جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سرابباغ

سراب باغ | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز سرابباغ


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٥٢
اذان ظهر: ١٣:١٣:٥٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٣٦
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٠٦
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٢٣

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرابباغ (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای سرابباغ)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سرابباغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرابباغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

بریگام یانگ
ما هرگز نباید به خودمان اجازه‌ی انجام كارهایی را بدهیم كه هیچ‌گاه دوست نداریم فرزندانمان انجام بدهند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرابباغ

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرابباغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرابباغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سرابباغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرابباغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرابباغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٣٧:١٩١٣:١٧:٢٩١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٦:٣٤٠٠:٣٣:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٦:١٦١٣:١٧:٢٠١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:٢١٠٠:٣٣:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٣٥:١٤١٣:١٧:١١١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٨:٠٨٠٠:٣٢:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٤:١٢١٣:١٧:٠٣٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٨:٥٥٠٠:٣٢:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٣٣:١٢١٣:١٦:٥٥٢٠:٠١:٠٧٢٠:١٩:٤٢٠٠:٣٢:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:١٦٠٦:٣٢:١٣١٣:١٦:٤٨٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٣١:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٣١:١٥١٣:١٦:٤١٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢١:١٦٠٠:٣١:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٣٠:١٨١٣:١٦:٣٥٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٣١:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٩:٢٢١٣:١٦:٢٩٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٣١:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢٨:٢٨١٣:١٦:٢٤٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٣٠:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٧:٣٤١٣:١٦:٢٠٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٣٠:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٦:٤٢١٣:١٦:١٦٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٥:١١٠٠:٣٠:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢٥:٥٠١٣:١٦:١٢٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٥:٥٨٠٠:٣٠:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢٥:٠٠١٣:١٦:١٠٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٣٠:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٤:١٢١٣:١٦:٠٧٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٧:٣١٠٠:٢٩:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٣:٢٤١٣:١٦:٠٦٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٨:١٨٠٠:٢٩:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢٢:٣٨١٣:١٦:٠٥٢٠:٠٩:٥٧٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٢٩:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:١٩٠٦:٢١:٥٣١٣:١٦:٠٤٢٠:١٠:٤٠٢٠:٢٩:٥٠٠٠:٢٩:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:١٧٠٦:٢١:١٠١٣:١٦:٠٤٢٠:١١:٢٤٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٢٩:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:١٧٠٦:٢٠:٢٨١٣:١٦:٠٥٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:٢٢٠٠:٢٩:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٩:٤٧١٣:١٦:٠٦٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٢٩:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٢١٠٦:١٩:٠٨١٣:١٦:٠٨٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٢٨:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٨:٣٠١٣:١٦:١٠٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٣:٣٨٠٠:٢٨:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٧:٥٣١٣:١٦:١٣٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٢٨:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٣٨٠٦:١٧:١٨١٣:١٦:١٧٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٢٨:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٦:٤٥١٣:١٦:٢١٢٠:١٦:١٩٢٠:٣٥:٥٠٠٠:٢٨:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٦:١٣١٣:١٦:٢٦٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٢٨:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٥:٤٢١٣:١٦:٣١٢٠:١٧:٤٠٢٠:٣٧:١٦٠٠:٢٨:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٥:١٣١٣:١٦:٣٦٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٧:٥٨٠٠:٢٨:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرابباغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرابباغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرابباغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرابباغ

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سرابباغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرابباغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرابباغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای سرابباغ

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرابباغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سرابباغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای سرابباغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرابباغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرابباغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سرابباغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای سرابباغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرابباغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سرابباغ

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٧:٥٨١٣:٢٢:٢٧١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٤:٣٢٠٠:٣٩:٣٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٨:٣٨١٣:٢٢:١١١٩:٥٥:١٤٢٠:١٣:١٨٠٠:٣٩:٢٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٣٠٦:٤٩:١٨١٣:٢١:٥٥١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:٠٤٠٠:٣٩:١٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٤٩:٥٧١٣:٢١:٣٨١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٠:٤٨٠٠:٣٩:٠٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٠٠٦:٥٠:٣٧١٣:٢١:٢١١٩:٥١:٣٥٢٠:٠٩:٣٣٠٠:٣٨:٥٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٣٠٦:٥١:١٧١٣:٢١:٠٤١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٨:١٦٠٠:٣٨:٤٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٦٠٦:٥١:٥٦١٣:٢٠:٤٦١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٣٨:٣٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٥٢:٣٦١٣:٢٠:٢٨١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٥:٤٢٠٠:٣٨:٢٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٠٠٦:٥٣:١٥١٣:٢٠:١٠١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٣٨:١٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥١٠٦:٥٣:٥٤١٣:١٩:٥١١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٣٧:٥٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٢٠٦:٥٤:٣٣١٣:١٩:٣٢١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠١:٤٧٠٠:٣٧:٤٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٣٠٦:٥٥:١٣١٣:١٩:١٣١٩:٤٢:٤١٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٣٧:٣٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٣٠٦:٥٥:٥١١٣:١٨:٥٣١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٠٧٠٠:٣٧:١٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٣٠٦:٥٦:٣٠١٣:١٨:٣٣١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٧:٤٧٠٠:٣٧:٠٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٢٠٦:٥٧:٠٩١٣:١٨:١٣١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٦:٢٧٠٠:٣٦:٤٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥١٠٦:٥٧:٤٨١٣:١٧:٥٣١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٥:٠٦٠٠:٣٦:٣٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٠٠٦:٥٨:٢٦١٣:١٧:٣٢١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٣:٤٥٠٠:٣٦:١٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٨٠٦:٥٩:٠٥١٣:١٧:١١١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:٢٤٠٠:٣٦:٠١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٥٠٦:٥٩:٤٣١٣:١٦:٥٠١٩:٣٣:٢٦١٩:٥١:٠٢٠٠:٣٥:٤٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٣٠٧:٠٠:٢٢١٣:١٦:٢٩١٩:٣٢:٠٥١٩:٤٩:٤١٠٠:٣٥:٢٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٠٠٧:٠١:٠٠١٣:١٦:٠٨١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٨:١٩٠٠:٣٥:١٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٦٠٧:٠١:٣٩١٣:١٥:٤٧١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٦:٥٧٠٠:٣٤:٥٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٣٠٧:٠٢:١٧١٣:١٥:٢٥١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٥:٣٥٠٠:٣٤:٣٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٩٠٧:٠٢:٥٦١٣:١٥:٠٤١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:١٢٠٠:٣٤:١٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٤٠٧:٠٣:٣٤١٣:١٤:٤٢١٩:٢٥:١٩١٩:٤٢:٥٠٠٠:٣٣:٥٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٠٠٧:٠٤:١٣١٣:١٤:٢١١٩:٢٣:٥٨١٩:٤١:٢٨٠٠:٣٣:٤١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٥٠٧:٠٤:٥٢١٣:١٣:٥٩١٩:٢٢:٣٦١٩:٤٠:٠٦٠٠:٣٣:٢٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٠٠٧:٠٥:٣٠١٣:١٣:٣٨١٩:٢١:١٤١٩:٣٨:٤٣٠٠:٣٣:٠٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٤٠٧:٠٦:٠٩١٣:١٣:١٦١٩:١٩:٥٣١٩:٣٧:٢١٠٠:٣٢:٤٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٨٠٧:٠٦:٤٨١٣:١٢:٥٥١٩:١٨:٣١١٩:٣٥:٥٩٠٠:٠٢:٢٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٣٠٦:٠٧:٢٧١٢:١٢:٣٤١٨:١٧:١٠١٨:٣٤:٣٧٢٣:٣٢:٠٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سرابباغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سرابباغ روستای سرابباغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای سرابباغ روستای سرابباغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرابباغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرابباغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرابباغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرابباغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرابباغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرابباغ

روستای سرابباغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرابباغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرابباغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرابباغ
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای سرابباغ + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای سرابباغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرابباغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرابباغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرابباغ رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق سرابباغ
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرابباغ
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سرابباغ
افق شرعی امروز فردا سرابباغ دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سرابباغ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سرابباغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا سرابباغ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرابباغ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرابباغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو