جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ساوردی

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز ساوردی


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٠٤
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٣٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٣٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٤٤
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٢٠

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ساوردی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای ساوردی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ساوردی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ساوردی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ساموئل جانسون
ذهن خود را از ناتوانی ها خالی كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ساوردی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ساوردی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ساوردی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ساوردی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ساوردی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ساوردی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٣:٠٧١٣:٠٠:٥٦١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:٢٢٠٠:١٧:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٢:٠٥١٣:٠٠:٤٧١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٨:٠٧٠٠:١٧:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢١:٠٥١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٥٢٠٠:١٦:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١٩٠٦:٢٠:٠٥١٣:٠٠:٢٩١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:٣٦٠٠:١٦:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٩:٠٦١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠٠:٢١٠٠:١٦:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٨:٠٨١٣:٠٠:١٣١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠١:٠٦٠٠:١٦:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٧:١١١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٥١٠٠:١٥:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٦:١٥١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٣٦٠٠:١٥:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٥:٢٠١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٢١٠٠:١٥:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٤:٢٦١٢:٥٩:٤٧١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٤:٠٥٠٠:١٥:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٣:٣٣١٢:٥٩:٤٢١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٤:٥٠٠٠:١٥:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٢:٤١١٢:٥٩:٣٧١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٣٥٠٠:١٤:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١١:٥١١٢:٥٩:٣٣١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٤:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٩٠٦:١١:٠٢١٢:٥٩:٣٠١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:٠٥٠٠:١٤:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٠:١٤١٢:٥٩:٢٧١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٥٠٠٠:١٤:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٩:٢٧١٢:٥٩:٢٥١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٣٤٠٠:١٤:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٨:٤١١٢:٥٩:٢٣١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:١٩٠٠:١٣:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠٧:٥٧١٢:٥٩:٢٢١٩:٥١:١٢٢٠:١٠:٠٣٠٠:١٣:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٧:١٤١٢:٥٩:٢٢١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٤٧٠٠:١٣:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٦:٣٢١٢:٥٩:٢٢١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٣١٠٠:١٣:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٥:٥٢١٢:٥٩:٢٢١٩:٥٣:١٦٢٠:١٢:١٥٠٠:١٣:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٥:١٣١٢:٥٩:٢٤١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٢:٥٩٠٠:١٣:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٤:٣٥١٢:٥٩:٢٥١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:٤٢٠٠:١٣:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٣:٥٩١٢:٥٩:٢٨١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:٢٦٠٠:١٣:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٤٤٠٦:٠٣:٢٤١٢:٥٩:٣١١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٥:٠٨٠٠:١٢:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٢:٥٠١٢:٥٩:٣٤١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٥:٥١٠٠:١٢:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٢:١٨١٢:٥٩:٣٨١٩:٥٧:١٩٢٠:١٦:٣٣٠٠:١٢:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:١٩٠٦:٠١:٤٨١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٧:١٥٠٠:١٢:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠١:١٩١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:٥٦٠٠:١٢:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساوردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساوردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساوردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ساوردی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ساوردی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ساوردی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ساوردی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ساوردی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ساوردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ساوردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ساوردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ساوردی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ساوردی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ساوردی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای ساوردی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ساوردی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ساوردی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٤٠٦:١٢:٢٧١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٢٣:١١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٣:٠٤١٣:٠٩:٣٢٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٢٣:٢٠
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٣:٤٢١٣:٠٩:٣٣٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٢٣:٢٩
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٤:٢١١٣:٠٩:٣٣٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٢٣:٣٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٤:٥٩١٣:٠٩:٣٣٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٢٣:٤٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١٥:٣٨١٣:٠٩:٣٢٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٢٣:٥٣
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٦:١٧١٣:٠٩:٣١٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:١٥٠٠:٢٤:٠٠
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٦:٥٦١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٢٤:٠٧
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٤٢٠٠:٢٤:١٣
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٨:١٤١٣:٠٩:٢٣٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٨:٥٣٠٠:٢٤:١٨
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٨:٥٤١٣:٠٩:١٩١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٠٣٠٠:٢٤:٢٢
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٩:٣٣١٣:٠٩:١٥١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:١٢٠٠:٢٤:٢٦
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢٠:١٣١٣:٠٩:١٠١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٢٠٠٠:٢٤:٣٠
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٨٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠٩:٠٤١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:٢٦٠٠:٢٤:٣٣
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢١:٣١١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٣٢٠٠:٢٤:٣٥
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٢:١١١٣:٠٨:٥١١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٣٦٠٠:٢٤:٣٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٢:٥٠١٣:٠٨:٤٤١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٣٨٠٠:٢٤:٣٧
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٣:٣٠١٣:٠٨:٣٦١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:٤٠٠٠:٢٤:٣٧
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٤:٠٩١٣:٠٨:٢٧١٩:٥٢:١٨٢٠:١٠:٤١٠٠:٢٤:٣٦
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٤:٤٨١٣:٠٨:١٨١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٢٤:٣٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٥:٢٧١٣:٠٨:٠٨١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٢٤:٣٣
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٦:٠٦١٣:٠٧:٥٧١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٢٤:٣٠
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٦:٤٥١٣:٠٧:٤٦١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٢٤:٢٧
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٧:٢٤١٣:٠٧:٣٥١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٢٤:٢٣
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٨:٠٢١٣:٠٧:٢٣١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:٢٣٠٠:٢٤:١٩
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٨:٤١١٣:٠٧:١٠١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:١٧٠٠:٢٤:١٤
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٩:١٩١٣:٠٦:٥٧١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:١٠٠٠:٢٤:٠٨
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٩:٥٨١٣:٠٦:٤٣١٩:٤٣:٠١٢٠:٠١:٠٢٠٠:٢٤:٠٢
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٠:٣٦١٣:٠٦:٢٩١٩:٤١:٥٤١٩:٥٩:٥٣٠٠:٢٣:٥٥
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣١:١٤١٣:٠٦:١٥١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٨:٤٤٠٠:٢٣:٤٧
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣١:٥٢١٣:٠٦:٠٠١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٧:٣٤٠٠:٢٣:٣٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ساوردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ساوردی روستای ساوردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ساوردی روستای ساوردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ساوردی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ساوردی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای ساوردی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ساوردی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ساوردی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ساوردی

روستای ساوردی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ساوردی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ساوردی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ساوردی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ساوردی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای ساوردی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ساوردی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ساوردی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ساوردی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ساوردی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا ساوردی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ساوردی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ساوردی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ساوردی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ساوردی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ساوردی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ساوردی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ساوردی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو