جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سحرگاه

هرم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز سحرگاه


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٥١
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٠١
غروب آفتاب: ١٩:٣١:٤٨
اذان مغرب: ١٩:٤٩:٠٦
نیمه شب: ٠٠:١٩:١٥

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سحرگاه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای سحرگاه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای سحرگاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سحرگاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

فرناندو پسوا
دور از ذهن ترین چیز در همه ی انسانها، بی اهمیت بودنشان در تمام عرصه هاست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سحرگاه

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سحرگاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سحرگاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سحرگاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سحرگاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سحرگاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢١:٠٩١٢:٥٤:١٤١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٥:٠٩٠٠:١٢:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٠:١٤١٢:٥٤:٠٤١٩:٢٨:١٩١٩:٤٥:٤٦٠٠:١٢:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٥٣٠٦:١٩:٢٠١٢:٥٣:٥٥١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٦:٢٣٠٠:١٢:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٤٦٠٦:١٨:٢٧١٢:٥٣:٤٦١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٧:٠١٠٠:١٢:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٤١٠٦:١٧:٣٥١٢:٥٣:٣٨١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٧:٣٨٠٠:١١:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٦:٤٤١٢:٥٣:٣٠١٩:٣٠:٤١١٩:٤٨:١٦٠٠:١١:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٥:٥٤١٢:٥٣:٢٣١٩:٣١:١٦١٩:٤٨:٥٣٠٠:١١:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٥:٠٥١٢:٥٣:١٧١٩:٣١:٥٢١٩:٤٩:٣١٠٠:١١:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٤:١٦١٢:٥٣:١٠١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٠:٠٩٠٠:١٠:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٣:٢٩١٢:٥٣:٠٥١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٠:٤٧٠٠:١٠:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٢:٤٣١٢:٥٣:٠٠١٩:٣٣:٣٩١٩:٥١:٢٥٠٠:١٠:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١١:٥٨١٢:٥٢:٥٥١٩:٣٤:١٥١٩:٥٢:٠٣٠٠:١٠:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١١:١٤١٢:٥٢:٥١١٩:٣٤:٥١١٩:٥٢:٤١٠٠:١٠:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٠:٣١١٢:٥٢:٤٨١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:٢٠٠٠:١٠:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٠٩:٤٩١٢:٥٢:٤٥١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٣:٥٨٠٠:٠٩:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠٩:٠٨١٢:٥٢:٤٣١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٤:٣٦٠٠:٠٩:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٠٨:٢٩١٢:٥٢:٤١١٩:٣٧:١٤١٩:٥٥:١٤٠٠:٠٩:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٥٣٠٦:٠٧:٥٠١٢:٥٢:٤٠١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٥:٥٢٠٠:٠٩:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٠١٠٦:٠٧:١٣١٢:٥٢:٣٩١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:٣٠٠٠:٠٩:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٦:٣٧١٢:٥٢:٣٩١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٧:٠٨٠٠:٠٩:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٢٢٠٦:٠٦:٠٣١٢:٥٢:٤٠١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٧:٤٦٠٠:٠٩:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٣٥٠٦:٠٥:٢٩١٢:٥٢:٤١١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:٢٤٠٠:٠٩:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٤:٥٧١٢:٥٢:٤٣١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:٠٢٠٠:٠٨:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٠٤٠٦:٠٤:٢٦١٢:٥٢:٤٦١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٣٩٠٠:٠٨:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠٣:٥٧١٢:٥٢:٤٩١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:١٦٠٠:٠٨:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٣:٢٨١٢:٥٢:٥٢١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٠٨:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٥٨٠٦:٠٣:٠١١٢:٥٢:٥٦١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠١:٣٠٠٠:٠٨:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٢:٣٦١٢:٥٣:٠١١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٠٨:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٢:١١١٢:٥٣:٠٦١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٠٨:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سحرگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سحرگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سحرگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سحرگاه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای سحرگاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سحرگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سحرگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای سحرگاه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سحرگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای سحرگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای سحرگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سحرگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سحرگاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سحرگاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای سحرگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سحرگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سحرگاه

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٥٠٦:١٣:٠٧١٣:٠٢:٤٨١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:٢٩٠٠:١٩:٠١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٣:٤٠١٣:٠٢:٤٩١٩:٥١:٤١٢٠:٠٩:٥٧٠٠:١٩:٠٩
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٤:١٣١٣:٠٢:٥٠١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:٢٣٠٠:١٩:١٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١٤:٤٦١٣:٠٢:٥١١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٨:٤٨٠٠:١٩:٢٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١١٠٦:١٥:١٩١٣:٠٢:٥١١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:١٢٠٠:١٩:٣٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٥:٥٢١٣:٠٢:٥٠١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٧:٣٥٠٠:١٩:٣٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٦:٢٥١٣:٠٢:٤٨١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٦:٥٦٠٠:١٩:٤٢
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٦:٥٩١٣:٠٢:٤٦١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:١٦٠٠:١٩:٤٧
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٧:٣٢١٣:٠٢:٤٤١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٥:٣٥٠٠:١٩:٥١
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٨:٠٦١٣:٠٢:٤١١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٤:٥٣٠٠:١٩:٥٥
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٨:٣٩١٣:٠٢:٣٧١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٤:٠٩٠٠:١٩:٥٨
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٢٠٦:١٩:١٢١٣:٠٢:٣٣١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٢٠:٠١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١٩:٤٦١٣:٠٢:٢٨١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٢:٣٩٠٠:٢٠:٠٢
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٠:١٩١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠١:٥٢٠٠:٢٠:٠٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠٢:١٦١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:٠٤٠٠:٢٠:٠٤
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢١:٢٥١٣:٠٢:٠٩١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:١٤٠٠:٢٠:٠٤
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢١:٥٨١٣:٠٢:٠١١٩:٤١:٤٢١٩:٥٩:٢٤٠٠:٢٠:٠٤
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٢:٣١١٣:٠١:٥٣١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٨:٣٣٠٠:٢٠:٠٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٣:٠٤١٣:٠١:٤٥١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٧:٤٠٠٠:٢٠:٠٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٣:٣٦١٣:٠١:٣٥١٩:٣٩:١١١٩:٥٦:٤٧٠٠:١٩:٥٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٤:٠٨١٣:٠١:٢٥١٩:٣٨:١٩١٩:٥٥:٥٢٠٠:١٩:٥٤
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٤:٤١١٣:٠١:١٥١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٤:٥٧٠٠:١٩:٥١
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٥:١٣١٣:٠١:٠٤١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:٠١٠٠:١٩:٤٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٥:٤٥١٣:٠٠:٥٣١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٣:٠٤٠٠:١٩:٤١
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢٦:١٦١٣:٠٠:٤١١٩:٣٤:٤١١٩:٥٢:٠٦٠٠:١٩:٣٥
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٢٦:٤٨١٣:٠٠:٢٨١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:٠٧٠٠:١٩:٢٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٤٠٦:٢٧:١٩١٣:٠٠:١٥١٩:٣٢:٤٦١٩:٥٠:٠٧٠٠:١٩:٢٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٢٧:٥١١٣:٠٠:٠١١٩:٣١:٤٨١٩:٤٩:٠٦٠٠:١٩:١٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٢٨:٢٢١٢:٥٩:٤٧١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٨:٠٥٠٠:١٩:٠٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٢٨:٥٣١٢:٥٩:٣٣١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٧:٠٣٠٠:١٨:٥٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٢٩:٢٣١٢:٥٩:١٨١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٦:٠٠٠٠:١٨:٤٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سحرگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سحرگاه روستای سحرگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای سحرگاه روستای سحرگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سحرگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سحرگاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سحرگاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سحرگاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سحرگاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سحرگاه

روستای سحرگاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سحرگاه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سحرگاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سحرگاه
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای سحرگاه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای سحرگاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سحرگاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سحرگاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سحرگاه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سحرگاه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ سحرگاه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سحرگاه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سحرگاه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سحرگاه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سحرگاه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سحرگاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ سحرگاه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سحرگاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو