠٦١٨:٤٩:١٥١٩:٠٦:٢٤٢٣:٣٨:٢٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٤٨:٢٦١٢:١٨:٥٥١٨:٤٩:٤٨١٩:٠٦:٥٨٢٣:٣٨:١١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٤٧:٣٢١٢:١٨:٤٤١٨:٥٠:٢١١٩:٠٧:٣٣٢٣:٣٧:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر سراوان سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر سراوان سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر سراوان سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سراوان سیستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سراوان سیستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سراوان سیستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر سراوان سیستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سراوان سیستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سراوان سیستان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٢٤:٢٥١١:٢٨:٠١١٧:٣٢:٠٣١٧:٤٨:٣٥٢٣:١٩:٣١
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٢٣:١٨١٢:٢٧:٤٤١٨:٣٢:٣٤١٨:٤٩:٠٦٢٣:٤٩:١١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٢٢:١١١٢:٢٧:٢٦١٨:٣٣:٠٥١٨:٤٩:٣٨٢٣:٤٨:٥٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢١:٠٤١٢:٢٧:٠٨١٨:٣٣:٣٧١٨:٥٠:٠٩٢٣:٤٨:٣٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٦٠٦:١٩:٥٧١٢:٢٦:٥٠١٨:٣٤:٠٨١٨:٥٠:٤١٢٣:٤٨:١١
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٥٠٦:١٨:٥٠١٢:٢٦:٣٢١٨:٣٤:٣٩١٨:٥١:١٢٢٣:٤٧:٥١
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٣٠٦:١٧:٤٣١٢:٢٦:١٤١٨:٣٥:٠٩١٨:٥١:٤٣٢٣:٤٧:٣٠
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥١٠٦:١٦:٣٦١٢:٢٥:٥٦١٨:٣٥:٤٠١٨:٥٢:١٥٢٣:٤٧:١٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٩٠٦:١٥:٢٩١٢:٢٥:٣٨١٨:٣٦:١١١٨:٥٢:٤٦٢٣:٤٦:٤٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٧٠٦:١٤:٢٣١٢:٢٥:٢٠١٨:٣٦:٤٢١٨:٥٣:١٨٢٣:٤٦:٢٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٣:١٦١٢:٢٥:٠٢١٨:٣٧:١٢١٨:٥٣:٤٩٢٣:٤٦:٠٧
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١٢:١٠١٢:٢٤:٤٤١٨:٣٧:٤٣١٨:٥٤:٢١٢٣:٤٥:٤٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١١:٠٣١٢:٢٤:٢٦١٨:٣٨:١٤١٨:٥٤:٥٢٢٣:٤٥:٢٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٠٩:٥٧١٢:٢٤:٠٨١٨:٣٨:٤٤١٨:٥٥:٢٤٢٣:٤٥:٠٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٣٠٦:٠٨:٥١١٢:٢٣:٥١١٨:٣٩:١٥١٨:٥٥:٥٥٢٣:٤٤:٤٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٠٠٦:٠٧:٤٦١٢:٢٣:٣٣١٨:٣٩:٤٦١٨:٥٦:٢٧٢٣:٤٤:٢٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٨٠٦:٠٦:٤١١٢:٢٣:١٦١٨:٤٠:١٦١٨:٥٦:٥٩٢٣:٤٤:٠٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٠٥:٣٦١٢:٢٢:٥٩١٨:٤٠:٤٧١٨:٥٧:٣١٢٣:٤٣:٣٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٠٤:٣١١٢:٢٢:٤٢١٨:٤١:١٨١٨:٥٨:٠٣٢٣:٤٣:١٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٩٠٦:٠٣:٢٧١٢:٢٢:٢٥١٨:٤١:٤٩١٨:٥٨:٣٥٢٣:٤٢:٥٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٢:٢٣١٢:٢٢:٠٩١٨:٤٢:٢٠١٨:٥٩:٠٧٢٣:٤٢:٣٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠١:١٩١٢:٢١:٥٣١٨:٤٢:٥١١٨:٥٩:٤٠٢٣:٤٢:١٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٢٠٦:٠٠:١٦١٢:٢١:٣٧١٨:٤٣:٢٢١٩:٠٠:١٢٢٣:٤١:٥٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٠٠٥:٥٩:١٤١٢:٢١:٢١١٨:٤٣:٥٣١٩:٠٠:٤٥٢٣:٤١:٣٦
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٨٠٥:٥٨:١٢١٢:٢١:٠٦١٨:٤٤:٢٥١٩:٠١:١٨٢٣:٤١:١٦
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٧٠٥:٥٧:١١١٢:٢٠:٥١١٨:٤٤:٥٦١٩:٠١:٥١٢٣:٤٠:٥٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٦٠٥:٥٦:١٠١٢:٢٠:٣٧١٨:٤٥:٢٨١٩:٠٢:٢٥٢٣:٤٠:٣٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٥٠٥:٥٥:٠٩١٢:٢٠:٢٢١٨:٤٦:٠٠١٩:٠٢:٥٨٢٣:٤٠:١٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٥٠٥:٥٤:١٠١٢:٢٠:٠٩١٨:٤٦:٣٢١٩:٠٣:٣٢٢٣:٣٩:٥٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٥٠٥:٥٣:١١١٢:١٩:٥٥١٨:٤٧:٠٤١٩:٠٤:٠٦٢٣:٣٩:٤٠
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٢:١٣١٢:١٩:٤٢١٨:٤٧:٣٧١٩:٠٤:٤٠٢٣:٣٩:٢١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سراوان سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سراوان سیستان شهر سراوان سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سراوان سیستان شهر سراوان سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سراوان سیستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سراوان سیستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سراوان سیستان

سَراوان(Saravan) از شهرهای استان سیستان و بلوچستان و مرکز شهرستان سراوان است. محل کنونی شهر سراوان تا پیش از سال ۱۳۰۵ خورشیدی روستایی بوده به نام شستون.[۱]

شهر سراوان سیستان در ویکیپدیا

شهر سراوان سیستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سراوان سیستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سراوان سیستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سراوان سیستان بر روی نقشه

شهر سراوان سیستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سراوان سیستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سراوان سیستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سراوان سیستان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر سراوان سیستان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر سراوان سیستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سراوان سیستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سراوان سیستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سراوان سیستان رسیده اید.

افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ سراوان سیستان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سراوان سیستان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سراوان سیستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سراوان سیستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سراوان سیستان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سراوان سیستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ سراوان سیستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سراوان سیستان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سراوان سیستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو