جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سراج محله

کلباد شرقی | گلوگاه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سراج محله


اذان صبح: ٠٥:١٥:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٤١
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٥٨
غروب آفتاب: ١٧:٣٧:٤٤
اذان مغرب: ١٧:٥٦:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٢٦:٠٧

سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
٢٣ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٨ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سراج محله (شهرستان گلوگاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ بهمن ٩٨ روستای سراج محله)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای سراج محله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سراج محله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم (1356 هـ ش)
روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

آنتونی رابینز
همواره با چشم‌پوشی از اینكه چه پیشامدی در زندگی و در جهان بیرون روی می‌دهد، چَم و مفهومی كه به آن نسبت می‌دهید، با شما و به میل و اراده و گزینش خودتان است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سراج محله

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سراج محله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سراج محله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سراج محله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سراج محله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سراج محله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٩:١٦١٢:٥٣:٠٦١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٦:٥١٠٠:٠٦:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٨:٠٣١٢:٥٢:٥٦١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٧:٤٧٠٠:٠٦:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٦:٥٠١٢:٥٢:٤٦١٩:٣٩:١٨١٩:٥٨:٤٣٠٠:٠٥:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٥:٣٩١٢:٥٢:٣٧١٩:٤٠:١١١٩:٥٩:٣٨٠٠:٠٥:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥٢:٢٨١٩:٤١:٠٣٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٠٥:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٣:١٩١٢:٥٢:٢٠١٩:٤١:٥٦٢٠:٠١:٣٠٠٠:٠٤:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٧:٣٧٠٦:٠٢:١٠١٢:٥٢:١٢١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٠٤:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٦:٠٨٠٦:٠١:٠٣١٢:٥٢:٠٥١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٠٤:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٤:٣٩٠٥:٥٩:٥٧١٢:٥١:٥٩١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٤:١٧٠٠:٠٣:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٣:١٢٠٥:٥٨:٥٢١٢:٥١:٥٢١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٥:١٣٠٠:٠٣:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢١:٤٦٠٥:٥٧:٤٨١٢:٥١:٤٧١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٠٣:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٥٦:٤٥١٢:٥١:٤٢١٩:٤٧:١١٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٠٣:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٥٦٠٥:٥٥:٤٤١٢:٥١:٣٧١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٠٢:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٧:٣٣٠٥:٥٤:٤٤١٢:٥١:٣٣١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٠٢:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٦:١١٠٥:٥٣:٤٥١٢:٥١:٣٠١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٠٢:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٥٠٠٥:٥٢:٤٧١٢:٥١:٢٧١٩:٥٠:٣٨٢٠:١٠:٤٤٠٠:٠٢:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:٣١٠٥:٥١:٥١١٢:٥١:٢٥١٩:٥١:٢٩٢٠:١١:٣٩٠٠:٠١:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٢:١٢٠٥:٥٠:٥٦١٢:٥١:٢٣١٩:٥٢:٢١٢٠:١٢:٣٣٠٠:٠١:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٥٦٠٥:٥٠:٠٢١٢:٥١:٢٢١٩:٥٣:١١٢٠:١٣:٢٧٠٠:٠١:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٤٩:١٠١٢:٥١:٢١١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٤:٢١٠٠:٠١:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٤٨:٢٠١٢:٥١:٢١١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٥:١٤٠٠:٠١:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٧:١٤٠٥:٤٧:٣١١٢:٥١:٢٢١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٦:٠٨٠٠:٠٠:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٦:٠٣٠٥:٤٦:٤٣١٢:٥١:٢٣١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٧:٠٠٠٠:٠٠:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٤٥:٥٧١٢:٥١:٢٥١٩:٥٧:٢١٢٠:١٧:٥٣٠٠:٠٠:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٤٦٠٥:٤٥:١٣١٢:٥١:٢٨١٩:٥٨:١٠٢٠:١٨:٤٥٠٠:٠٠:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٤٠٠٥:٤٤:٣٠١٢:٥١:٣١١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٩:٣٦٠٠:٠٠:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٣٦٠٥:٤٣:٤٨١٢:٥١:٣٤١٩:٥٩:٤٦٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٠٠:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:٣٣٠٥:٤٣:٠٩١٢:٥١:٣٨٢٠:٠٠:٣٣٢٠:٢١:١٧٠٠:٠٠:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:٣٣٠٥:٤٢:٣٠١٢:٥١:٤٣٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٢:٠٧٢٣:٥٩:٥٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٨:٣٤٠٥:٤١:٥٤١٢:٥١:٤٨٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢٢:٥٦٢٣:٥٩:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سراج محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سراج محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سراج محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سراج محله

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سراج محله

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای سراج محله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سراج محله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای سراج محله

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٣:١٨٠٧:٠١:١٣١٢:٠٧:٣٧١٧:١٤:٢٣١٧:٣٤:٠١٢٣:٢٣:٣٥
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٣٢:٤٧٠٧:٠٠:٣٣١٢:٠٧:٤٩١٧:١٥:٢٧١٧:٣٥:٠٣٢٣:٢٣:٥١
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٣٢:١٥٠٦:٥٩:٥٢١٢:٠٨:٠٠١٧:١٦:٣٢١٧:٣٦:٠٥٢٣:٢٤:٠٦
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٩:٠٨١٢:٠٨:١١١٧:١٧:٣٧١٧:٣٧:٠٨٢٣:٢٤:٢٠
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٣١:٠٤٠٦:٥٨:٢٣١٢:٠٨:٢١١٧:١٨:٤٢١٧:٣٨:١٠٢٣:٢٤:٣٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٠:٢٦٠٦:٥٧:٣٧١٢:٠٨:٣٠١٧:١٩:٤٧١٧:٣٩:١٢٢٣:٢٤:٤٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٩:٤٦٠٦:٥٦:٤٩١٢:٠٨:٣٨١٧:٢٠:٥١١٧:٤٠:١٤٢٣:٢٤:٥٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٩:٠٥٠٦:٥٥:٥٩١٢:٠٨:٤٥١٧:٢١:٥٦١٧:٤١:١٦٢٣:٢٥:٠٩
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٥٥:٠٧١٢:٠٨:٥١١٧:٢٣:٠١١٧:٤٢:١٨٢٣:٢٥:١٩
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٥٤:١٤١٢:٠٨:٥٧١٧:٢٤:٠٥١٧:٤٣:٢٠٢٣:٢٥:٢٨
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢٦:٥١٠٦:٥٣:٢٠١٢:٠٩:٠١١٧:٢٥:٠٩١٧:٤٤:٢٢٢٣:٢٥:٣٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٥٢:٢٤١٢:٠٩:٠٥١٧:٢٦:١٣١٧:٤٥:٢٤٢٣:٢٥:٤٤
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٥:١٤٠٦:٥١:٢٦١٢:٠٩:٠٨١٧:٢٧:١٧١٧:٤٦:٢٥٢٣:٢٥:٥٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٥٠:٢٨١٢:٠٩:١١١٧:٢٨:٢١١٧:٤٧:٢٦٢٣:٢٥:٥٦
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٤٩:٢٨١٢:٠٩:١٢١٧:٢٩:٢٥١٧:٤٨:٢٨٢٣:٢٦:٠٠
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٤٨:٢٦١٢:٠٩:١٣١٧:٣٠:٢٨١٧:٤٩:٢٩٢٣:٢٦:٠٤
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢١:٤٠٠٦:٤٧:٢٣١٢:٠٩:١٣١٧:٣١:٣١١٧:٥٠:٢٩٢٣:٢٦:٠٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٠:٤٣٠٦:٤٦:١٩١٢:٠٩:١٢١٧:٣٢:٣٤١٧:٥١:٣٠٢٣:٢٦:٠٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٥:١٤١٢:٠٩:١١١٧:٣٣:٣٦١٧:٥٢:٣٠٢٣:٢٦:١٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٨:٤٥٠٦:٤٤:٠٧١٢:٠٩:٠٨١٧:٣٤:٣٩١٧:٥٣:٣١٢٣:٢٦:١١
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٧:٤٣٠٦:٤٣:٠٠١٢:٠٩:٠٦١٧:٣٥:٤١١٧:٥٤:٣١٢٣:٢٦:١١
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١٦:٤٠٠٦:٤١:٥١١٢:٠٩:٠٢١٧:٣٦:٤٣١٧:٥٥:٣٠٢٣:٢٦:٠٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٥:٣٦٠٦:٤٠:٤١١٢:٠٨:٥٨١٧:٣٧:٤٤١٧:٥٦:٣٠٢٣:٢٦:٠٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٤:٣١٠٦:٣٩:٣٠١٢:٠٨:٥٣١٧:٣٨:٤٥١٧:٥٧:٢٩٢٣:٢٦:٠٥
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٨:١٨١٢:٠٨:٤٧١٧:٣٩:٤٦١٧:٥٨:٢٨٢٣:٢٦:٠١
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٢:١٦٠٦:٣٧:٠٦١٢:٠٨:٤١١٧:٤٠:٤٧١٧:٥٩:٢٧٢٣:٢٥:٥٧
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١١:٠٧٠٦:٣٥:٥٢١٢:٠٨:٣٤١٧:٤١:٤٧١٨:٠٠:٢٦٢٣:٢٥:٥٢
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٣٤:٣٧١٢:٠٨:٢٦١٧:٤٢:٤٧١٨:٠١:٢٤٢٣:٢٥:٤٦
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٣:٢١١٢:٠٨:١٨١٧:٤٣:٤٧١٨:٠٢:٢٢٢٣:٢٥:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سراج محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سراج محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سراج محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سراج محله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سراج محله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سراج محله

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای سراج محله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سراج محله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سراج محله

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٧٠٧:٠٤:٣٥١٢:٠٦:٠٧١٧:٠٧:٥٨١٧:٢٧:٥٢٢٣:٢١:٤٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٧٠٧:٠٤:٠٦١٢:٠٦:٢٤١٧:٠٩:٠٢١٧:٢٨:٥٣٢٣:٢٢:٠٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٥٠٧:٠٣:٣٥١٢:٠٦:٤٠١٧:١٠:٠٥١٧:٢٩:٥٤٢٣:٢٢:٢٣
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤١٠٧:٠٣:٠٢١٢:٠٦:٥٥١٧:١١:٠٩١٧:٣٠:٥٦٢٣:٢٢:٤٢
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٥٠٧:٠٢:٢٨١٢:٠٧:١٠١٧:١٢:١٤١٧:٣١:٥٧٢٣:٢٣:٠١
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٨٠٧:٠١:٥١١٢:٠٧:٢٤١٧:١٣:١٨١٧:٣٢:٥٩٢٣:٢٣:١٨
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٨٠٧:٠١:١٣١٢:٠٧:٣٧١٧:١٤:٢٣١٧:٣٤:٠١٢٣:٢٣:٣٥
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٧٠٧:٠٠:٣٣١٢:٠٧:٤٩١٧:١٥:٢٧١٧:٣٥:٠٣٢٣:٢٣:٥١
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٥٠٦:٥٩:٥٢١٢:٠٨:٠٠١٧:١٦:٣٢١٧:٣٦:٠٥٢٣:٢٤:٠٦
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٩:٠٨١٢:٠٨:١١١٧:١٧:٣٧١٧:٣٧:٠٨٢٣:٢٤:٢٠
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٤٠٦:٥٨:٢٣١٢:٠٨:٢١١٧:١٨:٤٢١٧:٣٨:١٠٢٣:٢٤:٣٤
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٦٠٦:٥٧:٣٧١٢:٠٨:٣٠١٧:١٩:٤٧١٧:٣٩:١٢٢٣:٢٤:٤٦
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٦٠٦:٥٦:٤٩١٢:٠٨:٣٨١٧:٢٠:٥١١٧:٤٠:١٤٢٣:٢٤:٥٨
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٥٠٦:٥٥:٥٩١٢:٠٨:٤٥١٧:٢١:٥٦١٧:٤١:١٦٢٣:٢٥:٠٩
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٥٥:٠٧١٢:٠٨:٥١١٧:٢٣:٠١١٧:٤٢:١٨٢٣:٢٥:١٩
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٥٤:١٤١٢:٠٨:٥٧١٧:٢٤:٠٥١٧:٤٣:٢٠٢٣:٢٥:٢٨
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥١٠٦:٥٣:٢٠١٢:٠٩:٠١١٧:٢٥:٠٩١٧:٤٤:٢٢٢٣:٢٥:٣٦
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٥٢:٢٤١٢:٠٩:٠٥١٧:٢٦:١٣١٧:٤٥:٢٤٢٣:٢٥:٤٤
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٤٠٦:٥١:٢٦١٢:٠٩:٠٨١٧:٢٧:١٧١٧:٤٦:٢٥٢٣:٢٥:٥٠
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٥٠:٢٨١٢:٠٩:١١١٧:٢٨:٢١١٧:٤٧:٢٦٢٣:٢٥:٥٦
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٤٩:٢٨١٢:٠٩:١٢١٧:٢٩:٢٥١٧:٤٨:٢٨٢٣:٢٦:٠٠
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٤٨:٢٦١٢:٠٩:١٣١٧:٣٠:٢٨١٧:٤٩:٢٩٢٣:٢٦:٠٤
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٠٠٦:٤٧:٢٣١٢:٠٩:١٣١٧:٣١:٣١١٧:٥٠:٢٩٢٣:٢٦:٠٧
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٣٠٦:٤٦:١٩١٢:٠٩:١٢١٧:٣٢:٣٤١٧:٥١:٣٠٢٣:٢٦:٠٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٥:١٤١٢:٠٩:١١١٧:٣٣:٣٦١٧:٥٢:٣٠٢٣:٢٦:١٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٥٠٦:٤٤:٠٧١٢:٠٩:٠٨١٧:٣٤:٣٩١٧:٥٣:٣١٢٣:٢٦:١١
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٣٠٦:٤٣:٠٠١٢:٠٩:٠٦١٧:٣٥:٤١١٧:٥٤:٣١٢٣:٢٦:١١
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٠٠٦:٤١:٥١١٢:٠٩:٠٢١٧:٣٦:٤٣١٧:٥٥:٣٠٢٣:٢٦:٠٩
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٦٠٦:٤٠:٤١١٢:٠٨:٥٨١٧:٣٧:٤٤١٧:٥٦:٣٠٢٣:٢٦:٠٧
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٣١٠٦:٣٩:٣٠١٢:٠٨:٥٣١٧:٣٨:٤٥١٧:٥٧:٢٩٢٣:٢٦:٠٥

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سراج محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سراج محله روستای سراج محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سراج محله روستای سراج محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سراج محله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سراج محله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سراج محله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سراج محله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سراج محله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سراج محله

روستای سراج محله بر روی نقشه

روستای سراج محله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سراج محله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سراج محله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سراج محله
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای سراج محله + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای سراج محله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سراج محله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سراج محله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سراج محله رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق سراج محله
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سراج محله
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سراج محله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا سراج محله دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سراج محله
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سراج محله
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سراج محله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا سراج محله دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سراج محله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو