جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سرانزا

پشتکوه | فیروز کوه | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز سرانزا

اذان صبح: ٠٤:٢٦:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٢١
اذان ظهر: ١١:٤٩:١٨
غروب آفتاب: ١٧:٤٧:٤٠
اذان مغرب: ١٨:٠٥:٤٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٧:٣٧

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرانزا (شهرستان فیروز کوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای سرانزا)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای سرانزا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سرانزا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

اُرد بزرگ
آن كه پندپذیر نیست، در حال افتادن در چاله سستی و زبونی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرانزا

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرانزا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرانزا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سرانزا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرانزا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سرانزا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٥:٤٤١٢:٥٨:٢٧١٩:٣١:٤٥١٩:٥٠:٢٥٠٠:١٣:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٤:٢٦١٢:٥٨:١٣١٩:٣٢:٣٥١٩:٥١:١٧٠٠:١٣:٢٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢٣:٠٨١٢:٥٧:٥٩١٩:٣٣:٢٥١٩:٥٢:١٠٠٠:١٣:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢١:٥٠١٢:٥٧:٤٥١٩:٣٤:١٥١٩:٥٣:٠٢٠٠:١٢:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢٠:٣٤١٢:٥٧:٣٢١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٣:٥٥٠٠:١٢:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٩:١٨١٢:٥٧:٢٠١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٤:٤٨٠٠:١١:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٨:٠٣١٢:٥٧:٠٧١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٥:٤١٠٠:١١:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٦:٤٩١٢:٥٦:٥٦١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٦:٣٤٠٠:١١:١٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٥:٣٦١٢:٥٦:٤٤١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٧:٢٧٠٠:١٠:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٤:٢٣١٢:٥٦:٣٣١٩:٣٩:١٧١٩:٥٨:٢٠٠٠:١٠:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٥٨٠٦:١٣:١٢١٢:٥٦:٢٣١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٩:١٣٠٠:١٠:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٢:٠١١٢:٥٦:١٣١٩:٤٠:٥٨٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٠٩:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٠:٥٢١٢:٥٦:٠٣١٩:٤١:٤٩٢٠:٠١:٠٠٠٠:٠٩:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٩:٤٣١٢:٥٥:٥٤١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠١:٥٣٠٠:٠٩:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٨:٣٥١٢:٥٥:٤٦١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٠٩:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٧:٢٩١٢:٥٥:٣٨١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٠٨:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٦:٢٣١٢:٥٥:٣٠١٩:٤٥:١١٢٠:٠٤:٣٣٠٠:٠٨:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠٥:١٩١٢:٥٥:٢٤١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٥:٢٧٠٠:٠٨:١١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠٤:١٦١٢:٥٥:١٧١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٠٧:٥٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٣:١٣١٢:٥٥:١٢١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٧:١٣٠٠:٠٧:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٣٦٠٦:٠٢:١٣١٢:٥٥:٠٧١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٠٧:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٦:١٥٠٦:٠١:١٣١٢:٥٥:٠٢١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٠٧:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٥٥٠٦:٠٠:١٥١٢:٥٤:٥٨١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٠٦:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٥٩:١٧١٢:٥٤:٥٥١٩:٥١:٠٢٢٠:١٠:٤٦٠٠:٠٦:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥٨:٢٢١٢:٥٤:٥٢١٩:٥١:٥٢٢٠:١١:٣٩٠٠:٠٦:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٠٢٠٥:٥٧:٢٧١٢:٥٤:٥٠١٩:٥٢:٤٢٢٠:١٢:٣٢٠٠:٠٦:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٩:٤٧٠٥:٥٦:٣٤١٢:٥٤:٤٨١٩:٥٣:٣١٢٠:١٣:٢٥٠٠:٠٦:٠٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٣٤٠٥:٥٥:٤٢١٢:٥٤:٤٧١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٤:١٧٠٠:٠٥:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٢١٠٥:٥٤:٥٢١٢:٥٤:٤٦١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٥:٠٩٠٠:٠٥:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سرانزا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سرانزا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سرانزا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرانزا

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای سرانزا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرانزا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرانزا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای سرانزا

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای سرانزا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای سرانزا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای سرانزا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرانزا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرانزا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سرانزا

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای سرانزا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرانزا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سرانزا

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای سرانزا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سرانزا روستای سرانزا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای سرانزا روستای سرانزا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سرانزا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرانزا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سرانزا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرانزا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرانزا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سرانزا

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٤٦:٢٩١١:٥١:٠١١٧:٥٥:٠٠١٨:١٣:٠٤٢٣:٠٩:١٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٤٧:١٥١١:٥٠:٤٠١٧:٥٣:٣٢١٨:١١:٣٦٢٣:٠٨:٥٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٢٠٥:٤٨:٠١١١:٥٠:١٩١٧:٥٢:٠٤١٨:١٠:٠٧٢٣:٠٨:٣٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٣٠٥:٤٨:٤٨١١:٤٩:٥٩١٧:٥٠:٣٦١٨:٠٨:٣٩٢٣:٠٨:١٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٣٠٥:٤٩:٣٥١١:٤٩:٣٨١٧:٤٩:٠٨١٨:٠٧:١١٢٣:٠٧:٥٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٥٠:٢١١١:٤٩:١٨١٧:٤٧:٤٠١٨:٠٥:٤٤٢٣:٠٧:٣٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٥١:٠٨١١:٤٨:٥٧١٧:٤٦:١٣١٨:٠٤:١٧٢٣:٠٧:١٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥١:٥٦١١:٤٨:٣٧١٧:٤٤:٤٦١٨:٠٢:٥٠٢٣:٠٧:٠٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٤٠٥:٥٢:٤٣١١:٤٨:١٨١٧:٤٣:١٩١٨:٠١:٢٣٢٣:٠٦:٤٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٣:٣١١١:٤٧:٥٨١٧:٤١:٥٣١٧:٥٩:٥٧٢٣:٠٦:٢٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٤:١٨١١:٤٧:٣٩١٧:٤٠:٢٧١٧:٥٨:٣٢٢٣:٠٦:٠٥
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٤٠٥:٥٥:٠٦١١:٤٧:٢٠١٧:٣٩:٠١١٧:٥٧:٠٧٢٣:٠٥:٤٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٣٠٥:٥٥:٥٥١١:٤٧:٠٢١٧:٣٧:٣٦١٧:٥٥:٤٢٢٣:٠٥:٢٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٢٠٥:٥٦:٤٣١١:٤٦:٤٤١٧:٣٦:١١١٧:٥٤:١٨٢٣:٠٥:١١
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٢٠٥:٥٧:٣٢١١:٤٦:٢٦١٧:٣٤:٤٧١٧:٥٢:٥٤٢٣:٠٤:٥٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠١٠٥:٥٨:٢٢١١:٤٦:٠٨١٧:٣٣:٢٣١٧:٥١:٣١٢٣:٠٤:٣٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٠٠٥:٥٩:١١١١:٤٥:٥٢١٧:٣٢:٠٠١٧:٥٠:٠٩٢٣:٠٤:٢٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٠:٠١١١:٤٥:٣٥١٧:٣٠:٣٧١٧:٤٨:٤٧٢٣:٠٤:٠٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٠:٥١١١:٤٥:١٩١٧:٢٩:١٥١٧:٤٧:٢٦٢٣:٠٣:٤٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٨٠٦:٠١:٤٢١١:٤٥:٠٤١٧:٢٧:٥٤١٧:٤٦:٠٦٢٣:٠٣:٣١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٢:٣٣١١:٤٤:٤٩١٧:٢٦:٣٣١٧:٤٤:٤٦٢٣:٠٣:١٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٣:٢٤١١:٤٤:٣٤١٧:٢٥:١٣١٧:٤٣:٢٨٢٣:٠٢:٥٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٤:١٦١١:٤٤:٢٠١٧:٢٣:٥٤١٧:٤٢:١٠٢٣:٠٢:٤٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠٥:٠٨١١:٤٤:٠٧١٧:٢٢:٣٦١٧:٤٠:٥٣٢٣:٠٢:٣٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٤٠٦:٠٦:٠٠١١:٤٣:٥٤١٧:٢١:١٨١٧:٣٩:٣٦٢٣:٠٢:١٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٦:٥٣١١:٤٣:٤٢١٧:٢٠:٠١١٧:٣٨:٢١٢٣:٠٢:٠٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٣٠٦:٠٧:٤٦١١:٤٣:٣١١٧:١٨:٤٥١٧:٣٧:٠٧٢٣:٠١:٤٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠٨:٣٩١١:٤٣:٢٠١٧:١٧:٣٠١٧:٣٥:٥٣٢٣:٠١:٣٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٠٩:٣٣١١:٤٣:٠٩١٧:١٦:١٦١٧:٣٤:٤١٢٣:٠١:٢٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٠:٢٧١١:٤٣:٠٠١٧:١٥:٠٣١٧:٣٣:٢٩٢٣:٠١:١٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سرانزا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سرانزا روستای سرانزا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای سرانزا روستای سرانزا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرانزا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرانزا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرانزا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرانزا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرانزا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرانزا

روستای سرانزا بر روی نقشه

روستای سرانزا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرانزا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرانزا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرانزا
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای سرانزا + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای سرانزا + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای سرانزا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سرانزا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سرانزا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرانزا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرانزا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا سرانزا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سرانزا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق سرانزا
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سرانزا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرانزا
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سرانزا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سرانزا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرانزا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرانزا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو