جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سددز

اندیمشک | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز سددز


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٠١:٤٧
غروب آفتاب: ١٧:٤٢:٤٤
اذان مغرب: ١٨:٠٠:٢١
نیمه شب: ٢٣:٢١:٤٠

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سددز (شهرستان اندیمشک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ شهر سددز)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر سددز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سددز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

ران كافمن
به خودتان فضایی برای اشتباه كردن بدهید تا فضایی برای رشد كردن داشته باشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سددز

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سددز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سددز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سددز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سددز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سددز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٣٥:١٤١٣:١٤:٠٥١٩:٥٣:٢٦٢٠:١١:٤٤٠٠:٣٠:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣٤:١١١٣:١٣:٥٥١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٣٠٠٠:٢٩:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٣:٠٨١٣:١٣:٤٦١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:١٦٠٠:٢٩:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٢:٠٧١٣:١٣:٣٧١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:٠٣٠٠:٢٩:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٣١:٠٦١٣:١٣:٢٩١٩:٥٦:٢١٢٠:١٤:٤٩٠٠:٢٩:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٥١٠٦:٣٠:٠٧١٣:١٣:٢١١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٥:٣٦٠٠:٢٨:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٩:٠٨١٣:١٣:١٤١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٦:٢٢٠٠:٢٨:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٨:١١١٣:١٣:٠٧١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٠٨٠٠:٢٨:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٧:١٤١٣:١٣:٠١١٩:٥٩:١٦٢٠:١٧:٥٥٠٠:٢٨:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٦:١٩١٣:١٢:٥٦٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٤١٠٠:٢٧:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٥:٢٥١٣:١٢:٥١٢٠:٠٠:٤٤٢٠:١٩:٢٨٠٠:٢٧:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢٤:٣٢١٣:١٢:٤٦٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:١٤٠٠:٢٧:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٣:٤٠١٣:١٢:٤٢٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:٠٠٠٠:٢٧:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢٢:٤٩١٣:١٢:٣٩٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢١:٤٦٠٠:٢٧:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٢:٠٠١٣:١٢:٣٦٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٢٦:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٢١:١٢١٣:١٢:٣٤٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:١٩٠٠:٢٦:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٢٠:٢٥١٣:١٢:٣٢٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٢٦:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٩:٣٩١٣:١٢:٣١٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٢٦:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٨:٥٥١٣:١٢:٣٠٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٢٦:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٨:١٢١٣:١٢:٣٠٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٢١٠٠:٢٦:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٧:٣٠١٣:١٢:٣١٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:٠٧٠٠:٢٥:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٥٠٠٦:١٦:٥٠١٣:١٢:٣٢٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٧:٥٢٠٠:٢٥:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٦:١١١٣:١٢:٣٤٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٢٥:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٥:٣٤١٣:١٢:٣٧٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:٢١٠٠:٢٥:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٠٥٠٦:١٤:٥٨١٣:١٢:٤٠٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٢٥:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٤:٢٣١٣:١٢:٤٣٢٠:١١:٢٥٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٢٥:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٢٣٠٦:١٣:٥٠١٣:١٢:٤٧٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٣٢٠٠:٢٥:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٣:١٨١٣:١٢:٥٢٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:١٤٠٠:٢٥:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٢:٤٨١٣:١٢:٥٧٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٢٥:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سددز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سددز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سددز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سددز

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر سددز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سددز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سددز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر سددز

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
شهر سددز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر سددز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر سددز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سددز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سددز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر سددز

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش شهر سددز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سددز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر سددز

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٤:٣٤١٢:٠٨:٣٩١٨:١٢:١٤١٨:٢٩:٣٨٢٣:٢٨:٢٤
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٥:١٢١٢:٠٨:١٨١٨:١٠:٥٣١٨:٢٨:١٧٢٣:٢٨:٠٥
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٦٠٦:٠٥:٥١١٢:٠٧:٥٧١٨:٠٩:٣٣١٨:٢٦:٥٦٢٣:٢٧:٤٦
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٠٦:٣٠١٢:٠٧:٣٦١٨:٠٨:١٢١٨:٢٥:٣٦٢٣:٢٧:٢٧
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤١٠٦:٠٧:١٠١٢:٠٧:١٦١٨:٠٦:٥٢١٨:٢٤:١٦٢٣:٢٧:٠٨
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٠٧:٤٩١٢:٠٦:٥٦١٨:٠٥:٣٢١٨:٢٢:٥٦٢٣:٢٦:٤٩
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٠٨:٢٩١٢:٠٦:٣٦١٨:٠٤:١٣١٨:٢١:٣٧٢٣:٢٦:٣٠
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٠٩:٠٩١٢:٠٦:١٦١٨:٠٢:٥٣١٨:٢٠:١٨٢٣:٢٦:١٢
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٠٩:٤٩١٢:٠٥:٥٦١٨:٠١:٣٤١٨:١٨:٥٩٢٣:٢٥:٥٣
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٠:٢٩١٢:٠٥:٣٧١٨:٠٠:١٦١٨:١٧:٤٠٢٣:٢٥:٣٥
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١١:١٠١٢:٠٥:١٨١٧:٥٨:٥٧١٨:١٦:٢٢٢٣:٢٥:١٦
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٥٠٦:١١:٥٠١٢:٠٤:٥٩١٧:٥٧:٣٩١٨:١٥:٠٥٢٣:٢٤:٥٨
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٢:٣١١٢:٠٤:٤١١٧:٥٦:٢٢١٨:١٣:٤٨٢٣:٢٤:٤٠
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٨٠٦:١٣:١٣١٢:٠٤:٢٣١٧:٥٥:٠٥١٨:١٢:٣١٢٣:٢٤:٢٢
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١٣:٥٤١٢:٠٤:٠٦١٧:٥٣:٤٨١٨:١١:١٥٢٣:٢٤:٠٥
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٤:٣٦١٢:٠٣:٤٨١٧:٥٢:٣٢١٨:١٠:٠٠٢٣:٢٣:٤٧
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٣٠٦:١٥:١٨١٢:٠٣:٣١١٧:٥١:١٦١٨:٠٨:٤٥٢٣:٢٣:٣٠
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٦:٠١١٢:٠٣:١٥١٧:٥٠:٠١١٨:٠٧:٣١٢٣:٢٣:١٣
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٥٠٦:١٦:٤٣١٢:٠٢:٥٩١٧:٤٨:٤٧١٨:٠٦:١٨٢٣:٢٢:٥٧
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٧٠٦:١٧:٢٧١٢:٠٢:٤٤١٧:٤٧:٣٣١٨:٠٥:٠٥٢٣:٢٢:٤١
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٨٠٦:١٨:١٠١٢:٠٢:٢٩١٧:٤٦:٢٠١٨:٠٣:٥٣٢٣:٢٢:٢٥
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٠٠٦:١٨:٥٤١٢:٠٢:١٤١٧:٤٥:٠٧١٨:٠٢:٤١٢٣:٢٢:٠٩
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١١٠٦:١٩:٣٨١٢:٠٢:٠٠١٧:٤٣:٥٥١٨:٠١:٣١٢٣:٢١:٥٤
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٠:٢٢١٢:٠١:٤٧١٧:٤٢:٤٤١٨:٠٠:٢١٢٣:٢١:٤٠
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢١:٠٧١٢:٠١:٣٤١٧:٤١:٣٤١٧:٥٩:١٢٢٣:٢١:٢٦
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:١٧٠٦:٢١:٥٣١٢:٠١:٢٢١٧:٤٠:٢٥١٧:٥٨:٠٤٢٣:٢١:١٢
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢٢:٣٨١٢:٠١:١١١٧:٣٩:١٦١٧:٥٦:٥٧٢٣:٢٠:٥٩
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٣:٢٤١٢:٠١:٠٠١٧:٣٨:٠٩١٧:٥٥:٥١٢٣:٢٠:٤٦
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٢٤:١١١٢:٠٠:٥٠١٧:٣٧:٠٢١٧:٥٤:٤٥٢٣:٢٠:٣٤
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٢٤:٥٨١٢:٠٠:٤٠١٧:٣٥:٥٦١٧:٥٣:٤١٢٣:٢٠:٢٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سددز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر سددز شهر سددز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر سددز شهر سددز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سددز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سددز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سددز

سد دز یک سد بتُنی برق‌آبی است که در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی بر روی رودخانه دز توسط یک کنسرسیوم ایتالیایی در ۲۳ کیلومتری شمال شرق اندیمشک[۱] احداث شد. این سد ۱۲۵۰۰۰ هکتار از اراضی پایین دست را آبیاری می‌کند و نقش مهمی در کنترل سیلاب‌های بالادستش دارد

شهر سددز در ویکیپدیا

شهر سددز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سددز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سددز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سددز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سددز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سددز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سددز
اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر سددز + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ شهر سددز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سددز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سددز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سددز رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق سددز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سددز
جدول اوقات شرعی امروز فردا سددز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ سددز دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ سددز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سددز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سددز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق سددز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سددز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو