جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سرابنقل

سراب باغ | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز سرابنقل


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٠٠
اذان ظهر: ١٣:١٣:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٤١
اذان مغرب: ١٩:٣٩:١٠
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٣٢

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرابنقل (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای سرابنقل)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سرابنقل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرابنقل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

گای فینلی
نیروی باطنی ریشه‌دار، نه چشم و هم‌چشمی می‌كند نه سنجش؛ درست مانند اینكه عقابی بخواهد شبیه كلاغ پرواز كند یا شبیه اردك راه برود. نه نیروی راستین و نه عقاب، نیاز ندارند چیزی را ثابت كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرابنقل

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرابنقل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرابنقل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سرابنقل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرابنقل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرابنقل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٣٦:٣٣١٣:١٦:٣٦١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٥:٣٢٠٠:٣٢:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٥:٣٠١٣:١٦:٢٧١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٦:١٨٠٠:٣٢:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٣٤:٢٩١٣:١٦:١٨١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:٠٥٠٠:٣١:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٣:٢٨١٣:١٦:١٠١٩:٥٩:٢١٢٠:١٧:٥٢٠٠:٣١:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٣٢:٢٨١٣:١٦:٠٢٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٣٩٠٠:٣١:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٣١:٢٩١٣:١٥:٥٥٢٠:٠٠:٤٩٢٠:١٩:٢٦٠٠:٣١:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٢٤٠٦:٣٠:٣١١٣:١٥:٤٨٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:١٢٠٠:٣٠:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٩:٣٤١٣:١٥:٤٢٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٣٠:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٨:٣٨١٣:١٥:٣٦٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢١:٤٦٠٠:٣٠:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٢٧:٤٤١٣:١٥:٣١٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٣٠:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٦:٥٠١٣:١٥:٢٧٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:٢٠٠٠:٢٩:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٥:٥٨١٣:١٥:٢٣٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٠٦٠٠:٢٩:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢٥:٠٧١٣:١٥:١٩٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٢٩:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٤:١٧١٣:١٥:١٦٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٥:٤٠٠٠:٢٩:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢٣:٢٩١٣:١٥:١٤٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٢٩:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢٢:٤١١٣:١٥:١٢٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٧:١٢٠٠:٢٨:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٢١:٥٥١٣:١٥:١١٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٢٨:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٤٥٠٦:٢١:١١١٣:١٥:١١٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٢٨:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٢٠:٢٧١٣:١٥:١١٢٠:١٠:١٩٢٠:٢٩:٣٠٠٠:٢٨:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٩:٤٦١٣:١٥:١٢٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:١٦٠٠:٢٨:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٩:٠٥١٣:١٥:١٣٢٠:١١:٤٥٢٠:٣١:٠١٠٠:٢٨:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٨:٢٦١٣:١٥:١٥٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣١:٤٦٠٠:٢٨:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٧:٤٨١٣:١٥:١٧٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٢:٣١٠٠:٢٨:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٥٨٠٦:١٧:١٢١٣:١٥:٢٠٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:١٦٠٠:٢٧:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٦:٣٧١٣:١٥:٢٤٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٢٧:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:١٥٠٦:١٦:٠٣١٣:١٥:٢٨٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٢٧:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٥:٣١١٣:١٥:٣٢٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٢٧:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٥:٠١١٣:١٥:٣٧٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:٠٩٠٠:٢٧:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٨:٥٤٠٦:١٤:٣٢١٣:١٥:٤٣٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٦:٥١٠٠:٢٧:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرابنقل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرابنقل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرابنقل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرابنقل

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سرابنقل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرابنقل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرابنقل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سرابنقل

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرابنقل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سرابنقل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سرابنقل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرابنقل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرابنقل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سرابنقل

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای سرابنقل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرابنقل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سرابنقل

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٧:١١١٣:٢١:٣٤١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٣:٣١٠٠:٣٨:٤٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٤٧:٥١١٣:٢١:١٨١٩:٥٤:١٤٢٠:١٢:١٧٠٠:٣٨:٣٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٤٨:٣١١٣:٢١:٠٢١٩:٥٣:٠٢٢٠:١١:٠٣٠٠:٣٨:٢٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٤٩:١٠١٣:٢٠:٤٥١٩:٥١:٤٩٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٣٨:١٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٩٠٦:٤٩:٥٠١٣:٢٠:٢٨١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٣٨:٠٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥٠:٢٩١٣:٢٠:١١١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٧:١٦٠٠:٣٧:٥٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٤٠٦:٥١:٠٨١٣:١٩:٥٣١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٥:٥٩٠٠:٣٧:٤٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٦٠٦:٥١:٤٨١٣:١٩:٣٥١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٤:٤٢٠٠:٣٧:٣٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٢:٢٧١٣:١٩:١٦١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٣:٢٤٠٠:٣٧:٢٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٣:٠٦١٣:١٨:٥٨١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:٠٦٠٠:٣٧:٠٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٠٠٦:٥٣:٤٥١٣:١٨:٣٩١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٣٦:٥٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٠٠٦:٥٤:٢٤١٣:١٨:١٩١٩:٤١:٤٤١٩:٥٩:٢٨٠٠:٣٦:٤٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٥:٠٢١٣:١٨:٠٠١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٨:٠٩٠٠:٣٦:٢٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٠٠٦:٥٥:٤١١٣:١٧:٤٠١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٦:٤٩٠٠:٣٦:١٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٩٠٦:٥٦:٢٠١٣:١٧:٢٠١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٥:٢٩٠٠:٣٥:٥٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٧٠٦:٥٦:٥٨١٣:١٦:٥٩١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:٠٨٠٠:٣٥:٤٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٥٠٦:٥٧:٣٦١٣:١٦:٣٩١٩:٣٥:١٠١٩:٥٢:٤٧٠٠:٣٥:٢٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٣٠٦:٥٨:١٥١٣:١٦:١٨١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:٢٦٠٠:٣٥:١٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣١٠٦:٥٨:٥٣١٣:١٥:٥٧١٩:٣٢:٣٠١٩:٥٠:٠٥٠٠:٣٤:٥٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٨٠٦:٥٩:٣١١٣:١٥:٣٦١٩:٣١:٠٩١٩:٤٨:٤٣٠٠:٣٤:٣٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٥٠٧:٠٠:١٠١٣:١٥:١٥١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٧:٢٢٠٠:٣٤:٢٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥١٠٧:٠٠:٤٨١٣:١٤:٥٣١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٦:٠٠٠٠:٣٤:٠٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٧٠٧:٠١:٢٦١٣:١٤:٣٢١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٤:٣٨٠٠:٣٣:٤٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٣٠٧:٠٢:٠٤١٣:١٤:١٠١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٣:١٦٠٠:٣٣:٢٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٨٠٧:٠٢:٤٣١٣:١٣:٤٩١٩:٢٤:٢٤١٩:٤١:٥٤٠٠:٣٣:٠٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٣٠٧:٠٣:٢١١٣:١٣:٢٧١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٠:٣٢٠٠:٣٢:٥٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٨٠٧:٠٤:٠٠١٣:١٣:٠٦١٩:٢١:٤١١٩:٣٩:١٠٠٠:٣٢:٣٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٣٠٧:٠٤:٣٨١٣:١٢:٤٤١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٧:٤٨٠٠:٣٢:١٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٧٠٧:٠٥:١٧١٣:١٢:٢٣١٩:١٨:٥٩١٩:٣٦:٢٦٠٠:٣١:٥٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥١٠٧:٠٥:٥٦١٣:١٢:٠٢١٩:١٧:٣٧١٩:٣٥:٠٤٠٠:٠١:٣٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٠٦:٣٤١٢:١١:٤٠١٨:١٦:١٦١٨:٣٣:٤٣٢٣:٣١:١٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سرابنقل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سرابنقل روستای سرابنقل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سرابنقل روستای سرابنقل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرابنقل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرابنقل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرابنقل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرابنقل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرابنقل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرابنقل

روستای سرابنقل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرابنقل

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرابنقل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرابنقل
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سرابنقل + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای سرابنقل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرابنقل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرابنقل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرابنقل رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سرابنقل دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سرابنقل دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرابنقل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرابنقل
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرابنقل دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرابنقل دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرابنقل دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرابنقل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرابنقل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو