جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ستلو

بهدشت | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز ستلو

اذان صبح: ٠٥:١١:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٢٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:١٧
اذان مغرب: ١٩:٤١:١٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:١٩

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ستلو (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای ستلو)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای ستلو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ستلو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

لئو نیكولایویچ تولستوی
نیكی همه چیز را مغلوب می كند و خودش مغلوب نمی شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ستلو

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ستلو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ستلو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ستلو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ستلو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ستلو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:١١٠٦:٣٥:٠٤١٢:٥٨:٢٥١٩:٢٢:١١١٩:٣٩:٠٣٠٠:١٨:٣٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٠٠٠٦:٣٤:٠٣١٢:٥٨:١٠١٩:٢٢:٤٢١٩:٣٩:٣٦٠٠:١٨:١٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٥٠٠٦:٣٣:٠٣١٢:٥٧:٥٦١٩:٢٣:١٤١٩:٤٠:١٠٠٠:١٧:٥٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٢:٠٤١٢:٥٧:٤٢١٩:٢٣:٤٥١٩:٤٠:٤٣٠٠:١٧:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٣١٠٦:٣١:٠٥١٢:٥٧:٢٩١٩:٢٤:١٧١٩:٤١:١٧٠٠:١٧:١٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٠:٠٧١٢:٥٧:١٦١٩:٢٤:٤٩١٩:٤١:٥٠٠٠:١٧:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:١٣٠٦:٢٩:٠٩١٢:٥٧:٠٣١٩:٢٥:٢١١٩:٤٢:٢٤٠٠:١٦:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٢٨:١٣١٢:٥٦:٥١١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٢:٥٨٠٠:١٦:٢٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٢٧:١٧١٢:٥٦:٣٩١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٣:٣٢٠٠:١٦:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٢٦:٢١١٢:٥٦:٢٨١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٤:٠٧٠٠:١٥:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٥:٢٧١٢:٥٦:١٧١٩:٢٧:٣١١٩:٤٤:٤١٠٠:١٥:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٤:٣٣١٢:٥٦:٠٦١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٥:١٦٠٠:١٥:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٣:٤٠١٢:٥٥:٥٦١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٥:٥١٠٠:١٥:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٢:٤٨١٢:٥٥:٤٧١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٦:٢٦٠٠:١٤:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢١:٥٦١٢:٥٥:٣٨١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:٠١٠٠:١٤:٣١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢١:٠٦١٢:٥٥:٢٩١٩:٣٠:١٥١٩:٤٧:٣٦٠٠:١٤:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٠:١٧١٢:٥٥:٢١١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:١٢٠٠:١٤:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:١٦٠٦:١٩:٢٨١٢:٥٥:١٤١٩:٣١:٢٢١٩:٤٨:٤٧٠٠:١٣:٤٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٨:٤٠١٢:٥٥:٠٧١٩:٣١:٥٦١٩:٤٩:٢٣٠٠:١٣:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:١٥٠٦:١٧:٥٤١٢:٥٥:٠١١٩:٣٢:٣٠١٩:٤٩:٥٩٠٠:١٣:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٧:٠٨١٢:٥٤:٥٥١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٠:٣٥٠٠:١٣:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١٨٠٦:١٦:٢٤١٢:٥٤:٥٠١٩:٣٣:٣٨١٩:٥١:١١٠٠:١٢:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٥:٤٠١٢:٥٤:٤٥١٩:٣٤:١٢١٩:٥١:٤٨٠٠:١٢:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٤:٥٨١٢:٥٤:٤٢١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:٢٤٠٠:١٢:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٤:١٧١٢:٥٤:٣٨١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٣:٠٠٠٠:١٢:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٣:٣٦١٢:٥٤:٣٥١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٣:٣٧٠٠:١٢:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٤٤٠٦:١٢:٥٧١٢:٥٤:٣٣١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:١٣٠٠:١٢:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٢:١٩١٢:٥٤:٣١١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٤:٥٠٠٠:١٢:٠٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١١:٤٣١٢:٥٤:٣٠١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٥:٢٦٠٠:١١:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ستلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ستلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ستلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ستلو

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای ستلو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ستلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ستلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای ستلو

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای ستلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای ستلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای ستلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ستلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ستلو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای ستلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای ستلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ستلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای ستلو

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای ستلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای ستلو روستای ستلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای ستلو روستای ستلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ستلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ستلو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای ستلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای ستلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ستلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای ستلو

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠١:٠٤١٢:٠٥:١٨١٨:٠٩:٥٧١٨:٢٦:٢٨٢٣:٥٦:٥٠
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٣:٤٣٠٦:٥٩:٥٧١٣:٠٥:٠٠١٩:١٠:٢٨١٩:٢٦:٥٩٠٠:٢٦:٣٠
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:٣٣٠٦:٥٨:٥٠١٣:٠٤:٤٢١٩:١٠:٥٩١٩:٢٧:٣٠٠٠:٢٦:١٠
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٢٢٠٦:٥٧:٤٤١٣:٠٤:٢٤١٩:١١:٢٩١٩:٢٨:٠١٠٠:٢٥:٥٠
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:١١٠٦:٥٦:٣٧١٣:٠٤:٠٦١٩:١٢:٠٠١٩:٢٨:٣٢٠٠:٢٥:٣٠
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٥٩٠٦:٥٥:٣٠١٣:٠٣:٤٨١٩:١٢:٣٠١٩:٢٩:٠٢٠٠:٢٥:٠٩
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٤٨٠٦:٥٤:٢٤١٣:٠٣:٣٠١٩:١٣:٠٠١٩:٢٩:٣٣٠٠:٢٤:٤٨
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٣٦٠٦:٥٣:١٧١٣:٠٣:١١١٩:١٣:٣١١٩:٣٠:٠٤٠٠:٢٤:٢٧
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٢٤٠٦:٥٢:١١١٣:٠٢:٥٣١٩:١٤:٠١١٩:٣٠:٣٥٠٠:٢٤:٠٦
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:١٢٠٦:٥١:٠٤١٣:٠٢:٣٥١٩:١٤:٣١١٩:٣١:٠٦٠٠:٢٣:٤٥
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٠٠٠٦:٤٩:٥٨١٣:٠٢:١٧١٩:١٥:٠١١٩:٣١:٣٧٠٠:٢٣:٢٤
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٤٧٠٦:٤٨:٥٢١٣:٠١:٥٩١٩:١٥:٣١١٩:٣٢:٠٨٠٠:٢٣:٠٣
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٣٥٠٦:٤٧:٤٦١٣:٠١:٤١١٩:١٦:٠٢١٩:٣٢:٣٩٠٠:٢٢:٤٢
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٢٢٠٦:٤٦:٤١١٣:٠١:٢٤١٩:١٦:٣٢١٩:٣٣:١٠٠٠:٢٢:٢١
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:١٠٠٦:٤٥:٣٥١٣:٠١:٠٦١٩:١٧:٠٢١٩:٣٣:٤٢٠٠:٢٢:٠٠
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٤٤:٣١١٣:٠٠:٤٩١٩:١٧:٣٣١٩:٣٤:١٣٠٠:٢١:٣٩
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٤٥٠٦:٤٣:٢٦١٣:٠٠:٣٢١٩:١٨:٠٣١٩:٣٤:٤٥٠٠:٢١:١٨
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٣٣٠٦:٤٢:٢٢١٣:٠٠:١٥١٩:١٨:٣٤١٩:٣٥:١٧٠٠:٢٠:٥٧
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٢١٠٦:٤١:١٨١٢:٥٩:٥٩١٩:١٩:٠٤١٩:٣٥:٤٩٠٠:٢٠:٣٦
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٤٠:١٤١٢:٥٩:٤٢١٩:١٩:٣٥١٩:٣٦:٢١٠٠:٢٠:١٦
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٣٩:١١١٢:٥٩:٢٦١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٦:٥٣٠٠:١٩:٥٥
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٤٥٠٦:٣٨:٠٩١٢:٥٩:١٠١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٧:٢٥٠٠:١٩:٣٥
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٣٣٠٦:٣٧:٠٧١٢:٥٨:٥٥١٩:٢١:٠٨١٩:٣٧:٥٨٠٠:١٩:١٥
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٢٢٠٦:٣٦:٠٥١٢:٥٨:٤٠١٩:٢١:٣٩١٩:٣٨:٣١٠٠:١٨:٥٥
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:١١٠٦:٣٥:٠٤١٢:٥٨:٢٥١٩:٢٢:١١١٩:٣٩:٠٣٠٠:١٨:٣٥
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٠٠٠٦:٣٤:٠٣١٢:٥٨:١٠١٩:٢٢:٤٢١٩:٣٩:٣٦٠٠:١٨:١٦
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٥٠٠٦:٣٣:٠٣١٢:٥٧:٥٦١٩:٢٣:١٤١٩:٤٠:١٠٠٠:١٧:٥٧
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٢:٠٤١٢:٥٧:٤٢١٩:٢٣:٤٥١٩:٤٠:٤٣٠٠:١٧:٣٨
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٣١٠٦:٣١:٠٥١٢:٥٧:٢٩١٩:٢٤:١٧١٩:٤١:١٧٠٠:١٧:١٩
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٠:٠٧١٢:٥٧:١٦١٩:٢٤:٤٩١٩:٤١:٥٠٠٠:١٧:٠١
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:١٣٠٦:٢٩:٠٩١٢:٥٧:٠٣١٩:٢٥:٢١١٩:٤٢:٢٤٠٠:١٦:٤٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای ستلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای ستلو روستای ستلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای ستلو روستای ستلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ستلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ستلو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ستلو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ستلو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ستلو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ستلو

روستای ستلو بر روی نقشه

روستای ستلو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ستلو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ستلو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ستلو
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای ستلو + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای ستلو + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای ستلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ستلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ستلو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ستلو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ستلو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ستلو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ستلو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ستلو
افق شرعی امروز فردا ستلو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ ستلو دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ستلو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ستلو
جدول اوقات شرعی امروز فردا ستلو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ستلو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو