جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سرابنقل

سراب باغ | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز سرابنقل


اذان صبح: ٠٥:٥٤:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٧:١٨:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٤٥
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٠٦
اذان مغرب: ١٨:٠١:٥٠
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٤٠

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرابنقل (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ روستای سرابنقل)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای سرابنقل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرابنقل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پیتر مك ویلیمز
گرچه می‌توان از خواری بسیار آموخت، ولی بسیاری از همان درسها را می‌توان از خنده و شادی نیز آموخت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرابنقل

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرابنقل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرابنقل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سرابنقل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرابنقل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرابنقل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١١:٤٩٠٦:٣٨:٤٢١٣:١٦:٥٦١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٣:٥٩٠٠:٣٣:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٧:٣٧١٣:١٦:٤٥١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٤:٤٥٠٠:٣٢:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٣٦:٣٣١٣:١٦:٣٦١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٥:٣٢٠٠:٣٢:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٥:٣٠١٣:١٦:٢٧١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٦:١٨٠٠:٣٢:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٣٤:٢٩١٣:١٦:١٨١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:٠٥٠٠:٣١:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٣:٢٨١٣:١٦:١٠١٩:٥٩:٢١٢٠:١٧:٥٢٠٠:٣١:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٣٢:٢٨١٣:١٦:٠٢٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٣٩٠٠:٣١:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٣١:٢٩١٣:١٥:٥٥٢٠:٠٠:٤٩٢٠:١٩:٢٦٠٠:٣١:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٢٤٠٦:٣٠:٣١١٣:١٥:٤٨٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:١٢٠٠:٣٠:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٩:٣٤١٣:١٥:٤٢٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٣٠:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٨:٣٨١٣:١٥:٣٦٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢١:٤٦٠٠:٣٠:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٢٧:٤٤١٣:١٥:٣١٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٣٠:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٦:٥٠١٣:١٥:٢٧٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:٢٠٠٠:٢٩:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٥:٥٨١٣:١٥:٢٣٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٠٦٠٠:٢٩:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢٥:٠٧١٣:١٥:١٩٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٢٩:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٤:١٧١٣:١٥:١٦٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٥:٤٠٠٠:٢٩:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢٣:٢٩١٣:١٥:١٤٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٢٩:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢٢:٤١١٣:١٥:١٢٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٧:١٢٠٠:٢٨:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٢١:٥٥١٣:١٥:١١٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٢٨:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٤٥٠٦:٢١:١١١٣:١٥:١١٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٢٨:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٢٠:٢٧١٣:١٥:١١٢٠:١٠:١٩٢٠:٢٩:٣٠٠٠:٢٨:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٩:٤٦١٣:١٥:١٢٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:١٦٠٠:٢٨:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٩:٠٥١٣:١٥:١٣٢٠:١١:٤٥٢٠:٣١:٠١٠٠:٢٨:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٨:٢٦١٣:١٥:١٥٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣١:٤٦٠٠:٢٨:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٧:٤٨١٣:١٥:١٧٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٢:٣١٠٠:٢٨:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٥٨٠٦:١٧:١٢١٣:١٥:٢٠٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:١٦٠٠:٢٧:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٦:٣٧١٣:١٥:٢٤٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٢٧:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:١٥٠٦:١٦:٠٣١٣:١٥:٢٨٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٢٧:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٥:٣١١٣:١٥:٣٢٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٢٧:٤٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٥:٠١١٣:١٥:٣٧٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:٠٩٠٠:٢٧:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرابنقل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرابنقل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرابنقل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرابنقل

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای سرابنقل

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای سرابنقل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرابنقل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای سرابنقل

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٣:١٩٠٧:٢٠:٠٢١٢:٢٠:٠٩١٧:٢٠:٢١١٧:٣٩:٤٨٢٣:٣٧:٠١
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٣:٤١٠٧:٢٠:٢٢١٢:٢٠:٣٩١٧:٢١:٠٠١٧:٤٠:٢٧٢٣:٣٧:٣١
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٤:٠٢٠٧:٢٠:٤٠١٢:٢١:٠٨١٧:٢١:٤١١٧:٤١:٠٧٢٣:٣٨:٠٢
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٤:٢٢٠٧:٢٠:٥٦١٢:٢١:٣٧١٧:٢٢:٢٣١٧:٤١:٤٨٢٣:٣٨:٣٢
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٤:٤٠٠٧:٢١:١١١٢:٢٢:٠٦١٧:٢٣:٠٦١٧:٤٢:٣٠٢٣:٣٩:٠١
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٤:٥٧٠٧:٢١:٢٤١٢:٢٢:٣٤١٧:٢٣:٥٠١٧:٤٣:١٣٢٣:٣٩:٣١
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٥:١٢٠٧:٢١:٣٦١٢:٢٣:٠٢١٧:٢٤:٣٥١٧:٤٣:٥٧٢٣:٤٠:٠١
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٥:٢٦٠٧:٢١:٤٥١٢:٢٣:٢٩١٧:٢٥:٢١١٧:٤٤:٤٢٢٣:٤٠:٣٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٥:٣٨٠٧:٢١:٥٣١٢:٢٣:٥٧١٧:٢٦:٠٩١٧:٤٥:٢٨٢٣:٤٠:٥٩
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٥:٤٩٠٧:٢١:٥٩١٢:٢٤:٢٣١٧:٢٦:٥٧١٧:٤٦:١٥٢٣:٤١:٢٨
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٥:٥٩٠٧:٢٢:٠٤١٢:٢٤:٥٠١٧:٢٧:٤٥١٧:٤٧:٠٢٢٣:٤١:٥٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٦:٠٦٠٧:٢٢:٠٦١٢:٢٥:١٥١٧:٢٨:٣٥١٧:٤٧:٥٠٢٣:٤٢:٢٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٦:١٣٠٧:٢٢:٠٧١٢:٢٥:٤١١٧:٢٩:٢٥١٧:٤٨:٣٩٢٣:٤٢:٥١
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٦:١٧٠٧:٢٢:٠٦١٢:٢٦:٠٥١٧:٣٠:١٧١٧:٤٩:٢٩٢٣:٤٣:١٩
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٦:٢٠٠٧:٢٢:٠٣١٢:٢٦:٣٠١٧:٣١:٠٨١٧:٥٠:١٩٢٣:٤٣:٤٥
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٦:٢٢٠٧:٢١:٥٨١٢:٢٦:٥٣١٧:٣٢:٠١١٧:٥١:٠٩٢٣:٤٤:١١
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٦:٢٢٠٧:٢١:٥١١٢:٢٧:١٦١٧:٣٢:٥٤١٧:٥٢:٠١٢٣:٤٤:٣٧
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٦:٢٠٠٧:٢١:٤٣١٢:٢٧:٣٩١٧:٣٣:٤٨١٧:٥٢:٥٢٢٣:٤٥:٠٢
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٦:١٧٠٧:٢١:٣٣١٢:٢٨:٠٠١٧:٣٤:٤٢١٧:٥٣:٤٥٢٣:٤٥:٢٧
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٦:١٢٠٧:٢١:٢١١٢:٢٨:٢١١٧:٣٥:٣٦١٧:٥٤:٣٧٢٣:٤٥:٥١
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٦:٠٦٠٧:٢١:٠٧١٢:٢٨:٤٢١٧:٣٦:٣١١٧:٥٥:٣١٢٣:٤٦:١٤
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٥:٥٧٠٧:٢٠:٥٢١٢:٢٩:٠٢١٧:٣٧:٢٧١٧:٥٦:٢٤٢٣:٤٦:٣٧
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٥:٤٨٠٧:٢٠:٣٥١٢:٢٩:٢١١٧:٣٨:٢٣١٧:٥٧:١٨٢٣:٤٦:٥٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٥:٣٦٠٧:٢٠:١٦١٢:٢٩:٣٩١٧:٣٩:١٩١٧:٥٨:١٢٢٣:٤٧:٢١
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٥:٢٣٠٧:١٩:٥٥١٢:٢٩:٥٧١٧:٤٠:١٥١٧:٥٩:٠٦٢٣:٤٧:٤٢
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٥:٠٩٠٧:١٩:٣٣١٢:٣٠:١٤١٧:٤١:١٢١٨:٠٠:٠١٢٣:٤٨:٠٢
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٤:٥٢٠٧:١٩:٠٩١٢:٣٠:٣٠١٧:٤٢:٠٩١٨:٠٠:٥٥٢٣:٤٨:٢٢
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٤:٣٤٠٧:١٨:٤٣١٢:٣٠:٤٥١٧:٤٣:٠٦١٨:٠١:٥٠٢٣:٤٨:٤٠
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٤:١٥٠٧:١٨:١٥١٢:٣١:٠٠١٧:٤٤:٠٣١٨:٠٢:٤٥٢٣:٤٨:٥٨
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٣:٥٤٠٧:١٧:٤٦١٢:٣١:١٤١٧:٤٥:٠٠١٨:٠٣:٤٠٢٣:٤٩:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرابنقل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سرابنقل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سرابنقل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرابنقل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرابنقل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سرابنقل

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای سرابنقل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرابنقل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سرابنقل

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٣٠٧:١٩:٥٥١٢:٢٩:٥٧١٧:٤٠:١٥١٧:٥٩:٠٦٢٣:٤٧:٤٢
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٩٠٧:١٩:٣٣١٢:٣٠:١٤١٧:٤١:١٢١٨:٠٠:٠١٢٣:٤٨:٠٢
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٢٠٧:١٩:٠٩١٢:٣٠:٣٠١٧:٤٢:٠٩١٨:٠٠:٥٥٢٣:٤٨:٢٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٤٠٧:١٨:٤٣١٢:٣٠:٤٥١٧:٤٣:٠٦١٨:٠١:٥٠٢٣:٤٨:٤٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٥٠٧:١٨:١٥١٢:٣١:٠٠١٧:٤٤:٠٣١٨:٠٢:٤٥٢٣:٤٨:٥٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٤٠٧:١٧:٤٦١٢:٣١:١٤١٧:٤٥:٠٠١٨:٠٣:٤٠٢٣:٤٩:١٥
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣١٠٧:١٧:١٥١٢:٣١:٢٧١٧:٤٥:٥٧١٨:٠٤:٣٥٢٣:٤٩:٣٢
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٦٠٧:١٦:٤٣١٢:٣١:٣٩١٧:٤٦:٥٤١٨:٠٥:٣٠٢٣:٤٩:٤٧
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٠٠٧:١٦:٠٩١٢:٣١:٥٠١٧:٤٧:٥١١٨:٠٦:٢٥٢٣:٥٠:٠٢
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٣٠٧:١٥:٣٣١٢:٣٢:٠١١٧:٤٨:٤٩١٨:٠٧:١٩٢٣:٥٠:١٦
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٣٠٧:١٤:٥٦١٢:٣٢:١٠١٧:٤٩:٤٦١٨:٠٨:١٤٢٣:٥٠:٢٩
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١٢٠٧:١٤:١٧١٢:٣٢:١٩١٧:٥٠:٤٢١٨:٠٩:٠٩٢٣:٥٠:٤١
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٠٠٧:١٣:٣٧١٢:٣٢:٢٧١٧:٥١:٣٩١٨:١٠:٠٣٢٣:٥٠:٥٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٦٠٧:١٢:٥٥١٢:٣٢:٣٤١٧:٥٢:٣٦١٨:١٠:٥٧٢٣:٥١:٠٣
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٠٠٧:١٢:١٢١٢:٣٢:٤١١٧:٥٣:٣٢١٨:١١:٥٢٢٣:٥١:١٢
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٣٠٧:١١:٢٧١٢:٣٢:٤٦١٧:٥٤:٢٨١٨:١٢:٤٦٢٣:٥١:٢١
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٤٠٧:١٠:٤١١٢:٣٢:٥١١٧:٥٥:٢٤١٨:١٣:٣٩٢٣:٥١:٢٩
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٤٠٧:٠٩:٥٤١٢:٣٢:٥٥١٧:٥٦:٢٠١٨:١٤:٣٣٢٣:٥١:٣٦
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٢٠٧:٠٩:٠٥١٢:٣٢:٥٨١٧:٥٧:١٥١٨:١٥:٢٦٢٣:٥١:٤٢
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٩٠٧:٠٨:١٤١٢:٣٣:٠٠١٧:٥٨:١٠١٨:١٦:١٩٢٣:٥١:٤٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٤٠٧:٠٧:٢٣١٢:٣٣:٠٢١٧:٥٩:٠٥١٨:١٧:١٢٢٣:٥١:٥٢
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٨٠٧:٠٦:٣٠١٢:٣٣:٠٣١٧:٥٩:٥٩١٨:١٨:٠٤٢٣:٥١:٥٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥١٠٧:٠٥:٣٦١٢:٣٣:٠٢١٨:٠٠:٥٤١٨:١٨:٥٧٢٣:٥١:٥٨
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٢٠٧:٠٤:٤١١٢:٣٣:٠٢١٨:٠١:٤٨١٨:١٩:٤٩٢٣:٥٢:٠٠
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٢٠٧:٠٣:٤٤١٢:٣٣:٠٠١٨:٠٢:٤١١٨:٢٠:٤٠٢٣:٥٢:٠١
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٠٠٧:٠٢:٤٧١٢:٣٢:٥٨١٨:٠٣:٣٥١٨:٢١:٣٢٢٣:٥٢:٠١
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٧٠٧:٠١:٤٨١٢:٣٢:٥٥١٨:٠٤:٢٨١٨:٢٢:٢٣٢٣:٥٢:٠٠
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٣٠٧:٠٠:٤٩١٢:٣٢:٥١١٨:٠٥:٢٠١٨:٢٣:١٤٢٣:٥١:٥٩
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٨٠٦:٥٩:٤٨١٢:٣٢:٤٧١٨:٠٦:١٣١٨:٢٤:٠٥٢٣:٥١:٥٧
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤١٠٦:٥٨:٤٦١٢:٣٢:٤٢١٨:٠٧:٠٥١٨:٢٤:٥٥٢٣:٥١:٥٤

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سرابنقل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سرابنقل روستای سرابنقل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای سرابنقل روستای سرابنقل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرابنقل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرابنقل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرابنقل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرابنقل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرابنقل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرابنقل

روستای سرابنقل بر روی نقشه

روستای سرابنقل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرابنقل

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرابنقل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرابنقل
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای سرابنقل + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای سرابنقل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرابنقل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرابنقل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرابنقل رسیده اید.

جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ سرابنقل دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سرابنقل
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرابنقل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرابنقل
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرابنقل
افق شرعی امروز فردا سرابنقل دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سرابنقل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرابنقل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرابنقل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو