جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سراج محله

کلباد شرقی | گلوگاه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سراج محله


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٢٨
اذان ظهر: ١١:٤٠:٤٤
غروب آفتاب: ١٦:٤٢:٤٠
اذان مغرب: ١٧:٠٢:٣٣
نیمه شب: ٢٢:٥٦:٣٨

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سراج محله (شهرستان گلوگاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای سراج محله)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای سراج محله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سراج محله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
شاید عشق و شور راستین این باشد كه با چشم‌پوشی از اینكه چه رویدادی در زندگی‌تان رخ دهد، بی‌درنگ، كنترل شرایط و امور را در دست گیرید و به خود امكان دهید سراپا، با آنچه پیش آمده، درآمیزید و با آن، یكی شوید و با همه‌ی وجود، آن را احساس كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سراج محله

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سراج محله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سراج محله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سراج محله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سراج محله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سراج محله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٦:٥٠١٢:٥٢:٤٦١٩:٣٩:١٨١٩:٥٨:٤٣٠٠:٠٥:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٥:٣٩١٢:٥٢:٣٧١٩:٤٠:١١١٩:٥٩:٣٨٠٠:٠٥:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥٢:٢٨١٩:٤١:٠٣٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٠٥:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٣:١٩١٢:٥٢:٢٠١٩:٤١:٥٦٢٠:٠١:٣٠٠٠:٠٤:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٧:٣٧٠٦:٠٢:١٠١٢:٥٢:١٢١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٠٤:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٦:٠٨٠٦:٠١:٠٣١٢:٥٢:٠٥١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٠٤:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٤:٣٩٠٥:٥٩:٥٧١٢:٥١:٥٩١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٤:١٧٠٠:٠٣:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٣:١٢٠٥:٥٨:٥٢١٢:٥١:٥٢١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٥:١٣٠٠:٠٣:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢١:٤٦٠٥:٥٧:٤٨١٢:٥١:٤٧١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٠٣:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٥٦:٤٥١٢:٥١:٤٢١٩:٤٧:١١٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٠٣:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٥٦٠٥:٥٥:٤٤١٢:٥١:٣٧١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٠٢:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٧:٣٣٠٥:٥٤:٤٤١٢:٥١:٣٣١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٠٢:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٦:١١٠٥:٥٣:٤٥١٢:٥١:٣٠١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٠٢:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٥٠٠٥:٥٢:٤٧١٢:٥١:٢٧١٩:٥٠:٣٨٢٠:١٠:٤٤٠٠:٠٢:٠٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:٣١٠٥:٥١:٥١١٢:٥١:٢٥١٩:٥١:٢٩٢٠:١١:٣٩٠٠:٠١:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٢:١٢٠٥:٥٠:٥٦١٢:٥١:٢٣١٩:٥٢:٢١٢٠:١٢:٣٣٠٠:٠١:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٥٦٠٥:٥٠:٠٢١٢:٥١:٢٢١٩:٥٣:١١٢٠:١٣:٢٧٠٠:٠١:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٤٩:١٠١٢:٥١:٢١١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٤:٢١٠٠:٠١:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٤٨:٢٠١٢:٥١:٢١١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٥:١٤٠٠:٠١:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٧:١٤٠٥:٤٧:٣١١٢:٥١:٢٢١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٦:٠٨٠٠:٠٠:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٦:٠٣٠٥:٤٦:٤٣١٢:٥١:٢٣١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٧:٠٠٠٠:٠٠:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٤٥:٥٧١٢:٥١:٢٥١٩:٥٧:٢١٢٠:١٧:٥٣٠٠:٠٠:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٤٦٠٥:٤٥:١٣١٢:٥١:٢٨١٩:٥٨:١٠٢٠:١٨:٤٥٠٠:٠٠:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٤٠٠٥:٤٤:٣٠١٢:٥١:٣١١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٩:٣٦٠٠:٠٠:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٣٦٠٥:٤٣:٤٨١٢:٥١:٣٤١٩:٥٩:٤٦٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٠٠:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:٣٣٠٥:٤٣:٠٩١٢:٥١:٣٨٢٠:٠٠:٣٣٢٠:٢١:١٧٠٠:٠٠:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:٣٣٠٥:٤٢:٣٠١٢:٥١:٤٣٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٢:٠٧٢٣:٥٩:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٨:٣٤٠٥:٤١:٥٤١٢:٥١:٤٨٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢٢:٥٦٢٣:٥٩:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٧:٣٨٠٥:٤١:١٩١٢:٥١:٥٣٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢٣:٤٥٢٣:٥٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سراج محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سراج محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سراج محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سراج محله

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سراج محله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سراج محله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سراج محله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سراج محله

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای سراج محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سراج محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سراج محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سراج محله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سراج محله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سراج محله

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای سراج محله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سراج محله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سراج محله

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٣٠٦:٠٩:١٦١١:٣٩:٢٢١٧:٠٨:٥٩١٧:٢٧:٤١٢٢:٥٧:٠٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٥٠٦:١٠:١٣١١:٣٩:١٤١٧:٠٧:٤٦١٧:٢٦:٣٠٢٢:٥٦:٥١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١١:١٠١١:٣٩:٠٧١٧:٠٦:٣٣١٧:٢٥:٢٠٢٢:٥٦:٤١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٢:٠٨١١:٣٩:٠٠١٧:٠٥:٢٢١٧:٢٤:١١٢٢:٥٦:٣٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٣:٠٧١١:٣٨:٥٤١٧:٠٤:١٢١٧:٢٣:٠٣٢٢:٥٦:٢٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٤:٠٥١١:٣٨:٤٩١٧:٠٣:٠٣١٧:٢١:٥٦٢٢:٥٦:١٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٥:٠٤١١:٣٨:٤٤١٧:٠١:٥٦١٧:٢٠:٥١٢٢:٥٦:٠٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٦:٠٣١١:٣٨:٤٠١٧:٠٠:٤٩١٧:١٩:٤٦٢٢:٥٦:٠١
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:١٢٠٦:١٧:٠٣١١:٣٨:٣٧١٦:٥٩:٤٤١٧:١٨:٤٤٢٢:٥٥:٥٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٨:٠٣١١:٣٨:٣٥١٦:٥٨:٤٠١٧:١٧:٤٢٢٢:٥٥:٤٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٩:٠٣١١:٣٨:٣٤١٦:٥٧:٣٨١٧:١٦:٤٢٢٢:٥٥:٤٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٠:٠٣١١:٣٨:٣٣١٦:٥٦:٣٧١٧:١٥:٤٣٢٢:٥٥:٤٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢١:٠٤١١:٣٨:٣٣١٦:٥٥:٣٧١٧:١٤:٤٥٢٢:٥٥:٣٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٢:٠٤١١:٣٨:٣٤١٦:٥٤:٣٨١٧:١٣:٤٩٢٢:٥٥:٣٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٣:٠٥١١:٣٨:٣٦١٦:٥٣:٤١١٧:١٢:٥٥٢٢:٥٥:٣٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٤:٠٧١١:٣٨:٣٩١٦:٥٢:٤٦١٧:١٢:٠٢٢٢:٥٥:٣١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٥:٠٨١١:٣٨:٤٢١٦:٥١:٥٢١٧:١١:١٠٢٢:٥٥:٣٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٦:٠٩١١:٣٨:٤٦١٦:٥٠:٥٩١٧:١٠:٢٠٢٢:٥٥:٣٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٧:١١١١:٣٨:٥٢١٦:٥٠:٠٨١٧:٠٩:٣٢٢٢:٥٥:٣٢
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢٨:١٢١١:٣٨:٥٨١٦:٤٩:١٩١٧:٠٨:٤٥٢٢:٥٥:٣٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٨٠٦:٢٩:١٤١١:٣٩:٠٤١٦:٤٨:٣١١٧:٠٨:٠٠٢٢:٥٥:٣٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤١٠٦:٣٠:١٦١١:٣٩:١٢١٦:٤٧:٤٥١٧:٠٧:١٧٢٢:٥٥:٤٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٣١:١٨١١:٣٩:٢٠١٦:٤٧:٠١١٧:٠٦:٣٥٢٢:٥٥:٤٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٣٢:١٩١١:٣٩:٣٠١٦:٤٦:١٨١٧:٠٥:٥٥٢٢:٥٥:٤٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣٣:٢١١١:٣٩:٤٠١٦:٤٥:٣٧١٧:٠٥:١٧٢٢:٥٥:٥٥
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣٤:٢٣١١:٣٩:٥١١٦:٤٤:٥٨١٧:٠٤:٤٠٢٢:٥٦:٠٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٥:٢٤١١:٤٠:٠٣١٦:٤٤:٢١١٧:٠٤:٠٦٢٢:٥٦:١٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣٦:٢٦١١:٤٠:١٦١٦:٤٣:٤٦١٧:٠٣:٣٣٢٢:٥٦:١٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٧:٢٧١١:٤٠:٢٩١٦:٤٣:١٢١٧:٠٣:٠٢٢٢:٥٦:٢٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣٨:٢٨١١:٤٠:٤٤١٦:٤٢:٤٠١٧:٠٢:٣٣٢٢:٥٦:٣٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سراج محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سراج محله روستای سراج محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای سراج محله روستای سراج محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سراج محله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سراج محله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سراج محله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سراج محله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سراج محله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سراج محله

روستای سراج محله بر روی نقشه

روستای سراج محله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سراج محله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سراج محله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سراج محله
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای سراج محله + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای سراج محله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سراج محله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سراج محله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سراج محله رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سراج محله
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سراج محله
زمان پخش اذان زنده به افق سراج محله
زمان پخش اذان مستقیم به افق سراج محله
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سراج محله
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سراج محله دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سراج محله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا سراج محله دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سراج محله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو