جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سجاس

خدابنده | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز سجاس

اذان صبح: ٠٤:٣٨:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٤٥
غروب آفتاب: ١٨:١٣:٥٢
اذان مغرب: ١٨:٣٢:٠٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٦:٣٥

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سجاس (شهرستان خدابنده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر سجاس)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر سجاس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سجاس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

اشو
به یاد داشته باش كه تنها تو نیستی كه حقیقیت را می جویی، حقیقت نیز در جستجوی تو است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سجاس

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سجاس در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سجاس ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سجاس (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سجاس ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سجاس
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٣٣٠٦:٤٢:٣٣١٣:١٥:٤٩١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٢٨٠٠:٣٠:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٥٧٠٦:٤١:١٤١٣:١٥:٣٥١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٣٠:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٩:٥٤١٣:١٥:٢١١٩:٥١:٢٤٢٠:١٠:١٦٠٠:٣٠:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٨:٣٦١٣:١٥:٠٨١٩:٥٢:١٥٢٠:١١:١٠٠٠:٢٩:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:١١٠٦:٣٧:١٨١٣:١٤:٥٥١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٢:٠٤٠٠:٢٩:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣٦:٠٢١٣:١٤:٤٢١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:٥٨٠٠:٢٩:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣٤:٤٥١٣:١٤:٣٠١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٥٢٠٠:٢٨:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٣٣:٣٠١٣:١٤:١٨١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٤٦٠٠:٢٨:١٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٣٢:١٦١٣:١٤:٠٧١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:٤٠٠٠:٢٧:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٣١:٠٢١٣:١٣:٥٦١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٣٤٠٠:٢٧:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٩:٥٠١٣:١٣:٤٥١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:٢٩٠٠:٢٧:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٨:٣٨١٣:١٣:٣٥١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:٢٣٠٠:٢٦:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢٧:٢٧١٣:١٣:٢٦١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٩:١٨٠٠:٢٦:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٦:١٧١٣:١٣:١٧٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢٠:١٢٠٠:٢٦:٢٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٤٩٠٦:٢٥:٠٩١٣:١٣:٠٨٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢١:٠٧٠٠:٢٦:٠١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٤:٠١١٣:١٣:٠٠٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٢:٠١٠٠:٢٥:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٥٣٠٦:٢٢:٥٤١٣:١٢:٥٣٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٢٥:٢٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٢١:٤٩١٣:١٢:٤٦٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٢٥:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٢٠:٤٥١٣:١٢:٤٠٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٢٤:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٩:٤٢١٣:١٢:٣٤٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٢٤:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٨:٤٠١٣:١٢:٢٩٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٢٤:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٧:٣٩١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٢٤:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٢٧٠٦:١٦:٤٠١٣:١٢:٢٠٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٨:٢٢٠٠:٢٣:٥٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١٥:٤٢١٣:١٢:١٧٢٠:٠٩:٢٤٢٠:٢٩:١٧٠٠:٢٣:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٤:٤٥١٣:١٢:١٤٢٠:١٠:١٥٢٠:٣٠:١١٠٠:٢٣:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٣:٤٩١٣:١٢:١٢٢٠:١١:٠٥٢٠:٣١:٠٤٠٠:٢٣:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٥:١٣٠٦:١٢:٥٥١٣:١٢:١٠٢٠:١١:٥٥٢٠:٣١:٥٨٠٠:٢٢:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٥٨٠٦:١٢:٠٣١٣:١٢:٠٩٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٥١٠٠:٢٢:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٤٤٠٦:١١:١١١٣:١٢:٠٩٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٢٢:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سجاس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سجاس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سجاس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سجاس

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سجاس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سجاس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سجاس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سجاس

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سجاس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سجاس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سجاس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سجاس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سجاس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سجاس

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر سجاس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سجاس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سجاس

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سجاس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سجاس شهر سجاس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سجاس شهر سجاس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سجاس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سجاس برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر سجاس

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر سجاس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سجاس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر سجاس

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٩:٣٦١٣:١٨:٣٦١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٥:٥٨٠٠:٣٣:٣١
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٠٠٦:٤٠:٢٣١٣:١٨:٢١١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:٣٦٠٠:٣٣:٢٤
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٠٥٠٦:٤١:١١١٣:١٨:٠٤١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:١٤٠٠:٣٣:١٦
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٩٠٦:٤١:٥٨١٣:١٧:٤٨١٩:٥٣:٠٢٢٠:١١:٥١٠٠:٣٣:٠٨
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:١٣٠٦:٤٢:٤٦١٣:١٧:٣١١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٢٧٠٠:٣٢:٥٩
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:١٧٠٦:٤٣:٣٣١٣:١٧:١٤١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٣٢:٤٩
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٠٠٦:٤٤:٢٠١٣:١٦:٥٦١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٣٢:٣٩
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٢٠٦:٤٥:٠٧١٣:١٦:٣٨١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:١٣٠٠:٣٢:٢٩
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٤٠٦:٤٥:٥٤١٣:١٦:١٩١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:٤٧٠٠:٣٢:١٧
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٦٠٦:٤٦:٤١١٣:١٦:٠٠١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٣٢:٠٦
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٧٠٦:٤٧:٢٨١٣:١٥:٤١١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٥٣٠٠:٣١:٥٤
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٨٠٦:٤٨:١٥١٣:١٥:٢٢١٩:٤١:٥٤٢٠:٠٠:٢٦٠٠:٣١:٤١
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٨٠٦:٤٩:٠١١٣:١٥:٠٢١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:٥٨٠٠:٣١:٢٨
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٩:٤٨١٣:١٤:٤٢١٩:٣٩:٠١١٩:٥٧:٣٠٠٠:٣١:١٤
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٥٠:٣٤١٣:١٤:٢٢١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٦:٠١٠٠:٣١:٠٠
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٦٠٦:٥١:٢١١٣:١٤:٠٢١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٤:٣٣٠٠:٣٠:٤٦
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٤٠٦:٥٢:٠٧١٣:١٣:٤١١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٣:٠٣٠٠:٣٠:٣١
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٣٠٦:٥٢:٥٤١٣:١٣:٢١١٩:٣٣:١٢١٩:٥١:٣٤٠٠:٣٠:١٦
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٥٣:٤٠١٣:١٣:٠٠١٩:٣١:٤٣١٩:٥٠:٠٥٠٠:٣٠:٠٠
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٧٠٦:٥٤:٢٧١٣:١٢:٣٩١٩:٣٠:١٥١٩:٤٨:٣٥٠٠:٢٩:٤٥
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٥:١٤١٣:١٢:١٨١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٧:٠٥٠٠:٢٩:٢٩
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٦:٠٠١٣:١١:٥٦١٩:٢٧:١٧١٩:٤٥:٣٥٠٠:٢٩:١٢
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٧٠٦:٥٦:٤٧١٣:١١:٣٥١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٤:٠٥٠٠:٢٨:٥٦
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٣٠٦:٥٧:٣٣١٣:١١:١٤١٩:٢٤:١٩١٩:٤٢:٣٥٠٠:٢٨:٣٩
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٨٠٦:٥٨:٢٠١٣:١٠:٥٣١٩:٢٢:٥٠١٩:٤١:٠٤٠٠:٢٨:٢١
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٣٠٦:٥٩:٠٧١٣:١٠:٣١١٩:٢١:٢٠١٩:٣٩:٣٤٠٠:٢٨:٠٤
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٨٠٦:٥٩:٥٤١٣:١٠:١٠١٩:١٩:٥١١٩:٣٨:٠٤٠٠:٢٧:٤٧
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٣٠٧:٠٠:٤١١٣:٠٩:٤٨١٩:١٨:٢١١٩:٣٦:٣٤٠٠:٢٧:٢٩
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٧٠٧:٠١:٢٨١٣:٠٩:٢٧١٩:١٦:٥٢١٩:٣٥:٠٣٠٠:٢٧:١١
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٠٠٧:٠٢:١٥١٣:٠٩:٠٦١٩:١٥:٢٢١٩:٣٣:٣٣٢٣:٥٦:٥٣
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠٣:٠٢١٢:٠٨:٤٥١٨:١٣:٥٢١٨:٣٢:٠٣٢٣:٢٦:٣٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سجاس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر سجاس شهر سجاس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر سجاس شهر سجاس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سجاس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سجاس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سجاس

سُجاس شهری است در استان زنجان ایران. شهر سجاس در بخش سجاس‌رود شهرستان خدابنده واقع شده و ۲۵۸۴۱ نفر جمعیت دارد. از دیدنی‌های این شهر مسجد سجاس است که متعلق به دوره سلجوقیان و اواخر قرن پنجم هجری است

شهر سجاس در ویکیپدیا

شهر سجاس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سجاس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سجاس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سجاس بر روی نقشه

شهر سجاس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سجاس

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سجاس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سجاس
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر سجاس + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر سجاس + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سجاس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سجاس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سجاس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سجاس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سجاس رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا سجاس دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سجاس دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سجاس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سجاس
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سجاس
زمان پخش اذان مستقیم به افق سجاس
زمان پخش اذان آنلاین به افق سجاس
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سجاس دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سجاس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو