جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سبزوار

سبزوار | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز سبزوار

اذان صبح: ٠٤:٠٥:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:٤٢
اذان ظهر: ١١:٣٠:٥٣
غروب آفتاب: ١٧:٣١:٢٩
اذان مغرب: ١٧:٤٩:٣٨
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٨:٥٤

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سبزوار (شهرستان سبزوار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر سبزوار)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سبزوار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سبزوار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
همانا بیناترین دیده‌ها آن است كه در طریق خیر نفوذ كند، و شنواترین گوش‌ها آن است كه پند و اندرز را در خود فرا گیرد و از آن سود برد، سالم‌ترین دل‌ها آن است كه از شبهه‌ها پاك باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سبزوار

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سبزوار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سبزوار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سبزوار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سبزوار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سبزوار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٦:٠٩١٢:٣٩:٢١١٩:١٣:٠٩١٩:٣١:٥٦٢٣:٥٤:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٤:٤٩١٢:٣٩:٠٧١٩:١٤:٠٠١٩:٣٢:٤٩٢٣:٥٤:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٣:٣٠١٢:٣٨:٥٣١٩:١٤:٥١١٩:٣٣:٤٣٢٣:٥٣:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٢:٢٥٠٦:٠٢:١٢١٢:٣٨:٣٩١٩:١٥:٤٣١٩:٣٤:٣٧٢٣:٥٣:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٠:٥٠٠٦:٠٠:٥٤١٢:٣٨:٢٦١٩:١٦:٣٤١٩:٣٥:٣١٢٣:٥٢:٥٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٩:١٥٠٥:٥٩:٣٧١٢:٣٨:١٤١٩:١٧:٢٥١٩:٣٦:٢٤٢٣:٥٢:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٧:٤١٠٥:٥٨:٢١١٢:٣٨:٠١١٩:١٨:١٧١٩:٣٧:١٩٢٣:٥٢:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٦:٠٧٠٥:٥٧:٠٦١٢:٣٧:٤٩١٩:١٩:٠٨١٩:٣٨:١٣٢٣:٥١:٥١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٥٥:٥١١٢:٣٧:٣٨١٩:٢٠:٠٠١٩:٣٩:٠٧٢٣:٥١:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥٤:٣٨١٢:٣٧:٢٧١٩:٢٠:٥١١٩:٤٠:٠١٢٣:٥١:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٣:٢٥١٢:٣٧:١٧١٩:٢١:٤٣١٩:٤٠:٥٥٢٣:٥٠:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥٢:١٤١٢:٣٧:٠٧١٩:٢٢:٣٤١٩:٤١:٥٠٢٣:٥٠:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٢٨٠٥:٥١:٠٣١٢:٣٦:٥٧١٩:٢٣:٢٥١٩:٤٢:٤٤٢٣:٥٠:١٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٥٨٠٥:٤٩:٥٣١٢:٣٦:٤٨١٩:٢٤:١٧١٩:٤٣:٣٨٢٣:٤٩:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٢٩٠٥:٤٨:٤٥١٢:٣٦:٤٠١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٤:٣٣٢٣:٤٩:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٠٠٠٥:٤٧:٣٧١٢:٣٦:٣٢١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٥:٢٧٢٣:٤٩:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٣٣٠٥:٤٦:٣٠١٢:٣٦:٢٤١٩:٢٦:٥١١٩:٤٦:٢٢٢٣:٤٨:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٠٦٠٥:٤٥:٢٥١٢:٣٦:١٧١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٧:١٦٢٣:٤٨:٤٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٤٤:٢١١٢:٣٦:١١١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٨:١١٢٣:٤٨:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٨:١٥٠٥:٤٣:١٨١٢:٣٦:٠٥١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٩:٠٥٢٣:٤٨:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٦:٥٢٠٥:٤٢:١٦١٢:٣٦:٠٠١٩:٣٠:١٧١٩:٥٠:٠٠٢٣:٤٧:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٥:٢٩٠٥:٤١:١٥١٢:٣٥:٥٦١٩:٣١:٠٨١٩:٥٠:٥٤٢٣:٤٧:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٤٠:١٦١٢:٣٥:٥٢١٩:٣١:٥٩١٩:٥١:٤٨٢٣:٤٧:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٣٩:١٨١٢:٣٥:٤٨١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٢:٤٢٢٣:٤٧:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠١:٢٨٠٥:٣٨:٢١١٢:٣٥:٤٥١٩:٣٣:٤١١٩:٥٣:٣٦٢٣:٤٦:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٠:١٠٠٥:٣٧:٢٦١٢:٣٥:٤٣١٩:٣٤:٣١١٩:٥٤:٣٠٢٣:٤٦:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٨:٥٣٠٥:٣٦:٣٢١٢:٣٥:٤٢١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٥:٢٣٢٣:٤٦:٣٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:٣٨٠٥:٣٥:٣٩١٢:٣٥:٤٠١٩:٣٦:١٢١٩:٥٦:١٧٢٣:٤٦:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٦:٢٤٠٥:٣٤:٤٨١٢:٣٥:٤٠١٩:٣٧:٠١١٩:٥٧:١٠٢٣:٤٦:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سبزوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سبزوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سبزوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سبزوار

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سبزوار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سبزوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سبزوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سبزوار

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سبزوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سبزوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سبزوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سبزوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سبزوار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سبزوار

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر سبزوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سبزوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سبزوار

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سبزوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سبزوار شهر سبزوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سبزوار شهر سبزوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سبزوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سبزوار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سبزوار

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر سبزوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سبزوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سبزوار

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٢٧:٢٠١١:٣١:٥٥١٧:٣٥:٥٦١٧:٥٤:٠٧٢٢:٤٩:٤٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٢٠٥:٢٨:٠٧١١:٣١:٣٤١٧:٣٤:٢٧١٧:٥٢:٣٧٢٢:٤٩:٣١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٥٠٥:٢٨:٥٥١١:٣١:١٣١٧:٣٢:٥٨١٧:٥١:٠٨٢٢:٤٩:١٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٧٠٥:٢٩:٤٢١١:٣٠:٥٣١٧:٣١:٢٩١٧:٤٩:٣٨٢٢:٤٨:٥٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٩٠٥:٣٠:٣٠١١:٣٠:٣٢١٧:٣٠:٠٠١٧:٤٨:٠٩٢٢:٤٨:٣٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١١٠٥:٣١:١٨١١:٣٠:١٢١٧:٢٨:٣١١٧:٤٦:٤١٢٢:٤٨:١٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٢٠٥:٣٢:٠٦١١:٢٩:٥١١٧:٢٧:٠٣١٧:٤٥:١٢٢٢:٤٧:٥٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٤٠٥:٣٢:٥٤١١:٢٩:٣١١٧:٢٥:٣٤١٧:٤٣:٤٤٢٢:٤٧:٤٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٣٣:٤٣١١:٢٩:١٢١٧:٢٤:٠٧١٧:٤٢:١٧٢٢:٤٧:٢١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٦٠٥:٣٤:٣٢١١:٢٨:٥٢١٧:٢٢:٣٩١٧:٤٠:٥٠٢٢:٤٧:٠٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٧٠٥:٣٥:٢١١١:٢٨:٣٣١٧:٢١:١٢١٧:٣٩:٢٣٢٢:٤٦:٤٥
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٨٠٥:٣٦:١٠١١:٢٨:١٤١٧:١٩:٤٥١٧:٣٧:٥٧٢٢:٤٦:٢٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٨٠٥:٣٦:٥٩١١:٢٧:٥٦١٧:١٨:١٩١٧:٣٦:٣١٢٢:٤٦:٠٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٩٠٥:٣٧:٤٩١١:٢٧:٣٧١٧:١٦:٥٣١٧:٣٥:٠٦٢٢:٤٥:٥١
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٩٠٥:٣٨:٣٩١١:٢٧:٢٠١٧:١٥:٢٧١٧:٣٣:٤١٢٢:٤٥:٣٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٠٠٥:٣٩:٣٠١١:٢٧:٠٢١٧:١٤:٠٣١٧:٣٢:١٧٢٢:٤٥:١٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٠٠٥:٤٠:٢٠١١:٢٦:٤٥١٧:١٢:٣٨١٧:٣٠:٥٣٢٢:٤٤:٥٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢١٠٥:٤١:١١١١:٢٦:٢٩١٧:١١:١٤١٧:٢٩:٣١٢٢:٤٤:٤٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:١١٠٥:٤٢:٠٣١١:٢٦:١٣١٧:٠٩:٥١١٧:٢٨:٠٨٢٢:٤٤:٢٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠١٠٥:٤٢:٥٤١١:٢٥:٥٨١٧:٠٨:٢٩١٧:٢٦:٤٧٢٢:٤٤:١٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٥:٤٣:٤٦١١:٢٥:٤٣١٧:٠٧:٠٧١٧:٢٥:٢٦٢٢:٤٣:٥٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٤٤:٣٩١١:٢٥:٢٨١٧:٠٥:٤٦١٧:٢٤:٠٧٢٢:٤٣:٣٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٢٠٥:٤٥:٣١١١:٢٥:١٤١٧:٠٤:٢٦١٧:٢٢:٤٨٢٢:٤٣:٢٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٤٦:٢٥١١:٢٥:٠١١٧:٠٣:٠٦١٧:٢١:٢٩٢٢:٤٣:١٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٣٠٥:٤٧:١٨١١:٢٤:٤٨١٧:٠١:٤٧١٧:٢٠:١٢٢٢:٤٢:٥٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٤٨:١٢١١:٢٤:٣٦١٧:٠٠:٢٩١٧:١٨:٥٦٢٢:٤٢:٤٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٤٩:٠٦١١:٢٤:٢٤١٦:٥٩:١٢١٧:١٧:٤٠٢٢:٤٢:٢٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٥٠:٠١١١:٢٤:١٣١٦:٥٧:٥٦١٧:١٦:٢٥٢٢:٤٢:١٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٦٠٥:٥٠:٥٥١١:٢٤:٠٣١٦:٥٦:٤١١٧:١٥:١٢٢٢:٤٢:٠٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٥١:٥١١١:٢٣:٥٣١٦:٥٥:٢٦١٧:١٣:٥٩٢٢:٤١:٥٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سبزوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سبزوار شهر سبزوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر سبزوار شهر سبزوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سبزوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سبزوار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سبزوار

سبزوار تلفظ یکی از شهرهای بزرگ استان خراسان رضوی است که در غرب خراسان، در شمال شرق ایران قرار دارد. تاریخ سبزوار با بیهق پیوند خورده‌است

شهر سبزوار در ویکیپدیا

شهر سبزوار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سبزوار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سبزوار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سبزوار بر روی نقشه

شهر سبزوار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سبزوار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سبزوار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سبزوار
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر سبزوار + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر سبزوار + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سبزوار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سبزوار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سبزوار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سبزوار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سبزوار رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سبزوار
افق شرعی امروز فردا سبزوار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سبزوار دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سبزوار
زمان پخش اذان مستقیم به افق سبزوار
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سبزوار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سبزوار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سبزوار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سبزوار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو