جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ساوردی

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز ساوردی


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:١٨
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٤٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٢٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٠٤
نیمه شب: ٠٠:١٢:٤٩

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ساوردی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای ساوردی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ساوردی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ساوردی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

لئوبوسكالیا
منكر گذشته نمی‌توان شد، ولی گردن به بردگی آن نیز نمی‌باید نهاد. گذشته فقط می‌تواند فردا را تا اندازه‌ای برایمان پیش‌بینی‌پذیر كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ساوردی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ساوردی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ساوردی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ساوردی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ساوردی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ساوردی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:١٦٠٦:٣٥:٣٧١٣:٠٣:١٧١٩:٣١:٢٦١٩:٤٩:١١٠٠:٢١:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٤:٢٧١٣:٠٣:٠٢١٩:٣٢:٠٨١٩:٤٩:٥٤٠٠:٢٠:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣٣:١٧١٣:٠٢:٤٨١٩:٣٢:٤٩١٩:٥٠:٣٧٠٠:٢٠:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٢:٠٨١٣:٠٢:٣٤١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:٢٠٠٠:٢٠:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣١:٠٠١٣:٠٢:٢١١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:٠٤٠٠:١٩:٤٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٢٩:٥٢١٣:٠٢:٠٨١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٢:٤٧٠٠:١٩:٢٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٨:٤٥١٣:٠١:٥٥١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٣١٠٠:١٩:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٢٧:٣٩١٣:٠١:٤٣١٩:٣٦:١٦١٩:٥٤:١٥٠٠:١٨:٥٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٦:٣٣١٣:٠١:٣١١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٤:٥٩٠٠:١٨:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٥:٢٩١٣:٠١:٢٠١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٥:٤٣٠٠:١٨:١٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠١:٠٩١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:٢٧٠٠:١٧:٥٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٣:٢٢١٣:٠٠:٥٨١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٧:١١٠٠:١٧:٣٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٢:٢٠١٣:٠٠:٤٨١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٧:٥٥٠٠:١٧:١٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢١:١٨١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٤٠٠٠:١٧:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٧٠٦:٢٠:١٨١٣:٠٠:٣٠١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:٢٤٠٠:١٦:٤٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٩:١٩١٣:٠٠:٢١١٩:٤١:٥٢٢٠:٠٠:٠٩٠٠:١٦:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٨:٢٠١٣:٠٠:١٣١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:٥٤٠٠:١٦:١٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٧:٢٣١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:٣٨٠٠:١٥:٥٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٦:٢٧١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٢:٢٣٠٠:١٥:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٥:٣٢١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٣:٠٨٠٠:١٥:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٤:٣٨١٢:٥٩:٤٧١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٥٣٠٠:١٥:١٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٣:٤٥١٢:٥٩:٤٢١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٣٨٠٠:١٥:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٢:٥٣١٢:٥٩:٣٧١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٥:٢٣٠٠:١٤:٥٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٢:٠٢١٢:٥٩:٣٣١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:٠٨٠٠:١٤:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٤٥٠٦:١١:١٣١٢:٥٩:٣٠١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٥٣٠٠:١٤:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٠:٢٤١٢:٥٩:٢٧١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٣٨٠٠:١٤:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥٩:٢٥١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٢٣٠٠:١٤:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٢٠٦:٠٨:٥٢١٢:٥٩:٢٣١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:٠٨٠٠:١٣:٥٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٣٠٠٦:٠٨:٠٧١٢:٥٩:٢٢١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٥٢٠٠:١٣:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ساوردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ساوردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ساوردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ساوردی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ساوردی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ساوردی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ساوردی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ساوردی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ساوردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ساوردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ساوردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ساوردی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ساوردی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ساوردی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساوردی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ساوردی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ساوردی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٢:١٨١٢:٥٩:٣٨١٩:٥٧:١٩٢٠:١٦:٣٣٠٠:١٢:٤٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٩٠٦:٠١:٤٨١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٧:١٥٠٠:١٢:٤٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠١:١٩١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:٥٦٠٠:١٢:٤٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٠٠٦:٠٠:٥١١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٣٧٠٠:١٢:٤٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٩٠٦:٠٠:٢٥١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٩:١٧٠٠:١٢:٤١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٩٠٦:٠٠:٠٠١٣:٠٠:٠٦٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:٥٦٠٠:١٢:٤١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥١٠٥:٥٩:٣٧١٣:٠٠:١٤٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٠:٣٥٠٠:١٢:٤١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٥٠٥:٥٩:١٥١٣:٠٠:٢١٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢١:١٤٠٠:١٢:٤٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥٨:٥٤١٣:٠٠:٢٩٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢١:٥١٠٠:١٢:٤٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٠:٣٧٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:٢٨٠٠:١٢:٤٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٥٨:١٨١٣:٠٠:٤٦٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٣:٠٤٠٠:١٢:٤٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٨:٠٢١٣:٠٠:٥٥٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٣:٤٠٠٠:١٢:٥٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥٧:٤٨١٣:٠١:٠٥٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:١٤٠٠:١٢:٥٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٨٠٥:٥٧:٣٥١٣:٠١:١٥٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:٤٨٠٠:١٣:٠١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٥٧:٢٣١٣:٠١:٢٥٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٥:٢٠٠٠:١٣:٠٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٥٧:١٣١٣:٠١:٣٥٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٥:٥٢٠٠:١٣:١٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٦٠٥:٥٧:٠٥١٣:٠١:٤٦٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٦:٢٣٠٠:١٣:١٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٩٠٥:٥٦:٥٨١٣:٠١:٥٧٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٦:٥٣٠٠:١٣:٢٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٤٠٥:٥٦:٥٢١٣:٠٢:٠٩٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٧:٢٢٠٠:١٣:٣٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٢٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٢:٢٠٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٥٠٠٠:١٣:٤١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٢٠٥:٥٦:٤٦١٣:٠٢:٣٢٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٨:١٦٠٠:١٣:٥٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٣٠٥:٥٦:٤٥١٣:٠٢:٤٤٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:٤٢٠٠:١٣:٥٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٦:٤٥١٣:٠٢:٥٧٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٩:٠٦٠٠:١٤:٠٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٣٠٥:٥٦:٤٧١٣:٠٣:٠٩٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٢٩:٣٠٠٠:١٤:١٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٦:٥٠١٣:٠٣:٢٢٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٩:٥٢٠٠:١٤:٣٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٦:٥٥١٣:٠٣:٣٥٢٠:١٠:١٩٢٠:٣٠:١٣٠٠:١٤:٤١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٣٠٥:٥٧:٠١١٣:٠٣:٤٨٢٠:١٠:٣٨٢٠:٣٠:٣٢٠٠:١٤:٥٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٧:٠٨١٣:٠٤:٠١٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٥١٠٠:١٥:٠٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٤٠٥:٥٧:١٧١٣:٠٤:١٤٢٠:١١:١٣٢٠:٣١:٠٧٠٠:١٥:١٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٢٠٥:٥٧:٢٧١٣:٠٤:٢٧٢٠:١١:٢٨٢٠:٣١:٢٣٠٠:١٥:٣٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٢٠٥:٥٧:٣٩١٣:٠٤:٤٠٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:٣٧٠٠:١٥:٤٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ساوردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ساوردی روستای ساوردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ساوردی روستای ساوردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ساوردی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ساوردی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ساوردی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ساوردی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ساوردی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ساوردی

روستای ساوردی بر روی نقشه

روستای ساوردی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ساوردی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ساوردی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ساوردی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ساوردی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ساوردی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ساوردی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ساوردی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ساوردی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق ساوردی
جدول اوقات شرعی امروز فردا ساوردی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ساوردی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ساوردی
افق شرعی امروز فردا ساوردی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ساوردی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ساوردی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ساوردی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ساوردی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو