جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سرآب دوان شیر

میانکوه غربی | پلدختر | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز سرآب دوان شیر


اذان صبح: ٠٥:٤٥:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٧:١١:٥٣
اذان ظهر: ١٢:١٢:٠٠
غروب آفتاب: ١٧:١٢:٠١
اذان مغرب: ١٧:٣١:٣١
نیمه شب: ٢٣:٢٨:٥٠

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرآب دوان شیر (شهرستان پلدختر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای سرآب دوان شیر)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سرآب دوان شیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرآب دوان شیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ناپلئون بناپارت
اگر به كسی اعتماد نداری از او دوری كن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرآب دوان شیر

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرآب دوان شیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرآب دوان شیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سرآب دوان شیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرآب دوان شیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سرآب دوان شیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٦:٥١١٣:١٦:٢٦١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٤:٥٨٠٠:٣٢:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٥:٤٦١٣:١٦:١٧١٩:٥٧:١٧٢٠:١٥:٤٦٠٠:٣١:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٤:٤٣١٣:١٦:٠٨١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٦:٣٣٠٠:٣١:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٣:٤٠١٣:١٥:٥٩١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:٢٠٠٠:٣١:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٣٢:٣٩١٣:١٥:٥١١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٨:٠٨٠٠:٣١:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٣١:٣٨١٣:١٥:٤٣٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٨:٥٦٠٠:٣٠:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٢٢٠٦:٣٠:٣٩١٣:١٥:٣٦٢٠:٠١:٠٢٢٠:١٩:٤٣٠٠:٣٠:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٩:٤٠١٣:١٥:٢٩٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٣١٠٠:٣٠:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٨:٤٣١٣:١٥:٢٣٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:١٨٠٠:٣٠:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٧:٤٦١٣:١٥:١٧٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٢٩:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٦:٥١١٣:١٥:١٢٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٢٩:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٥:٥٧١٣:١٥:٠٨٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٣:٤١٠٠:٢٩:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٥:٠٤١٣:١٥:٠٤٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٢٩:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٤:١٢١٣:١٥:٠٠٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:١٥٠٠:٢٨:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢٣:٢٢١٣:١٤:٥٧٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٢٨:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٣٢٠٦:٢٢:٣٣١٣:١٤:٥٥٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٢٨:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٢١:٤٥١٣:١٤:٥٣٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٢٨:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٢٠:٥٨١٣:١٤:٥٢٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٨:٢٣٠٠:٢٨:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:١٧٠٦:٢٠:١٣١٣:١٤:٥٢٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٩:١٠٠٠:٢٨:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٩:٢٩١٣:١٤:٥٢٢٠:١٠:٤٠٢٠:٢٩:٥٦٠٠:٢٧:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٨:٤٧١٣:١٤:٥٣٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٢٧:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٨:٠٦١٣:١٤:٥٤٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٢٨٠٠:٢٧:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٧:٢٦١٣:١٤:٥٦٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:١٤٠٠:٢٧:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٦:٤٨١٣:١٤:٥٨٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٢٧:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٦:١١١٣:١٥:٠١٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٢٧:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٥:٣٥١٣:١٥:٠٥٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٢٧:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١٥:٠١١٣:١٥:٠٩٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٥:١٣٠٠:٢٧:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٤:٢٩١٣:١٥:١٣٢٠:١٦:١٩٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٢٧:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٠٢٠٦:١٣:٥٨١٣:١٥:١٨٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٢٧:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرآب دوان شیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرآب دوان شیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرآب دوان شیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرآب دوان شیر

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سرآب دوان شیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرآب دوان شیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرآب دوان شیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای سرآب دوان شیر

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرآب دوان شیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سرآب دوان شیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای سرآب دوان شیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرآب دوان شیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرآب دوان شیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سرآب دوان شیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سرآب دوان شیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرآب دوان شیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سرآب دوان شیر

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٦٠٦:٥٥:١١١٢:٠٤:٣٠١٧:١٣:٣٢١٧:٣٢:٢٨٢٣:٢٢:١٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٣٠٦:٥٦:٠٦١٢:٠٤:٤٦١٧:١٣:١٠١٧:٣٢:٠٩٢٣:٢٢:٣٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٠٠٦:٥٧:٠٠١٢:٠٥:٠٣١٧:١٢:٥٠١٧:٣١:٥١٢٣:٢٢:٤٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٧٠٦:٥٧:٥٤١٢:٠٥:٢٠١٧:١٢:٣٢١٧:٣١:٣٤٢٣:٢٢:٥٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٣٠٦:٥٨:٤٨١٢:٠٥:٣٩١٧:١٢:١٥١٧:٣١:٢٠٢٣:٢٣:١٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٠٠٦:٥٩:٤١١٢:٠٥:٥٨١٧:١٢:٠٠١٧:٣١:٠٧٢٣:٢٣:٢٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٦٠٧:٠٠:٣٥١٢:٠٦:١٨١٧:١١:٤٨١٧:٣٠:٥٦٢٣:٢٣:٤٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٢٠٧:٠١:٢٧١٢:٠٦:٣٩١٧:١١:٣٧١٧:٣٠:٤٧٢٣:٢٤:٠٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٨٠٧:٠٢:٢٠١٢:٠٧:٠٠١٧:١١:٢٧١٧:٣٠:٤٠٢٣:٢٤:٢٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٣٠٧:٠٣:١١١٢:٠٧:٢٢١٧:١١:٢٠١٧:٣٠:٣٤٢٣:٢٤:٣٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٨٠٧:٠٤:٠٣١٢:٠٧:٤٤١٧:١١:١٥١٧:٣٠:٣١٢٣:٢٤:٥٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٣٠٧:٠٤:٥٣١٢:٠٨:٠٨١٧:١١:١١١٧:٣٠:٢٩٢٣:٢٥:١٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٧٠٧:٠٥:٤٣١٢:٠٨:٣١١٧:١١:٠٩١٧:٣٠:٢٩٢٣:٢٥:٤٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٠٠٧:٠٦:٣٢١٢:٠٨:٥٦١٧:١١:٠٩١٧:٣٠:٣٠٢٣:٢٦:٠٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٤٠٧:٠٧:٢١١٢:٠٩:٢١١٧:١١:١١١٧:٣٠:٣٤٢٣:٢٦:٢٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٦٠٧:٠٨:٠٨١٢:٠٩:٤٦١٧:١١:١٥١٧:٣٠:٣٩٢٣:٢٦:٤٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٨٠٧:٠٨:٥٥١٢:١٠:١٢١٧:١١:٢١١٧:٣٠:٤٦٢٣:٢٧:١٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٠٠٧:٠٩:٤١١٢:١٠:٣٨١٧:١١:٢٨١٧:٣٠:٥٤٢٣:٢٧:٣٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤١٠٧:١٠:٢٦١٢:١١:٠٥١٧:١١:٣٧١٧:٣١:٠٥٢٣:٢٧:٥٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢١٠٧:١١:١٠١٢:١١:٣٢١٧:١١:٤٨١٧:٣١:١٧٢٣:٢٨:٢٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٠٠٧:١١:٥٣١٢:١٢:٠٠١٧:١٢:٠١١٧:٣١:٣١٢٣:٢٨:٥٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٩٠٧:١٢:٣٥١٢:١٢:٢٨١٧:١٢:١٦١٧:٣١:٤٦٢٣:٢٩:١٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٧٠٧:١٣:١٦١٢:١٢:٥٦١٧:١٢:٣٢١٧:٣٢:٠٣٢٣:٢٩:٤٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٤٠٧:١٣:٥٥١٢:١٣:٢٥١٧:١٢:٥٠١٧:٣٢:٢٢٢٣:٣٠:١٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٠٠٧:١٤:٣٤١٢:١٣:٥٤١٧:١٣:١٠١٧:٣٢:٤٢٢٣:٣٠:٣٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٦٠٧:١٥:١١١٢:١٤:٢٣١٧:١٣:٣٢١٧:٣٣:٠٥٢٣:٣١:٠٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٠٠٧:١٥:٤٧١٢:١٤:٥٢١٧:١٣:٥٥١٧:٣٣:٢٨٢٣:٣١:٣٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٤٠٧:١٦:٢٢١٢:١٥:٢٢١٧:١٤:٢٠١٧:٣٣:٥٣٢٣:٣٢:٠٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٧٠٧:١٦:٥٥١٢:١٥:٥٢١٧:١٤:٤٦١٧:٣٤:٢٠٢٣:٣٢:٣٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٨٠٧:١٧:٢٨١٢:١٦:٢١١٧:١٥:١٥١٧:٣٤:٤٩٢٣:٣٣:٠٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سرآب دوان شیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سرآب دوان شیر روستای سرآب دوان شیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سرآب دوان شیر روستای سرآب دوان شیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرآب دوان شیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرآب دوان شیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرآب دوان شیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرآب دوان شیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرآب دوان شیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرآب دوان شیر

روستای سرآب دوان شیر بر روی نقشه

روستای سرآب دوان شیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرآب دوان شیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرآب دوان شیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرآب دوان شیر
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سرآب دوان شیر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای سرآب دوان شیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سرآب دوان شیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرآب دوان شیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرآب دوان شیر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا سرآب دوان شیر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سرآب دوان شیر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سرآب دوان شیر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سرآب دوان شیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرآب دوان شیر
زمان پخش اذان زنده به افق سرآب دوان شیر
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ سرآب دوان شیر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سرآب دوان شیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرآب دوان شیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو