جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سرانزا

پشتکوه | فیروز کوه | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز سرانزا


اذان صبح: ٠٥:١٦:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٣٧
اذان ظهر: ١٢:١٢:١٢
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:١٧
اذان مغرب: ١٨:٠٢:٤٥
نیمه شب: ٢٣:٢٩:٥٧

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرانزا (شهرستان فیروز کوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای سرانزا)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای سرانزا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرانزا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سیلونه
اگر این همه استاد برای پند دادن وجود نداشت، پند گرفتن كار آسانی بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرانزا

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرانزا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرانزا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سرانزا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرانزا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرانزا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٤:٠٦١٢:٥٦:٣١١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٨:٣٣٠٠:١٠:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٣٧٠٦:١٢:٥٥١٢:٥٦:٢١١٩:٤٠:٢١١٩:٥٩:٢٧٠٠:١٠:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١١:٤٥١٢:٥٦:١١١٩:٤١:١٢٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٠٩:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٣٨٠٦:١٠:٣٦١٢:٥٦:٠٢١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠١:١٤٠٠:٠٩:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٩:٢٧١٢:٥٥:٥٣١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٠٩:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٨:٢٠١٢:٥٥:٤٥١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٣:٠١٠٠:٠٩:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٧:١٤١٢:٥٥:٣٧١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٣:٥٤٠٠:٠٨:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٦:٠٩١٢:٥٥:٣٠١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٤:٤٨٠٠:٠٨:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٢٦٠٦:٠٥:٠٤١٢:٥٥:٢٣١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٥:٤١٠٠:٠٨:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٤:٠٢١٢:٥٥:١٧١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٠٧:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٣٩٠٦:٠٣:٠٠١٢:٥٥:١٢١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٠٧:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:١٧٠٦:٠١:٥٩١٢:٥٥:٠٧١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٨:٢١٠٠:٠٧:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٥٦٠٦:٠١:٠٠١٢:٥٥:٠٢١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٩:١٤٠٠:٠٧:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٣٧٠٦:٠٠:٠١١٢:٥٤:٥٨١٩:٥٠:٢٥٢٠:١٠:٠٧٠٠:٠٦:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:١٨٠٥:٥٩:٠٥١٢:٥٤:٥٥١٩:٥١:١٥٢٠:١١:٠٠٠٠:٠٦:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٠١٠٥:٥٨:٠٩١٢:٥٤:٥٢١٩:٥٢:٠٥٢٠:١١:٥٣٠٠:٠٦:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٥٧:١٥١٢:٥٤:٥٠١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٢:٤٥٠٠:٠٦:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٣٠٠٥:٥٦:٢٢١٢:٥٤:٤٨١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٣:٣٧٠٠:٠٦:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:١٦٠٥:٥٥:٣٠١٢:٥٤:٤٧١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٤:٢٩٠٠:٠٥:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٠٤٠٥:٥٤:٤٠١٢:٥٤:٤٦١٩:٥٥:٢١٢٠:١٥:٢١٠٠:٠٥:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٥:٥٤٠٥:٥٣:٥١١٢:٥٤:٤٦١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٦:١٣٠٠:٠٥:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٤:٤٤٠٥:٥٣:٠٤١٢:٥٤:٤٧١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٧:٠٤٠٠:٠٥:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٣:٣٧٠٥:٥٢:١٨١٢:٥٤:٤٨١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٧:٥٥٠٠:٠٥:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٢:٣١٠٥:٥١:٣٤١٢:٥٤:٥٠١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٨:٤٥٠٠:٠٥:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١١:٢٦٠٥:٥٠:٥١١٢:٥٤:٥٣١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٩:٣٦٠٠:٠٤:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:٢٤٠٥:٥٠:١٠١٢:٥٤:٥٥٢٠:٠٠:٠٧٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٠٤:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٤٩:٣٠١٢:٥٤:٥٩٢٠:٠٠:٥٣٢٠:٢١:١٤٠٠:٠٤:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٤٨:٥٢١٢:٥٥:٠٣٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٠٤:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٤٨:١٥١٢:٥٥:٠٨٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢٢:٥١٠٠:٠٤:٢٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٦:٣١٠٥:٤٧:٤١١٢:٥٥:١٣٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٠٤:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرانزا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرانزا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرانزا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرانزا

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سرانزا

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سرانزا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرانزا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سرانزا

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٥:٥١٠٧:٠٢:٤٠١٢:١١:٠٢١٧:١٩:٤٥١٧:٣٩:٠٨٢٣:٢٧:٣٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٣٥:٢٢٠٧:٠٢:٠٢١٢:١١:١٤١٧:٢٠:٤٨١٧:٤٠:٠٨٢٣:٢٧:٤٩
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٣٤:٥٠٠٧:٠١:٢٢١٢:١١:٢٥١٧:٢١:٥١١٧:٤١:٠٨٢٣:٢٨:٠٤
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٣٤:١٨٠٧:٠٠:٤١١٢:١١:٣٦١٧:٢٢:٥٤١٧:٤٢:٠٩٢٣:٢٨:١٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٣٣:٤٣٠٦:٥٩:٥٨١٢:١١:٤٦١٧:٢٣:٥٧١٧:٤٣:٠٩٢٣:٢٨:٣٢
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٣:٠٧٠٦:٥٩:١٣١٢:١١:٥٤١٧:٢٤:٥٩١٧:٤٤:٠٩٢٣:٢٨:٤٤
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٢:٢٩٠٦:٥٨:٢٧١٢:١٢:٠٣١٧:٢٦:٠٢١٧:٤٥:٠٩٢٣:٢٨:٥٦
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣١:٥٠٠٦:٥٧:٣٩١٢:١٢:١٠١٧:٢٧:٠٥١٧:٤٦:٠٩٢٣:٢٩:٠٧
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣١:٠٩٠٦:٥٦:٥٠١٢:١٢:١٦١٧:٢٨:٠٧١٧:٤٧:١٠٢٣:٢٩:١٦
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٠:٢٦٠٦:٥٥:٥٩١٢:١٢:٢٢١٧:٢٩:٠٩١٧:٤٨:٠٩٢٣:٢٩:٢٥
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢٩:٤١٠٦:٥٥:٠٧١٢:١٢:٢٦١٧:٣٠:١٢١٧:٤٩:٠٩٢٣:٢٩:٣٤
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٥٤:١٣١٢:١٢:٣٠١٧:٣١:١٤١٧:٥٠:٠٩٢٣:٢٩:٤١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٥٣:١٨١٢:١٢:٣٣١٧:٣٢:١٥١٧:٥١:٠٨٢٣:٢٩:٤٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢٧:١٩٠٦:٥٢:٢١١٢:١٢:٣٦١٧:٣٣:١٧١٧:٥٢:٠٧٢٣:٢٩:٥٣
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٦:٢٨٠٦:٥١:٢٣١٢:١٢:٣٧١٧:٣٤:١٨١٧:٥٣:٠٦٢٣:٢٩:٥٧
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٥٠:٢٤١٢:١٢:٣٨١٧:٣٥:١٩١٧:٥٤:٠٥٢٣:٣٠:٠١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٤٩:٢٣١٢:١٢:٣٨١٧:٣٦:٢٠١٧:٥٥:٠٤٢٣:٣٠:٠٤
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٣:٤٨٠٦:٤٨:٢١١٢:١٢:٣٧١٧:٣٧:٢١١٧:٥٦:٠٢٢٣:٣٠:٠٦
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٢:٥١٠٦:٤٧:١٨١٢:١٢:٣٦١٧:٣٨:٢١١٧:٥٧:٠٠٢٣:٣٠:٠٧
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢١:٥٣٠٦:٤٦:١٤١٢:١٢:٣٣١٧:٣٩:٢١١٧:٥٧:٥٨٢٣:٣٠:٠٧
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٠:٥٤٠٦:٤٥:٠٩١٢:١٢:٣٠١٧:٤٠:٢١١٧:٥٨:٥٦٢٣:٣٠:٠٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٤:٠٢١٢:١٢:٢٧١٧:٤١:٢٠١٧:٥٩:٥٤٢٣:٣٠:٠٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٨:٥٢٠٦:٤٢:٥٥١٢:١٢:٢٣١٧:٤٢:١٩١٨:٠٠:٥١٢٣:٣٠:٠٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٧:٤٨٠٦:٤١:٤٦١٢:١٢:١٨١٧:٤٣:١٨١٨:٠١:٤٨٢٣:٣٠:٠١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٦:٤٤٠٦:٤٠:٣٧١٢:١٢:١٢١٧:٤٤:١٧١٨:٠٢:٤٥٢٣:٢٩:٥٧
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٥:٣٨٠٦:٣٩:٢٦١٢:١٢:٠٦١٧:٤٥:١٥١٨:٠٣:٤١٢٣:٢٩:٥٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٤:٣١٠٦:٣٨:١٤١٢:١١:٥٩١٧:٤٦:١٣١٨:٠٤:٣٨٢٣:٢٩:٤٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٣:٢٣٠٦:٣٧:٠٢١٢:١١:٥١١٧:٤٧:١١١٨:٠٥:٣٤٢٣:٢٩:٤٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٥:٤٩١٢:١١:٤٣١٧:٤٨:٠٨١٨:٠٦:٢٩٢٣:٢٩:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرانزا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سرانزا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سرانزا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرانزا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرانزا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سرانزا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سرانزا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرانزا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سرانزا

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٤٠٦:٤٠:٣٧١٢:١٢:١٢١٧:٤٤:١٧١٨:٠٢:٤٥٢٣:٢٩:٥٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٨٠٦:٣٩:٢٦١٢:١٢:٠٦١٧:٤٥:١٥١٨:٠٣:٤١٢٣:٢٩:٥٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٣١٠٦:٣٨:١٤١٢:١١:٥٩١٧:٤٦:١٣١٨:٠٤:٣٨٢٣:٢٩:٤٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٣٠٦:٣٧:٠٢١٢:١١:٥١١٧:٤٧:١١١٨:٠٥:٣٤٢٣:٢٩:٤٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٥:٤٩١٢:١١:٤٣١٧:٤٨:٠٨١٨:٠٦:٢٩٢٣:٢٩:٣٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٤:٣٤١٢:١١:٣٤١٧:٤٩:٠٥١٨:٠٧:٢٥٢٣:٢٩:٢٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٣:١٩١٢:١١:٢٥١٧:٥٠:٠١١٨:٠٨:٢٠٢٣:٢٩:٢٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٢:٠٣١٢:١١:١٥١٧:٥٠:٥٨١٨:٠٩:١٥٢٣:٢٩:١١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٣٠:٤٧١٢:١١:٠٤١٧:٥١:٥٤١٨:١٠:٠٩٢٣:٢٩:٠١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٢٩:٢٩١٢:١٠:٥٣١٧:٥٢:٤٩١٨:١١:٠٤٢٣:٢٨:٥١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٢٨:١١١٢:١٠:٤٢١٧:٥٣:٤٤١٨:١١:٥٨٢٣:٢٨:٤٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٢٦:٥٢١٢:١٠:٣٠١٧:٥٤:٣٩١٨:١٢:٥٢٢٣:٢٨:٢٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٥:٣٢١٢:١٠:١٧١٧:٥٥:٣٤١٨:١٣:٤٥٢٣:٢٨:١٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٤:١٢١٢:١٠:٠٤١٧:٥٦:٢٨١٨:١٤:٣٨٢٣:٢٨:٠٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٢:٥١١٢:٠٩:٥٠١٧:٥٧:٢٢١٨:١٥:٣١٢٣:٢٧:٤٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢١:٣٠١٢:٠٩:٣٦١٧:٥٨:١٦١٨:١٦:٢٤٢٣:٢٧:٣٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٠:٠٨١٢:٠٩:٢٢١٧:٥٩:٠٩١٨:١٧:١٧٢٣:٢٧:٢٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٨:٤٦١٢:٠٩:٠٧١٨:٠٠:٠٢١٨:١٨:٠٩٢٣:٢٧:٠٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٨٠٦:١٧:٢٣١٢:٠٨:٥٢١٨:٠٠:٥٥١٨:١٩:٠١٢٣:٢٦:٤٩
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١٦:٠٠١٢:٠٨:٣٧١٨:٠١:٤٧١٨:١٩:٥٣٢٣:٢٦:٣٣
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:١٩٠٦:١٤:٣٦١٢:٠٨:٢١١٨:٠٢:٣٩١٨:٢٠:٤٥٢٣:٢٦:١٦
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٣:١٢١٢:٠٨:٠٥١٨:٠٣:٣١١٨:٢١:٣٧٢٣:٢٥:٥٩
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١١:٤٧١٢:٠٧:٤٨١٨:٠٤:٢٣١٨:٢٢:٢٨٢٣:٢٥:٤١
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٠:٢٣١٢:٠٧:٣٢١٨:٠٥:١٥١٨:٢٣:٢٠٢٣:٢٥:٢٣
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٠٨:٥٨١٢:٠٧:١٥١٨:٠٦:٠٦١٨:٢٤:١١٢٣:٢٥:٠٤
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٠٧:٣٢١٢:٠٦:٥٨١٨:٠٦:٥٧١٨:٢٥:٠٢٢٣:٢٤:٤٥
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٠٦:٠٧١٢:٠٦:٤١١٨:٠٧:٤٨١٨:٢٥:٥٤٢٣:٢٤:٢٥
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٤:٤١١٢:٠٦:٢٣١٨:٠٨:٣٩١٨:٢٦:٤٥٢٣:٢٤:٠٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٣:١٦١٢:٠٦:٠٦١٨:٠٩:٣٠١٨:٢٧:٣٦٢٣:٢٣:٤٦

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سرانزا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سرانزا روستای سرانزا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای سرانزا روستای سرانزا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرانزا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرانزا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرانزا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرانزا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرانزا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرانزا

روستای سرانزا بر روی نقشه

روستای سرانزا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرانزا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرانزا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرانزا
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای سرانزا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای سرانزا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرانزا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرانزا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرانزا رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق سرانزا
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ سرانزا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرانزا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرانزا
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرانزا
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرانزا دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ سرانزا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرانزا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرانزا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو