جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سرآب دوان شیر

میانکوه غربی | پلدختر | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز سرآب دوان شیر

اذان صبح: ٠٤:٣٥:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٠٧
اذان ظهر: ١٣:٢٣:١١
غروب آفتاب: ٢٠:٣١:٠٥
اذان مغرب: ٢٠:٥١:١٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٣:٤٢

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سرآب دوان شیر (شهرستان پلدختر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای سرآب دوان شیر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سرآب دوان شیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سرآب دوان شیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

جان ماكسول
نگرش، حقیقت هر كس را برملا می كند و تظاهر آن، كارها و حركات او است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سرآب دوان شیر

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سرآب دوان شیر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرآب دوان شیر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سرآب دوان شیر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سرآب دوان شیر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سرآب دوان شیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٤٩:٥١١٣:١٨:٤٧١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:١٤٠٠:٣٥:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٤٨:٣٨١٣:١٨:٣٢١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٠٠٠٠:٣٥:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:١٢٠٦:٤٧:٢٦١٣:١٨:١٨١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٣٥:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٤٦:١٤١٣:١٨:٠٤١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٣٤:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:٢١٠٦:٤٥:٠٣١٣:١٧:٥١١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:١٩٠٠:٣٤:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٥٦٠٦:٤٣:٥٢١٣:١٧:٣٨١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٠٥٠٠:٣٤:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٣١٠٦:٤٢:٤٣١٣:١٧:٢٥١٩:٥٢:٣٩٢٠:١٠:٥٢٠٠:٣٣:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٠٧٠٦:٤١:٣٤١٣:١٧:١٣١٩:٥٣:٢٣٢٠:١١:٣٩٠٠:٣٣:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٤٣٠٦:٤٠:٢٦١٣:١٧:٠١١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٢٥٠٠:٣٣:١٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٩:١٨١٣:١٦:٥٠١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:١٢٠٠:٣٢:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٨:١٢١٣:١٦:٣٩١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٣:٥٩٠٠:٣٢:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٧:٠٦١٣:١٦:٢٨١٩:٥٦:٢١٢٠:١٤:٤٦٠٠:٣٢:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٦:٠١١٣:١٦:١٨١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٥:٣٣٠٠:٣٢:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٤:٥٧١٣:١٦:٠٩١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:٢٠٠٠:٣١:٤٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٣:٥٤١٣:١٦:٠٠١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٧:٠٨٠٠:٣١:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٢:٥٢١٣:١٥:٥١١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٧:٥٥٠٠:٣١:٠٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣١:٥٢١٣:١٥:٤٣٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٤٢٠٠:٣٠:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٣٩٠٦:٣٠:٥٢١٣:١٥:٣٦٢٠:٠٠:٥٠٢٠:١٩:٣٠٠٠:٣٠:٣٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٩:٥٣١٣:١٥:٢٩٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:١٨٠٠:٣٠:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٨:٥٥١٣:١٥:٢٣٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:٠٥٠٠:٣٠:٠٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٧:٥٩١٣:١٥:١٧٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢١:٥٣٠٠:٢٩:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٧:٠٣١٣:١٥:١٢٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٢٩:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢٦:٠٩١٣:١٥:٠٧٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٢٩:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٥:١٦١٣:١٥:٠٤٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:١٦٠٠:٢٩:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٤:٢٤١٣:١٥:٠٠٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٢٩:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٣:٣٣١٣:١٤:٥٧٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٢٨:٤٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٢٢:٤٤١٣:١٤:٥٥٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢٨:٣٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٤١٠٦:٢١:٥٦١٣:١٤:٥٣٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:٢٥٠٠:٢٨:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٢١:٠٩١٣:١٤:٥٢٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:١٢٠٠:٢٨:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سرآب دوان شیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سرآب دوان شیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سرآب دوان شیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سرآب دوان شیر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سرآب دوان شیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سرآب دوان شیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرآب دوان شیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای سرآب دوان شیر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای سرآب دوان شیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سرآب دوان شیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای سرآب دوان شیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سرآب دوان شیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرآب دوان شیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سرآب دوان شیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای سرآب دوان شیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرآب دوان شیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سرآب دوان شیر

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سرآب دوان شیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سرآب دوان شیر روستای سرآب دوان شیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای سرآب دوان شیر روستای سرآب دوان شیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سرآب دوان شیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرآب دوان شیر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سرآب دوان شیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای سرآب دوان شیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سرآب دوان شیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سرآب دوان شیر

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٣٠٦:١٠:٠٤١٣:٢٠:٢٤٢٠:٣٠:٤٣٢٠:٥١:٠٢٠٠:٣٠:١٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٧٠٦:١٠:١٨١٣:٢٠:٣٧٢٠:٣٠:٥٥٢٠:٥١:١٣٠٠:٣٠:٢٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٤٠٦:١٠:٣٣١٣:٢٠:٥٠٢٠:٣١:٠٥٢٠:٥١:٢٣٠٠:٣٠:٣٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٢٠٦:١٠:٥٠١٣:٢١:٠٣٢٠:٣١:١٣٢٠:٥١:٣١٠٠:٣٠:٥٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٣٠٦:١١:٠٧١٣:٢١:١٦٢٠:٣١:٢٠٢٠:٥١:٣٧٠٠:٣١:٠٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٥٠٦:١١:٢٦١٣:٢١:٢٨٢٠:٣١:٢٦٢٠:٥١:٤٢٠٠:٣١:٢٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٠٠٦:١١:٤٧١٣:٢١:٤١٢٠:٣١:٣٠٢٠:٥١:٤٦٠٠:٣١:٣٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٦٠٦:١٢:٠٨١٣:٢١:٥٣٢٠:٣١:٣٢٢٠:٥١:٤٧٠٠:٣١:٥٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٤٠٦:١٢:٣٠١٣:٢٢:٠٥٢٠:٣١:٣٣٢٠:٥١:٤٧٠٠:٣٢:٠٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٤٠٦:١٢:٥٤١٣:٢٢:١٧٢٠:٣١:٣٢٢٠:٥١:٤٥٠٠:٣٢:٢٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٦٠٦:١٣:١٨١٣:٢٢:٢٨٢٠:٣١:٣٠٢٠:٥١:٤٢٠٠:٣٢:٣٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٩٠٦:١٣:٤٤١٣:٢٢:٤٠٢٠:٣١:٢٦٢٠:٥١:٣٧٠٠:٣٢:٥٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٤٠٦:١٤:١١١٣:٢٢:٥٠٢٠:٣١:٢٠٢٠:٥١:٣٠٠٠:٣٣:١١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠١٠٦:١٤:٣٨١٣:٢٣:٠١٢٠:٣١:١٣٢٠:٥١:٢٢٠٠:٣٣:٢٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٩٠٦:١٥:٠٧١٣:٢٣:١١٢٠:٣١:٠٥٢٠:٥١:١٢٠٠:٣٣:٤٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٨٠٦:١٥:٣٦١٣:٢٣:٢١٢٠:٣٠:٥٥٢٠:٥١:٠٠٠٠:٣٣:٥٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٠٠٦:١٦:٠٦١٣:٢٣:٣١٢٠:٣٠:٤٣٢٠:٥٠:٤٦٠٠:٣٤:١٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٢٠٦:١٦:٣٧١٣:٢٣:٤٠٢٠:٣٠:٢٩٢٠:٥٠:٣١٠٠:٣٤:٢٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٦٠٦:١٧:٠٩١٣:٢٣:٤٩٢٠:٣٠:١٤٢٠:٥٠:١٤٠٠:٣٤:٤٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٢٠٦:١٧:٤٢١٣:٢٣:٥٧٢٠:٢٩:٥٨٢٠:٤٩:٥٦٠٠:٣٤:٥٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٨:١٥١٣:٢٤:٠٥٢٠:٢٩:٤٠٢٠:٤٩:٣٦٠٠:٣٥:١٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١٨:٤٩١٣:٢٤:١٣٢٠:٢٩:٢٠٢٠:٤٩:١٤٠٠:٣٥:٢٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٥٠٦:١٩:٢٤١٣:٢٤:٢٠٢٠:٢٨:٥٩٢٠:٤٨:٥١٠٠:٣٥:٤٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٥٠٦:١٩:٥٩١٣:٢٤:٢٦٢٠:٢٨:٣٦٢٠:٤٨:٢٥٠٠:٣٥:٥٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٦٠٦:٢٠:٣٥١٣:٢٤:٣٢٢٠:٢٨:١١٢٠:٤٧:٥٩٠٠:٣٦:٠٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٨٠٦:٢١:١٢١٣:٢٤:٣٨٢٠:٢٧:٤٥٢٠:٤٧:٣٠٠٠:٣٦:٢٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠١٠٦:٢١:٤٩١٣:٢٤:٤٣٢٠:٢٧:١٨٢٠:٤٧:٠١٠٠:٣٦:٣٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٤٠٦:٢٢:٢٧١٣:٢٤:٤٨٢٠:٢٦:٤٩٢٠:٤٦:٢٩٠٠:٣٦:٤٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٢٣:٠٥١٣:٢٤:٥٢٢٠:٢٦:١٨٢٠:٤٥:٥٦٠٠:٣٧:٠١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٢٣:٤٤١٣:٢٤:٥٥٢٠:٢٥:٤٦٢٠:٤٥:٢١٠٠:٣٧:١٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٠٠٦:٢٤:٢٣١٣:٢٤:٥٨٢٠:٢٥:١٢٢٠:٤٤:٤٥٠٠:٣٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سرآب دوان شیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سرآب دوان شیر روستای سرآب دوان شیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای سرآب دوان شیر روستای سرآب دوان شیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سرآب دوان شیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سرآب دوان شیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سرآب دوان شیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سرآب دوان شیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سرآب دوان شیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سرآب دوان شیر

روستای سرآب دوان شیر بر روی نقشه

روستای سرآب دوان شیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سرآب دوان شیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سرآب دوان شیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سرآب دوان شیر
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای سرآب دوان شیر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای سرآب دوان شیر + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای سرآب دوان شیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سرآب دوان شیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سرآب دوان شیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سرآب دوان شیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سرآب دوان شیر رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سرآب دوان شیر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سرآب دوان شیر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سرآب دوان شیر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سرآب دوان شیر
زمان پخش اذان زنده به افق سرآب دوان شیر
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ سرآب دوان شیر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سرآب دوان شیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سرآب دوان شیر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سرآب دوان شیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو