جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سجاس

خدابنده | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز سجاس


اذان صبح: ٠٥:٥٢:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٧:١٩:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٤٨
غروب آفتاب: ١٧:٣٨:١٧
اذان مغرب: ١٧:٥٧:٤٢
نیمه شب: ٢٣:٤٥:١٠

چهارشنبه ٠٩ بهمن ١٣٩٨
٠٣ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سجاس (شهرستان خدابنده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ بهمن ٩٨ شهر سجاس)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر سجاس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سجاس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها (11 هـ ق)

حضرت فاطمه (س)
در تعریف امام علىّ علیه السلام فرمود : او پیشوائى الهى و ربّانى است ، تجسّم نور و روشنائى است ، مركز توجّه تمامى موجودات و عارفان است ، فرزندى پاك از خانواده پاكان مى باشد، گوینده‌اى حقّگو و هدایتگر است ، او مركز و محور امامت و رهبریّت است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سجاس

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سجاس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سجاس ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سجاس (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سجاس ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سجاس ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٠١٠٦:٣٠:٤٥١٣:١٣:٥٤١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٦:٤٨٠٠:٢٧:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٩:٣٣١٣:١٣:٤٣١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٤٣٠٠:٢٧:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٨:٢١١٣:١٣:٣٤١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٣٧٠٠:٢٦:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٧:١١١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:٣٢٠٠:٢٦:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٦:٠٢١٣:١٣:١٦٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٢٦:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٢٩٠٦:٢٤:٥٣١٣:١٣:٠٧٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢١:٢١٠٠:٢٥:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٢٣:٤٦١٣:١٣:٠٠٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٢:١٦٠٠:٢٥:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٢٢:٤٠١٣:١٢:٥٣٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٣:١١٠٠:٢٥:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٢١:٣٤١٣:١٢:٤٦٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٢٥:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٤١٠٦:٢٠:٣٠١٣:١٢:٤٠٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٢٤:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٩:٢٨١٣:١٢:٣٤٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٥٤٠٠:٢٤:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٨:٢٦١٣:١٢:٢٩٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:٤٨٠٠:٢٤:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٧:٢٦١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٢٤:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٦:٢٦١٣:١٢:٢٠٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٢٣:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١٥:٢٩١٣:١٢:١٧٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٢٩:٣٠٠٠:٢٣:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٢٩٠٦:١٤:٣٢١٣:١٢:١٤٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:٢٤٠٠:٢٣:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٣:٣٧١٣:١٢:١٢٢٠:١١:١٨٢٠:٣١:١٨٠٠:٢٣:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١٢:٤٣١٣:١٢:١٠٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣٢:١١٠٠:٢٢:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٤٠٠٦:١١:٥٠١٣:١٢:٠٩٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٣:٠٤٠٠:٢٢:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٢:٢٦٠٦:١٠:٥٩١٣:١٢:٠٩٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٢٢:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:١٤٠٦:١٠:١٠١٣:١٢:٠٩٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٢٢:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٩:٢١١٣:١٢:١٠٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٥:٤٢٠٠:٢٢:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٨:٣٥١٣:١٢:١١٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٦:٣٤٠٠:٢٢:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٤٦٠٦:٠٧:٥٠١٣:١٢:١٣٢٠:١٧:٠٣٢٠:٣٧:٢٥٠٠:٢١:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٧:٠٦١٣:١٢:١٥٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٨:١٦٠٠:٢١:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٣٦٠٦:٠٦:٢٤١٣:١٢:١٨٢٠:١٨:٣٨٢٠:٣٩:٠٧٠٠:٢١:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٣٣٠٦:٠٥:٤٣١٣:١٢:٢٢٢٠:١٩:٢٥٢٠:٣٩:٥٧٠٠:٢١:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٣٣٠٦:٠٥:٠٤١٣:١٢:٢٦٢٠:٢٠:١٢٢٠:٤٠:٤٦٠٠:٢١:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:٣٤٠٦:٠٤:٢٧١٣:١٢:٣٠٢٠:٢٠:٥٨٢٠:٤١:٣٥٠٠:٢١:١٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢١:٣٧٠٦:٠٣:٥١١٣:١٢:٣٥٢٠:٢١:٤٣٢٠:٤٢:٢٣٠٠:٢١:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سجاس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سجاس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سجاس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سجاس

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر سجاس

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر سجاس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سجاس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر سجاس

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٣:٣٩٠٧:٢١:٠١١٢:٢٨:٢٤١٧:٣٦:٠٩١٧:٥٥:٤٠٢٣:٤٤:٣٩
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٣:٠٩٠٧:٢٠:٢٢١٢:٢٨:٣٧١٧:٣٧:١٣١٧:٥٦:٤١٢٣:٤٤:٥٥
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٢:٣٧٠٧:١٩:٤٢١٢:٢٨:٤٨١٧:٣٨:١٧١٧:٥٧:٤٢٢٣:٤٥:١٠
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٢:٠٤٠٧:١٨:٥٩١٢:٢٨:٥٨١٧:٣٩:٢١١٧:٥٨:٤٣٢٣:٤٥:٢٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥١:٢٨٠٧:١٨:١٥١٢:٢٩:٠٨١٧:٤٠:٢٥١٧:٥٩:٤٥٢٣:٤٥:٣٨
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٠:٥١٠٧:١٧:٣٠١٢:٢٩:١٧١٧:٤١:٢٨١٨:٠٠:٤٦٢٣:٤٥:٥٠
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٠:١٣٠٧:١٦:٤٢١٢:٢٩:٢٥١٧:٤٢:٣٢١٨:٠١:٤٧٢٣:٤٦:٠٢
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٩:٣٢٠٧:١٥:٥٣١٢:٢٩:٣٢١٧:٤٣:٣٦١٨:٠٢:٤٨٢٣:٤٦:١٣
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٨:٥٠٠٧:١٥:٠٣١٢:٢٩:٣٩١٧:٤٤:٣٩١٨:٠٣:٤٩٢٣:٤٦:٢٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٨:٠٦٠٧:١٤:١١١٢:٢٩:٤٤١٧:٤٥:٤٣١٨:٠٤:٥٠٢٣:٤٦:٣٢
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٧:٢١٠٧:١٣:١٨١٢:٢٩:٤٩١٧:٤٦:٤٦١٨:٠٥:٥١٢٣:٤٦:٤٠
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٦:٣٤٠٧:١٢:٢٣١٢:٢٩:٥٣١٧:٤٧:٤٩١٨:٠٦:٥٢٢٣:٤٦:٤٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٥:٤٥٠٧:١١:٢٦١٢:٢٩:٥٦١٧:٤٨:٥٢١٨:٠٧:٥٢٢٣:٤٦:٥٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٤:٥٥٠٧:١٠:٢٩١٢:٢٩:٥٨١٧:٤٩:٥٤١٨:٠٨:٥٢٢٣:٤٦:٥٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٤:٠٤٠٧:٠٩:٣٠١٢:٣٠:٠٠١٧:٥٠:٥٧١٨:٠٩:٥٢٢٣:٤٧:٠٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٣:١٠٠٧:٠٨:٢٩١٢:٣٠:٠٠١٧:٥١:٥٩١٨:١٠:٥٢٢٣:٤٧:٠٧
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٢:١٦٠٧:٠٧:٢٨١٢:٣٠:٠٠١٧:٥٣:٠١١٨:١١:٥٢٢٣:٤٧:١٠
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤١:٢٠٠٧:٠٦:٢٥١٢:٣٠:٠٠١٧:٥٤:٠٣١٨:١٢:٥٢٢٣:٤٧:١٢
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٠:٢٢٠٧:٠٥:٢٠١٢:٢٩:٥٨١٧:٥٥:٠٤١٨:١٣:٥١٢٣:٤٧:١٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٩:٢٣٠٧:٠٤:١٥١٢:٢٩:٥٦١٧:٥٦:٠٥١٨:١٤:٥٠٢٣:٤٧:١٤
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٨:٢٣٠٧:٠٣:٠٩١٢:٢٩:٥٣١٧:٥٧:٠٦١٨:١٥:٤٩٢٣:٤٧:١٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٧:٢١٠٧:٠٢:٠١١٢:٢٩:٤٩١٧:٥٨:٠٧١٨:١٦:٤٨٢٣:٤٧:١٣
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٦:١٨٠٧:٠٠:٥٢١٢:٢٩:٤٥١٧:٥٩:٠٧١٨:١٧:٤٦٢٣:٤٧:١١
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٥:١٤٠٦:٥٩:٤٣١٢:٢٩:٤٠١٨:٠٠:٠٧١٨:١٨:٤٤٢٣:٤٧:٠٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٤:٠٨٠٦:٥٨:٣٢١٢:٢٩:٣٤١٨:٠١:٠٧١٨:١٩:٤٢٢٣:٤٧:٠٤
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٣:٠١٠٦:٥٧:٢٠١٢:٢٩:٢٨١٨:٠٢:٠٧١٨:٢٠:٤٠٢٣:٤٧:٠٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣١:٥٣٠٦:٥٦:٠٧١٢:٢٩:٢١١٨:٠٣:٠٦١٨:٢١:٣٧٢٣:٤٦:٥٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٠:٤٤٠٦:٥٤:٥٣١٢:٢٩:١٤١٨:٠٤:٠٤١٨:٢٢:٣٤٢٣:٤٦:٤٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٩:٣٣٠٦:٥٣:٣٩١٢:٢٩:٠٥١٨:٠٥:٠٣١٨:٢٣:٣١٢٣:٤٦:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر سجاس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر سجاس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر سجاس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سجاس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سجاس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سجاس

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر سجاس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سجاس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سجاس

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٤٠٧:٢٤:١٧١٢:٢٦:٥٥١٧:٢٩:٥١١٧:٤٩:٣٦٢٣:٤٢:٤٧
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٤٠٧:٢٣:٤٩١٢:٢٧:١١١٧:٣٠:٥٣١٧:٥٠:٣٦٢٣:٤٣:٠٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٣٠٧:٢٣:١٩١٢:٢٧:٢٨١٧:٣١:٥٦١٧:٥١:٣٦٢٣:٤٣:٢٨
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٠٠٧:٢٢:٤٧١٢:٢٧:٤٣١٧:٣٢:٥٩١٧:٥٢:٣٧٢٣:٤٣:٤٧
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٥٠٧:٢٢:١٤١٢:٢٧:٥٨١٧:٣٤:٠٢١٧:٥٣:٣٨٢٣:٤٤:٠٥
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٨٠٧:٢١:٣٨١٢:٢٨:١١١٧:٣٥:٠٦١٧:٥٤:٣٩٢٣:٤٤:٢٣
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٩٠٧:٢١:٠١١٢:٢٨:٢٤١٧:٣٦:٠٩١٧:٥٥:٤٠٢٣:٤٤:٣٩
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٩٠٧:٢٠:٢٢١٢:٢٨:٣٧١٧:٣٧:١٣١٧:٥٦:٤١٢٣:٤٤:٥٥
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٧٠٧:١٩:٤٢١٢:٢٨:٤٨١٧:٣٨:١٧١٧:٥٧:٤٢٢٣:٤٥:١٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٤٠٧:١٨:٥٩١٢:٢٨:٥٨١٧:٣٩:٢١١٧:٥٨:٤٣٢٣:٤٥:٢٥
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٨٠٧:١٨:١٥١٢:٢٩:٠٨١٧:٤٠:٢٥١٧:٥٩:٤٥٢٣:٤٥:٣٨
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥١٠٧:١٧:٣٠١٢:٢٩:١٧١٧:٤١:٢٨١٨:٠٠:٤٦٢٣:٤٥:٥٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٣٠٧:١٦:٤٢١٢:٢٩:٢٥١٧:٤٢:٣٢١٨:٠١:٤٧٢٣:٤٦:٠٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٢٠٧:١٥:٥٣١٢:٢٩:٣٢١٧:٤٣:٣٦١٨:٠٢:٤٨٢٣:٤٦:١٣
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٠٠٧:١٥:٠٣١٢:٢٩:٣٩١٧:٤٤:٣٩١٨:٠٣:٤٩٢٣:٤٦:٢٣
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٦٠٧:١٤:١١١٢:٢٩:٤٤١٧:٤٥:٤٣١٨:٠٤:٥٠٢٣:٤٦:٣٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢١٠٧:١٣:١٨١٢:٢٩:٤٩١٧:٤٦:٤٦١٨:٠٥:٥١٢٣:٤٦:٤٠
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٤٠٧:١٢:٢٣١٢:٢٩:٥٣١٧:٤٧:٤٩١٨:٠٦:٥٢٢٣:٤٦:٤٧
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٥٠٧:١١:٢٦١٢:٢٩:٥٦١٧:٤٨:٥٢١٨:٠٧:٥٢٢٣:٤٦:٥٤
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٥٠٧:١٠:٢٩١٢:٢٩:٥٨١٧:٤٩:٥٤١٨:٠٨:٥٢٢٣:٤٦:٥٩
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٤٠٧:٠٩:٣٠١٢:٣٠:٠٠١٧:٥٠:٥٧١٨:٠٩:٥٢٢٣:٤٧:٠٤
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٠٠٧:٠٨:٢٩١٢:٣٠:٠٠١٧:٥١:٥٩١٨:١٠:٥٢٢٣:٤٧:٠٧
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٦٠٧:٠٧:٢٨١٢:٣٠:٠٠١٧:٥٣:٠١١٨:١١:٥٢٢٣:٤٧:١٠
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٠٠٧:٠٦:٢٥١٢:٣٠:٠٠١٧:٥٤:٠٣١٨:١٢:٥٢٢٣:٤٧:١٢
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٢٠٧:٠٥:٢٠١٢:٢٩:٥٨١٧:٥٥:٠٤١٨:١٣:٥١٢٣:٤٧:١٤
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٣٠٧:٠٤:١٥١٢:٢٩:٥٦١٧:٥٦:٠٥١٨:١٤:٥٠٢٣:٤٧:١٤
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٣٠٧:٠٣:٠٩١٢:٢٩:٥٣١٧:٥٧:٠٦١٨:١٥:٤٩٢٣:٤٧:١٤
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢١٠٧:٠٢:٠١١٢:٢٩:٤٩١٧:٥٨:٠٧١٨:١٦:٤٨٢٣:٤٧:١٣
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٨٠٧:٠٠:٥٢١٢:٢٩:٤٥١٧:٥٩:٠٧١٨:١٧:٤٦٢٣:٤٧:١١
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٤٠٦:٥٩:٤٣١٢:٢٩:٤٠١٨:٠٠:٠٧١٨:١٨:٤٤٢٣:٤٧:٠٨

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سجاس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سجاس شهر سجاس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر سجاس شهر سجاس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سجاس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سجاس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سجاس

سُجاس شهری است در استان زنجان ایران. شهر سجاس در بخش سجاس‌رود شهرستان خدابنده واقع شده و ۲۵۸۴۱ نفر جمعیت دارد. از دیدنی‌های این شهر مسجد سجاس است که متعلق به دوره سلجوقیان و اواخر قرن پنجم هجری است

شهر سجاس در ویکیپدیا

شهر سجاس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سجاس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سجاس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سجاس بر روی نقشه

شهر سجاس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سجاس

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سجاس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سجاس
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر سجاس + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر سجاس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سجاس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سجاس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سجاس رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق سجاس
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سجاس دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سجاس
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سجاس دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سجاس دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سجاس
زمان پخش اذان زنده به افق سجاس
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سجاس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سجاس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو