جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سرابله

چرداول | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز سرابله


اذان صبح: ٠٥:٥٢:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٠:٠٧
اذان ظهر: ١٢:١٨:١١
غروب آفتاب: ١٧:١٦:١٠
اذان مغرب: ١٧:٣٥:٥٢
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٣٧

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سرابله (شهرستان چرداول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر سرابله)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر سرابله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سرابله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور شوپنهاور
برای اینكه مردی عاشق شود به گذر زمان برای تامل و انتخاب نیازی نیست، بلكه همدلی و جاذبه ای شخصی كه در نخستین نگاه، وجود هر دو طرف را سرشار می سازد كفایت می كند، یا همان كه معمولاً كشش خون می نامندش و آن نیروی ویژه ای كه ستارگان را می راند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سرابله

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سرابله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرابله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سرابله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرابله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرابله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٤:٠٨٠٦:٤٢:١٧١٣:٢١:٥١٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٣٧:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٤٤٠٦:٤١:١٠١٣:٢١:٤١٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:١٨٠٠:٣٧:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١١:٢١٠٦:٤٠:٠٤١٣:٢١:٣١٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٣٦:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٣٨:٥٩١٣:٢١:٢٢٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٣٦:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٧:٥٥١٣:٢١:١٣٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٣:٤٥٠٠:٣٦:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٦:٥٢١٣:٢١:٠٥٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٣٥:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٥:٥١١٣:٢٠:٥٧٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٣٥:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٣٤:٥٠١٣:٢٠:٥٠٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٦:١١٠٠:٣٥:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٣:١٩٠٦:٣٣:٥٠١٣:٢٠:٤٣٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:٠٠٠٠:٣٥:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٣٢:٥١١٣:٢٠:٣٧٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٣٤:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٣١:٥٣١٣:٢٠:٣٢٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٨:٣٨٠٠:٣٤:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٣٠:٥٧١٣:٢٠:٢٧٢٠:١٠:٢٥٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٣٤:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٨:١٦٠٦:٣٠:٠٢١٣:٢٠:٢٢٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:١٦٠٠:٣٤:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٩:٠٨١٣:٢٠:١٨٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٠٤٠٠:٣٣:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٨:١٥١٣:٢٠:١٥٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣١:٥٣٠٠:٣٣:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٧:٢٣١٣:٢٠:١٢٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٣٣:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٦:٣٣١٣:٢٠:١٠٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٣٣:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢٥:٤٤١٣:٢٠:٠٨٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٤:١٨٠٠:٣٣:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥١:١٥٠٦:٢٤:٥٦١٣:٢٠:٠٧٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٣٢:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢٤:٠٩١٣:٢٠:٠٦٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٥:٥٤٠٠:٣٢:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٩:٠٥٠٦:٢٣:٢٤١٣:٢٠:٠٦٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٦:٤٢٠٠:٣٢:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٢٢:٤١١٣:٢٠:٠٧٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٧:٢٩٠٠:٣٢:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٧:٠١٠٦:٢١:٥٩١٣:٢٠:٠٨٢٠:١٨:٤٣٢٠:٣٨:١٦٠٠:٣٢:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:٠١٠٦:٢١:١٨١٣:٢٠:١٠٢٠:١٩:٢٧٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٣٢:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٢٠:٣٨١٣:٢٠:١٣٢٠:٢٠:١١٢٠:٣٩:٤٩٠٠:٣٢:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٢٠:٠١١٣:٢٠:١٦٢٠:٢٠:٥٤٢٠:٤٠:٣٥٠٠:٣٢:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:١١٠٦:١٩:٢٤١٣:٢٠:١٩٢٠:٢١:٣٧٢٠:٤١:٢١٠٠:٣١:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٨:٤٩١٣:٢٠:٢٣٢٠:٢٢:٢٠٢٠:٤٢:٠٦٠٠:٣١:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٢٦٠٦:١٨:١٦١٣:٢٠:٢٨٢٠:٢٣:٠٢٢٠:٤٢:٥١٠٠:٣١:٤٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٧:٤٤١٣:٢٠:٣٣٢٠:٢٣:٤٣٢٠:٤٣:٣٥٠٠:٣١:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرابله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرابله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرابله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرابله

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر سرابله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سرابله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرابله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر سرابله

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر سرابله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر سرابله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر سرابله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سرابله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرابله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر سرابله

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر سرابله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرابله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر سرابله

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٢٠٧:٠١:٤٧١٢:٠٩:٤٤١٧:١٧:٢٥١٧:٣٦:٣١٢٣:٢٧:١٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٠٠٧:٠٢:٤٢١٢:١٠:٠٠١٧:١٧:٠٢١٧:٣٦:١٠٢٣:٢٧:٢٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٨٠٧:٠٣:٣٨١٢:١٠:١٧١٧:١٦:٤١١٧:٣٥:٥١٢٣:٢٧:٣٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٦٠٧:٠٤:٣٣١٢:١٠:٣٥١٧:١٦:٢٢١٧:٣٥:٣٤٢٣:٢٧:٥٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٣٠٧:٠٥:٢٧١٢:١٠:٥٣١٧:١٦:٠٤١٧:٣٥:١٩٢٣:٢٨:٠٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٠٠٧:٠٦:٢٢١٢:١١:١٣١٧:١٥:٤٩١٧:٣٥:٠٥٢٣:٢٨:٢٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٧٠٧:٠٧:١٦١٢:١١:٣٣١٧:١٥:٣٥١٧:٣٤:٥٤٢٣:٢٨:٤٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٤٠٧:٠٨:١٠١٢:١١:٥٣١٧:١٥:٢٣١٧:٣٤:٤٤٢٣:٢٨:٥٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٠٠٧:٠٩:٠٣١٢:١٢:١٤١٧:١٥:١٣١٧:٣٤:٣٦٢٣:٢٩:١٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٦٠٧:٠٩:٥٥١٢:١٢:٣٦١٧:١٥:٠٥١٧:٣٤:٣٠٢٣:٢٩:٣٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٢٠٧:١٠:٤٧١٢:١٢:٥٩١٧:١٤:٥٩١٧:٣٤:٢٥٢٣:٢٩:٥٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٧٠٧:١١:٣٨١٢:١٣:٢٢١٧:١٤:٥٥١٧:٣٤:٢٣٢٣:٣٠:١٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٢٠٧:١٢:٢٩١٢:١٣:٤٦١٧:١٤:٥٢١٧:٣٤:٢٢٢٣:٣٠:٣٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٦٠٧:١٣:١٩١٢:١٤:١٠١٧:١٤:٥٢١٧:٣٤:٢٣٢٣:٣٠:٥٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٠٠٧:١٤:٠٨١٢:١٤:٣٥١٧:١٤:٥٣١٧:٣٤:٢٦٢٣:٣١:١٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٣٠٧:١٤:٥٦١٢:١٥:٠١١٧:١٤:٥٦١٧:٣٤:٣٠٢٣:٣١:٤١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٦٠٧:١٥:٤٣١٢:١٥:٢٧١٧:١٥:٠١١٧:٣٤:٣٧٢٣:٣٢:٠٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٨٠٧:١٦:٣٠١٢:١٥:٥٣١٧:١٥:٠٨١٧:٣٤:٤٥٢٣:٣٢:٢٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٩٠٧:١٧:١٥١٢:١٦:٢٠١٧:١٥:١٧١٧:٣٤:٥٥٢٣:٣٢:٥٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٩٠٧:١٨:٠٠١٢:١٦:٤٧١٧:١٥:٢٧١٧:٣٥:٠٦٢٣:٣٣:١٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٩٠٧:١٨:٤٣١٢:١٧:١٥١٧:١٥:٤٠١٧:٣٥:٢٠٢٣:٣٣:٤٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٨٠٧:١٩:٢٥١٢:١٧:٤٣١٧:١٥:٥٤١٧:٣٥:٣٥٢٣:٣٤:١٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٦٠٧:٢٠:٠٧١٢:١٨:١١١٧:١٦:١٠١٧:٣٥:٥٢٢٣:٣٤:٣٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٤٠٧:٢٠:٤٧١٢:١٨:٣٩١٧:١٦:٢٨١٧:٣٦:١٠٢٣:٣٥:٠٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٠٠٧:٢١:٢٥١٢:١٩:٠٨١٧:١٦:٤٨١٧:٣٦:٣١٢٣:٣٥:٣٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٦٠٧:٢٢:٠٣١٢:١٩:٣٧١٧:١٧:٠٩١٧:٣٦:٥٢٢٣:٣٦:٠٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥١٠٧:٢٢:٣٩١٢:٢٠:٠٧١٧:١٧:٣٢١٧:٣٧:١٦٢٣:٣٦:٢٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٤٠٧:٢٣:١٤١٢:٢٠:٣٦١٧:١٧:٥٧١٧:٣٧:٤١٢٣:٣٦:٥٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٧٠٧:٢٣:٤٨١٢:٢١:٠٦١٧:١٨:٢٣١٧:٣٨:٠٨٢٣:٣٧:٢٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٩٠٧:٢٤:٢٠١٢:٢١:٣٦١٧:١٨:٥٢١٧:٣٨:٣٦٢٣:٣٧:٥٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سرابله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر سرابله شهر سرابله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر سرابله شهر سرابله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سرابله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرابله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سرابله

سَرابله شهری است در استان ایلام در غرب کشور ایران. این شهر مرکز شهرستان چرداول است و در بخش مرکزی این شهرستان جای گرفته است. اواسط سال۹۱ طبق تصمیم هیئت وزیران دو بخش شیروان و چرداول به شهرستانهای مستقل تبدیل شده

شهر سرابله در ویکیپدیا

شهر سرابله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سرابله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سرابله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سرابله بر روی نقشه

شهر سرابله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سرابله

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سرابله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سرابله
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر سرابله + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر سرابله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سرابله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سرابله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سرابله رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سرابله
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سرابله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا سرابله دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سرابله
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سرابله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرابله دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرابله
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سرابله دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سرابله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو