جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سد شهید عباسپور

مسجدسلیمان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز سد شهید عباسپور

اذان صبح: ٠٤:٤١:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٠٣:١٩
غروب آفتاب: ١٨:٠٤:١١
اذان مغرب: ١٨:٢١:٢٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٢٣

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سد شهید عباسپور (شهرستان مسجدسلیمان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر سد شهید عباسپور)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سد شهید عباسپور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سد شهید عباسپور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
هر گاه یكى از شما برادر خود را ملاقات كند، باید كه محلّ نور پیشانى (یعنى محلّ سجده) او را ببوسد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سد شهید عباسپور

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سد شهید عباسپور در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سد شهید عباسپور ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سد شهید عباسپور (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سد شهید عباسپور ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سد شهید عباسپور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:١١٠٦:٤٢:٥٨١٣:١١:٤٧١٩:٤١:٠٦١٩:٥٨:٥٤٠٠:٢٩:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٤٨٠٦:٤١:٤٨١٣:١١:٣٣١٩:٤١:٤٧١٩:٥٩:٣٨٠٠:٢٩:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٢٥٠٦:٤٠:٣٩١٣:١١:١٩١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:٢٢٠٠:٢٨:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٠٣٠٦:٣٩:٣٠١٣:١١:٠٥١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٠٦٠٠:٢٨:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٨:٢٢١٣:١٠:٥٢١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠١:٥٠٠٠:٢٨:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:١٩٠٦:٣٧:١٤١٣:١٠:٤٠١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٢:٣٤٠٠:٢٧:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٦:٠٨١٣:١٠:٢٧١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٣:١٨٠٠:٢٧:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٥:٠٢١٣:١٠:١٦١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:٠٢٠٠:٢٧:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٣:٥٧١٣:١٠:٠٤١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٤:٤٧٠٠:٢٦:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٢:٥٢١٣:٠٩:٥٣١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٢٦:٣١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٣١:٤٩١٣:٠٩:٤٣١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:١٦٠٠:٢٦:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣٠:٤٦١٣:٠٩:٣٣١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٠١٠٠:٢٥:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٩:٤٥١٣:٠٩:٢٣١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٢٥:٣٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٨:٤٤١٣:٠٩:١٤١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٣١٠٠:٢٥:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٧:٤٤١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:١٦٠٠:٢٥:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٦:٤٥١٣:٠٨:٥٨١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٠١٠٠:٢٤:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٥:٤٨١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٢:٢١٢٠:١٠:٤٦٠٠:٢٤:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٤:٥١١٣:٠٨:٤٤١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٣٢٠٠:٢٤:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٣:٥٥١٣:٠٨:٣٧١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:١٧٠٠:٢٤:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٣:٠١١٣:٠٨:٣٢١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٠٢٠٠:٢٣:٥٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٢:٠٨١٣:٠٨:٢٧١٩:٥٥:١٢٢٠:١٣:٤٨٠٠:٢٣:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢١:١٥١٣:٠٨:٢٢١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٣٣٠٠:٢٣:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢٠:٢٤١٣:٠٨:١٨١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٥:١٩٠٠:٢٣:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٩:٣٤١٣:٠٨:١٥١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:٠٤٠٠:٢٣:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٨:٤٦١٣:٠٨:١٢١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٦:٥٠٠٠:٢٢:٥١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٧:٥٨١٣:٠٨:١٠١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٧:٣٥٠٠:٢٢:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٧:١٢١٣:٠٨:٠٨١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٨:٢٠٠٠:٢٢:٣٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٦:٢٧١٣:٠٨:٠٧٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:٠٥٠٠:٢٢:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٥:٤٤١٣:٠٨:٠٦٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٥٠٠٠:٢٢:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سد شهید عباسپور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سد شهید عباسپور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سد شهید عباسپور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سد شهید عباسپور

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سد شهید عباسپور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سد شهید عباسپور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سد شهید عباسپور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سد شهید عباسپور

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سد شهید عباسپور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سد شهید عباسپور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سد شهید عباسپور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سد شهید عباسپور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سد شهید عباسپور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سد شهید عباسپور

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر سد شهید عباسپور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سد شهید عباسپور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سد شهید عباسپور

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سد شهید عباسپور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سد شهید عباسپور شهر سد شهید عباسپور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سد شهید عباسپور شهر سد شهید عباسپور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سد شهید عباسپور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سد شهید عباسپور برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سد شهید عباسپور

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سد شهید عباسپور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سد شهید عباسپور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سد شهید عباسپور

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٠٠:٠٤١٢:٠٤:٢١١٨:٠٨:٠٩١٨:٢٥:٢٧٢٣:٢٤:٢٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣١٠٦:٠٠:٤١١٢:٠٤:٠٠١٨:٠٦:٥٠١٨:٢٤:٠٨٢٣:٢٤:٠١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٢٠٦:٠١:١٩١٢:٠٣:٣٩١٨:٠٥:٣٠١٨:٢٢:٤٨٢٣:٢٣:٤٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠١:٥٧١٢:٠٣:١٩١٨:٠٤:١١١٨:٢١:٢٩٢٣:٢٣:٢٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٢:٣٤١٢:٠٢:٥٨١٨:٠٢:٥٢١٨:٢٠:١٠٢٣:٢٣:٠٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٦٠٦:٠٣:١٣١٢:٠٢:٣٨١٨:٠١:٣٣١٨:١٨:٥١٢٣:٢٢:٤٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٠٣:٥١١٢:٠٢:١٧١٨:٠٠:١٥١٨:١٧:٣٣٢٣:٢٢:٢٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٠٤:٢٩١٢:٠١:٥٧١٧:٥٨:٥٦١٨:١٦:١٤٢٣:٢٢:٠٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٧٠٦:٠٥:٠٨١٢:٠١:٣٨١٧:٥٧:٣٨١٨:١٤:٥٧٢٣:٢١:٤٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٨٠٦:٠٥:٤٧١٢:٠١:١٨١٧:٥٦:٢١١٨:١٣:٣٩٢٣:٢١:٢٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٨٠٦:٠٦:٢٦١٢:٠٠:٥٩١٧:٥٥:٠٣١٨:١٢:٢٢٢٣:٢١:١١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٨٠٦:٠٧:٠٥١٢:٠٠:٤٠١٧:٥٣:٤٦١٨:١١:٠٦٢٣:٢٠:٥٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٠٧:٤٥١٢:٠٠:٢٢١٧:٥٢:٣٠١٨:٠٩:٥٠٢٣:٢٠:٣٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٠٨:٢٥١٢:٠٠:٠٣١٧:٥١:١٤١٨:٠٨:٣٤٢٣:٢٠:١٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٩٠٦:٠٩:٠٥١١:٥٩:٤٦١٧:٤٩:٥٨١٨:٠٧:١٩٢٣:١٩:٥٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٠٩:٤٦١١:٥٩:٢٨١٧:٤٨:٤٣١٨:٠٦:٠٥٢٣:١٩:٤١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٠:٢٦١١:٥٩:١١١٧:٤٧:٢٩١٨:٠٤:٥١٢٣:١٩:٢٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٩٠٦:١١:٠٨١١:٥٨:٥٥١٧:٤٦:١٥١٨:٠٣:٣٨٢٣:١٩:٠٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١١:٤٩١١:٥٨:٣٩١٧:٤٥:٠١١٨:٠٢:٢٦٢٣:١٨:٥١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٢:٣١١١:٥٨:٢٤١٧:٤٣:٤٩١٨:٠١:١٤٢٣:١٨:٣٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٠٠٦:١٣:١٣١١:٥٨:٠٩١٧:٤٢:٣٧١٨:٠٠:٠٣٢٣:١٨:١٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠١٠٦:١٣:٥٦١١:٥٧:٥٤١٧:٤١:٢٥١٧:٥٨:٥٣٢٣:١٨:٠٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤١٠٦:١٤:٣٩١١:٥٧:٤٠١٧:٤٠:١٥١٧:٥٧:٤٣٢٣:١٧:٤٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٥:٢٣١١:٥٧:٢٧١٧:٣٩:٠٥١٧:٥٦:٣٥٢٣:١٧:٣٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٣٠٦:١٦:٠٦١١:٥٧:١٤١٧:٣٧:٥٦١٧:٥٥:٢٧٢٣:١٧:٢٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٤٠٦:١٦:٥١١١:٥٧:٠٢١٧:٣٦:٤٧١٧:٥٤:٢٠٢٣:١٧:٠٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٥٠٦:١٧:٣٥١١:٥٦:٥١١٧:٣٥:٤٠١٧:٥٣:١٤٢٣:١٦:٥٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٦٠٦:١٨:٢٠١١:٥٦:٤٠١٧:٣٤:٣٣١٧:٥٢:٠٨٢٣:١٦:٤٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٧٠٦:١٩:٠٥١١:٥٦:٢٩١٧:٣٣:٢٧١٧:٥١:٠٤٢٣:١٦:٢٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٩٠٦:١٩:٥١١١:٥٦:٢٠١٧:٣٢:٢٢١٧:٥٠:٠١٢٣:١٦:١٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سد شهید عباسپور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سد شهید عباسپور شهر سد شهید عباسپور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سد شهید عباسپور شهر سد شهید عباسپور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سد شهید عباسپور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سد شهید عباسپور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سد شهید عباسپور

سد شهید عباسپور یا سد کارون ۱ یکی از بزرگ‌ترین سدهای ایران است که بر روی رودخانه کارون در جنوب غربی ایران احداث شده‌است. این سد در استان خوزستان و در ۵۰ کیلومتری شمال شرقی مسجد سلیمان، واقع شده‌است. این سد پیش از انقلاب سد رضاشاه کبیر نام داشته‌است

شهر سد شهید عباسپور در ویکیپدیا

شهر سد شهید عباسپور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سد شهید عباسپور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سد شهید عباسپور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سد شهید عباسپور بر روی نقشه

شهر سد شهید عباسپور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سد شهید عباسپور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سد شهید عباسپور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سد شهید عباسپور
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سد شهید عباسپور + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر سد شهید عباسپور + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سد شهید عباسپور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سد شهید عباسپور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سد شهید عباسپور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سد شهید عباسپور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سد شهید عباسپور رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سد شهید عباسپور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ سد شهید عباسپور دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سد شهید عباسپور
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سد شهید عباسپور دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سد شهید عباسپور دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سد شهید عباسپور
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سد شهید عباسپور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق سد شهید عباسپور

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سد شهید عباسپور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو