جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سبزآباد

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز سبزآباد


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٣٥
اذان ظهر: ١٣:١٠:١٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٢٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٣٥
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٤٩

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سبزآباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای سبزآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سبزآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سبزآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نادر شاه افشار
میدان جنگ می تواند میدان دوستی نیز باشد؛ اگر نیروهای دو طرف میدان به حقوق خویش بسنده كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سبزآباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سبزآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سبزآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سبزآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سبزآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سبزآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٤:١٦١٣:٠١:٤١١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٣٩٠٠:١٨:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٣:١٥١٣:٠١:٣١١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:٢٣٠٠:١٨:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٢:١٤١٣:٠١:٢٢١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٩:٠٧٠٠:١٧:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢١:١٥١٣:٠١:١٣١٩:٤١:٤٠١٩:٥٩:٥١٠٠:١٧:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٢٠:١٧١٣:٠١:٠٥١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:٣٥٠٠:١٧:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٩:١٩١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠١:٢٠٠٠:١٧:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:١٢٠٦:١٨:٢٣١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠٢:٠٤٠٠:١٦:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٤٨٠٠:١٦:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٣:٣٢٠٠:١٦:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٥:٤٠١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٤:١٧٠٠:١٦:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٤:٤٨١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٥:٠١٠٠:١٥:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٣:٥٦١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٥:٤٥٠٠:١٥:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٣:٠٧١٣:٠٠:١٨١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٦:٣٠٠٠:١٥:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٢:١٨١٣:٠٠:١٥١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:١٤٠٠:١٥:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١١:٣٠١٣:٠٠:١٢١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:٥٨٠٠:١٥:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٠:٤٤١٣:٠٠:١٠١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٤٢٠٠:١٥:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠٠٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٢٦٠٠:١٤:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٥٩٠٦:٠٩:١٥١٣:٠٠:٠٧١٩:٥١:٢٣٢٠:١٠:١٠٠٠:١٤:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٨:٣٢١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٥٤٠٠:١٤:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٠٢٠٦:٠٧:٥١١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٣٧٠٠:١٤:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٧:١١١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:٢١٠٠:١٤:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٦:٣٣١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٣:٠٤٠٠:١٤:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٥:٥٦١٣:٠٠:١٠١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٤٧٠٠:١٤:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٥:٢٠١٣:٠٠:١٣١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:٢٩٠٠:١٤:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٤:٤٥١٣:٠٠:١٦١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٥:١٢٠٠:١٣:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٤٣٠٦:٠٤:١٢١٣:٠٠:١٩١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٥:٥٤٠٠:١٣:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٣:٤١١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٦:٣٥٠٠:١٣:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٣:١١١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٧:١٧٠٠:١٣:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٢:٤٢١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٧:٥٧٠٠:١٣:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سبزآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سبزآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سبزآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سبزآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای سبزآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سبزآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سبزآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای سبزآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای سبزآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای سبزآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای سبزآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سبزآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سبزآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سبزآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سبزآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سبزآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سبزآباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥١٠٥:٥٩:٢٤١٣:٠٥:٤١٢٠:١١:٥٨٢٠:٣١:٤٨٠٠:١٧:٠٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٥٩:٣٨١٣:٠٥:٥٤٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣١:٥٩٠٠:١٧:١٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٥٩:٥٤١٣:٠٦:٠٧٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:٠٨٠٠:١٧:٣٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤١٠٦:٠٠:١٠١٣:٠٦:٢٠٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:١٦٠٠:١٧:٤٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠١٠٦:٠٠:٢٨١٣:٠٦:٣٣٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٢:٢٣٠٠:١٧:٥٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٣٠٦:٠٠:٤٧١٣:٠٦:٤٥٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٢:٢٨٠٠:١٨:١٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٧٠٦:٠١:٠٧١٣:٠٦:٥٨٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٣١٠٠:١٨:٢٨
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٢٠٦:٠١:٢٨١٣:٠٧:١٠٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:٣٣٠٠:١٨:٤٣
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٠٠٦:٠١:٥٠١٣:٠٧:٢٢٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٣٤٠٠:١٨:٥٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠٢:١٣١٣:٠٧:٣٤٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٣٢٠٠:١٩:١٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٩٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٧:٤٦٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٣٠٠٠:١٩:٢٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٢٠٦:٠٣:٠٢١٣:٠٧:٥٧٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:٢٦٠٠:١٩:٤٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٥٠٦:٠٣:٢٨١٣:٠٨:٠٨٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٢٠:٠٠
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠٣:٥٥١٣:٠٨:١٩٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:١٢٠٠:٢٠:١٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٧٠٦:٠٤:٢٣١٣:٠٨:٢٩٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٢٠:٣٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٤:٥١١٣:٠٨:٣٩٢٠:١٢:١٦٢٠:٣١:٥٣٠٠:٢٠:٤٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٥:٢٠١٣:٠٨:٤٩٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٤٠٠٠:٢١:٠٠
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٥٠٦:٠٥:٥٠١٣:٠٨:٥٨٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٢٦٠٠:٢١:١٥
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٦:٢١١٣:٠٩:٠٦٢٠:١١:٣٩٢٠:٣١:١١٠٠:٢١:٢٩
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٦:٥٢١٣:٠٩:١٥٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٢١:٤٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٧:٢٤١٣:٠٩:٢٣٢٠:١١:٠٦٢٠:٣٠:٣٥٠٠:٢١:٥٧
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٧:٥٧١٣:٠٩:٣٠٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٠:١٤٠٠:٢٢:١١
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠٨:٣٠١٣:٠٩:٣٧٢٠:١٠:٢٨٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٢٢:٢٥
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢١٠٦:٠٩:٠٣١٣:٠٩:٤٣٢٠:١٠:٠٦٢٠:٢٩:٢٩٠٠:٢٢:٣٨
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٩٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٢٢:٥١
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١٠:١٢١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٢٣:٠٣
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٧٠٦:١٠:٤٧١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٨:٠٩٠٠:٢٣:١٥
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٧٠٦:١١:٢٣١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:٣٩٠٠:٢٣:٢٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١١:٥٩١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٢٣:٣٨
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١٢:٣٥١٣:١٠:١٠٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٣٥٠٠:٢٣:٤٩
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٣:١٢١٣:١٠:١٣٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٦:٠١٠٠:٢٣:٥٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سبزآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سبزآباد روستای سبزآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای سبزآباد روستای سبزآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سبزآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سبزآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای سبزآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سبزآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سبزآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سبزآباد

روستای سبزآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سبزآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سبزآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سبزآباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای سبزآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای سبزآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سبزآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سبزآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سبزآباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سبزآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سبزآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سبزآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا سبزآباد دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ سبزآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سبزآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سبزآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا سبزآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سبزآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو