جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سجادیه

لنگارود شرقی | عباس آباد | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سجادیه


اذان صبح: ٠٤:٠٣:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:٢٠
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٥٨
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٥٦
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:٠٢
نیمه شب: ٠٠:١٠:٠٤

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سجادیه (شهرستان عباس آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای سجادیه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سجادیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سجادیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
پیش از تصمیم گیرى بیندیش و پیش از اقدام، مشورت کن و پیش از داخل شدن [در کار] تدبّر کن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سجادیه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سجادیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سجادیه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سجادیه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سجادیه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سجادیه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٣٣:٠٥١٣:٠٥:٤٥١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٧:٥٤٠٠:٢٠:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٣١:٤٤١٣:٠٥:٣١١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:٤٩٠٠:٢٠:١٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٣٠:٢٣١٣:٠٥:١٧١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٩:٤٤٠٠:١٩:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٩:٠٣١٣:٠٥:٠٣١٩:٤١:٣٩٢٠:٠٠:٣٩٠٠:١٩:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٧:٤٣١٣:٠٤:٤٩١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠١:٣٤٠٠:١٩:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٦:٢٥١٣:٠٤:٣٦١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٢:٢٩٠٠:١٨:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٥:٠٧١٣:٠٤:٢٤١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٣:٢٤٠٠:١٨:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٢٣:٤٩١٣:٠٤:١١١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٤:١٩٠٠:١٧:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٣:٥٩١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٥:١٥٠٠:١٧:٣٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:١٤٠٦:٢١:١٧١٣:٠٣:٤٨١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٦:١٠٠٠:١٧:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٣:٣٧١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٧:٠٥٠٠:١٦:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٣:٢٧١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٨:٠١٠٠:١٦:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٧:٣٦١٣:٠٣:١٧١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٨:٥٦٠٠:١٦:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:٥٢٠٠:١٥:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٥:١٤١٣:٠٢:٥٨١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٤٨٠٠:١٥:٣٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٤:٠٤١٣:٠٢:٥٠١٩:٥٢:١٠٢٠:١١:٤٣٠٠:١٥:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٢:٤٢١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٢:٣٩٠٠:١٥:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١١:٤٧١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٣:٣٥٠٠:١٤:٤٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٣٠٠٦:١٠:٤١١٣:٠٢:٢٨١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٣٠٠٠:١٤:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٩:٣٦١٣:٠٢:٢١١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٥:٢٦٠٠:١٤:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٨:٣٢١٣:٠٢:١٦١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٦:٢٢٠٠:١٣:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٢:١٠١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٧:١٧٠٠:١٣:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٦:٢٧١٣:٠٢:٠٦١٩:٥٨:١٧٢٠:١٨:١٣٠٠:١٣:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٢:٠٢١٩:٥٩:١٠٢٠:١٩:٠٨٠٠:١٣:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٤:٢٧١٣:٠١:٥٨٢٠:٠٠:٠١٢٠:٢٠:٠٣٠٠:١٢:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٣٩٠٦:٠٣:٣٠١٣:٠١:٥٦٢٠:٠٠:٥٣٢٠:٢٠:٥٨٠٠:١٢:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٠٠٦:٠٢:٣٣١٣:٠١:٥٣٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢١:٥٣٠٠:١٢:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٠١٠٦:٠١:٣٨١٣:٠١:٥٢٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢٢:٤٨٠٠:١٢:١٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٤٤٠٦:٠٠:٤٥١٣:٠١:٥١٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٣:٤٢٠٠:١١:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سجادیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سجادیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سجادیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سجادیه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سجادیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سجادیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سجادیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سجادیه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای سجادیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سجادیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سجادیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سجادیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سجادیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سجادیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سجادیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سجادیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سجادیه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٤٠٥:٥٣:٣٨١٣:٠٢:٠٧٢٠:١١:٠١٢٠:٣١:٤٥٠٠:١٠:٣٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٤٠٥:٥٣:٠٠١٣:٠٢:١٢٢٠:١١:٤٨٢٠:٣٢:٣٥٠٠:١٠:٢٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٥٢:٢٤١٣:٠٢:١٧٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٣:٢٤٠٠:١٠:٢١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٥١:٤٩١٣:٠٢:٢٢٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٤:١٢٠٠:١٠:١٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٤٠٥:٥١:١٦١٣:٠٢:٢٨٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٥:٠٠٠٠:١٠:١٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢١٠٥:٥٠:٤٤١٣:٠٢:٣٥٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٥:٤٧٠٠:١٠:١٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣١٠٥:٥٠:١٤١٣:٠٢:٤٢٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٦:٣٣٠٠:١٠:٠٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٢٠٥:٤٩:٤٦١٣:٠٢:٥٠٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٧:١٨٠٠:١٠:٠٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٦٠٥:٤٩:٢٠١٣:٠٢:٥٨٢٠:١٦:٥٦٢٠:٣٨:٠٢٠٠:١٠:٠٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٢٠٥:٤٨:٥٥١٣:٠٣:٠٦٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٨:٤٥٠٠:١٠:٠٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣١٠٥:٤٨:٣٢١٣:٠٣:١٥٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٩:٢٧٠٠:١٠:٠٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٥١٠٥:٤٨:١٠١٣:٠٣:٢٤٢٠:١٨:٥٥٢٠:٤٠:٠٨٠٠:١٠:٠٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:١٤٠٥:٤٧:٥١١٣:٠٣:٣٣٢٠:١٩:٣٣٢٠:٤٠:٤٨٠٠:١٠:٠٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٠٠٥:٤٧:٣٣١٣:٠٣:٤٣٢٠:٢٠:١٠٢٠:٤١:٢٧٠٠:١٠:٠٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٧٠٥:٤٧:١٧١٣:٠٣:٥٣٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤٢:٠٥٠٠:١٠:١١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٧٠٥:٤٧:٠٢١٣:٠٤:٠٤٢٠:٢١:٢٠٢٠:٤٢:٤٢٠٠:١٠:١٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٠٠٥:٤٦:٥٠١٣:٠٤:١٥٢٠:٢١:٥٣٢٠:٤٣:١٧٠٠:١٠:١٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٥٠٥:٤٦:٣٩١٣:٠٤:٢٦٢٠:٢٢:٢٦٢٠:٤٣:٥١٠٠:١٠:٢٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٣٠٥:٤٦:٢٩١٣:٠٤:٣٧٢٠:٢٢:٥٧٢٠:٤٤:٢٤٠٠:١٠:٣٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٣٠٥:٤٦:٢٢١٣:٠٤:٤٩٢٠:٢٣:٢٧٢٠:٤٤:٥٥٠٠:١٠:٣٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٦٠٥:٤٦:١٦١٣:٠٥:٠١٢٠:٢٣:٥٥٢٠:٤٥:٢٥٠٠:١٠:٤٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٢٠٥:٤٦:١٢١٣:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٢٣٢٠:٤٥:٥٤٠٠:١٠:٥٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٠٠٥:٤٦:١٠١٣:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:٤٩٢٠:٤٦:٢١٠٠:١١:٠٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١١٠٥:٤٦:٠٩١٣:٠٥:٣٨٢٠:٢٥:١٤٢٠:٤٦:٤٧٠٠:١١:٠٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٥٠٥:٤٦:١٠١٣:٠٥:٥١٢٠:٢٥:٣٧٢٠:٤٧:١١٠٠:١١:١٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠١٠٥:٤٦:١٣١٣:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:٥٩٢٠:٤٧:٣٣٠٠:١١:٢٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٠٠٥:٤٦:١٨١٣:٠٦:١٦٢٠:٢٦:١٩٢٠:٤٧:٥٤٠٠:١١:٤٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠١٠٥:٤٦:٢٤١٣:٠٦:٢٩٢٠:٢٦:٣٨٢٠:٤٨:١٤٠٠:١١:٥٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٥٠٥:٤٦:٣٢١٣:٠٦:٤٢٢٠:٢٦:٥٦٢٠:٤٨:٣٢٠٠:١٢:٠٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٢٠٥:٤٦:٤١١٣:٠٦:٥٦٢٠:٢٧:١٢٢٠:٤٨:٤٨٠٠:١٢:١٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٢٠٥:٤٦:٥٢١٣:٠٧:٠٩٢٠:٢٧:٢٦٢٠:٤٩:٠٢٠٠:١٢:٣٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سجادیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سجادیه روستای سجادیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سجادیه روستای سجادیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سجادیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سجادیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سجادیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سجادیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سجادیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سجادیه

روستای سجادیه بر روی نقشه

روستای سجادیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سجادیه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سجادیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سجادیه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سجادیه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای سجادیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سجادیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سجادیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سجادیه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سجادیه
افق شرعی امروز فردا سجادیه دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سجادیه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سجادیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سجادیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سجادیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سجادیه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سجادیه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سجادیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو