جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سرابله

چرداول | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز سرابله

اذان صبح: ٠٤:٤٣:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٠٤
اذان ظهر: ١٣:٢٩:٣٤
غروب آفتاب: ٢٠:٣٥:٤٧
اذان مغرب: ٢٠:٥٥:٥٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٠:١٩

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سرابله (شهرستان چرداول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ شهر سرابله)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر سرابله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سرابله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

ویكتور هوگو
آینده ی كودكان بسته به تربیت پدر و مادر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سرابله

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سرابله در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرابله ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سرابله (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرابله ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سرابله
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٨:٥٤٠٦:٥٤:٢٧١٣:٢٤:٠١١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٢:١٧٠٠:٤٠:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٧:٢٦٠٦:٥٣:١٢١٣:٢٣:٤٧١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:٠٥٠٠:٤٠:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٥١:٥٨١٣:٢٣:٣٢١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٣:٥٣٠٠:٤٠:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٤:٣٠٠٦:٥٠:٤٥١٣:٢٣:١٩١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٤:٤٠٠٠:٣٩:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٣:٠٣٠٦:٤٩:٣٢١٣:٢٣:٠٥١٩:٥٧:١٠٢٠:١٥:٢٨٠٠:٣٩:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٨:٢٠١٣:٢٢:٥٢١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:١٦٠٠:٣٩:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٠:٠٩٠٦:٤٧:٠٩١٣:٢٢:٤٠١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٠٤٠٠:٣٨:٤٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٨:٤٣٠٦:٤٥:٥٩١٣:٢٢:٢٧١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٧:٥٢٠٠:٣٨:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٤:٤٩١٣:٢٢:١٥٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٨:٤٠٠٠:٣٨:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤٣:٤١١٣:٢٢:٠٤٢٠:٠٠:٥٩٢٠:١٩:٢٩٠٠:٣٧:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٤:٢٨٠٦:٤٢:٣٣١٣:٢١:٥٣٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٠:١٧٠٠:٣٧:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٣:٠٤٠٦:٤١:٢٦١٣:٢١:٤٣٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:٠٥٠٠:٣٧:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١١:٤٠٠٦:٤٠:١٩١٣:٢١:٣٣٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢١:٥٤٠٠:٣٦:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٩:١٤١٣:٢١:٢٣٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٣٦:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٨:١٠١٣:٢١:١٤٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٣:٣١٠٠:٣٦:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٧:٠٧١٣:٢١:٠٦٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٣٥:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٦:٠٤١٣:٢٠:٥٨٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٣٥:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٥:٠٣١٣:٢٠:٥٠٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٥:٥٨٠٠:٣٥:٢٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣٤:٠٣١٣:٢٠:٤٤٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٣٥:٠٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٢:١٩٠٦:٣٣:٠٤١٣:٢٠:٣٧٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٣٤:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠١:٠٣٠٦:٣٢:٠٦١٣:٢٠:٣٢٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٣٤:٣٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٣١:٠٩١٣:٢٠:٢٦٢٠:١٠:١٣٢٠:٢٩:١٤٠٠:٣٤:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٣٠:١٤١٣:٢٠:٢٢٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٣٤:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٩:٢٠١٣:٢٠:١٨٢٠:١١:٤٥٢٠:٣٠:٥٢٠٠:٣٣:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٨:٢٧١٣:٢٠:١٥٢٠:١٢:٣١٢٠:٣١:٤٠٠٠:٣٣:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٧:٣٥١٣:٢٠:١٢٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٣٣:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢٦:٤٤١٣:٢٠:١٠٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٣:١٨٠٠:٣٣:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٥:٥٥١٣:٢٠:٠٨٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٤:٠٦٠٠:٣٣:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٣١٠٦:٢٥:٠٧١٣:٢٠:٠٧٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٤:٥٤٠٠:٣٢:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرابله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرابله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرابله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرابله

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر سرابله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سرابله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرابله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر سرابله

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر سرابله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر سرابله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر سرابله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سرابله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرابله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سرابله

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر سرابله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرابله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سرابله

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر سرابله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سرابله شهر سرابله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر سرابله شهر سرابله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سرابله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرابله برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سرابله

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرابله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرابله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سرابله

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣١٠٦:١٣:٣٥١٣:٢٥:٣٨٢٠:٣٧:٤١٢٠:٥٨:١٢٠٠:٣٤:٤٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٥٠٦:١٣:٤٩١٣:٢٥:٥١٢٠:٣٧:٥٢٢٠:٥٨:٢٣٠٠:٣٤:٥٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٢٠٦:١٤:٠٥١٣:٢٦:٠٤٢٠:٣٨:٠٢٢٠:٥٨:٣٣٠٠:٣٥:١١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٠٠٦:١٤:٢٢١٣:٢٦:١٧٢٠:٣٨:١٠٢٠:٥٨:٤١٠٠:٣٥:٢٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤١٠٦:١٤:٣٩١٣:٢٦:٣٠٢٠:٣٨:١٧٢٠:٥٨:٤٧٠٠:٣٥:٤٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٤٠٦:١٤:٥٩١٣:٢٦:٤٣٢٠:٣٨:٢٢٢٠:٥٨:٥٢٠٠:٣٥:٥٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٩٠٦:١٥:١٩١٣:٢٦:٥٥٢٠:٣٨:٢٦٢٠:٥٨:٥٥٠٠:٣٦:١١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٥٠٦:١٥:٤١١٣:٢٧:٠٧٢٠:٣٨:٢٨٢٠:٥٨:٥٦٠٠:٣٦:٢٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٤٠٦:١٦:٠٣١٣:٢٧:٢٠٢٠:٣٨:٢٩٢٠:٥٨:٥٦٠٠:٣٦:٤٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١٦:٢٧١٣:٢٧:٣١٢٠:٣٨:٢٨٢٠:٥٨:٥٣٠٠:٣٦:٥٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٧٠٦:١٦:٥٢١٣:٢٧:٤٣٢٠:٣٨:٢٥٢٠:٥٨:٥٠٠٠:٣٧:١٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠١٠٦:١٧:١٨١٣:٢٧:٥٤٢٠:٣٨:٢١٢٠:٥٨:٤٤٠٠:٣٧:٢٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٧٠٦:١٧:٤٥١٣:٢٨:٠٥٢٠:٣٨:١٥٢٠:٥٨:٣٧٠٠:٣٧:٤٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٤٠٦:١٨:١٣١٣:٢٨:١٦٢٠:٣٨:٠٧٢٠:٥٨:٢٨٠٠:٣٨:٠٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٣٠٦:١٨:٤٢١٣:٢٨:٢٦٢٠:٣٧:٥٨٢٠:٥٨:١٧٠٠:٣٨:١٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١٩:١٢١٣:٢٨:٣٦٢٠:٣٧:٤٧٢٠:٥٨:٠٥٠٠:٣٨:٣٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٩:٤٢١٣:٢٨:٤٥٢٠:٣٧:٣٥٢٠:٥٧:٥١٠٠:٣٨:٤٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٠٠٦:٢٠:١٤١٣:٢٨:٥٤٢٠:٣٧:٢١٢٠:٥٧:٣٥٠٠:٣٩:٠٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٢٠:٤٧١٣:٢٩:٠٣٢٠:٣٧:٠٥٢٠:٥٧:١٧٠٠:٣٩:١٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٢٠٦:٢١:٢٠١٣:٢٩:١٢٢٠:٣٦:٤٨٢٠:٥٦:٥٨٠٠:٣٩:٣٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٢١:٥٤١٣:٢٩:٢٠٢٠:٣٦:٢٩٢٠:٥٦:٣٧٠٠:٣٩:٤٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٢٢:٢٩١٣:٢٩:٢٧٢٠:٣٦:٠٩٢٠:٥٦:١٥٠٠:٤٠:٠٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٢٣:٠٤١٣:٢٩:٣٤٢٠:٣٥:٤٧٢٠:٥٥:٥٠٠٠:٤٠:١٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٢٣:٤٠١٣:٢٩:٤١٢٠:٣٥:٢٣٢٠:٥٥:٢٥٠٠:٤٠:٣٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٢٤:١٧١٣:٢٩:٤٧٢٠:٣٤:٥٨٢٠:٥٤:٥٧٠٠:٤٠:٤٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٢٤:٥٥١٣:٢٩:٥٢٢٠:٣٤:٣١٢٠:٥٤:٢٨٠٠:٤١:٠١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣١٠٦:٢٥:٣٣١٣:٢٩:٥٨٢٠:٣٤:٠٢٢٠:٥٣:٥٧٠٠:٤١:١٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٢٦:١١١٣:٣٠:٠٢٢٠:٣٣:٣٢٢٠:٥٣:٢٤٠٠:٤١:٢٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٦:٥٠١٣:٣٠:٠٦٢٠:٣٣:٠١٢٠:٥٢:٥٠٠٠:٤١:٤٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٩٠٦:٢٧:٣٠١٣:٣٠:١٠٢٠:٣٢:٢٨٢٠:٥٢:١٥٠٠:٤١:٥٢
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٧٠٦:٢٨:١٠١٣:٣٠:١٣٢٠:٣١:٥٣٢٠:٥١:٣٨٠٠:٤٢:٠٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سرابله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سرابله شهر سرابله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر سرابله شهر سرابله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سرابله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرابله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سرابله

سَرابله شهری است در استان ایلام در غرب کشور ایران. این شهر مرکز شهرستان چرداول است و در بخش مرکزی این شهرستان جای گرفته است. اواسط سال۹۱ طبق تصمیم هیئت وزیران دو بخش شیروان و چرداول به شهرستانهای مستقل تبدیل شده

شهر سرابله در ویکیپدیا

شهر سرابله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سرابله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سرابله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سرابله بر روی نقشه

شهر سرابله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سرابله

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سرابله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سرابله
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر سرابله + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر سرابله + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر سرابله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سرابله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سرابله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سرابله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سرابله رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا سرابله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سرابله دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سرابله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سرابله
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سرابله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرابله دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سرابله
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرابله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سرابله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو