جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ساوه

ساوه | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز ساوه

اذان صبح: ٠٤:٣٩:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٥٢
اذان ظهر: ١١:٥٨:٤٣
غروب آفتاب: ١٧:٥٥:٠٢
اذان مغرب: ١٨:١٢:٥٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٧:٢٩

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ساوه (شهرستان ساوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر ساوه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ساوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ساوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

هراكلیت
ای جویندگان خرد! كاری را بكنید كه من كرده‌ام؛ در مورد همه چیز پژوهش كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ساوه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ساوه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ساوه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ساوه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ساوه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ساوه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٦:٣٧١٣:٠٨:٣٢١٩:٤١:٠٢١٩:٥٩:٣١٠٠:٢٤:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٥:٢٠١٣:٠٨:١٨١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:٢١٠٠:٢٤:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:١٢٠٦:٣٤:٠٤١٣:٠٨:٠٤١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠١:١٢٠٠:٢٣:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣٢:٤٩١٣:٠٧:٥١١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠٢:٠٣٠٠:٢٣:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:١٠٠٦:٣١:٣٤١٣:٠٧:٣٨١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٢٢:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٣٩٠٦:٣٠:٢٠١٣:٠٧:٢٥١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٢٢:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٩:٠٧١٣:٠٧:١٣١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٤:٣٦٠٠:٢٢:١٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٧:٥٤١٣:٠٧:٠١١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:٢٧٠٠:٢١:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٦:٤٣١٣:٠٦:٥٠١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:١٨٠٠:٢١:٣٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٥:٣٢١٣:٠٦:٣٩١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٧:١٠٠٠:٢١:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٤:٢٢١٣:٠٦:٢٨١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٨:٠١٠٠:٢٠:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٣:١٣١٣:٠٦:١٨١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٢٠:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢٢:٠٥١٣:٠٦:٠٩١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:٤٤٠٠:٢٠:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٢٠:٥٨١٣:٠٦:٠٠١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:٣٦٠٠:٢٠:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٩:٥٢١٣:٠٥:٥١١٩:٥٢:٢٣٢٠:١١:٢٨٠٠:١٩:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:١٩٠٠:١٩:٢٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٧:٤٣١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:١١٠٠:١٩:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٦:٤٠١٣:٠٥:٢٩١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٤:٠٣٠٠:١٨:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٥:٣٩١٣:٠٥:٢٣١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٥٥٠٠:١٨:٣٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٤:٣٨١٣:٠٥:١٧١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:٤٦٠٠:١٨:٢٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:١٧٠٦:١٣:٣٩١٣:٠٥:١٢١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:٣٨٠٠:١٨:٠٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١٢:٤١١٣:٠٥:٠٨١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٧:٣٠٠٠:١٧:٥٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٤١٠٦:١١:٤٤١٣:٠٥:٠٤١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٨:٢١٠٠:١٧:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٢٤٠٦:١٠:٤٨١٣:٠٥:٠٠١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٩:١٣٠٠:١٧:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٠٩٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠٠:٣٠٢٠:٢٠:٠٤٠٠:١٧:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٤:٥٥٢٠:٠١:١٨٢٠:٢٠:٥٥٠٠:١٧:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠٤:٥٤٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:٤٦٠٠:١٦:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٧:١٩١٣:٠٤:٥٢٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٢:٣٧٠٠:١٦:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٦:٣٠١٣:٠٤:٥٢٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٣:٢٨٠٠:١٦:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ساوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ساوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ساوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ساوه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ساوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ساوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ساوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ساوه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر ساوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ساوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ساوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ساوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ساوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ساوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر ساوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ساوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ساوه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر ساوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ساوه شهر ساوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ساوه شهر ساوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ساوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ساوه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ساوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر ساوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ساوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ساوه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٦٠٥:٥٦:٣٨١٢:٠١:٠٧١٨:٠٥:٠٣١٨:٢٢:٥٧٢٣:١٩:٣٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٥٠٥:٥٧:٢٢١٢:٠٠:٤٦١٨:٠٣:٣٧١٨:٢١:٣١٢٣:١٩:٢١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٥٠٥:٥٨:٠٧١٢:٠٠:٢٥١٨:٠٢:١٠١٨:٢٠:٠٤٢٣:١٩:٠٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٤٠٥:٥٨:٥٢١٢:٠٠:٠٤١٨:٠٠:٤٤١٨:١٨:٣٨٢٣:١٨:٤٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٢٠٥:٥٩:٣٦١١:٥٩:٤٤١٧:٥٩:١٨١٨:١٧:١٢٢٣:١٨:٢٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٠:٢١١١:٥٩:٢٣١٧:٥٧:٥٢١٨:١٥:٤٦٢٣:١٨:٠٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠١:٠٧١١:٥٩:٠٣١٧:٥٦:٢٧١٨:١٤:٢١٢٣:١٧:٤٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٨٠٦:٠١:٥٢١١:٥٨:٤٣١٧:٥٥:٠٢١٨:١٢:٥٦٢٣:١٧:٢٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٢:٣٨١١:٥٨:٢٣١٧:٥٣:٣٧١٨:١١:٣١٢٣:١٧:١٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٣:٢٣١١:٥٨:٠٤١٧:٥٢:١٢١٨:١٠:٠٧٢٣:١٦:٥٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣١٠٦:٠٤:١٠١١:٥٧:٤٥١٧:٥٠:٤٨١٨:٠٨:٤٣٢٣:١٦:٣٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠٤:٥٦١١:٥٧:٢٦١٧:٤٩:٢٤١٨:٠٧:١٩٢٣:١٦:١٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠٥:٤٢١١:٥٧:٠٧١٧:٤٨:٠٠١٨:٠٥:٥٦٢٣:١٥:٥٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٦:٢٩١١:٥٦:٤٩١٧:٤٦:٣٧١٨:٠٤:٣٤٢٣:١٥:٣٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤١٠٦:٠٧:١٦١١:٥٦:٣١١٧:٤٥:١٥١٨:٠٣:١٢٢٣:١٥:٢٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٩٠٦:٠٨:٠٤١١:٥٦:١٤١٧:٤٣:٥٣١٨:٠١:٥١٢٣:١٥:٠٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٦٠٦:٠٨:٥٢١١:٥٥:٥٧١٧:٤٢:٣١١٨:٠٠:٣١٢٣:١٤:٤٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٠٩:٤٠١١:٥٥:٤١١٧:٤١:١١١٧:٥٩:١١٢٣:١٤:٣١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٠:٢٨١١:٥٥:٢٥١٧:٣٩:٥٠١٧:٥٧:٥١٢٣:١٤:١٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١١:١٧١١:٥٥:٠٩١٧:٣٨:٣١١٧:٥٦:٣٣٢٣:١٣:٥٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٢:٠٦١١:٥٤:٥٤١٧:٣٧:١٢١٧:٥٥:١٥٢٣:١٣:٤٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٢:٥٦١١:٥٤:٤٠١٧:٣٥:٥٤١٧:٥٣:٥٨٢٣:١٣:٢٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠١٠٦:١٣:٤٦١١:٥٤:٢٦١٧:٣٤:٣٦١٧:٥٢:٤٢٢٣:١٣:١٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٤:٣٦١١:٥٤:١٣١٧:٣٣:٢٠١٧:٥١:٢٦٢٣:١٢:٥٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٥:٢٧١١:٥٤:٠٠١٧:٣٢:٠٤١٧:٥٠:١٢٢٣:١٢:٤٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٦:١٧١١:٥٣:٤٨١٧:٣٠:٤٩١٧:٤٨:٥٨٢٣:١٢:٣٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١١٠٦:١٧:٠٩١١:٥٣:٣٦١٧:٢٩:٣٤١٧:٤٧:٤٦٢٣:١٢:١٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٩٠٦:١٨:٠١١١:٥٣:٢٥١٧:٢٨:٢١١٧:٤٦:٣٤٢٣:١٢:٠٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٧٠٦:١٨:٥٣١١:٥٣:١٥١٧:٢٧:٠٨١٧:٤٥:٢٣٢٣:١١:٥٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٥٠٦:١٩:٤٥١١:٥٣:٠٥١٧:٢٥:٥٧١٧:٤٤:١٣٢٣:١١:٤٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ساوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ساوه شهر ساوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ساوه شهر ساوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ساوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ساوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ساوه

ساوه از شهرهای استان مرکزی و مرکز شهرستان ساوه، در کشور ایران است. جمعیت این شهر در سال ۲۰۱۲ برابر با ۲۰۱۸۲۸ نفر است

شهر ساوه در ویکیپدیا

شهر ساوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ساوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ساوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ساوه بر روی نقشه

شهر ساوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ساوه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ساوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ساوه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ساوه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر ساوه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر ساوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ساوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ساوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ساوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ساوه رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ساوه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ساوه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ساوه دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ ساوه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ساوه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا ساوه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ساوه
افق شرعی امروز فردا ساوه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ساوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو