جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سجاس

خدابنده | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز سجاس


اذان صبح: ٠٥:٣٤:١١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٠:١٩
اذان ظهر: ١٣:١٩:١٧
غروب آفتاب: ١٩:٣٨:٥٢
اذان مغرب: ١٩:٥٧:١٦
نیمه شب: ٠٠:٣٥:٤٣

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سجاس (شهرستان خدابنده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ شهر سجاس)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر سجاس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سجاس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

اسكار وایلد
هیچ كس آن قدر ثروتمند نیست كه بتواند گذشته ی خود را بخرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سجاس

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سجاس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سجاس ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سجاس (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سجاس ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سجاس ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٩:٣٣١٣:١٣:٤٣١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٤٣٠٠:٢٧:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٨:٢١١٣:١٣:٣٤١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٣٧٠٠:٢٦:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٧:١١١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:٣٢٠٠:٢٦:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٦:٠٢١٣:١٣:١٦٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٢٦:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٢٩٠٦:٢٤:٥٣١٣:١٣:٠٧٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢١:٢١٠٠:٢٥:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٢٣:٤٦١٣:١٣:٠٠٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٢:١٦٠٠:٢٥:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٢٢:٤٠١٣:١٢:٥٣٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٣:١١٠٠:٢٥:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٢١:٣٤١٣:١٢:٤٦٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٢٥:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٤١٠٦:٢٠:٣٠١٣:١٢:٤٠٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٢٤:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٩:٢٨١٣:١٢:٣٤٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٥٤٠٠:٢٤:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٨:٢٦١٣:١٢:٢٩٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:٤٨٠٠:٢٤:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٧:٢٦١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٢٤:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٦:٢٦١٣:١٢:٢٠٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٢٣:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١٥:٢٩١٣:١٢:١٧٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٢٩:٣٠٠٠:٢٣:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٢٩٠٦:١٤:٣٢١٣:١٢:١٤٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:٢٤٠٠:٢٣:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٣:٣٧١٣:١٢:١٢٢٠:١١:١٨٢٠:٣١:١٨٠٠:٢٣:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١٢:٤٣١٣:١٢:١٠٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣٢:١١٠٠:٢٢:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٤٠٠٦:١١:٥٠١٣:١٢:٠٩٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٣:٠٤٠٠:٢٢:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٢:٢٦٠٦:١٠:٥٩١٣:١٢:٠٩٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٢٢:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:١٤٠٦:١٠:١٠١٣:١٢:٠٩٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٢٢:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٩:٢١١٣:١٢:١٠٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٥:٤٢٠٠:٢٢:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٨:٣٥١٣:١٢:١١٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٦:٣٤٠٠:٢٢:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٤٦٠٦:٠٧:٥٠١٣:١٢:١٣٢٠:١٧:٠٣٢٠:٣٧:٢٥٠٠:٢١:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٧:٠٦١٣:١٢:١٥٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٨:١٦٠٠:٢١:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٣٦٠٦:٠٦:٢٤١٣:١٢:١٨٢٠:١٨:٣٨٢٠:٣٩:٠٧٠٠:٢١:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٣٣٠٦:٠٥:٤٣١٣:١٢:٢٢٢٠:١٩:٢٥٢٠:٣٩:٥٧٠٠:٢١:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٣٣٠٦:٠٥:٠٤١٣:١٢:٢٦٢٠:٢٠:١٢٢٠:٤٠:٤٦٠٠:٢١:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:٣٤٠٦:٠٤:٢٧١٣:١٢:٣٠٢٠:٢٠:٥٨٢٠:٤١:٣٥٠٠:٢١:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢١:٣٧٠٦:٠٣:٥١١٣:١٢:٣٥٢٠:٢١:٤٣٢٠:٤٢:٢٣٠٠:٢١:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سجاس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سجاس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سجاس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سجاس

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر سجاس

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر سجاس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سجاس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر سجاس

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٥:٢٥٠٧:١٠:٢٦١٣:٢١:٢٣١٩:٣٢:٥٥١٩:٥١:١١٠٠:٣٨:٢٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٣:٤٩٠٧:٠٨:٥٩١٣:٢١:٠٥١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٢:٠٣٠٠:٣٨:٠٠
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٢:١٤٠٧:٠٧:٣٢١٣:٢٠:٤٧١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٢:٥٥٠٠:٣٧:٣٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٠:٣٨٠٧:٠٦:٠٥١٣:٢٠:٢٩١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٣:٤٧٠٠:٣٧:١٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٩:٠١٠٧:٠٤:٣٨١٣:٢٠:١١١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:٣٩٠٠:٣٦:٥٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٧:٢٥٠٧:٠٣:١١١٣:١٩:٥٣١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:٣١٠٠:٣٦:٢٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٥:٤٨٠٧:٠١:٤٥١٣:١٩:٣٥١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:٢٤٠٠:٣٦:٠٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٤:١١٠٧:٠٠:١٩١٣:١٩:١٧١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٧:١٦٠٠:٣٥:٤٣
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٢:٣٤٠٦:٥٨:٥٣١٣:١٩:٠٠١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٨:٠٨٠٠:٣٥:٢٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٠:٥٧٠٦:٥٧:٢٧١٣:١٨:٤٢١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٩:٠٠٠٠:٣٤:٥٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٦:٠٢١٣:١٨:٢٥١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٥٢٠٠:٣٤:٣٣
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٧:٤٣٠٦:٥٤:٣٧١٣:١٨:٠٨١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٤٥٠٠:٣٤:١٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٥٣:١٢١٣:١٧:٥١١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠١:٣٧٠٠:٣٣:٤٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٥١:٤٨١٣:١٧:٣٤١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٣٣:٢٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٢:٥١٠٦:٥٠:٢٥١٣:١٧:١٨١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٣٣:٠٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢١:١٣٠٦:٤٩:٠١١٣:١٧:٠٢١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:١٥٠٠:٣٢:٣٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٩:٣٦٠٦:٤٧:٣٩١٣:١٦:٤٦١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:٠٨٠٠:٣٢:١٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٧:٥٩٠٦:٤٦:١٧١٣:١٦:٣٠١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٦:٠١٠٠:٣١:٥١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٤:٥٥١٣:١٦:١٥١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٣١:٢٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤٣:٣٤١٣:١٦:٠٠١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٧:٤٨٠٠:٣١:٠٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٣:١٠٠٦:٤٢:١٤١٣:١٥:٤٦١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:٤١٠٠:٣٠:٤٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١١:٣٤٠٦:٤٠:٥٤١٣:١٥:٣١١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٣٠:٢١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٩:٣٥١٣:١٥:١٨١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:٢٩٠٠:٢٩:٥٩
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٨:١٧١٣:١٥:٠٤١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:٢٣٠٠:٢٩:٣٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٧:٠٠١٣:١٤:٥٢١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:١٧٠٠:٢٩:١٦
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٥:١٤٠٦:٣٥:٤٣١٣:١٤:٣٩١٩:٥٤:١٠٢٠:١٣:١١٠٠:٢٨:٥٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٤:٢٧١٣:١٤:٢٧١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٤:٠٥٠٠:٢٨:٣٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٣٣:١٢١٣:١٤:١٥١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٤:٥٩٠٠:٢٨:١٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٣١:٥٨١٣:١٤:٠٤١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٥:٥٤٠٠:٢٧:٥٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٠١٠٦:٣٠:٤٥١٣:١٣:٥٤١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٦:٤٨٠٠:٢٧:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر سجاس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر سجاس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر سجاس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سجاس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سجاس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سجاس

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر سجاس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سجاس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سجاس

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٩:١٠١٢:٢٣:١٠١٨:٢٧:٤٦١٨:٤٥:٥٩٠٠:١٠:٣١
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:١٦٠٧:١٧:٤٣١٣:٢٢:٥٣١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٦:٥١٠٠:٤٠:١٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٤٢٠٧:١٦:١٥١٣:٢٢:٣٥١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٧:٤٣٠٠:٣٩:٤٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠٩٠٧:١٤:٤٨١٣:٢٢:١٧١٩:٣٠:٢١١٩:٤٨:٣٥٠٠:٣٩:٢٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٣٤٠٧:١٣:٢١١٣:٢١:٥٩١٩:٣١:١٢١٩:٤٩:٢٧٠٠:٣٩:٠٦
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٠٠٠٧:١١:٥٣١٣:٢١:٤١١٩:٣٢:٠٤١٩:٥٠:١٩٠٠:٣٨:٤٤
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٢٥٠٧:١٠:٢٦١٣:٢١:٢٣١٩:٣٢:٥٥١٩:٥١:١١٠٠:٣٨:٢٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٤٩٠٧:٠٨:٥٩١٣:٢١:٠٥١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٢:٠٣٠٠:٣٨:٠٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:١٤٠٧:٠٧:٣٢١٣:٢٠:٤٧١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٢:٥٥٠٠:٣٧:٣٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣٨٠٧:٠٦:٠٥١٣:٢٠:٢٩١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٣:٤٧٠٠:٣٧:١٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠١٠٧:٠٤:٣٨١٣:٢٠:١١١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:٣٩٠٠:٣٦:٥٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٥٠٧:٠٣:١١١٣:١٩:٥٣١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:٣١٠٠:٣٦:٢٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٨٠٧:٠١:٤٥١٣:١٩:٣٥١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:٢٤٠٠:٣٦:٠٦
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:١١٠٧:٠٠:١٩١٣:١٩:١٧١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٧:١٦٠٠:٣٥:٤٣
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٤٠٦:٥٨:٥٣١٣:١٩:٠٠١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٨:٠٨٠٠:٣٥:٢٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٧٠٦:٥٧:٢٧١٣:١٨:٤٢١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٩:٠٠٠٠:٣٤:٥٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٦:٠٢١٣:١٨:٢٥١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٥٢٠٠:٣٤:٣٣
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٣٠٦:٥٤:٣٧١٣:١٨:٠٨١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٤٥٠٠:٣٤:١٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٥٣:١٢١٣:١٧:٥١١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠١:٣٧٠٠:٣٣:٤٧
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٥١:٤٨١٣:١٧:٣٤١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٣٣:٢٣
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥١٠٦:٥٠:٢٥١٣:١٧:١٨١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٣٣:٠٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:١٣٠٦:٤٩:٠١١٣:١٧:٠٢١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:١٥٠٠:٣٢:٣٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٦٠٦:٤٧:٣٩١٣:١٦:٤٦١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:٠٨٠٠:٣٢:١٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٩٠٦:٤٦:١٧١٣:١٦:٣٠١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٦:٠١٠٠:٣١:٥١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٤:٥٥١٣:١٦:١٥١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٣١:٢٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤٣:٣٤١٣:١٦:٠٠١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٧:٤٨٠٠:٣١:٠٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٠٠٦:٤٢:١٤١٣:١٥:٤٦١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:٤١٠٠:٣٠:٤٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣٤٠٦:٤٠:٥٤١٣:١٥:٣١١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٣٠:٢١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٩:٣٥١٣:١٥:١٨١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:٢٩٠٠:٢٩:٥٩
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٨:١٧١٣:١٥:٠٤١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:٢٣٠٠:٢٩:٣٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٧:٠٠١٣:١٤:٥٢١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:١٧٠٠:٢٩:١٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سجاس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سجاس شهر سجاس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر سجاس شهر سجاس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سجاس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سجاس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سجاس

سُجاس شهری است در استان زنجان ایران. شهر سجاس در بخش سجاس‌رود شهرستان خدابنده واقع شده و ۲۵۸۴۱ نفر جمعیت دارد. از دیدنی‌های این شهر مسجد سجاس است که متعلق به دوره سلجوقیان و اواخر قرن پنجم هجری است

شهر سجاس در ویکیپدیا

شهر سجاس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سجاس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سجاس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سجاس بر روی نقشه

شهر سجاس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سجاس

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سجاس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سجاس
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر سجاس + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر سجاس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سجاس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سجاس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سجاس رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا سجاس دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سجاس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق سجاس
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سجاس
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ سجاس دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سجاس
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سجاس
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سجاس

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سجاس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو