جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سدکنجانچم

محسن آب | مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز سدکنجانچم


اذان صبح: ٠٦:٠٢:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٧:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٣٢
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٤٢
اذان مغرب: ١٨:٠٢:٤٣
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٥٩

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سدکنجانچم (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای سدکنجانچم)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای سدکنجانچم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سدکنجانچم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

بنجامین فرانكلین
پیش از ازدواج چشمهایتان را خوب باز کنید و بعد از ازدواج آنها را كمی روی هم بگذارید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سدکنجانچم

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سدکنجانچم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سدکنجانچم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سدکنجانچم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سدکنجانچم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سدکنجانچم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٦:٥٤٠٦:٤٤:١٩١٣:٢٣:٠٧٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢٠:٥١٠٠:٣٨:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٥:٣٢٠٦:٤٣:١٣١٣:٢٢:٥٧٢٠:٠٣:١١٢٠:٢١:٣٨٠٠:٣٨:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٤:١١٠٦:٤٢:٠٩١٣:٢٢:٤٧٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٢:٢٥٠٠:٣٨:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٢:٥٠٠٦:٤١:٠٥١٣:٢٢:٣٨٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٣:١٣٠٠:٣٨:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١١:٣٠٠٦:٤٠:٠٢١٣:٢٢:٢٩٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٤:٠١٠٠:٣٧:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:١٠:١١٠٦:٣٩:٠٠١٣:٢٢:٢١٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٣٧:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٨:٠٠١٣:٢٢:١٣٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٣٧:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٧:٠٠١٣:٢٢:٠٦٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٣٧:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٦:٠١١٣:٢١:٥٩٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٧:١٢٠٠:٣٦:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٥:٠٤١٣:٢١:٥٣٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٣٦:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٤:٠٧١٣:٢١:٤٨٢٠:٠٩:٥٧٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٣٦:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٣٣:١٢١٣:٢١:٤٣٢٠:١٠:٤١٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٣٦:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٥:٠١:٢٢٠٦:٣٢:١٨١٣:٢١:٣٨٢٠:١١:٢٦٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٣٥:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٥:٠٠:١١٠٦:٣١:٢٥١٣:٢١:٣٤٢٠:١٢:١١٢٠:٣١:١٠٠٠:٣٥:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٩:٠١٠٦:٣٠:٣٣١٣:٢١:٣١٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣١:٥٧٠٠:٣٥:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٩:٤٢١٣:٢١:٢٨٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٣٥:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٨:٥٣١٣:٢١:٢٦٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٣:٣٢٠٠:٣٥:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٨:٠٥١٣:٢١:٢٤٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٤:١٩٠٠:٣٤:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢٧:١٨١٣:٢١:٢٣٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٣٤:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢٦:٣٣١٣:٢١:٢٢٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٥:٥٣٠٠:٣٤:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢٥:٤٩١٣:٢١:٢٢٢٠:١٧:٢١٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٣٤:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥١:٢٣٠٦:٢٥:٠٦١٣:٢١:٢٣٢٠:١٨:٠٥٢٠:٣٧:٢٦٠٠:٣٤:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٢٤:٢٥١٣:٢١:٢٤٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٨:١٢٠٠:٣٤:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٢٣:٤٥١٣:٢١:٢٦٢٠:١٩:٣١٢٠:٣٨:٥٨٠٠:٣٤:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٢٣:٠٦١٣:٢١:٢٩٢٠:٢٠:١٤٢٠:٣٩:٤٣٠٠:٣٣:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٢٢:٢٩١٣:٢١:٣٢٢٠:٢٠:٥٧٢٠:٤٠:٢٨٠٠:٣٣:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٦:٤٠٠٦:٢١:٥٤١٣:٢١:٣٥٢٠:٢١:٣٩٢٠:٤١:١٣٠٠:٣٣:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٥:٤٨٠٦:٢١:٢٠١٣:٢١:٣٩٢٠:٢٢:٢٠٢٠:٤١:٥٧٠٠:٣٣:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٢٠:٤٧١٣:٢١:٤٤٢٠:٢٣:٠٢٢٠:٤٢:٤١٠٠:٣٣:٣٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٤:١٠٠٦:٢٠:١٦١٣:٢١:٤٩٢٠:٢٣:٤٢٢٠:٤٣:٢٤٠٠:٣٣:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سدکنجانچم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سدکنجانچم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سدکنجانچم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سدکنجانچم

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای سدکنجانچم

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای سدکنجانچم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سدکنجانچم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای سدکنجانچم

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:٠٠:٠٦٠٧:٢٧:١٥١٢:٢٦:٢١١٧:٢٥:٣١١٧:٤٥:٠٥٢٣:٤٣:٠٠
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:٠٠:٢٨٠٧:٢٧:٣٤١٢:٢٦:٥٠١٧:٢٦:١١١٧:٤٥:٤٤٢٣:٤٣:٣٠
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:٠٠:٤٩٠٧:٢٧:٥٢١٢:٢٧:٢٠١٧:٢٦:٥٢١٧:٤٦:٢٤٢٣:٤٤:٠٠
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:٠١:٠٨٠٧:٢٨:٠٩١٢:٢٧:٤٩١٧:٢٧:٣٤١٧:٤٧:٠٥٢٣:٤٤:٣٠
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:٠١:٢٦٠٧:٢٨:٢٣١٢:٢٨:١٧١٧:٢٨:١٧١٧:٤٧:٤٨٢٣:٤٥:٠٠
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:٠١:٤٣٠٧:٢٨:٣٦١٢:٢٨:٤٦١٧:٢٩:٠٢١٧:٤٨:٣١٢٣:٤٥:٣٠
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:٠١:٥٨٠٧:٢٨:٤٧١٢:٢٩:١٣١٧:٢٩:٤٧١٧:٤٩:١٥٢٣:٤٥:٥٩
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:٠٢:١٢٠٧:٢٨:٥٧١٢:٢٩:٤١١٧:٣٠:٣٣١٧:٥٠:٠١٢٣:٤٦:٢٩
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:٠٢:٢٤٠٧:٢٩:٠٤١٢:٣٠:٠٨١٧:٣١:٢١١٧:٥٠:٤٧٢٣:٤٦:٥٨
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:٠٢:٣٤٠٧:٢٩:١٠١٢:٣٠:٣٥١٧:٣٢:٠٩١٧:٥١:٣٤٢٣:٤٧:٢٦
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:٠٢:٤٣٠٧:٢٩:١٤١٢:٣١:٠١١٧:٣٢:٥٨١٧:٥٢:٢٢٢٣:٤٧:٥٥
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:٠٢:٥١٠٧:٢٩:١٦١٢:٣١:٢٧١٧:٣٣:٤٩١٧:٥٣:١٠٢٣:٤٨:٢٣
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:٠٢:٥٧٠٧:٢٩:١٦١٢:٣١:٥٢١٧:٣٤:٣٩١٧:٥٣:٥٩٢٣:٤٨:٥٠
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:٠٣:٠١٠٧:٢٩:١٥١٢:٣٢:١٧١٧:٣٥:٣١١٧:٥٤:٤٩٢٣:٤٩:١٧
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:٠٣:٠٤٠٧:٢٩:١١١٢:٣٢:٤١١٧:٣٦:٢٣١٧:٥٥:٤٠٢٣:٤٩:٤٤
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:٠٣:٠٥٠٧:٢٩:٠٦١٢:٣٣:٠٥١٧:٣٧:١٦١٧:٥٦:٣١٢٣:٥٠:١٠
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:٠٣:٠٤٠٧:٢٨:٥٩١٢:٣٣:٢٨١٧:٣٨:١٠١٧:٥٧:٢٣٢٣:٥٠:٣٦
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:٠٣:٠٢٠٧:٢٨:٥٠١٢:٣٣:٥٠١٧:٣٩:٠٤١٧:٥٨:١٥٢٣:٥١:٠١
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:٠٢:٥٨٠٧:٢٨:٣٩١٢:٣٤:١٢١٧:٣٩:٥٩١٧:٥٩:٠٨٢٣:٥١:٢٦
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:٠٢:٥٣٠٧:٢٨:٢٧١٢:٣٤:٣٣١٧:٤٠:٥٤١٨:٠٠:٠١٢٣:٥١:٥٠
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:٠٢:٤٦٠٧:٢٨:١٢١٢:٣٤:٥٣١٧:٤١:٤٩١٨:٠٠:٥٥٢٣:٥٢:١٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:٠٢:٣٧٠٧:٢٧:٥٦١٢:٣٥:١٣١٧:٤٢:٤٦١٨:٠١:٤٩٢٣:٥٢:٣٦
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:٠٢:٢٧٠٧:٢٧:٣٩١٢:٣٥:٣٢١٧:٤٣:٤٢١٨:٠٢:٤٣٢٣:٥٢:٥٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:٠٢:١٥٠٧:٢٧:١٩١٢:٣٥:٥١١٧:٤٤:٣٩١٨:٠٣:٣٨٢٣:٥٣:٢٠
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:٠٢:٠١٠٧:٢٦:٥٨١٢:٣٦:٠٨١٧:٤٥:٣٦١٨:٠٤:٣٣٢٣:٥٣:٤١
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:٠١:٤٦٠٧:٢٦:٣٥١٢:٣٦:٢٥١٧:٤٦:٣٣١٨:٠٥:٢٨٢٣:٥٤:٠١
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:٠١:٢٩٠٧:٢٦:١٠١٢:٣٦:٤١١٧:٤٧:٣١١٨:٠٦:٢٣٢٣:٥٤:٢١
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:٠١:١١٠٧:٢٥:٤٣١٢:٣٦:٥٧١٧:٤٨:٢٨١٨:٠٧:١٩٢٣:٥٤:٤٠
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:٠٠:٥١٠٧:٢٥:١٥١٢:٣٧:١١١٧:٤٩:٢٦١٨:٠٨:١٤٢٣:٥٤:٥٧
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:٠٠:٢٩٠٧:٢٤:٤٥١٢:٣٧:٢٥١٧:٥٠:٢٤١٨:٠٩:١٠٢٣:٥٥:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای سدکنجانچم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سدکنجانچم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سدکنجانچم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سدکنجانچم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سدکنجانچم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای سدکنجانچم

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای سدکنجانچم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سدکنجانچم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای سدکنجانچم

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٧٠٧:٢٤:٤٢١٢:٢٣:٢٢١٧:٢٢:٠١١٧:٤١:٣٧٢٣:٣٩:٥٩
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٧٠٧:٢٥:١٢١٢:٢٣:٥٢١٧:٢٢:٣٣١٧:٤٢:٠٨٢٣:٤٠:٢٩
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٥٠٧:٢٥:٣٩١٢:٢٤:٢٢١٧:٢٣:٠٦١٧:٤٢:٤١٢٣:٤٠:٥٩
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٥٢٠٧:٢٦:٠٦١٢:٢٤:٥٢١٧:٢٣:٤٠١٧:٤٣:١٥٢٣:٤١:٢٩
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٩:١٨٠٧:٢٦:٣٠١٢:٢٥:٢٢١٧:٢٤:١٦١٧:٤٣:٥٠٢٣:٤١:٥٩
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٩:٤٣٠٧:٢٦:٥٣١٢:٢٥:٥١١٧:٢٤:٥٣١٧:٤٤:٢٧٢٣:٤٢:٢٩
٠٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٠:٠٦٠٧:٢٧:١٥١٢:٢٦:٢١١٧:٢٥:٣١١٧:٤٥:٠٥٢٣:٤٣:٠٠
٠٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٠:٢٨٠٧:٢٧:٣٤١٢:٢٦:٥٠١٧:٢٦:١١١٧:٤٥:٤٤٢٣:٤٣:٣٠
٠٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٠:٤٩٠٧:٢٧:٥٢١٢:٢٧:٢٠١٧:٢٦:٥٢١٧:٤٦:٢٤٢٣:٤٤:٠٠
١٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠١:٠٨٠٧:٢٨:٠٩١٢:٢٧:٤٩١٧:٢٧:٣٤١٧:٤٧:٠٥٢٣:٤٤:٣٠
١١ دی ١٣٩٨٠٦:٠١:٢٦٠٧:٢٨:٢٣١٢:٢٨:١٧١٧:٢٨:١٧١٧:٤٧:٤٨٢٣:٤٥:٠٠
١٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠١:٤٣٠٧:٢٨:٣٦١٢:٢٨:٤٦١٧:٢٩:٠٢١٧:٤٨:٣١٢٣:٤٥:٣٠
١٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠١:٥٨٠٧:٢٨:٤٧١٢:٢٩:١٣١٧:٢٩:٤٧١٧:٤٩:١٥٢٣:٤٥:٥٩
١٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:١٢٠٧:٢٨:٥٧١٢:٢٩:٤١١٧:٣٠:٣٣١٧:٥٠:٠١٢٣:٤٦:٢٩
١٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٢٤٠٧:٢٩:٠٤١٢:٣٠:٠٨١٧:٣١:٢١١٧:٥٠:٤٧٢٣:٤٦:٥٨
١٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٣٤٠٧:٢٩:١٠١٢:٣٠:٣٥١٧:٣٢:٠٩١٧:٥١:٣٤٢٣:٤٧:٢٦
١٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٤٣٠٧:٢٩:١٤١٢:٣١:٠١١٧:٣٢:٥٨١٧:٥٢:٢٢٢٣:٤٧:٥٥
١٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٥١٠٧:٢٩:١٦١٢:٣١:٢٧١٧:٣٣:٤٩١٧:٥٣:١٠٢٣:٤٨:٢٣
١٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٥٧٠٧:٢٩:١٦١٢:٣١:٥٢١٧:٣٤:٣٩١٧:٥٣:٥٩٢٣:٤٨:٥٠
٢٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠١٠٧:٢٩:١٥١٢:٣٢:١٧١٧:٣٥:٣١١٧:٥٤:٤٩٢٣:٤٩:١٧
٢١ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٤٠٧:٢٩:١١١٢:٣٢:٤١١٧:٣٦:٢٣١٧:٥٥:٤٠٢٣:٤٩:٤٤
٢٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٥٠٧:٢٩:٠٦١٢:٣٣:٠٥١٧:٣٧:١٦١٧:٥٦:٣١٢٣:٥٠:١٠
٢٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٤٠٧:٢٨:٥٩١٢:٣٣:٢٨١٧:٣٨:١٠١٧:٥٧:٢٣٢٣:٥٠:٣٦
٢٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٢٠٧:٢٨:٥٠١٢:٣٣:٥٠١٧:٣٩:٠٤١٧:٥٨:١٥٢٣:٥١:٠١
٢٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٥٨٠٧:٢٨:٣٩١٢:٣٤:١٢١٧:٣٩:٥٩١٧:٥٩:٠٨٢٣:٥١:٢٦
٢٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٥٣٠٧:٢٨:٢٧١٢:٣٤:٣٣١٧:٤٠:٥٤١٨:٠٠:٠١٢٣:٥١:٥٠
٢٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٤٦٠٧:٢٨:١٢١٢:٣٤:٥٣١٧:٤١:٤٩١٨:٠٠:٥٥٢٣:٥٢:١٣
٢٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٣٧٠٧:٢٧:٥٦١٢:٣٥:١٣١٧:٤٢:٤٦١٨:٠١:٤٩٢٣:٥٢:٣٦
٢٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٢٧٠٧:٢٧:٣٩١٢:٣٥:٣٢١٧:٤٣:٤٢١٨:٠٢:٤٣٢٣:٥٢:٥٩
٣٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:١٥٠٧:٢٧:١٩١٢:٣٥:٥١١٧:٤٤:٣٩١٨:٠٣:٣٨٢٣:٥٣:٢٠

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سدکنجانچم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای سدکنجانچم روستای سدکنجانچم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای سدکنجانچم روستای سدکنجانچم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سدکنجانچم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سدکنجانچم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سدکنجانچم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سدکنجانچم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سدکنجانچم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سدکنجانچم

روستای سدکنجانچم بر روی نقشه

روستای سدکنجانچم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سدکنجانچم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سدکنجانچم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سدکنجانچم
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای سدکنجانچم + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای سدکنجانچم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سدکنجانچم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سدکنجانچم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سدکنجانچم رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سدکنجانچم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سدکنجانچم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سدکنجانچم دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سدکنجانچم
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سدکنجانچم
زمان پخش اذان مستقیم به افق سدکنجانچم
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ سدکنجانچم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سدکنجانچم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سدکنجانچم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو