جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سرآب ذهاب

سر پل ذهاب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز سرآب ذهاب

اذان صبح: ٠٥:١٥:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٢٠
اذان ظهر: ١٢:١١:٠٦
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٢٣
اذان مغرب: ١٨:٠١:٣٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٩:٥٠

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سرآب ذهاب (شهرستان سر پل ذهاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر سرآب ذهاب)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سرآب ذهاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سرآب ذهاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

شری كارتر اسكات
پذیرش دگرگونی، به شما این اجازه را می دهد كه به جای كوركورانه رد شدن، آماده ی هر پیچ و خمی باشید كه زندگی برایتان پیش می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سرآب ذهاب

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سرآب ذهاب در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرآب ذهاب ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سرآب ذهاب (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سرآب ذهاب ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سرآب ذهاب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥٦:٢٩١٣:٢٦:٥٦١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:١٨٠٠:٤٣:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٨:٢٣٠٦:٥٥:١٣١٣:٢٦:٤٢١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٠٨٠٠:٤٢:٤٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥٣:٥٧١٣:٢٦:٢٨١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٧:٥٧٠٠:٤٢:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٥٢:٤٢١٣:٢٦:١٤٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٨:٤٧٠٠:٤٢:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٣:٥٢٠٦:٥١:٢٧١٣:٢٦:٠٠٢٠:٠١:٠٧٢٠:١٩:٣٧٠٠:٤١:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٢:٢٢٠٦:٥٠:١٣١٣:٢٥:٤٧٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٤١:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٩:٠٠١٣:٢٥:٣٥٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢١:١٧٠٠:٤١:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٩:٢٤٠٦:٤٧:٤٨١٣:٢٥:٢٢٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٤٠:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٧:٥٦٠٦:٤٦:٣٦١٣:٢٥:١١٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٢:٥٧٠٠:٤٠:٢٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٦:٢٨٠٦:٤٥:٢٦١٣:٢٤:٥٩٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٣:٤٨٠٠:٤٠:٠٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٥:٠١٠٦:٤٤:١٦١٣:٢٤:٤٨٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٣٩:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٣:٣٤٠٦:٤٣:٠٧١٣:٢٤:٣٨٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٣٩:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٠٨٠٦:٤١:٥٩١٣:٢٤:٢٨٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٦:١٩٠٠:٣٩:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٤٣٠٦:٤٠:٥٢١٣:٢٤:١٨٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:٠٩٠٠:٣٨:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٩:٤٦١٣:٢٤:٠٩٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٠٠٠٠:٣٨:٣٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٨:٤١١٣:٢٤:٠١٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٨:٥١٠٠:٣٨:١٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣٧:٣٧١٣:٢٣:٥٣٢٠:١٠:٤١٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٣٧:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٣٦:٣٤١٣:٢٣:٤٦٢٠:١١:٢٩٢٠:٣٠:٣٢٠٠:٣٧:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٣٥:٣٢١٣:٢٣:٣٩٢٠:١٢:١٧٢٠:٣١:٢٣٠٠:٣٧:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٣٤:٣١١٣:٢٣:٣٢٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٢:١٤٠٠:٣٧:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠١:٠٩٠٦:٣٣:٣١١٣:٢٣:٢٧٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٣٦:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٣٢:٣٣١٣:٢٣:٢٢٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٣:٥٦٠٠:٣٦:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٣١:٣٦١٣:٢٣:١٧٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٤:٤٧٠٠:٣٦:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٧:١٧٠٦:٣٠:٤٠١٣:٢٣:١٣٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٣٦:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢٩:٤٥١٣:٢٣:١٠٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٦:٢٨٠٠:٣٥:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٢٨:٥١١٣:٢٣:٠٧٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٧:١٨٠٠:٣٥:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢٧:٥٩١٣:٢٣:٠٥٢٠:١٨:٣٩٢٠:٣٨:٠٩٠٠:٣٥:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢٧:٠٨١٣:٢٣:٠٣٢٠:١٩:٢٦٢٠:٣٨:٥٩٠٠:٣٥:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥١:١٥٠٦:٢٦:١٩١٣:٢٣:٠٢٢٠:٢٠:١٣٢٠:٣٩:٤٩٠٠:٣٥:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرآب ذهاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرآب ذهاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سرآب ذهاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرآب ذهاب

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سرآب ذهاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سرآب ذهاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرآب ذهاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سرآب ذهاب

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سرآب ذهاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سرآب ذهاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سرآب ذهاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سرآب ذهاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرآب ذهاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرآب ذهاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر سرآب ذهاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرآب ذهاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرآب ذهاب

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سرآب ذهاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرآب ذهاب شهر سرآب ذهاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سرآب ذهاب شهر سرآب ذهاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سرآب ذهاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرآب ذهاب برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سرآب ذهاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر سرآب ذهاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سرآب ذهاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سرآب ذهاب

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٠٠٦:٣٨:٢٠١٢:١١:٠٦١٧:٤٣:٢٣١٨:٠١:٣٦٢٣:٢٩:٥٠
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:١٧٠٦:٣٩:١٢١٢:١٠:٥٧١٧:٤٢:١٥١٨:٠٠:٢٩٢٣:٢٩:٤٠
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٥٠٦:٤٠:٠٥١٢:١٠:٥٠١٧:٤١:٠٧١٧:٥٩:٢٣٢٣:٢٩:٣٠
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٢٠٦:٤٠:٥٨١٢:١٠:٤٣١٧:٤٠:٠١١٧:٥٨:١٨٢٣:٢٩:٢٠
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤١:٥١١٢:١٠:٣٦١٧:٣٨:٥٥١٧:٥٧:١٥٢٣:٢٩:١١
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٧٠٦:٤٢:٤٤١٢:١٠:٣١١٧:٣٧:٥١١٧:٥٦:١٢٢٣:٢٩:٠٣
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٥٠٦:٤٣:٣٨١٢:١٠:٢٦١٧:٣٦:٤٨١٧:٥٥:١١٢٣:٢٨:٥٥
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٤:٣٢١٢:١٠:٢٢١٧:٣٥:٤٦١٧:٥٤:١١٢٣:٢٨:٤٨
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٥:٢٧١٢:١٠:١٩١٧:٣٤:٤٥١٧:٥٣:١٣٢٣:٢٨:٤٢
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٩٠٦:٤٦:٢١١٢:١٠:١٦١٧:٣٣:٤٥١٧:٥٢:١٥٢٣:٢٨:٣٦
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٧:١٧١٢:١٠:١٤١٧:٣٢:٤٧١٧:٥١:١٩٢٣:٢٨:٣١
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٦٠٦:٤٨:١٢١٢:١٠:١٤١٧:٣١:٥٠١٧:٥٠:٢٤٢٣:٢٨:٢٧
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٤٠٦:٤٩:٠٨١٢:١٠:١٣١٧:٣٠:٥٤١٧:٤٩:٣١٢٣:٢٨:٢٤
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٣٠٦:٥٠:٠٤١٢:١٠:١٤١٧:٣٠:٠٠١٧:٤٨:٣٩٢٣:٢٨:٢١
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٢٠٦:٥١:٠٠١٢:١٠:١٦١٧:٢٩:٠٧١٧:٤٧:٤٩٢٣:٢٨:١٩
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣١٠٦:٥١:٥٧١٢:١٠:١٨١٧:٢٨:١٦١٧:٤٦:٥٩٢٣:٢٨:١٨
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٥٢:٥٣١٢:١٠:٢١١٧:٢٧:٢٦١٧:٤٦:١٢٢٣:٢٨:١٨
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٣:٥٠١٢:١٠:٢٦١٧:٢٦:٣٨١٧:٤٥:٢٦٢٣:٢٨:١٨
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٨٠٦:٥٤:٤٧١٢:١٠:٣١١٧:٢٥:٥١١٧:٤٤:٤١٢٣:٢٨:١٩
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٨٠٦:٥٥:٤٥١٢:١٠:٣٦١٧:٢٥:٠٦١٧:٤٣:٥٩٢٣:٢٨:٢١
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٧٠٦:٥٦:٤٢١٢:١٠:٤٣١٧:٢٤:٢٢١٧:٤٣:١٧٢٣:٢٨:٢٤
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٧٠٦:٥٧:٤٠١٢:١٠:٥١١٧:٢٣:٤٠١٧:٤٢:٣٨٢٣:٢٨:٢٨
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٦٠٦:٥٨:٣٨١٢:١٠:٥٩١٧:٢٣:٠٠١٧:٤٢:٠٠٢٣:٢٨:٣٣
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٦٠٦:٥٩:٣٦١٢:١١:٠٩١٧:٢٢:٢١١٧:٤١:٢٣٢٣:٢٨:٣٨
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٥٠٧:٠٠:٣٣١٢:١١:١٩١٧:٢١:٤٤١٧:٤٠:٤٩٢٣:٢٨:٤٤
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٥٠٧:٠١:٣١١٢:١١:٣٠١٧:٢١:٠٨١٧:٤٠:١٦٢٣:٢٨:٥٢
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٥٠٧:٠٢:٢٩١٢:١١:٤٢١٧:٢٠:٣٥١٧:٣٩:٤٤٢٣:٢٨:٥٩
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٤٠٧:٠٣:٢٧١٢:١١:٥٤١٧:٢٠:٠٣١٧:٣٩:١٥٢٣:٢٩:٠٨
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٤٠٧:٠٤:٢٤١٢:١٢:٠٨١٧:١٩:٣٣١٧:٣٨:٤٧٢٣:٢٩:١٨
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٣٠٧:٠٥:٢٢١٢:١٢:٢٢١٧:١٩:٠٤١٧:٣٨:٢١٢٣:٢٩:٢٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سرآب ذهاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سرآب ذهاب شهر سرآب ذهاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سرآب ذهاب شهر سرآب ذهاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سرآب ذهاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سرآب ذهاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سرآب ذهاب

سرآبذهاب، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه ایران است

شهر سرآب ذهاب در ویکیپدیا

شهر سرآب ذهاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سرآب ذهاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سرآب ذهاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سرآب ذهاب بر روی نقشه

شهر سرآب ذهاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سرآب ذهاب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سرآب ذهاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سرآب ذهاب
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سرآب ذهاب + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر سرآب ذهاب + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سرآب ذهاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سرآب ذهاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سرآب ذهاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سرآب ذهاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سرآب ذهاب رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سرآب ذهاب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرآب ذهاب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق سرآب ذهاب
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سرآب ذهاب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ سرآب ذهاب دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرآب ذهاب
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ سرآب ذهاب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرآب ذهاب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سرآب ذهاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو