جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای سبزآباد

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز سبزآباد


اذان صبح: ٠٤:٢٣:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٠٢
اذان ظهر: ١٣:٠١:٥٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:١٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٤٥
نیمه شب: ٠٠:١٤:٠٢

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سبزآباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای سبزآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سبزآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سبزآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

سعید نفیسی
بالاترین رمز كامیابی اینست كه انسان چیزی بگوید و كاری بكند و چیزی را بخواهد كه دیگران معمولاً آنرا نمی گویند و نمی كنند و نمی خواهند، یا در گفتن و كردن و خواستن آن تردید دارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سبزآباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سبزآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سبزآباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای سبزآباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سبزآباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سبزآباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٣٧٠٦:٣٦:٣٩١٣:٠٤:٠١١٩:٣١:٥٤١٩:٤٩:٣٥٠٠:٢٢:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:١٥٠٦:٣٥:٢٩١٣:٠٣:٤٧١٩:٣٢:٣٥١٩:٥٠:١٧٠٠:٢١:٤٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٤:٢٠١٣:٠٣:٣٣١٩:٣٣:١٥١٩:٥١:٠٠٠٠:٢١:٢٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٣:١٢١٣:٠٣:١٩١٩:٣٣:٥٦١٩:٥١:٤٢٠٠:٢١:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٢:٠٤١٣:٠٣:٠٦١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٢:٢٥٠٠:٢٠:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٠:٥٧١٣:٠٢:٥٢١٩:٣٥:١٧١٩:٥٣:٠٨٠٠:٢٠:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٢٩:٥٠١٣:٠٢:٤٠١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٣:٥١٠٠:٢٠:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٨:٤٥١٣:٠٢:٢٨١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٤:٣٤٠٠:١٩:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢٧:٤٠١٣:٠٢:١٦١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٥:١٧٠٠:١٩:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٦:٣٦١٣:٠٢:٠٤١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٦:٠١٠٠:١٩:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٥:٣٣١٣:٠١:٥٣١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٦:٤٤٠٠:١٨:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٤:٣٠١٣:٠١:٤٣١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٧:٢٨٠٠:١٨:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٣:٢٩١٣:٠١:٣٣١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:١١٠٠:١٨:١٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٢:٢٨١٣:٠١:٢٣١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٨:٥٥٠٠:١٧:٥٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢١:٢٨١٣:٠١:١٤١٩:٤١:٢٨١٩:٥٩:٣٩٠٠:١٧:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٠:٣٠١٣:٠١:٠٦١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:٢٣٠٠:١٧:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤١٠٦:١٩:٣٢١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠١:٠٧٠٠:١٧:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٨:٣٥١٣:٠٠:٥١١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠١:٥٢٠٠:١٦:٥٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٧:٤٠١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٢:٣٦٠٠:١٦:٤٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٦:٤٥١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:٢٠٠٠:١٦:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٥:٥١١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٤:٠٥٠٠:١٦:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٤:٥٩١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٤٩٠٠:١٥:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٤:٠٨١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٥:٣٣٠٠:١٥:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٣:١٨١٣:٠٠:١٨١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:١٨٠٠:١٥:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٢:٢٩١٣:٠٠:١٥١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٧:٠٢٠٠:١٥:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١١:٤١١٣:٠٠:١٢١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٤٧٠٠:١٥:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:١٧٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٠:١٠١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٣١٠٠:١٥:٠٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٠:٠٩١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:١٥٠٠:١٤:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠٩:٢٥١٣:٠٠:٠٧١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٥٩٠٠:١٤:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سبزآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سبزآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای سبزآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سبزآباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سبزآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سبزآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سبزآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای سبزآباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای سبزآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سبزآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای سبزآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سبزآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سبزآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سبزآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای سبزآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سبزآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سبزآباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٣:٤١١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٦:٣٥٠٠:١٣:٤٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٣:١١١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٧:١٧٠٠:١٣:٤٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٢:٤٢١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٧:٥٧٠٠:١٣:٤٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٢:١٥١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٩:٢١٢٠:١٨:٣٨٠٠:١٣:٤٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٢٠٦:٠١:٤٩١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٩:١٧٠٠:١٣:٤١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٣٠٦:٠١:٢٤١٣:٠٠:٥١٢٠:٠٠:٣٦٢٠:١٩:٥٧٠٠:١٣:٤١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠١:٠١١٣:٠٠:٥٨٢٠:٠١:١٢٢٠:٢٠:٣٥٠٠:١٣:٤١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٠:٤٠١٣:٠١:٠٦٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢١:١٣٠٠:١٣:٤٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٦٠٦:٠٠:٢٠١٣:٠١:١٤٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:٥٠٠٠:١٣:٤٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٤٠٦:٠٠:٠١١٣:٠١:٢٢٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٢:٢٧٠٠:١٣:٤٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٥٩:٤٤١٣:٠١:٣١٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٣:٠٣٠٠:١٣:٤٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٥٩:٢٩١٣:٠١:٤٠٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٣:٣٨٠٠:١٣:٥٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٠٠٥:٥٩:١٤١٣:٠١:٥٠٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٤:١٢٠٠:١٣:٥٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٦٠٥:٥٩:٠٢١٣:٠١:٥٩٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:٤٥٠٠:١٤:٠٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٥٨:٥١١٣:٠٢:١٠٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٥:١٨٠٠:١٤:٠٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٥٨:٤١١٣:٠٢:٢٠٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:٤٩٠٠:١٤:١٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٥٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠٢:٣١٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٦:٢٠٠٠:١٤:١٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٩٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٢:٤٢٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:٥٠٠٠:١٤:٢٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٨:٢١١٣:٠٢:٥٣٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٧:١٨٠٠:١٤:٣٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٨:١٧١٣:٠٣:٠٥٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:٤٦٠٠:١٤:٤٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٨:١٤١٣:٠٣:١٧٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٨:١٢٠٠:١٤:٥١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٥٠٥:٥٨:١٣١٣:٠٣:٢٩٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٨:٣٨٠٠:١٥:٠٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٩٠٥:٥٨:١٤١٣:٠٣:٤٢٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٩:٠٢٠٠:١٥:١٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٥٠٥:٥٨:١٦١٣:٠٣:٥٤٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٩:٢٥٠٠:١٥:٢١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥٨:١٩١٣:٠٤:٠٧٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٩:٤٧٠٠:١٥:٣١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٤:٢٠٢٠:١٠:١٩٢٠:٣٠:٠٨٠٠:١٥:٤٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٦٠٥:٥٨:٣٠١٣:٠٤:٣٣٢٠:١٠:٣٨٢٠:٣٠:٢٨٠٠:١٥:٥٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٠٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠٤:٤٦٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٤٦٠٠:١٦:٠٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٨:٤٦١٣:٠٤:٥٩٢٠:١١:١٣٢٠:٣١:٠٣٠٠:١٦:١٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٨:٥٧١٣:٠٥:١٢٢٠:١١:٢٨٢٠:٣١:١٨٠٠:١٦:٣٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٩:٠٨١٣:٠٥:٢٥٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:٣٢٠٠:١٦:٤٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای سبزآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سبزآباد روستای سبزآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای سبزآباد روستای سبزآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سبزآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سبزآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سبزآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سبزآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سبزآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سبزآباد

روستای سبزآباد بر روی نقشه

روستای سبزآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سبزآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سبزآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سبزآباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای سبزآباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای سبزآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای سبزآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سبزآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سبزآباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سبزآباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سبزآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سبزآباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق سبزآباد
افق شرعی امروز فردا سبزآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا سبزآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سبزآباد
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ سبزآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سبزآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو