جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سدکنجانچم

محسن آب | مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز سدکنجانچم

اذان صبح: ٠٥:٠٩:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٥٦
اذان ظهر: ١٣:٣١:٠٠
غروب آفتاب: ٢٠:٢٠:٣٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٩:٢٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٥:٣٦

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سدکنجانچم (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای سدکنجانچم)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای سدکنجانچم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سدکنجانچم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
همانا برای خداوند بقعه‌های است که دوست دارد در آنها به درگاه او دعا شود و دعای دعا کننده را به اجابت برساند، و حائر حسین(ع) یکی از آنهاست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سدکنجانچم

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سدکنجانچم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سدکنجانچم ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سدکنجانچم (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سدکنجانچم ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سدکنجانچم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٣١:٢٣٠٦:٥٦:١٦١٣:٢٥:١٧١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٢:٥٢٠٠:٤٢:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٩:٥٦٠٦:٥٥:٠٣١٣:٢٥:٠٣١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٣:٣٨٠٠:٤٢:٠٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٨:٣٠٠٦:٥٣:٥٠١٣:٢٤:٤٨١٩:٥٦:١٨٢٠:١٤:٢٤٠٠:٤١:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٧:٠٤٠٦:٥٢:٣٨١٣:٢٤:٣٥١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:١١٠٠:٤١:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٥١:٢٧١٣:٢٤:٢١١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٥:٥٧٠٠:٤١:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٤:١٣٠٦:٥٠:١٦١٣:٢٤:٠٨١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٦:٤٤٠٠:٤٠:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٩:٠٦١٣:٢٣:٥٦١٩:٥٩:١٦٢٠:١٧:٣١٠٠:٤٠:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢١:٢٣٠٦:٤٧:٥٧١٣:٢٣:٤٣٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٨:١٧٠٠:٤٠:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٤٦:٤٩١٣:٢٣:٣١٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:٠٤٠٠:٣٩:٤١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٨:٣٦٠٦:٤٥:٤١١٣:٢٣:٢٠٢٠:٠١:٣٠٢٠:١٩:٥١٠٠:٣٩:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٤:٣٤١٣:٢٣:٠٩٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٣٩:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٥:٥١٠٦:٤٣:٢٩١٣:٢٢:٥٩٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢١:٢٦٠٠:٣٨:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٤:٣٠٠٦:٤٢:٢٤١٣:٢٢:٤٩٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٢:١٣٠٠:٣٨:٢٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٣:٠٩٠٦:٤١:٢٠١٣:٢٢:٣٩٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٣٨:٠٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١١:٤٩٠٦:٤٠:١٦١٣:٢٢:٣٠٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٣:٤٨٠٠:٣٧:٥٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣٩:١٤١٣:٢٢:٢٢٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٣٧:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٩:١١٠٦:٣٨:١٣١٣:٢٢:١٤٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٥:٢٣٠٠:٣٧:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٧:١٣١٣:٢٢:٠٦٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٦:١١٠٠:٣٧:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٣٦:١٤١٣:٢٢:٠٠٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٣٦:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣٥:١٦١٣:٢١:٥٣٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٣٦:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٣٤:٢٠١٣:٢١:٤٨٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٨:٣٤٠٠:٣٦:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٣٣:٢٤١٣:٢١:٤٢٢٠:١٠:٢٩٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٣٦:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠١:٣٩٠٦:٣٢:٣٠١٣:٢١:٣٨٢٠:١١:١٤٢٠:٣٠:١٠٠٠:٣٥:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٣١:٣٦١٣:٢١:٣٤٢٠:١١:٥٩٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٣٥:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٩:١٧٠٦:٣٠:٤٤١٣:٢١:٣١٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣١:٤٥٠٠:٣٥:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٩:٥٤١٣:٢١:٢٨٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٢:٣٣٠٠:٣٥:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٩:٠٤١٣:٢١:٢٦٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٣٥:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٨:١٦١٣:٢١:٢٤٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:٠٨٠٠:٣٤:٥٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٧:٢٩١٣:٢١:٢٣٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٤:٥٥٠٠:٣٤:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سدکنجانچم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سدکنجانچم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای سدکنجانچم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سدکنجانچم

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای سدکنجانچم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سدکنجانچم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سدکنجانچم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای سدکنجانچم

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای سدکنجانچم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای سدکنجانچم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای سدکنجانچم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سدکنجانچم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سدکنجانچم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای سدکنجانچم

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای سدکنجانچم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سدکنجانچم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای سدکنجانچم

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای سدکنجانچم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای سدکنجانچم روستای سدکنجانچم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای سدکنجانچم روستای سدکنجانچم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای سدکنجانچم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سدکنجانچم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سدکنجانچم

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سدکنجانچم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سدکنجانچم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سدکنجانچم

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٣١:٢١١٣:٣١:٣١٢٠:٣١:١٩٢٠:٥٠:٥١٠٠:٤٤:٠١
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٣٢:٠١١٣:٣١:٣٣٢٠:٣٠:٤٢٢٠:٥٠:١٢٠٠:٤٤:١٢
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤١٠٦:٣٢:٤١١٣:٣١:٣٤٢٠:٣٠:٠٤٢٠:٤٩:٣١٠٠:٤٤:٢٢
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٣٣:٢١١٣:٣١:٣٤٢٠:٢٩:٢٤٢٠:٤٨:٤٨٠٠:٤٤:٣١
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٣٤:٠٢١٣:٣١:٣٤٢٠:٢٨:٤٣٢٠:٤٨:٠٤٠٠:٤٤:٤٠
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٣٤:٤٣١٣:٣١:٣٤٢٠:٢٨:٠٠٢٠:٤٧:١٩٠٠:٤٤:٤٩
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٧٠٦:٣٥:٢٤١٣:٣١:٣٢٢٠:٢٧:١٦٢٠:٤٦:٣٢٠٠:٤٤:٥٦
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٣٦:٠٥١٣:٣١:٣٠٢٠:٢٦:٣١٢٠:٤٥:٤٤٠٠:٤٥:٠٣
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٣٦:٤٦١٣:٣١:٢٨٢٠:٢٥:٤٤٢٠:٤٤:٥٤٠٠:٤٥:١٠
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣٧:٢٨١٣:٣١:٢٥٢٠:٢٤:٥٦٢٠:٤٤:٠٣٠٠:٤٥:١٦
١١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣٨:٠٩١٣:٣١:٢١٢٠:٢٤:٠٦٢٠:٤٣:١١٠٠:٤٥:٢١
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٣٨:٥١١٣:٣١:١٦٢٠:٢٣:١٥٢٠:٤٢:١٨٠٠:٤٥:٢٦
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣٩:٣٣١٣:٣١:١١٢٠:٢٢:٢٣٢٠:٤١:٢٣٠٠:٤٥:٣٠
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٤٠:١٥١٣:٣١:٠٦٢٠:٢١:٣٠٢٠:٤٠:٢٧٠٠:٤٥:٣٣
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٤٠:٥٦١٣:٣١:٠٠٢٠:٢٠:٣٥٢٠:٣٩:٢٩٠٠:٤٥:٣٦
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٧٠٦:٤١:٣٨١٣:٣٠:٥٣٢٠:١٩:٤٠٢٠:٣٨:٣١٠٠:٤٥:٣٨
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٣٧٠٦:٤٢:٢٠١٣:٣٠:٤٥٢٠:١٨:٤٣٢٠:٣٧:٣١٠٠:٤٥:٤٠
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٧٠٦:٤٣:٠٢١٣:٣٠:٣٧٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٦:٣٠٠٠:٤٥:٤٠
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٦٠٦:٤٣:٤٤١٣:٣٠:٢٩٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٥:٢٨٠٠:٤٥:٤١
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٦٠٦:٤٤:٢٦١٣:٣٠:٢٠٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٤٥:٤٠
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤٥:٠٨١٣:٣٠:١٠٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٣:٢١٠٠:٤٥:٣٩
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٥٠٦:٤٥:٤٩١٣:٣٠:٠٠٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٢:١٦٠٠:٤٥:٣٧
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٦:٣١١٣:٢٩:٤٩٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣١:١٠٠٠:٤٥:٣٥
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤٧:١٣١٣:٢٩:٣٨٢٠:١١:٣٣٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٤٥:٣٢
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:٣١٠٦:٤٧:٥٥١٣:٢٩:٢٦٢٠:١٠:٢٨٢٠:٢٨:٥٥٠٠:٤٥:٢٩
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٤٨:٣٦١٣:٢٩:١٤٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٤٥:٢٤
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٩:١٨١٣:٢٩:٠١٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٤٥:٢٠
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٤٩:٥٩١٣:٢٨:٤٨٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٥:٢٦٠٠:٤٥:١٤
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٥٠:٤٠١٣:٢٨:٣٤٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٤:١٥٠٠:٤٥:٠٨
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٩٠٦:٥١:٢٢١٣:٢٨:٢٠٢٠:٠٤:٤٧٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٤٥:٠٢
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٦٠٦:٥٢:٠٣١٣:٢٨:٠٥٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢١:٥٠٠٠:٤٤:٥٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سدکنجانچم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سدکنجانچم روستای سدکنجانچم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سدکنجانچم روستای سدکنجانچم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سدکنجانچم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سدکنجانچم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سدکنجانچم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سدکنجانچم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سدکنجانچم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سدکنجانچم

روستای سدکنجانچم بر روی نقشه

روستای سدکنجانچم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سدکنجانچم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سدکنجانچم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سدکنجانچم
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای سدکنجانچم + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای سدکنجانچم + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای سدکنجانچم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سدکنجانچم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای سدکنجانچم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سدکنجانچم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سدکنجانچم رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سدکنجانچم دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سدکنجانچم
افق شرعی امروز فردا سدکنجانچم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سدکنجانچم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سدکنجانچم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا سدکنجانچم دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سدکنجانچم
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سدکنجانچم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سدکنجانچم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو