جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سراوان سیستان

سراوان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سراوان سیستان


اذان صبح: ٠٤:٤٩:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٣٣
اذان ظهر: ١١:٣٣:٣٨
غروب آفتاب: ١٦:٥٨:٥٩
اذان مغرب: ١٧:١٦:٢٧
نیمه شب: ٢٢:٥٤:٠٧

چهارشنبه ٠٩ بهمن ١٣٩٨
٠٣ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سراوان سیستان (شهرستان سراوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ بهمن ٩٨ شهر سراوان سیستان)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر سراوان سیستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سراوان سیستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها (11 هـ ق)

حضرت فاطمه (س)
هر كس عبادات و كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و بركات خود را براى او تقدیر مى نماید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سراوان سیستان

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سراوان سیستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سراوان سیستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سراوان سیستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سراوان سیستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سراوان سیستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٤٧:٣٢١٢:١٨:٤٤١٨:٥٠:٢١١٩:٠٧:٣٣٢٣:٣٧:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٤٦:٣٨١٢:١٨:٣٤١٨:٥٠:٥٤١٩:٠٨:٠٩٢٣:٣٧:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٤٥:٤٥١٢:١٨:٢٤١٨:٥١:٢٧١٩:٠٨:٤٤٢٣:٣٧:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٣:١٩٠٥:٤٤:٥٣١٢:١٨:١٥١٨:٥٢:٠١١٩:٠٩:٢٠٢٣:٣٧:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:١٥٠٥:٤٤:٠١١٢:١٨:٠٦١٨:٥٢:٣٤١٩:٠٩:٥٥٢٣:٣٦:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢١:١١٠٥:٤٣:١١١٢:١٧:٥٨١٨:٥٣:٠٨١٩:١٠:٣١٢٣:٣٦:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٤٢:٢٢١٢:١٧:٥٠١٨:٥٣:٤٢١٩:١١:٠٧٢٣:٣٦:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٩:٠٧٠٥:٤١:٣٣١٢:١٧:٤٣١٨:٥٤:١٦١٩:١١:٤٣٢٣:٣٦:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٨:٠٦٠٥:٤٠:٤٥١٢:١٧:٣٦١٨:٥٤:٥٠١٩:١٢:١٩٢٣:٣٥:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٧:٠٦٠٥:٣٩:٥٩١٢:١٧:٣٠١٨:٥٥:٢٤١٩:١٢:٥٦٢٣:٣٥:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٦:٠٧٠٥:٣٩:١٣١٢:١٧:٢٥١٨:٥٥:٥٨١٩:١٣:٣٢٢٣:٣٥:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٥:٠٩٠٥:٣٨:٢٨١٢:١٧:٢٠١٨:٥٦:٣٢١٩:١٤:٠٨٢٣:٣٥:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:١١٠٥:٣٧:٤٥١٢:١٧:١٥١٨:٥٧:٠٧١٩:١٤:٤٥٢٣:٣٥:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:١٥٠٥:٣٧:٠٢١٢:١٧:١١١٨:٥٧:٤١١٩:١٥:٢١٢٣:٣٥:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٢٠٠٥:٣٦:٢١١٢:١٧:٠٨١٨:٥٨:١٥١٩:١٥:٥٨٢٣:٣٤:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:٢٦٠٥:٣٥:٤٠١٢:١٧:٠٥١٨:٥٨:٥٠١٩:١٦:٣٥٢٣:٣٤:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:٣٣٠٥:٣٥:٠١١٢:١٧:٠٢١٨:٥٩:٢٤١٩:١٧:١١٢٣:٣٤:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٤١٠٥:٣٤:٢٣١٢:١٧:٠١١٨:٥٩:٥٩١٩:١٧:٤٨٢٣:٣٤:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٥٠٠٥:٣٣:٤٦١٢:١٧:٠٠١٩:٠٠:٣٣١٩:١٨:٢٤٢٣:٣٤:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:٠١٠٥:٣٣:١٠١٢:١٦:٥٩١٩:٠١:٠٨١٩:١٩:٠١٢٣:٣٤:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٧:١٣٠٥:٣٢:٣٦١٢:١٦:٥٩١٩:٠١:٤٢١٩:١٩:٣٨٢٣:٣٤:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٢٦٠٥:٣٢:٠٢١٢:١٧:٠٠١٩:٠٢:١٦١٩:٢٠:١٤٢٣:٣٣:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٤٠٠٥:٣١:٣٠١٢:١٧:٠١١٩:٠٢:٥١١٩:٢٠:٥١٢٣:٣٣:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٣٠:٥٩١٢:١٧:٠٣١٩:٠٣:٢٥١٩:٢١:٢٧٢٣:٣٣:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٤:١٣٠٥:٣٠:٣٠١٢:١٧:٠٥١٩:٠٣:٥٩١٩:٢٢:٠٣٢٣:٣٣:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٣٠:٠١١٢:١٧:٠٨١٩:٠٤:٣٣١٩:٢٢:٣٩٢٣:٣٣:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٢:٥٢٠٥:٢٩:٣٤١٢:١٧:١٢١٩:٠٥:٠٦١٩:٢٣:١٥٢٣:٣٣:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٢:١٣٠٥:٢٩:٠٨١٢:١٧:١٦١٩:٠٥:٤٠١٩:٢٣:٥٠٢٣:٣٣:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠١:٣٦٠٥:٢٨:٤٤١٢:١٧:٢٠١٩:٠٦:١٣١٩:٢٤:٢٦٢٣:٣٣:٣٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠١:٠٠٠٥:٢٨:٢١١٢:١٧:٢٦١٩:٠٦:٤٦١٩:٢٥:٠١٢٣:٣٣:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سراوان سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سراوان سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سراوان سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سراوان سیستان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر سراوان سیستان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر سراوان سیستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سراوان سیستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر سراوان سیستان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٠٩:٢١١١:٣٣:١٤١٦:٥٧:٢٣١٧:١٤:٥٥٢٢:٥٣:٣٧
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٤:٤٩:٥٢٠٦:٠٨:٥٨١١:٣٣:٢٧١٦:٥٨:١١١٧:١٥:٤١٢٢:٥٣:٥٣
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٠٨:٣٣١١:٣٣:٣٨١٦:٥٨:٥٩١٧:١٦:٢٧٢٢:٥٤:٠٧
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٤:٤٩:١٥٠٦:٠٨:٠٧١١:٣٣:٤٩١٦:٥٩:٤٧١٧:١٧:١٣٢٢:٥٤:٢١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٤:٤٨:٥٥٠٦:٠٧:٤٠١١:٣٣:٥٨١٧:٠٠:٣٤١٧:١٧:٥٨٢٢:٥٤:٣٣
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٠٧:١١١١:٣٤:٠٧١٧:٠١:٢١١٧:١٨:٤٣٢٢:٥٤:٤٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٠٦:٤٠١١:٣٤:١٥١٧:٠٢:٠٨١٧:١٩:٢٨٢٢:٥٤:٥٦
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٠٦:٠٩١١:٣٤:٢٢١٧:٠٢:٥٤١٧:٢٠:١٣٢٢:٥٥:٠٦
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٤:٤٧:١٨٠٦:٠٥:٣٥١١:٣٤:٢٩١٧:٠٣:٤٠١٧:٢٠:٥٧٢٢:٥٥:١٦
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٤:٤٦:٥١٠٦:٠٥:٠١١١:٣٤:٣٤١٧:٠٤:٢٦١٧:٢١:٤١٢٢:٥٥:٢٤
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٠٤:٢٥١١:٣٤:٣٩١٧:٠٥:١٢١٧:٢٢:٢٥٢٢:٥٥:٣١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٤:٤٥:٥١٠٦:٠٣:٤٨١١:٣٤:٤٣١٧:٠٥:٥٧١٧:٢٣:٠٨٢٢:٥٥:٣٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٤:٤٥:١٩٠٦:٠٣:١٠١١:٣٤:٤٦١٧:٠٦:٤٢١٧:٢٣:٥١٢٢:٥٥:٤٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٠٢:٣٠١١:٣٤:٤٨١٧:٠٧:٢٦١٧:٢٤:٣٤٢٢:٥٥:٤٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٤:٤٤:١٢٠٦:٠١:٥٠١١:٣٤:٥٠١٧:٠٨:١٠١٧:٢٥:١٦٢٢:٥٥:٥٣
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٠١:٠٨١١:٣٤:٥١١٧:٠٨:٥٤١٧:٢٥:٥٨٢٢:٥٥:٥٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٠٠:٢٥١١:٣٤:٥١١٧:٠٩:٣٧١٧:٢٦:٤٠٢٢:٥٥:٥٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٤٢:٢١٠٥:٥٩:٤٠١١:٣٤:٥٠١٧:١٠:٢٠١٧:٢٧:٢١٢٢:٥٦:٠١
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٤١:٤١٠٥:٥٨:٥٥١١:٣٤:٤٩١٧:١١:٠٣١٧:٢٨:٠٢٢٢:٥٦:٠١
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٤١:٠٠٠٥:٥٨:٠٩١١:٣٤:٤٦١٧:١١:٤٥١٧:٢٨:٤٢٢٢:٥٦:٠٢
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٤٠:١٨٠٥:٥٧:٢١١١:٣٤:٤٣١٧:١٢:٢٧١٧:٢٩:٢٣٢٢:٥٦:٠١
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٣٩:٣٥٠٥:٥٦:٣٣١١:٣٤:٤٠١٧:١٣:٠٨١٧:٣٠:٠٢٢٢:٥٥:٥٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٣٨:٥١٠٥:٥٥:٤٣١١:٣٤:٣٦١٧:١٣:٤٩١٧:٣٠:٤٢٢٢:٥٥:٥٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٣٨:٠٥٠٥:٥٤:٥٣١١:٣٤:٣١١٧:١٤:٣٠١٧:٣١:٢١٢٢:٥٥:٥٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٣٧:١٨٠٥:٥٤:٠٢١١:٣٤:٢٥١٧:١٥:١٠١٧:٣٢:٠٠٢٢:٥٥:٥٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٣٦:٣١٠٥:٥٣:٠٩١١:٣٤:١٩١٧:١٥:٥٠١٧:٣٢:٣٨٢٢:٥٥:٤٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٣٥:٤٢٠٥:٥٢:١٦١١:٣٤:١٢١٧:١٦:٢٩١٧:٣٣:١٧٢٢:٥٥:٤١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٣٤:٥٢٠٥:٥١:٢٢١١:٣٤:٠٤١٧:١٧:٠٨١٧:٣٣:٥٤٢٢:٥٥:٣٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٣٤:٠١٠٥:٥٠:٢٨١١:٣٣:٥٦١٧:١٧:٤٧١٧:٣٤:٣٢٢٢:٥٥:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر سراوان سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر سراوان سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر سراوان سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سراوان سیستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سراوان سیستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سراوان سیستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر سراوان سیستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سراوان سیستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سراوان سیستان

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:١٤٠٦:١١:٠٩١١:٣١:٤٤١٦:٥٢:٣٣١٧:١٠:١٦٢٢:٥١:٥٠
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٠:٥٥١١:٣٢:٠١١٦:٥٣:٢٢١٧:١١:٠٣٢٢:٥٢:١٠
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٠:٣٩١١:٣٢:١٧١٦:٥٤:١٠١٧:١١:٤٩٢٢:٥٢:٢٩
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٠:٢٢١١:٣٢:٣٣١٦:٥٤:٥٩١٧:١٢:٣٦٢٢:٥٢:٤٧
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٠:٠٣١١:٣٢:٤٧١٦:٥٥:٤٧١٧:١٣:٢٢٢٢:٥٣:٠٥
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٠٩:٤٣١١:٣٣:٠١١٦:٥٦:٣٥١٧:١٤:٠٩٢٢:٥٣:٢١
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٠٩:٢١١١:٣٣:١٤١٦:٥٧:٢٣١٧:١٤:٥٥٢٢:٥٣:٣٧
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٢٠٦:٠٨:٥٨١١:٣٣:٢٧١٦:٥٨:١١١٧:١٥:٤١٢٢:٥٣:٥٣
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٠٨:٣٣١١:٣٣:٣٨١٦:٥٨:٥٩١٧:١٦:٢٧٢٢:٥٤:٠٧
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٥٠٦:٠٨:٠٧١١:٣٣:٤٩١٦:٥٩:٤٧١٧:١٧:١٣٢٢:٥٤:٢١
١١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٥٠٦:٠٧:٤٠١١:٣٣:٥٨١٧:٠٠:٣٤١٧:١٧:٥٨٢٢:٥٤:٣٣
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٠٧:١١١١:٣٤:٠٧١٧:٠١:٢١١٧:١٨:٤٣٢٢:٥٤:٤٥
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٠٦:٤٠١١:٣٤:١٥١٧:٠٢:٠٨١٧:١٩:٢٨٢٢:٥٤:٥٦
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٠٦:٠٩١١:٣٤:٢٢١٧:٠٢:٥٤١٧:٢٠:١٣٢٢:٥٥:٠٦
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٨٠٦:٠٥:٣٥١١:٣٤:٢٩١٧:٠٣:٤٠١٧:٢٠:٥٧٢٢:٥٥:١٦
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥١٠٦:٠٥:٠١١١:٣٤:٣٤١٧:٠٤:٢٦١٧:٢١:٤١٢٢:٥٥:٢٤
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٠٤:٢٥١١:٣٤:٣٩١٧:٠٥:١٢١٧:٢٢:٢٥٢٢:٥٥:٣١
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥١٠٦:٠٣:٤٨١١:٣٤:٤٣١٧:٠٥:٥٧١٧:٢٣:٠٨٢٢:٥٥:٣٨
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٩٠٦:٠٣:١٠١١:٣٤:٤٦١٧:٠٦:٤٢١٧:٢٣:٥١٢٢:٥٥:٤٤
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٠٢:٣٠١١:٣٤:٤٨١٧:٠٧:٢٦١٧:٢٤:٣٤٢٢:٥٥:٤٩
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٢٠٦:٠١:٥٠١١:٣٤:٥٠١٧:٠٨:١٠١٧:٢٥:١٦٢٢:٥٥:٥٣
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٠١:٠٨١١:٣٤:٥١١٧:٠٨:٥٤١٧:٢٥:٥٨٢٢:٥٥:٥٦
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٠٠:٢٥١١:٣٤:٥١١٧:٠٩:٣٧١٧:٢٦:٤٠٢٢:٥٥:٥٩
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢١٠٥:٥٩:٤٠١١:٣٤:٥٠١٧:١٠:٢٠١٧:٢٧:٢١٢٢:٥٦:٠١
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤١:٤١٠٥:٥٨:٥٥١١:٣٤:٤٩١٧:١١:٠٣١٧:٢٨:٠٢٢٢:٥٦:٠١
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٠٠٥:٥٨:٠٩١١:٣٤:٤٦١٧:١١:٤٥١٧:٢٨:٤٢٢٢:٥٦:٠٢
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٨٠٥:٥٧:٢١١١:٣٤:٤٣١٧:١٢:٢٧١٧:٢٩:٢٣٢٢:٥٦:٠١
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٥٠٥:٥٦:٣٣١١:٣٤:٤٠١٧:١٣:٠٨١٧:٣٠:٠٢٢٢:٥٥:٥٩
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥١٠٥:٥٥:٤٣١١:٣٤:٣٦١٧:١٣:٤٩١٧:٣٠:٤٢٢٢:٥٥:٥٧
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٥٠٥:٥٤:٥٣١١:٣٤:٣١١٧:١٤:٣٠١٧:٣١:٢١٢٢:٥٥:٥٤

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سراوان سیستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سراوان سیستان شهر سراوان سیستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سراوان سیستان شهر سراوان سیستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سراوان سیستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سراوان سیستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سراوان سیستان

سَراوان(Saravan) از شهرهای استان سیستان و بلوچستان و مرکز شهرستان سراوان است. محل کنونی شهر سراوان تا پیش از سال ۱۳۰۵ خورشیدی روستایی بوده به نام شستون.[۱]

شهر سراوان سیستان در ویکیپدیا

شهر سراوان سیستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سراوان سیستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سراوان سیستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سراوان سیستان بر روی نقشه

شهر سراوان سیستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سراوان سیستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سراوان سیستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سراوان سیستان
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر سراوان سیستان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر سراوان سیستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سراوان سیستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سراوان سیستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سراوان سیستان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سراوان سیستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق سراوان سیستان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سراوان سیستان
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ سراوان سیستان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سراوان سیستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ سراوان سیستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سراوان سیستان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سراوان سیستان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سراوان سیستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو