جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ساوات

حومه | بم | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز ساوات


اذان صبح: ٠٥:١٢:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:١٤
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٤٧
غروب آفتاب: ١٨:٥٤:٤٧
اذان مغرب: ١٩:١١:٣٩
نیمه شب: ٠٠:٠٣:١٥

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ساوات (شهرستان بم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای ساوات)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای ساوات)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ساوات)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ساوات

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ساوات در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ساوات ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ساوات (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ساوات ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ساوات ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠١:٥٧١٢:٣٦:٠٢١٩:١٠:٣٢١٩:٢٨:٠٥٢٣:٥٤:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠١:٠١١٢:٣٥:٥٢١٩:١١:٠٨١٩:٢٨:٤٤٢٣:٥٣:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٠:٠٦١٢:٣٥:٤٣١٩:١١:٤٥١٩:٢٩:٢٣٢٣:٥٣:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٤٢٠٥:٥٩:١١١٢:٣٥:٣٤١٩:١٢:٢٢١٩:٣٠:٠٢٢٣:٥٣:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٣٤٠٥:٥٨:١٨١٢:٣٥:٢٦١٩:١٢:٥٩١٩:٣٠:٤١٢٣:٥٣:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٢٨٠٥:٥٧:٢٥١٢:٣٥:١٨١٩:١٣:٣٦١٩:٣١:٢٠٢٣:٥٢:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٢٢٠٥:٥٦:٣٤١٢:٣٥:١١١٩:١٤:١٣١٩:٣١:٥٩٢٣:٥٢:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٥:٤٣١٢:٣٥:٠٤١٩:١٤:٥٠١٩:٣٢:٣٨٢٣:٥٢:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٤:٥٣١٢:٣٤:٥٨١٩:١٥:٢٧١٩:٣٣:١٨٢٣:٥٢:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٠٩٠٥:٥٤:٠٥١٢:٣٤:٥٢١٩:١٦:٠٤١٩:٣٣:٥٧٢٣:٥٢:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٥٣:١٧١٢:٣٤:٤٧١٩:١٦:٤١١٩:٣٤:٣٧٢٣:٥١:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٥٢:٣٠١٢:٣٤:٤٣١٩:١٧:١٨١٩:٣٥:١٦٢٣:٥١:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٥١:٤٥١٢:٣٤:٣٩١٩:١٧:٥٥١٩:٣٥:٥٦٢٣:٥١:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٥١:٠١١٢:٣٤:٣٥١٩:١٨:٣٢١٩:٣٦:٣٥٢٣:٥١:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٥٠:١٧١٢:٣٤:٣٢١٩:١٩:١٠١٩:٣٧:١٥٢٣:٥١:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:١١٠٥:٤٩:٣٥١٢:٣٤:٣٠١٩:١٩:٤٧١٩:٣٧:٥٤٢٣:٥١:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:١٦٠٥:٤٨:٥٥١٢:٣٤:٢٨١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٨:٣٤٢٣:٥٠:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٢١٠٥:٤٨:١٥١٢:٣٤:٢٧١٩:٢١:٠١١٩:٣٩:١٣٢٣:٥٠:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٤٧:٣٧١٢:٣٤:٢٧١٩:٢١:٣٨١٩:٣٩:٥٣٢٣:٥٠:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٣٦٠٥:٤٦:٥٩١٢:٣٤:٢٧١٩:٢٢:١٥١٩:٤٠:٣٢٢٣:٥٠:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٤٥٠٥:٤٦:٢٤١٢:٣٤:٢٨١٩:٢٢:٥٢١٩:٤١:١١٢٣:٥٠:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٥٦٠٥:٤٥:٤٩١٢:٣٤:٢٩١٩:٢٣:٢٩١٩:٤١:٥٠٢٣:٥٠:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٠٨٠٥:٤٥:١٦١٢:٣٤:٣١١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٢:٢٩٢٣:٥٠:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٢٢٠٥:٤٤:٤٤١٢:٣٤:٣٣١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٣:٠٨٢٣:٥٠:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٣٧٠٥:٤٤:١٣١٢:٣٤:٣٦١٩:٢٥:١٨١٩:٤٣:٤٦٢٣:٥٠:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٥٣٠٥:٤٣:٤٣١٢:٣٤:٤٠١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٤:٢٤٢٣:٥٠:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:١١٠٥:٤٣:١٥١٢:٣٤:٤٤١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٥:٠٢٢٣:٥٠:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٣١٠٥:٤٢:٤٩١٢:٣٤:٤٨١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٥:٤٠٢٣:٤٩:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٥٢٠٥:٤٢:٢٣١٢:٣٤:٥٣١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٦:١٧٢٣:٤٩:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساوات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساوات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساوات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ساوات

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای ساوات

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساوات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ساوات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای ساوات

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:١٦:٤٧٠٦:٣٤:٤٥١٢:٤٣:٤١١٨:٥٣:٠٤١٩:٠٩:٥٤٠٠:٠٤:١٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:١٥:٣١٠٦:٣٣:٣٥١٢:٤٣:٢٣١٨:٥٣:٣٩١٩:١٠:٢٩٠٠:٠٣:٥٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٤:١٥٠٦:٣٢:٢٤١٢:٤٣:٠٥١٨:٥٤:١٣١٩:١١:٠٤٠٠:٠٣:٣٦
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٢:٥٩٠٦:٣١:١٤١٢:٤٢:٤٧١٨:٥٤:٤٧١٩:١١:٣٩٠٠:٠٣:١٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١١:٤٢٠٦:٣٠:٠٤١٢:٤٢:٢٩١٨:٥٥:٢١١٩:١٢:١٤٠٠:٠٢:٥٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٠:٢٦٠٦:٢٨:٥٤١٢:٤٢:١١١٨:٥٥:٥٦١٩:١٢:٥٠٠٠:٠٢:٣٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٢٧:٤٤١٢:٤١:٥٤١٨:٥٦:٣٠١٩:١٣:٢٥٠٠:٠٢:١١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٢٦:٣٥١٢:٤١:٣٦١٨:٥٧:٠٤١٩:١٤:٠٠٠٠:٠١:٤٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٢٥:٢٥١٢:٤١:١٨١٨:٥٧:٣٨١٩:١٤:٣٥٠٠:٠١:٢٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٥:١٨٠٦:٢٤:١٦١٢:٤١:٠١١٨:٥٨:١٢١٩:١٥:١٠٠٠:٠١:٠٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٤:٠١٠٦:٢٣:٠٧١٢:٤٠:٤٣١٨:٥٨:٤٧١٩:١٥:٤٦٠٠:٠٠:٤٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٢١:٥٩١٢:٤٠:٢٦١٨:٥٩:٢١١٩:١٦:٢١٠٠:٠٠:٢٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٠:٥١١٢:٤٠:٠٩١٨:٥٩:٥٥١٩:١٦:٥٧٠٠:٠٠:٠٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٠:١٠٠٦:١٩:٤٣١٢:٣٩:٥٣١٩:٠٠:٢٩١٩:١٧:٣٣٢٣:٥٩:٤١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٨:٥٣٠٦:١٨:٣٦١٢:٣٩:٣٦١٩:٠١:٠٤١٩:١٨:٠٨٢٣:٥٩:٢٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٧:٣٦٠٦:١٧:٢٩١٢:٣٩:٢٠١٩:٠١:٣٨١٩:١٨:٤٤٢٣:٥٨:٥٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٦:٢٠٠٦:١٦:٢٢١٢:٣٩:٠٤١٩:٠٢:١٣١٩:١٩:٢٠٢٣:٥٨:٣٨
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٥:٠٤٠٦:١٥:١٦١٢:٣٨:٤٩١٩:٠٢:٤٨١٩:١٩:٥٧٢٣:٥٨:١٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٤:١١١٢:٣٨:٣٤١٩:٠٣:٢٣١٩:٢٠:٣٣٢٣:٥٧:٥٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٣:٠٦١٢:٣٨:١٩١٩:٠٣:٥٨١٩:٢١:١٠٢٣:٥٧:٣٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥١:١٧٠٦:١٢:٠٢١٢:٣٨:٠٤١٩:٠٤:٣٣١٩:٢١:٤٧٢٣:٥٧:١٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٠:٥٨١٢:٣٧:٥٠١٩:٠٥:٠٨١٩:٢٢:٢٤٢٣:٥٦:٥٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٠٩:٥٥١٢:٣٧:٣٦١٩:٠٥:٤٤١٩:٢٣:٠١٢٣:٥٦:٣٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٠٨:٥٣١٢:٣٧:٢٣١٩:٠٦:١٩١٩:٢٣:٣٨٢٣:٥٦:١٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٠٧:٥١١٢:٣٧:١٠١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٤:١٦٢٣:٥٦:٠١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٠٦:٥٠١٢:٣٦:٥٧١٩:٠٧:٣١١٩:٢٤:٥٤٢٣:٥٥:٤٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٥:٥٠١٢:٣٦:٤٥١٩:٠٨:٠٧١٩:٢٥:٣٢٢٣:٥٥:٢٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٠٤:٥١١٢:٣٦:٣٤١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٦:١٠٢٣:٥٥:٠٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٣:٥٢١٢:٣٦:٢٣١٩:٠٩:١٩١٩:٢٦:٤٨٢٣:٥٤:٤٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:١٩٠٦:٠٢:٥٤١٢:٣٦:١٢١٩:٠٩:٥٥١٩:٢٧:٢٧٢٣:٥٤:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای ساوات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای ساوات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای ساوات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ساوات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ساوات برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ساوات

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساوات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ساوات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ساوات

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٧٠٥:٤١:٤٨١١:٤٥:٢٩١٧:٤٩:٣٦١٨:٠٦:٢٤٢٣:٣٦:١٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٣٠٦:٤٠:٣٨١٢:٤٥:١١١٨:٥٠:١١١٩:٠٦:٥٩٠٠:٠٦:٠٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٨٠٦:٣٩:٢٧١٢:٤٤:٥٣١٨:٥٠:٤٦١٩:٠٧:٣٤٠٠:٠٥:٤٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٣٨:١٧١٢:٤٤:٣٥١٨:٥١:٢١١٩:٠٨:٠٩٠٠:٠٥:١٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٨٠٦:٣٧:٠٦١٢:٤٤:١٧١٨:٥١:٥٥١٩:٠٨:٤٤٠٠:٠٤:٥٩
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٣٠٦:٣٥:٥٦١٢:٤٣:٥٩١٨:٥٢:٣٠١٩:٠٩:١٩٠٠:٠٤:٣٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٧٠٦:٣٤:٤٥١٢:٤٣:٤١١٨:٥٣:٠٤١٩:٠٩:٥٤٠٠:٠٤:١٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٣١٠٦:٣٣:٣٥١٢:٤٣:٢٣١٨:٥٣:٣٩١٩:١٠:٢٩٠٠:٠٣:٥٧
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:١٥٠٦:٣٢:٢٤١٢:٤٣:٠٥١٨:٥٤:١٣١٩:١١:٠٤٠٠:٠٣:٣٦
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٩٠٦:٣١:١٤١٢:٤٢:٤٧١٨:٥٤:٤٧١٩:١١:٣٩٠٠:٠٣:١٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٤٢٠٦:٣٠:٠٤١٢:٤٢:٢٩١٨:٥٥:٢١١٩:١٢:١٤٠٠:٠٢:٥٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٦٠٦:٢٨:٥٤١٢:٤٢:١١١٨:٥٥:٥٦١٩:١٢:٥٠٠٠:٠٢:٣٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٢٧:٤٤١٢:٤١:٥٤١٨:٥٦:٣٠١٩:١٣:٢٥٠٠:٠٢:١١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٢٦:٣٥١٢:٤١:٣٦١٨:٥٧:٠٤١٩:١٤:٠٠٠٠:٠١:٤٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٢٥:٢٥١٢:٤١:١٨١٨:٥٧:٣٨١٩:١٤:٣٥٠٠:٠١:٢٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٨٠٦:٢٤:١٦١٢:٤١:٠١١٨:٥٨:١٢١٩:١٥:١٠٠٠:٠١:٠٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠١٠٦:٢٣:٠٧١٢:٤٠:٤٣١٨:٥٨:٤٧١٩:١٥:٤٦٠٠:٠٠:٤٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٢١:٥٩١٢:٤٠:٢٦١٨:٥٩:٢١١٩:١٦:٢١٠٠:٠٠:٢٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٠:٥١١٢:٤٠:٠٩١٨:٥٩:٥٥١٩:١٦:٥٧٠٠:٠٠:٠٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٠٠٦:١٩:٤٣١٢:٣٩:٥٣١٩:٠٠:٢٩١٩:١٧:٣٣٢٣:٥٩:٤١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٣٠٦:١٨:٣٦١٢:٣٩:٣٦١٩:٠١:٠٤١٩:١٨:٠٨٢٣:٥٩:٢٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٦٠٦:١٧:٢٩١٢:٣٩:٢٠١٩:٠١:٣٨١٩:١٨:٤٤٢٣:٥٨:٥٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٠٠٦:١٦:٢٢١٢:٣٩:٠٤١٩:٠٢:١٣١٩:١٩:٢٠٢٣:٥٨:٣٨
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٤٠٦:١٥:١٦١٢:٣٨:٤٩١٩:٠٢:٤٨١٩:١٩:٥٧٢٣:٥٨:١٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٤:١١١٢:٣٨:٣٤١٩:٠٣:٢٣١٩:٢٠:٣٣٢٣:٥٧:٥٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٣:٠٦١٢:٣٨:١٩١٩:٠٣:٥٨١٩:٢١:١٠٢٣:٥٧:٣٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:١٧٠٦:١٢:٠٢١٢:٣٨:٠٤١٩:٠٤:٣٣١٩:٢١:٤٧٢٣:٥٧:١٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٠:٥٨١٢:٣٧:٥٠١٩:٠٥:٠٨١٩:٢٢:٢٤٢٣:٥٦:٥٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٠٩:٥٥١٢:٣٧:٣٦١٩:٠٥:٤٤١٩:٢٣:٠١٢٣:٥٦:٣٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٠٨:٥٣١٢:٣٧:٢٣١٩:٠٦:١٩١٩:٢٣:٣٨٢٣:٥٦:١٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٠٧:٥١١٢:٣٧:١٠١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٤:١٦٢٣:٥٦:٠١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ساوات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ساوات روستای ساوات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ساوات روستای ساوات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ساوات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ساوات برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ساوات

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ساوات موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ساوات برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ساوات

روستای ساوات بر روی نقشه

روستای ساوات بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ساوات

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ساوات است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ساوات
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای ساوات + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای ساوات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ساوات + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ساوات

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ساوات رسیده اید.

جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ ساوات دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ساوات
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ساوات ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق ساوات
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ساوات
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ساوات
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ ساوات دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ساوات دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ساوات یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو